Cookies de analiza a traficului sunt inactive, dar pot fi activate prin click pe Accept | Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 1657

Sfântul și Marele Sinod - îndemn la participare, modestie și calm

Tags: sinod panortodox;

 

  • Patriarhia Ecumenică îndeamnă Bisericile Autocefle să participe la Sfântul și Marele Sinod

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice s-a întrunit la 6 iunie 2016, în şedinţă extraordinară pentru a analiza ultimele evoluţii privind Sfântul şi Marele Sinod. Patriarhia Ecumenică îşi exprimă uimirea şi nedumerirea faţă de unele poziţii contrare Sinodului, luate de unele Biserici Ortodoxe Autocefale şi îndeamnă la respectarea deciziilor luate la nivel panortodox. De asemenea, Patriarhia Ecumenică îi cheamă pe toţi să se ridice la înălţimea evenimentelor şi să participe la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod la data deja stabilită. Redăm mai jos textul comunicatului:

"S-a întrunit astăzi, în ședință extraordinară, sub președinția Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice în vederea analizării evoluţiei Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, care cu harul lui Dumnezeu se va convoca în curând.

Sfântul Sinod s-a informat cu uimire şi nedumerire cu privire la poziţiile şi opiniile exprimate de curând de unele Biserici Ortodoxe surori şi, după ce le-a evaluat pe acestea, a considerat că nu există niciun cadru instituţional pentru a revizui procedura sinodală deja iniţiată. Aşadar, se aşteaptă ca Întâistătătorii Sfintelor Biserici Ortodoxe, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sfântului şi Marelui Sinod, să prezinte eventualele „propuneri de amendamente, de corecturi, sau de adăugiri la textele aprobate în unanimitate de Conferințele Panortodoxe Presinodale și de Sinaxele Întâistătătorilor, referitoare la temele de pe ordinea de zi a Sinodului” (Articolul 11), în vederea formulării lor finale şi deciziei la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod, cu invocarea Preasfântului Duh, Celui de taină săvârşitor.

Patriarhia Ecumenică, în calitate de Biserică întâi responsabilă pentru asigurarea unităţii Ortodoxiei, îi cheamă pe toţi să se ridice la înălţimea evenimentelor şi să participe la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod, la data prestabilită, după cum s-a hotărât la nivel panortodox şi s-a semnat atât de către Întâistătători la Sfintele lor Sinaxe, cât şi de delegaţiile desemnate pe toată durata îndelungatei proceduri de pregătire a Sinodului."

  • Circulară a Bisericii Ortodoxe a Greciei pe tema Sfântului și Marelui Sinod

Într-o circulară privind Sfântul și Marele Sinod Panortodox, lansată de Biserica Ortodoxă a Greciei, adresată credincioșilor săi, aceștia din urmă sunt invitați, în mod special, să își păstreze calmul și să aibă încredere în deciziile ierarhilor lor - informează în premieră Agenția de știri Lăcașuri Ortodoxe.

Făcând referire la proiectele de document ale textelor presinodale ce urmează sa fie discutate în Sfântul și Marele Sinod Panortodox, circulara amintește că exista posibilitatea de a propune amendamente și de a face adăugiri la acestea, garantând respectarea principiului sobornicității.

"Ierarhia Bisericii Greciei, cu credință deplină în învățăturile Profeților, Apostolilor și Părinților, precum și conform sobornicității Bisericii Ortodoxe, a studiat în detaliu propunerile Sinodului Permanent, una câte una, într-un spirit pașnic, responsabil și serios, unanim, invitând la formularea de sugestii, la cele mai multe dintre probleme, și, dacă este necesar, la efectuarea de adăugiri, în vederea formulării de decizii finale ale Bisericii noastre, vizavi de aceste texte presinodale.

Modificările și completările sunt substanțiale și în concordanță cu experiența și Tradiția Bisericii, ele urmând să fie introduse la Secretariatul Ortodox al Sfântului si Marelui Sinod din Creta și susținute de Arhiepiscopul Atenei, Ieronim,(...) astfel, dând mărturie bună despre credința Bisericii și unitatea în lumea modernă, conform Tradiției Bisericii".

"Cu siguranță, este cunoscut faptul că ierarhia Bisericii din Grecia discută aceste probleme serioase, cu responsabilitate, cu sobrietate. Dar, cel mai important, este să se mențină unitatea sa. Am auzit opinii ale multor ierarhi, iar deciziile au fost aproape unanime. În urma îngrijorărilor justificate, exprimate până în prezent pe mai multe căi, de mai mulți clerici, monahi și laici, față de textele care vor fi discutate în cadrul Sfântului și Marelui Sinod, vă îndemn pe toți să vă păstrați calmul", pentru că, în principal, noi ca ierarhi, ne păstram și apărăm credința noastră, pe care am primit-o, "și suntem vigilenți" în ce priveste întrunirea noastră, "spre slava lui Dumnezeu și a întregii Biserici".

"Se stie că Sfântul si Marele Sinod își va începe activitatea în ziua Rusaliilor. Acest lucru înseamnă că episcopii și alți clerici și laici care vor reprezenta Biserica Greciei la acest Sinod, așa cum se întampla si cu alte Biserici, vor încerca să exprime experiența și credința lor", în Sfantul Duh, în taina Cincizecimii. Pentru aceasta vă rugăm, pe toti credincioșii pioși ai Sfintei noastre Biserici, să vă rugați pentru toți și, mai ales, pentru Episcopii, clericii, monahii și laicii care se vor aduna la Sfântul si Marele Sinod Panortodox, astfel încât aceștia să ofere o mărturie bună a Credinței noastre Ortodoxe, iar acest Sinod, prin deciziile sale sa, să însemne o reînnoire spirituală a vieții Bisericii noastre".

Totodată, Arhiepiscopul Ieronim al Atenei le-a reproșat, indirect, unora dintre Bisericile Ortodoxe locale, faptul că au declarat că refuză să participe la Sfântul și Marele Sinod Panortodox. "Din moment ce am convenit în comun că Sinodul va avea loc, cum poate să decida cineva că nu va veni?", se întreabă Arhiepiscopul Ieronim al Greciei, aflat la acea ora în Chios. Acesta susține că Sinodul se va desfășura în mod normal, indiferent de absențe, și a făcut clar faptul că Biserica Greciei va participa după cum s-a convenit. Citat de publicația frantuzeasca Orthodoxie, acesta a declarat: "Sunt uimit! Din moment ce am convenit în comun faptul că Sinodul va avea loc, cum poate cineva să decida că nu va veni? Fiecare este liber să decidă ce vrea el. Pe de altă parte, Sinodul nu este pan-ortodox, este numit 'Sfantul si Marele Sinod'. Prin urmare, toți cei care vom fi acolo, vom face acest Sinod".

  • Comunicatul oficial al Bisericii Ortodoxe a Albaniei

"Cu privire la discuțiile care s-au intensificat în ultimele zile, vizavi de viitorul Sfânt și Mare Sinod Panortodox, este de datoria noastră să subliniem următoarele:

1. Organizarea menționată anterior a Sinodului, a fost decisă în ultimele două Sinaxe ale Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe autocefale, la Constantinopol, în 2014, și la Chambesy (Geneva), în 2016. Această decizie, pe care doar o singură Biserică nu a semnat-o, a fost adoptată, cu toate acestea, de o majoritate covârșitoare. La fel s-a întâmplat și la Sinaxa din 2016, de la Geneva. Desfășurarea Sfântului și Marelui Sinod Panortodox nu poate fi invalidată, fără o nouă decizie a aceluiași organism care a decis-o. Ea nu poate fi anulată, în ultimul moment, prin comunicări și mesaje din diferite părți.

2. Principiul consensului prevalează, atunci când organele bisericești se întâlnesc pentru a studia problemele și a lua decizii. Rolul consensului a fost declarat de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, în 2016, în declarația sa de deschidere, de la Chambésy, și nu s-a ridicat nicio obiecție. Mai mult, în general, nu putem ignora tradiția bisericească de 20 de secole, mai ales atunci când se iau decizii în cadrul Sinodului.

3. Este clar că problemele existente sunt numeroase. Tocmai de aceea, este necesară desfășurarea Sfântului și Marelui Sinod Panortodox. Este imposibil ca toate problemele să fie rezolvate, dar cel puțin unele dintre ele pot fi. Puțin, este mai bine, decat nimic. Este de dorit ca alte aspecte să fie abordate într-un Sinod ulterior. Amânarea Sfantului și Marelui Sinod Panortodox, care a fost deja programat, va provoca confuzie în randul ortodocșilor din întreaga lume și va submina autoritatea morală a Ortodoxiei, pe plan internațional.

4. În cele din urmă, un apel de urgență este adresat Secretariatului Panortodox al Sinodului (regulament de organizare și procedural nr 6.7, alin. 7), care se întruneste în Creta, în scopul adoptarii unor decizii finale. Să fie depuse toate eforturile în vederea participarii tuturor membrilor Sinodului la Sfânta Liturghie, în ziua de deschidere solemnă, la Sărbătoarea Cincizecimii, și la Vecernia Sfântului Duh. Acesta este un simbol fundamental al unității. Deplasarea unui număr mare de oameni, din toate părțile, sporește cheltuielile, energia, pericolele potențiale neprevăzute, dar, de asemenea, sacrifică ambițiile și oportunismul. Ceea ce contează cel mai mult, este desfășurarea liberă și pașnică a reuniunilor Sfântului și Marelui Sinod.

"Celui ce poate să facă, prin puterea cea lucrătoare în noi, cu mult mai presus decât toate câte cerem sau pricepem noi, Lui fie slava în Biserică şi întru Hristos Iisus în toate neamurile veacului veacurilor." (Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 3: 20-21).

Sfântul Sinod al Bisericii Autocefale Ortodoxe a Albaniei" Sursa: lonews.ro

  • Comunicat al episcopilor ortodocși din Marea Britanie pe tema Sfântului ș Marelui Sinod

În legătură cu Sfântul şi Marele Sinod,  Adunarea Episcopilor Ortodocşi din Marea Britanie şi Irlanda a emis, la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Ignatie, următorul comunicat:

"Noi, Adunarea Episcopilor Ortodocşi din Marea Britanie şi Irlanda, întruniţi la Parohia Ortodoxă Română din Londra, conform statutului nostru, am aflat cu profundă nelinişte de recentele evoluţii care pun în pericol convocarea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Concelebrand astăzi în duhul unităţii şi al dragostei, considerăm că este de o importanţă majoră faptul de a depune orice efort astfel încât Sfântul şi Marele Sinod să se întrunească şi să arate lumii unitatea sinodală a Bisericii.

Într-o perioada a incertitudinii, creştinii ortodocşi privesc la Sfântul şi Marele Sinod ca o afirmare vitală a speranţei. Astfel, chemăm tot clerul şi poporul dreptcredincios din eparhiile noastre să înalţe rugăciuni fierbinţi pentru ca să fie depăşite toate obstacolele, iar harul Duhului Sfânt să lucreze astfel încât Bisericile noastre mame să se întrunească în unitatea lui Hristos."

  • Apel la participare și modestie, din partea Patriarhului Alexandriei și al Întregii Africi

Teodor al II-lea, Patriarhul Alexandriei și al Întregii Africi, a lansat un apel catre toate Bisericile Ortodoxe, pentru ca acestea să participe la Sfantul și Marele Sinod Panortodox, conform publicației grecești Romfea, informează Agenția de Știri Lăcașuri Ortodoxe.

Într-un interviu acordat postului de radio 98,4, Patriarhul a descris Sfântul și Marele Sinod ca fiind unul istoric, precizând ca Biserica Ortodoxă ar trebui să stea departe de interesele politice, rasiale și naționale. Ca exemplu, el a citat Biserica Catolică și pe Papa Francisc. 

"Este imposibil de imaginat, că în ultimul moment, datorită aspirațiilor personale și nemultumirilor fata de poziția de Primat și de coordonator, de care s-a bucurat Patriarhul Constantinopolului, să nu se mai participe la Sinod, deși decizia a fost luată în unanimitate!", a spus Patriarhul Teodor.


El a apreciat că Bulgaria își va mai putea schimba, cu greu, decizia, spre deosebire de celelalte trei Biserici, care nu au spus un "nu" atât de categoric. "Este de neconceput astăzi, când lumea suferă, să-ți pui problema, cine și unde stă", a spus Patriarhul.

El le-a propus Primaților care exprimă opinii legate de superioritatea anumitor popoare, "să se ridice din Tronurile lor împodobite și să viziteze Africa, pentru a înțelege semnificația celor săraci și umili ai lui Hristos".

 

07-06-2016
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu