(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Arhiva REVISTE (articole) 1998-2011Nr. vizualizari: 13096

ARHIVA ARTICOLE 1998-2011 (Viata duhovniceasca - Asceza si mistica)

Tags: viaţa duhovnicească; asceză; mistică;

                                          .                                                                                          .                                                                             

O revistă se deschide prin click pe numele ei,
apoi articolul dorit din revistă se deschide prin click pe semnul de carte (bookmark) cu numele lui

 • Să adormim cu mintea în rugăciune. Lupta cu diavolul – monah Proclu Nicău / 15
 • Părintele Arsenie Boca - un cer de bunătate şi un infinit de smerenie! - Olguţa R. / 36
 • Ultima zi din viata mea – Prof.Teologie Virginia Chifan / 48
 • Împărtăşirea continuă – privilegiu al preotului sau datorie a tuturor creştinilor – Pr. Nichifor Tănase / 5
 • Ortodoxia adevărată este cea în stare să învieze omul – Interviu cu Părintele Teofan Munteanu / 37
 • Un suspin poate fi o rugăciune! – Interviu cu Părintele Arsenie Papacioc / 45
 • Din învăţăturile Sfântului Siluan – Cunoaşterea voii lui Dumnezeu – Arhimandritul Sofronie Zaharov / 49
 • Rugaţi-vă neîncetat - Poruncă de la Dumnezeu pentru poporul român– Părintele Arhimandrit Mina Dobzeu / 57
 • Mântuirea omului este o luptă şi o transformare  – Bogdan Mateciuc / 39
 • Piramida lui Maslow şi procesul desăvârşirii creştine – Pr. Ciprian Bâlbă / 53
 • Trebuie să ştii să mori şi să înviezi în fiecare zi – interviu cu Părintele Arsenie Papacioc
 • Harul Duhului Sfânt, singura armă a credincioşilor      împotriva lui Antihrist şi a înaintemergătorilor lui - ÎPS Hierotheos Vlahos / 69
 • Arhetipul colectiv jungian şi teoriile transmiterii păcatului strămoşesc - Pr. Ciprian Bâlbă  / 21
 • Călătoria noastră cu Hristos prin Postul Mare (II) - IPS Laurenţiu Streza / 31
 • Să mărturisim prin viaţa noastră cine suntem noi - PS Serghie, Arhiepiscop de Ternopol şi Cremeneţ / 49
 • Fericiţi cei ce se roagă… - Părintele Rafail Noica / 4
 • Călătoria noastră cu Hristos prin Postul Mare (I) - IPS Laurenţiu Streza / 19
 • Mai mare lucru decât a te împărtăşi nu există în viaţa cu Dumnezeu - Interviu cu Părintele Arsenie Papacioc / 39
 • Ţelul vieţii noastre este să dobândim dragostea - Părintele Rafail Noica / 43
 • Viaţa duhovnicească în Hristos, cu Hristos şi pentru Hristos - Arhim. Visarion Joantă / 52
 • „Pleacă de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos!” - PS Daniil Stoenescu / 33
 • Iertarea este o virtute grea - Mitropolitul Augustin de Florina / 43
 • Decalogul mântuirii - alcătuit de Sf. Teofan Zăvorâtul /
 • Dumnezeu iartă, dar nu scuză - Părintele Miron Mihăilescu  /  49
 • Virtuţile abstinenţei  /  59
 • Rugăciunea şi fapta creştină – Arhim. Teofil Părăian / 54
 • Cu Hristos după gratii – Valeriu Romică Pietrăroiu / 70
 • Despre temeinicia Sfintei Euharistii - Drd. Stelian Gomboş / 5
 • Despre smerenie - Muntean Camelia 10
·       Tămăduirea prin iubire - Ieromonah Savatie Baştovoi / 5
 
 • Rugăciunea stareţilor optineni / 2
 • Cele trei cruci ale omului. Ce fel de cruce purtăm?  /  37
 • Calea spre sfinţire a Sfântului Grigorie PALAMA - Arhimandritul Efrem, Egumenul Sfintei Mănăstiri Vatopedi / 5
 • SMERENIA – remediu al împrăştierii şi al împietririi duhovniceşti - Pr. prof. univ. dr. GHEORGHE I. DRĂGULIN
 • Depresia ca boală a dorinţei şi medicamentul iertării (II) - Monahia Siluana Vlad
 • Posturi necanonice - Ieromonah Eftimie Mitra Plăcerea, între păcat, aspiratie legitimă si datorie - Anda Solea
 • Depresia ca boală a dorintei si medicamentul iertării (I) - Monahia Siluana Vlad
 • Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu si pururi Fecioara Maria - Dr. Iosif Niculescu
 • Sfântul Ioan Gură de Aur si Monahismul - Protosinghel Hristofor Bucur
 • Voturile monahale - calea desăvârşirii creştine - Protosinghel Matei Bilauca
 • Dragostea – Gabriela Dăscălete
 • Isihasmul, expresie autentică a spiritualităţii ortodoxe - Arhim. Prof. Vasile Prescure
 • Cuvântul proorocesc si experienţa harului (2) – Ierom.Rafail Noica
 • Metanoia – la Constantin Noica – student Alexandru Magheru
·       Cuvântul proorocesc si experienţa harului – Ierom. Rafail Noica
·       Darul cuvântului - izvor de viată - Arhim. Visarion Joanta
 
·       Sfântul Benedict de Nursia (+547) si Cuviosul Dionisie Străromânul (Exiguul, +555) - Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Drăgulin
 
·       Taina Împărtăşaniei. Vrednicia împărtăşirii – Arhim. Teofil Părăian
·       Monahul Nicolae de la Rohia – texte alese
·       Despre cădere si „afecte” - Monahia – prof. Lucia Ionită
·       Cuvânt despre rugăciune - Evagrie Monahul
·       Trup, suflet si duh - Arhim. Teofil Părăian
 
·       Cum putem deveni mai buni? – Arhim. Teofil Părăian
·       Momentul morţii (desprinderea sufletului de trup) – Părintele Arsenie Boca
 
·       Ortodoxia – firea omului (întrebări si răspunsuri la conferinţa „Ce este omul?”) - Ierom. Rafail Noica
 
·       Ce este omul? - Ierom. Rafail Noica
·       Scurte reguli pentru o viată cucernică - Arhiepiscopul Platon

·       Acatistul si Paraclisul Sfântului Părintelui nostru Arsenie Boca
 
·       Niciodată să nu ascultaţi de poftă - Ierom. Arsenie Boca
·       De la budism la ortodoxie - Nilus Stryker
 ·       Ispăşirea. Bolile arborelui genealogic şi vindecarea lor - Dr. Iosif Niculescu,
 
·       Din ce moarte ne-a izbăvit Hristos? – Părintele Rafael Noica
 ·       Minunea din Siria
·       Curcubeu si lanţ de aur - P.S. Daniil Stoenescu
·       Doamne, unde eşti?- Ierom. Rafail Noica
 
·       Interviu cu Dumnezeu - Octavian Paler
·       Avem timp… să învăţăm - Octavian Paler
·       Valeriu Gafencu sau „Ce aproape de noi este fericirea!” - Stoia Sorin
·       Calea spre fericire - scrisori trimise din închisoare celor dragi –  Studentul  Valeriu Gafencu
·       Studentul Valeriu Gafencu - Sfântul închisorilor - Frăţia Sfântul Herman de Alaska
·       Fiecare clipă de suferinţă ne apropie de Hristos
 
·       Rugăciunea lui Iisus si impactul ei asupra lumii secularizate de azi - Stelian Gomboş        
 
·       Vorbeşte tot timpul cu Dumnezeu.  Fă-ti  psalmul  tău! - dialog cu Arhim. Roman Braga 
 
·       Sfaturi pe drumul spre mântuire - Dialog cu Părintele Evghenie (Mănăstirea Ciolanu)
·       Iubirea vindecă! Boala şi vindecarea sufletului în Biserica Răsăriteană - Eugenia Vlad (monahia Siluana)
 
·       Războiul gândurilor - Interviu cu ierom. Benedict Aghioritul
·       Porunca Iubirii - Alexandru Mihail
·       Rugăciune – Andrioae Petrică (Penitenciarul Iasi)
·       Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
·       Lucrul care trebuie: Smerenia - Corneliu C.  ·    
         Dragostea creştină, temelia vieţii duhovniceşti – Lenuţa Dolinski
 
·       Rugul Aprins (aspecte inedite) - Arhim. Roman Braga  . . . . . . . . . .  . . . 58
·       Lucrul care trebuie: Bunătatea - Corneliu C.  . . . . . . .   72

 

 
·       Îndumnezeirea  omului. De la chip la asemănare si de la credinţă la iubire - interviu cu P.S. Dr. Irineu Slătineanul
·       Un film care ne poate schimba viaţa - teolog Constantin Spiridon
 
·       De la „cunoaşte si fă ce vrei” la „iubeşte si fă ce vrei” - Convorbire între PS Serafim (acum ÎPS Serafim) si Părintii Rafail Noica si Simeon
·       Ne rugăm pentru că iubim şi iubim pentru că ne rugăm - Prof. Drd. Eduard Traian Popescu
 
·       Adevăratul monah - un suflet ce arde de dragoste de Dumnezeu si de oameni - Monah Agapie Corbul
·       Viaţa ascetică - Interviu cu Pr. Ieromonah Seraphim Rose
·       Prospect duhovnicesc - Arhim. Mina Dobzeu
·       Liturghia de pe urmă - P.S. Daniil Partosanul
 ·       Acatistul Maicii Domnului „Pantanassa” - Vindecătoarea de Cancer
 
·       Locul vieţii Sfinţilor în viata spirituală- Ierom. Damaschin
·       Ascetismul, o cale si model spre sacru - Spiridon Constantin
·       Scrisori ale Sfântului Ignatie Briancianinov
·       Tradiţia spirituală de la Simonopetra - Arhim. Elisei
·       Îndumnezeire – Iubire – Rugăciune  - Pr. Miron Mihăilescu
 
·       Despre suferinţă - Preot Virgil Manase
·       Psihologia rugăciunii (3) - Pr. Prof. Ioan Bunea
·       Taina Sfintei Spovedanii si psihanaliza freudiană – Pr. Cătălin Teulea
·       Îngerul pocăinţei si durerile naşterii omului nou - Arhim. Paulin Lecca
·       Fericirea de a cunoaşte calea  - Ciprian Bâlbă
·       Sa cultivăm inima cu porunca iubirii. Sa facem cunoscut isihasmul           - Arhim. Mina Dobzeu
·       Psihologia rugăciunii (2) - Pr. Prof. Ioan Bunea
·       Fabrica de gânduri bune - Ierom. Benedict Aghioritul
·       Rugăciunea inimii – Pr. John Breck
·       Pustnicul din Retezat     - PS Daniil Partosanul
·       Boala sufletului: păcatul - Prof. Dan Aurelia – Maria
 
·       Revelaţia în accepţiunea Sfinţilor Părinţi - Pr. Constantin Necula
·       Psihologia rugăciunii (1) - Pr. Prof. Ioan Bunea
 
·       Învăţarea si practicarea Rugăciunii lui Iisus  - Ieros. Dionisie Ignat
·       Duhul profetic al Bisericii şi duhul lumii -  dialog cu Pr. Vasile  Mihoc 
 
·       Despre rugăciunea isihastă - Protos.  Gamaliil Boboc
·       Monahismul românesc atonit - Arhim. Dometian Trihenea - Arhim. Ioanichie Bălan
·       Bătrânii de la Colciu (1) - Monahul Nicodim
·       Poruncă nouă... - Ierom. Petroniu Tănase

·       Însuşiri ale lui Dumnezeu în Psalmii lui David - Arhim. Teofilact Ciobica

·       Răbdare, veghere si vindecare în Biserică - Ierom. Damaschin
·       Meditaţia mintii sau ”Rugăciunea lui Iisus” - Ierosch. Silvestru Florescu
·       Fratele Mihail ”Cel Tăcut” din Mânăstirea Valaam - ***
·       Tace Dumnezeu, tăcem si noi - Pr. Sofronie de la Essex
·       Nevoia de înnoire a monahismului – ÎPS Serafim
·       Mijloace de înnoire a idealului monahal
·       A te ruga cu „Rugăciunea inimii” nu este un har pentru oricine. Dar a te ruga din inimă către Hristos este o datorie si un dar pentru toti. Există trepte în "Rugăciunea lui Iisus" pe care pot păsi cei „din lume”?
·       Răspund: Arhim. Mina Dobzeu; Arhim. Teofil Părăian, Ierom. Gherontie Comorită, Maica Staretă Rosu Marina, Maica Staretă Justina Popovici, Monahia Siluana Vlad.
 
·       Terapia duhovnicească sau remediile pentru  patimi (mic ghid de despătimire) - Pr. Ioan C. Tesu
·       Terapia isihastă  - Ierom. Elefterie Tărcută
·       Virtutea speranţei în istoria culturii si a credinţei - PS Gurie Georgiu
 
·       Faceţi tot ce vă va spune El - ÎPS Bartolomeu Anania     
·       Viata duhovnicească în Hristos - Arhim. Visarion Joantă
·       De la Athos la Sihăstria (dialog) - Arhim. Ilie Cleopa
·       Smerenia - Poarta Cerului - Pr. Virgil Manase
·       Rugăciunea isihastă - Arhim. Mina Dobzeu
·       Rugăciunea isihastă - lipită de respiratie sau de pulsul inimii? - Arhim. Mina Dobzeu
·       Sfaturi si îndemnuri primite la Muntele Athos - Sorin Gatea si G. Căbas
·       Iubirea care nu moare niciodată - Cornel Grec
·       Ne răspunde Părintele... de la inimă la inimă
·       Unii caută îndelung un duhovnic în mănăstire, altii îsi aleg duhovnic preotul din parohie. Vă rugăm să le dati un sfat si unora si altora, spre sporirea râvnei tuturor.      Răspund: PS Corneliu Bârlădeanul, Arhim. Mina Dobzeu; Arhim. Teofil Părăian, Ierom. Gherontie Comorită, Maica Rosu Marina,  Maica Iustina Popovici,  Monahia Siluana Vlad.
 
·       Isihasmul pentru toţi - Arhim. Mina Dobzeu
·       Tratat de viată spirituală (6) - Apărarea urcusului duhovnicesc al isihastului - Sf. Grigorie Palama
·       Fericirea si fiul ei risipitor – omul - Dorin Simtion
 
·       Prin post, rugăciune, ascultare si fapte bune, către lumina dumnezeiască - Arhim. Claudiu Derevleanu
·       Tratat de viată spirituală (5) - Sf. Grigorie Palama
 
·       Rugăciunea isihastă - O cale spre iubirea lui Dumnezeu - Arhim. Iachint Unciuleac
·       Tratat de viată spirituală (4) – Sf. Grigorie Palama
·       Experienţa lui Dumnezeu în ecleziologia ioaneică - Drd. Cristian Tia
 
·       Tratat de viată spirituală (3) – Sf. Grigorie Palama
·       Rugăciunea - izvor de înţelepciune si de fapte bune - Monah Gamaliil Păvăloiu
·       Părintele Teodorit – vieţuitorul în pustie - Patericul Valaamului
·       Sf. Siluan si Taina lui Dumnezeu (2) - Pr. John Breck
 
·       Tratat de viată spirituală (2) - Viaţa şi moartea sufletului – Sf. Grigorie Palama
·       Valorile Ortodoxiei. Isihasmul - Arhim. Mina Dobzeu
·       Omul se sfinţeşte prin faptele sale - Maica Filofteea
·       Nifon pustnicul - trad. Ierom. Petroniu Tănase
·       Sf. Siluan si Taina lui Dumnezeu (1) - Pr. John. Breck
 ·       Un lucru care trebuie (8): Răbdarea - Corneliu C.
 
·       Tratat de viată spirituală (1) - Sfântul Grigorie Palama
·       Taina inimii - Pr. Miron Mihăilescu
 
·       Rugăciunea lui Iisus -  Arhim. Teofil Părăian
·       Un sens dat vieţii - Maica Staretă Marina Rosu
·       Ispitele din pustiul Carantaniei inimii noastre – Pr. Prof. Ilie Moldovan
 
·       Despre reînnoirea isihastă - Diaconul Ivan (dialog)
 ·       Înlăturarea farmecelor (2) - Arhim. Ilarion Argatu
 
·       Mintea, inima şi voinţa în mistica creştină. Căsătoria şi viata mistică - Arhim. Sofian Boghiu
·       Înlăturarea farmecelor (1) - Arhim. Ilarion Argatu
·       Mândria - Corneliu C.
·       Sa ne iubim unii pe alţii - IPS Serafim
·       Despre falsa smerenie - Alin-Vasile Câmpean
 
·       Un lucru care trebuie: rugăciunea (6) - Corneliu C.
·       Drumul cel mai lung - de la buze la inimă - Pr. Miron Mihăilescu
·       Ne răspunde părintele…  Teofil Părăian: Este isihasmul cea mai veritabilă formă a rugăciunii creştine?
·       Cât de importantă este Filocalia?
 
·       Realizarea sfinţeniei - o obligaţie pentru toţi creştinii - Pr. Prof. Ion Bunea
·       Maica Domnului - patroana Muntelui Athos si ocrotitoarea călugărilor - Dumitru Stăniloae
·       Iisus Hristos - Calea (Modelul) mileniului trei - Pr. Prof. C. Galeriu
·       Aşa zisele terapii psihice - Roy Livesey
·       Să răspundem iubirii lui Dumnezeu cu iubirea noastră - Pr. Miron Mihăilescu
 
·       Întrebarea întrebărilor: cine poate să se mântuiască? - Arsenie Boca    
·       Locul rugăciunii isihaste în viata credinciosului - Arhim. Teofil Părăian
·       Mic excurs despre smerenie - Diacon Lucian Petroaia
·       Ortodoxia - adevărata cunoastere si lăudare a lui Dumnezeu - Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov
·       Iubirea - marea taină a lui Dumnezeu - Pr. Miron Mihăilescu
 
·       Câteva din minunile săvârşite la Sfânta Icoană a Maicii Domnului de la Mănăstirea Dintr-un Lemn - Monahia Teodosia Ancuta si monahia Marina Muntean
·       Jertfa liturgică si taina mistică - Pr. Prof.Dr. C-tin Galeriu
·       Rugăciune - Cosmin Timariu    
·       Rugăciunea inimii - Arhim.  Mina Dobzeu
·       Rugăciune si pocăinţă - Calinic Cărăvan           
 ·       De nimic nu se teme mai mult astăzi Antichrist decât de reînvierea misticii ortodoxe - Arhim. Ioanichie Bălan
·       Biserica - mediu de progres duhovnicesc - Arhim. Teofil Părăian
 
·       Calea cea mai simplă. Isihasmul  - Arhim. Sofian Boghiu
·       Porunca iubirii de vrăjmaşi - Arhim. Arsenie Papacioc
 ·       Un lucru care trebuie: să iertăm - Corneliu C.
 
·       Bucuria creştină   -  Arhim. Teofil Părăian
·       Puterile fireşti si suprafireşti ale omului   - Arhim. Ilie Cleopa  
 • Dragoste fără nevoinţă nu se poate - Calinic Cărăvan

 

·       Gânduri despre rugăciune - experienţe si sugestii – Arhim. Teofil Părăian
·       Smerenia postului - George Căbas
·       Post trupesc si post sufletesc – Pr. Dumitru Stăniloae

Porunca Iubirii 3 – 1998
·       Apropierea omului de Dumnezeu - Arhim. Teofil Părăian
·       Neoisihasmul - o bucurie - Arhim. Teofil Părăian
·       Asociaţia Pentru Isihasm - De la îndrăzneală si naivitate la porunca iubirii
·       Lacrimi si mâini - Arhim. Ilie Cleopa
·       Despre Îndumnezeire - Pr. Prof. D. Stăniloae

Porunca Iubirii 2 - 1998
·       Program de viata duhovniceasca pentru tineri - Arhim. Teofil Părăian
·       Treptele rugăciunii - Arhim. Ilie Cleopa
·       Calea cea mai simplă. Isihasmul - Arhim. Sofian Boghiu
 
Porunca Iubirii 1 - 1998
·       Consideraţii în legătură cu isihasmul - Arhim. Teofil Părăian
·       Isihasmul laic - Pr. Constantin Galeriu
·       Trupul si sufletul faptelor bune. Isihasmul - Păr. Ilie Cleopa
·       Despre iubire si despre porunca iubirii - Arhim. Teofil Părăian
31-12-2011
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu


CARTI/produse despre:
Viaţa Duhovnicească, Asceză, Mistică