Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
CĂRŢI NOI / Produse noi. PROMOTIINr. vizualizari: 722

Suuus sa avem inimile. A doua venire se apropie - Alexandru Mihail Nita (CARTE)

Tags: apocalipsa; Judecata de apoi;
Suuus sa avem inimile. A doua venire se apropie - Alexandru Mihail Nita (CARTE)
 

Prezentare Suuus sa avem inimile. A doua venire se apropie:

În încheierea minunatei Cuvântări în parabole din  cap. 13 al Evangheliei de la Matei, Mântuitorul Iisus Hristos zice: „De aceea, orice cărturar cu învățătură despre Împărăția cerurilor este asemenea unui om gospodar, care scoate din vistieria sa (lucruri) noi și vechi” (Mt 13,52).

Un astfel de cărturar cu învățătură despre Împărăția lui Dumnezeu este Fratele Alexandru Mihail Niță, viețuitor la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. O mănăstire ce s-a voit, în intenția Mitropolitului Nicolae Bălan, cel care a rectitorit-o, a fi un focar de cultură teologic-duhovnicească, cu cât mai mulți călugări cărturari. Ceea ce s-a reușit în mare măsură, dacă ne gândim chiar și numai la câțiva dintre trăitorii acestei mănăstiri, de la părinți ca Arsenie Boca, Serafim Popescu și neuitatul Teofil Părăian, de la al doilea ctitor, Mitropolitul Dr. Nicolae Bălan, apoi al treilea ctitor, Mitropolitul Dr. Antonie Plămădeală și până la actualul Întâistătător al Mitropoliei Ardealului, Înaltpreasfințitul Dr. Laurențiu Streza, cu toții mari cărturari și mari patroni ai acestei faimoase mănăstiri din Transilvania. Astfel încât, Sfânta Mănăstire de la Sâmbăta de Sus a devenit și a rămas în conștiința românilor de pretutindeni ca un puternic focar de cultură și de spiritualitate.

Fratele Alexandru este deja un autor bine cunoscut cititorilor. Poetul, eseistul și scriitorul Alexandru Mihail Niță este, cu adevărat, un astfel de harnic și bine chivernisit gospodar, care, pe parcursul unei vieți de slujire a culturii, mai întâi ca muzician și profesor de muzică, ca dirijor de succes, iar apoi ca rod al unei intense căutări duhovnicești, ca unul dintre credincioșii (puțini la număr) deplin avizați și  activi ai comunității bisericești din care fac parte și, în cele din urmă, ca viețuitor în mănăstire (în Athos și în țară), peste tot ca un ales intelectual iubitor de Hristos, care a aflat el însuși, uneori cu uimire, și care împărtășește altora, cu generozitate, rezultate valide ale acestei căutări, ne oferă, iată, un nou volum plin de „învățătură despre Împărăția cerurilor”, ca să reluăm expresia mateiană.

Eseurile din acest volum, adunate sub  titlul generic SUUUS SĂ AVEM INIMILE, cuprind o mare varietate de abordări, grupate în trei grupaje foarte bogate, cu titluri sugestive: Porunca iubirii și iubirea arginților; Suferința iconoclastă; Suferința culturii.

Variatele teme sunt tratate cu argumentări fundamentate pe învățătura biblică și patristică, cu afirmarea avizată a unor importante teme dogmatice, apologetice, liturgice, etice (morală creștină), cu bine definite încadrări istorice, puse toate în lumina blândă a adevăratei filosofii, ce-și are sursa și puterea în Evanghelia lui Hristos.

„Creștinismul – scrie autorul acestei cărți –, prin întruparea, botezul, jertfa, învierea și înălțarea Fiului la cerurile Tatălui, a adus dovada deplină, vie, a Legii Noi, propovăduită nu doar verbal, ci mai ales cu viețuirea în fapte a învățăturii Dumnezeului înomenit, de apostolii chemați la îndumnezeire. Obstacolul greu al urcușului spre locașurile cerești este jertfa.” Iată piatra de temelie a vieții credinciosului, stânca de neclintit pe care să-ți clădești existența și să-ți lucrezi dobândirea bunătăților celor veșnice! Ansamblul acestor eseuri indică acest unic și minunat răspuns pentru orice căutător al sensului vieții sale.

Este și concluzia lucrării, având chiar acest titlu sugestiv: Soluția. Din care și citez acest îndemn: „Mereu trebuie trecute probele credinței, pentru consolidarea iubirii și întărirea nădejdii în Dumnezeu și numai în El și Biserica Sa, până ce ispititorul se va lovi mereu de zidul de netrecut al rugăciunii, păzit de bunii povățuitori îngerești, trimiși celor tari în virtuți pentru a-i ajuta…”

Nădăjduiesc să fie mulți cei care se vor hrăni și adăpa duhovnicește din eseurile cuprinse în acest volum, spre plăcută delectare și spornică îmbogățire intelectuală și duhovnicească.

Pr. prof. Vasile Mihoc

Detalii despre carte / COMANDA

21-03-2022
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu