(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Porunca Iubirii
revistă ortodoxă de misiune și informare

 

   

 
 
       Porunca iubirii răspunde întrebărilor actuale privind mântuirea sufletului, sensul vieţii, deprinderile duhovniceşti, credinţa şi viaţa creştină în familie şi societate. O sursă de hrană duhovnicească izvorâtă din înţelepciunea Părinţilor, dar şi o sursă de informare privind problemele secolului în care trăim şi evenimentele care pot influenţa în bine sau în rău mântuirea noastră ca persoane şi ca neam.
 
Din anul 2012 revista apare numai online şi se trimite lunar abonatilor (gratuit), precum si celor inregistrati in magazinul online www.agaton.ro si in forum sau bibliotecă.
 
“Fericit cel ce citeşte ...
 căci vremea este aproape” (Apoc. 1, 3)
 
 
Important!
    Va invităm să trimiteti prin poştă sau email  revistapi@agaton.ro  materiale pentru publicare. Ne rezervăm dreptul de a selecta materialele care vor fi postate. 
 
    AUTORII răspund pentru conţinutul (originalitatea) articolelor, garantând personal împotriva oricăror tulburări sau revendicări.     Opţional: Autorii sunt rugaţi să trimită şi o fotografie şi biografia.
 
Copyright
  Este permisă preluarea de articole din revista online www.poruncaiubirii.agaton.ro , cu excepţia celor preluate de noi din alte surse şi cu obligația indicării sursei (linkului la www.poruncaiubirii.agaton.ro) şi a autorului. dar nu pot fi reproduse/multiplicate în publicaţii tipărite, decât cu acordul redacţiei sau autorului şi cu specificarea sursei (linkului). Informatiile pot fi reproduse prin tiparire numai pentru uz personal și necomercial.
 
Editor: Asociatia ORTOPRAXIA (Editura Agaton)
Tel.: 0268.211290, 0766.371570; 0740.054256;  e-mail: revistapi@agaton.ro
Fondatori: ing. Ioan Cişmileanu, ing. George Căbaş, ing. Alexandru Stănese
  
Redacţia (email: revistapi@agaton.ro)                             ISSN       2344 - 0619              
    ISSN-L   1453 - 7567
Consilier editorial: Preot Adrian Roman
Redactor sef: Cristina Roman
 
 
Despre Porunca iubirii
 
N-am venit să stric Legea, ci să o plinesc (Mt. 5, 17)…
Iubirea aproapelui este plinirea Legii (Rom.13, 8-10)
 
 - Diavolul îl poate imita pe om în toate ... numai în iubire si smerenie nu (Fericitul Augustin)
 - Marea sărăcie a omenirii este lipsa de dragoste (un isihast laic)
 - Trebuie să te străduieşti a iubi chiar dacă n-ai iubire (Sf. Macarie Mare)
 - Cine iubeşte e născut din Dumnezeu si cunoaşte pe Dumnezeu (1In. 4,7)
 - Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii. După aceasta vă vor cunoaşte că sunteţi ucenicii Mei, că aveţi dragoste unii fată de alţii (In. 13, 34-35).
 - Noi ştim că am trecut din moarte la viată, pentru că-i iubim pe fraţi; cel ce nu-l iubeşte pe fratele său rămâne în moarte (1In.3,14)
 - Începutul si sfârşitul mântuirii este dragostea (Sf. Antonie cel Mare)
 
În amurgul acestei vieţi vei fi judecat asupra iubirii
Să ne rugăm ca această judecată să fie mai mult cu milă, decât cu dreptate!
 
    Pentru a avea o veşnicie fericită avem nevoie, în această viaţă trecătoare, de credinţă, de nădejde şi de dragoste. Însă nu orice fel de credinţă este bună. Când luăm doar ce ne convine din diferite religii, nu suntem credincioşi. Avem nevoie de o credinţă adevărată, curată şi vie, de o „credinţă lucrătoare prin iubire”, o credinţă trăită în viaţa de zi cu zi.
       Cum putem dobândi această credinţă? Hrănindu-ne constant sufletul, purtându-i de grijă aşa cum purtăm şi trupului vremelnic, pe care nu îl lăsăm multă vreme fără mâncare. Citind şi rugându-ne, căci rugăciunea este respiraţia sufletului, ea ţine sufletul viu, prin ea dialogăm cu Dumnezeu, care este Calea, Adevărul şi Viaţa.
       Împărăţia lui Dumnezeu începe în inima ta, dar nu şi fără voia şi străduinţa ta.