(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii

Părintele Arhim. Conf. Univ. Dr. Teofan Mada

Vicar Administrativ al Arhiepiscopiei Aradului
Părintele Teofan Mada este Doctor în Teologie Morală al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu. Şi-a îmbogăţit formaţia teologică şi spirituală la diferite institute, colegii şi universităţi din Israel, Germania, Anglia şi Grecia.
A fost membru în diferite comunităţi monahale apusene, a participat la diferite conferinţe şi simpozioane europene pe teme teologice, pastorale şi sociale actuale.
Este preocupat de teologia Sfinţilor Părinţi, de relaţia dintre teologie şi spiritualitate, de problematica socio - culturală actuală, de morala ortodoxă şi de etica filosofică, de teme ale psihologiei pastorale, ale catehezei şi ale pedagogiei ortodoxe.
Părintele Arhimandrit Teofan Mada - Vicar Administrativ Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului este Conferețiar Universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad şi, totodată, autor al mai multor lucrări de teologie și spirtualitate patristică, de morală creștină și etică filosofică, de apologetică, de spiritualitate biblică/scripturistică, de teologie pastorală și pastorală a culturii, de teologie socială, de pedagogie creștină, media şi cinematografie.
Viziunea sa teologică și spirituală a întrupat-o în conceptul de eveniment pastoral, cultural, artistic, educativ, spiritual și social, care se materializează în zeci de manifestări publice internaționale sau naționale pe parcursul unui an calendaristic.
 
Printre volumele publicate de către Sfinţia Sa amintim doar câteva, după cum urmează:
 
Conştiinţă şi Compromis, Perspectivă spiritual-duhovnicească asupra nefericirii lumii noastre, Editura Reîntregirea, Alba Iulia 2006
Despătimirea, De la Etică la Fiinţialitate, Păcatul şi Pocăinţa, Conştiinţa de sine neptică şi
conştiinţa patogenă, poli ai Spiritualităţii Ortodoxe, Editura Agnos, Sibiu 2007
Viaţa în Hristos după Sfântul Ioan Gură de Aur, Editura Agnos, Sibiu 2007
Pacea Virtuţilor şi Tulburarea patimilor, Cuvântări duhovniceşti la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul din Postul Mare, Editura Agnos, Sibiu 2007
Homo Eticus, Abordare teologic-filosofică asupra moralei în context cultural secular, Editura Agnos, Sibiu 2007
Morală, Liturghie şi Eshatologie la Sfântul Ioan Gură de Aur, Editura Agnos, Sibiu 2007
Etosul ortodox, etos al  frumuseţii, Editura Agnos, Sibiu 2007
Tristeţea lumească şi bucuria duhovnicească, Editura Agnos, Sibiu 2007
Dialogul iubirii, Perspectivă teologic-pedagogică a Părinţilor Bisericii asupra dialogului, Editura Agnos, Sibiu 2007
Teologie şi Spiritualitate, vol. 1, Editura Agnos, Sibiu 2008
Homo Seculus, Abordare teologic-filosofică asupra secularizării şi creştinismului „secular”, Editura Agnos, Sibiu 2008
Fericitul Augustin şi tezele sale, Editura Agnos, Sibiu 2008
Paternitatea duhovnicească după Sfinţii Părinţi, Editura Agnos, Sibiu, 2008
Sfântul Vasile cel Mare, Pedagogul tinereţii, Editura Agnos, Sibiu, 2008
Familia creştină după Sfântul Ioan Gură de Aur, Editura Agnos, Sibiu, 2008
Fiind pe pragul morţii, deşi iată că trăim, Editura Agnos, 2008
Între Evanghelie şi Compromis, Editura Sophia, Bucureşti, 2008.
Dragi tineri, aveţi nevoie de Hristos şi de Biserică! (2873) - Părintele Arhim. Conf. Univ. Dr. Teofan Mada - 02-06-2016
- Preacuvioase Părinte Arhimandrit Teofan Mada, ne aflăm acum în anul jubiliar consacrat de către conducerea (Sfântul Sinod) Bisericii Ortodoxe Române Educaţiei Tineretului Creştin Ortodox. Dacă aţi fi rugat sau provocat de către ei, cum le-aţi argumenta tinerilor motivul sau raţiunea pentru care Biserica noastră a hotărât şi, prin urmare, le-a dedicat acest an – 2016 educaţiei morale şi formării lor spirituale? - Perioada tinereții este una care îmbogățește adânca bogăție afectivă prezentă în inimile voastre, dorința profundă a unei iubiri adevărate, frumoase și mari. Câtă tărie există în această capacitate de a iubi și de a fi iubiți! Nu permit...citeste mai mult