Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Sfânta Tradiţie şi ereziileNr. vizualizari: 130

Maica Domnului si sectarii - pr. Pimen Vlad

Tags: Maica Domnului; secte;
 
Ce să vă mai spun eu? O să vorbim un pic de Maica Domnului. Eu nu-s răutăcios, dar am văzut de ceva vreme încoace, că le e tare drag de mine la cei de peste gard, cum se spune, din afara ortodoxiei. Mă refer aici la cei din cadrul sectelor, care sunt la noi în România de ordinul sutelor. Am văzut că mă urmăresc foarte mulți. Știți după ce cunosc lucrul ăsta? Atrag într-una comentarii de acolo, bineînțeles, un pic agitate. Și am observat un lucru care îi deranjează pe ei, Maica Domnului. „Ce-i atâta cu Maica Domnului?”. Pun acolo citate din Biblie, nu stau ei să scrie, au copiat câteva citate și am văzut că le mută dintr-o parte în alta pe aceleași. Atâta au învățat și ei atât spun, ce să facă săracii? Mi-e milă de ei!

„Ce Maica Domnului? Ce tot spun de Maica Domnului? Că ce atâta cu Maica Domnului în sus și Maica Domnului în jos? Că Iisus Hristos și atâta, nimic mai mult”. Bineînțeles, țipă cu Biblia în mână, Biblia aceea schimbată, ciuntită, aranjată după placul lor, care nu mai are nicio treabă cu Biblia Ortodoxă. Ei și-au format un Iisus Hristos, de-ăla așa, după modelul lor. Mai zicea cineva și mi-a plăcut ideea, o Biblie și un Iisus Hristos pe modelul american. Și li se pare că sunt grozavi. Și tot țipă că unde spune de Maica Domnului în Biblie?… Că Biblia în sus, Biblia în jos…. Ce frumos spune și în Biblie de Maica Domnului!… O să vorbim un pic de Maica Domnului.

Copilăria Maicii Domnului 

Maica Domnului s-a născut din Sfinții Părinți Ioachim și Ana care nu puteau să aibă copii și după multe rugăciuni le-a dat-O Dumnezeu pe Maica Domnului, Cea pe care n-O suportă ei. Și nu numai că ne-O dat-O, dar gândiți-vă că Ea, la trei anișori a fost dusă un templu. Și ce-o făcut prorocul Zaharia? Da, prorocul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, O luat-O și O dus-O în Sfânta Sfintelor, unde intra arhiereul o dată pe an. Ați înțeles? El fiind arhiereu în anul acela, era insuflat de Dumnezeu și o știut că nu-i o Persoană ca toate celelalte care erau aduse la templu și atunci a dus-O în Sfânta Sfintelor. Și spune că Arhanghelul Gavril Îi aducea hrană din Ceruri. Ați înțeles cine e Maica Domnului? Arhanghelul Gavril Îi aducea hrană din Ceruri!

Și până la 15 ani, Maica Domnului, adeseori intra în Sfânta Sfintelor și se ruga, acolo era locul Ei de rugăciune. Iar în restul timpului o învățat cu celelalte fecioare să țeasă, să împletească, să se descurce în viață, asta erau învățate la templu. Ele după 15 ani se căsătoreau și trebuiau să fie pregătite pentru viață. În afară de rugăciune, învățau de toate acolo. Și așa, Maica Domnului le-a spus: „Eu am fost dăruită lui Dumnezeu și eu nu mă căsătoresc, Eu vreau să mi păstrez fecioria”. Și s-o minunat că nimeni n-o mai fost așa. Și atunci o ales, ați înțeles? Aici să nu greșesc, ori șapte ori doisprezece bătrâni, mai marii templului au zis: „Să nu o nedreptățim, dacă ea nu vrea bărbat, hai să i căutăm un bătrân din bătrânii care sunt trecuți de 70 de ani, ca să aibă grijă de ea”.

Alegerea lui Iosif

Și atunci, au găsit bătrânii aceștia care erau văduvi, și erau cu mărturii, cum se spune, cu viață plăcută lui Dumnezeu și le-a luat toiegele lor și le au pus în templu și au zis: „Hai să ne rugăm toți ca să dea Dumnezeu un semn”. Și ce semn a dat Dumnezeu? Toiagul lui Iosif o înfrunzit și a înflorit și o porumbiță albă s-a așezat pe el. Atunci au înțeles că el îi hotărât de Dumnezeu să aibă grijă de Maica Domnului. Și i-O dăruit-o, dar pentru că era ceva nou, o logodit-o, ca și cum s-ar fi căsătorit cu ea, pentru că nu se putea altfel, nu exista altă cale la ei. Au făcut asta pentru ca în fața lumii să pară totul în regulă și de aceea a fost dăruită în grija lui.

Deci, Iosif avea peste 70 de ani, era văduv, îi murise soția și avea nu mai știu câți copii. N-am citit acum recent ca să vă spun exact câți copii avea el. Cel mai mic copil al lui era undeva pe la 12-13 ani, ceilalți toți erau la casele lor, erau mari, erau căsătoriți. Când i s-a încredințat Maica Domnului lui Iosif, pe copilul ăsta cel mai mic încă îl avea cu el și îl ajuta, Iosif fiind deja în vârstă. El era tâmplar, muncea, dar era de 70 de ani… Și Iosif a luat-o pe Maica Domnului la casa lui. Ea muncea, nu ieșea din casă, stătea și lucra acolo, vă dați seama o copilă tânără și se ruga foarte mult cum era obișnuită.

Buna Vestire

Și ca să nu mă lungesc, când a hotărât Dumnezeu, a trimis pe Arhanghelul Gavril la Maica Domnului și i-a spus așa: „Bucură-te ceea ce ești plină de Har, Domnul este cu tine!”. Deci, a spus „Bucură-te, ceea ce ești plină de Har!”. Deci, Maica Domnului era plină de Har. Ea așa a fost de mică, adică Dumnezeu o pregătit-O, „Domnul este cu tine!”. Deși era obișnuită cu Arhanghelul Gabriel care venea în templu, nu înțelegea ce vrea să îi spună cu închinăciunea asta. „Ai aflat Har de la Dumnezeu și tu vei naște pe Mântuitorul Lumii!”. Eu vă spun cu cuvintele mele, dar este scris în Biblie. Și ce-i răspunde Maica Domnului? „Cum poate să fie asta de vreme ce eu nu știu de bărbat?” pentru că Ea era cu Iosif doar ca păzitor. Și ce-i răspunde Arhanghelul: „Duhul Sfânt te va umbri”.

Aici e taina tainelor! Toată făptura aștepta răspunsul Maicii Domnului, Ea nu a fost forțată, trebuia să accepte Ea lucrul ăsta. Și atunci s-o smerit și-o spus: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul Tău!” și s-a lăsat în mâinile lui Dumnezeu. Și-n momentul ăla, se zice că s-a zămislit Mântuitorul în pântecele Maicii Domnului de la Duhul Sfânt, cu acceptul Ei.

Deci, toți îi sunt datori Maicii Domnului, toată făptura! Datorită vieții sfinte pe care a dus-o și a harului, cum spune Arhanghelul, s-o smerit și a spus: „Iată roaba Domnului, fie Mie după cuvântul tău!”. Ați înțeles dragilor cine-i Maica Domnului? Mai departe o să ajungem la un lucru minunat. Am făcut o poză din Biblia Ortodoxă, că e scrisul mărunt și o să încep să citesc din Evanghelistul Luca, de la 1, 26:

Luca 1, 26

„Iar în a șasea lună a fost trimis Îngerul Gavril de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea al cărui nume era Nazaret, Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus.

Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Și îngerul a plecat de la ea”.

Vestirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul

Și o să continuăm de aici, dar întâi să fac o paranteză, că aici spune la Evanghelie, n-am citit-o toată, că înainte de asta, tot îngerul Gabriel s-a dus la Zaharia care era arhiereu și slujea. Și i-a spus că va naște un fiu soția lui care era stearpă și era bătrână. Și el a spus: „Cum să fie asta, că soția mea e bătrână?”. „Pentru că n-ai crezut iată, vei fi mut până se va împlini lucrul ăsta”. Și de-asta spune acolo că Elisabeta nu a spus nimănui în momentul în care și-a dat seama că e însărcinată. Șase luni s-o tăinuit pe ea, s-a retras într-un loc și o stat în rugăciune. Și aici o să continuăm acum cu întâlnirea, pentru că Maica Domnului cu Elisabeta erau verișoare.

Și atunci Maica Domnului s-a dus la Elisabeta după Buna Vestire a Arhanghelului Gavril, că doar era ruda ei… s-a dus să-i spumă… și o să citim exact de aici, tot de la Luca 1, 39:

Luca 1, 39

„Și în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt”. Ați auzit? Deci, când Maica Domnului o salutat-o  pe Elisabeta, ea s-a umplut de Duh Sfânt. De ce s-a umplut? Cine a venit cu Maica Domnului? Îl avea pe Mântuitorul în pântece și de asta s-a umplut de Duh Sfânt!

Și ce spune Elisabeta: „Da, iar când a auzit Elisabeta Salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, Și cu glas mare a strigat și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul”.

„De acum mă vor ferici toate neamurile”

Ați auzit ce a zis Elisabeta? „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău și de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu?”. Maica Mântuitorului, Maica Domnului despre care spune Biblia și pe care n-o suportă cei din afara gardului. Și ce răspunde Maica Domnului? Că ”Iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul. Și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic și sfânt este numele Lui. Și mila Lui în neam și în neam spre cei ce se tem de El”.

Deci, ați auzit ce a zis Maica Domnului? „Mărește sufletul meu pe Domnul. Și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu” și aici fiți atenți: „Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile”. Ați înțeles ce-o spus? „Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile”. Știți ce înseamnă asta? Toate popoarele, adică întotdeauna, veșnic, toate popoarele o vor ferici pe Maica Domnului. Nu doar cât o trăit pe pământ, că atunci nici n-o știau mulți. Ați înțeles? Deci, la nesfârșit: „Iată de acum mă vor ferici toate neamurile”. Toate popoarele pământului o vor ferici, ați înțeles? Și acei de dincolo de gard care n-o suportați pe Maica Domnului!

Da, dragilor! Chiar am dorit să vă spun asta ca să vedeți ce frumos vorbește Biblia noastră Ortodoxă tradusă din greacă, Biblia originală. Nu aia de care v-am spus eu, ciuntită și rotunjită după bunul plac, cu care stați toată ziua în mână, de s-ar putea la urmă cu aia să vă bată Dumnezeu în cap, să vă spună că v-ați bătut joc de Biblia asta și că v-ați folosi de numele ei.

Ortodoxia este de peste 2000 de ani

Mai revin cu un lucru despre ortodoxie, da? Mântuitorul i-o avut pe ucenici și apostoli și le-o spus așa la Apostoli: „Luați Duh Sfânt, Cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute!”. Ați înțeles? N-o spus Dumnezeu că ”Eu o să fac!”, nu! Le-o dat Duhul Sfânt Apostolilor ca ei să facă lucrul ăsta, bineînțeles prin harul Duhului Sfânt, dar să facă ei. Și Apostolii la rândul lor o hirotonit Episcopi, Episcopii pe preoți, care prin punerea mâinilor o primit același har până în zilele noastre, de 2000 de ani. Ați înțeles?

Deci, prin punerea mâinilor, celor la care le veți ține ținute vor fi, adică neiertate și cărora le veți dezlega, dezlegate vor fi, adică vor fi iertate. Ați înțeles? Unde aveți voi (n.n. cei de dincolo de gard) lucrul ăsta? Noi în ortodoxie îl avem de 2000 de ani! Ia cercetați-vă voi singuri istoria voastră și rădăcinile! De unde ați apărut? Unii de 50 de ani, alții de 100, alții de 200 de ani! Dar Hristos… sunt aproape 2000 de ani de când ne-o dăruit lucrurile astea. Unde ați fost în perioada asta, până ați apărut? De unde aveți voi rădăcinile, v-ați pus problema asta? Gândiți-vă bine!

Necinstirea mamei prietenului

Și că tot vorbim de Maica Domnului, voi spuneți că-l cinstiți pe Isus Hristos, cum ziceți voi… Da, dar o defăimați pe Maica Domnului! Hai s-o luăm acum omenește, să vă dau un exemplu omenesc: să zicem că aveți un prieten bun, cel mai apropiat prieten, în care aveți încredere, că așa spuneți voi că e Isus Hristos pentru voi, da? Și vă duceți în vizită la El acasă și El vă primește în salon, iar acolo v-o prezintă pe Mama Lui. Și voi ce faceți? Nu vreau, să plece de aici, de Ea nu mă interesează, Tu ești prietenul meu. Mamei îi întorci spatele, nici măcar n-o saluți, n-o bagi în seamă! Nu! Că Ea și-a făcut treaba că Te-o născut și ce treabă are Ea acum? Dă-O afară acum, că nu mai are treaba aici, Te-a născut, să fie sănătoasă să-și vadă de treabă!?

Ce-o să zică prietenul ăla? Că ai dreptate? Vă asigur eu, dacă nu în șuturi, cu coada de mătură o să vă dea afară! Adică cum vă bateți joc de Mama mea care m-o născut, care o avut grija Mea, care M-o purtat în brațe? Și voi vă bateți joc de ea? Afară de aici, să nu vă mai văd pe la Mine niciodată!  Ați înțeles? Asta faceți voi și vă bateți cu pumnul în piept, ”Biblia și Biblia”, da? Gândiți-vă bine și treziți-vă odată la realitate și înțelegeți cine-i Maica Domnului cu adevărat ca să nu vă pară rău mai târziu, să vă căiți și să fie prea târziu, ați înțeles?

Și hai să vă mai dau așa, o idee. Știu că nu suportați Biserica Ortodoxă și permanent, am văzut filmări, aruncați cu noroi, că preoții…, că numai bani…, că nu vă lăsați prostiți… că nu știu ce… Măi oameni buni, vedeți-vă voi liniștiți de treabă și lăsați Biserica să-și vadă de treaba ei! Noi nu aruncăm cu noroi în voi. Vedeți că de atâția ani fac filmări, vorbesc, nu v-am deranjat, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat liberi. Dar pentru că v-am văzut atât de interesați de mine, să comentați la filmările mele, hai să vă bag și eu un pic în seamă și să vă vorbesc de Maica Domnului, pe care n-o suportați voi.

Intrați într-o biserică și stați de vorbă cu Maica Domnului 

Și hai să vă dau și o idee, n-aveți nimic de pierdut, că doar aveți încredere că voi sunteți ăia puternici, sunteți buni și așa mai departe….n-aveți nimic de pierdut. Ia duceți-vă și intrați într-o Biserică Ortodoxă! Nu-i nevoie să mergeți când e slujbă, că poate vă deranjează, duceți-vă când nu-i slujbă și e liniște. Duceți-vă la noi într-o Biserică Ortodoxă și o să vedeți un lucru: în dreapta e Icoana Mântuitorului, iar în stânga e Icoana Maicii Domnului, mare, special pusă la închinare, frumos! Duceți-vă în fața Icoanei Maicii Domnului și stați acolo măcar jumătate de oră și vorbiți cu Ea. N-aveți nimic de pierdut! Spuneți-i ce vreți voi, dar să nu uitați un lucru, că sunteți în Casa și în Salonul lui Isus Hristos Cel adevărat, despre care pretindeți că vorbiți și voi.

Și El ascultă tot ce îi spuneți Maicii Domnului, tot ce gândiți voi. Că n-o să-I spuneți cu voce tare, că sunteți în biserică, dar în mintea voastră, o să asculte orice gând, orice cuget pe care I-l spuneți Maicii Domnului. Spuneți-I ce vreți voi, nu vă dau eu idei, discutați cu Ea și spuneți ce vreți voi. Dar cu mare grijă, că Mântuitorul Hristos stă și ascultă tot. Faceți lucrul ăsta, nu aveți nimic de pierdut, așa, pentru experiența voastră, dar cu mare grijă ca să nu vă dea Mântuitorul, cum am spus, din Salonul Lui în șuturi afară, nu preotul, nu cei de acolo, că nu știu aceea ce gândiți voi.

Duceți-vă și stați un pic de vorbă cu Maica Domnului cum vreți voi, uitați vă la icoana Ei și stați o jumătate de oră acolo! Ce aveți de pierdut? Că stai o juma de oră și te bați cu Biblia în piept sau pe străzi, că strigi după oameni sau că stai la o cafea sau stai la un ceai… Du-te și stai într-o Biserică Ortodoxă jumătate de oră, n-ai nimic de pierdut! Faceți lucrul ăsta așa ca o idee vă spun eu, poate o să înțelegeți ceva din toate astea! Da?

La judecată Maica Domnului va fi de a dreapta Mântuitorului

Cred că ajunge ce am spus pentru cei de dincolo de gard, pentru că na, i-am văzut atât de râvnitori și că mă urmăresc cu drag și am zis că totuși să le dau un cuvânt și lor, ca să nu aibă îndreptățire că ei n-au știut, când o fi acolo să ne ducem la judecată, că toți o să ne ducem acolo, da? Și să nu uitați, se spune că la judecată, gândiți-vă bine mai ales cei care o să vă duceți să stați jumătate de oră în fața Icoanei Maicii Domnului, se spune că la judecată, Maica Domnului va fi de a dreapta Mântuitorului și în stânga va fi Sfântul Ioan Botezătorul, cel despre care am citit mai devreme, a cărui mamă este Elisabeta, da? Prorocul cel înainte mergător! Mântuitor va fi în stânga și Maica Domnului în dreapta la judecată!

Oare cum o s-o priviți voi pe Maica Domnului când vă duceți acolo la judecată și știți că ați defăimat-O și nu v-a plăcut de Ea? Gândiți-vă bine la asta și nu vă mai mă mai bateți în piept cu citate din Biblie, că nu alea va mântuiesc, gândiți-vă bine! Că-i ușor să înveți citate pe de rost, să te bați cu ele în piept, dar nu vă ajută cu nimic! De ajutor e viața trăită cum trebuie și lupta de zi cu zi! Și să nu uitați că voi nu aveți un lucru, nu aveți iertarea păcatelor prin punerea mâinilor pe care Mântuitorul o dat-o  Apostolilor, episcopilor și preoților mai departe, ați înțeles? Iertare care există din plin în Biserica Ortodoxă, gândiți-vă bine la asta!

Să nu uitați niciodată de Maica Domnului

Și acum mă întorc la dragii mei cu care vorbesc de atâția ani prin filmări. Mă iertați că am făcută așa un ocol, dar trebuia să le spun și lor ceva despre Maica Domnului. Poate mai înțelege unul dintr-o sută, dacă înțelege ceva… Contează cine-i Maica Domnului pentru noi, cât îi de bună Maica Domnului, cât îi de milostivă, câtă dragoste are și cât mijlocește pentru noi la Bunul Dumnezeu. Cea care mereu ne ia în brațe: „Hai, copilul meu, hai să luptăm un pic!”. Cădem, ne ridică, ne mângâie, iar ne ajută mai departe, îi Mamă Noastră a tuturor! Și de-asta dragilor, să nu uitați niciodată de Maica Domnului, nici o zi fără Maica Domnului!

Căndeluța aprinsă, cum am spus, cu ulei acolo la icoana Maicii Domnului în fiecare zi, să facem o rugăciune, să aducem astfel o jertfă din partea noastră. Și atunci Maica Domnului o să ne iubească și mai mult și mai mult o să aibă grijă de noi, de copiii noștri, de toți cei din jur. Da, dragilor? Cred că m-am lungit de ajuns acum în discuția asta, dar trebuia să o fac și să ne lăsăm în grija Maicii Domnului.

Să ne ostenim cum putem în acest post

Uite, ce post frumos avem acum! Un post așa, să zicem, pregătitor pentru Înviere. Fiecare să ne ostenim cum putem. Și să știți un lucru, orice zi de post, orice metanie făcută, orice rugăciune făcută, nu se pierde, toate astea se duc acolo unde trebuie. Și dacă putem, să facem o rugăciune pentru ceilalți din jur, care sunt în suferință, în boli, în necazuri, în diferite situații grele, să le întindem și o mână de ajutor, ceva, o bucată de pâine, să ne sprijinim unul pe altul cu ce putem noi, ar fi mare lucru. Și să judecăm mai puțin, să ne rugăm mai mult, să facem mai mult bine. Și cât putem să-i îmbrățișăm pe toți din jurul nostru, că toți au nevoie.

Chiar mă întreba cineva despre dragostea asta și i-am zis că dragostea înseamnă să dăruiești, să îmbrățișezi, să-i sprijini pe cei din jur, asta-i dragostea. Nu s-o așteptăm și s-o cerem, nu! S-o oferim! Și atunci Dumnezeu, dacă vede că mai avem dragoste între noi, ne mai lasă, ne mai acoperă, mai amână greutățile astea care stau gata să vină peste noi. Le mai amână pentru că vede că oamenii încă se mai respectă, încă mai au dragoste, încât se ajută, iar Maica Domnului sigur va sta cu mâinile întinse și se va ruga pentru noi. Da, dragilor?

Să ne ajute bunul Dumnezeu, Maica Domnului și Toți Sfinții!

Doamne ajută!

 

chilieathonita.ro

17-04-2024
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu