Cookies de analiza a traficului sunt inactive, dar pot fi activate prin click pe Accept | Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 4988

Cărţile electronice de identitate ar putea fi opţionale

Tags: card; antihrist; protecţia datelor; sinod;
Cărţile electronice de identitate ar putea fi opţionale

     Cărţile electronice de identitate şi de rezidenţă vor putea fi solicitate la libera alegere a cetăţenilor. Populaţiei i se oferă posibilitatea de a alege între actele de identiatte care conţin date biometrice şi, respectiv, cip, sau cele clasice, deja existente. Astfel, dreptul persoanei la viaţă privată nu va fi încălcat. Noua lege va intra în vigoare de la 1 iulie 2013. Acestea sunt unele dintre cele mai importante propuneri ale unei Hotărâri de Guvern propuse spre aprobare de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, aflată în prezent, în dezbatere publică.

Puteţi citi aici comunicatul de presă al MAI (proiect de act normativ). Extras: „Proiectul nu aduce atingere dreptului persoanei la viaţă privată. Documentele electronice – cartea electronică de identitate (CEI) şi cartea electronică de  rezidenţă (CER) – reprezintă doar o opţiune pe care solicitanţii o au la dispoziţie, în raport cu actele de identitate/ rezidenţă clasice. CEI şi CER se eliberează numai la solicitarea persoanei interesate, în varianta în care aceasta consideră că răspunde intereselor sale: cu sau fără amprente digitale. Datele biometrice se colectează exclusiv pentru a fi introduse în CEI/CER şi nu se stochează în baze de date, pentru interogări ulterioare.”
 
Pe măsură ce „ameninţarea” introducerii în uz a documentelor şi cardurilor electronice a devenit tot mai actuală, Biserica Ortodoxă şi-a făcut cunoscută poziţia prin decizii ale Sfintelor Sinoade şi solicitări oficiale către autorităţi. Redăm, în continuare, elemente de poziţie din comunicatele Bisericii Ortodoxe Române, a Greciei, a Rusiei, a Ucrainei şi a Serbiei pe tema documentelor electronice.
 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a adoptat, în unanimitate, Hotărârea nr. 638/2009 în legătură cu problema noilor paşapoarte electronice care includ date biometrice. În Hotărârea Sfântului Sinod se arată că “întrucât unele persoane au reticenţe faţă de paşapoartele biometrice, Sfântul Sinod va interveni pe lângă instituţiile Statului Român (Preşedinţie, Parlament, Guvern) cu solicitarea de a se adopta măsurile necesare pentru modificarea şi completarea legislaţiei în vigoare prin extinderea prevederilor referitoare la cazuri de urgenţă (paşaport temporar) şi la cazuri când, din motive de conştiinţă sau religioase, persoana nu doreşte paşaport electronic care include date biometrice”. [... ] “Văzând tulburarea provocată de opiniile confuze şi contradictorii cu privire la noile paşapoarte biometrice, Sfântul Sinod îndeamnă clerul, monahii şi credincioşii să rămână statornici în credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos, Biruitorul iadului şi al morţii, să sporească în rugăciune şi fapte bune, vieţuind creştineşte în familie, mânăstire şi societate, fără a răspândi panică şi îngrijorare prin preocupare excesivă pentru lucruri trecătoare. Astfel, Dumnezeu ne va lumina, ne va apăra de tot răul şi ne va ajuta să săvârşim binele.”
 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei : „Această încercare şubredă a diferiţilor noştri duşmani se caută a se întări prin emiterea noilor buletine electronice... Biserica Greciei nu se subordonează identităţii ortodoxe a creştinului ortodox prin înscrierea religiei lui în buletinul personal, dar ea este interesată, în primul rând, de păstrarea credinţei întreagă şi nevătămată, darul unităţii naţionale a elenismului şi ortodoxiei, care a constituit preţiosul sprijin al neamului. Biserica Greciei face apel la Guvern să nu se retragă sub presiunile acelor organizaţii şi să nu cedeze şantajului... Fără îndoială, Sfântul Sinod are înaintea ochilor ameninţarea de coşmar care se ascunde pe buletinele electronice, ameninţarea “dosarului electronic” pentru greci; posibilitatea ca buletinul să cuprindă pe banda magnetică diferite date neştiute de posesor, pe care numai un dispozitiv special electronic va putea să le “citească”... ”
 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Rusiei (Decizie din ianuarie 2013): „În ultimii ani, din ce în ce mai multe persoane, chiar şi dintre fiii Bisericii Ortodoxe Ruse, se arată tot mai îngrijoraţi de introducerea în raporturile dintre cetăţean şi instituţiile statului, cetăţean şi comercial-bancare, a noilor tehnologii electronice... În ultima vreme, în societate a început să ia amploare o legitimă preocupare cu privire la faptul că folosirea codului numeric personal de identificare, atribuit omului pe viaţă, sub formă unui card, cip sau alte asemenea forme, poate deveni o condiţie obligatorie pentru accesul la toate bunurile materiale şi sociale de primă necesitate. Folosirea codului numeric personal de identificare, în combinație cu mijloacele tehnice moderne, permite un control total asupra persoanei fără consimţământul său — [se] pot urmări toate mişcările persoanei, cumpărăturile, plăţile, controlul medical şi felul tratamentului, beneficierea de asistenţă socială, precum şi alte acţiuni relevante în plan juridic şi social, până chiar şi viaţa sa personală... Pe lângă toate acestea, un alt  motiv serios pentru îngrijorare este şi tendinţa către o mai amplă colectare a datelor biometrice despre om şi, nu în ultimul rând, apariţia unor dispozitive electronice implantabile de identificare... Biserica este ferm convinsă că aceste tehnologii nu trebuie să fie impuse în mod forţat sau să fie fără alternativăBiserica consideră inacceptabilă orice formă de constrângere a cetăţenilor pentru a utiliza diverse dispozitive electronice de identificare a persoanei, mijloace automatizate de colectare şi prelucrare a datelor, evidenţa datelor cu caracter personal sau a datelor ce ţin de viaţa privată a fiecărei persoane. Persoanei trebuie să i se garanteze dreptul de a avea acces la toate bunurile sociale fără a prezenta oarecare documente electronice, trebuie să i se asigure toate garanțiile materiale, tehnice şi organizatorice şi, dacă este necesar, chiar garanţii juridice. Biserica consideră inacceptabilă aplicarea forţată pe corpul unei persoane a oricăror însemne de identificare, vizibile sau invizibile, implantarea microcipurilor sau/și a dispozitivelor nanoelectronice... ” (sursa: patriarhia.ru prin razboiintrucuvant.ro)
 
Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe a Ucrainei: „Facem un apel către organele de resort ale statului ca pentru credincioşii ortodocşi din Ucraina să se elaboreze un sistem alternativ de impozitare şi înregistrare a persoanelor fizice şi a organizaţiilor religioase, care să nu fie discriminatoriu, precum şi dreptul la libera alegere a sistemului de plată a impozitelor pentru toţi cetăţenii, ca în nici un caz să nu fie obligaţi să primească numărul de identificare, care, faţă de toate celelalte, îl depersonalizează pe om, practic îl lipseşte de nume şi prenume la nivelul vieţii sociale şi cetăţeneşti, distrugându-i demnitatea şi ducând la atingeri ale drepturilor şi libertăţilor sale... Rugăm autoritatea statului să nu amendeze penal sau administrativ pe aceia dintre credincioşii Bisericii noastre care nu ar voi să primească deloc numărul de identificare... ”
 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Serbiei: „De aceea, îi rugăm pe fraţii Arhierei să se pronunţe soborniceşte şi să atenţionăm Guvernul Serbiei asupra următoarelor: - pericolul de strângere şi stocare a datelor despre viaţa personală a oamenilor, mai ales despre convingerile religioase şi politice, despre sănătate, persoane cunoscute, călătorii, ş.a.; - nedreptatea de a identifica un om de la depărtare fără ştiinţa lui, mai ales în locurile unde el nu este dator să se prezinte;- dreptul fiecărui om liber să ştie ce fel de informaţii se află în dosarul lui electronic, precum şi faptul că lista datelor care se păstrează trebuie să fie clar definită;-mijloacele de identificare a omului nu trebuie să dăuneze sănătăţii lui, să înjosească cinstea şi demnitatea lui;- nu trebuie folosite mijloacele de identificare ce ţin de trupul uman; -în nici un caz nu trebuie înfiinţată o bază de date centralizată, din cauza posibilităţii intrării în sistem a unor persoane rău intenţionate, precum şi a serviciilor secrete străine; - este fundamental să se introducă dreptul de alegere a documentelor de identitate pentru cei care, din motive religioase sau alte motive umane, nu vor să primească buletine electronice. Dacă va exista bunăvoinţă, Guvernul poate anula consecinţele negative ale legii adoptate... ” 
 
Ca urmare a protestelor credincioşilor basarabeni, în vara lui 2012, guvernul de la Chişinău a modificat legea evidenţei populaţiei, astfel încât actele cu cip şi înregistrarea electronică sa nu mai fie obligatorii.  Documentele în format complet le puteţi citi aici.

În cel mai recent interviu pe tema „semnelor timpului şi îndosarierii electronice”, datând din 30 ianuarie 2013, Pr. Iustin Pârvu, stareţul Mănăstirii Petru-Vodă, era întrebat:
Părinte, asistăm la introducerea unor măsuri din ce în ce mai abuzive la adresa cetăţenilor români, prin implementarea obligatorie a cardurilor de sănătate electronice. Suntem în faţa unui sistem dictatorial ce îşi spionează cetăţenii prin cipuirea obligatorie. Mai au creştinii de rând puterea să se lupte cu un sistem atât de înverşunat care le cere un preţ prea mare pentru a convieţui în societate: propria libertate?
Răspuns Pr. Iustin: „În zilele noastre se vorbeşte atât de mult despre democraţie, despre libertatea de gândire, despre libertatea credinţei şi tocmai aceste valori sunt călcate mai mult în picioare. Cu cât se vorbeşte mai mult, cu atât le desfiinţează mai tare. Ei au conceput omul modern ca omul căruia să i se dicteze ce să gândească şi ce să creadă. Orice manifestare trebuie aşadar controlată şi pusă la index. Şi cred că fiecare din noi poate cerca dacă i se oferă dreptul să spună ceva sau nu, pentru că oricum nimeni nu îl va lua în seamă. Libertatea de opinie este doar de faţadă, doar în teorie, dar în realitate drepturile ne sunt călcate în picioare. Iată că asistăm la o contradicţie a acestui sistem democratic, contradicţia între teorie şi practică. Iar pe poporul nostru se aplică de minune; noi suntem un exemplu de supunere şi toleranţă. E un popor prea bun, toate le ia de bune, toate le crede, toate le nădăjduiește. Ştiindu-l un popor îngăduitor şi temător de Dumnezeu, puterile lumii profită de aceste calităţi şi transformă poporul român în cobaiul Europei. Dar de fapt ei au o ură nestăpânită împotriva popoarelor ortodoxe şi a Ortodoxiei în general. Aşezarea sufletească a poporului român e lipsită de aroganță, de refuz, de împotriviri, de nemulţumiri şi lor nu le rămâne decât dorinţa de a ne exploata şi a ne supune cu totul la gândul lor perfid. Popoarele acestea se exploatează unele pe altele în raport de civilizaţie, în raport de cultură, de religia şi de tradiţia lor specifică. Poporul român e mai uşor de exploatat. Însă îngăduinţa românului este până la un moment dat. El este îngăduitor, dar până când îl superi prea tare; atunci nu îl mai poţi opri din năvala lui şi reacţionează, numai că trebuie să îi ajungă cuţitul la os. Când e vorba de implementarea unor legi care atrag urgia păcatului, românul trebuie să reacţioneze, nu trebuie să rabde, ci să găsim păstorul cel bun şi să mergem în căutarea adevărului. Aceste prigoane care vin peste noi trebuie să ne întărească mai mult şi să învăţăm să ne apărăm viaţa spirituală şi materială. Va trebui să revenim, cum am mai zis, la viaţa simplă a ţăranului român de altădată. Nu avem nevoie de tehnica lumii. Ţăranul nostru s-a înecat în tehnică; nu are echilibru şi stăpânire de sine în faţa tehnicii. Tehnica este un vierme care roade cele mai puternice stânci ale civilizațiilor. Nu trebuie să ne temem că nu vom avea ce mânca. Ne rugăm – vom avea. Nu ne rugăm – nu vom avea.” (interviul complet în Revista Atitudini, nr.27).
a consemnat Cristina Roman
23-02-2013
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu