Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Viaţa duhovnicească. MilosteniaNr. vizualizari: 765

Ce este rugaciunea?

Voichita T. Macovei
Tags: rugaciune; credinta;
 

„Rugăciune/ a (se) ruga ” sunt cuvinte pe care le găsim atât în limbajul de zi cu zi, cât, mai ales, în limbajul religios.

Minunată este rugăciunea ca legătură între om și Tatăl Ceresc, așa cum ne este prezentată în Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos.

El, Mântuitorul a fost pilda noastră de rostire a rugăciunii, prin felul în care Însuși Și-a îndreptat gândurile, întrebările, dorințele către Dumnezeu Tatăl.

Astfel, cine urmărește atent felul în care Iisus „a vorbit” cu Tatăl prin rugăciune, va observa sentimentele de respect, închinare, smerenie și încredințare în fața lui Dumnezeu, pe care Fiul le-a manifestat în umblarea Sa pe Pământ, fiindu-ne nouă un minunat exemplu (vezi Matei 26- rugăciunea din Ghetsimani; Tatăl Nostru- Matei 6, 9; Ioan 17).

Rostirea rugăciunii față de Dumnezeu –Tatăl, Fiul și Duhul se învață.

Așa cum, de fapt, se învață și viața de credință. Fiecare suflet are felul lui de a se raporta la Dumnezeu, iar aici preotul duhovnic are un mare rol în coordonarea sufletelor noastre.

Biserica Ortodoxă are foarte multe rugăciuni tipărite și transmise din generație în generație de la părinți și bunici, Din păcate, tinerele generații neglijează aceste moșteniri spirituale ale străbunilor. Dar, sunt convinsă că ele se găsesc în fiecare casă, după cum se găsește Sfânta Scriptură și un Acatistier.

Dar pentru că sufletul nostru este foarte vast, și problemele cu care omul se confruntă sunt vaste și extrem de multe și diversificate.

De aceea, vine un timp în care trebuie să învățăm și rugăciuni particulare, care, evident, vor pleca de la cele pe care le știm deja și le rostim. Tocmai de aceea ne spune Hristosul: „Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie”. (Sfânta Evanghelie după Matei 6, 6).

Așa este. Căci mare putere are rugăciunea rostită cu sinceritate și credință. Cu siguranță, în intimitatea camerei noaste, în fața propriului altar, omul va rosti rugăciunile care îi vor întări viața, care îi vor da răspunsuri și care îl vor ajuta să înainteze pe cale.

Este bine să rostim rugăciunile noastre, după ce spunem întâi rugăciunea Tatăl Nostru. Apoi, în smerenie, ne vom putea construi rugăciunea dorită. Aproape de fiecare dată, cerem lui Dumnezeu lucrurile de care avem nevoie ca să rămânem în puterea minții, a trupului și a sufletului. Aici, evident trebuie să subliniem faptul că Tatăl nostru cel Ceresc va împlini cererile noastre, doar dacă ele sunt spre folosul nostru duhovnicesc, așadar, în voia Sa pentru noi. Căci, Sfânta Evanghelie ne atenționează: „Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca voi să risipiţi în plăceri„. (Epitsola Sfântului Apostol Iacov, 4, 3)

Adevărat este! Rugăciunea măsoară credința și felul credinței noastre.

Rugarea noastră măsoară, prin urmare, treptele cunoștinței lui Dumnezeu și ale relației noastre cu El. Căci omul trebuie să se lase călăuzit de harul divin, să accepte hotărârile cerești în viața sa, spre a-și înțelege propria existență și rostul pe acest pămnt.

Minunat este să începem orice tip de rugăciune cu mulțumiri aduse Tatălui pentru toate darurile primite, căci toate ale noastre nu sunt decât daruri primite de la Dumnezeu Creatorul și Călăuzitorul nostru.

Rugăciunile de mulțumire sunt speciale.

În egală măsură sunt bineprimite în fața Tronului Ceresc și rugăciunile de iertare. Mare importanță au acestea pentru întărirea vieții de credință. Aceasta deoarece sufletul care știe să își ceară iertare știe și că este un om păcătos, supus greșelilor, că trebuie să fie mereu veghetor. Căci zice Mântuitorul:

„Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru”. ( Epistola Sfântului Apostol Pavel către romani, 6, 23)

Rugăciunea rămâne temelia vieții fiecărui creștin încredințat de faptul că la capătul alergării acestei vieți, ne așteaptă Tatăl, sus în Împărăția cea Sfântă. Așadar, scopul vieții noastre de credință trebuie să fie căpătarea premiului celui mare: mântuirea sufletului.

Legat de acest aspect, este important să subliniem ceva important. Niciodată să nu ne îndoim în credința noastră de faptul că Dumnezeu nu ar primi rugăciunile noastre, oricât de mult ar întârzia răspunsul de împlinire pe care îl așteptăm. Fiindcă tot Hristos ne-a spus, printr-o pildă, că cel credincios nu trebuie să înceteze a se ruga niciodată, ci să insiste cu încredințare în cererile sale, până când va primi rezolvare.

„Zis-a Domnul pilda aceasta: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina. Și era în cetatea aceea o văduvă care venea la el, zicând: Fă-mi dreptate față de potrivnicul meu. Și un timp n-a voit, dar după aceasta, a zis întru sine: Deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, totuși, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate ca să nu vină mereu să mă supere. Și a zis Domnul: Auziți ce spune judecătorul cel nedrept? Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleșilor Săi care strigă către El ziua și noaptea și pentru care El rabdă îndelung? Zic vouă că le va face dreptate în curând”.(Sfânta Evanghelie după Luca 12, 2-8)

Minunate îndemnuri la credință și la stăruință în rugăciune!

Alături de rugăciunile personale, o mare importanță pentru formarea credinței noastre, pentru apropierea de Dumnezeu prin harul Său și pentru unitatea Bisericii în Trupul lui Hristos sunt rugăciunile preoților din cadrul Sfintei Liturghii.

Niciodată sfintele rugăciuni din Sfânta Biserică, din Altarul cel Sfânt, nu se pot compara cu acelea rostite în singurătatea casei noastre.

Fiindcă a spus Hristosul: „Unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor”. (Sfânta Evanghelie după Matei 18, 20)

Harul (mila/ dragostea), Duhul Sfânt, sunt în Biserică sporite. Pentru că este Lăcașul Sfânt de rugăciune închinat lui Dumnezeu. Aici puterea de unitate a credincioșilor este foarte mare, iar acest lucru ne face să Îl simțim pe Iisus Hristos foarte aproape.

Toate rugăciunile rostite de preoții slujitori sunt rânduite să ne apropie de Cer. Iar când trăim cu atenție și responsabiliate momentele Liturghiei, participând cu mintea și sufletul la rugăciunile făcute de preoți, cu siguranță, sufletele noastre se vor curăța, se vor întări și se vor umple de dragostea Duhului Sfânt.

Rugăciunile ne apropie unii de alții, iar această lucrare vine să ne unească întru bucuria sfântă a Trupului lui Hristos.

Cea mai mare bucurie pe care lucrarea Sfintei Liturghii o face celor credincioși este, cu siguranță, Sfânta Euharistie- sfințirea pâinii și a vinului pentru Sfânta Împărtășanie, transformarea acestora în Sângele și Trupul lui Hristos!

Ferice de cei care cred și se apropie în curățenie de Sfântul Potir, spre a se împărtăși cu Trupul și Sângele lui Hristos, Mântuitorul omenirii.

Despre această măreață lucrare, Hristos ne a lăsat un mare cuvânt: „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca Trupul Fiului Omului și nu veți bea Sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”.(Sfânta Evanghelie după Ioan, 6, 52-54)

Minunat este Dumnezeu, iar pentru a comunica cu El, pregătindu-ne pentru Împărăția lui, fiecare trebuie să știm rostul și taina rugăciunii- pentru a ne putea construi conținutul puternic lucrător al cerințelor adresate Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, spre mântuirea sufletelor noastre.

 

 

Voichița Tulcan Macovei - Arad

Profesor pensionar de Limba și Literatura Română cu Master în Teologie, scriitor.

CĂRȚI APĂRUTE:

1. ȘI EU AM ALES DRUMUL CEL BUN. CUM AM AJUNS SĂ-L CUNOSC PE DUMNEZEU, Arad, editura Multimedia Internațional, 2006.

2. CODUL LUI DA VINCI- ROMANUL ANTIBIBLIC, Arad, editura Ramira, 2007

3. ASCULTÂND DE DUMNEZEU. MEDITAȚII ASUPRA CREDINȚEI, Arad, editura Tiparnița, 2009.

4. DESTINE ÎN CĂUTAREA ADEVĂRULUI, Arad, editura Tiparnița, 2012.

5. CINE SUNT EU ȘI CINE ESTE DUMNEZEU. DIALOGURI INTERRELIGIOASE, vol I, Arad, editura Multimedia Internațional, 2015. - (WHO AM I AND WHO IS GOD. INTERRELIGIOUS DIALOGUES Jan 4, 2019- Amazon)

6. DE LA POLITICĂ LA CREDINȚĂ- MĂRTURISIRI, Arad, editura Tiparnița, 2017.

7. ORIGINI- ROMANUL UNEI LUMI MOARTE, Arad, Editura Multimedia Internațional, 2018 - (ORIGIN - THE NOVEL OF A DEAD WORLD Aug 13, 2018, Amazon)

8. CINE SUNT EU ȘI CINE ESTE DUMNEZEU. DIALOGURI INTERRELIGIOASE, vol II, București, Editura ePUBLISHERS 2020.

9. TERAPIA PRIN CREDINȚĂ. PSIHOLOGIE DUPĂ MODELUL LUI IISUS HRISTOS, București, Editura ePUBLISHERS, 2022.

 

 

07-02-2023
Citeste si:De acelasi autor:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu