Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Sfânta Tradiţie şi ereziileNr. vizualizari: 1849

Profețiile Sfântului Cosma Etolul și Cuviosului Paisie Aghioritul despre eliberarea Constantinopolului

Tags: profetii; Constantinopol; Paisie Aghioritul;

 

Autorul, Athanasios Zoitakis, este doctorand în istorie și predă istoria Bisericii în cadrul Departamentului de Istorie al Universității de Stat din Moscova. În prezent, este și redactor-șef al ediției grecești a publicației Pravoslavie.ru

În prima epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel numește darurile Duhului Sfânt pentru Biserica lui Hristos: Şi fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos. Că unuia i se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înţelepciune, iar altuia, după acelaşi Duh, cuvântul cunoştinţei. Şi unuia i se dă întru acelaşi Duh credinţă, iar altuia, darurile vindecărilor, întru acelaşi Duh; Unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi şi altuia tălmăcirea limbilor. (1 Corinteni, 12,  7–10). Domnul i-a răsplătit cu generozitate pe discipolii și pe apostolii Săi cu aceste daruri – pescarii neînvățați au devenit teologi, profeți și învățători. Ei au predicat adevărul Evangheliei în întreaga lume, au făcut minuni extraordinare și, la sfârșitul vieții lor, s-au învrednicit de primirea cununii de mucenic.

Nu întâmplător Sfânta Biserică îl numește pe Sfântul Cosma Etolianul „egal cu apostolii”. Un propovăduitor înfocat și sincer, care chiar și în timpul vieții sale a făcut multe minuni și vindecări, și s-a învrednicit de o moarte mucenicească.

Sfântul nu a fost doar un remarcabil ortodox luminat de Duhul Sfânt; este considerat cu adevărat un mare profet al vremurilor din urmă. Sfântul Cosma Etolianul a lăsat un număr mare de profeții uimitor de exacte despre viitorul omenirii (despre invenții științifice, războaie și catastrofe ecologice). Multe dintre profețiile sale s-au împlinit deja, în timp ce altele așteaptă încă se se împlinească.

Acestea nu sunt preziceri bazate pe vise în spiritul falselor profeții ale mult-aclamatului Nostrodamus, care își propuneau să-l îndepărteze pe om de Hristos, ci adevărate mărturii ale Duhului Sfânt, ca o chemare care să ne ajute să nu cădem în cursele diavolești și să păstrăm puritatea credinței ortodoxe.

Fiecare oraș, fiecare sat vizitat de Sfântul Cosma păstrează cuvintele sale profetice. Multe dintre profețiile sfântului au ajuns la noi nu numai în formă scrisă, ci și ca istorisiri orale. Oamenii au fost crescuți din copilărie după preceptele sfântului și, prin urmare, nici chiar astăzi nu există nimeni în Grecia care să nu fie familiarizat cu profețiile Sfântului Cosma Etolianul.

Multe dintre profețiile sale sunt legate de domenii specifice ale vieții, și nu pot fi înțelese fără a cunoaște realitățile locale și contextele istorice. Altele, dimpotrivă, sunt legate de destinul ortodoxiei universale și de lumea modernă. Majoritatea profețiilor Sfântului Cosma s-au păstrat până în vremurile noastre. Unele dintre aceste profeții sunt cunoscute prin cărțile, manuscrisele și codicele din secolele XVIII și XIX. În timpul celui de-al doilea război mondial, un profesor de la o școală din nordul Epirului, a găsit o colecție de șaptezeci și două de profeții într-un Coran, în limba albaneză. Profețiile sfântului erau atât de esențiale pentru viață, atât de populare și de importante pentru oameni, încât unii nu au vrut să se despartă de cuvintele sale nici în perioada persecuțiilor crunte, și au „ascuns” profețiile marelui sfânt Ortodox în cărțile Islamului.

Dacă sarcina principală a profeților din perioada Vechiului Testament a fost să prevestească venirea lui Mesia, atunci lucrarea principală a profeților Noului Testament a fost să prevestească sfârșitul lumii și a doua venire a lui Hristos. Toți oamenii sfinți ai Noului Testament, înzestrați cu daruri profetice (inclusiv Sfântul Cosma), nu au prezis niște evenimente sau situații noi, ci mai degrabă și-au pregătit turma pentru Judecata cumplită și pentru a doua venire a Domnului și Mântuitorului nostru. Ei ne pregătesc nu numai pentru a depăși greutățile și ispitele din vremurile din urmă, dar și pentru scopul principal al existenței noastre pământești – „o bună apărare în fața temutului Scaun de Judecată al lui Hristos”. [1]

„Profeții au fost mari mucenici! Au fost mucenici mai mari decât mucenicii, în ciuda faptului că nu au avut toți o moarte de mucenic. Acest lucru se datorează faptului că mucenicii nu au suferit timp îndelungat, în timp ce profeții au văzut cum se comite răul, și astfel au suferit continuu. Au strigat și au strigat, în timp ce toți ceilalți doar s-au mândrit cu realizările lor.” [2] Aceste cuvinte aparțin bătrânului nostru contemporan athonit Paisie Aghioritul. Bătrânul Paisie (ca oricare alt grec) a fost din copilărie adâncit în tradițiile legate de numele lui Cosma cel Egal cu Apostolii. Mai târziu, în conversațiile cu oamenii care veneau la el, el cita adesea din predicile și profețiile acestui sfânt. Bătrânul a petrecut mult timp restaurând mănăstirea din Konița – un loc care a fost legat neîntrerupt de numele Sfântului Cosma Etolianul (acum există o biserică magnifică construită în cinstea lui acolo). Dar cel mai important lucru este că bătrânul Paisie ne-a explicat unele dintre profețiile despre „Constantinopol” ale sfântului, care anterior provocaseră discuții aprinse în rândul cercetătorilor.

Cei doi sfinți erau legați în durerea lor comună pentru țara natală și pentru Biserica Ortodoxă. Ambii au fost misionari remarcabili, care au adus pe mulți dintre contemporanii lor la Hristos. Viețile lor au fost exemple de slujire jertfelnică pentru Dumnezeu și pentru aproapele.

Sfinții Cosma și Paisie au arătat prin întreaga lor viață că dragostea pentru Dumnezeu este de neconceput fără dragostea pentru poporul tău. În același timp, în relația lor cu patria lor, acești doi asceți nu au avut o râvnă superficială, care se aprinde puternic, dar se stinge repede. Au arătat că dragostea pentru patrie este o muncă zilnică, epuizantă și periculoasă, lipsită de fast, și mai ales e făcută fără a avea în vedere nici o recompensă pământească.

Pentru această muncă plină de sacrificiu este necesară în primul rând o smerenie profundă și o supunere voii lui Dumnezeu. Viața bătrânului Paisie a fost pătrunsă de acestea. Putem găsi o astfel de disponibilitate pentru această lepădare de sine în cuvintele Sfântului Sfințitului Mucenic Cosma, care sunt un program pentru întreaga sa lucrare pe pământ:

„Puteți spune: „Dar ești călugăr, deci ce faci în lume?” Și eu, frații mei, nu fac, pe bună dreptate. Dar pentru că oamenii noștri au devenit neînvățați, am spus: „Lasă-L pe Hristos să mă piardă numai pe mine, dar să-i câștige pe ceilalți. Poate că prin mila lui Dumnezeu și prin rugăciunile tale voi fi mântuit”. Aici Cosma, întocmai cu apostolii, se află pe un teren egal cu apostolul Pavel, care a spus: Căci aş fi dorit să fiu eu însumi anatema de la Hristos pentru fraţii mei, cei de un neam cu mine, după trup (Rom. 9: 3).

Războaiele, foametea, frigul, catastrofele și tragediile de neimaginat – toate acestea au fost profețite de Sfântul Cosma. Dar el numește aceste evenimente nu pentru a-i înspăimânta pe cei slabi și sensibili. Sfântul oferă sfaturi practice despre cum să depășim adversitățile și să rezistăm în fața lor păstrându-ne credința. El a suferit prin fiecare cuvânt pe care l-a rostit și, prin urmare, cuvinele lui au avut importanță și semnificație nu numai pentru contemporanii săi, ci și pentru generațiile următoare.

Profețiile Sfântului Cosma Etolianul au devenit instrucțiuni esențiale pentru multe generații de oameni care trăiesc în Peninsula Balcanică. Să ascultăm, de asemenea, cuvintele sale, să urmăm instrucțiunile sale, și să ne păstrăm speranța și credința că, cu ajutorul lui Dumnezeu, toate încercările se vor întoarce în cele din urmă sprefolosul nostru.

Profeția „celor dorite”

Cu profețiile sale, Sfântul Cosma Etolianul a reușit să-i întoarcă pe conaționalii săi, care sufereau de peste 300 de ani sub jug străin, cu speranța în renașterea lor națională. Contribuția Sfântului Cosma la viitoarea eliberare de sub  stăpânirea turcească a fost enormă. Iată cuvintele unui cântec care a devenit imnul grecilor care luptă împotriva stăpânirii străine:

Ajută-ne, Sfinte Gheorghe
Ajută-ne, Sfinte Cosma,
Să luăm înapoi Constantinopolul
Și Biserica Hagia Sofia.

Sfântul Gheorghe, după cum știm, este protectorul armatelor. Și Sfântul Cosma a devenit pentru participanții la mișcarea de eliberare națională un simbol al luptei pentru renașterea Ortodoxiei și a patriei grecești. Au fost inspirați de profețiile sale, care le-au trezit credința și speranța în ele.

Desigur, sfântul nu putea vorbi în mod deschis cu turma sa despre eliberarea națională. El a folosit cuvintele „dorință”, „năzuință”. „Când va veni ‘dorul‘?” era deseori întrebat sfântul.

Iată cum a răspuns el la această întrebare:

„Acest loc va deveni într-o zi din nou al romeilor[3] . Fericit este acela care va locui în această țară”.

Sfântul a rostit adesea această profeție atunci când a vizitat țările balcanice înrobite, pentru a predica. Toți au fost eliberați curând de turci.

„Ceea ce doriți va veni la voi în a treia generație; nepoții voștri o vor vedea. ”

Aceste cuvinte au fost din nou rostite în Epir. Această provincie greacă a fost eliberată în timpul războiului balcanic din 1912–1913, când nepoții celor cărora Sfântul Cosma le-a spus această profeție erau încă în viață.

„Există încă multă suferință de acum înainte. Nu uita cuvintele mele: roagă-te, acționează și fii calm.

Până nu se va vindeca despicătura adâncă a acestui sicomor, așezarea ta va fi aservită și nefericită ”.

Sfântul a spus acest lucru în satul Tsaraplana din Epir. Despicătura de pe acel copac s-a cicatrizat în anul 1912.

Din momentul în care locuitorii din acea regiune au auzit această profeție, se duceau zilnic la sicomor ca să vadă dacă rana de pe copac s-a cicatrizat. Au trecut peste 130 de ani și apoi vestea fericită s-a răspândit în întreaga regiune: „S-a întâmplat! Profeția sfântului s-a împlinit! ” Și oamenii nu au fost înșelați în așteptările lor – doar câteva luni mai târziu au primit libertatea mult așteptată.

„Cele dorite vor veni când vor cădea două Pachalias în aceeași zi.”

Buna Vestire și Paștele au căzut în aceeași zi în anul 1912. Doar câteva luni mai târziu, regiunile cărora le-a adresat sfântul cuvintele sale profetice au fost eliberate de sub stăpânirea turcească (așa a interpretat Bătrânul Paisie profeția Sfântului Cosma).

„Fie ca acești munți să fie binecuvântați: vor salva multe suflete”.

Sfântul a spus aceste cuvinte în Vonitsa. În mai 1821, locuitorii acestei regiuni, urmând sfaturile profetice ale Sfântului Cosma, și-au găsit refugiu în Munții Lefkada.

„Dați mulțumire sorții voastre că vă veți afla în munții înalți – ei vă vor salva de multe nenorociri. Veți auzi pericolul, dar nu îl veți vedea. Veți suferi trei zile și trei ore”.

Sfântul a rostit această profeție în orașul Metsovo. Pe 27 mai 1854, a avut loc de fapt o crâncenă luptă de trei zile. Mulți localnici au reușit să scape de moarte ascunzându-se sus în munți.

„O, binecuvântat munte! Câte femei și copii vei salva atunci când vor veni anii grei. ”

La 4 noiembrie 1912, cuvintele sfântului s-au împlinit. În munții Siatista, 45 000 de femei și copii au fost salvați.

„Mai întâi vor veni șepcile roșii, apoi peste cincizeci și patru de ani vor fi înlocuiți de englezi, apoi va fi un stat grec.”

Sfântul a pronunțat această profeție în legătură cu eliberarea insulelor ionice, de pe insula Kefalonia. Aceste cuvinte s-au îndeplinit cu o precizie uimitoare: după venețieni insulele au fost preluate de francezi (un nume popular pentru ei fiind „șepcile roșii”), iar în al cincizeci și patrulea an (!) englezii i-au înlocuit, și doar după aceea, Insulele Ionice, așa cum a prezis Sfântul Cosma, au primit eliberarea mult așteptată.

„Catastrofa va ajunge la cruce, dar nu va putea coborî mai jos. Să nu vă fie frică. Nu vă părăsiți casele.”

Cu aceste cuvinte sfântul s-a adresat locuitorilor din Polineri. În locul unde a predicat, sfântul, după cum îi era obiceiul, a ridicat o cruce mare de care este legată această profeție.

În noiembrie 1940, armatele Italiei fasciste au invadat Grecia. Neîntâmpinând practic nicio rezistență, au ocupat tot mai multe teritorii. În cele din urmă, au ajuns la crucea despre care profețise sfântul. Îngrijorați de amenințarea forțelor italiene care avansau tot mai mult, autoritățile elene au emis un ordin de evacuare a locuitorilor din mai multe zone, inclusiv Polineri. Un locuitor în vârstă de o sută de ani din satul Tegos Nasioulas nu uitase cuvintele profetice ale sfântului: El s-a adresat consătenilor săi, convingându-i să nu-și părăsească casele. Autoritățile i-au considerat sabotori care încercau să oprească evacuarea și să faciliteze înaintarea forțelor italiene. L-au rugat pe bătrân să tacă, ba chiar l-au bătut cu cruzime, dar el nu a dat înapoi.

Italienii au ajuns de fapt la cruce, dar nu au putut merge mai departe – forțele grecești le-au oprit atacul.

Profeții despre Constantinopol

Redobândirea Constantinopolului a fost dintotdeauna visul grecilor și al altor națiuni ortodoxe din Balcani. Căderea sa a fost cea mai devastatoare și tragică dată din istoria Greciei. Renașterea unui stat național nu a atins finalitatea sa logică: restaurarea unui imperiu ortodox cu capitala la Constantinopol. După ce a prezis eliberarea de sub jugul turcesc, Sfântul Cosma a prezis și viitoarea eliberare a Constantinopolului. Profețiile „Constantinopolului” încă își așteaptă împlinirea.

Multe dintre profețiile Sfântului Cosma au rămas mult timp un puzzle pentru noi, și au făcut obiectul celor mai contradictorii explicații. Mai mult, în conștiința oamenilor ele au fost amestecate cu numeroasele profeții false care există despre eliberarea orașului. Bătrânul Paisie nu numai că a explicat cuvintele sfântului, care sunt încă greu de înțeles, dar a ajutat și la separarea „grâului de neghină” – adevărata mărturie a Duhului Sfânt, de predicțiile falșilor profeți care ne-au dus în confuzie și eroare.

Cei doi sfinți nu sunt legați numai de profețiile comune despre soarta orașului, ci și de dragostea lor pentru Bizanț, și de dedicarea lor față de ideea unui imperiu ortodox multinațional – un sentiment firesc majorității asceților greci.

Pentru ei Bizanțul nu este doar un program politic, ci și un mod de gândire și percepție a lumii: „Bizanțul a stabilit începutul Sfântului Munte [Athos]. Astăzi Sfântul Munte ar putea reînnoi Bizanțul, doar dacă ne-am păstra puterea în noi înșine, dacă nu am fi „leneși”, și nu „ne-am pierde puterea cu timpul”. Uite, oamenii sunt acum dezamăgiți de toate, și caută ceva care nu are doar o valoare trecătoare. Acest lucru este foarte ușor. Dacă doar noi înșine nu am dispărea.” [4]  Bizanțul este imaginea unui stat suveran care este inseparabil legat de Ortodoxie, întemeiat pe Ortodoxie. Este un „regat creștin”, așa cum Sfântul Cosma Etolianul îl definește cu exactitate.

„Vestele roșii îi vor alunga pe turci din oraș”

Nu știm încă sensul acestei profeții. Unii exprimă presupunerea că culoarea roșie va fi prezentă în uniformele soldaților eliberatori.

„Va fi atât de mult sânge vărsat în oraș, încât un vițel de trei ani ar putea înota în el”.

Această profeție a fost completată de Bătrânul Paisie: „La Constantinopol va exista o luptă acerbă între ruși și europeni. Se va vărsa foarte mult sânge.” [5]

„Armatele vor trece prin valea Mouzini îndreptându-se spre Constantinopol. Lăsați femeile și copiii să meargă în munți. Ei vă vor întreba: „Este departe orașul?” Răspuns: „Este aproape”. Răspunzând în acest fel, veți evita multe dezastre.”

Valea Mouzini este situată în nordul Epirului. Deși această provincie greacă se află acum pe teritoriul Albaniei, are o populație semnificativ non-albaneză (în principal greacă), căreia Sfântul Cosma i s-a adresat în profeția sa.

„Când veți auzi că o flotă navighează în Marea Mediterană, să știți că problema Constantinopolului va fi rezolvată în curând.”

Din profeții reiese clar că în lupta pentru Constantinopol, părțile combatante vor folosi în mare măsură flota lor militară.

„Armatele nu vor ajunge nici măcar la jumătatea drumului spre Oraș, când vor auzi vestea că „cele dorite” au venit”.

Unele dintre profețiile despre „Constantinopol” ale Sfântului Cosma au fost descifrate la sfârșitul secolului al XX-lea, și completate de Bătrânul Paisie Aghioritul.

„Iată ce a spus bătrânul când a fost întrebat într-o zi despre evenimentele din Serbia:

„‘Astăzi, de dragul turcilor, europenii creează un stat independent cu o populație musulmană (Bosnia, Herțegovina). Cu toate acestea, văd că în viitor vor împărți cu atenție, la fel de bine, chiar Turcia: kurzii și armenii se vor răzvrăti, iar europenii vor cere recunoașterea independenței acestor popoare, și a drepturilor lor la autoguvernare. Apoi vor spune Turciei: „Ți-am făcut odată o favoare și acum, în același mod, kurzii și armenii ar trebui să primească independența”. Astfel vor împărți în mod „nobil” Turcia în bucăți.

„Sf. Arsenie Capadocianul le-a spus credincioșilor din Faras că își vor pierde patria, dar că în curând o vor câștiga din nou.” [6]

„Va fi încă o armată străină. Nu va ști limba greacă, dar va crede în Hristos. De asemenea, ei vor întreba: ‘Unde este Orașul?’ ”

Soarta Constantinopolului va fi decisă într-o dispută militară și diplomatică a celor mai mari puteri mondiale, pentru care, din anumite motive (încă necunoscute), dezmembrarea Turciei va fi profitabilă.

Sf. PaisieAghioritul

Bătrânul Paisie a subliniat că acest lucru se va întâmpla fără participarea directă a Greciei: „Vom lua Constantinopolul înapoi, dar nu noi înșine. Deoarece majoritatea tinerilor noștri s-au depravat, nu suntem capabili de așa ceva. Cu toate acestea, Dumnezeu va aranja ca alții să ia Orașul și să ni-l dea.” [7]

Mulți cercetători greci sunt convinși că Rusia, de aceeași religie cu ei, va lua parte activă la hotărârea problemei Constantinopolului. Într-adevăr, poporul rus se potrivește în cea mai mare măsură descrierii Sfântului Cosma: „Nu vor ști limba greacă, dar vor crede în Hristos”.

„Într-o zi, un grup de copii, elevi ai Athonaidei, au decis să meargă la bătrân și să-l întrebe dacă grecii vor lua Constantinopolul, și dacă și ei, copiii, vor trăi în acele vremuri. Au venit la Coliba pr. Paisie, au mâncat dulciurile, dar le-a fost frică să pună întrebarea. Unul a făcut un semn către altul, iar acela către un al treilea. Dar, în cele din urmă, nimeni nu a fost în stare să-l întrebe pe bătrân. Apoi bătrânul le-a spus el însuși: „Ei bine, tineri băieți? Ce ați vrut să întrebați? Despre Constantinopol? Îl vom lua, o vom face, și voi veți trăi ca să vedeți asta”.” [8]

„Antihristii (adică turcii – A.Z.) vor pleca, dar se vor întoarce, și apoi îi veți urmări până la Pomul cu Mere Roșii.”

În tradiția populară greacă, Pomul cu Mere Roșii este numele pentru Kokkini Milia – un loc undeva în Mesopotamia, unde turcii vor fi alungați după eliberarea Constantinopolului.

Desigur, acum ni se pare că eliberarea Constantinopolului, la fel ca destrămarea Turciei, și la fel ca întărirea Rusiei, sunt aproape imposibile. Dar să nu uităm că totul este posibil pentru Dumnezeu, iar situația din politica mondială se poate schimba la 180 de grade în orice moment.

„Într-o zi, domnul D. K. l-a vizitat pe bătrânul Paisie. În acea perioadă URSS era o putere mondială puternică și aparent invincibilă și nimeni nu putea nici măcar să presupună că ar putea fi distrusă (aceasta era în epoca lui Brejnev).

Dar Bătrânul Paisie i-a spus, apropo:

„Vei vedea că URSS se va destrăma”.

Domnul D. a obiectat:

„Dar Geronda, cine ar putea rupe puterea aceea enormă? Nimeni nu ar îndrăzni nici măcar să-i atingă unghiile de la picioare. ”

„Vei vedea!”

Bătrânul a prezis că destrămarea URSS va fi evidentă chiar și pentru domnul D., în ciuda vârstei sale înaintate.

Bătrânul a continuat:

„Știi, că și Turcia se va destrăma. Va fi un război care se va desfășura în două etape. Vom fi învingătorii, pentru că suntem ortodocși.

„Geronda, vom suferi pierderi în război?”

„Eh, cel mult vor ocupa una sau două insule, dar ne vor da Constantinopolul. Vei vedea, vei vedea! ”

„Turcii vor pleca, dar se vor întoarce din nou și vor ajunge la Hexamilia. [9] O treime dintre aceștia vor pieri, o treime vor ajunge să creadă în Hristos, și o altă treime va merge la Kokkini Milia ”.

„Nimeni nu poate explica acest lucru și toți fac presupuneri greșite. Ei spun că Hexamilia este în Langadas, Kilnis, [10]  în Tracia, [11] în Corint; dar nimeni nu știe că sfântul vorbea despre cele șase mile de ape teritoriale [12].[13]

„Odată, l-am întâlnit pe Bătrânul Paisie, care era oarecum deranjat și supărat. Mi-a dat câteva dulciuri, și apoi a început conversația chiar el:

„’Anumiți oameni au venit la mine și mi-au spus că va începe un război, că turcii vor intra în Grecia și că ne vor alunga la șase mile până la Corint (așa au explicat profeția Sfântului Cosma Etolianul, cu gândirea lor stricată). <…> Deși nu-mi place să vorbesc despre tema profețiilor, m-au forțat să le explic sensul celor șase mile despre care a vorbit Sfântul Cosma. Aceasta nu este altceva decât șase mile de platou continental maritim. Este că noi și Turcia ne-am mușcat reciproc în ultimii ani, și că în cele din urmă vom intra în conflict. Dar nu vor intra în Grecia, vor avansa doar aceste șase mile, dar apoi vor întâmpina mari calamități din nord, așa cum este scris, și toate planurile lor se vor prăbuși.” [14]

„Astăzi, citirea profețiilor este la fel cu citirea ziarului – sunt atât de clar scrise. Gândurile mele îmi spun că acolo vor avea loc multe evenimente: rușii vor ocupa Turcia, Turcia va dispărea de pe hartă, pentru că o treime din turci se va converti la creștinism, o treime va pieri și o treime se va îndrepta spre Mesopotamia.” [15]

Profețiile Sfinților Cosma și Paisie vorbesc despre cum o treime dintre turci vor deveni creștini. Este remarcabil faptul că și acum există mulți cripto-creștini printre turci. Mulți pelerini care au fost în Turcia povestesc cum în timpul călătoriilor lor, oamenii ar veni la ei, le-ar cere icoane, cărți de rugăciune și ar căuta ocazii de a se spovedi și de a primi Sf. Împărtășanie.

„Atunci va veni, când vor veni două veri și două Pascalii împreună”.

Multă vreme sensul acestei profeții ne-a fost ascuns, și abia la sfârșitul secolului al XX-lea bătrânul Paisie a făcut lumină asupra cuvintelor Sfântului Cosma.

„Au început să-mi spună ceea ce spusese Sfântul Cosma: „Atunci va veni, când vor veni două veri și două Pascalii împreună”. Se spune că acum (când Paștele coincide cu Buna Vestire și iarna trecută a fost ca vara) înseamnă că turcii vor ataca Grecia.

„Toți am devenit profeți, părinte, și explicăm lucrurile cu mintea noastră, după cum vrem… Aici am fost forțat să le spun că atunci când Sfântul Cosma a spus: „ Atunci va veni…”, el nu se referea deloc la turci. El a vrut să spună că eliberarea va veni pentru oamenii din Epirul de Nord. Și cu adevărat, după acest an, după atâția ani, granițele au fost deschise, și acum ei pot fi mai mult sau mai puțin conectați cu patria lor.

„Părintele meu, am înțeles că acești oameni fac un rău foarte mare explicând profețiile după mintea lor săracă. Și mai mult decât atât, ei transmit altora gândirea lor falsă.” [16]

La baza acestei publicații se află cartea: Athanasios Zoutakis, Viața și profețiile Sfântului Cosma Etolianul (Moscova: 2007).

Athanasios Zoitakis
Traducere de OrthoChristian.com
Pravoslavie.ru
 

[1] Din litania la slujbele ortodoxe. – Trans.

[2] Sfântul Paisie Aghioritul, Cu durere și dragoste pentru Omul Contemporan (Moscow: Word, 2003) 1:22.

[3] Romei – locuitorii Imperiului Bizantin. Sfântul Cosma a fost un susținător consecvent al creării unui „Imperiu Romeu”.
[4] A se vedea: Athanasios Rakovalic, Pr. Paisie mi-a spus … ”(Moscova, 2003) [Rusia].
[5] Χριστόδουλος Αγιορείτης, ιερομοναχος. Σκέυος Εκλογής. Άγιον Όρος, 1996. Σ. 207.
[6] Ibidem, 143.
[7] Χριστόδουλου Αγιορείτου. Ο Γέρων Παίσιος. Άγιον ΄Ορος, 1994. Σ. 210-221.
[8] Ieromonahul Isaac, Viața Bătrânului Paisie din Sfântul Munte (Moscova: 2006), 211.
[9] Hexamilia: șase mile.
[10] Langadas, Kilnis: un oraș din Macedonia.
[11] Tracia: o provincie din Grecia
[12] Zona de șase mile, incluzând mai multe insule din Marea Egee. Turcii fac acum revendicări active asupra acestui teritoriu. Ei încalcă continuu spațiul aerian grecesc, iar în 1996, din cauza acestor teritorii, aproape că a izbucnit un conflict militar între Grecia și Turcia. (Aceste conflicte apar încă și în momentul acestei traduceri. – Trans.)

[13] Χριστόδουλος Αγιορείτης, ιερομοναχος. Σκέυος Εκλογής. Σ. 221.
[14] Χριστόδουλου Αγιορείτου .. Ο Γέρων Παίσιος. Σ. 211
[15] Ibidem, 206.
[16] Ibidem, 211.

15-09-2020
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu