(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
CĂRŢI NOI / Produse noi. PROMOTIINr. vizualizari: 1104

Sa gandim frumos ca sa traim frumos Antologie de cuvinte duhovnicesti din scrierile Parintelui Teofil Paraian (CARTE)

Tags: Teofil Paraian;
Sa gandim frumos ca sa traim frumos Antologie de cuvinte duhovnicesti din scrierile Parintelui Teofil Paraian (CARTE)
 
Prezentare (retiparire):
„Toate ale omului pornesc de la gândul omului. Nu se face nimic din viaţa omului care nu trece prin gând. De aceea toată grija celui care vrea să-şi cureţe sufletul trebuie să fie grija de a-şi curăţa mintea de gândurile cele rele şi de toate înfăţişările răului câte sunt în gând. (...) Aici este toată cheia vieţii sufleteşti şi toată cheia curăţirii sufleteşti, şi anume, să-ţi faci rânduială în minte. Cine îşi face rânduială în minte îşi face rânduială în viaţă”.
Dacă gândim frumos, atunci şi trăim frumos, iar cei care gândesc şi trăiesc frumos au bucuria vieţii. „Am fost un om al bucuriei şi sunt răspânditor de bucurie. Aşa m-am născut eu, cu o înclinaţie spre bine şi spre frumos… Totdeauna mi-a plăcut să mă ştiu, să mă prezint, să mă simt, să mă angajez spre bucuria altora. Vreau să fiu lucrător de bucurie”. „În jurul tău să vrei să-i fericeşti pe toţi” era deviza Părintelui Teofil.
Ca şi iubitor de Dumnezeu şi răspânditor de bucurie, Părintele Teofil propovăduia porunca iubirii. Iubeşti atunci când primeşti pe cineva în suflet, când ţi-l împropriezi, când îi faci loc în inima ta. Aceasta înseamnă să îl iubeşti. Câtă vreme ţii în afară de tine, câtă vreme ţii departe de tine, câtă vreme respingi sau împingi pe cineva, câtă vreme marginalizezi pe cineva, câtă vreme îl ocoleşti, nu îl iubeşti. Când îl iubeşti, îl primeşti, îl faci al tău. Face parte din tine însuţi – atunci iubeşti”.
 
Cuprins
 
Părintele Teofil Părăian – Scurte note biografice /  5
 
 
Adevărul / 7
Anatema / 8
Aproapele / 8
Ascultarea / 13
Athos / 14
Avortul / 15
Bătrâneţea / 16
Beţia / 17
Biblia (vezi Sfânta Scriptură)
Binecuvântarea / 18
Biserica / 20
Blândeţea (vezi şi Mânia) / 25
Blesteme  / 25
Boala / 27
Bogăţia / 28
Botezul / 30
Bucuria (vezi şi Fericirea) / 32
Bunătatea / 36
Canoanele şi pravila / 39
Catolicismul / 42
Călugăria / 43
Căsătoria (vezi şi Nunta) / 50
Căsătoria albă / 59
Cântarea bisericească / 59
Cearta / 61
Cerul (vezi şi Împărăţia lui Dumnezeu) / 62
Cinstirea / 63
Copiii / 65
Credinţa (vezi şi Mărturisirea credinţei) / 70
Creştinismul / 75
Crucea (vezi şi Suferinţa) / 77
Cultura / 79
Cumpătarea / 81
Cununia (vezi Căsătoria şi Nunta)
Curăţia inimii (vezi şi Inima, Despătimirea şi Mântuirea) / 82
Desăvârşirea (vezi Îndumnezeirea)
Despătimirea (vezi şi Mântuirea şi Curăţia inimii) / 83
Dreptatea / 88
Duh / 89
Duhovnicul / 90
Dumnezeu (vezi şi Sfânta Treime) / 95
Familia (vezi Căsătoria şi Nunta)
Faptele bune / 98
Farmece (vezi Blesteme)
Femeia creştină (vezi şi Mama) / 101
Fericirea (vezi şi Bucuria) / 104
Filocalia / 106
Florile / 107
Fumatul / 109
Gândurile (vezi Mintea)
Grijile / 110
Harul / 112
Iadul / 114
Icoanele (vezi Sfintele Icoane) /
Idolii (deosebirea lor de icoane) / 118
Iertarea / 119
Imaginaţia / 121
Inima (vezi şi Curăţia inimii) / 122
Invidia / 123
Isihasmul (vezi şi Rugăciunea) / 125
Ispitele / 129
Iubirea / 132
Împărăţia lui Dumnezeu (vezi şi Raiul) / 138
Îndoiala / 144
Îndumnezeirea / 147
Înjurăturile / 149
Întâlnirea cu Hristos / 151
Învierea Domnului / 154
Învierea morţilor (Învierea de obşte) / 156
Jertfa (vezi Crucea)
Judecarea aproapelui / 157
Judecata particulară şi Judecata de Apoi (de obşte) / 159
Maica Domnului / 162
Mama (vezi şi Femeia creştină) / 166
Mărturisirea credinţei / 166
Mândria (vezi şi Smerenia) / 168
Mânia (vezi şi Blândeţea) / 170
Mântuirea (vezi şi Despătimirea şi Curăţia inimii) / 171
Milostenia / 174
Minciuna / 175
Mintea  / 176
Minunile / 183
Misiune (vezi Mărturisirea credinţei) /
Moartea / 185
Monahism (vezi Călugăria) /
Mulţumire (vezi şi Recunoştinţa şi Nemulţumirea) / 189
Munca / 190
Necredinţa (vezi Îndoiala)
Nemulţumirea (vezi şi Mulţumire) / 194
Nepătimirea (vezi DespătimireaMântuirea şi Curăţia inimii) /
Neputinţa (vezi şi Smerenia) / 194
Nunta / 196
Omul / 198
Ortodoxia / 199
Pacea / 201
Parusia (a doua venire a Domnului) / 202
Patimile (vezi Despătimirea)
Păcatele (vezi şi Despătimirea şi Spovedania) / 204
Părinţii trupeşti / 208
Pâinea (vezi Munca) /
Pelerinajele / 213
Plăcerile / 214
Pocăinţa (vezi şi Spovedania) / 215
Poezia mistică / 218
Pomenirea şi pomelnicele / 219
Poruncile lui Dumnezeu / 221
Postul / 223
Pravila (vezi Canonul)
Preoţia / 226
Prietenia / 228
Privegherea / 231
Psalmii / 232
Pustia / 234
Raiul (vezi şi Împărăţia lui Dumnezeu) / 235
Răbdarea / 238
Răutatea / 240
Recunoştinţa (vezi şi Mulţumirea) / 244
Reîncarnarea (vezi Moartea)/
Românii şi limba românească / 246
Rugăciunea (vezi şi Isihasmul) / 249
Sărbătorile / 259
Sfânta Împărtăşanie (Euharistie) / 261
Sfânta Evanghelie (vezi şi Sfânta Scriptură şi Sf. Tradiţie) / 263
Sfânta Liturghie (vezi Biserica şi Sfintele slujbe)
Sfânta Scriptură şi Sf. Tradiţie (vezi şi Sf. Evanghelie) / 265
Sfânta Spovedanie (vezi şi Pocăinţa şi Duhovnicul) / 268
Sfânta Treime (vezi şi Dumnezeu) / 272
Sfintele Icoane şi Sfintele Moaşte / 273
Sfintele slujbe / 275
Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu / 278
Smerenia (vezi şi Mândria şi Neputinţa) / 279
Studiul / 284
Suferinţa (vezi şi Crucea) / 285
Sufletul / 290
Supărarea / 291
Taina / 292
Talanţi şi harisme / 294
Tăcerea / 296
Tinereţea / 297
Ucenicul / 301
Urcuşul duhovnicesc / 302
Veşnicia / 303
Viaţa / 305
Virtuţile / 306
Vrăjile (vezi Blesteme)
 
Lista cărţilor Părintelui Teofil Părăian / 308
 
Vorbe de duh / 310
 
Recomandări generale de la Părintele Teofil Părăian / 313
21-02-2018
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu