Cookies de analiza a traficului sunt inactive, dar pot fi activate prin click pe {accept} | Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 2248

Bisericile Ortodoxe din Antiohia, Georgia NU vor participa la Marele Sinod

Tags: sinod panortodox;

 

Dupa reacția Bisericii Ortodoxe Bulgare, Patriarhiile Moscovei și Antiohiei ridică probleme importante. Piatra de poticnire este, din nou, în acest al doilea caz, problema Qatar-ului. Într-un anunț oficial al Bisericii Ortodoxe Antiohiene, a carui traducere in limba romana a fost publicată în premieră de Agenția de știri Lăcașuri Ortodoxe, clericii antiohieni își exprimă dezamăgirea față de decizia Sinodului Patriarhiei de Constantinopol, de a amâna problema jurisdicției ecleziastice asupra Qatar-ului, după Sfântul și Marele Sinod Panortodox. Decizia face ca participarea reprezentanților Patriarhiei Antiohiei la Sfânta Liturghie care precede Sfântul și Marele Sinod să nu fie posibilă, odată ce cazul nu este rezolvat anterior acesteia, cele două Patriarhii aflate în litigiu - a Antiohiei și a Ierusalimului - având relația de comuniune liturgică întreruptă.

Biserica Ortodoxă Antiohiană consideră, astfel, că nu există dovezi care să sugereze că ar exista o "unitate a Ortodoxiei", pe care Sfântul și Marele Sinod, în special Sfânta Liturghie care îl va preceda, să o demonstreze.

Actualizare 8 iunie: Sfântul Sinod al Bisericii Antiohiei a organizat, în data de 6 iunie 2016, o reuniune prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Ioan X, fiind luate următarele decizii:

"În ciuda crizei sufocante prin care trece, cea mai grava din istoria sa, și în ciuda condițiilor incerte ale vieții credincioșilor, în special din Siria, Liban și Irak", Patriarhia Antiohiei amintește, ca nu a cruțat niciun efort, nicio rugăciune sau oportunitate de reconciliere și de facilitare a inițiativelor de organizare a Sfântului și Marelui Sinod Panortodox, și de participare, în ciuda tuturor dificultăților economice și omenești ale vieții.

Întrucât acest Sfant si Mare Sinod Panortodox - în cazul în care are loc in perioada de întrerupere a comuniunii dintre cele două Biserici apostolice - sugerează că participarea la lucrările sinodale ar fi posibile fără participarea la Sfânta Euharistie [care îl precede], înseamnă că acesta și-a pierdut caracterul eclesiologic, rezumându-se la natura administrativă, în opoziție cu tradiția ortodoxă sinodală ferm stabilitaă. "Considerăm că acest Sfant și Mare Sinod Panortodox este convocat pentru a exprima unitatea ortodoxă, necesită un climat de iubire și frățietate întru Hristos" și presupune consens asupra unei serii de probleme apărute între Bisericile Ortodoxe autocefale, presupunând participarea lor la activitatea sa și aprobarea unanimă a deciziilor sale.

De asemenea, Patriarhia Antiohiei "ia act de faptul că oamenii credincioși, care au studiat agenda Sfântului și Marelui Sinod Panortodox și documentele acestuia, și-au exprimat o mare dezamăgire, pentru că nu trateaza provocările cu care ei se confruntă".

"Astfel, Părinții Sfântului Sinod Antiohian au hotărât, în ​​unanimitate, următoarele:

1. Solicităm Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic, să depună eforturi în vederea unui consens, cu privire la toate rezervele exprimate de Bisericile autocefale, pe marginea Sfântului și Marelui Sinod Panortodox, în perioada care ne separă de deschiderea Sinodului. În cazul în care consensul este greu de găsit, Biserica Antiohiei solicită amânarea organizării Sfântului și Marelui Sinod Panortodox, la o dată ulterioară, când relațiile dintre toate Bisericile autocefale vor fi mai pacifiste și, în cazul în care va fi posibil, să fie asigurată unanimitatea ortodoxă, privind aspectele legate de Sfântul și Marele Sinod, regulile și procedurile de practică;

2. Neparticiparea Antiohiei la Sfântul și Marele Sinod Panortodox, din motive care se opun participării tuturor la Sfânta Euharistie, în cadrul desfășurării acestuia, implică găsirea unei soluții definitive la încălcarea frontierelor canonice ale Antiohiei de catre Ierusalim, fapt care a dus la întreruperea comuniunii cu Patriarhia Ierusalimului;

3. Reafirmarea importanței participării tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale la Sfântul și Marele Sinod Panortodox și adoptarea deciziilor sale în unanimitate, în prezența acestora, în conformitate cu principiul de bază al Sinodului, precum și în scopul protejării unității Bisericii Ortodoxe universale.

4. Se adresează tuturor Bisericilor Ortodoxe și informează despre poziția antiohiană, bine fundamentată.

5. Solicită credincioșilor, să se roage împreună cu episcopii lor, ca Duhul Sfânt sa inspire Biserica, pe drumul ei spre unitate și mărturisire a lui Hristos în lume". Sursa: lonews.ro

 

Sfântul și Marele Sinod, dezbateri aprinse: scrisoarea Patriarhului Chiril către Patriarhul Bartolomeu

Cu doar cateva zile înainte de convocarea Sfântului și Marelui Sinod Panortodox, Patriarhul Chiril al Moscovei i-a transmis Patriarhului Bartolomeu o scrisoare, în care apar amintite puncte legate de desfășurarea Sinodului, care au fost prezente și între deciziile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Bulgariei. Scrisoarea a fost publicata integral în ziarul grecesc "Vima".

În scrisoare, Patriarhul rus face referire la două probleme care țin de protocol privind localizarea participanților, respectiv așezarea lor la masa discuțiilor. Dacă aceste probleme nu vor fi rezolvate, scrisoarea avertizează că participarea Patriarhului Moscovei la lucrările Sfântului și Marelui Sinod Panortodox nu va mai fi posibilă. 

Problema la care face referire scrisoarea, este aceea că Primații nu stau așezați într-o poziție care să respecte o formă semisferică, ci sunt plasați într-o poziție "unul împotriva celuilalt, pe doua linii paralele". În plus, așezarea propusă nu permite mass-mediei internaționale să îi prezinte pe reprezentanții adunați din sfintele Biserici ale lui Dumnezeu, în același timp, pentru telespectatori. 

"Prin aceasta, se distruge imaginea de ansamblu a Sfântului și Marelui Sinod Panortodox", se arata in scrisoare, din care reiese ca poziționarea ar aduce atingere principiului conform căruia Primatul trebuie să fie "primul între egali".

"Ceea ce vedem în schema propusă, diferă în mod drastic de ceea ce se discutase la întrunirea Primaților, și de ceea ce vedem la Sinoadele Ecumenice", a notat, de asemenea, Patriarhul Kirill. Schema propusă, prin îndepartarea de "eclesiologia noastră ortodoxă, se apropie periculos de mult de modelul romano-catolic".

Patriarhul rus vrea ca toți patriarhii și arhiepiscopii să ia poziție față de această chestiune, ceea ce înseamnă că scrisoarea a fost transmisă și altor Biserici locale. 

Cea de-a doua problemă, amintita de Patriarhul Kirill în scrisoarea sa către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, este locul în care sunt pozitionați observatorii care nu sunt ortodocși. Patriarhul Moscovei noteaza, ca poziționarea observatorilor ne-ortodocsi pe locurile oficiale din spatele primaților, va fi criticată de credincioșii ortodocși, întrucat se creează o imagine 'ecumenică' și nu una ortodoxă. Deci, Patriarhul consideră că observatorii din Bisericile heterodoxe nu ar trebui să stea aproape de membrii Sfântului și Marelui Sinod Panortodox, "astfel încât nu intre în obiectiv și să nu faca parte din imaginea de ansamblu a Sinodului".

Patriarhul Kirill solicită, de asemenea, mai multe informații cu privire la costurile legate de Sfântul și Marele Sinod și, în special, de cele destinate fondului general, la care trebuie să participe toate Bisericile Ortodoxe. Problema este amintită, de asemenea, între deciziile recente ale Bisericii Ortodoxe a Bulgariei. Conform publicatiei bulgaresti Dveri, este vorba despre 120.000 € suplimentari, pentru fiecare Biserică participantă, prin care trebuie sa participe la sustinerea costurilor - sumă pe care episcopii bulgari au clasificat-o drept: "cheltuială financiară mare și nejustificată".

Scrisoarea Patriarhului Kirill a provocat neliniști în Patriarhia Ecumenică, dar episcopii, membrii comitetului organizatoric consideră că problemele privind poziționarea participanților pot fi rezolvate, scuzând alegerea făcută, prin "slaba coordonare și spațiul limitat din sala Academiei Teologice, unde va fi organizat Sfântul și Marele Sinod Panortodox".

Scrisoare a Bisericii Ortodoxe Sârbe de neparticipare la Sfântul și Marele Sinod. ACTUALIZARE 16 iunie (În cele din urmă, Patriarhia Sârbă s-a răzgândit, și va participa la Marele Sinod)

Sfântul Sinod al Patriarhiei Serbiei a publicat zilele acestea o scrisoare, care a fost transmisă atât Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I, cât și tuturor Bisericilor Ortodoxe locale, în care au fost amintite dezacordurile care au dus la decizia acesteia de a nu mai participa la Sfântul si Marele Sinod Panortodox din Creta și de a solicita o reuniune presinodala.


Textul scrisorii prevede:

"... Considerăm inutil să mai declarăm, cu cât de multă speranță, dedicare sinceră și contribuție, Biserica noastra participă la pregătirea Sfântului și Marelui Sinod Panortodox.

Cu toate acestea, avand în vedere:

1. nemulțumirile și remarcile critice ale unor Biserici locale, la adresa proiectelor de document pentru Sfantul si Marele Sinod Panortodox;

2. hotărârea definitivă a Patriarhiei Antiohiene și a Bisericii Bulgare, de a se abține de la participarea la Sfantul si Marele Sinod Panortodox;

3. faptul ca problemele în relația și părtășia dintre Biserici:

- Ierusalim - Antiohia, privind jursidictia asupra Qatar-ului

- tensiunile dintre Biserica Ortodoxă Sârbă și Patriarhia Română, care sunt mai greu de depășit, din cauza creării unei eparhii paralele în estul Serbiei, ceea ce duce la încetarea comuniunii liturgice și canonice între cele două Biserici surori învecinate, în cazul în care problemele de mai sus nu au fost rezolvate,

și așa mai departe... nu vor fi discutate și rezolvate în timpul Sfantului si Marelui Sinod Panortodox, fiind amânate pentru perioada post-Sinodală;

4. Lipsa voinței Bisericii noastre mama, de la Constantinopol, de a primi cel puțin una dintre propunerile Bisericii noastre, care să fie incluse pe ordinea de zi a Sfantului si Marelui Sinod, care au fost formulate în ultimii doi ani.

Fără a ne dori asta, suntem forțați, dar constrânși de responsabilitatea pastorală și eclesiastică, să Vă informăm, pe Sanctitatea Voastră și Sfântul Sinod, că Biserica noastră percepe ca fiind dificilă participarea la ședința Sfântului și Marelui Sinod Panortodox și sugerează ca aceasta să fie amânată pentru o perioada de timp, astfel încât, în curând, cu ajutorul lui Dumnezeu, adunarea din Creta să fie văzută ca o adunare pre-Sinodala panortodoxă, în scopul pregătirii mai bune și echitabile și al îmbunătățirii textelor sale, sau cel mult ca acestea să fie analizate într-o faza inițială a procesului sinodal, urmand ca, între timp, sa fie finalizate, în faza următoare, după ce au fost eliminate divergentele și s-au realizat unitatea și consensul în Biserică.

Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, roada Sinodului va fi mărturisirea curată a credinței și speranței și a mesajului mântuitor al lui Hristos, adresat noua, tuturor, și nu va duce, Doamne ferește, la apariția unor noi diviziuni și schisme sau intâlniri parabisericești, sub pretextul unui zel fals și a unui efort de a proteja Ortodoxia".

 

Notă: Până la aceasta oră, Patriarhia Română nu a făcut comentarii pe această temă. 

Sursa:Lonews.ro

 

03-06-2016
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu