Cookies de analiza a traficului sunt inactive, dar pot fi activate prin click pe Accept | Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 2057

Biserica Ortodoxă din America se autoinvită la Sfântul și Marele Sinod

Tags: sinod panortodox;

Declarație privind Sfântul și Marele Sinod Panortodox, semnată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din America (OCA)

"Vă salutăm, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, 

Care este Calea, Adevărul şi Viaţa (conf. Sfânta Evanghelie după Ioan 14: 6),


De mai multe decenii, Biserica Ortodoxă este martora eforturilor de organizarea a unui Sfânt și Mare Sinod, ca mărturisire contemporană a Sfintei Credințe Ortodoxe. Inițiativa, în acest demers modern, a aparținut Patriarhului Ecumenic Athenagoras. Lungul pelerinaj către Sfântul și Marele Sinod Panortodox a început în anii 1960. Au existat pauze lungi, în acest pelerinaj, urmate de o nouă perioadă de pregătire intensă, la inițiativa Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. De-a lungul deceniilor, conferințele pan-ortodoxe, consultările și întâlnirile patriarhilor și primaților au revizuit lista subiectelor. Pe parcursul ultimelor luni, în urma analizării de către Biserici a proiectelor de document și a reflecțiilor asupra modului lor de formulare, noi propuneri au fost prezentate și au apărut noi dezacorduri.

Chiar și în acest stadiu târziu, participarea la Sfântul și Marele Sinod Panortodox este incertă, iar rezultatul acestuia este la fel de incert. În mijlocul acestor incertitudini, există o certitudine: Biserica Ortodoxă din America (OCA), a cărei autocefalii nu a fost universal recunoscută, nu este invitată să se numere între Bisericile participante. 

Reacția noastră la aceasta, este una de tristețe, dar nu și de înstrăinare. Cu recunoștință față de Dumnezeu, noi ne afirmăm identitatea, ca Biserică Ortodoxă din America. De asemenea, afirmăm cu recunoștință, în fața lui Dumnezeu, autocefalia noastră, așa cum ne-a fost ea acordată, de către Biserica Ortodoxă Rusă, și așa cum este recunoscută de către Bisericile din Georgia, Bulgaria, Polonia și Cehia și Slovacia. Noi afirmăm, cu profundă recunoștință în fața lui Dumnezeu, comuniunea euharistică, pe care o avem cu toate Bisericile Ortodoxe, începând cu Patriarhia Ecumenică. 

Prin urmare, vom accepta și afirma dreptul și datoria noastră, de a fi alături de Sfântul și Marele Sinod Panortodox, prin dragoste, reflecție și rugăciune.

Discuțiile și dezbaterile din jurul proiectelor de document exprima îngrijorare și obiecții existente în randul Bisericilor Ortodoxe. Intensitatea obiecțiilor demonstrează că Sfântul și Marele Sinod Panortodox ar trebui să fie amânat, astfel încât să se evite o posibilă schismă. Provocările timpului nostru necesită o analiză și o dezbatere mult mai teologice, și nu reduse teologic. Urgența unor astfel de reflecții și dezbateri teologice solicită o si mai mare sinodalitate, nu una redusă.

În centrul preocupărilor și obiecțiilor despre Sfantul si Marele Sinod Panortodox și despre proiectele sale de document, se afla teama de erodarea identității ortodoxe și a auto-înțelegerii, diluarea teologiei ortodoxe (adevărul despre Dumnezeu) și a eclesiologiei (adevărul despre Biserică). Provocarile de astăzi, ale Bisericii Ortodoxe, sunt același cu cele dintotdeauna: să Îl aducă, tuturor oamenilor, pe Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața, să aducă Evanghelia lui Hristos, tuturor oamenilor, cu dragoste și milă, ca să se închine euharistic lui Dumnezeu, în Duh și în Adevăr. În fidelitatea față de acest mod de a fi, ortodox, stau eliberarea de teamă și sporirea în viață și credință, înțelegerea duhovnicească (Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur).

Angajamentul Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în construirea consensului, așa cum se arată prin convocarea periodică a Primaților și Patriarhilor Sinodului, a deschis calea către Sfântul și Marele Sinod. Chiar și în aceste ultime momente de pregătire, obstacolele pe această cale sunt în creștere, cu o putere chiar mai sporită decât înainte.

Semnul cel mai recent al crizei, a venit la ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, pe 3 iunie 2016. Procesul-verbal al acestei reuniuni enumeră provocările procedurale și de fond, cu care se confruntă Bisericile Ortodoxe, în ajunul Sfantului si Marelui Sinod Panortodox - incluzand disputa nerezolvata, dintre Patriarhiile Antiohiei și Ierusalimului, cererile de schimbări în unele dintre proiectele de document, formulate de Bisericile din Georgia, Serbia și Grecia, precum și de Mănăstirile Muntelui Athos, și în cele din urmă decizia Bisericii Bulgare. care insistă asupra amânarii Sfantului si Marelui Sinod Panortodox [și mai nou a Bisericii Ortodoxe a Serbiei] și declară categoric că nu va participa la ședinta Sfântului și Marelui Sinod Panortodox de la sfârșitul lunii iunie 2016. 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a concluzionat că această situație extraordinară poate fi rezolvată prin convocarea unei ședinte extraordinare presinodale pan-ortodoxe consultative, până la data de 10 iunie. Această consultare ar fi avut ca scop, o trecere în revistă a situației existente și un studiu al modificărilor propuse la adresa documentelor Sinodului. Odată cu încheierea consultării Bisericilor, ar fi putut fi stabilit dacă viitoarea convocare a Sfantului și Marelui Sinod Panortodox, la data anunțata, ar mai fi posibilă.

Convocarea Sfântului si Marelui Sinod Panortodox, ca semn al unității și ca mărturisire a unității, este o viziune ortodoxă demnă de urmat cu răbdare și determinare, a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu. Dificultățile dureroase în realizarea acestei viziuni au fost întotdeauna evidente. Pericolele drumului spre realizarea acestei viziuni ies acum la lumină, dar frumusețea viziunii este clară, ca niciodată înainte. Astăzi, Bisericile Ortodoxe se află în fața lumii, în imposibilitatea de a-și ascunde rănile relațiilor lor fisurate. Cu toate acestea, viziunea unității nu va fi respinsă, deoarece vine din inima Credinței Ortodoxe și este intrinsecă Vestii Celei Bune a lui Hristos. Oricare ar fi dificultățile și rănile pe care le purtăm, noi urmăm lui Hristos Cel Înviat și suntem împuterniciți, prin Cincizecime, să mărturisim Evanghelia lui Hristos, pretutindeni și în orice moment.

Avem speranța sinceră și ne rugam fierbinte, ca pelerinajul spre convocarea Sfântului si Marelui Sinod Panortodox sa dea roada intru unitatea Bisericii Ortodoxe, cât și privind misiunea și mărturisirea ei în lume. Așa după cum ne rugăm, la Sfânta Liturghie, pentru coborârea Duhului Sfânt asupra noastră și asupra darurilor care sunt oferite, asa să ne rugăm ca Duhul Sfânt să coboare peste noi toți și asupra darurilor sinodalitatii, care ne sunt oferite de Dumnezeu.

Cererile noastre către Sfântul Duh, în vederea Sfântului și Marelui Sinod Panortodox, vor fi incluse cu staruinta într-o și vor fi amintite într-o Ectenie la toate slujbele". Sursa:lonews.ro 

13-06-2016
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu