Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
CĂRŢI NOI / Produse noi. PROMOTIINr. vizualizari: 259

Treptele fericirilor - Alexandru Mihail Nita (CARTE)

Tags: fericirile;
Treptele fericirilor - Alexandru Mihail Nita (CARTE)
 

Prezentare Treptele fericirilor:

Căutarea fericirii, așa cum este înțeleasă de fiecare, devine principala preocupare existențială umană pe o scară valorică indefinită, pornind de la cele mai simple dorințe materiale, până la truda obținerii înaltelor daruri mistice câștigate de sfinți.
Despre fericirile cerești propovăduia Fiul lui Dumnezeu în Predica de pe Munte, păstrată în evangheliile de la Matei (5, 3-11) și Luca (6, 20-23). „Fericirile” enunțate în urmă cu două mii de ani de Mântuitor, pe malul lacului Ghenizaret (numit și marea Galileii), ni se înfățișează ca fiind legile Împărăției lui Dumnezeu ce trebuie cunoscute, înțelese și aplicate în viața fiecărui creștin vrednic și dornic de a urma cu sârguință calea mântuirii, deschisă omenirii de Hristos.
Ele sunt în număr de nouă și, pentru conținutul lor important, au intrat în cultul Bisericii și al Sfintei Liturghii, când sunt cântate înaintea Vohodului mic (ieșirea Preotului cu Sfânta Evanghelie), ce semnifică începutul lucrării publice a Mântuitorului. Atunci se deschid și ușile împărătești ale altarului, amintind astfel că Domnul a ieșit din viața familiei și Se arată, Se descoperă oamenilor, începând propovăduirea Evangheliei Sale.
Fericirea este una singură, dar accedem la ea treptat, ca pe o scară a înălțării din desăvârșire în desăvârșire. 
 
CUPRINS
 
TREPTELE PARADOXALE ale FERICIRILOR din
PREDICA DE PE MUNTE
Fericiți cei săraci cu duhul... 
Smerenia, antidotul mândriei și slavei deșarte
Refuzul fericirii dumnezeiești
Hoția și cămătăria
Împărăția Cerurilor
 Jertfa de laudă
 Primejdiile ce-l pândesc pe omul actual
Egocentrismul, egoismul, iubirea de sine și nepăsarea
Hristocentrismul, iubirea de Dumnezeu, familie și prieteni
Psalmii și Împărăția Cerurilor
Teama de Dumnezeu
Paza legământului Lui
Mâna Domnului mereu întinsă spre noi
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia
Asumarea benevolă a lacrimilor
Îndurarea suferințelor
Sfinții Martiri Brâncoveni
 
ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR – coordonate biblice
Ruinele idolatriei
Refacerea sufletească
      
TREPTELE POSTULUI
Postul Paștelui, prilej de vindecare trupească și sufletească
Postul de bucate
Longevivi contemporani
Efectele nocive ale consumului de carne
Postul prescris de medici – regimul
Postul creștin ortodox – prescris de Hristos Dumnezeu
Postul ne întărește pe Cale
Modelul Hristic al postului
Paza de ispitele ce cresc în timpul Postului Mare
 
FERICIRILE PSALMILOR
Ce este fericirea?
Fericirea ca răsplată a cugetării „ziua și noaptea” la Legea Domnului
Zările Împărăției lui Dumnezeu sclipesc la orizontul credinței
Fericirile izvorâte din psalmii davidieni
Fericirea temerii de Dumnezeu
Înțelepciunea este armonia omului cu Dumnezeu
„Fericirea” lumească
 
FERICIRILE NOULUI TESTAMENT
Treptele fericirilor
Omul a uitat unde să caute APA VIE
Treptele Raiului pe Muntele Fericirilor
Prețul „fericirilor” lumești
 
FERICIRILE DIN VECHIUL TESTAMENT
Treptele Fericirilor din Psalmii Profetului David
Fericirea roadelor rugăciunii
Bariere și obstacole pe Calea Mântuirii
Raționalismul căzut în faza sa aberantă – iraționalismul.
Tinerețe fără bătrânețe
Credibilitate și credulitate
 
TREPTELE FERICIRII DIN PSALMUL 93
 
TREPTELE FERICIRII DIN PSALMUL 105
Smerita cugetare
Paza judecății
Pedeapsa nedreptății
 
FERICIREA STRIGĂTULUI DE BUCURIE
Omul actual supus regulilor, instrucțiunilor și manualelor
Lumea debusolată, lipsită de dreptarul judecății și dreptății
 
TREPTELE RAIULUI printre Psalmii Profetului David
Călcătorii de lege, ieri și azi
Fariseismul actual
 
TREPTELE CEREȘTI ALE PSALMILOR - ”Succesele” păcătoșilor
Marea dilemă actuală: de ce nelegiuiții rămân nepedepsiți?
”Pacea păcătoșilor” – aparențe înșelătoare
Imunitatea parlamentară
 
TREPTELE CUNOAȘTERII PE CĂILE VIEȚII
Prosperitatea temporară și sfârșitul celor răi
Apropiata relație dintre David și Dumnezeu
 
TREPTELE PRICEPERII SPRE POARTA RAIULUI
Intervențiile Creatorului în creația Sa
 
TREPTELE FERICIRII DIN... VALEA PLÂNGERII
Tâlcuirea Sfântului Grigorie de Nazianz a suișurilor din inimă
Fericirile din valea plângerii
 
TREPTELE PUTERILOR
Pământul – Valea plângerii
Sămânța dumnezeiască a Sinaiului, pe plaiurile mioritice
Merge-vor din putere în putere” din Sinai la Sinaia
De la Sinaia, la Crucea Caraimanului
 
URCUȘUL „SUIȘURILOR DIN INIMĂ
Dorul de Dumnezeu
Dorul ca loc geografic
 
TREPTELE MINUNILOR DIN BUCEGI
Fericiți cei prigoniți pentru dreptatea creștină
Când răul crește, Dumnezeu înmulțește Harul Său
Misiuni dumnezeiești încredințate unor prunci aleși
 
SOARTĂ, DESTIN și FATALISM
        
AMPRENTA LUI DUMNEZEU PĂSTRATĂ PE TABLELE LEGII
Comoara fericirii pe treptele mântuirii
Greutățile spovedaniei sincere
 
TREPTELE FERICIRILOR din PSALMII REGELUI DAVID
Comoara fericirii pe treptele mântuirii
Greutățile spovedaniei sincere
Mila Domnului peste cei care Îi ascultă chemarea
 
FERICIRILE PSALMILOR – ECOURILE RAIULUI
„Roata norocului” și nefericirea jucătorilor înșelați
În căutarea fericirilor pierdute
„Boala” dorului de Dumnezeu
Obstacole în calea milosteniei
Gloria sărăciei
Răsplata milosteniei
„Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit…”
Fulgerătoarea convertire a lui Saul
„Acesta Îmi este vas ales”
Consistența fericirii
Interdicția omului de a grăi despre minunățiile Raiului
                                            
CHEMAREA DOMNULUI LA TREPTELE RAIULUI
 
14-12-2023
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu