Cookies de analiza a traficului sunt inactive, dar pot fi activate prin click pe Accept | Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 1424

Enciclică a Patriarhiei Ecumenice cu privire la convocarea Sfântului și Marelui Sinod Pan-Ortodox (traducere în premieră în limba română)

Tags: sinod panortodox;
Enciclică a Patriarhiei Ecumenice cu privire la convocarea Sfântului și Marelui Sinod Pan-Ortodox (traducere în premieră în limba română)

 

 

† B A R T O L O M E U 

Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop de Constantinopol, Noua Romă și Patriarh Ecumenic

har, pace și milă de la Dumnezeu.

 

Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, împodobită și înfrumusețată prin sângele martirilor, lacrimile sfinților, prin lupta și jertfa mărturisitorilor, își sărbătorește astăzi "hramul". După un secol de eforturi îndelungate, această zi, cunsacrată ca Duminica Ortodoxiei, marchează triumful dreptei credințe asupra tuturor ereziilor, și cinstirea sfintelor icoane, mărturisind că între icoană și persoana zugrăvită pe ea există o legătură harică prin sfințirea icoanei, adică o legătură duhovnicească între icoană și Hristos, sau între icoană și sfinții Lui. Astfel, a fost recunoscut și proclamat o dată pentru totdeauna cum "Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi" (Ioan 1:14), prin care "El ne-a hărăzit mari şi preţioase făgăduinţe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi dumnezeieştii firi" (2 Petru, 1:4).

Drumul către acest mare și mântuitor adevăr, care a fost atacat de cei care au refuzat să venereze sfintele icoane, triumful adevărului asupra falsității, a fost bătătorit  pe aceeași cale urmată de Biserică de la începutul istoriei sale, și anume adevărul Sinodalității. Distincția dintre adevăr și minciună, între Ortodoxie și erezie, nu este întotdeauna ușor perceptibilă. Chiar și ereticii au crezut, și continuă să creadă, că posedă adevărul; în plus, vor exista întotdeauna unii care îi vor considera pe cei care nu sunt de acord cu Biserica Ortodoxă drept "eretici". Biserica Ortodoxă recunoaște în acest caz o singură autoritate, Sinodul ierarhilor canonici. În afara sinodalității, distincția între ortodoxie și erezie nu se poate face. Canoanele și dogmele Bisericii poartă sigiliul sinodalității. Ortodoxia este o Biserică sinodală.

Biserica Ortodoxă a subliniat întotdeauna această autoritate ecleziologică și o implementează cu fidelitate la nivel local. Timp de secole, acest lucru a avut loc, de asemenea, la nivel ecumenic sau pan - ortodox; cu toate acestea, din cauza unor împrejurări istorice, a fost întrerupt de ceva timp. Astăzi ne aflăm în postura de a anunța în mod oficial din Scaunul ecumenic că, din mila lui Dumnezeu și cu consimțământul tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, vom concretiza o decizie luată în urmă cu mai mult de cincizeci de ani și convocăm Sfântul și Marele Sinod Pan-Ortodox pe insula Creta, pe 18-27 iunie, 2016. Sfântul și Marele Sinod își va începe activitatea cu oficierea pan - ortodoxă a Sfintei Liturghii în Biserica Sfântul Mina, Heraklion, Creta, la marea sărbătoare a Rusaliilor. Deliberările și discuțiile vor începe la Academia Ortodoxă din Kolymbari, Chania. Noi, întru smerenia noastră, vom prezida lucrările Sfântului și Marelui Sinod, avându-i alături pe ceilalți Întâistătători. Alți ierarhi vor participa în calitate de membri ai delegațiilor oficiale ale acestor Biserici.

Obiectivul cel mai important al acestui Sinod Pan-Ortodox este să învețe că Biserica Ortodoxă este Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, unită în Sfintele Taine, mai ales în Sfânta Euharistie, în credința ortodoxă și totodată, în sinodalitate. În acest scop, pregătirile pentru Sfântul și Marele Sinod, încă în curs de desfășurare, au avut loc printr-o serie de comitete pregătitoare și Conferințe pre-sinodale, asigurând spiritul unanim al deciziilor Sinodului Pan-Ortodox și că mesajul său va transmis într- o singură voce și într-o singură inimă.

Chestiunile deja conturate la nivel pan-ortodox în momentul în care convocarea Sinodului s-a hotărât, se concentrează în principal pe aspecte legate de funcționarea internă și viața Bisericii Ortodoxe; din acest motiv, ele trebuie să fie rezolvate imediat. Mai mult decât atât, există probleme ce țin de relațiile Ortodoxiei cu restul lumii creștine, precum și misiunea Bisericii în lumea contemporană. Noi cu siguranță recunoaștem că lumea așteaptă să audă vocea Bisericii Ortodoxe asupra multor probleme presante care omenirea se confruntă astăzi. Cu toate acestea, este necesar ca Biserica Ortodoxă să rezolve mai întâi problemele interne înainte de a se adresa întregii lumii, lucru care este, în continuare, parte a obligațiilor ei. Faptul că Ortodoxia își va exprima sinodalitatea la nivel global, după trecerea atâtor secole constituie un prim și decisiv pas care, prin harul lui Dumnezeu, este așteptat să conducă la convocarea Sinoadelor Pan-Ortodoxe ulterioare, curând după aceea.


Iubiți frați și copii, în Domnul,  

evenimentele istorice majore sunt ghidate de harul lui Dumnezeu, care, în cele din urmă, este Domnul istoriei. Am putea semăna și munci; cu toate acestea, numai Dumnezeu împlinește (1 Cor. 3: 8). Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe constituie, într-adevăr, un eveniment istoric și, prin urmare, ne punem speranța în Dumnezeu pentru realizarea lui. Facem apel la credincioșii ortodocși din întreaga lume, clerici și laici, să se roage Lui Dumnezeu în Treime  fiindcă numai El poate încununa acest eveniment cu binecuvântările Sale, întărind Biserica Sa spre slava Numelui Său. Trăim vremuri critice și unitatea Bisericii trebuie să servească drept exemplu de unitate pentru o omenire sfâșiată de diviziuni și conflicte. Succesul Sfântului și Marelui Sinod privește  fiecare membru al Bisericii, toți fiind invitați să împărtășească interesul lor pe aceasta temă. Textele care au fost convenite la nivel pan-ortodox și care au fost înaintate Sfântului și Marelui Sinod au fost deja puse la dispoziția publicului. Aceste texte nu sunt destinate numai să informeze și să pună la curent pe credincioși, ci și pentru a cunoaște părerea și așteptările lor de la  Sfântul și Marele Sinod. 

După ce am înștiințat despre acest lucru întreaga pleromă a Bisericii Ortodoxe, în această zi de bun augur, ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să dăruiască Harul Său Bisericii Sale și să vă binecuvinteze pe voi pe toți, să vă dăruiască întotdeauna pacea Sa în orice fel. ( 2 Tes . 3:16).  

 

20 martie în anul Domnului nostru 2016

Al vostru cald rugător întru Domnul,

           † Bartolomeu, Arhiepiscop de Constantinopol

 

Sursa: Patriarhia Ecumenică (traducere din limba engleză pentru Revista Porunca Iubirii, Cristina Roman)

 
  

22-03-2016
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu