Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Tema luniiNr. vizualizari: 4014

Pastorația pe Facebook - a fi sau a nu fi?

Cristina Roman
Tags: pastorație; internet;
Pastorația pe Facebook - a fi sau a nu fi?

 

S-a spus adesea că Biserica este cu un pas în urma vremurilor pe care le trăim, că ar trebui să-și adapteze limbajul și mesajul la modul de viață al omului contemporan. Accesul generalizat la internet și la site-urile de socializare este o realitate a zilelor noastre și poate fi un bun instrument de pastorație "modernă". Dar, pentru că există și riscul unei expuneri publice nepotrivite, ori a relativizării importanței și semnificației unor slujbe și Taine bisericești, se recomandă preoților și parohiilor multă prudență și cumpătare în desfășurarea activităților de tip online. Cineva poate fi convins printr-o postare pe Facebook, de exemplu, să meargă la biserică pentru Taina Spovedaniei, dar niciodată nu se va putea spovedi în modul virtual. Și exemplele pot continua.

Recent, în contextul în care  Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2015 An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi,  mass media a acordat o atenție deosebită unui mesaj al Patriarhului Daniel, interpretat drept îndemn ca preoții să-și înființeze conturi Facebook. Este vorba de Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel la deschiderea lucrărilor Conferinței pastoral-misionare de primăvară, Bucureşti, 27 mai 2015, Sala Mare a Palatului Naţional al Copiilor, din care spicuim:

"(...)  Astăzi, societatea românească trece printr-o perioadă de criză prelungită care se manifestă în toate laturile vieţii umane, pornind de la sărăcia materială a multor persoane defavorizate până la diminuarea valorilor spirituale şi morale din societate. În acest context, misiunea Bisericii Ortodoxe Române, adevărata maică spirituală a neamului românesc, se adresează astăzi atât celor care sunt credincioşi statornici în credinţa ortodoxă şi ajută Biserica, dar şi celor care, din diferite motive, se îndepărtează de Biserică, sunt indiferenţi sau ostili ei. 

(...) Secularizarea contemporană indusă sau impusă, care afectează deopotrivă spaţiul public şi modul de viaţă individual european, poate fi contracarată dacă misiunea parohiei şi a mănăstirii va avea în centru o viaţă duhovnicească profundă şi o acţiune pastorală şi socială ancorată în realităţile complexe ale timpului în care trăim. Pentru aceasta este necesar ca întreg clerul ortodox şi toţi credincioşii mireni să cultive o conştiinţă misionară profundă şi să facă eforturi constante pentru a răspunde în mod înţelept şi eficient provocărilor şi problemelor noi care apar în societatea românească, dar mai ales celor care survin la nivel local, în comunitatea parohială şi în comunitatea monahală.

(...) În acest sens, preotul poate intensifica activitatea sa sacerdotală, învăţătorească şi administrativă, prin intensificarea cooperării dintre credincioşii mireni pentru apărarea credinţei ortodoxe şi pentru susţinerea lucrării misionare a Bisericii în societate. Cu alte cuvinte, trebuie cultivată mai mult conştiinţa misionară şi responsabilitatea eclesială a laicatului ortodox, astfel încât mirenii ortodocşi să nu fie doar credincioşi de duminică sau sărbători, ci şi mărturisitori permanenți ai valorilor credinţei creştine în familie, la locul de muncă şi în societate.

Astăzi, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban, provocările sunt multiple şi nu pot fi rezolvate în mod izolat sau singular, ci concertat şi solidar... În toate aceste situaţii, preotul are o misiune mare şi sfântă care, este în acelaşi timp spirituală şi socială, aceea de a transmite în comunitatea sa, cu mijloace tradiţionale proprii slujirii sale, dar şi cu mijloace noi inspirate din confruntarea cu noile realităţi pe care le cunoaşte, mesajul iubirii milostive şi vindecătoare a lui Dumnezeu faţă de oameni.

(...) O atenţie deosebită trebuie acordată generaţiei tinere, deoarece aceasta este expusă unor multiple influenţe derutante, încât tânărul de azi nu mai poate discerne uşor calea care duce spre mântuire. Faţă de tinerii de astăzi care, uneori, au aşteptări mari de la Biserică, alteori, o ignoră, fiecare comunitate parohială trebuie să îşi dedice timp şi energie, pentru a ajuta pe tineri să Îl descopere pe Mântuitorul Iisus Hristos în inimile lor, atunci când ei caută un ideal superior în viaţă, pentru ca tinerii să simtă lumina, pacea şi iubirea lui Hristos ca fiind conţinutul esențial al vieţii creştine... "† DANIEL- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

După cum relatează un cunoscut post TV, care îl citează pe Părintele Patriarh: „Biserica noastră are datoria de a înţelege modul de funcţionare al societăţii informaţionale şi de a intra în reţelele de socializare pentru întâlnirea cu omul de astăzi... Totuşi, (utilizarea media digitală) poate aduce şi noi provocări sau pericole în privinţa păstrării valorilor”.

Mesajul pare în contradicție cu o decizie recentă a Sfântului Sinod al BOR, de "evaluare periodică de către Centrele eparhiale a monahilor şi preoţilor care desfăşoară activităţi de comunicare în spaţiul virtual. Utilizarea de către clerul ortodox a mijloacelor de comunicare virtuală în întreaga activitate bisericească trebuie făcută cu scopul de a promova misiunea, viaţa spirituală şi unitatea Bisericii, nu în detrimentul acestora."

Subiectul este de actualitate și pe agenda internațională a Bisericilor Ortodoxe. Astfel, în perioada 7-9 mai 2015, la Atena, în Grecia, a avut loc prima conferinţă internaţională privind abordarea raporturilor dintre media digitală şi pastoraţia ortodoxă. După cum informează Ziarul Lumina, Conferința și-a propus să facă o evaluare a lucrării pastorale ortodoxe cu ajutorul mediei digitale, să reflecteze asupra dinamicii prezenţei ortodoxe în acest domeniu particular, cu perspective asupra dezbaterilor privind evoluţia discursului creştin ortodox în ciberspaţiu. Mai mult, conferinţa și-a propus o coordonare a eforturilor pentru o mai bună răspândire a cuvântului Evangheliei către utilizatorii de internet, spre slava lui Dumnezeu. De asemenea, un alt obiectiv este alcătuirea unei baze comune pentru promovarea valorilor creştin-ortodoxe tradiţionale printre oamenii de bunăvoinţă. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhia Română va fi reprezentată la acest eveniment de Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, membru în Comitetul de Onoare, şi de pr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal, în calitate de conferenţiar.

Redăm în continuare, în traducerea Agenției de Știri Lăcașuri Ortodoxe, o parte dintre concluziile oficiale ale acestei prime conferințe:

(...) Internetul poate fi cel mai bine utilizat astfel încât Cuvântul lui Dumnezeu "să aducă roadă". La conferințele și mesele rotunde, care au avut loc în aceste trei zile, au fost identificate problemele și pericolele care apar prin utilizarea irațională a Internetului și, în paralel, a fost subliniat aspectul pozitiv.

În mod specific, au fost identificate părți negative ale utilizării abuzive a Internetului, și anume abuzarea de Internet, și, totodată, așteptările exagerate legate de simpla utilizare a mijloacelor moderne de comunicare și de informare digitală. Au fost menționate pericolele care amenință persoana umană și relația credinciosului cu Dumnezeu și cu Biserica, în realitatea creată de aceste noi oportunități. În acest context, avertismentele învățăturii patristice, privind consecințele fragmentării condiției umane, au dobândit o nouă relevanță.

S-a constatat, din nou, că elementele distinctive ale timpului nostru sunt: "digitizarea" vieții, adică pătrunderea tehnologiei în toate manifestările sale - muncă, informare, educație, prietenie, relații intra-umane și în alte domenii. Toate acestea schimbă, de asemenea, "identitatea" persoanei, dincolo de demnitatea ei reală aceasta primind o dimensiune virtuală. Prin urmare, se vorbește despre o nouă antropologie. De exemplu, un dispozitiv mic, precum telefonul mobil "inteligent", ar putea deveni o extensie și un însoțitor inseparabil al omului. Societatea în sine devine "digitizată" și se manifestă ca un organism viu, iar rețelele tehnice ca un sistem nervos.

Participantii au fost de acord că "ieșirea" în ciberspatiu nu poate avea loc fără pregătire și fără condiții. Sunt necesare abilități spirituale adecvate, precum și o concepție de mare responsabilitate pastorală în utilizarea acestui mediu și, în orice caz, pertinență și etos evanghelic în exprimarea în media. În plus, nu trebuie să uităm că Internetul este doar un mijloc și, prin urmare, nu ar trebui să fie folosit irațional, ci într-un mod ascetic, ceea ce înseamnă că trebuie să existe un spirit de prudență, cumpătare și responsabilitate față de copil. Numai în acest fel, vom depăși iluziile virtualizării, iar acțiunile noastre vor produce consecințe concrete și benefice în viața reală.

Mulți vorbitori au exprimat sugestii utile cu privire la perspectivele dezvoltarii și coordonării activității în cadrul portalurilor-rețelelor web ecleziastice. Astfel, a fost propusă o continuare a evenimentului de trei zile pe care l-am trăit aici, prin alte reuniuni, dar, de asemenea, prin crearea unui organism permanent care sa promoveze consultarea, formarea și informarea reciprocă a administratorilor de site-uri web care răspund și care - trebuie menționat - operează în cea mai mare parte pe bază de voluntariat și sunt ghidate doar de zelul misionar. O întrebare a fost, de asemenea, ridicată cu privire la necesitatea unei certificari de către un organism independent, a mass-mediei care prezintă elemente de valoare și de edificare spirituală a publicului propriu.

În cadrul lucrării noastre, am avut bucuria de a discuta și alte chestiuni relevante, cum ar fi fiabilitatea informațiilor ecleziastice și nevoia de transmitere în direct a slujbelor. În plus, experții ne-au informat cu privire la problemele specifice care sunt strâns legate de utilizarea retelei web. Au fost subliniate efectele secundare ridicate și caracterul social al amenințărilor, medical, psihologic - prejudicii gasite în spațiul cibernetic. (Sursa și continuarea pe lonews.ro:)



 

 

26-06-2015
Citeste si:De acelasi autor:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu