Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 189

Congres interortodox la Veria‑Grecia

Tags: ;
 
 

Sfântul Apostol Pavel „vasul alegerii”„apostolul neamurilor” și propovăduitorul Evangheliei lui Hristos, se bucură în Grecia, ca de altfel în toată lumea creștină, de o cinstire aparte. La 29 iunie, în ziua pomenirii lui împreună cu Sfântul Apostol Petru, „piatra credinței” și „verhovnicul apostolilor”, în toată Elada au loc manifestări deosebite.

La poalele Acropolei ateniene, în Areopag unde se află locul în care Sfântul Pavel a propovăduit elinilor pe „Dumnezeul cel necunoscut” (Fapte 17, 23), la Corint, în Veria și în alte locuri au loc procesiuni, slujiri liturgice și manifestări culturale închinate Sfântului Apostol Pavel.

Începând cu anul 1994, Mitropolia de Veria - străvechiul oraș Beroia - din Grecia organizează un congres interortodox închinat vieţii şi activităţii Sfântului Apostol Pavel. Ajuns la cea de-a XXIX‑a ediție, acest simpozion la care participă an de an ierarhi, clerici, profesori universitari și oameni de cultură a avut ca temă „Sfântul Apostol Pavel și moștenirea lumii elenistice”, fiind legat în acest an și de împlinirea a 2.300 de ani de la moartea lui Alexandru Macedon care‑și avea obârșia în aceste locuri.

Prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Mitropolit Pantelimon de Veria, Nausa şi Kampania, în acest an a fost organizat îndătinatul Congres „Pavleia”, care s‑a desfăşurat între 26-28 iunie 2023, la Centrul municipal de artă şi cultură „Antoniades” din Veria.

Au fost prezenţi Înaltpreasfințitul Mitropolit Bartolomeu de Smirna din partea Patriarhiei Ecumenice, Înaltpreasfințitul Mitropolit Sava de Nubia - Patriarhia Alexandriei, Înaltpreasfințitul Mitropolit Efrem de Halep - Patriarhia Antiohiei, Înaltpreasfințitul Mitropolit Kiriakos de Nazaret - Patriarhia Ierusalimului, Înaltpreasfințitul Mitropolit Arsenie de Nis - Patriarhia Sârbă, Preasfințitul Episcop Visarion al Tulcii - Patriarhia Română, Înaltpreasfințitul Mitropolit Ciprian de Stara Zagora - Patriarhia Bulgară, Înaltpreasfințitul Mitropolit Hrisostom de Messinia - Biserica Greciei, și Înaltpreasfințitul Mitropolit Gherasim de Zucdidi și Tsaisi - Patriarhia Georgiei.

Deschiderea oficială a avut loc luni, 26 iunie, după-amiaza, în sala mare a Centrului de cultură „Antoniades” din Veria cu intonarea unor imnuri închinate Sfântului Apostol Pavel și cu un cuvânt adresat participanților de Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Nausa și Kampania, gazdă ospitalieră și organizatorul acestui simpozion.

Au fost prezentate mesaje din partea întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, iar din partea Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a prezentat, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, mesajul Preafericirii Sale, intitulat „Sfântul Apostol Pavel și moștenirea lumii elenistice”, care a subliniat importanța temei, ca și actualitatea acesteia în contextul vieții bisericești contemporane. De asemenea, s‑au făcut doriri de succes lucrărilor congresului şi de binecuvântare clerului şi credincioşilor din Mitropolia de Veria.

Au urmat două teme importante, prezentate de doi profesori de teologie de la Tesalonic, legate de influența culturii eleniste asupra gândirii Sfântului Apostol Pavel. Au mai fost rostite mesaje din partea oficialităţilor locale, după care Corul din Vergina - localitatea de naștere a regelui Filip, tatăl lui Alexandru Macedon -, a prezentat un reușit concert cuprinzând piese religioase și patriotice.

În celelalte zile ale simpozionului au fost prezentate referate interesante legate de personalitatea Sfântului Apostol Pavel, influența gândirii acestuia asupra creștinismului primar ca religie a iubirii, a dreptății și a sfințeniei. De asemenea, alte referate s‑au axat pe personalitatea lui Alexandru cel Mare, precum și a Cuviosului Gherasim, imnograful din Sfântul Munte Athos trecut recent de către Patriarhia Ecumenică în rândul sfinților.

Elenismul temeluit de Alexandru Macedon a fost prin toate pârghiile sale un instrument puternic și facil prin care Evanghelia a putut pătrunde în toată lumea cunoscută atunci, moștenirea ei fiind prelungită apoi secole de-a rândul prin civilizația și cultura creștină. Epistolele pauline au avut un rol esențial în stimularea și susținerea diferitelor moduri și culturi prin care credincioșii, primind Cuvântul lui Dumnezeu, răspund pe deplin chemării Lui, de asemenea, ele oferind cea mai clară imagine a întâlnirii fericite dintre ideile lumii elenistice și mesajul lui Hristos Cel înviat.

A fost vizitat muzeul arheologic din Aige, din apropierea Veriei, precum și noul muzeu bisericesc al Mitropoliei de Veria, deschis anul trecut la Mănăstirea Dobra. Aici am putut descoperi între obiectele liturgice expuse și două potire lucrate de meșteri argintari brașoveni și care au fost dăruite acestei mănăstiri de către evlavioșii și darnicii voievozi români.

Marți, 27 iunie, la „Casa Artelor” din Veria a avut loc un spectacol literar‑muzical intitulat „Gherasim, râul cel curgător de miere al imnografiei”, la care și‑au dat concursul Corul Școlar din Veria și Corul Asociației Culturale din Vergina, libretul muzical aparținând regretatului compozitor Marios Tokas, sub conducerea maestrei Eleni Anagnostu.

Pe lângă manifestările științifice și culturale au avut loc și manifestări religioase. Astfel, în seara zilei de 28 iunie - ajunul praznicului, în vechea Catedrala Mitropolitană din Veria a avut loc slujba Vecerniei la care au participat ierarhi, clerici și credincioși, cuvântul de învățătură fiind rostit de Mitropolitul Hrisostom de Messinia - Biserica Greciei.

În ziua de prăznuire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în același lăcaș de cult a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhierească prezidată de Mitropolitul Bartolomeu de Smirna, reprezentantul Sanctității Sale Patriarhul ecumenic Bartolomeu, și la care au slujit toți ierarhii prezenți. Înainte de începutul Sfintei Liturghii a fost citit Tomosul Patriarhal prin care a fost trecut în rândul sfinților cunoscutul imnograf athonit Gherasim Micraaghianitul, supranumit noul Roman Melodul al imnografiei contemporane. A urmat prezentarea icoanei noului sfânt și a unui fragment din sfintele sale moaște, după care toți ierarhii prezenți au semnat Actul oficial al proclamării canonizării.

După terminarea Sfintei Liturghii, toți participanții au luat parte la o recepție oficială oferită la sediul Mitropoliei din Veria de către chiriarhul locului, Mitropolitul Pantelimon, care a oferit tuturor ierarhilor câte un engolpion cu chipul Maicii Domnului și o icoană a Sfântului Cuvios Gherasim.

Seara s‑a săvârşit la Altarul Sfântului Apostol Pavel din centrul oraşului - locul de unde apostolul a adresat cuvântul Evangheliei locuitorilor Veriei - slujba Vecerniei la care au slujit toţi arhiereii prezenţi. Vecernia a fost precedată de o procesiune religioasă desfăşurată de la Catedrala Mitropolitană până la locul numit „Vima”, adică Altarul Sfântului Apostol Pavel.

Au fost, așadar, patru zile de încărcătură spirituală și culturală care au scos în evidență lucrarea de excepție a Sfântului Apostol Pavel - apostolul neamurilor - care rămâne un far călăuzitor pentru Biserica creștină, ca și pentru întreaga umanitate greu încercată astăzi de războaie, de disensiuni, de schisme și de încercări care toate pot fi surmontate și depășite doar prin trăirea mesajului evanghelic al Mântuitorului Hristos la justa lui valoare, așa cum a fost predicat acum două mii de ani de „vasul ales” al alegerii cerești.

 

06-07-2023


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu