Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii

Dr.conf.univ. Ana Sofroni

Doamna Conf. Dr. Ana Sofroni este cadru universitar din Republica Moldova. De mulți ani s-a făcut cunoscută în publicațiile bisericești și nu numai cu articole de o înaltă cugetare și trăire  religioasă. Doamna îmbină în mod armonios rugăciunea cu munca, studiul cu viața de creștin adevărat. Împărtășește din cunoștințele și meditațiile sale cu generozitate cititorilor, ca un adevărat teolog. Articolele sale se bazează pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, dar sunt filtrate printr-o gândire  fină, care invită pe cititor spre universuri înalte de  spiritualitate.

Generaţia perversă – realitate? (611) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 26-09-2023
  „[…] cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele” (Ps. 33, 10) Starea de spirit a tinerei generaţii din ziua de azi ne întristează până la culme. Mulţi dintre băieţii şi fetele noastre au devenit într-atât de tare dependenţi de partea materială a vieţii, că spiritualitatea lor s-a pomenit cu totul prăvălită la pământ. Pe drept ea s-ar cuveni să fie urmare a „celor şapte ani de acasă”, să fie o continuare a obiceiurilor şi tradiţiilor neamului ce se transmit, concomitent cu ceea ce ţine de credinţă, din moşi-strămoşi. Căci aşa a fost dintotdeauna. Pe această cale omenirea a urcat continuu treptele civilizaţiei, păstrând ...citeste mai mult
Moravuri decazute la contemporanele noastre (1057) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 18-12-2022
„ […] Îmbrăcămintea omului, dezvelirea dinţilor, când râde, şi călcătura vestesc ce este în el” (Sir., XIX, 26-27) . Obiceiurile timpului, tradiţiile neamului, moravurile societăţii… Sunt expresii adesea utilizate în discuţiile celor ce le dau importanţă, care sunt preocupaţi serios de păstrarea valorilor culturale autentice. Pentru că am ajuns timpuri când puternicii lumii acesteia au pornit atacuri vehemente asupra civilizaţiei umane. Prin tactici diabolice ei vor să răstoarne tot ce e firesc în viaţă, tot ce a fost construit, educat, stabilit conform poruncilor dumnezeieşti şi vine în armonie cu frumuseţea creaţiei divine. Inspirat de Du...citeste mai mult
Talanti în deplina valorificare (824) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 21-11-2022
(Pe marginea lucrărilor de suflet ziditoare ale Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda) „Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi…” (Mt. 25, 29) Lucrările autorilor înzestraţi cu un puternic har scriitoricesc vin să ne îmbogăţească substanţial cunoştinţele într-un domeniu sau altul, după interesele fiecăruia dintre noi, ne ajută să stabilim şi să menţinem în ordinea cuvenită starea noastră sufletească, dat fiind faptul că asemenea lucrări conţin cuvinte întru totul potrivite şi la maxim încărcate cu energie pozitivă. Toate răspândesc valorile autentice ale moralei creştine, celei mai sănătoase morale, şi sunt de real folos p...citeste mai mult
Clipele in siragul vietii (1023) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 24-06-2022
  „Cel mai trecător reflex al inimii sau minţii noastre îşi va lăsa urma asupra sumei totale a vieţii noastre.” (Arhimandritul Sofronie Saharov)   E bine cunoscut faptul că clipele, ca intervale de timp foarte scurte, nu favorizează acţiuni de lungă durată, pentru care omul depune un anumit efort, totodată  investind şi din energia sa interioară. Clipele sunt într-atât de trecătoare, într-atât de vremelnice, că adesea ele nu pot fi cuprinse nici de cea mai sporită atenţie din partea noastră. Şi totuşi majoritatea din ele ne lasă în memorie amprente adânci. Prin încărcătura lor emoţională la grad înalt. Indiferent de este aceasta o...citeste mai mult
Mărturisirea mea la vârsta senectuții (1201) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 23-12-2021
  „[…] cu gura se mărturisește spre mântuire” (Rom., X, 9-11) Cu toată tendința noastră spre independență personală, spre afirmare, spre amplă manifestare a calităților sufletești înalte, ceea ce caracterizează de obicei o fire puternică și bine determinată, necesitatea omului de a împărtăși și altora aspirațiile și trăirile ce îl frământă este persistentă. Fiindcă să rămâi închis în sine e imposibil, oricât de perfect ți s-ar părea că ești. Ai tendința atunci, ușor de tot, să aluneci în subiectivism, dar aceasta înseamnă îndepărtare de viziunea obiectivă, deci și de adevăr. Pe când un schimb de p...citeste mai mult
E timpul cernerii (1195) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 08-11-2021
  E timpul cernerii „Pentru ce să mă tem în ziua cea rea, când mă va înconjura fărădelegea vrăjmaşilor mei?” (Ps. 48, 6)                         E timpul cernerii. Satana                         Îi pecetluieşte cu vaccin                         Pe acei ce nu-şi dau bine seama               ...citeste mai mult
Biserica si asa zisa pandemie de azi (1556) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 14-04-2021
  Biserica se află astăzi, de rând cu toate celelalte instituţii sociale, culturale şi economice, în vizorul celor care gestionează „pandemia”. Nu se ţine cont, că biserica e o instituţie autonomă, separată de stat[1] şi se organizează potrivit statutelor proprii[2]. Se încalcă sfidător prevederile Constituţiei şi bisericii i se impun restricţii, care dezonorează credinţa, umilindu-i pe credincioşi, lipsindu-i de libertatea comportamentului religios statornicit de peste două milenii. Ceea ce în biserică s-a afirmat de la începutul creştinismului şi ţine de sănătatea sufletească şi trupească a enoriaşilor ei datorită lucrării Duhului Sfânt, răufăcătorii...citeste mai mult
Poezii (1459) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 17-11-2020
    Domnul nu te lasă singur   Cântecul bătrânilor   Dacă nimeni nu te mai ascultă, Fii pe pace şi nu dispera: Avem de la Domnul milă multă, El de tine se va îndura.   Dacă nimeni nu-ţi deschide uşa, Nimeni nu te-ntreabă cum te simţi, Nu uita: există cărăruşa Ce aduce-n viaţa noastră sfinţi.   Şi de crezi că dragostea e moartă Şi de asta inimile-s reci, Ia aminte: mereu te aşteaptă Dumnezeu de partea Lui să treci.   Vei găsi la Dânsul şi iubire, Vei avea şi linişte-ndeajuns, Te vei bucura de fericire, Pentru răi vei fi de nepătruns.   9.07.2017, Chişinău, vila.     Fii cu mine, Doamne!   „Nu ...citeste mai mult
Unitatea de credinţă - temelia unităţii de neam (1945) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 23-01-2020
  „Acesta este neamul celor ce-l caută pe Domnul…” (Ps. 23, 6) Credinţa neamului românesc e milenară. Anume datorită credinţei în Dumnezeu neamul nostru a supravieţuit atâtor atacuri vrăjmaşe, atâtor ispite şi încercări în timp! Datorită credinţei puternice s-a păstrat firescul naţiunii şi s-a dezvoltat cultura naţională bazată pe tradiţii şi obiceiuri religioase de o valoare inestimabilă. Astăzi din punct de vedere politic neamul ne este dezbinat, cu tot cu teritoriul ce-i aparţine. În primul rând, e vorba aici de  înstrăinata Basarabie. Mai mult de două secole se tot zbat cotropitorii ei s-o ţină în deplină supuşenie ...citeste mai mult
Exemple de viaţă ce duc spre mântuire (2224) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 08-01-2020
  „Le-am învăţat pe toate din vieţile sfinţilor.” (Cuviosul Porfirie Kavsokalivitul) Trăind în comunitate, ai şansa de a prelua exemple frumoase de vieţuire de la semenii tăi făptuitori de cele bune. Binefăcătorii de obicei au suflet luminat, inimă caldă. Ei sunt nişte altruişti de neîntrecut şi tocmai de asta şi foarte comozi pentru oricine. Dar nu întotdeauna avem în preajma noastră asemenea oameni. Şi atunci ne vin în ajutor cărţile de suflet ziditoare – lucrările Sfinţilor Părinţi de rând cu Sfânta Scriptură. În ele aflăm atâta înţelepciune şi atâta har divin, atâta adevăr şi sinceritate despre înt...citeste mai mult
Osteneala pentru suflet să nu întârzie! (2134) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 16-04-2019
  „Gândeşte-te la Dumnezeu mai des decât respiri”. (Sextus)[1] Suntem cu toţii făcuţi din trup şi suflet. Suntem o îmbinare tainică a materialului şi spiritualului, căci aşa ne-a creat Dumnezeu. Şi noi cu bună ştiinţă trebuie să ne îngrijim atât de partea materială, cât şi de cea spirituală a fiinţei noastre. Trupului, cu specificul lui material care-l face vizibil, noi de obicei îi acordăm cu mult mai multă atenţie, decât sufletului invizibil: totdeauna avem grijă să fim sănătoşi trupeşte, să nu slăbim de puteri, luăm hrana la timp. Indivizii mai generoşi adesea chiar întrec măsura, oferindu-i trupului din abundenţă bunătăţi pest...citeste mai mult
POEZII (1670) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 25-01-2019
Romanţa tăcerii   „Tăcând, înţelegi şi după ce ai înţeles, grăieşti. Căci în tăcere mintea naşte cuvântul.” (Sf. Antonie cel Mare)   Tăcere, grai miraculos, Tu gingaş mă cuprinde, Că traiul ăsta zgomotos Tristeţe îmi întinde.   Vreau în tăcere să visez La bunătatea lumii Şi tot tăcând, să lăcrimez, Privind splendoarea lunii.   Vreau în tăcere şi să cânt Rapsodia iubirii, S-aud chiar şi un blând cuvânt În sensul dăruirii.   Te rog, tăcere, să-mi aduci Alese gânduri, bune; Cu mine stai, s...citeste mai mult
Greşeală fatală cu îndelung răsunet (2960) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 11-09-2017
  „…neamul drepţilor se va binecuvânta.” ( Ps. 111,2) Greşeli în viaţă comitem cu nemiluita. Anume de la ele ni se trag toate neplăcerile şi durerile, toate necazurile şi suferinţele. Trecând omul prin asemenea situaţii tulburătoare şi, după cum e şi firesc, dorind să-şi păzească copiii de ele, la un moment dat se face că ajunge la stări destul de tensionate, foarte dăunătoare sănătăţii. Să scapi de ele defel nu-i uşor, fiindcă se cere o refacere serioasă a ceea ce s-a distrus timp îndelungat de către generaţiile precedente prin încălcarea poruncilor dumnezeieşti, adică a modului firesc de viaţă. Şi nu numai că în trecut s-a distrus, ci şi ...citeste mai mult
Slujire la altarul credinţei (Prot. Petru Buburuz - octogenar) Slujire la altarul credinţei (Prot. Petru Buburuz - octogenar) (2412) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 19-06-2017
  “…această vârsta se bucură de…  câteva calităţi deosebite, care-i sporesc podoaba: în ea străluceşte înţelepciunea,iar sfatul, priceperea şi cugetul senin şi cuprinzător îi încununează gândurile. Înfăţişarea impune şi ceredin partea tuturor respect şi cuviinţă deosebite.” (Sfântul Nectarie al Neginei.[1])     Când ai păşit pe calea vieţii aproape opt decenii la rând, aniversarea ce-ţi bate la uşă vine să fie una dintre cele mai frumoase. Iar dacă toţi anii aceştia ai slujit cu trup şi suflet lui Dumnezeu, fiind miruit cu Taina Preoţiei, atunci se va ajunge la o aniversare duhovnicească cu totu...citeste mai mult
Misiunea creştină se îndeplineşte doi câte doi (3329) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 01-01-2017
„Apoi a chemat la Sine pe cei doisprezece, şi a început să-i trimită, doi câte doi, şi le-a dat lor putere asupra duhurilor necurate.” (Marcu 6, 1-7) După legea creştinească, fiecare credincios e asemenea unui misionar, căci e chemat să aibă grijă nu doar de propriul suflet, ci să-i vină în ajutor întru sporire duhovnicească şi aproapelui său. Şi o face, împărtăşindu-şi cu dânsul starea şi atitudinile de credinţă, sfaturile şi învăţăturile din scrierile patristice pe care le-a citit, povestindu-i cum a avut ajutor şi sprijin de la Dumnezeu în cele mai grele momente din viaţă. Astfel, orişicare creştin devine împreună lucrător cu alţii l...citeste mai mult
Gândul zămisleşte fapta (6635) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 09-07-2016
„Tot ce ai de gând să făptuieşti, făptuieşte pornind de la Dumnezeu”. (Sextus) Gândul omului nu se vede de alţii, şi ar părea aşa şi să rămână necunoscut celor din jur, dacă nu ar fi el acela care dă naştere faptelor noastre. Faptele descoperă gândul şi îi arată şi esenţa ca atare. Dacă faptele sunt bune, înseamnă că ele au fost zămislite cu gând bun, iar dacă sunt rele, atunci devine vădită josnicia şi nemernicia gândului care le-a dat naştere şi care îl face pe om să alunece în  păcat. Tocmai de aceea credinţa creştină ne învaţă să alungăm insistent de la noi gândurile cele rele, spre a nu cădea în p...citeste mai mult
Puterea rugăciunii bărbaţilor tari în credinţă (4535) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 19-03-2016
„Dar a stat Finees şi L-a îmblânzit şi a încetat bătaia” (Ps. 105, 30). Viaţa omului creştin poate să decurgă în mod firesc doar cu ajutorul şi mila lui Dumnezeu. Iar acestea noi trebuie să le cerem de la Domnul prin rugăciune. Rugându-ne insistent şi din adâncul inimii şi, totodată, fiind încrezuţi că suntem auziţi de El şi că neapărat vom primi ceea ce cerem, putem atrage asupra-ne neasemuita milostivire dumnezeiască[1]. E într-atât de mare puterea rugăciunii, încât şi ploaie ne poate aduce în vreme de secetă[2], şi vindecare de boli incurabile, şi curăţire de duhurile rele[3], pe scurt vorbind, prin rugăciune ne putem câ...citeste mai mult
După o îndelungă-răbdare (3965) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 14-01-2016
„Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea” (Ps. 61, 5) Fiecare om, dimpreună cu Dumnezeu, e ziditorul vieţii sale, numai că unii oameni se dovedesc a fi zidari pricepuţi şi-şi construiesc castele trainice, rezistente la calamităţi, pe când alţii au mai multă imaginaţie artistică şi-şi depun silinţa pentru a înfrumuseţa cu diferite zorzoane opera ce o creează. Câştigul major e de obicei al celor îndemânatici, căci ei reuşesc să îmbine organic ambele capacităţi, şi încă le fac pe toate cu multă-multă răbdare. Un castel mai minunat decât familia e greu să-ţi închipui. Dar şi se construieşte el migălos, cu toat...citeste mai mult
Cuvântul se cere a fi stăpânit (3571) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 27-11-2015
„[…] pentru orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală pentru el în ziua judecăţii […]” (Matei 12, 30-37) Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu darul vorbirii. Astfel, omul a căpătat posibilitate de a folosi cuvântul – acest excepţional instrument prin care au prins viaţă toate cele văzute şi nevăzute – întru binele vieţii sale. Cuvântul e un adevărat miracol dumnezeiesc. A înţelege pe deplin puterea lui nu e pe măsura fiecăruia. După cum se vede, anume din neştiinţă, mulţi oameni deseori se arată neglijenţi în vorbă cu semenii lor. Nu-şi dau seama la timp câtă amărăciune, câtă tulburare prov...citeste mai mult
Rugăciunea tatălui pentru toată familia (30563) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 23-07-2015
             Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorule, Cel ce eşti fără de început şi fără de sfârşit, Dumnezeule fără de moarte, Atotştiutor şi Atotvăzător, Atotputernic şi Atotţiitor, Atotcuprinzător şi Iubitor de oameni! Rogu-mă Ţie, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, păcătosul, prea mult păcătosul, chiar cel mai păcătos, Doamne, dintre toate fiinţele omeneşti pe care le-ai creat. Eu mă îngrozesc, când îmi dau seama cât de păcătos sunt înaintea Ta; iar Tu, toate ştiindu-le şi toate văzându-le, întotdeauna Te-ai îndurat de mine, n-ai lăsat să mă înghită...citeste mai mult
Rostul suferinţelor (4261) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 19-05-2015
„Suferinţa e singura condiţie de purificare a sufletului” (Părintele Arsenie Boca) Oare cine în viaţa asta e lipsit de suferinţe? Nu există suflare de om să nu le aibă, fiindcă suferinţele sunt ca un atribut obligatoriu al vieţuirii pământeşti. Ele sunt sprijinitoarele credinţei şi purificatoarele sufletului, fac să se reverse asupra păcătoşilor mila lui Dumnezeu şi totodată îndepărtează de la ei păcatele din cauza cărora au ajuns să sufere. Căci acei care-s în suferinţă, se căiesc mai tare ca de obicei de păcatele şi greşelile ce le-au săvârşit în viaţă, şi cu umilinţă se roagă la Dumnezeu să fie iertaţi. Deci dau dovadă de pocăinţă, iar ea, poc...citeste mai mult
Despre vieţuirea cot la cot (3492) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 27-04-2015
„Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor tot aşa.” (Luca 6, 31-36) Viaţa pământească a omului e ca o repetiţie generală către viaţa cea veşnică, adică în timpul ei ar trebui să se treiere toate cele neimportante sau mai puţin importante şi să rămână doar cele cu adevărat valoroase, care l-ar scoate pe omul credincios la drumul mântuirii. Pentru a atinge acest obiectiv luminat, se cere nu doar de a cunoaşte profund toate poruncile dumnezeieşti, ci şi de a le respecta întocmai. Încă se mai cere să dai dovadă şi de destulă pricepere, de voinţă puternică. Mai în scurt, e necesar să te ţii bine în mâini şi să n...citeste mai mult
Credinţa ortodoxă nu se pune la îndoială (3885) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 24-03-2015
Lumea mereu a fost şi este în căutarea adevărului, inclusiv şi al celui ce ţine de credinţă.  Îşi leagă de el cele mai tainice gânduri, cele mai sacre speranţe, ştiind că,  situate pe adevăr, ele neapărat vor avea şansă de izbândă. Uneori însă căutările sunt zadarnice, absolut fără nici un rost, fiindcă nu ai ce descoperi la cele deja cunoscute şi de-a binelea afirmate. Îţi rămâne doar să-ţi dai bine seama că adevărul e o noţiune dogmatică şi nu poate să trezească dubii. Cel mai bine reuşeşti s-o faci în baza practicii milenare a credinţei creştin-ortodoxe, care s-a transmis din generaţie în generaţie şi a ajuns şi până î...citeste mai mult
Frământările de suflet ale unei creştine (4601) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 26-02-2015
„Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei şi aceasta nu este cu mine”. (Ps. 37,10) Omul care tinde a fi un bun creştin, nicidecum nu poate să rămână indiferent la starea sa sufletească, şi nu numai a sa, ci şi a aproapelui său. El întotdeauna va căuta să înţeleagă just ce se petrece în sufletul omenesc, va încerca să-i alunge tristeţea, mâhnirile adânci, să-i întindă o mână de ajutor în împrejurări apăsătoare şi sumbre. Un asemenea creştin va fi, pur şi simplu, un sufletist ce pune preţ, în primul rând, pe hrana duhovnicească, ştiind că anume de ea are nevoie sufletul nostru, pentru a rezista...citeste mai mult
Părintele Arsenie  Boca – alesul lui Dumnezeu pentru neamul românesc Părintele Arsenie Boca – alesul lui Dumnezeu pentru neamul românesc (10240) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 20-01-2015
„Vas ales de sfinţenie şi purtător al Duhului Sfânt, comoară cerească plămădită din al nostru strămoşesc pământ […]” Aşa a fost să fie, ca Dumnezeu să se îndure şi de neamul românesc din timpurile noastre, trimiţându-i pe unul din aleşii Săi, pe strălucitul fiu al Ortodoxiei monahale – Părintele Arsenie Boca, ca să-i îndrume pe români, cu puterea harului insuflat de Duhul Sfânt, spre vieţuire curată, întru totul creştinească, ajutându-le astfel să se întărească bine în credinţă şi să poată deveni vrednici de mântuire. Pentru a-şi îndeplini înalta sa misiune duhovnicească, Părintele Arsenie a...citeste mai mult
Învierea femeii lui Lot - Maria Gabor (CARTE) (3858) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 06-08-2014
Îndemn la ascultare (Pe marginea volumului de poezii creştine Învierea femeii lui Lot de Maria Gabor)         În lumea cărţilor, la editura Cu drag din Chişinău, a apărut o ediţie nouă – volumul de poezii Învierea femeii lui Lot de Maria Gabor. Chiar de la prima vedere, citindu-i doar titlul, devine clar că autoarea se pronunţă în vers liric asupra unui argument luat din Biblie. E un pas îndrăzneţ din partea unei persoane laice, dar totodată şi salutabil, căci Sfânta Scriptură trebuie bine cunoscută de către toţi creştinii şi cei versaţi în materie fac un gest de laudă, venind în ajutor şi celorlalţi, mai puţin cunoscăto...citeste mai mult