Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 943

Știri externe - Iulie 2018 (EXT)

Tags: ;
 

GEORGIA: Privilegiile Bisericii Ortodoxe, neconstituționale

Curtea Constituțională a Georgiei a declarat "neconstituționale" prevederile Codului Fiscal și ale Legii privind Proprietățile de Stat, care acordă privilegii Bisericii Ortodoxe Georgiene, conform publicației Orthodoxie, care citează https://civil.ge/archives/245636. Două acțiuni au fost depuse de un grup de organizații religioase, una în octombrie 2015, iar cealaltă în iulie 2016. În ambele cazuri, consultanța juridică a fost furnizată de "Institutul pentru Toleranță și Diversitate ", situat în Tbilisi, și de Departamentul de Drept Constituțional al Universității Libere din Tbilisi. În plângerea lor din 2015, organizațiile au contestat prevederile Codului Fiscal (articolul 168), care prevăd scutirea de TVA pentru construirea, restaurarea și pictura bisericilor efectuate de Patriarhia Georgiei. Procesul din 2016 a contestat prevederile Legii Proprietății de Stat (articolul 63), care permit transferul gratuit al proprietății de stat către Biserica Ortodoxă. Potrivit Curții Constituționale, Parlamentul Georgian, pârât în ambele cazuri, a susținut că dispozițiile în litigiu au vizat recunoașterea "rolului excepțional" al Bisericii Ortodoxe Georgiene, în conformitate cu Constituția Georgiei. Curtea, în hotărârea sa din 3 iulie 2018, a decis că "recunoașterea rolului excepțional al Bisericii Ortodoxe Georgiene este asociată cu semnificația ei istorică, și nu servește la stabilirea de privilegii legale pentru Creștinismul Ortodox în prezent". Curtea a hotărât că discriminarea poate fi eliminată în oricare dintre cazuri, fie prin eliminarea completă a dispozițiilor relevante, fie prin extinderea privilegiilor către alte părți interesate. Dispozițiile vor fi declarate nevalabile, în vigoare din 31 decembrie 2018, potrivit hotărârii. Sursa - Lonews 

CROCEU, îngrijorare față de conținutul convenției de la Istanbul

Comitetul Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă UE (CROCEU) a lansat recent o declarație, care condamnă cu fermitate violența împotriva femeilor și violența domestică, amintind că Biserica Ortodoxă consideră că bărbații și femeile sunt egali în demnitate înaintea lui Dumnezeu.  Declarația CROCEU "salută intenția participanților la Convenția de la Istanbul, de a furniza un document obligatoriu din punct de vedere juridic destinat să creeze un cadru comun complet în acest domeniu". "Cu toate acestea, CROCEU își exprimă îngrijorarea serioasă cu privire la introducerea unui nou termen în textul Convenției, și anume "genul" și alți termeni conecși", reclamând lipsa unei abordări unitare a interpretării acestui termen în rândul celor care sunt chemați să pună în aplicare Convenția în legislația țărilor lor. CROCEU și-a manifestat, de asemenea, îngrijorarea că această Convenție ar putea fi folosită ca prim pas spre încercările viitoare de legalizare a noțiunilor de "gen" și "identitate de gen", "într-un context juridic care ar contrazice învățătura biblică". Comitetul Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (CROCEU) a fost înființat în 2010. Scopul acestuia este acela de a facilita cooperarea între reprezentanții ortodocși și instituțiile europene, în ce privește procesul de integrare europeană. Convenția de la Istanbul a intrat în vigoare pe 1 august 2014, fiind semnată de de aproape toate statele membre ale Consiliului Europei și de Uniunea Europeană. Este vorba despre o Convenție a Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Ea a fost semnată de toate statele membre ale Consiliului Europei, cu excepția Azerbaidjanului și a Rusiei, ultimul stat semnatar fiind Grecia. Sursa - Lonews

BULGARIA: Patriarhul bulgar Neofit i-a primit pe reprezentanții Patriarhului Ecumenic Bartolomeu

În data de 3 iulie, Patriarhul bulgar Neofit i-a primit, la solicitarea acestora, pe reprezentanții Patriarhului Ecumenic Bartolomeu. La întâlnire au participat Mitropoliții Gavriil de Lovech, Nicolae de Plovdiv, Daniel de Vidin și Episcopul Gherasim, secretar principal al Sfântului Sinod al Patriarhiei Bulgare. Delegația Patriarhiei Ecumenice a fost formată din Mitropolitul Emanuel al Franței și Mitropolitul Bartolomeu al Smyrnei, care au transmis salutul fratern al Patriarhului Bartolomeu. Conform unui raport sumar al Patriarhiei Bulgare, "în cadrul reuniunii au fost discutate aspecte de interes comun", însă, ca șî în cazul întâlnirilor precedente, cu lideri ai Bisericilor Ortodoxe locale din alte țări, cel mai probabil subiectul principal a fost rezolvarea schismei din Ucraina. O întâlnire recentă pe aceeași temă a avut loc zilele trecute între Patriarhul României, Daniel, și aceiași reprezentanți ai Patriarhiei Ecumenice, întâlnire rămasă neraportată de către Biroul de Presă al Patriarhiei Române, despre care am informat în edițiile anterioare de știri.

VATICAN: Scrisoare adresată Papei Francisc de către Patriarhul Ecumenic 

O delegație a Patriarhiei Ecumenice - care a constat din Arhiepiscopul Iov de Telmessos, co-președinte al Comisiei Internaționale comune de Dialog Teologic între Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă, Episcopul Theodoretos de Nazianz și diaconul Alexandru Koutsis - s-a deplasat la Roma, pe 27 iunie 2018, Biserica Romei serbându-și sfântul patron În timpul ședinței, Arhiepiscopul Iov de Telmessos a citit scrisoarea semnată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, adresată Papei Francisc al Romei. Redăm mai jos fragmente din traducerea acestei scrisori: "Sanctitatea Voastră, Anunțul Evangheliei lui Hristos în lumea secularizată de astăzi, după modelul misiunii slăviților Apostoli Petru și Pavel, este o obligație pentru cele două Biserici ale noastre. În acest sens, Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, care s-a întrunit pe Insula Creta, în iunie 2016, a subliniat în mesajul său că „reevanghelizarea poporului lui Dumnezeu în societatea modernă, seculară, și evanghelizarea celor care nu L-au cunoscut încă pe Hristos rămân o obligație constantă pentru Biserică". Unitatea creștinilor este o condiție prealabilă necesară pentru îndeplinirea acestei misiuni a Bisericii. Mărturia noastră comună în fața numeroaselor provocări ale lumii contemporane este un exemplu elocvent pentru Biserica lui Hristos, care ne apropie unul de celălalt. Într-adevăr, în acțiunile noastre comune, trăim tăria unității și a solidarității, devenind din ce în ce mai conștienți de tulburarea diviziunii.

În acest sens, dialogul teologic, care a continuat timp de aproape patruzeci de ani între Bisericile noastre surori, este o prioritate și ne poate aduce multă speranță... Desigur, mărturia noastră comună în lume nu poate fi limitată la dialogul teologic, ci trebuie să includă și acțiuni comune în fața provocărilor din epoca noastră. Astfel, plini de speranță, așteptăm cu nerăbdare întâlnirea Voastră și a oficialilor Bisericilor creștine din Orientul Mijlociu, din Bari, de luna viitoare, pentru rugăciune si reflectare asupra păcii și reconcilierii. Suntem siguri că rolul nostru și al acestor Biserici este crucial pentru pacea pe pământ. Adevărata pace a lumii nu este pur și simplu absența războiului, ci, mai presus de toate, manifestarea libertății, dreptății și solidarității. Lumea se așteaptă ca Bisericile noastre să conducă oamenii spre profunzimile acestui adevăr, la schimbarea mentalității și a modului de viață și la o mai bună înțelegere reciprocă. În acest sens, Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe a subliniat că „dialogul interconfesional onest contribuie la dezvoltarea încrederii reciproce, în apărarea păcii și reconcilierii.(....) Adevărata pace nu poate fi realizată prin forța armelor, ci doar prin iubirea care „nu caută ale sale“ (1 Corinteni 13-5). Trebuie folosit untedelemnul credinței, pentru a calma și vindeca rănile altora, și nu pentru a înteți focul urii" (enciclică, alin. 17). - Patriarhia Ecumenică, 29 iunie 2018, Arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Romă și Patriarh Ecumenic". Sursa - Lonews 

ISRAEL: Prințul William, Duce de Cambridge, s-a rugat joi în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim

Marcând prima vizită oficială în Țara Sfântă a unui membru al Familiei Regale britanice după 1948, Prințul William, Duce de Cambridge, s-a rugat joi în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Ducele de Cambridge a vizitat Iordanul, Israelul și Palestina în perioada 24-28 iunie 2018 scrie site-ul oficial al Casei Regale a Marii Britanii. În ultima zi a vizitei, Ducele de Cambridge a vizitat Biserica Sfânta Maria Magdalena de pe Muntele Măslinilor din Ierusalim, unde a adus un omagiu la mormântul străbunicii sale, Prințesa Alice de Battenberg. La Biserica Sfântului Mormânt, care este construită pe locul răstignirii și învierii Mântuitorului Hristos, ducele a fost primit de o delegație a reprezentanților Bisericilor creștine, printre care s-a numărat și Preafericitul Părinte Teofil III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului. După ce a intrat în Biserica Sfântului Mormânt, Prințul William a îngenunchiat și a atins Piatra Ungerii, locul unde a fost pregătit trupul lui Iisus pentru punerea în mormânt. Potrivit site-ului Patriarhatului latin al Ierusalimului, Ducele de Cambridge a mers la Sfântul Mormânt unde s-a rugat o perioadă îndelungată. După ce i-a fost prezentată Biserica, a urcat la locul răstignirii, unde a aprins o lumânare. La final, Patriarhul Teofil i-a oferit Ducelui de Cambridge o icoană reprezentând Sfântul Mormânt și Învierea Domnului. Sursa - Basilica 

Noile reglementări GDPR și RELIGIA. MARTORII lui IEHOVA RISCĂ AMENZI

O comunitate religioasă este operator în ceea privește prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul unei activități specifice, precum cea de predicare din casă în casă, a decis recent Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Decizia Curții de Justiție a fost luată în urma solicitării Curții Administrative Supreme din Finlanda de a clarifica dacă activitățile de colectare a datelor de către predicatorii comunității religioase Martorii lui Iehova trebuie să respecte normele dreptului Uniunii în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. Membrii acestei comunități, în cadrul activității lor de predicare în casă în casă, iau note privind vizitele efectuate la persoane pe care nici ei şi nici comunitatea nu le cunosc. Datele colectate pot să includă numele și adresele persoanelor abordate, precum și informații referitoare la convingerile religioase ale acestora și la situația lor familială. Acestea sunt colectate în scopul unei eventuale vizite ulterioare, fără ca persoanele vizate să fi consimțit la aceasta sau să fi fost informate despre colectarea lor. CJUE mai aminteşte că noţiunea „operator” poate privi mai mulți actori care participă la această prelucrare, fiecare dintre ei fiind în acest caz supus normelor dreptului Uniunii în materie deprotecție a datelor cu caracter personal. Acești actori pot fi implicați în diferite stadii ale prelucrării și în diferite grade. Proiectul de lege care aplică în România Regulamentul european privind protecția persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal a fost aprobat la finele lunii iunie de Parlament și prevede că prelucrarea datelor personale nu poate fi realizată de cât cu consimțământul persoanei. Operatorii datelor sunt obligați să asigure și măsurile necesare pentru „protejarea drepturilor libertăților și intereselor legitime” ale persoanelor vizate, atlfel riscă amenzi de la 10.000 lei până la 200.000 lei. Sursa: Evenimentul Zilei

CMB reia apelul pentru eliberarea celor doi episcopi de Alep, răpiți în Siria

Comitetul Central al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) şi-a exprimat recent îngrijorarea faţă de „deteriorarea situaţiei creștinilor din Orientul Mijlociu”, potrivit site-ului oficial al instituţiei. În timpul întâlnirii de la sfârşitul lunii trecute, Comitetul Central al instituţiei a reluat apelul pentru eliberarea celor doi episcopi sirieni răpiţi în 22 aprilie 2013 de lângă Alep: Paul Yazigi și Ioan Ibrahim. „Continuăm să ne rugăm pentru a se întoarce în siguranță la bisericile, comunitățile și familiile lor, ca un semn de speranță pentru toți creștinii din Siria și regiune”, se menţionează în declaraţia Consiliului Mondial al Bisericilor. În acelaşi document a fost subliniat că „este nevoie de un nou pact social în întreaga regiune a Orientului Mijlociu”. Consiliului Mondial al Bisericilor militează pentru „un angajament comun dezvoltat și împărtășit de toate comunitățile din țările din regiune bazat pe o înțelegere incluzivă a cetățeniei și a drepturilor omului, garantat constituțional sub care toate bisericile și comunitățile religioase, cu diversele lor identități etnice, religioase și culturale, pot trăi și prospera în dragostea și harul dat tuturor de Dumnezeu”. Cei doi episcopi au fost răpiţi acum cinci ani de terorişti, de lângă oraşul Alep, în timpul misiunii caritative desfăşurate în satul Kafr Dael. Patriarhul Ioan al X-lea al Antiohiei şi al Întregului Orient a adresat în toţi aceşti ani de la dispariţie numeroase solicitări instituţiilor abilitate pentru readucerea ierarhilor, mai ales că Episcopul Paul Yazigi de Alep este fratele său. Celălalt episcop răpit, Ioan Ibrahim, face parte din Patriarhia Siriacă a Antiohiei. Sursa: Basilica

 

Linkuri la știri

6000 de creștini uciși anul acesta în Nigeria - Napocanews 

Părintele constantin Târziu a fost înmormântat la Paris- Basilica 

SUA - centrele pro viață nu pot fi obligate să promoveze avortul - Cultura Vieții 

SUA - Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, dedicat Centenarului Marii Uniri - Basilica

 

 

17-07-2018


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu