(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
RUGĂCIUNI. Icoane. MoaşteNr. vizualizari: 83441

Rugăciuni pentru PĂRINTELE DUHOVNIC

Tags: rugăciune; duhovnic; Taina Spovedaniei;
Rugăciuni pentru PĂRINTELE DUHOVNIC

Rugăciune pentru părintele duhovnic

Rugăciune către Maica Domnului pentru părintele duhovnic

Rugăciune pentru părintele duhovnic și pentru rudeniile după duh și după trup

Rugăciunea ucenicului pentru părintele duhovnic

Rugăciune pentru sănătatea părintelui duhovnic

Rugăciune pentru găsirea unui duhovnic

Canon de rugăciune pentru părintele duhovnic

 

Rugăciune pentru părintele duhovnic

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, care pe desfrânata și pe tâlharul i-ai primit, primește și rugăciunea mea pentru robul tău, duhovnicul meu (numele) ales de Tine să poarte povara păcatelor mele în fața Ta, așa cum Tu porți povara lumii întregi în fața Tatălui Ceresc. Iartă-i toate greșelile lui pentru dragostea și jertfa stăruitoare ca să pun început bun de pocăință eu, oaia rătăcită. Cercetează-l degrabă și vezi nevoile lui. Vindecă-l de toată boala și întinăciunea trupeasca si sufletească și de slăbiciunea firii celei căzute. Izbăvește-l de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, de tot răul și ispitele ce i-au venit pentru păcatele mele. Sporește-i înțelepciunea, îndelunga răbdare, liniștea, pacea și mulțumirea sufletească, înmulțește-i puterea, sporește-i blândețea și purtarea de grijă și împlinește toate cele de folos lui. Dă-i minte luminată și pricepere sfântă care se pogoară de la Tine, împăratul Luminii. Bine-sporește în el Doamne și dăruiește-l sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, deschide stavila cerului și plouă peste duhovnicul meu (numele) belșug de har și bogată milă. Pogoară-te asupra lui, odihnește în el pururea și revarsă peste el mulțimea îndurărilor Tale. Amin.

Maica Domnului, acoperă cu Atotputernicul tău Acoperământ pe robul tău, duhovnicul meu (numele) și roagă-te Bunului Dumnezeu să-l miluiască pentru rugăciunile tale. Izbăvește-l de toată ispita trupească și sufletească, curăță-l, tămăduiește-l, întărește-l și sănătate deplină dăruiește-i. Amin.

Cuvioase Părinte Siluane, roagă-te Domnului să miluiască și să mântuiască pe duhovnicul meu (numele), pentru rugaciunile tale.

Cuvioase Arsenie cel Mare, roagă-te Bunului Dumnezeu să miluiască și să mântuiască pe duhovnicul meu (numele), pentru rugăciunile tale.

Cele nouă Puteri Cerești, Sfinților Români - mucenici și mucenițe, cuvioși și cuvioase - Preacuvioșilor Părinți ai noștri și sfinții a căror pomenire se face astăzi, împreună cu toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu să miluiască și să mântuiască pe părintele meu duhovnic (numele) pentru rugăciunile voastre. Amin.Amin. Amin.

Rugăciune către Maica Domnului pentru părintele duhovnic

O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, împărăteasa Cerului şi a pământului, ascultă strigarea sufletului meu şi primeşte păcătoasa mea rugăciune, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, pe care o aduc pentru părintele meu duhovnic, îndureratul robul Tău (numele). Fii lui întotdeauna Călăuzitoare, şi în toată vremea însoţeşte-l, şi îngrădeşte-l pe el cu sfinţii îngeri. Întăreşte-l când este treaz, păzeşte-l când doarme, mângâie-l când plânge, îmbărbătează-l când este trist, izbăveşte-l de dureri; slobozeşte-l de clevetire, ridică-l când este în neputinţă, biruieşte-i pe demonii ce luptă împotriva lui, şi în primejdie de moarte îl ajută. în fiecare zi îl arată înfricoşător pentru vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, pentru ca ei să ştie că el este robul Tău, Maica lui Dumnezeu, Care L-ai născut pe Domnul şi împăratul, Căruia I Se cuvine cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

Maica Domnului, îmblânzeşte inimile oamenilor celor răi care se ridică asupra lui. Tu vezi osteneala şi durerea părintelui meu duhovnic, durerile lui doar Tu singură le cunoşti. Tu îi ştii toate tainele sufletului, caută cu milostivire la el din cer, uşurează-i suferinţa, acoperă-l cu acoperemântul Tău, cercetează-l pe el cu mila Ta cea cerească, trimite-i binecuvântare în toate faptele lui şi-i dăruieşte ajutorul tău cel nevăzut, şi cu sfintele lui rugăciuni, dă-mi mie smerenie, mustrare de conştiinţă, răbdare, blândeţe, curăţie, tăcere şi mă acoperă de toate năpastele şi de vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi. Amin.

Rugăciune pentru părintele duhovnic și pentru rudeniile după duh și după trup

Mântuieşte, Doamne, pe părintele meu duhovnicesc (numele) şi pe toţi fiii duhovniceşti şi pe fraţii noştri întru Hristos şi pe toate rudeniile cele după duh şi după trup, întăreşte-i, apără-i şi miluieşte-i, dă-le mângâiere în scârbe şi vindecare de boli. Doamne, trimite-i lui harul Sfântului Duh şi, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm viaţa şi să se mântuiască sufletele noastre. Amin!

Rugăciunea ucenicului pentru părintele duhovnic

Doamne, Dumnezeule, tu ştii neputinţa şi slăbiciunile firii omeneşti, primeşte dar rugăciunea smeritului tău rob, nevrednic a mă numi ucenic al Părintelui meu, pentru cel ce prin milostivirea Ta mi-a dat viaţă, m-a ridicat din noroiul patimilor şi m-a sprijinit la tot pasul, purtându-mi crucea şi povăţuindu-mă pe cărările Vieţii după cuvântul Tău. Străină îmi e adevărata strălucire a Cuvântului Tău, Milostive, pe care numai cei cu inima curată o pot vedea revărsându-se înfrumuseţat din Preacuratul Tău Chip. Ştiu că slab şi lipsit de îndrăznire e cuvântul meu, dar Te rog, pentru dragostea pe care Însuţi o sădeşti în inimile Părinţilor şi fiilor duhovniceşti, îndură-te şi miluieşte pe Părintele meu, iertându-i prin mijlocirea Sfinţilor Tăi toată greşeala şi revarsă peste el milele Tale cele bogate. Tu ştii blândeţea şi nevoinţele lui, luptele şi dorul lui cătrecele dumnezeieşti, nu-Ţi sunt ascunse rugăciunile şi râvna cu care neîncetat caută să-şi acopere copiii de toată asuprirea celui potrivnic sub aripile dragostei şi smereniei părinteşti. Nu lăsa întru întunericul morţii deznădăjduitul meu suflet şi degrabă miluieşte pe Părintele meu, iar pe mine, neputinciosul, ajută-mă cu Harul Tău să-mi port crucea de fiu pentru mântuirea tuturor celor ce apasă pe umerii Părintelui meu, aşa cum şi el şi-a purtat crucea destinului de mântuire pentru naşterea şi creşterea fiilor săi întru dragostea Ta. Să nu ne despartă pe noi întunericul morţii, Doamne, ci, prin marea Ta milostivire, fă să fim una, uniţi prin Tine şi întru Tine prin legătura dragostei, nedespărţiţi de Tine, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, în veci. Amin.

Rugăciune pentru sănătatea părintelui duhovnic

"Unule, Cel ce esti grabnic Ajutator si Doctorul sufletelor si trupurilor noastre, Doamne, arata grabnica cercetare robului Tau, parintelui (numele), izbavindu-l pe el de durere si de chinuri. Daruieste-l pe el Bisericii Tale, sanatos, indelungat in zile, drept invatand cuvantul Adevarului Tau. Asa, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primeste aceasta fiasca rugaciune pentru robul Tau, parintele (numele). Amin."

Rugăciune pentru găsirea unui duhovnic

Doamne, Tu care nu voiești moartea pacatosului, ci ca să se întoarcă și să fie viu, Tu care Te-ai pogorît pe pamînt tocmai spre a învia pe cei ce suspină și care sunt morți prin păcat și spre a-i face vrednici să Te vadă pe Tine, Lumina cea adevărată, pe cât este cu putința omului, trimite-mi un om care să Te cunoască, pentru ca slujindu-l și supunându-mă lui din toate puterile mele, ca și Ție, și făcând voia Ta în a lui, să-Ți plac Ție, singurului Dumnezeu, și să mă învrednicesc și eu, păcătosul, de împărăția Ta. Amin.

Canon de rugăciune pentru părintele duhovnic

"Mântuiește, Doamne, pe părintele meu duhovnic (numele), pe toți fiii duhovnicești, pe frații noștri cei întru Hristos și pe toate rudeniile noastre cele după duh și după trup; întărește-i, apără-i și îi miluiește, dă-le mângâiere în scârbe și vindecare de boli. Doamne, trimite părintelui meu harul Sfântului Tău Duh și, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, ajută-ne să ne îndreptăm viața și să se mântuiască sufletele noastre. Amin!"

"Doamne, Iisuse Hristoase, iartă robului Tău, părintelui meu duhovnic (numele), toate păcatele lui, cele cu gândul, cu lucrul și cu cuvântul, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, și îl fă pe el vrednic Împărăției Tale. Daruiește robului Tău sănătate și minte luminată, descoperindu-i cum să lucreze cu fiecare în parte, precum și cu mine păcătosul. Iar pe noi, păcătoșii și nevrednicii robii Tăi, pe care ne-ai încredințat în grija părintelui (numele), ne iartă de toate greșelile noastre, pentru rugăciunile și nevoințele sfinției lui. Amin."

"Doamne, Dumnezeule, tu știi neputința și slăbiciunile firii omenești, primește dar rugăciunea smeritului tău rob, nevrednic a mă numi ucenic al Părintelui meu, pentru cel ce prin milostivirea Ta mi-a dat viață, m-a ridicat din noroiul patimilor și m-a sprijinit la tot pasul, purtându-mi crucea și povățuindu-mă pe cărările Vieții, după cuvântul Tău.

Străină îmi e adevărata strălucire a Cuvântului Tău, Milostive, pe care numai cei cu inima curată o pot vedea revărsându-se înfrumusețat din Preacuratul Tău Chip. Știu că slab și lipsit de îndrăznire este cuvântul meu, dar Te rog, pentru dragostea pe care Însuți o sădești în inimile Părinților și ale fiilor duhovnicești, îndură-te și miluiește pe Părintele meu, iertându-i, prin mijlocirea Sfinților Tăi, toată greșeala și revarsă peste el milele Tale cele bogate.

Tu știi blândețea și nevoințele lui, luptele și dorul lui către cele dumnezeiești, nu-Ți sunt ascunse rugăciunile și râvna cu care neîncetat caută să-și acopere fiii de toată asuprirea celui potrivnic, precum o closcă, puii săi, sub aripile dragostei și ale smereniei părintești. Doamne, nu lăsa întru întunericul morții deznădăjduitul meu suflet și degrabă miluiește pe Părintele meu, iar pe mine, neputinciosul, ajută-mă cu harul Tău, să-mi port crucea de fiu pentru mântuirea tuturor celor ce apasă pe umerii Părintelui meu, așa cum și el și-a purtat crucea destinului de mântuire pentru nașterea și creșterea fiilor săi întru dragostea Ta.

Să nu ne despartă pe noi întunericul morții, Doamne, ci, prin marea Ta milostivire, fă să fim una, uniți prin Tine și întru Tine, prin legătura dragostei, nedespărțiți de Tine, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, în veci. Amin." (rugăciune alcătuită de Părintele Ghelasie de la Frăsinei)

05-03-2015
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu