Cookies de analiza a traficului sunt inactive, dar pot fi activate prin click pe Accept | Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii

Lector univ. dr. Marius Andreescu

 Judecător, lector universitar
 Curtea de Apel Piteşti /Universitatea din Piteşti
 
 
Pentru a citi biografia autorului şi a vedea/comanda cărţile, click  aici.
 
Articole:
Viața, drept constituțional fundamental al omului (31) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 17-11-2020
  Argument  Într-un studiu precedent am prezentat viața din perspectiva dreptei credințe ortodoxe, ca dar al lui Dumnezeu și am arătat și am arătat limitele și chiar imposibilitatea cunoașterii științifice de a explica și înțelege viața exclusiv prin procedeele cunoașterii raționale, bazate pe observație, experiment și demonstrație. Am subliniat totodată valoarea perenă a adevărurilor revelate ale dreptei credințe ortodoxe privind explicarea și înțelegerea vieții și în mod deosebit a originii și semnificațiilor profund existențiale în această lume și în veacul ce va să vină ale vieții omului[1].  Adevărurile de credință nu sunt contrare cunoașter...citeste mai mult
Viața, darul lui Dumnezeu. Viața în Hristos (82) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 21-10-2020
  I. Ce știm despre viață?  Ce este viața? Ce/cine este omul? Sunt întrebări care urmează firesc atunci când omul, prea mult ancorat în lumea materială, găsește totuși timp de reflecție, după actul de uimirea cuprins în întrebarea fundamentală „Ce este existența?”.  Mulți dintre noi, atunci când ne gândim la sensurile și semnificațiile vieții, vedem reprezentarea vieții, după caz, din perspectiva cunoașterii științifice sau ca drept fundamental al omului, consacrat apărat și garantat prin constituții. Mai puțin conștientizăm și medităm la înțelesurile profunde ale vieții ca dar al lui Dumnezeu în această lume și la viața v...citeste mai mult
Ființa și existența. Viața ca dar al lui Dumnezeu (389) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 16-10-2020
 I. Argument  Ce este existența? Ce este viața? Ce este omul? Care este sensul existenței și al vieții? Ce rost are omul în existență, de unde vine și încotro se îndreaptă? Acestea sunt întrebările esențiale pe care conștiința și rațiunea omului le formulează de mii de ani și la care încercă să răspundă prin puterea sa cognitivă exprimată în știință și în filosofie. Deplinătatea cunoașterii și a adevărului privind întrebările fundamentale existențiale ale omului nu se află în teoriile științelor și nici în doctrinele filosofice. Existența și viața rămân totuși taine, ce nu pot fi cunoscute în întregime prin fac...citeste mai mult
Supremația Constituției de la teorie la realitate (2) (135) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 18-08-2020
Aspecte constituționale și teologice Comportamentul constituțional loial    I. Semnificații ale obligației de loialitate constituțională  Obligația autorităților, respectiv a parlamentului și executivului de a avea un comportament constituțional loial a fost pentru prima data stipulată în jurisprudența Consiliului Constituțional Francez, care este instanța constituțională a Franței.  Această obligație este regăsită în atribuțiile pe care le au autoritățile statului de a interpreta și aplica normele constituționale. Ea nu se reduce numai la simpla cerință de legalitate a actelor și dispozițiilor guvernanților, adică la respectarea formală a legii. Activitatea normativ...citeste mai mult
Supremația Constituției de la teorie la realitate (1) (141) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 18-08-2020
Aspecte constituționale și teologice   I. Ce sunt stabilitatea și supremația Constituției ?  În câteva din studiile anterioare am susținut unele propuneri privind completarea Legii Fundamentale a României în sensul ridicării conținutului normativ la tradițiile și valorile creștin ortodoxe ale poporului român[1]. Susținem propunerile noastre, pe care le supunem analizei celor interesați, în speranța că idealul va deveni mai devreme sau mai târziu realitate.  Totuși, procedura de modificare a Constituției este extrem de dificilă, aproape imposibilă în contextul social și politic actual, în condițiile așa zisei integrări a României în Un...citeste mai mult
O încercare de a ridica Constituția României la valorile dreptei credințe ortodoxe (II) (229) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 17-07-2020
Propuneri pentru o posibilă revizuire constituțională în vederea consacrării tradițiilor și valorilor ortodoxiei românești  Lumea de astăzi, omul societatea și statul se adâncesc într-o secularizare din ce în ce mai accentuată. Creștinismul și mai ales valorile dreptei credințe sunt abandonate, refuzate și chiar blamate și prigonite. În occident multe biserici au fost închise din lipsa credincioșilor. Omul contemporan l-a uitat și chiar îl renegă pe Dumnezeul Cel adevărat, Unul în ființă și întreit în Persoane, și dreapta credință. Cuvintele Mântuitorului: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptate...citeste mai mult
O încercare de a ridica Constitutia României la valorile dreptei credințe ortodoxe (I) (356) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 14-07-2020
  Unele aspecte privind noțiunea de constituție, apariția și evoluția constituțiilor  În istoria lumii, începând cu secolul al VIII‑lea, s‑a impus alături de alte mari instituţii create în scopul de a exprima prefacerile structurale, politice, economice sau juridice şi constituţia, ca lege fundamentală a oricărui stat. Ea stă la baza statului, pe care şcoala dreptului natural îl denumea „societatea civilă”.  La sfârşitul secolului al XVIII‑lea, în doctrina şi practica constituţională ameri­cană, Constituţia era definită astfel: forma de guvernământ izvorâtă din forţa poporului, în care sunt stabilite o serie de princi...citeste mai mult
Cum este posibilă restrângerea exercițiului unor drepturi într-o societate democratică? Aspecte teologice și constituționale (213) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 10-06-2020
  Despre libertate și libertăţi Omul în individualitatea sa, respectiv în relaţiile sociale, se raportează şi la problema libertăţii. Este firesc să se întâmple aşa deoarece libertatea este esenţial legată de fiinţa umană, dar şi de fenomenalitatea existenţială a omului. Existenţa omului nu are sens fără a lua în considerare libertatea prin care omul devine din individ persoană şi creator de sensuri şi semnificaţii. Importanţa acestei realităţi existenţiale constă şi în faptul că omul este singura fiinţă creată a cărei dimensiune ontologică fundamentală este libertatea. Prin aceasta el fiind nu numai o fiinţă naturală, dar şi o fiinţă spirituală. Liber...citeste mai mult
Cum este posibilă dictatura în democrație? Aspecte juridice, filosofice și teologice (343) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 07-05-2020
   I. Putere și libertate  Istoria societății organizate statal și a regimurilor politice și de guvernare este cuprinsă în dialectica relației dintre puterea statului și libertatea omului. În momentele istorice în care putere statului predomină, se manifestă în forme accentuate, uneori din partea unui singur om, iar libertățile cetățenești sunt proclamate formal, îngrădite sau limitate, se spune că suntem în prezența unui regim politic dictatorial, totalitar.  În situația în care regimul politic este constituțional și se bazează pe realitatea principiului supremației legii și al egalității în fața legii, inclusiv pentru deținătorii pute...citeste mai mult
Biserica și libertatea de conștiință la vreme de încercare (454) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 08-04-2020
  I. Biserica la vreme de încercare Suntem la vreme de încercare. Toată umanitatea se află acum la vreme de încercare, fapt care nu mai are precedent în istoria cunoscută a omenirii. Această situație nu este rezultatul unei întâmplări, a jocului legilor și forțelor naturii și nu cred că este cauzată de voința malefică a unui om sau a unor oameni. În natură nimic nu este întâmplător ața cum o spun și Sfinții Părinți și o recunosc mulți oameni de știință, deoarece lumea și existența ei nu sunt rezultatul legilor eveoluției și au un sesns și o cauză mult mai adâncă, fiind creația lui Dumnezeu, care din iubire milostivă a creat universul și om...citeste mai mult
Dimitrie Cantemir - filosof și umanist ortodox român (743) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 31-03-2020
  I. Dimitrie Cantemir și epoca sa Dimitrie Cantemir s-a născut la 26 octombrie 1673, în satul Silișteni pe malul râului Elan în ținutul Fălciu, azi comuna Dimitrie Cantemir din județul Vaslui. A fost fiul domnului moldovean Constantin Cantemir. După alte date s-ar fi născut la Iași. Prin grija tatălui său, domnitorul Constantin Cantemir, copilul Dimitrie a beneficiat de timpuriu de o formare intelectuală prin care au fost cultivate darurile sale înnăscute pentru cunoaștere dar și credința ortodoxă. Mai târziu, evocând viața tatălui său dar și copilăria sa Dimitrie Cantemir își exprimă recunoștința pentru formarea primită, pentru că i s-a...citeste mai mult
Libertatea de conștiință, ca dar al lui Dumnezeu și ca drept al omului (441) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 10-03-2020
  Conștiința, darul neprețuit al lui Dumnezeu pentru om  Cuvintele Mântuitorului nostru Domnul Iisus Hristos exprimă înțelesul profund, divin, al libertății omului: ”Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi” ( Ioan 8, 32). Prin urmare libertatea autentică a omului, cea după har, este determinată și condiționată de cunoașterea adevărului, de cunoașterea lui Dumnezeu. Libertatea dăruită de Dumnezeu omului îi permite acestuia nu numai să se raporteze la Dumnezeu, dar chiar să îl refuze pe Dumnezeu, nu numai să facă binele și să aibă iubire milostivă față de toată firea zidită, dar și posibilitatea de a face rău și de a trăi în egoi...citeste mai mult
Dreptatea lui Dumnezeu și îndreptarea omului (VIDEO) (391) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 14-02-2020
  CAFEDEMIA - Masă rotundă organizată de Asociația Ortopraxia - Editura Agaton (extras) Din Evanghelia Duminicii a XI-a după Rusalii înţelegem că Dumnezeu este în acelaşi timp milostiv şi drept. Când ne pocăim şi cerem să ne ierte păcatele, El este bun, milostiv şi iertător. Când noi însă nesocotim bunătatea Lui, şi, în mod viclean şi egoist, doar profităm de ea, dar la rândul nostru nu arătăm bunătate faţă de semenii noştri, adică nesocotim iertarea Lui şi nu o facem roditoare faţă de oameni, atunci Dumnezeu ne arată dreptatea Sa spre îndreptarea noastră şi a celor asemenea nouă. Deci, Dumnezeu este milostiv, dar şi drept, iertător, dar şi î...citeste mai mult
J.J.Rousseau - un filosof al libertații și al rațiunii. Semnificații teologice (885) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 21-01-2020
  Repere biografice Nu întotdeauna viaţa unui filosof îşi pune amprenta şi asupra operei sale. În cazul lui Jean Jacques Rousseau existenţa sa nu poate fi disociată de creaţia sa. Practic, ideile exprimate sunt o materializare a propriei sale existenţe şi a voinţei care a devenit un fapt de viaţă de a gândi şi a trăi în mod liber. Dorinţa de a fi liber în tot ceea ce înseamnă frumuseţea unui astfel de stil de viaţă nu se realizează neapărat în mod facil sau printr-o simplă trăire subiectivă, mai ales în situaţia în care cel în cauză nu renunţă cu uşurinţă la principiile şi idealurile sale de viaţă. De aceea, câteva succint...citeste mai mult
Despre Dumnezeu, om , societate și stat în concepția lui Thomas Hobbes (603) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 27-11-2019
  1. Gândirea filosofică Filosoful sa născut în anul 1588 şi a fost contemporanul mai tânăr, secretarul şi, din anumite puncte de vedere, continuatorul filosofiei lui Bacon. Hobbes a trăit în perioada marilor transformări, care au pregătit revoluţia burgheză din 1648 şi, datorită acestui fapt, problemele politice de reformare a societăţii au fost pentru el de mare actualitate. În lucrarea sa cea mai importantă, „Leviathan”, sunt expuse principalele idei ale concepţiei sale filosofice în general, dar şi în ceea ce priveşte statul, societatea şi omul. De remarcat că, în această celebră operă, autorul se îndepărtează până la un punct de ...citeste mai mult
JOHN LOCKE - precursuor al liberarismului şi constituţionalismului contemporan (523) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 31-10-2019
  I. Experienţa, unica sursă a cunoştinţelor noastre Orice incursiune în istoria filosofiei remarcă dualismul concepţiilor privind cunoaşterea. Pe de o parte, empiriştii care susţin prioritatea senzaţiei a contactului nemijlocit dintre om şi natură ca fiind unica sursă sau modalitatea principală de a ajunge la formularea cunoştinţelor chiar şi cu caracter teoretic, iar pe de altă parte, adepţii raţionalismului a căror argumentare vizează prioritatea determinată sau chiar absolută a ideilor, a construcţiilor raţionale, uneori independente de orice formă de cunoaştere senzorială, apriorice, ce fundamentează cunoaşterea umană. Acest dialog dintre concepţiile empiriste  şi raţionaliste &icir...citeste mai mult
Rugăciune și lucrare sau lucrarea omului și binecuvântarea Domnului (513) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 21-09-2019
  La 25 de km de Pitești urmând șoseaua spre Râmnicu Vâlcea, în comuna Drăganu satul Ursoaia se află un loc oarecum ascuns între dealuri și brazi, un loc plin de frumusețe, de harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Este Sfânta Mânăstire Bascovele poate mai puțin cunoscută și vizitată, dar în care orice închinător sau pelerin care ajunge pe aceste meleaguri regăsește bucurie, liniște și pace sufletească dar mai ales întâlnirea tainică, prin rugăciune, cu harul dumnezeiesc. Aici te întimpină cu binecuvântarea și bucurie mărturisită Preacuvioasa Stavroforă Petronia Dobrescu, stareța Mânăstirii Bascovele. Am cunoscut-o pe ...citeste mai mult
Scurte considerații privind evoluţia constituţională în România (427) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 20-08-2019
  1. Periodizarea dezvoltării constituţionale a statului român În literatura de specialitate, dezvoltarea constituţională a unui stat e tratată în două accepţiuni: - în sens larg, acest proces se referă la dezvoltarea sau evoluţia vieţii de stat, respectiv dezvoltarea politică a statului; - în sens restrâns, se referă exclusiv la evoluţia instituţiilor de putere, la raporturile dintre stat şi individ, precum şi la drepturile fundamentale aşa cum au fost consacrate în constituţii sau în acte normative cu valoare constituţională. Evoluţia constituţională a României reflectă tradiţiile culturale, realităţile sociale, gradul de dezvoltare economică...citeste mai mult
Unele consideraţii privind vechiul drept românesc (451) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 22-06-2019
  I. Scurtă pledoarie pentru actualitatea şi importanţa istoriei dreptului românesc. În evoluţia contemporană a ştiinţelor se constată şi o tendinţă spre istorism şi istoricitate. Mai toate ştiinţele într-o formă sau alta şi-au conceput propria lor istorie. Există o istorie a filosofiei, a logicii, a artelor, a fizicii ş.a.m.d. Această realitate ştiinţifică denotă faptul că istoria nu poate fi redusă numai la desfăşurarea evenimentelor cu caracter social şi politic în funcţie de criteriul temporar. Istoria ca ştiinţă are evident o dimensiune complexă reliefată şi prin diferitele ramuri ale sale, prin tendinţa firească a disciplinelor ştiinţifice de a-şi legitima existen...citeste mai mult
Puterea statală și restrângerea exerciţiului unor drepturi (509) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 14-06-2019
   1. Limite, restrângeri şi derogări privind exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale Un autor român sublinia că libertatea are sens numai în condiţiile existenţei limitei, deoarece pentru a se manifesta ea trebuie să depindă de ceva, să se circumscrie unor coordonate. “Libertatea umană se interpretează într-un mănunchi de limite care sunt condiţia exerciţiului ei.”[1] Consacrarea şi garantarea drepturilor omului prin reglementări interne şi internaţionale nu exclude posibilitatea limitării acestora. De altfel, existenţa unor drepturi necondiţionate, teoretic, nu poate fi admisă într-un sistem constituţional democratic. Absenţa limitelor şi a cond...citeste mai mult
Puterea discreţionară şi abuzul de putere în activitatea instituţiilor statului (854) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 26-04-2019
  1. Scurte consideraţii privind conceptele de „legalitate” şi „legitimitate” Legalitatea, ca trăsătură ce trebuie să caracterizeze actele juridice ale autorităţilor publice, are ca element central conceptul de „lege”. Andre Hauriou definea legea ca o regulă generală scrisă, stabilită de către puterile publice după deliberare şi comportând acceptarea directă sau indirectă a guvernanţilor. Ion Deleanu o defineşte drept „actul ce cuprinde reguli generale şi obligatorii sancţionate prin forţa de constrângere a statului, atunci când aplicarea ei nu se reali­zează din convingere şi care este susceptibilă de aplicare ori de câte ori se ivesc con...citeste mai mult
Aspecte de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale privind rolul Parlamentului, organizarea internă şi exercitarea funcţiei legislative (457) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 11-04-2019
        I  Noţiunea de instituţie parlamentară În statele cu teritorii întinse şi cu populaţie numeroasă este practic imposibil ca întreg poporul să se constituie într-o adunare care să decidă şi să legifereze, de aceea a apărut necesitatea politică şi juridică pentru ca poporul să-şi exercite atribuţiile sale de deţinător al puterii – indirect – prin organe reprezentative. Filozofii, juriştii şi politologii au rezolvat această problemă elaborând teoria „delegării exerciţiului dreptului natural şi inalienabil al poporului de a legifera” unor reprezentanţi ai săi, astfel desemnaţi încât să poată exprima juri...citeste mai mult
Statul de drept. Semnificaţii constituţionale contemporane (750) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 15-03-2019
  Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti    I. Scurte consideraţii privind noţiunea statului de drept  În prezent „statul de drept„ este tot mai mult invocat ca o condiţie pe care orice societate democratică, inclusiv România, trebuie să o îndeplinească. De aceea, ne propunem în acest studiu, prin succinte consideraţii, să explicităm acest concept şi să-l aplicăm la realităţile constituţionale, legislative, sociale şi politice ale României.  Prin noţiunea de atribute ale statului se înţelege dimensiunile lui definitorii astfel cum rezultă din dispoziţiile constit...citeste mai mult
Picături de gând Picături de gând (590) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 31-01-2019
Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti     Simplitatea şi frumuseţea gândului constă în complexitatea ideii exprimată în concentraţia cuvântului. Propunem cititorului câteva modeste reflecţii în marginea unor valoroase şi profunde cugetări sau maxime filosofice şi teologice cu scopul de a ne încredinţa că putem şi noi realiza în viaţa de zi cu zi cele trei reguli ale fericirii de care amintea Immanuel Kant: „Ceva de făcut; Cineva de iubit; Ceva în care să speri„. În curând va vedea lumina tiparului un volum pe care l-am intitulat „În margin...citeste mai mult
Atribute constituţionale ale statului român în context contemporan. Aspecte teologice Atribute constituţionale ale statului român în context contemporan. Aspecte teologice (1979) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 21-11-2018
Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti    Prin noţiunea de atribute ale statului se înţelege dimensiunile lui definitorii (astfel cum rezultă din dispoziţiile constituţionale, ca expresie a voinţei politice şi deter­mi­nate de regimul politic) şi, în acelaşi timp, valorile de principiu ale ordinii constituţionale. Statul de drept, pluralismul, democraţia, societatea civilă, sunt incontestabil valori uni­versale ale gândirii şi practicii politice contemporane şi se regăsesc exprimate nor­mativ şi în Constituţia României, dar şi în documentele internaţionale. Atributele statului ...citeste mai mult
Ion I.C. Brătianu şi constituţionalismul MARII UNIRI (1202) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 30-09-2018
  I  Omul, personalitatea şi opera. Identificarea unui spaţiu geografic, cum este o localitate, se poate realiza în mai multe feluri: prin coordonate spaţiale, caracteristici demografice, economice, culturale, etc. Spre deosebire, individualitatea în timpul şi spaţiul istoric al unui popor, pe care o poartă cu sine, un sat, un  oraş sau o regiune este determinată de personalităţi care s-au născut, au trăit sau au creat în strânsă legătură cu acel loc, care astfel devine din simplă locaţie geografică un spaţiu de permanenţă al culturii şi civilizaţiei. Incontestabil, municipiul Piteşti este un astfel de spaţiu cultural, generator de civilizaţie, ce poate fi individualizat&nb...citeste mai mult
Organizarea puterii statale în România. Disfuncţionalităţi. Propuneri de modificări legislative (796) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 30-06-2018
 Judecător, lector universitar  Curtea de Apel Piteşti /Universitatea din Piteşti   I Principii constituţionale aplicabile Principiul fundamental aplicabil este separaţia şi echilibrul puterilor în stat, în baza căruia se asigură caracterul democratic al instaurării, exercitării şi menţinerii puterii în stat. Acest principiu instituie şi o garanţie importantă pentru evitarea excesului de putere şi este o garanţie importantă a respectării drepturilor fundamentale. Organizarea puterilor statului este o realitate constituţională deosebit de complexă, care implică şi alte principii ale Legii fundamentale în raport de care se garantează cerinţele democratice ale statului de...citeste mai mult
Justiţia constituţională. Evoluţie şi  perspective Justiţia constituţională. Evoluţie şi perspective (2531) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 23-04-2018
Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti    I. Semnificaţii şi trăsături ale justiţiei constituţionale Supremaţia Constituţiei ar rămâne o simplă chestiune teoretică dacă nu ar exista garanţiile adecvate. Incontestabil, justiţia constituţională şi forma ei particulară, controlul de constituționalitate al legilor, reprezintă principala garanţie a supremaţiei Constituției, aşa cum de altfel se stipulează şi în mod expres în Legea fundamentală a României. Profesorul Ion Deleanu aprecia că „Justiţia constituţională poate fi considerată, alături de multe altele, o paradigmă a acestui secol...citeste mai mult
De la libertăţile juridice la libertatea ontologică (1244) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 14-03-2018
Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti                  I. Despre libertate şi libertăţile juridice Orice încercare în sfera ştiinţelor umaniste de a caracteriza şi de a explica omul în individualitatea sa sau în relaţiile sociale, se raportează şi la problema libertăţii. Este firesc să se întâmple aşa, deoarece libertatea este esenţial legată de fiinţa umană dar şi de fenomenalitatea existenţială a omului. Existenţa omului nu are sens fără a lua în considerare libertatea prin care omul devine din individ persoană ş...citeste mai mult
Monarhia Constituţională și Republica la români. Aspecte constituţionale (4866) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 18-12-2017
Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti    1. Consideraţii generale privind forma de guvernământ         În mod constant în dreptul constituţional forma de guvernământ este definită ca fiind modul în care sunt constituite şi funcţionează organele supreme într-un stat. Ea este raportată, în principiu, la trăsăturile definitorii ale şefului de stat şi la raporturile sale cu puterea legiuitoare.         Noţiunea de „formă de guvernământ” are în mod evident o semnificaţie juridică şi ca atare formea...citeste mai mult
EXISTENŢA AUTENTICĂ. Să fii în lume şi totdeauna mai presus de lume (2) EXISTENŢA AUTENTICĂ. Să fii în lume şi totdeauna mai presus de lume (2) (1511) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 18-12-2017
Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti    Partea a II-a  Unele consideraţii privind concepția despre existență în gândirea teologică ortodoxă Între gândirea raţională, ştiinţifică sau filosofică, iar pe de altă parte, adevărurile de credinţă ale ortodoxiei şi teologia ortodoxă privind existenţa, remarcăm deosebiri fundamentale care, în esenţă, vizează trecerea de la relativismul şi limitele oricărei elaborări conceptuale în limitele raţiunii umane, la valoarea absolută şi la certitudinea pe care o conferă adevărurile de credință şi dogmele ortodoxe în ceea ce pri...citeste mai mult
EXISTENŢA AUTENTICĂ.  Să fii în lume şi totdeauna mai presus de lume (1) EXISTENŢA AUTENTICĂ. Să fii în lume şi totdeauna mai presus de lume (1) (1662) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 21-10-2017
  Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti  Partea I Scurte consideraţii privind conceptele de existenţă, realitate şi lume în filozofie          Drama, dar şi măreţia raţiunii umane, constă în încercarea de a rezolva celebra dilemă hamletiană „a fi sau a nu fi”. Este un răspuns esenţial pentru ca omul să înţeleagă sensul existenţei sale în această lume, pentru înţelegerea sensului şi raţiunii vieţii şi, eventual, sensul vieţii de după viaţă. Dilema persistă şi în prezent, cel puţin la nivelul cunoaşterii metafizice, deoarece ...citeste mai mult
Judecătorul smerit este acela care se teme de Dumnezeu şi se ruşinează de om Judecătorul smerit este acela care se teme de Dumnezeu şi se ruşinează de om (1871) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 01-07-2017
  Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti  Dihotomia dintre starea naturală şi starea socială a existenţei umane este prezentă, în forme, conţinut şi înţelesuri diferite în mai toată gândirea şi creaţia filozofică, juridică sau de altă natură din antichitate şi până în prezent. In concepţia noastră, opusă oarecum unora dintre reprezentanţii doctrinei contractului social, starea naturală a existenţei umane nu poate fi identificată cu starea primitivă a omului, cu preistoria existenţei sale, caracterizată prin lipsa formelor de organizare specifice societăţii şi  statului. De ace...citeste mai mult
Personalităţi în spaţiul cultural şi politic piteştean Personalităţi în spaţiul cultural şi politic piteştean (1249) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 27-04-2017
  Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti     1. Cultură şi personalităţi culturale în spaţiu românesc Filosoful Constantin Noica, referindu-se la cultura română, spunea pe bună dreptate, în limbajul său atât de expresiv, în contextul filosofiei fiinţei şi a devenirii întru fiinţă, că a stat sub semnul „era să fie” sau şi mai concludent „n-a fost să fie”. Astfel spus, cultura ca sistem şi spiritualitatea ontologică în spaţiul românesc a reprezentat de-a lungul vremii mai mult o posibilitate decât o realitate şi prin urmare la acest niv...citeste mai mult
Constituţie şi constituţionalism în România anului 2017. Neîmpliniri şi propuneri de revizuire Constituţie şi constituţionalism în România anului 2017. Neîmpliniri şi propuneri de revizuire (2627) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 05-03-2017
Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti    1. Semnificaţii politice şi juridice ale Constituţiei 2. Scurte consideraţii privind principiul supremaţiei Constituţiei 3. Stabilitate şi reformă constituţională 4. Neîmpliniri ale democraţiei constituţionale în România 5. Soluţii posibile     1. Semnificaţii politice şi juridice ale Constituţiei Anul trecut, la 8 decembrie, s-au împlinit 25 de ani de la adoptarea, prin referendum, a Constituţiei României, eveniment ce reprezintă şi un prilej de reflecţie asupra Legii fundamentale şi a constituţionalismului în România, dar...citeste mai mult
Precarităţi, neîmpliniri şi împliniri ale libertăţii (II) Precarităţi, neîmpliniri şi împliniri ale libertăţii (II) (1463) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 21-12-2016
    Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti    Precarități ale libertății Prima parte a studiului nostru o încheiam anunţând intenţia de a analiza ceea ce noi numim „precarităţi ale libertăţii”, în sensul că sunt forme încă neîmplinite ale libertăţii ca determinare existenţială a omului, dar care exprimă una dintre numeroasele modalităţi de existenţă a omului, în individualitatea sa, în mediul social, în mediul cultural şi nu în ultimul rând în dimensiunea spirituală a existenţei sale. Identificăm ca precarităţi ale libertăţii: l...citeste mai mult
Precarităţi, neîmpliniri şi împliniri ale libertăţii (I) Precarităţi, neîmpliniri şi împliniri ale libertăţii (I) (1464) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 21-10-2016
    Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti  Despre libertate Puţine categorii şi concepte raţionale sau existenţiale au format obiectul unor atât de ample analize şi discuţii, aşa cum se întâmplă în cazul libertăţii. Este firesc să fie aşa, deoarece libertatea este o proprietate existenţială a omului, a fiinţei sale şi, prin urmare, nu se poate înţelege dimensiunea existenţială a omului, atât ca individualitate în intimitatea sa, cât şi în mediul social, în afara conceptului de libertate. Existenţa omului este determinată valoric sau nu în raport cu ...citeste mai mult
Valori existenţiale umane şi noile coduri penale Valori existenţiale umane şi noile coduri penale (1586) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 10-08-2016
I.Scurte consideraţii privind principiul supremaţiei Constituţiei             Supremaţia constituţiei exprimă poziţia supraordonată a legii fundamentale atât în sistemul de drept, cât şi în tot sistemul social politic al fiecărei ţări. În sens restrâns, fundamentarea ştiinţifică a supremaţiei constituţiei rezultă din forma şi conţinutul acesteia. Supremaţia formală este exprimată de forţa juridică superioară, de procedurile derogatorii faţă de dreptul comun privind adoptare şi modificarea normelor constituţionale, iar supremaţia materială rezultă din specificul reglementărilor, din conţinutul acestora, în special din faptul că, prin...citeste mai mult
Unitatea şi atemporalitatea dreptului Unitatea şi atemporalitatea dreptului (1843) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 14-07-2016
Judecător-Curtea de Apel Piteşti  Lector universitar-Universitatea din Piteşti                     I.Bazele naturale ale dreptului Una dintre preocupările importante ale doctrinei şi filozofiei dreptului este de a răspunde la întrebarea care este sursa sau originea fenomenului juridic, ce anume legitimează norma juridică şi, implicit, prin ce se caracterizează statutul juridic al omului. Răspunsurile la aceste întrebări sunt evident diferite în funcție de orientările  teoretice ale şcolilor de drept şi ale doctrinei filosofice pe care acestea o îmbrăţişează. Remarcăm totuşi un fapt comun, şi anume că toate întrebăril...citeste mai mult
Doctrina contractului social dintre stat şi Cetăţeni (6) Doctrina contractului social dintre stat şi Cetăţeni (6) (2216) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 07-05-2016
 Judecător-Curtea de Apel Piteşti  Lector universitar-Universitatea din Piteşti Jean Jacque Rousseau (4) SUVERANITATE. GUVERNĂMÂNT. DEMOCRAŢIE   SUVERANITATEA  ŞI  GUVERNĂMÂNTUL Contractul social are ca principal efect crearea corpului social, diferit esenţial de starea naturală preexistentă vieţii sociale a omului. Până la această manifestare convergentă a voinţelor umane, care generează corpul social, nu existau, în concepţia lui Rousseau, decât indivizi separaţi, suficienţi pentru ei înşişi. Corpul social este definit ca fiind „un corp moral şi colectiv”, alcătuit din toţi membrii societăţii care îşi pot manifesta voinţa, incl...citeste mai mult
Doctrina contractului social dintre stat şi Cetăţeni (5) (2401) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 31-03-2016
 Judecător-Curtea de Apel Piteşti  Lector universitar-Universitatea din Piteşti Jean Jacque Rousseau (3) Contractul social, criteriul de legitimitate pentru societate şi stat (continuare)   În studiile anterioare am identificat şi analizat succint primul dintre cele trei principii pe care gânditorul din Geneva le consideră ca fiind esenţiale pentru existenţa socială a omului, şi anume principiul libertăţii. Celelalte două principii fundamentale sunt, pentru Rousseau, egalitatea şi, respectiv, protectia drepturilor şi a persoanelor asociaţilor participanţi la  pactul social. Înţelegerea corectă a sensurilor şi semnificaţiilor celor trei principii şi valori, ale existenţei socia...citeste mai mult
Doctrina contractului social dintre stat şi Cetăţeni (4) (2481) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 26-01-2016
 Judecător-Curtea de Apel Piteşti  Lector universitar-Universitatea din Piteşti Jean Jacque Rousseau (2) Contractul social, criteriul de legitimitate pentru societate şi stat Categoriile fundamentale pe care se construieşte întreaga doctrină despre stat şi societate a filosofului elveţian sunt: voinţa umană, libertatea, egalitatea şi protecţia omului în mediul social prin garantarea unor drepturi imuabile şi intangibile. Modul în care sunt abordate şi dezvoltate aceste categorii în argumentarea cuprinsă cu deosebire în lucrarea fundamentală „Contractul social” reprezintă fără îndoială elementul de originalitate, dar şi de actualitate al concepţiei lui Jean Ja...citeste mai mult
Doctrina contractului social dintre stat şi Cetăţeni (3) (4886) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 22-10-2015
Jean Jacques Rousseau (1)  Omul, societatea şi statul în gândirea filosofică şi politică a lui J. J. Rousseau   Un om care a dorit să gândească şi să trăiască liber Teoria contractului social este incontestabil legată în principal de Jean Jacques Rousseau, un gânditor de excepţie în pleiada personalităţilor din perioada culturii iluministe. Orice privire critică sau aprobativă privind această doctrină nu poate să excludă contribuţia pe care filosoful din Geneva a adus-o. De la început ne exprimăm convingerea asupra actualităţii ideilor şi, în general, a argumentelor pe care Jean Jacques Rousseau le susţine în remarcabila sa operă. Nu înt...citeste mai mult
Promotori ai liberalismului şi doctrinei contractului social în România: Istrate Micescu şi Ion I.C. Brătianu (2270) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 09-10-2015
Judecător – Curtea de Apel Piteşti Lector universitar – Universitatea din Piteşti   Cultură şi personalităţi culturale în spaţiul românesc Filosoful Constantin Noica, referindu-se la cultura română, spunea, pe bună dreptate, în limbajul său atât de expresiv, în contextul filosofiei fiinţei şi a devenirii întru fiinţă, că a stat sub semnul „era să fie” sau, şi mai concludent, „n-a fost să fie”. Altfel spus, cultura ca sistem şi spiritualitatea ontologică în spaţiul românesc a reprezentat de-a lungul vremii mai mult o posibilitate decât o realitate şi prin urmare la acest nivel se poate vorbi mai mult de poporul rom&ac...citeste mai mult
Doctrina contractului social dintre stat şi Cetăţeni (2) (3428) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 05-08-2015
Judecător - Curtea de Apel Piteşti Lector universitar dr. - Universitatea din Piteşti John Locke - precursuor al liberarismului, constituţionalismului şi individualismului democratic contemporan   La John Locke, experienţa este unica sursă a cunoştinţelor noastre Orice incursiune în istoria filosofiei remarcă dualismul concepţiilor privind cunoaşterea. Pe de o parte, empiriştii care susţin prioritatea senzaţiei, a contactului nemijlocit dintre om şi natură, ca fiind unica sursă sau modalitatea principală de a ajunge la formularea cunoştiinţelor chiar şi cu caracter teoretic, iar pe de altă parte, adepţii raţionalismului a căror argumentare vizează prioritatea determinată sau chiar absolută a ...citeste mai mult
Doctrina contractului social dintre stat şi Cetăţeni (1) (3594) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 27-06-2015
 Judecător-Curtea de Apel Piteşti  Lector universitar-Universitatea din Piteşti Thomas Hobbes Scurte consideraţii istorice Actualitatea contractului social între cetățeni și între cetățeni și stat Mulţi autori ar putea considera că nu mai este de interes reluarea problematicii doctrinei contractului social, deoarece realităţile contemporane par să se fi îndepărtat de principiile susţinute în lucrările filozofilor şi politicienilor din secolele XVII – XIX, care au susţinut şi argumentat aspectele esenţiale ale acestei teorii şi, mai mult decât atât, nu ar mai exista elemente noi de natură teoretică în baza cărora problematica specifică să fie continuată...citeste mai mult
Aplicarea principiului proporţionalităţii şi a doctrinei contractului social la organizarea statală (4817) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 21-04-2015
Judecător - Curtea de Apel Piteşti Lector universitar dr. –Universitatea din Piteşti I . Separaţia şi echilibrul puterilor în stat, analizate din perspectiva principiului proporţionalităţii şi teoriei contractului social* Principiul separaţiei puterilor în stat, considerat a fi un fundament al democraţiei, este în acelaşi timp o reflecţie asupra moderării şi raţionalizării puterii statale. “Punerea în echilibru a acestor puteri prin distribuirea judicioasă a atribuţiilor şi înzestrarea fiecăreia cu mijloace eficiente de control asupra celorlalte, stăvilind astfel tendinţa inerentă a puterii umane de a acapara întreaga putere şi de a abuza de ea este condiţia armonie...citeste mai mult
Ora de religie în şcoli - înfrângere morală a justiţiei, dar şi prilej de mărturisire şi victorie a libertăţii de conştiinţă (2149) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 22-03-2015
 Judecător – Curtea de Apel Piteşti  Lector universitar – Universitatea din Piteşti Este regretabil că, în realizarea menirii sale nobile, uneori justiţia rămâne la precaritatea fenomenală existenţială şi nu consfinţeşte prin hotărârile pronunţate realitatea libertăţii de conştiinţă, aşa cum este fundamentată de gândirea filozofică şi teologică, pe care, în puţine cuvinte, am încercat să o conturăm în articolul „În numele libertăţii de conştiinţă”. Ne referim la Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 a Curţii Constituţionale a României,[1] prin care instanţa constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitat...citeste mai mult
În numele libertăţii de conştiinţă (2456) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 22-03-2015
  Judecător – Curtea de Apel Piteşti  Lector universitar – Universitatea din Piteşti Conştiinţă şi libertate Omul este singura fiinţă care, prin facultăţile raţiunii, poate să mediteze asupra existenţei, dar şi asupra gândurilor proprii, astfel spus, posedă capacitatea de a reflecta şi de a interoga, pe sine, şi lumea exterioară, căutând răspunsuri şi, dacă se poate, certitudini la întrebările sale. Reflecţiile asupra gândului dau sensuri existenţiale prin care omul se concepe şi uneori se defineşte pe sine, îşi recunoaşte şi îşi afirmă locul său în lume şi în univers. Încercăm a spune că reflecţia asupra gândului, &ic...citeste mai mult
Simplitatea formei şi complexitatea conţinutului normativ al CONSTITUȚIEI (3057) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 28-02-2015
Judecător –Curtea de Apel Piteşti  Lector universitar –Universitatea din Piteşti   1. Despre simplitate în filozofie şi teologie Simplitatea este un concept care în mod constant se regăseşte în elaborările teoretice ale teologiei, dar şi în majoritatea doctrinelor filozofice, fiind asociat ideii de unitate a raţiunii şi, în general, a existenţei. Înţelegerea conceptului de simplitate, implică un raport comparativ cu accente contradictorii: simplitatea se opune diversităţii şi realităţilor compuse care nu stau sub o lege sau sub o ordine. Simplitatea nu exclude însă complexitatea conţinutului, fie el raţional, al unei idei sau a unei realităţi obiectiv...citeste mai mult
Principiul constituţional al egalităţii - semnificaţii juridice şi implicaţii sociale (14180) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 28-01-2015
Judecător – Curtea de Apel Piteşti Lector universitar –Universitatea din Piteşti  1. Principiul egalităţii – doar un caz particular al proporţionalităţii Analiza legăturii dintre cele două principii ale dreptului trebuie să pornească de la semnificaţiile acestora. Scopul este de a determina sfera lor de interferenţă. Principiul egalităţii este consacrat în art.16 din Constituţia României, sub forma egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice. Aceste dispoziţii se coroborează cu art. 4, alin.(2), care interzic discriminarea, în funcţie de criteriile menţionate.  Mai sunt şi alte dispoziţii constituţionale româneşti care implică...citeste mai mult
Bazele creştine şi filozofice ale principiului proporţionalităţii (2486) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 26-11-2014
Judecător – Curtea de Apel Piteşti Lector universitar – Universitatea din Piteşti 1 Scurte consideraţii despre proporţionalitate ca principiu al dreptului Înţelegerea juridică a principiului proporţionalităţii prezintă dificultăţi, deoarece conţinutul său depinde de o anumită concepţie filozofică despre justiţie. Doctrina juridică, începând din antichitate şi până în prezent, evocă proporţionalitatea ca semnificând ideea de ordine, de echilibru, raport raţional, de justă măsură. Proporţionalitatea nu este exclusiv un principiu al dreptului raţional, ci în acelaşi timp, este un principiu al dreptului pozitiv, un principiu cu valoare normativă. Astfel, p...citeste mai mult
LIBERTATEA DE EXPRIMARE (a. libertatea de opinie; b. libertatea de informare; c. libertatea presei) (5782) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 10-10-2014
 Judecător – Curtea de Apel Piteşti Lector universitar – Universitatea din Piteşti Reflecţii privind fenomenalitatea socială a omului Raportul şi, mai mult decât atât, dialectica dintre „fiinţă” şi „existenţă” nu se suprapun întrutotul cu raportul şi dialectica esenţei şi fenomenului, deoarece sensul şi semnificaţiile fiinţei, atât în filozofie, cât şi în teologie, nu sunt identice cu categoria esenţei. Fără a intra în amănunte, remarcăm că fiinţa are o dimensiune ontologică, care se manifestă în devenirea sa, spre deosebire de categoria esenţei, acceptată cu predilecţie în teoria cunoaşterii pentru a dema...citeste mai mult
Libertatea conştiinţei. Implicaţii juridice şi religioase (6701) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 18-09-2014
Judecător – Curtea de Apel Piteşti Lector universitar – Universitatea din Piteşti   Despre conştiinţă, lege şi libertate   Conştiinţa este esenţa şi particularitatea omului prin care acesta se raportează la natură, societate, dar şi la propria sa fiinţă şi, în mod deosebit, la Fiinţa Supremă. Părintele Arsenie Boca vorbea despre conştiinţă ca fiind „un grai tăcut şi o chemare lină” prin care omul poate să se reconstruiască ca fiinţă spirituală, să îşi regăsească structura sa autentică, dincolo de precarităţile şi patimile existenţiale, într-un cuvânt, să redobândească libertatea autentică, spirituală pentru iubirea infinit...citeste mai mult
Liviu Rebreanu - promotor al existenţei şi culturii tradiţional creştine româneşti (5115) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 04-07-2014
Judecător –Curtea de Apel Piteşti Lector universitar –Universitatea din Piteşti   Argument La câţiva kilometri de Piteşti, în vatra satului Valea Mare, aparţinând de comuna Ştefăneşti, se află o casă care, astăzi, din nefericire, nu este bine pusă în valoare, și care semnifică prin ea însăşi personalitatea marelui scriitor Liviu Rebreranu, care a locuit în ea în ultima parte a vieţii sale. Semnificativ este faptul că autorul romanelor „Ion” şi „Răscoala” a ales să-şi petreacă ultimii ani de viaţă pe meleaguri argeşene, în apropierea Piteştiului, tocmai pentru că mediul unui sat din apropierea oraşului corespundea...citeste mai mult
Principiile dreptului - o abordare creştină şi filosofică (4050) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 02-06-2014
Judecător – Curtea de Apel Piteşti Lector universitar-Universitatea din Piteşti Rezumat: Orice demers ştiinţific care are ca obiect înţelegerea semnificaţiilor noţiunii de „principiu al dreptului” trebuie să aibă un carcter interdisciplinar, baza de abordare constituind-o filosofia dreptului. În acest studiu realizăm o astfel de analiză cu scopul de a sublinia multiplele semnificaţii teoretice aferente acestei noţiuni, dar şi raportul dintre principii şi normele juridice, respectiv valoarea normativă a principiilor dreptului. Sunt realizate ample referiri la doctrina filosofică şi juridică în materie. Acest studiu este o pledoarie pentru raportarea la principii, în opera de crea...citeste mai mult
Istoria înţeleasă ca progres în conştiinţa libertăţii. Ideea de libertate în opera lui Nicolae Iorga (3822) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 10-05-2014
Judecător – Curtea de Apel Piteşti Lector universitar- Universitatea din   Piteşti        1. Fiinţa istorică sau istoria ca prezent continuu      Există cel puţin două forme de a înţelege istoria. Prima dintre acestea are în vedere diacronia faptelor care se petrec într-un anumit interval temporar cu un om, cu un popor sau însăşi cultura şi civilizaţia. Cealaltă modalitate este mai profundă şi are ca obiect sensurile, semnificaţiile, pe care faptele istorice le relevă şi care se constituie într-un prezent continuu ce poate fi invocat pentru starea actuală a unui om, a unei naţiuni sau a unei civilizaţii. Gabriel Liic...citeste mai mult
Puterea şi democraţia. Excesul de putere. Principiul proporționalității (10907) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 01-04-2014
  Scurte considerații privind conceptele de” legalitate” și „legitimitate” Legalitatea, ca trăsătură ce trebuie să caracterizeze actele juridice ale autorităților publice, are ca element central conceptul de „lege”. Andre Hauriou definea legea ca o regulă generală scrisă stabilită de către puterile publice după deliberare și comportând acceptarea directă sau indirectă a guvernanților1. Ion Deleanu o definește drept „actul ce cuprinde reguli generale și obligatorii sancționate prin forța de constrângere a statului, atunci când aplicarea ei nu se realizează din convingere și care este susceptibilă de aplicare ori de câte ori se ivesc condițiile...citeste mai mult
Constantin Noica - un filozof creștin (15234) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 18-03-2014
 Judecător, lector universitar  Curtea de Apel Pitești/Universitatea din Pitești I. Argument          Orice încercare, oricât de modestă ar fi, ca și cea de față, de a evoca și evidenția personalitatea marelui filozof și implicit ideile acestuia este sortită să rămână într-o sferă a neîmplinirii, deoarece cuvintele interpretului oricât de inspirate ar fi nu reprezintă decât un simplu comentariu adăugat, în unele cazuri chiar cu lipsă de pietate și inspirație la conștiința și opera marelui filozof.           Cu toate acestea, există o umbră de legitimitate a unei astfel de &...citeste mai mult
Principiul proporţionalităţii. Contribuţii ale doctrinei juridice române (10332) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 01-02-2014
Rezumat: Sunt analizate în linii generale caracteristicile de bază ale principiului proporţionalităţii. Se aduc argumente potrivit cărora proporţionalitatea este un principiul general al dreptului, un principiu al dreptului constituţional şi totodată are aplicaţii în diferite ramuri de drept. Propunem şi o definiţie a proporţionalităţii care să corespundă implicaţiilor acestuia în ştiinţele juridice. Se evidenţiază rolul jurisprudenţei în definirea principiului proporţionalităţii, dar mai ales în identificarea dimensiunilor acestuia. Semnificaţiile principiului proporţionalităţii sunt identificate în doctrina juridică şi cu deosebire în doctrina juridică român...citeste mai mult
CONSTITUŢIA între ideal şi realitate (8235) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 25-01-2014
Judecător /Lector universitar Curtea de Apel Piteşti /Universitatea din Piteşti                I Semnificaţii politice şi juridice  ale constituţiei Pentru orice popor, pentru orice formă de organizare statală socială  modernă, Constituţia a fost şi este un ideal dat fiind semnificaţiile şi rolul legii fundamentale mai ales pentru existenţa socială a fiecăruia. În istoria lumii începând cu secolul al XVIII-lea  s-a impus alături de alte mari instituţii create în scopul de a exprima prefacerile structurale politice, economice sau juridice şi constituţia  ca lege fundamentală a unui stat. Faţă de importanţ...citeste mai mult
Criza justiţiei şi justiţia crizei (răspuns unui prieten) (4280) - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 05-09-2013
 Judecător, lector universitar  Curtea de Apel Piteşti /Universitatea din Piteşti         Un prieten – îndrăznesc a spune aşa deoarece prin înţelepciunea şi senectutea lui creatoare mă sporeşte întru idei şi seninătate – a scris de curând despre justiţia de la noi, mai precis despre avatarurile, disfuncţionalităţile, neîmplinirile, contradicţiile, întru cuvânt a pus în evidenţă câte ceva din realităţile sistemului de justiţie şi profilul oamenilor care au menirea de a o înfăptui.      M-am simţit „rostit”, aşa cum ar spune Noica, adică pus în rostul meu, în ordinea c...citeste mai mult