(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii

Iosif Badiu (Huedin)

Pe dealul Golgotei a biruit Iubirea Pe dealul Golgotei a biruit Iubirea (1753) - Iosif Badiu (Huedin) - 01-04-2018
  Săptămâna Patimilor, împreună-călătorie cu Domnul   Iubite frate întru Hritos, te rog să fii alături de mine, ba chiar înaintea mea, pentru a fi sigur că nu sunt singur în scurtul „pelerinaj” prin Sfânta Scriptură, prilejuit de Săptămâna Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos. Ochii noştri, plini de lacrimi de căinţă adusă Mântuiorului, să ne amintească de „litra cu mir de nard curat” cu care Maria „a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei” (In.12,3), şi de lacrimile lui Petru, după întreita-i lepădare de Învăţătorul său (Mt,26,75). Primească Domnul de la noi lacrimile părerilor ...citeste mai mult
Obosiţi de prea multă odihnă (1701) - Iosif Badiu (Huedin) - 19-03-2017
Da, omul este obosit nu numai de prea multă muncă fizică sau intelectuală, ci şi de prea multă odihnă. Nimic din ceea ce nu este trăit cu dreaptă măsură şi bună cumpătare nu face bine omului. Îl poate îmbolnăvi trupeşte şi sufleteşte, e drept, nu iremediabil. Odihna cea soră bună cu lenea nu-i odihnă binecuvântată, ci oboseală dăunătoare trupului şi nefolositoare sufletului, iar într-un trup obosit sporul duhovnicesc este limitat, cu puţine valenţe de exprimare. Învăţătura creştină ne ajută să apreciem grija de trup, căci în acest chip ne arătăm preţuirea pentru suflet, dorind să creştem în asemănare cu Bunul Dumnezeu. Oboseala trupească şi sufletească v...citeste mai mult
Colindul mântuirii (1912) - Iosif Badiu (Huedin) - 13-12-2016
         Călătorind cu mintea şi cu inima, între naştere şi moarte, am convingerea că toţi suntem însoţiţi de colindul divin al mântuirii. Să ne străduim a-i pricepe mesajul, nu că e greu de desluşit, ci pentru că auzul omului, de multe ori, este „ocupat” cu alte îndemnuri, mai puţin folositoare. Dumnezeul Cel în Treime vine cu acest colind din veşnicie şi îl duce în veşnicie. Cuvintele colindului s-au auzit, dintru început, în grădina Edenului, fiind „psalmodiate” de Dumnezeu pentru Adam şi Eva, atunci când aceştia, întristaţi şi ruşinaţi, au ieşit din Rai, ca urmare a neascultării por...citeste mai mult
Preoţi şi mireni de-ai voştri vin la noi! (1951) - Iosif Badiu (Huedin) - 22-05-2015
Acestea sunt cuvintele de „biruinţă” ale neoprotestanţilor, grăite către creştinii ortodocşi, arătându-şi astfel bucuria pentru păruta lor „bogăţie” numerică. Biserica neoprotestantă vede un bun câştig în venirea la adunarea ei a celor ce au fost, cu puţin timp în urmă, slujitori şi mireni rugători în Biserica Ortodoxă. Aceştia merg acolo (şi) cu unele informaţii, e drept, „neclasificate”, întâi justificatoare şi apoi acuzatoare, privind „rânduielile obositoare şi restrictive” impuse lor. Preotul, călugărul şi mireanul, aflaţi în căutarea vieţii veşnice, îşi îmbracă motivarea plecării de la or...citeste mai mult
Eliberează-ne pe Baraba (Lc.23,18) (3536) - Iosif Badiu (Huedin) - 06-05-2013
       Iată o dorinţă „legitimă” a arhiereilor şi a poporului, favorabilă pentru Baraba şi nedreaptă pentru Domnul Iisus, ale căror nume erau puse în balanţa unei „sloboziri de ocazie”. Această cerere a mulţimii înfierbântate de ură era în acord cu un obicei statornicit ca „favor” dat poporului israelit, la sărbătoarea Paştilor, de către puterea ocupantă (cf.Mt. 27,15). Mulţimea avea dreptul să ceară guvernatorului eliberarea unui întemniţat „drag” ei. Şi nu pierdea niciodată această dorită şi aşteptată ocazie.         Starea de spirit a mulţimii, acum, era „conf...citeste mai mult
Creştine, nu pune mâna pe piatră (4598) - Iosif Badiu (Huedin) - 16-10-2012
            Scrierea acestui articol mi-a fost uşurată de pericopa evanghelică : ,,Iertarea femeii păcătoase” (In.8,3-11). Ceea ce Iisus Hristos ne învaţă în această pericopă este că nici un bun creştin nu trebuie să pună mâna pe ,,piatra” mâniei, cu gând de a lovi cu ea în păcătosul ,,dovedit” de el, şi nici pe ,,piatra”  răzbunării şi a judecăţii ce nu-i sunt îngăduite lui, ca om ce şi el este supus păcatului. Judecarea dreaptă a păcătosului o poate face numai Dreptul şi Milostivul Dumnezeu. Noi, toţi ceilalţi, judecând, păcătuim.        &nb...citeste mai mult