Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Un dialog al cunoasterii lui Dumnezeu dincolo de cuvinte (113) Sfânta Scriptură - 10-09-2023
  Duminica dinaintea Înălţării Cinstitei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Cuvintele Mântuitorului pe care le-am auzit rostite astăzi în Sfânta Evanghelie care s-a citit la vremea Sfintei Liturghii ne vorbesc despre cea mai importantă temă a învă­țăturii Bisericii noastre: Întruparea Fiului lui Dumnezeu și Jertfa Lui desăvârșită pentru mântuirea noastră. Adesea suntem obișnuiți să auzim cuvinte simple, al căror înțeles îl deprindem ușor, care nu ne obligă să răspundem la marile întrebări ale vieții. Uneori abandonăm prea repede cuvintele pe care nu le înțelegem sau care ne cer efort să le înțelegem sau să le primim...citeste mai mult
Nu mai apreciem ce avem si de aici vine nefericirea (399) Tema lunii - 10-02-2023
  Interviu realizat cu Pr. Pimen Vlad, starețul Chiliei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de la Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos    DESPRE BUCURIE ȘI TRISTEȚE Părinte stareț, sfinția voastră păreți întotdeauna un om fericit. Cum reușim să scăpăm de întristarea care ne vatămă? Aici e vorba de întristarea dinăuntru, când te afectează. Adică, o durere ceva, când suferi pentru cineva, te întristezi, o întristare care se duce înăuntru. Aceia afectează.  Depinde cât lași să pătrundă înăuntru; se zice: „care o pui la inimă.” Și dacă aveți un frate neascultător și vă înt...citeste mai mult
De Cruce nu putem fugi. Important e cum o primim (380) Predici. Cateheze. Pastoraţie - Ierom. Paisie Borza - 05-09-2022
  Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Ioan 3, 13-17) Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la Cer decât Cel ce S-a coborât din Cer, Fiul Omului, Care este în Cer. Și, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să Se înalțe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Puține sărbători din calendarul bisericesc au zile de...citeste mai mult
Duminica Sfintei Cruci, intre randuiala liturgica si semnificatia duhovniceasca (434) Sfânta Scriptură - 04-04-2022
  Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci) Marcu 8, 34-38; 9, 1 Zis-a Domnul: Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine își va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va rușina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinții îngeri. Şi le ...citeste mai mult
Semnul Sfintei Cruci prefigurat in Vechiul Testament - Protos. Nicodim Mandita (CARTE) Semnul Sfintei Cruci prefigurat in Vechiul Testament - Protos. Nicodim Mandita (CARTE) (535) CĂRŢI NOI / Produse noi. PROMOTII - 07-02-2022
  Prezentare Semnul Sfintei Cruci prefigurat in Vechiul Testament: Semnul Sfintei Cruci pus de Dumnezeu în corpul omenesc Bine este cuvântat mult iubitorul şi milostivul de oameni Dumnezeu, Care voieşte ca tot omul să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină; Care aşa de mult a iubit lumea, încât şi pe Fiul său Unul Născut L-a dat, ca tot cel ce crede Într-Însul să nu piară; ci să aibă viaţă veşnică. Omul din viaţa aceasta vremelnică, este un luptător de la leagăn până la mormânt. Lupta omului, ca şi fiinţa lui, este dublă: trupească şi sufletească. Lupta aceasta îndoită o vedem în viaţa Mântuitorului, de la ieslea pe...citeste mai mult
Despre Sfanta Cruce - Sfantul Nectarie de Eghina (CARTE) Despre Sfanta Cruce - Sfantul Nectarie de Eghina (CARTE) (876) CĂRŢI NOI / Produse noi. PROMOTII - 23-10-2021
  Prezentare Despre Sfanta Cruce: Nu doar cuvântul și taina Crucii sunt dumnezeiești, ci și semnul ei e cu totul sfânt și închinat. Crucea – pecete sfântă și mântuitoare, sfințitoare și săvârșitoare a bunătăților, mai presus de fire și de cuvânt, dăruite neamului omenesc; nimicitoare a stricăciunii și a morții, dătătoare a vieții pururea‑fiitoare și a binecuvântării; lemnul mântuitor, sceptrul împărătesc și dumnezeiesc, biruința asupra vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Crucea ne este pavăza, arma și semnul biruinței asupra diavolului; desăvârșirea celor sporiți, mântuirea trupului și a sufletului, izgonitoarea tutur...citeste mai mult
Luarea Crucii și urmarea lui Hristos AZI (1541) Tema lunii - Cristina Roman - 16-09-2021
  „Nu am venit să împac adevărul şi minciuna, înţelepciunea şi prostia, binele şi răul, dreptatea şi silnicia, dobitocia şi omenia, nevinovăţia şi desfrânarea, pe Dumnezeu şi pe mamona, ci am adus sabie ca să tai şi să le despart, încât să nu se amestece”.  N. Velimirovici Începutul celei de-a doua săptămâni din luna septembrie a adus un val de emoții și de trăiri interioare multora dintre noi. Reînceperea școlii face să vibreze întreaga societate, după firele numeroase și puternice prin care suntem înlănțuiți familial, social, uman. Precedate de binecuvântarea venită prin Sfânta Litughie și rugăciunea specială...citeste mai mult
Rugaciuni si poezii inchinate Sfintei Cruci (3156) RUGĂCIUNI. Icoane. Moaşte - 07-04-2021
    Acatistul Sfintei Cruci Canon de rugăciune către Sfânta Cruce Rugăciuni populare și poezii închinate Sfintei Cruci   Acatistul Sfintei Cruci Ascultă Acatistul Sfintei Cruci aici. Troparul Sfintei Cruci Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta; biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește poporul Tău. Condac 1: O, de trei ori fericită și Preacinstită Cruce, ție ne închinăm credincioșii și te mărim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălțare; ci ca o pavăză și armă nebiruită, ocrotește și acoperă cu darul tău pe cei ce cântă: „Bucură-te, Cinstită C...citeste mai mult
Sfanta Cruce, semn si stare a jertfei si a biruintei (1331) Sfânta Tradiţie şi ereziile - 05-04-2021
La jumătatea Postului Mare ni se pune înainte Sfânta Cruce pentru a înţelege scopul efortului nostru ascetic, de a fi alături de Hristos pe cale Crucii şi a dobândi viaţa veşnică prin Învierea Lui. „Prin puterea Crucii, Hristoase Dumnezeule, păzeşte-ne de ispitele celui viclean, învredniceşte-ne să ne închinăm dumnezeieștilor Tale pătimiri şi Învierii celei purtătoare de viață, ducând la capăt cu uşurinţă calea acestui post de patruzeci de zile şi ne mântuieşte pe noi ca un singur bun şi de oameni iubitor” (Finalul sinaxarului din Duminica a treia din Postul Mare) „În Biserica Ortodoxă cinstirea Sfintei Cruci ocupă un loc spec...citeste mai mult
Crucea, semnul și sensul lucrării de slujire a Mântuitorului (1027) Sfânta Scriptură - Arhidiac. Prof. Dr. Ioan Caraza - 17-09-2020
  Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Ioan 3, 13-17 Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la cer decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Pentru că Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Fiindcă n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. În Parabola cu lucr...citeste mai mult
Rugăciunea Sfintei Cruci (rugăciune populară în versuri) Rugăciunea Sfintei Cruci (rugăciune populară în versuri) (10053) RUGĂCIUNI. Icoane. Moaşte - 15-09-2020
    Sfântă Cruce, armă tare, Feri-mă de supărare; Sfântă Cruce, armă dulce, Fii cu mine încotro m-oi duce; Sfântă Cruce a lui Hristos, Să-mi fii mie de folos. Cruce-n casă, cruce-n masă, Cruce în toți patru cornuri de casă. Dumnezeu îi cu noi la masă, Maica Sfântă-i la fereastră, Îngerii împrejur de casă, Maica Sfântă îi cu poala întinsă Și pe noi toți ne cuprinsă. Cruce în patul nost, Dumnezeu îi la capul nost, Dumnezeu ne-o apărat, De vrăjmașul necurat, De șarpele înveninat, De iadul întunecat. Cruce Sfântă, trezește-mă, Maică Sfântă, acoperi-mă, Înger bun, păzește-mă, Doamne, m&a...citeste mai mult
Sfântă Cruce culcă-mă, Duhule deşteaptă-mă! (1976) Predici. Cateheze. Pastoraţie - Arhim. Teofil Părăian - 15-09-2020
  Ne-am pomenit în lumea aceasta, într-o atmosferă de cinstire a Sfintei Cruci. Ne-am pomenit ca închinători ai Crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne-am pomenit în lumea aceasta cu rugăciuni pe care le-am învăţat, unele din ele înainte de a ştii când le-am învăţat… Ne-am pomeni cu ele, ne-am pomenit cu practica rugăciunii… Sfântă cruce culcă-mă, Duhule deşteaptă-mă, Fiule umbreşte-mă, Precesto păzeşte-mă! Pre prea sfântă cruce-o fac şi mă culc noaptea cu drag, Şi o fac pe trupul meu, numele lui Dumnezeu, Biserică cerească, cântare îngerească, Dumnezeu Sfântul, de boală să ne pazească şi să ne m&ac...citeste mai mult
Calea sfințeniei, o alergare stăruitoare pe drumul îndepărtării de păcat (1295) Sfânta Scriptură - Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană - 15-06-2020
  Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților) Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; și cel ce nu-și ia crucea și nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine. Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iat...citeste mai mult
÷ Cruce din lemn cu postament -   *** (Artizanat) ÷ Cruce din lemn cu postament - *** (Artizanat) (1061) CĂRŢI NOI / Produse noi. PROMOTII - 31-03-2020
  Prezentare ÷ Cruce din lemn cu postament: Detalii / COMANDA...citeste mai mult
 Părintele Nicolae Steinhardt, evreul genial convertit la Ortodoxie Părintele Nicolae Steinhardt, evreul genial convertit la Ortodoxie (2102) Misiune. Mărturii. Vieţile Sfinţilor - 01-04-2019
  „DEVOȚIUNEA MEA PARTICULARĂ ESTE CRUCEA”  Motto: „Degeaba suferi, dacă eşti în afara Bisericii nu ţi-e de niciun folos. Câţi eretici n-au riscat moartea? Câţi nu au dorit-o şi care acum ard în foc? Diavolul are şi el martirii lui”. ITINERARII BIOGRAFICE Monahul Nicolae (Nicu-Aurelian) Steinhardt, scriitor, publicist, critic literar, eseist,  filosof și adânc trăitor creștin, de origine evreu, se naște la 12 iulie 1912, în comuna Pantelimon, lângă București. Tatăl său, inginerul și arhitectul Oscar Steinhardt, rănit la Mărăști și decorat cu „Virtutea militară”, pentru că a luptat în primul război mondial, conduc...citeste mai mult
Importanţa mărturisirii credinţei în societatea contemporană Importanţa mărturisirii credinţei în societatea contemporană (2646) Predici. Cateheze. Pastoraţie - 01-04-2019
  Semnul Sfintei Cruci, semnul urmării lui Hristos Semnul Sfintei Cruci nu lipsește din gesturile credincioșilor la biserică, dar se pare că mulți dintre noi preferăm să evităm afișarea lui în alte spații publice. Fac ortodocșii cruce când iau masa la restaurant? Când trec pe lângă o biserică? Când încep lucrul? Credința este ceva ce ține de interiorul nostru, însă nu ar trebui să fie manifestată doar în ascuns, atât timp cât ni se permite în societate. Credința trebuie exteriorizată în mod civilizat și sincer, mărturisită și împărtășită cu toți. De aceea dacă ne rușinăm să facem semnul Sfintei Cruci în public să ...citeste mai mult
 Crucea preoției cosmice Crucea preoției cosmice (1235) Viaţa duhovnicească. Milostenia - Valeriu Tănasă - 08-03-2019
  Fiecare om este chemat în spațiul auroral al Ortodoxiei  iar urcarea pe Cruce este bucurie explozivă și se trăiește ca o venire delicată a luminii necreate, - prezentă în acele cuvinte din Scriptura Noului Testament: „Amin! Vino, Doamne Iisuse”. „Cine nu vrea să treacă prin ocara crucii își închipuie că crucea e dintr-o dată pricinuitoare de slavă. Slava crucii se trăiește în purtarea ocării ei”, ne învață sfântul Isaac Sirul. Atunci sunt liber... când mă aflu pe Cruce împreună cu Hristos, - pe Cruce mă lepăd de materia din mine însumi și în locul gol răsare lumina, vine iubirea și smerenia; armonia și pacea. ...citeste mai mult
Întrebări și răspunsuri despre semnificația și tainele rugăciunii Întrebări și răspunsuri despre semnificația și tainele rugăciunii (2832) Predici. Cateheze. Pastoraţie - 09-11-2018
  Ce este rugăciunea? Rugăciunea este ridicarea minții și voii noastre către Dumnezeu. Evagrie Monahul zice că “rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu”. De aceea se cuvine ca atunci când stăm de vorbă cu Dumnezeu, adică atunci când stăm la rugăciune, să alungăm din gândul nostru orice grijă și să îndreptăm toate puterile duhului nostru numai la Dumnezeu. Adică, cugetul să gândească la El, ținerea de minte (memoria) să uite toate cele pământești, iar inima, vorbind cu El, să salte de bucurie și de dragoste. Căci “cel ce iubește pe Dumnezeu de-a pururi stă de vorbă cu Dânsul cum ar sta cu un tată, alungând orice gând păt...citeste mai mult
Înălțarea Sfintei Cruci - Marius Vasileanu (CARTE) Înălțarea Sfintei Cruci - Marius Vasileanu (CARTE) (976) CĂRŢI NOI / Produse noi. PROMOTII - 12-09-2018
  Prezentare Înălțarea Sfintei Cruci: Şi Iisus a fost obligat să-şi ducă crucea, era ostenit, împovărat, fusese biciuit, biciuirea făcea parte din ritualul răstignirii, era un fel de pregătire pentru răstignire, cucea era grea, El era firav şi plăpând şi, pe la mijlocul drumului, urcând către Golgota, s-a poticnit şi a căzut sub greutatea propriei Sale Cruci. Şi atunci ostaşii care se găbeau să ajungă încă mai repede la locul de execuţie, au găsit în mulîime pe un om care venea de la ţarină şi care se întâmplase să fie acolo. Se numea Simon Cireneanul. Şi l-au chemat repede şi l-au pus să ia crucea lui Iisus. El a luat-o şi a dus-o până &ic...citeste mai mult
Despre semnificaţiile creştine, teologice, spirituale şi duhovniceşti ale Crucii (2188) Predici. Cateheze. Pastoraţie - Dr. Stelian Gomboş - 04-09-2018
              Introducere Crucea este simbolul de căpătâi al Creştinismului, reprezentând patima, moartea şi învierea Domnului. Identificată dintru început ca fiind „semnul Fiului Omului“ (Matei 24, 30), crucea arată calea urmării lui Hristos (imitaţio Christi). Toţi mucenicii şi martirii au ochii aţintiţi asupra lui Iisus Hristos, Care „a suferit crucea“, mărturisind că nu există experienţă a împărăţiei Lui Dumnezeu fără cruce. Pentru Sfântul Ignatie, Biserica îşi are rădăcina în lemnul crucii, creştinii fiind ramurile ei. Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea că toate creaturile, prin ...citeste mai mult
Ziua în care a început revoluţia: regândind sensul Crucii lui Iisus - Nicholas Thomas Wright (CARTE) Ziua în care a început revoluţia: regândind sensul Crucii lui Iisus - Nicholas Thomas Wright (CARTE) (1880) CĂRŢI NOI / Produse noi. PROMOTII - 02-04-2018
  Prezentare: Povestea răstignirii lui Iisus, așa cum e înfățișată în Evanghelii, pare să aibă puterea de a mișca, mângâia și provoca oameni din timpuri, locuri și culturi atât de diferite. Ce anume din această poveste, mai ales din evenimentul povestit, poartă această putere? Când primii creștini își rezumau „vestirea” lor „bună” spunând: „Mesia a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor” ce anume voiau să spună de fapt? Ce anume priveau ei drept „veste bună” — dat fiind că la prima vedere ea nu pare să aibă nimic de-a face cu „vestea bună” anunțată de Iisus însuși, și care p...citeste mai mult
Sfanta Cruce si cele trei cruci ale omului - Fabian Seiche (CARTE) Sfanta Cruce si cele trei cruci ale omului - Fabian Seiche (CARTE) (1761) CĂRŢI NOI / Produse noi. PROMOTII - 21-02-2018
Sfinta Cruce si semnificatia ei “Cuvântul crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1,18). În antichitate, înainte de creştinism, crucea era cunoscută ca obiect de tortură, iar răstignirea pe ea era văzută ca una dintre cele mai înfricoşătoare pedepse pe care mintea omenească le putea născoci şi se aplica răufăcătorilor periculoşi, sclavilor fugari şi uneori ostaticilor. Era considerată cea mai degradantă moarte şi cea mai ruşinoasă. Răstignitul era sortit unei morţi lente dar chinuitoare, nimeni nu-l compătimea, durerea lui nu impresiona pe nimeni şi uneori trupul aflat încă în agonie, e...citeste mai mult
Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. (2698) Tema lunii - 17-09-2017
  Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi. Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! (Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 6)   În fiecare an, la 14 septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Înălțarea Sfintei Cruci. „Prin ascultarea Sa smerită față de Dumnezeu, pâ...citeste mai mult
Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci la Patriarhie (2340) Sfânta Tradiţie şi ereziile - 26-09-2015
În fiecare an, la 14 septembrie, creştinii ortodocşi sărbătoresc Înălţarea Sfintei Cruci. Anul acesta, în ziua sărbătorii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. Alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a slujit şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, precum şi un sobor de preoţi şi diaconi. După citirea pericopei evanghelice, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a adresat un cuvânt de învăţătură numeroşilor credincioşi prezenţi în Catedrala Patriarhală. Semnul Sfintei Cruci a devenit un semn al identităţii creştinilor...citeste mai mult
Vizită istorică a Patriarhului Ierusalimului la București cu ocazia Hramului Catedralei Patriarhale Vizită istorică a Patriarhului Ierusalimului la București cu ocazia Hramului Catedralei Patriarhale (3674) ACTUALITATEA religioasă - 17-10-2014
  La invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, în perioada 24-27 octombrie Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, a fost prezent la Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor. Patriarhul Ierusalimului a adus spre cinstire la București, un fragment din lemnul Sfintei Cruci încadrat într-o icoană a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Din delegaţia Patriarhiei Ierusalimului au mai făcut parte următorii ierarhi: IPS Arhistarh, Arhiepiscop de Constantina şi IPS Nectarie, Arhiepiscop de Anthidona şi Epitrop al Patriarhiei Ierusalimului la Constantinopol. Programul delegației din Țara Sfântă a fost u...citeste mai mult
Frumuseţea Crucii în lume. Cruci şi troiţe de pe Valea Arieşului. Frumuseţea Crucii în lume. Cruci şi troiţe de pe Valea Arieşului. (3954) ACTUALITATEA religioasă - 23-05-2013
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părintelui Mitropolit Iosif, Departamentul cultural al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale a organizat manifestările celei de-a treia ediţii a festivalului “Din dragoste pentru Frumos” (Paris 16-21 mai 2013).   În cadrul festivalului,la 20 mai 2013 a avut loc, la sediul Institutului Cultural Român din Paris, vernisajul expoziţiei de fotografie “Frumuse țea Crucii în lume. Cruci și troițe de pe Valea Arie şului”. Fotografiile au fost realizate de preoţii Iulian Nistea şi Ioan Gâscă, iar expoziția, în forma ei actuală, prezintă fotografii dintr-o perioadă de 20 de ani ...citeste mai mult
Meşteşugul bucuriei: catehisme vii... cu Maica Siluana si Picu Ocoleanu (3) - Venim, Doamne! Venim! Meşteşugul bucuriei: catehisme vii... cu Maica Siluana si Picu Ocoleanu (3) - Venim, Doamne! Venim! (7059) Viaţa duhovnicească. Milostenia - Monahia Siluana Vlad - 28-09-2012
  Comoditatea, fuga de cruce şi de durere este fuga de Dumnezeu   "Venim, Doamne! Venim!"                                                     19 oct 2006   Doamne ajută, oameni buni! Bun găsit la o nouă ediţie a emisiunii noastre „Meşteşugul bucuriei” vă spun astăzi maica Siluana şi Picu Ocoleanu. Continuăm peregrinarea noastră prin viaţa aceasta întru bucurie cu Hristos, călătorind, iată, de la problema aceasta a cunoaşterii lui...citeste mai mult
Cultul Sfintei Cruci - mărturii (7653) Misiune. Mărturii. Vieţile Sfinţilor - Dr. Iosif Niculescu - 26-09-2012
           Medic primar chirurg şi Veteran de război             În aceste momente grele de bătrâneţe şi boală, în cursul rugăciunilor de pocăinţă pe care le fac mai cu osârdie de trei ani de când s-a început cercetarea divină, trec şi eu aşa cum a spus-o Sfântul Ioan al Crucii, prin aşa zisa: „noapte întunecoasă”. Privind înapoi la trista mea viaţă mi-am adus aminte că, paralel încercărilor prin care am trecut, atât pe front (mai ales în campania de la Cotul Donului), de fiecare dată prima reacţie în faţa primejdiei era sa f...citeste mai mult