Cookies de analiza a traficului sunt inactive, dar pot fi activate prin click pe Accept | Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Justiţia constituţională. Evoluţie şi  perspective Justiţia constituţională. Evoluţie şi perspective (2297) Biserica. Neamul. Politica. Lumea - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 23-04-2018
Judecător – Curtea de Apel Piteşti     Lector universitar dr. – Universitatea din Piteşti    I. Semnificaţii şi trăsături ale justiţiei constituţionale Supremaţia Constituţiei ar rămâne o simplă chestiune teoretică dacă nu ar exista garanţiile adecvate. Incontestabil, justiţia constituţională şi forma ei particulară, controlul de constituționalitate al legilor, reprezintă principala garanţie a supremaţiei Constituției, aşa cum de altfel se stipulează şi în mod expres în Legea fundamentală a României. Profesorul Ion Deleanu aprecia că „Justiţia constituţională poate fi considerată, alături de multe altele, o paradigmă a acestui secol...citeste mai mult
Principiul proporţionalităţii. Contribuţii ale doctrinei juridice române (9985) Biserica. Neamul. Politica. Lumea - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 01-02-2014
Rezumat: Sunt analizate în linii generale caracteristicile de bază ale principiului proporţionalităţii. Se aduc argumente potrivit cărora proporţionalitatea este un principiul general al dreptului, un principiu al dreptului constituţional şi totodată are aplicaţii în diferite ramuri de drept. Propunem şi o definiţie a proporţionalităţii care să corespundă implicaţiilor acestuia în ştiinţele juridice. Se evidenţiază rolul jurisprudenţei în definirea principiului proporţionalităţii, dar mai ales în identificarea dimensiunilor acestuia. Semnificaţiile principiului proporţionalităţii sunt identificate în doctrina juridică şi cu deosebire în doctrina juridică român...citeste mai mult
Criza justiţiei şi justiţia crizei (răspuns unui prieten) (4110) Biserica. Neamul. Politica. Lumea - Lector univ. dr. Marius Andreescu - 05-09-2013
 Judecător, lector universitar  Curtea de Apel Piteşti /Universitatea din Piteşti         Un prieten – îndrăznesc a spune aşa deoarece prin înţelepciunea şi senectutea lui creatoare mă sporeşte întru idei şi seninătate – a scris de curând despre justiţia de la noi, mai precis despre avatarurile, disfuncţionalităţile, neîmplinirile, contradicţiile, întru cuvânt a pus în evidenţă câte ceva din realităţile sistemului de justiţie şi profilul oamenilor care au menirea de a o înfăptui.      M-am simţit „rostit”, aşa cum ar spune Noica, adică pus în rostul meu, în ordinea c...citeste mai mult