Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii

Prof. dr. Eduard Traian PopescuArticole din anii 1998-2011
(click)

Articole

Ora de educaţie sexuală: opriţi sacrilegiul! (1164) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 14-03-2021
  Sub efectul pandemiei, dat fiind situaţia gravă şi evoluția alarmantă a situației generate de răspândirea la nivel național a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, ce a creeat/indus panică, derută, instabilitate şi încremenire a acţiunilor şi activităţilor, pandemia dovedindu-se a fi o cruntă realitate ce încă nu s-a relaxat complet (precum dat fiind şi Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 2 lit. a), art. 3 și art. 6 și art. 42 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Decret şi Hotărârea nr. 7/11.03.2020 adoptată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă constituit la nivelul Guvernu...citeste mai mult
Familia umanismului îndreptat versus familia umanismului secularizat Familia umanismului îndreptat versus familia umanismului secularizat (2990) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 07-09-2017
  Şi aşa eraţi unii dintre voi. Dar v-aţi spălat, dar v-aţi sfinţit, dar v-aţi îndreptat  în numele Domnului Iisus Hristos şi în Duhul Dumnezeului nostru” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)   Într-o societate democratică, ce caută să-şi găsească identitatea între umanismul  îndreptat, fundamentat pe principiile teocentrismului, hristocentrismului sau eclesiocentrismului, şi umanismul secularizat, fundamentat pe principiile etice umaniste, pe gândirea critică, pe cunoașterea științifică și pe separarea statului de biserică, viața întâmpină o paletă cât mai diversificată ...citeste mai mult
Teologia brâncușiană. Simbolism Teologia brâncușiană. Simbolism (2595) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 28-02-2017
În cadrul colocviilor dedicate Marelui Sculptor Brâncuşi, am avut bucuria să fiu prezent la sesiunea de comunicări „Brâncuşi la Craiova”, unde, în galeria de artă „Vollard” a Casei de Cultură „Traian Demetrescu”, aveau să susţină comunicări prof. dr. Laurenţiu Puicin – directorul Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, prof. Magda Bace-Răduţ – critic de artă, prof. dr. Emilian Popescu – sculptor şi Marcel Voinea – sculptor, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici Craiova. Comunicările s-au dovedit a fi interesante, căci au scos la iveală aspecte ale vieţii tânărului Brâncuşi, care a...citeste mai mult
Diortosirea cărţilor de cult. Încheierea gramaticală a ecteniei cererilor (4233) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 04-07-2014
Atunci când vorbim de cult, se înţelege că există un profund dihotomism între cult şi cultură, căci „cultul înseamnă cultivarea relaţiei oamenilor cu Dumnezeu Creatorul, iar cultura  înseamnă cultivarea relaţiei oamenilor cu lumea, cu creaţia lui Dumnezeu”[1]. Corolarul cultului creştin îl reprezintă Sfânta Liturghie, care, ca izvor de viaţă sfântă, de lumină veşnică şi de sfinţire a poporului dreptcredincios, reprezintă ceasul liturgic plin de taină, întru care „se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a lui Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată comunicare şi cea mai intensă comuniune dintre Hristos – Capul Bisericii ...citeste mai mult
Colindul, răspunsul omului către iubirea lui Dumnezeu Colindul, răspunsul omului către iubirea lui Dumnezeu (4273) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 03-12-2013
~~Tot ce se întâmplă în lume, în viaţa de zi cu zi, se datorează acelei Fiinţe exterioare pământului, atotbiruitoare, omniprezentă, atotputernică şi atotştiutoare, Care prin purtarea Sa de grijă, veghează ca armonia dintre trup şi suflet, materie şi spirit, pământesc şi ceresc, creat şi necreat, uman şi divin să nu se rupă, ci, din contră, să se păstreze pe o linie plutitoare, cât mai benefică şi mai trăitoare, iar legătura lăuntrică dintre Om, ca şi creat, şi Divinitate, ca şi creator, să nu dispară, să nu se fărâmiţeze, ci să continue în eternitate prin armonioasă supunere, dată omului încă dinainte ca el să se facă trup. Omul, brăzdat d...citeste mai mult
Părintele Dumitru Stăniloae,  izvor de inspiraţie în cercetarea biblică Părintele Dumitru Stăniloae, izvor de inspiraţie în cercetarea biblică (5375) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 24-11-2013
  Pe bolta teologiei ortodoxe a Răsăritului străluceşte cu o lumină puternică şi deosebit de vie chipul unuia dintre cei mai iluştri teologi ortodocşi români, ce se poate aşeza cu vrednicie în rândul teologilor de adâncă trăire meditativ-contemplativă, plinitori ai testamentului din Ghetsimani „ca toţi să fie una” (In. 17, 21). Pe Părintele Stăniloae nu am avut onoranta şansă să îl cunosc personal, dar pot spune că l-am simţit viu şi prezent în adâncul fiinţei mele, cu fiecare miridă de absorbţie a Cuvântului ce-L aşternea în scrierile Sale, în special în manualul de Teologie Dogmatică, ce reprezintă o sinteză neopatristică, p...citeste mai mult
Miron Cristea Patriarh, Regent şi Prim-Ministru - Lucian Dindirică (CARTE) Miron Cristea Patriarh, Regent şi Prim-Ministru - Lucian Dindirică (CARTE) (6404) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 18-11-2013
La editura „Tipo Moldova” din Iaşi, in anul 2011, avea să vadă lumina tiparului o carte de „înaltă ţinută ştiinţifică”[1], ce se adresează interesului opiniei publice în genere şi, mai ales, cititorului preţuitor al problemelor trecutului recent naţional şi universal[2]. Cartea este intitulată „Miron Cristea Patriarh, Regent şi Prim-Ministru” şi este semnată de istoricul Dr. Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova şi lector asociat al Universităţii oltene, creaţia sa înscriindu-se în suma strădaniilor cărturăreşti de după desfiinţarea cenzurii politico-ştiinţifice şi a controlului parti...citeste mai mult
Laicitatea (2656) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 03-11-2013
În timpul stagiului de cercetare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, derulat sub prodigioasa coordonare a Domniei Sale, Domnului Corneliu Bârsan, Profesor emerit al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, Doctor Honoris Causa al Universităţii Paris 1 Panteon-Sorbona şi al Universităţii de Vest Timişoara, Judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, am avut un schimb de opinii, o dezbatere, cu un coleg, cadru universitar teologic, pe tema „laicofobiei” şi a „clericalismului excesiv” sau a „condamnării laicilor”, dezbatere ce mi-a întărit convingerea că Biserica trebuie să lămurească problema laicităţii şi în niciun caz...citeste mai mult
Specificitatea învăţământului teologic (5450) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 24-10-2013
       Sistemul de învăţământ reprezintă ansamblul de acţiuni exercitate asupra educaţilor, în mod conştient şi sistematic, de către educatori, într-un cadru instituţional organizat, în vederea formării personalităţii acestora, în concordanţă cu cerinţele idealului educaţional, de aceea el se adresează tuturor cetăţenilor României, deoarece „statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi”1, care „sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”2, ei beneficiind de toate „drepturile şi de libertăţile consacrate prin Const...citeste mai mult
Aplicaţi legea!! Apăraţi Simbolurile naţionale!!! Aplicaţi legea!! Apăraţi Simbolurile naţionale!!! (7254) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 01-09-2013
Întreg fiorul meu interior a fost de-a dreptul bulversat de problema conflictului arborării steagului secuiesc şi, mai ales, de declaraţiile Domnului ambasador ungar în România, Oskar Fuzes, că, în Constituţie, ar trebui să fie stipulat că „România este stat multinaţional….”, precum şi ale Domnului secretar de stat în MAE ungar, Nemeth Zsolt, care avea să declare că „maghiarii din Transilvania sunt supuşi unei agresiuni simbolice şi, prin urmare, maghiarii din Ungaria trebuie să răspundă, arborând steagul Ţinutului Secuiesc”[1], declaraţii, pe care, într-acelaşi asentiment cu Guvernul României, le consider „obrăznicii”, intol...citeste mai mult
Sindicatul preoţesc. Studiu canonico-juridic (CARTE) Sindicatul preoţesc. Studiu canonico-juridic (CARTE) (4459) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 08-06-2013
Apariţia unui astfel de studiu este o noutate atât pentru mediul academic juridic civil, cât şi, mai ales, pentru cel bisericesc, în momentul de faţă neexistând niciun fel de studiu pe această temă, nici măcar la nivelul unei lucrări de seminar, cu excepţia unor răzleţe note şi însemnări, de aceea consider că întocmirea studiului de faţă are o importanţă şi o utilitate deosebită atât pentru mediul academic juridic civil, cât şi, mai ales, pentru cel bisericesc. Dr. Eduard Traian Popescu   Editura Agaton, 7 RON, 104 pagini Detalii      Comandă cartea prin librăria online Cuprins Cuvânt î...citeste mai mult