Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Stiinţă. Medicină. Cultură. ArtăNr. vizualizari: 3139

Poezii creştine

Pr. Costică Moroianu
Tags: ;
 
Taina Învierii
 
Vin în valea plângerii,
Cu Hristos să suie
Pe Golgota, îngerii,
Și-L văd prins în cuie.
 
Plâns e-n cer și pe pământ,
Tânguie și vântul
Și în inimi lacrimi sunt,
E ucis Cuvântul.
 
Moartea moare pe pământ,
Lacrima durerii
Ne aduce în Duh Sfânt,
Taina Învierii.
 
                         25 ianuarie 2016  
                         Preot Costică Moroianu
 
 
La Putna
 
Bat clopote de înviere
La Putna Domnului Ștefan,
Hristos ne-nalță din durere
În neam și-n țară an de an.
 
Și către El, Ștefan ne duce
În jertfa crucii pe pământ,
Și-n învierea de pe cruce,
În neam e veșnicul Cuvânt.
 
Ștefan înalță-a jertfei cruce
Și neamul țării-n vremi jertfit
Și jertfa-i în Cuvânt ne duce
Spre înviere-n infinit.
 
                         20 ianuarie 2016 
                        Preot Costică Moroianu
 
 
     Înviere
 
Sângeră Cuvântul,
Sângeră și cerul,
Sângeră pământul,
Sângeră Misterul.
 
Sângeră Iubirea,
Sângeră-Adevărul,
Sângeră-n duh firea,
Moare-n noi Misterul.
 
Dar tresare firea,
Freamătă-n zări vântul,
Nu moare Iubirea,
Învie Cuvântul!
 
                       5 februarie 2016
                     Preot Costică Moroianu
 
Un pribeag
 
Un pribeag trece prin sat
Neluat în seamă,
Își trăiește-nlăcrimat
Trista vieții dramă.
 
Și afară s-a-nnoptat,
Miezul nopții este,
Că Hristos a înviat,
Clopote dau veste.
 
Oameni trec pe lângă el
Cu făclii aprinse
Și nu văd Pascalul Miel
În suflete plânse.
 
Cine-i cel sărman, nu știu,
Dumnezeu îl știe,
Printre morți, sărmanu-i viu,
N-are-n mâini făclie.
 
E-n sărman Cuvântul Sfânt,
E în înviere,
Zvântă veșnicul Cuvânt
Lacrimi de durere.
 
                     8 aprilie 2016 
                     Preot Costică Moroianu
 
Ștergarul milei
 
Îngenunchează Domnul vieții sfinte
Apostolilor spre-a spăla pe rând
Picioarele, să ia și ei aminte,
Cel ce-i mai mare e smerit și blând.
 
Iubirea-i apa firii Lui smerite,
Și Mila Lui e-al inimii ștergar,
La cina Lui sunt toate curățite,
Și trup, și suflet, prin eternul har.
 
S-avem și noi ștergarul Milei Sale
Și a Iubirii apă în Duh Sfânt
Și noi pe alții să-i spălăm pe cale,
Smeriți, la cina Domnului Cuvânt.
 
                           3 martie 2016
                           Preot Costică Moroianu
 
 
                        Regăsim în noi Iubirea
 
Regăsim în noi Iubirea
Veșnicului Sfânt Cuvânt,
El ne luminează firea,
El ne dă înveșnicirea,
Ne trimite Duhul Sfânt.
 
Regăsim în noi tăria
Veșnicului Sfânt Cuvânt
Ce oprește vijelia
Și-n furtuni calcă stihia
Vălurilor câte sunt.
 
Regăsim în noi iertarea,
Veșnicului Sfânt Cuvânt,
El ne e-mprimăvărarea,
Ne dă binecuvântarea
De-a fi veșnici în Duh Sfânt.
 
                         3 martie 2016
                          Preot Costică Moroianu
                                
 
Rai de dor în infinit
 
A rămas în urmă satul
Unde am copilărit
Și horea-n duminici natul
Pe tăpșanul înverzit.
 
Hora vieții, strămoșească,
Roată fără de sfârșit
Cum e vatra românească,
Rai de dor în infinit.
 
Satul meu de altădată,
Horă, vatră, rai și grai,
N-am să te uit niciodată,
Ești privirii mele, rai.
 
                      4 aprilie 2016  
                      Preot Costică Moroianu
 
 
                              Mama
 
S-au strâns zăpezi după zăpezi
În băsmăluța mamei,
Azi păru-i alb pe frunte-l vezi
La marginea icoanei.
 
Prin grele ierni a tot trecut…
Și-apoi lângă icoană,
Și-a plâns feciorii ce-au căzut
În lupte, trista mamă.
 
Și-a plâns în sufletul durut
Luminile trăirii,
Din cer, trei stele au căzut
În noaptea viscolirii.
 
Le va-nălța mai sus de cer
Lumina Învierii,
Eroii neamului nu pier
În lacrima durerii.
 
Sărut al mamei păr albit
Pe fruntea luminată,
De veșnicul Cuvânt slăvit
E binecuvântată.
 
                          9 aprilie 2016  
                          Preot Costică Moroianu
 
 
Lacrima durerii
 
Stă pe prispa casei mama
Plângând fiii ce s-au dus
La război, plânge sărmana,
Rugi înalță lui Iisus.
 
,,Doamne, ocrotește-mi fiii,
Adu-mi-i acasă-n prag,
Să-mi îmbrățișez copiii…”
Lacrimile-i curg șirag.
 
Maică-n lacrima durerii
Îți aștepți feciorii-n prag,
În lumina învierii
Să-i întâmpini cu mult drag.
 
Va veni însă o clipă
A-nvierii în Duh Sfânt,
Moartea va fi în risipă,
Vii vom fi toți în Cuvânt.
 
Mamă, lacrima durerii
Va zvânta-o Domnul Sfânt,
În lumina învierii
Fiii tăi de-a pururi sunt.
 
                        6 aprilie 2016  
                        Preot Costică Moroianu
 
  La troiță
 
La o troiță se roagă
Mama pentru fiul său,
Lacrimi cine să le șteargă?
Numai Bunul Dumnezeu.
 
Și Cuvântul de pe cruce
Vine-n preajmă-i pe pământ,
Mamei, crucea El îi duce
Spre-nviere în Duh Sfânt.
 
Lacrimi câte-s și durere,
El le zvântă pe pământ
Și-n lumina de-nviere
Ne cuprinde Domnul Sfânt.
 
                              8 martie 2016
                              Preot Costică Moroianu
     
 
       La răstignire
 
Cenușiu și trist e cerul,
Norii fulgerele-și frâng,
Răstignit este Misterul,
Îngerii în preajmă-I plâng.
 
Lacrimi plouă, tristă veste,
Lacrimi sunt pe cărți în străni,
Plâng albine ceară peste
Ale Logosului răni.
 
Picură lacrimi de ceară,
Picură lacrimi fierbinți
Peste-a crucii Primăvară,
Peste-un neam de cruci, de sfinți.
 
                            26 martie 2016 
                            Preot Costică Moroianu
 
 
        Doamne ajută
 
Țăranul român se închină pe-ogor
Și scurt spune: Doamne ajută!
Apoi el înalță o doină de dor
Și-al Vieții Domn Sfânt o ascultă.
 
Sunt lacrimi în brazdele neamului meu
De jertfă, de moarte, durere,
Dar neamul învie din jertfă mereu,
E-n neam și în țară-nviere.
 
Țăranul se-nchină, din jertfa-i mereu
Sunt grânele țării-n sporire,
Din grâne-adunate-n prescuri, Dumnezeu,
În jertfă ne dă Înviere.
 
                             28 ianuarie 2016
                           Preot Costică Moroianu
 
 
      Din a Lui Iubire
 
Tainic toate îmi vorbesc,
Codrii, marea, munții, vântul
Și oricând călătoresc,
Văd în tot ce e, Cuvântul.
 
El a spus din veșnicie
Tuturor ce prin El sunt:
- Cer, pământ și om să fie!
Prin El toate-s câte sunt.
 
Toate-s din a Lui Iubire
Și în cer, și pe pământ
Și ne fac mărturisire
Că sunt toate prin Cuvânt.
                                         
                 3 martie 2016
                Preot Costică Moroianu
 
 
Altarul e în duh
 
     Bună seara gospodar
Sunt pribeag, străin de sat,
Caut cerul plin de har
Și Cuvântul înviat.
 
Apoi nu e cale lungă,
Fii la noi binevenit,
Când dă pâinea să se frângă
Afli tot ce ai dorit.
 
Că la noi la cină-i harul
Și Cuvântul întrupat
Și la noi în duh e-altarul
Lui Hristos ce-a înviat.
 
Fii binevenit la cină
Călător ce cauți cerul,
Află veșnica Lumină,
În săteni este misterul.
 
E în neam, în sate cerul,
Frânt în pâine pe pământ
Și-n prescură e Misterul
Înviatului Cuvânt.
               7 ianuarie 2016
                Preot Costică Moroianu
 
Vis
 
Te văd lângă poartă măicuța mea bună,
În portul de țară m-aștepți cu mult dor,
În vise te văd și sărut a ta mână,
Rămân amintiri, niciodată nu mor.
 
Aștepți de la școli să îți vină feciorul,
Cu el să fii-n pragul de noi sărbători,
Spre tine aleargă din sufletu-mi dorul
Și dor lângă dor stă în vis până-n zori.
 
Și clopote bat, ne vestesc Învierea,
Și visul, și noaptea dispar până-n zori,
În sufletu-mi mama învie-n tăcerea
Smeririi, în pragul de noi sărbători.
 
                            3 martie 2016
                           Preot Costică Moroianu
05-05-2016
De acelasi autor:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu