Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Arhiva REVISTE (articole) 1998-2011Nr. vizualizari: 6095

ARHIVA ARTICOLE 1998-2011 (Sfanta Traditie si ereziile)

Tags: Sfânta Tradiţie; erezii;

                                          .                                                                                          .                                                                             
O revistă se deschide prin click pe numele ei,
apoi articolul dorit din revistă se deschide prin click pe semnul de carte (bookmark) cu numele lui

Porunca iubirii  4/2011
·         Împărtăşirea continuă – privilegiu al preotului sau datorie a tuturor creştinilor – Pr. Nichifor Tănase / 5
·         Duminica este, oare, sabatul creştin-ortodox? – Pr. Steven C. Salaris / 23
·         Ortodoxia adevărată este cea în stare să învieze omul – Interviu cu Părintele Teofan Munteanu / 37
·         Media şi Evanghelia lui Iisus Hristos – pr. Cristian Tatu / 70

·         Botezul - moarte şi înviere cu Hristos                         – ÎPS Iosif Pop / 5
·         Botezul - început al vieţii celei noi în Hristos                       – Pr. Prof. Drd. Cristian Mihoc / 9
·         Ne înnoim Botezul prin slujbele Bisericii                             – Pr. Ion Tărcuţă / 32
·         Veşmânt şi înveşmântare – Bogdan Balint / 65
·         Încercări de maghiarizare a românilor ardeleni prin Biserica Greco-Catolică. Episcopia Greco-Catolică de Hajdudorog şi consecinţele ei în istoria românilor din Ardeal şi Ungaria – Ierom. Eftimie Mitra / 81
 
·         Unde sunt cei care nu mai sunt? – PS Daniil Stoenescu / 6
·         Pe ce cale să apuc? - Nicolae Ştirbeţ / 17
·         Călătoria noastră cu Hristos prin Postul Mare (I) - IPS Laurenţiu Streza / 19
·         Mai mare lucru decât a te împărtăşi nu există în viaţa cu Dumnezeu - Interviu cu Părintele Arsenie Papacioc / 39
·         Steaua destinului – Părintele Arsenie Boca / 39
·         Ortodoxia românilor – punte între Răsărit şi Apus - Interviu cu Î.P.S. Dr. Serafim Joantă / 57

·    Urmările schismei la români (II) - Diac. Prof. Gheorghe I. MOISESCU / 24
 
·         Actul prin care s-a promulgat dogma infailibilităţii papale / 5
·         Urmările Schismei la Români (I) – Patriarhul Iustin Moisescu / 14
·         Vai vouă, ecumenişti făţarnici – Hristu K. Livanos / 47

·    Geneza şi evoluţia schismei (2) - Prof. TEODOR M. POPESCU / 10
 
·         Despre temeinicia Sfintei Euharistii - Drd. Stelian Gomboş / 5
·         Iisus Hristos - semnul către care converg speranţele iudeului şi ale păgânului - Prof. dr. Laurentiu Popica / 17
·         Geneza şi evoluţia schismei (1) - Prof. TEODOR M. POPESCU /  25
·         Sfinţii 40 de Mucenici – Episcopul Augustin / 55

·         Ecumenismul este antihristic: Sinaxa preoţilor şi monahilor ortodocşi de la Volos (febr. 2010) 21
·         Biserica Ortodoxă Sârbă şi ecumenismul - Nesănătoasa epidemie ecumenistă - Mitropolitul Artemie de Kossovo 48

·         Dumnezeul meu – Arhim. Teofil Părăian /5
·         Mitropolitul IEROTHEOS VLAHOS denunţă traseele subterane ale ecumeniştilor / 31
·         Sinceritatea şi Ortodoxia - Daniela Filioreanu / 56
 
·         Buruieni crescute la umbra Bisericii (2) - PS Valerian Zaharia  / 18
·         Părintele Iosif Paşca - un martir ucis de masonerie
·         Cipru: Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii din primul mileniu / 29
 
·         Buruieni crescute la umbra Bisericii (I) - PS Valerian Zaharia / 15
 
·         Primii părinţi şi teologi străromâni care ar putea odihni în panteonul naţional - Pr. prof. univ. dr. Gheorghe I. Drăgulin / 5
·         Jertfă şi compromis în Biserică – interviu cu Dan Puric / 35
 
·         Minunea moaştelor de la Aiud care au izvorât mir - Danion Vasile
·         Un întuneric apăsător şi sumbru s-a aşternut peste Biserici [„ciuma ecumenistă”] - Sfântul Ierarh Vasile cel Mare

·    Sfântul Ioan Gură de Aur şi Monahismul - Protosinghel Hristofor Bucur
·    Documentul de la Ravenna şi primatul papei - Arhim. Gheorghe Kapsanis, Stareţul Mănăstirii Grigoriu din Sfântul Munte Athos
·    Sfânta Liturghie la televizor
·    Patimile şi învierea Domnului în conştiinţa primilor creştini - prof. dr. Laurenţiu Popica
·    Catolicitatea şi sobornicitatea U.E. Valori specifice pe care Ortodoxia le poate aduce la edificarea noii construcţii europene - Pr. prof. univ. dr. Gheorghe I. DRĂGULIN

·    Inchiziţia ecumenista sau unde duce iubirea fără adevăr - Preot Florian Dumitru
·    Adunarea Ecumenică Europeană din Sibiu - Valentin Toma
·    Iar noi locului ne ţinem, cum am fost aşa rămânem - Protosinghel Mihail Stanciu
·    Ecumenismul – dragoste sau interes? - Ioan Cişmileanu

·         Darul cuvântului - izvor de viată - Arhim. Visarion Joanta
·         Predica de pe Munte - cale spre Împărăţia Cerurilor (V) - Prof. Pătru Veronica
 
·         Sfânta Cruce - faţa (iubirea) lui Dumnezeu îndreptată către oameni - Arhim. Teofil Părăian
·         Scrisoare a monahilor athoniţi despre probleme ale ortodoxiei contemporane
·         Aducere-aminte: EPISTOLĂ a Cuviosului Paisie Aghioritul
·         Sfântul Benedict de Nursia (+547) şi Cuviosul Dionisie Străromânul (Exiguul, +555) - Pr. prof. univ. dr. GHEORGHE I. DRĂGULIN
·         Mănăstirea Fãget – Boholţ - Ioan Cişmileanu
 
·         Taina Împărtăşaniei. Vrednicia împărtăşirii – Arhim. Teofil Părăian
·         Ortodoxia neamului românesc - Adin Roman
·         Mănăstirea Bucium – Cristian Serban
 
·         Neamurile - rostul lor în mântuirea omului - Dr. Iosif Niculescu
 
·         Momentul morţii (desprinderea sufletului de trup) – Părintele Arsenie Boca
·         Fericiţi cei care cred în Buna-Vestire - Dr. Iosif Niculescu
·         Tâlcuirea apologetică a canonului 7 apostolic (legat de prăznuirea Sfintelor Paşti) - Pr. Dan Bădulescu
·         Din care cauză se fac Pastile după echinocţiu? - Matei Vlastare (sec. XIV)
 
·         Ortodoxia – firea omului (întrebări şi răspunsuri la conferinţa „Ce este omul?”) - Ierom. Rafail Noica
·         Relaţia dintre Statul laic şi Biserica profetică - Drd. Stelian Gomboş
 
·         Icoanele sfinţesc, nu agresează - ÎPS Laurenţiu Streza
·         Cultura muzicală bisericească la români (III) - Prof. drd. Gheorghe Malene
·         Mănăstire născută pe ruinele unei tabere pioniereşti - Angelina Olaru  (Chisinău)
 
·         Cultura muzicală bisericească la români (II) - Prof. Drd. Gheorghe Malene
·         Carentele culturii teologice ale unor pictori... - Pr. Prof. Dr. Gheorghe I. Drăgulin
·         Întâlnire cu îngerii (o poveste adevărată) - Renatte Sworst
 
·         Cum să-i deosebim pe eretici - Sfântul Teofan Zăvorâtul
·         Cultura muzicală bisericească la români (I) - Prof. drd. Gheorghe Malene
·         Despre Sfintele Icoane – importanta şi celebritatea lor - Stelian Gomboş
 
·         De la budism la ortodoxie - Nilus Stryker
·         Dinamica relaţiilor Stat – Biserică - Stelian Gomboş
·         Canon de împăcare a Bisericii Ortodoxe - Sfântul Petru Movilă
 
·         Dimensiunea duhovnicească a misiunii – Pr. Grigore Dinu Mos
 
·         Daţi lumii ce aveţi mai bun! – Maica Tereza
·         Biserica – instituţia care ne învaţă să privim în Sus - ÎPS Laurenţiu Streza
·         Sfântul Nicolae – unul dintre cei mai cinstiţi sfinţi - Pr. Prof. Acad. Dr. Mircea Păcurariu
·         Doamne, unde eşti?- Ierom. Rafail Noica
 
·         Ortodoxia secolului XXI - Interviu cu Patriarhul Rusiei
·    Biserica secretă a Maicii Domnului! Secta lui Dogaru hirotoneşte femei şi face sfinţi
-         Ioana Vintilă
·    Constantin Dogaru – prooroc mincinos al vremurilor noastre - Pr. Lucian Grigore
 
·         Se închină toţi oamenii la acelaşi Dumnezeu? - Constantin Dan
 
·         Despre situaţia Postului Sfinţilor Apostoli - Pr. Dan Bădulescu
·         Despre cinstea cuvenită episcopilor  şi despre sminteli - Interviu cu Ieromonahul Savatie Bastovoi
 
·    Moştenirea Papei - Ioan Butiurcă
·    Dogmă şubredă - Infailibilitatea papală - Ioan Butiurcă
·    Cum se alege un nou Papă

·    “Ucenicul pe care-l iubea Iisus”- Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan  - Prof. Drd. Eduard Traian Popescu
 
·         Înapoi la Sfintele Canoane! - Pr. Lector Irimie Marga
·         Credinţa adevărată şi Duhul Adevărului - Convorbire cu Părintele Cleopa cel Tânăr, ucenic al Părintelui Ilie Cleopa (Mânăstirea Sihăstria)
·         Studiu comparat al textelor sfintelor liturghii în câteva ediţii ale liturghierului românesc - Pr. Lucian Petroaia, consilier cultural al Episcopiei Dunării de Jos
·         Afieroşenie Marelui Stareţ Mărturisitor, Preacuviosul Părinte Iustin (Popovici) cel Nou
·         Catavasiile Naşterii Domnului (imne - autor – exegeză) - Profesor Gheorghe Malene

·         De la „cunoaşte şi fă ce vrei” la „iubeşte şi fă ce vrei” - Convorbire între PS Serafim (acum ÎPS Serafim) şi Părintii Rafail Noica şi Simeon
·         Să nu ne temem de duhul lumii acesteia! - dialog cu sora Eugenia Vlad (acum monahia Siluana Vlad) şi Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc
·         Ne rugăm pentru că iubim şi iubim pentru că ne rugăm - Prof. Drd. Eduard Traian Popescu

·    Convertirea unui spiritist la ortodoxie - Vladimir P. Bykov
·    Identitatea Ortodoxiei şi viitorul ei în România -  Părintii Simeon şi Rafail Noica
·    A doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos şi Judecata de Apoi - Arhim. Teofil Părăian
·    Glosolalie şi Istorie Bisericească - Prof. Univ. Dr. Ghe. Drăgulin

·         Serafim Rose – O viată închinată lui Hristos – Ierom. Damaschin
·         Valiza Pierdută - O călătorie spre Ortodoxie! - Carla Panteleimona Thomas
·         Teologia Ortodoxă şi dialogul ecumenic(Probleme şi Perspective) - Pr. Cornel Toma
·         Scurtă zăbavă asupra frumuseţilor teologice şi poetice ale Octoihului - Pr. Drd. Lucian Petroaia
 
·         Locul vieţii Sfinţilor în viata spirituală- Ierom. Damaschin
·         Unitatea Bisericii şi primatul papal - ÎPS Serafim Joantă
·         Declaraţia vaticană Dominus Iesus - Arhid. Ioan I. Ică jr. ­
 
·         Viata după moarte. Vămile. Raiul. Iadul. Pomenirea morţilor - Sf. Ioan Maximovici
·         Pomelnicele de 40 de zile
·         Un pastor reformat îndrăgostit de tezaurul Ortodoxiei
·         Forme eronate de evlavie – Ierom. Adrian Făgeteanu
·         Rusalii  - Pr. Miron Mihăilescu 
·         Un pastor reformat îndrăgostit de tezaurul Ortodoxiei
 
·         Rolul împăraţilor romani în convocarea sinoadelor ecumenice -student Neagu N. Costin
·         Cultura dialogului sau despre o altă relaţie Biserică-stat - Radu Preda
 
·         Ortodoxia mileniului III – IPS Serafim
 
·         Duminica Tuturor Sfinţilor - Arhim. Teofil Părăian
·         Relaţiile ortodoxe cu alte religii - Arhiep. Anastasios
·         Democratia Ierarhiei – Pr. Grăjdian Vasile
·         Pentru o Biserică dinamică – Arhim. Mina Dobzeu
 
·         Arătările Domnului Hristos după Înviere - Arhim. Teofil Părăian
·         Lacrimi şi nădejdi în Prohodul Domnului - Arhid. Lucian Petroaia
·         Viitorul ortodox al României - Ierom. Dionisie Ignat
 
·         Bucuria Împărăţiei lui Dumnezeu - Arhim. Teofil Părăian
·         Sfinţirea apei - Protos. Ioachim Pârvulescu
·         Structura şi cultul divin în Biserica primară. Ce ar trebui să ştie fiecare protestant despre Biserica Ortodoxă? (2) – Clark Carlton
·         Nevoia de înnoire a monahismului – ÎPS Serafim
·         Mijloace de înnoire a idealului monahal
 
·         Structura şi cultul divin în Biserica primară. Ce ar trebui să ştie fiecare protestant despre Biserica Ortodoxă? (1) - Clark Carlton
·         Să redescoperim frumuseţea imnografiei bisericeşti - Arhid. prof. Lucian Petroaia
·         Predica de ieri şi de azi - Pr. Virgil Manase
 
·         Martorii lui Iehova (3): Concluzii - Pr. prof Ioan Bunea
·         Muzica Bizantină - element de legătură între Orient şi Occident şi între Antic şi Modern - Conf. Univ. Dr. Vasile Vasile
·         Între reformă şi optimizare - Pr. D. Grigore
 
·         Tinereţe şi înnoire în spiritualitatea ortodoxă (II) - Pr. Nicolae Tănase
·         Martorii lui Iehova (2): Doctrina iehovistă şi combaterea ei - Pr. prof Ioan Bunea
·         Învăţătura creştină primară despre bărbat şi femeie     
·         Maica Domnului ca Maică şi Fecioară, arhetipal femeii creştine - Pr. Olivian Pop
 
·         Contemporaneitatea muzicii bizantine - Conf. dr. Vasile Vasile
·         Tinereţe şi înnoire în spiritualitatea ortodoxă (I) - Pr. Nicolae Tănase
·         Martorii lui Iehova (1) - Pr. Prof. Ioan Bunea
·         Scandalul genului (1). Învăţătura creştină despre bărbat şi femeie - Patrick Mitchell
·         Ce trebuie să răspundem la o întrebare care ni se adresează frecvent: “Voi, creştinii, susţineţi că aveţi singura învăţătură mântuitoare. Deci îi trimiteţi pe toţi ceilalţi în iad: chinezi, hinduşi, eretici, atei”. Cum putem răspunde, fără a ocoli rostirea întregului adevăr, dar şi fără a izgoni cu aparenta noastră “intolerantă”?
Răspund: PS Corneliu Bârlădeanul, Arhim. Mina Dobzeu; Arhim. Teofil Părăian, Arhim. Ioanichie Bălan, Ierom. Gherontie Comorită, Maica Staretă Rosu Marina,  Maica Staretă Iustina Popovici,  Monahia Siluana Vlad.
 
·         Creştinism şi gnosticism - Ioan Popoiu
·         Rolul femeii în primele comunităţi creştine (1) – Pr. Gurie Georgiu
·         Pravila apostolică şi practica Sfintilor Părinti ai Bisericii ne cer să nu ne rugam împreună cu ereticii. Pe de altă parte, ideologiile contemporane, facilitatea şi universalizarea contactelor între oameni, împing la călcarea frecventă a Pravilei şi în această privinţă. Mai mult, "declararea neabătută a ortodoxiei" este numită de heterodocsi de-a dreptul erezie: Care ar fi drumul împărătesc în aceste situaţii?
Răspund: PS Corneliu Bârlădeanul, Arhim. Mina Dobzeu, Arhim.Teofil Părăian, Arhim. Ioachim Pârvulescu, Arhim. Ioanichie Bălan, Ierom. Gherontie Comorită, Maica Staretă Rosu Marina, Maica Staretă Iustina Popovici, Monahia Siluana Vlad.
 
·         Sfânta Liturghie - mărturisire şi trăire în Ortodoxie - Arhim. Teofil Părăian
·         Mişcarea satanistă şi influenta ei în societatea contemporană (4) – Prof. drd. Emil Jurcan
·         Există preoţi cu har şi preoţi fără har? - Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula
·         Unirea cu Roma şi urmările ei – Prof. Constantin Băjenaru
·         Ascultător până la moarte – Pr. Vasile Grăjdian
·         Experienţa lui Dumnezeu în ecleziologia ioaneică - Drd. Cristian Tia
·         Alegerea cea bună - Pr. Vasile Grăjdian
·         Cum si-au păstrat primii creştini credinţa, curăţenia, nădejdea? Ca să învăţăm de la ei...
Răspund: Arhim. Mina Dobzeu; Arhim. Teofil Părăian, PS Corneliu Bârlădeanul, Arhim. Ioanichie Bălan,  Arhim. Ioachim Pârvulescu, Ierom. Gherontie Comorită, Maica Staretă Rosu Marina, Maica Staretă Iustina Popovici, Sora Eugenia Vlad.
 
·         Mesajul Conferinţei Bisericilor din România: Urmarea lui Hristos în viata de zi cu zi
·         Biserica - un loc pentru a renaşte - Pannayotis Nellas
·         Miscarea satanistă şi influenta ei în societatea contemporană (4) – Prof. drd. Emil Jurcan

·         Mişcarea satanistă şi influenta ei în societatea contemporană (3) – Prof. drd. Emil Jurcan
·         Pentru un ecumenism spiritual - IPS. Serafim

·         Mişcarea satanistă şi influenta ei în societatea contemporană (2) – Prof. drd. Emil Jurcan
·         Qvo vadis, ecclesiasta musica in tribus millenio? (2) - Lect. univ. Mircea Buta
·         Geneza şi primul om. Concepţia patristică ortodoxă (3) Ieromonah Serafim Rose
 
·         Mişcarea satanistă şi influenta ei în societatea contemporană (1) – Prof drd. Emil Jurcan
·         Geneza şi primul om. Concepţia patristică ortodoxă (2) - Ieromonah Serafim Rose
 
·         Sfintele Moaşte – mister vizibil şi de netăgăduit - Protos. Ioachim Pârvulescu
·         Geneza şi primul om. Concepţia patristică ortodoxă (1) - Ieromonah Serafim Rose
 
·    Crucea - faima şi libertatea noastră - Sf. Ioan Gură de Aur
·    Despre cinstirea Sfintei Cruci - Arhim. Teofil Părăian
·    Quo vadis, ecclesiasta musica in tribus millenio (1) - Lect. Univ. Mircea Buta
·    Misiunea ecumenică a Ortodoxiei - dialog cu IPS Daniel
 
·         Sarcina teologului ortodox – astăzi -  P.S. Kaliostos de Diokleia
 
·         Gânduri de Rusalii (unde mai sunt limbile de foc?) - Arsenie Boca
·         Iisus Hristos - Calea (Modelul) mileniului trei - Pr. Prof. C. Galeriu
·         Aşa zisele terapii psihice - Roy Livesey
·         A doua venire a lui Hristos – Arhim. Teofil Părăian
·         „Pregătiri” pentru sfârşitul lumii la Ierusalim
·         Ne răspunde părintele Teofil Părăian
 
·    Infaibilitatea papală a devenit dogmă - Michael Whelton
·    Ortodoxia - adevărata cunoaştere şi lăudare a lui Dumnezeu - Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov
 
·         Simone, Mă iubeşti? - Întoarcerea Bisericii Catolice la credinţa şi dragostea dintâi - Ioan Cişmileanu
·         Cum a apărut Filioque?
·         Despre ecumenism şi vizita papei - Arhim. Teofil Părăian
·         Despre unitatea creştină - Ioan Popoiu
·         Rolul pozitiv jucat în istoria ţării de către Biserica Greco-Catolică - Pr. Tit Liviu Negrea
·         Despre vizita Papei în România.
·         Ortodoxie şi ortodoxism - Răzvan Codrescu
·         De ce trebuie să mergem la Biserică? - Protos. Joachim Pârvulescu
 
·         Sărbătoarea Naşterii Domnului – Astăzi - Pr. Prof.Dr. C-tin Galeriu
·         Steaua destinului - Arsenie Boca
·         Şema Israel ! - Valentin Moga
·         Acela [Duhul Sfânt] vă va învaţa toate - Clark Carlton
·         Sfânta Tradiţie - egală ca valoare cu Sfânta Scriptură - Pr. Prof. Dionisie Stamatoiu
 
·         Câteva gânduri despre ecumenism - ÎPS Serafim Joantă
·         Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie – Arhim. Teofil Părăian
 
·         Despre ortodoxie, jertfă şi răscumpărare - Pr. Prof. dr. Constantin Galeriu

Porunca Iubirii 3 – 1998
·    Trăsăturile fundamentale ale Ortodoxiei. Ecumenismul - IPS Serafim
·    Credinţa strămoşească - Valentin Moga

Porunca Iubirii 1 - 1998
·         Botezul - Taină a Bisericii, nu stropire rituală - Pr. Prot. Cornel Ursu
·         Raport al M.I. cu privire la mişcările sataniste - ***

31-12-2011
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu