Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
RUGĂCIUNI. Icoane. MoaşteNr. vizualizari: 1669

Acatistul Sfintei si Dreptei Ana (25 iulie)

Tags: ;
 
 
Traducere din limba rusa

Tropar, glas 4

Pe Ceea ce a născut Viaţa în pântece o ai purtat, pe Curata Maica lui Dumnezeu, de Dumnezeu Gânditoare, Sfântă Ana. Pentru aceasta acum, la primirea cerească, unde este locaşul celor ce se veselesc întru slavă, bucurându-te acum te-ai mutat; cere pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dragoste iertare de greşeli, pururea fericită.

Tropar la Praznicul Zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana, glasul al 4-lea:

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Condac, glas 2

Sărbătorim amintirea strămoșilor lui Hristos, caci cei care cer cu credință primesc ajutor pentru a scăpa de orice întristare, strigând: Dumnezeul nostru este cu noi, slăviți-L!

Condacul 1

Fiicei alese a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Sfintei Ana care a primit mult har prin Duhul Sfânt, ii vom aduce cântări de laudă cu credincioșie, caci prin rugăciunile sale ne eliberează de necazuri și dureri, harul sau revărsându-se către toți cei care strigă către ea: Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Icos 1

Ti-a aparut un înger din Rai care ti-a spus, Sfanta Ana, despre nasterea Preasfintei Fiice, care Il va naste pe Mântuitorul lumii – Hristos. Noi, minunându-ne de purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru tine, strigăm așa:

Bucură-te, neobosita noastră rugatoare înaintea lui Dumnezeu;

Bucură-te, mama Maicii Domnului;

Bucură-te, caci prin Tine Dumnezeu ne-a dat Legea;

Bucură-te, vestirea slavei viitoare;

Bucură-te, slavitoarea Dumnezeului Atotputernic;

Bucură-te, adâncimea întregii virtuți;

Bucură-te, că ai născut o Fiică, înflorind la bătrânețe;

Bucură-te, că ai lasat totul pentru Voia lui Dumnezeu;

Bucură-te, zorii strălucirii care vor veni;

Bucură-te, vas al harului lui Dumnezeu;

Bucură-te, cea ce ai ucis sterilitatea;

Bucură-te, cea ce ai arătat nașterea;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 2

Văzându-se Ana pe sine rămânând stearpa, striga către Domnul tuturor sa ii dea darul nasterii de prunci. Și iată, Îngerul Domnului i s-a arătat, spunând: „ Ano! Ano! S-a auzit rugăciunea ta. Suspinurile tale au străbătut norii şi treptele Cerurilor; iar lacrimile tale fierbinţi au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Iatătu vei zămisli și vei naşte o fiică, cea Preabinecuvântată. Pentru aceasta se vor binecuvânta toate seminţiile pământului şi printr-însa se va dărui mântuire lumii. Numele fiicei acesteia ce o vei zămisli şi naşte va fi Maria„. Și după ce ai conceput, i-ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 2

Umbrita de Harul trimis de sus de Domnul, ai conceput la bătrânețe, traind o bucurie de nedescris, Sfanta Ana; Și după ce ai dat naștere lumii la Sursa Bucuriei, te rugam alunga si de noi întunericul deznădăjduirii, iar noi te laudam:

Bucură-te, cea ce nu respingi suspinele noastre;

Bucură-te, împlinirea bucuroasă a inimilor noastre;

Bucură-te, că ai călcat în picioare ocara nelegiuirii;

Bucură-te, că ai arătat lumii rădăcina fecioriei;

Bucură-te, că în anii bătrânetilor ai născut-o pe Preasfânta Fecioara;

Bucură-te, că ne trimiti încântare;

Bucură-te, că ai împlinit poruncile lui Dumnezeu;

Bucură-te, împodobita cu blândețe și smerenie;

Bucură-te, căci ai primit har de la Dumnezeu;

Bucură-te, că ai alungat lingușirea demonică;

Bucură-te, grabnica ajutatoare a celor nevoiași;

Bucură-te, adevărata noastra protectoare;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 3

Aducând laudă lui Dumnezeu, Sfanta Ana, impreuna cu Sfantul Ioachim soțul tău, ati adus-o pe Fecioara Maria cea curata de trei ani la templul lui Dumnezeu, așa cum ai făgăduit Domnului, cântând cântarea: Aliluia.

Icos 3

Ghidându-ți calea după porunca lui Dumnezeu, ai fost chipul virtuților, atot-fericita Ana. Dar noi, văzând viața Ta cea dreaptă, îti cântăm:

Bucură-te, adăpost si salvare pentru credincioși;

Bucură-te, speranță fără rușine a creștinilor;

Bucură-te, începutul mântuirii noastre;

Bucură-te, comoara tuturor virtutilor;

Bucură-te, viță abundentă a roadelor dreptății;

Bucură-te, venerabil cort al darurilor ceresti;

Bucură-te, cea ce ai primit făgăduința lui Dumnezeu;

Bucură-te, cea ce ai născut-o pe Fericita Fecioara;

Bucură-te, chipul credinței drepte;

Bucură-te, vie roditoare;

Bucură-te, râu de daruri abundente;

Bucură-te, cea care Il slavesti cu inima bună pe Dumnezeu;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 4

Conducându-ți viața cu smerenie, Sfanta Ana, mama Preafericitei Nascatoare de Dumnezeu, te-ai așezat în cetele ceresti și împreună cu Preacurata Ta Fiică stai în fața Tronului Ceresc, slavind pe Cel Născut din Ea: Aliluia.

Icos 4

Te-ai înălțat din lume în slava Cerului și te-ai dus langa Fiica ta, Mama Domnului, Ana atotfericită, te rugam da-ne din belșug pace și dragoste noua, celor care îți cântă pe pământ:

Bucură-te, luminata de lumina lui Dumnezeu;

Bucură-te, sursa de bucurie neîncetată;

Bucură-te, slujitoare demna a marii evlaviei tainei;

Bucură-te, atotștiutoare mijlocitoare a lui Dumnezeu pentru oameni;

Bucură-te, cea plina de lumină dătătoare de viață;

Bucură-te, cea ce ai primit porunca Domnului;

Bucură-te, caci ai născut-o pe Maica Domnului;

Bucură-te, că pe mulți îi instruiești pe calea mântuirii;

Bucură-te, vindecând boli diferite;

Bucură-te, că distrugi puterea vrăjmașului;

Bucură-te, tovarășa lui Dumnezeu;

Bucură-te, podoabă a Bisericii triumfătoare în Rai;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 5

Prin tine întunericul ignoranței este îndepărtat de la noi, prin Răscumpărătorul strălucirii noastre Divine, Sfânta și Dreapta Ana, iar noi îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 5

Văzându-te, Sfanta Ana neprihănita, plina de bucurie de nașterea Fiicei tale, te rugăm sa ne umpli de bucurii spirituale pe noi cei care iti cântăm:

Bucură-te, cea ce ai născut izvorul harului;

Bucură-te, că ai atins viața vesnică;

Bucură-te, sotie venerata;

Bucură-te, caci harul lui Dumnezeu s-a pogorat asupra ta ca o comoara;

Bucură-te, stâlp al adevăratei castități;

Bucură-te, Duhul locuinței divine;

Bucură-te, izvorul minunilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, podoaba sufletelor sfinților;

Bucură-te, cea ce nu respingi suspinele noastre;

Bucură-te, vindecând o mulțime de patimi;

Bucură-te, că ai transformat puterea dușmanilor noștri în nimic;

Bucură-te, întărind credincioșii prin puterea lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 6

După ce ai respins ocara nelegiuirii ai conceput la bătrânețe, Sfanta Ana cea binecuvântata. Din acest motiv, ai primit har de la Dumnezeu pentru a ajuta soțiile sterpe care alearga la tine cu credință sa primeasca in dar copii, strigând către Dumnezeu: Aliluia.

Icos 6

Ai strălucit ca o stea cu viața ta dumnezeiască, Sfanta Ana cea drepta, alungând întunericul păcatului și al necredinței. La fel te laudăm, plângând:

Bucură-te, că ești mama Maicii Mântuitorului nostru;

Bucură-te, mijlocitoarea noastra la Tronul Ceresc;

Bucură-te, cea ce ai primit poruncă de la Domnul;

Bucură-te, rugându-te mereu pentru noi înaintea Lui;

Bucură-te, domnind mereu cu Fiica ta, Regină a tuturor;

Bucură-te, în Sionul ceresc triumfător cu lumină;

Bucură-te, cea ce ai nascut-o pe Mama fecioara;

Bucură-te, cea ce ai adunat roadele slavei veșnice;

Bucură-te, alungand patimile păcătoase;

Bucură-te, gonind întunericul sufletelor noastre;

Bucură-te, ajutor în nevoie;

Bucură-te, mama Maicii Domnului;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 7

Elibereaza-ne pe toți cei care venim la mijlocirea ta de toate necazurile și durerile, da-ne binecuvântare și îndrepteaza-ne calea către viața veșnică, Sfanta Ana, ca în Împărăția Cerurilor sa strigam mereu: Aliluia.

Icos 7

Tu ai păzit toate poruncile lui Dumnezeu în viața ta, Sfânta și Dreapta Ana; ajută-ne să-L slăvim pe Domnul cu inimile noastre curate, si noi te cheamă:

Bucură-te, stea care strălucești ca o biserică din Rai;

Bucură-te, lumina arătându-ne calea mântuirii;

Bucură-te, părtașa gloriei lui Dumnezeu;

Bucură-te, moștenitoare a Împărăției Cerurilor;

Bucură-te, refugiu puternic pentru creștini;

Bucură-te, mijlocire fermă către credincioși;

Bucură-te, aducand bucurie sotiilor sterpe, daruindu-le copii;

Bucură-te, cea ce ii mângâi pe cei ce se întristează;

Bucură-te, glorioasa strămoșă a lui Dumnezeu;

Bucură-te, mijlocitoare harnica pentru noi;

Bucură-te, bucurie binecuvântată a sufletelor credincioase;

Bucură-te, cea binecuvântata printre femei;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 8

Ai primit rod minunat la bătrânețe, Sfanta Ana cea dreapta, după ce ai născut pe Divina Maică Maria; Pentru aceasta, lui Dumnezeu slăvit Ii cântăm cu glas mare: Aliluia.

Icos 8

După ce ti-ai terminat călătoria pământească, Sfânta Ana neprihănita, te-ai odihnit în locuința cerească. Aceeași sfântă adormire a ta este slavita, iar noi te laudam strigând:

Bucură-te, îngăduința pentru femeile neroditoare;

Bucură-te, binecuvantarea cu nașterea de copii mult așteptata;

Bucură-te, caci prin tine maternitatea este o binecuvântare;

Bucură-te, comoară inepuizabilă a darurilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, că rupi legăturile păcatului;

Bucură-te, încurajând inimile îndurerate cu darul copiilor;

Bucură-te, că ai dobândit îndrăzneală față de Domnul;

Bucură-te, atrăgând mila lui Hristos;

Bucură-te, că inchizi buzele celor necredincioși;

Bucură-te, ca ii alungi pe vrăjmași;

Bucură-te, râu al milei lui Dumnezeu;

Bucură-te, sursă inepuizabilă de vindecări;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 9

Toți Îngerii lui Dumnezeu și sfinții din Cer te slăvesc, binecuvântata Ana, împreună cu sfântul tău soț neprihănitul Ioachim, rugându-te pentru noi care te chemam in ajutor, strigand pentru mijlocirea ta la Domnul: Aliluia.

Icos 9

Bucurie mare ai avut cand ai nascut-o pe Fericita Ta Fiică, Sfântă si Dreaptă Ana, caci ea l-a născut pe Dumnezeul Atotputernic în trup, dăruindu-ne mântuirea eternă. Te laudam cu aceste cantari:

Bucură-te, izvor de bucurie;

Bucură-te, lumina a castității;

Bucură-te, că scoti la iveală orice inselaciune;

Bucură-te, caci alungi  întunericul nopții și poticnirea;

Bucură-te, vindecând durerea multor boli;

Bucură-te, revărsând rauri de milă;

Bucură-te, îndemnându-i la cainta pe cei care păcătuiesc;

Bucură-te, cea ce nu crezi în înțelepciunea pamanteasca;

Bucură-te, cea ce ii chemi pe păcătoși la pocăință;

Bucură-te, cea ce ii salvezi pe oameni din groapa distrugerii;

Bucură-te, ca prin tine bucuria cereasca este temelia noastră;

Bucură-te, izbăvirea lacrimilor noastre;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 10

Izbăvește-ne de orice nevoie, boală și întristare, Sfânta Ana neprihănita, și du rugăciunile noastre către Mântuitorul tuturor Dumnezeu, si noi cei care alergam cu sârguință în mijlocirea ta Ii cântăm cu venerație: Aliluia.

Icos 10

Cu zidul rugăciunilor tale mijloceste pentru noi, ruda lui Dumnezeu Sfanta Ana, salvandu-ne și protejându-ne de toate uneltirile dușmanului, iar noi iti strigăm:

Bucură-te, stâlp al evlaviei;

Bucură-te, ca ne ajuti sa nu cadem în nelegiuire;

Bucură-te, caci tu ii ajuti pe cei care muncesc;

Bucură-te, slăvită înaintea mamei lui Dumnezeu;

Bucură-te, vindecând bolile muritoare;

Bucură-te, mângâierea inimilor frânte;

Bucură-te, dăruind eliberarea tuturor celor ce suferă;

Bucură-te, dând ajutor celor care il cer;

Bucură-te, vărsând din belșug untdelemnul milei lui Dumnezeu pentru noi;

Bucură-te, cea care strălucești cu lumina harului ca un fulger;

Bucură-te, văzând slava lui Dumnezeu;

Bucură-te, bucurandu-te impreuna cu Îngerii;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 11

Primeste cu milă cântarea noastră de laudă, Sfânta Ana, și nu ne priva de recompensa rugăciunilor tale, caci alergam la tine în durerile inimii noastre, cerand ajutorul tau și strigand toate binecuvântările către Dătătorul de Viata Dumnezeu: Aliluia.

Icos 11

Lumina strălucitoare a îndurărilor strălucește asupra noastră Cinstita, Sfânta și Dreapta Ana, oferind vindecare și ajutor plin de har tuturor celor care alearga spre ea și strigă către tine:

Bucură-te, mângâierea celor nenorociți;

Bucură-te, întărirea celor obosiți;

Bucură-te, îndreptarea pântecelor spre rodire;

Bucură-te, vindecarea inimilor frânte;

Bucură-te, rupând legăturile sterilității;

Bucură-te, încetând frica de suferință;

Bucură-te, dăruind copii femeilor sterpe;

Bucură-te, dătătoarea de vindecare celor bolnavi;

Bucură-te, mama plina de laude evlavioase;

Bucură-te, ajutoarea soțiilor neroditoare;

Bucură-te, bucurie a oamenilor evlavioși;

Bucură-te, vindecarea sufletelor și trupurilor noastre;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 12

Cere pentru noi harul lui Dumnezeu sa ne ierte păcatele și sa ne indreptam viața, Sfânta si Dreapta Ana, și nu înceta să te rogi pentru noi în fața lui Hristos Cel Atotputernic, iar noi primind milă de la El, sa II strigăm: Aliluia.

Icos 12

Mijlocirea ta este puternică, sfânta Ana cea neprihănita, caci tu Il slăvești pe Domnul care te-a mărit, fiind rugatoare pentru noi care te laudam asa:  

Bucură-te, refugiu puternic creștinilor;

Bucură-te, bucuria liniștită a monahilor;

Bucură-te, caci te rogi pentru ocrotirea și întărirea locuințelor monahale;

Bucură-te, ajutatoarea tuturor credincioșilor;

Bucură-te, mângâierea jalei;

Bucură-te, mijlocire neclintita pentru toți cei care te cinstesc;

Bucură-te, izbăvindu-ne de orice nevoie;

Bucură-te, dând vindecare tuturor;

Bucură-te, mistuindu-ne patimile;

Bucură-te, arătând mila lui Dumnezeu pentru noi;

Bucură-te, cea ce ne umpli de bucurie;

Bucură-te, medicul bolilor noastre;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 13

O, sfânta Ana cea neprihănita, primeste de la noi nevrednicii aceasta cântare de lauda, si roagă-te Domnului  sa ne vindece de bolile mintale, sufletesti și trupești, mijlocește sa scapam de toți dușmanii vazuti si nevazuti și scapă-ne de chinurile veșnice, ca sa II cântăm lui Dumnezeu cu tine în Împărăția Sa: Aliluia. (Acest Condac se spune de 3 ori)

Icos 1

Ti-a aparut un înger din Rai care ti-a spus, Sfanta Ana, despre nasterea Preasfintei Fiice, care Il va naste pe Mântuitorul lumii – Hristos. Noi, minunându-ne de purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru tine, strigăm așa:

Bucură-te, neobosita noastră rugatoare înaintea lui Dumnezeu;

Bucură-te, mama Maicii Domnului;

Bucură-te, caci prin Tine Dumnezeu ne-a dat Legea;

Bucură-te, vestirea slavei viitoare;

Bucură-te, slavitoarea Dumnezeului Atotputernic;

Bucură-te, adâncimea întregii virtuți;

Bucură-te, că ai născut o Fiică, înflorind la bătrânețe;

Bucură-te, că ai lasat totul pentru Voia lui Dumnezeu;

Bucură-te, zorii strălucirii care vor veni;

Bucură-te, vas al harului lui Dumnezeu;

Bucură-te, cea ce ai ucis sterilitatea;

Bucură-te, cea ce ai arătat nașterea;

Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Condacul 1

Fiicei alese a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Sfintei Ana care a primit mult har prin Duhul Sfânt, ii vom aduce cântări de laudă cu credincioșie, caci prin rugăciunile sale ne eliberează de necazuri și dureri, harul sau revărsându-se către toți cei care strigă către ea: Bucură-te, Sfanta Ana, înțeleptita de Dumnezeu.

Rugăciune

O, Sfânta si Dreapta Ana, strămoșa Mântuitorului nostru Milostiv care ai născut-o pe Maica a lui Dumnezeu! Cu sufletul tău stai în Rai la Tronul lui Dumnezeu, dar pe pământ prin harul dat ție, împlinești diferite vindecări.

Uită-te, milostiva si Dreapta Ana, la oamenii care vin la tine rugându-se înaintea sfintei tale icoane și cerându-ți ajutorul; întinde rugăciunile tale sfinte către Domnul pentru noi cei nevrednici și cere iertarea păcatelor noastre; da bolnavilor vindecare, mângâiere celor îndurerati, fii ajutor celor nevoiași, dăruiește rodul pântecelui femeilor care te cheamă, inlaturand sterilitatea lor. Uită-te la rugăciunile soțiilor fără copii și da-le darul nasterii de prunci. Primeste rugăciunea noastră, a păcătoșilor, Sfanta Ana, și transforma durerile noastre în bucurie, caci prin rugăciunile tale primim har și milă, ca să Il slăvim pe Dumnezeu, în Treime slavit, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se, cu adevarat, sa te fericim pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti cea mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita, fara de asemanare, decat Serafimii, care, fara stricaciune, pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.

Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

 

Sursa: acoperamantulmaiciidomnului.wordpress.com

18-07-2022


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu