Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii

Pr. Ionuț Apostolache

Evanghelia, izvor de drept si de legislatie civila (109) - Pr. Ionuț Apostolache - 11-04-2024
  Predilect legate de aceeaşi contextualizare socială, cele două autorităţi legislative, penală şi canonică (mai general, laică şi bisericească) se desfăşoară în anumiţi parametri procesuali, mai mult sau mai puţin asemănători. Elementul central al celor două entităţi normative rămâne, dincolo de toate, omul, asimilat cumulativ în complexitatea, valoarea, importanţa şi unicitatea persoanei sale. Considerat structural, „dreptul procesual penal” reprezintă în sine o „ramură a sistemului de drept care reglementează desfăşurarea procesului penal”. Din punct de vedere etimologic, vorbind despre „procedură” şi „proces”, despre „proc...citeste mai mult
Sfantul Ierarh Calinic - zidirea duhovniceasca a omului launtric (110) - Pr. Ionuț Apostolache - 11-04-2024
  Din viaţa sa plină de har dumnezeiesc şi din minunatele sale lucrări duhovniceşti, calendarul ortodox al sfinţilor români păstrează la loc de mare cinste ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Exponent al „neoi­si­hasmului românesc”, acest mare ierarh al secolului al 18-lea s-a făcut pe sine slujitor „fără de simbrie” al nevoinţelor duhovniceşti de tot felul, născând din harul arhieriei sale „mulţime de fii duhovniceşti”. Înainte de a fi chemat la slujirea arhierească, Sfântul Calinic a încercat să-şi îmbogăţească tot mai mult experienţa ascetică, învred­nicin­du-se de darul duhovnicesc...citeste mai mult
Contextul apologetico-patristic al definirii teologiei icoanei (262) - Pr. Ionuț Apostolache - 09-03-2023
  Sfântul Ioan Damaschin (675-749) este unul dintre cei mai mari Părinţi ai Bisericii din secolul al VIII-lea, apologet al sfintelor icoane şi învăţător al Răsăritului creştin. Teologia sa se remarcă printr-o profundă sinteză dogmatică, care reuşeşte să se afirme dincolo de graniţele Imperiului bizantin, influenţând pozitiv chiar şi „teologia occidentală, începând cu marile Summae ale teologilor scolastici”. Importanţa Sfântului Ioan Damaschin pentru teologia patristică se justifică prin dimensiunea sintetică a învăţăturii sale dogmatice, fiind socotit în acest sens „ultimul părinte bisericesc”....citeste mai mult
Rugaciunea inimii prin cuvantul dumnezeiesc al Scripturii (512) - Pr. Ionuț Apostolache - 02-07-2022
    Rugăciunea lui Iisus” sau „Rugăciunea inimii” se fundamentează pe numeroase referinţe biblice existente, majoritatea legate de prezenţa mântuitoare a Domnului în mijlocul poporului Său. De la rugăciunea vameşului, ale cărui cuvinte transmit aproape ad litteram conţinutul acestei rugăciuni, până la însemnările pline de înţelesuri duhovniceşti ale Sfântului Apostol Pavel, dimensiunea teologică prinde contur, urmând să fie explicată şi adâncită în scrierile teologice ale Sfinţilor Părinţi. Noul Testament şi cu precădere Sfintele Evanghelii rânduiesc o altă perspectivă pentru numele mântuitor de „Fiu ...citeste mai mult
Psalmii lui David, vorbirea cu Dumnezeu in necaz si bucurie (2711) - Pr. Ionuț Apostolache - 04-06-2022
  Sfânta Scriptură a străbătut teologia Sfinţilor Părinţi, care au adus numeroase lămuriri cu privire la adâncul înţelesurilor duhovniceşti desprinse din vorbirea tainică a omului cu Dumnezeu în rugăciune. Între cele mai lămuritoare școli patristice pe tematica rugăciunii le regăsim pe cele închinate Psaltirii lui David. Întreaga Psaltire este o neîntreruptă rugăciune prin care omul iubitor de nevoinţă ajunge să-şi ridice sufletul pe cele mai înalte culmi duhovniceşti şi, în acelaşi timp, să coboare cerul pe pământ. Există câţiva psalmi reprezentativi în care găsim menţiuni precise despre rânduiala şi folosul rugăciuni...citeste mai mult