Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii

PS Timotei Prahoveanul

Cuviosul Sava, stalp al monahismului ierusalimitean (234) - PS Timotei Prahoveanul - 05-12-2022
    Avem datoria de a pomeni și de a scrie, după priceperea fiecăruia, despre oamenii minunați, dar și despre cei obișnuiți, pe care-i întâlnim în viața noastră. Departe de a fi un moft sau o îndeletnicire singulară, acest demers reprezintă împlinirea cuvintelor scripturistice și a unei îndelungate tradiții, după cum ne arată și unul dintre prietenii lui Iov, Bildad din Șuah: „Întreabă pe cei care au fost înaintea noastră şi ia aminte la cele trăite şi păţite de părinţi” (Iov 8, 8). Din scrierea lui Chiril de Schitopolis, cu titlul Viețile pustnicilor Palestinei, aflăm cât de mult a fost aghiograful preocupat să consem...citeste mai mult
Sfantul Ioan Iacob in lumina marturiilor celor care l‑au cunoscut (436) - PS Timotei Prahoveanul - 04-08-2022
  Se împlinesc 30 de ani de când Biserica Ortodoxă Română l‑a trecut în rândul sfinților pe Cuviosul Ioan Iacob, monah cu metania la Mănăstirea Neamț și nevoitor în Țara Sfântă jumătate din viața sa. Născut în anul 1913, la Horodiștea Păltiniș, din judeţul Botoşani, în zona graniței de nord a României, Cuviosul Ioan Iacob a devenit, în anul 1936, monah la Mănăstirea Neamț la vârsta de 23 de ani. Ceilalți 24 de ani dăruiți de Dumnezeu i‑a petrecut în Țara Sfântă, mai întâi sihăstrind pe Valea Iordanului, apoi închinoviindu‑se în cunoscuta mănăstire a Sfântului Sava. Ulterior, a ajuns egu...citeste mai mult
Muntele Tabor, loc al aratarii slavei dumnezeiesti (657) - PS Timotei Prahoveanul - 04-08-2022
  Se vorbește și se consemnează permanent istorii mai vechi sau mai noi despre Muntele Tabor, amintit în scrierile scripturistice, în Tradiția Bisericii din primele veacuri, în special datorită evenimentului Schimbării la Față a Mântuitorului Iisus Hristos, dar și în numeroasele evocări ale pelerinilor care au străbătut drumurile Țării Sfinte din dorința de a călca pe urmele pașilor Mântuitorului și de a trăi Evanghelia „din interior”. Pelerinii celebri care au poposit în Țara Sfântă și au scris despre Muntele Tabor, din primele veacuri până în vremea noastră, l-au descris în forme diferite, numindu-l piatră kilometrică a cre...citeste mai mult
Femeile Mironosite si devotamentul lor fata de Mantuitorul Hristos (644) - PS Timotei Prahoveanul - 05-05-2022
  După Învierea Sa din morți, Mântuitorul S-a arătat întâi Femeilor Mi­ro­nosițe, cărora le-a spus: Bucu­rați-vă și nu vă temeți (Matei 28, 9-10). Aceasta spre a răsplăti fidelitatea lor față de Învățătorul și Dătătorul iertării și cele mai frumoase cuvinte care s-au auzit vreodată. Mironosițele femei au manifestat devoțiunea până la capăt, însoțită de curaj și râvnă, fiind mai puternice și mai curajoase decât ucenicii Mântuitorului, care erau ascunși prin case de frica iudeilor. Învierea Domnului Nu există întâietate, primul sau ultimul ucenic, pentru că Învierea Mântuitorului se descop...citeste mai mult
Ierusalime, Ierusalime! Cetate a inimilor, cu istorie și duh (840) - PS Timotei Prahoveanul - 15-04-2022
  Oricine se încumetă să scrie ori să spună câteva cuvinte despre cetatea Ierusalimului, chiar dacă va face acest lucru cu multă măiestrie, va reuși să redea prea puțin din ce trebuie istorisit despre locul martor mântuirii noastre. Cuvintelor inspirate ale Sfintei Scripturi li s-au alăturat și alte referiri despre acest loc sacru, unde Dumnezeu S-a revelat și unde preaiubitul Său Fiu, Mântuitorul lumii, a viețuit și ne-a oferit cea mai înaltă lecție de iubire, prin jertfa răscumpărării Sale. Să vezi Ierusalimul înseamnă să afli istoria lumii, istoria cerului și a pământului, după cum spunea odinioară Benjamin Disraeli. Într-o altă notă de apreciere se pre...citeste mai mult
O zi a biruintei si bucuriei Ortodoxiei (425) - PS Timotei Prahoveanul - 10-03-2022
  Din consemnările scrierilor sacre înțelegem că fiecare biserică are un înger protector, așa cum se menționează în cartea Apocalipsei 1, 20 despre îngerii Bisericilor din Asia Mică: Taina celor șapte stele, pe care le-ai văzut în dreapta Mea, și a celor șapte sfeșnice de aur este: Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte Biserici, iar sfeșnicele cele șapte sunt șapte Biserici. Acestea sunt locuri sfinte, care treceau atunci prin momentele bucuriei începutului, dar, totodată, prin multe tulburări. Îngerii sfintelor altare păzeau aceste biserici de dezbinare, păcat și moarte. După modelul acestora, bisericile și-au găsit ocrotitori. Celebrele ctitorii de ...citeste mai mult
Arhimandritul Cleopa Ilie, sihastrul si tainica lucrare a rugaciunii (682) - PS Timotei Prahoveanul - 03-02-2022
  Înainte de a vorbi sau scrie cineva despre rugă­ciune, va trebui să simtă valoarea ei. Este un subiect tainic, pe care cei cu trăire autentică nu se consideră vrednici să-l dezbată, fiind simțăminte pe care cuvintele nu le pot descrie îndeajuns. Unii înțeleg, în spiritul imno­grafului, că „în biserica slavei Tale stând, în cer a sta ni se pare...”, de aceea, când se roagă, uită de trecerea timpului și îl măsoară în boabe de metanii, simțind odată cu rostirea inimii că Dumnezeu este mai aproape. Îndeosebi, monahii au aceste trăiri. Mulți dintre ei, mai ales cei de altădată, dar și cei din vrem...citeste mai mult