(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Predici. Cateheze. PastoraţieNr. vizualizari: 2236

Dumnezeiasca Lumină a Naşterii Domnului

Preot Dr. Nicolae Nicolescu
Tags: Nașterea Domnului;
Dumnezeiasca Lumină a Naşterii Domnului

Întâmpinăm din nou Slăvitul Praznic al Naşterii Domnului din anul mântuirii 2014, venirea lui Dumnezeu în trup, în Chipul dumnezeiesc al Pruncului Iisus. Ce taină minunată şi mai presus de fire!

Să mergem pe drumul descris de Luca Evanghelistul, care ne spune că, în timpul cezarului Octavian Augustus mergeau să se înscrie, toţi cei din ţinutul Iudeii, în cetatea de unde se trăgeau. ”Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David” (Luca II,4). Înscrierea era precedată de vestirea Naşterii de la Dumnezeu, de către îngerul Gavriil, care a fost trimis într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară cu numele Maria. Acest fapt minunat s-a întâmplat în a şasea lună a întâlnirii Fecioarei Maria cu Elisabeta (salutarea Mariei). Elisabeta purta în pântece pe Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. Îngerul îi spune Fecioarei Maria: ”Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine”(v.28). “Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Peaînalt Se va chema[...]. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”(Luca I, 35).

Naşterea ţine de simplitatea absolută a lui Dumnezeu, care constituie unul din atributele Sale. Evanghelistul ne spune: ”Şi a născut (la împlinirea zilelor Fecioarei ca să nască) pe Fiul său Cel Unul Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle” (Luca II,7). Iată cum se naşte Dumnezeu în trup, asumându-Şi de bună voie firea noastră! Îngerul de lumină vesteşte Naşterea supranaturală de la Duhul Sfînt. În peştera sărăcăcioasă, străluceşte slava lui Dumnezeu, iar uimirea şi înfricoşarea este fără margini, în faţa celor care trăiesc această strălucire. Strălucirea este susţinută de cuvintele îngerului: ”Nu va temeţi. Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul” (Luca II, 10). La prezenţa îngerului binevestitor se adaugă oaste cerească în lumină care lăuda pe Dumnezeu şi care conglăsuia: “Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”!

Lumina spirituală transcende totul în existenţă, căci îşi are izvorul din Lumina suprafiinţială Treimică. Toate Praznicele împărăteşti şi cele închinate sfinţilor sunt focare de lumină, la care aderă persoana, ce primeşte şi dăruieşte, la rândul ei, lumină. Priviţi Naşterea Domnului şi toate sărbătorile care radiază în jurul ei, priviţi Tăierea Împrejur, Botezul Domnului, Taina Sfintei Cruci, Taborul, Floriile, ca lumina plenară a Tainei Pascale, Praznicele închinate Maicii Domnului, care sunt fântâni inepuizabile de lumină, sărbătorirea Ierarhilor Nicolae şi Spiridon, Sfântul Nicodim, Sfântul Ştefan, Sfântul Ioan Botezătorul, Părinţii Capadocieni, împărătescul praznic al Întâmpinării Domnului, toate aceste sărbători şi celelalte de peste an ne pun în vibraţia de lumină duhovnicească. Omul bun dăruieşte lumină, omul încorsetat de răutate se scaldă în întuneric. Dumnezeu, întrupându-Se, ne scoate din întunerecul păcatului şi al morţii. Aura de lumină a sfinţilor şi energia dumnezeiască ce izvorăşte de la Dumnezeu prin ei este, de fapt, iubirea dăruitoare şi împlinitoare de care are nevoie omul. El este născut să primească şi să dăruiască iubirea pe care o trăieşte contemplativ sau în cunoaştere.

Cum spui tu, frate în Hristos, că eşti în lumină, dacă îţi este indiferent semenul de lângă tine şi îl şi dispreţuieşti în acelaşi timp? Află cine eşti din spusele Sfântului Ioan Evanghelistul: ”Iubirea lui Dumnezeu către noi cere iubirea noastră către fraţi” (I Ioan, IV). Deci, faptele ne vădesc și nu vorbele. Oare ştii, iubite frate că te afli înaintea Slăvitului Praznic al Naşterii Domnului? Situaţia atât de grea, de la noi, astăzi, fără ideal şi sens, face ca o parte din tineri să-şi părăsească propria ţară şi să se înstrăineze pe pământuri străine, depăşind cu greu dragostea şi dorul de ceea ce este sfânt în neamul lor. Evanghelistul Ioan, pentru lipsa de iubire, nu are alt răspuns decât acesta. Trebuie să iertăm și să ne iubim fratele. Și concluzionează cu aceste cuvinte: ”Cine zice că este în lumină și pe fratele său îl urăște, acela este în întuneric pâna acum” (I Ioan 2, 9). Numai lumina duhovnicească ne ferește de sminteală.

Întâmpinăm Crăciunul numai cu o stare de bine, sintagmă ce se uzitează deseori, sau ne pregătim cum se cuvine pentru întâmpinarea minunii Nașterii lui Dumnezeu pe pământ? Ce daruri oferim și către cine oferim? Prin Întrupare, Fiul lui Dumnezeu se oferă pe Sine Însuși, ca și noi să ne oferim pe noi înșine (Calinic Berger, 2012). Darul celui ce iubește către cel iubit, din iubirea lui Dumnezeu, implică iubirea oferită liber. O asemenea iubire se dăruiește din inimă.

Deci, cel mai mare dar pe care îl putem dărui este inima noastră. Mai ales acum trebuie să învățăm copiii șI tinerii noștri nu numai să primească daruri de Crăciun, ci și să dăruiască, să învețe să dăruiască din inimă. Numai așa vor înțelege Darul Întrupării prin care Dumnezeu se dă pe Sine Însuși. Dumnezeu, născându-Se ca om, ne înnoiește și ne restaurează chipul dăruit. Darul se dezvăluie în taina inimii supusă iertării și dispusă la refacerea comuniunii. Numai așa gustăm din darurile primate de Crăciun și ne apropiem de darul suprem al Întrupării.

Hristos Domnul, Cel născut în ieslea sărăcăcioasă din Betleemul Iudeii, ne dă certitudinea că acea lumină spirituală a iubirii, de care are nevoie imperioasă omul pentru fiecare timp existenţial, pentru a se salva de la pieire şi moarte sufletească, se primeşte numai în Biserică, aceasta fiind “centrul liturgic al creaţiei” şi “spaţiu al veşniciei”, cum se exprimă Părintele Mitropolit Laurenţiu Streza de la Sibiu în cartea sa: ”Plinitu-s-a, Hristoase, Taina rânduielii Tale”. Calitatea de membru viu şi susţinător al Bisericii, consimţirea în actul sacramental al trăirii în credinţă şi în Taine, faptul că Hristos Dumnezeu întrupat conduce Biserica, o apără de năvălirile satanei şi asigură mântuirea credincioşilor ei, aduce omului acea fermitate care ţine, de fapt, de nădejdea mântuirii şi salvării lui. Numai Dumnezeu îi poate reface acea lumină a iubirii, pentru a o putea dărui în viaţa altora şi va împodobi cât mai multe suflete în lumina acelei iubiri. Faptul că Hristos Domnul, Cel ce nu e încăput de cele create prin nici o raţiune, fiind liber de orice circumscriere, S-a arătat prin Trup ca Cel prin fire de oameni iubitor, cum ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul într-una din Epistolele sale, ne arată iubirea fără margini a Fiului lui Dumnezeu întrupat, din Care se răspândeşte Lumina spirituală şi veşnică peste oamenii care se iubesc. Tocmai această iubire a lor le dezvăluie lumina şi ei trăiesc în lumină, lumină care le transparentizează deopotrivă şi trupurile.

Să implorăm în rugăciune duhovnicească primirea şi înfiriparea în suflete a acestei lumini spirituale, modelarea chipului în conformitate cu bucuria luminii şi iubirii împărtăşite şi atunci vom spune împreună cu Sfântul Maxim Mărturisitorul că ”Propovăduim un Domn şi un Hristos şi un Fiu şi o fire a lui Dumnezeu Cuvântul întrupată şi credem că Hristos este Unul din Sfânta Treime, împreună închinat şi împreună slăvit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt”.

Dumnezeu să ne ajute să primim sfintele şi dumnezeieştile Praznice legate de Naşterea Domnului, Tăierea Împrejur şi Boboteaza, în duh de comuniune, de iubire şi de lumină spirituală.

Celor apropiați demersului nostru editorial și crezului ce izvorăște din mesajul revistei EPIFANIA le urez tradiţionalul: LA MULŢI ANI! în Noul An 2015 și le doresc din inimă, să întâmpine Sfintele Sărbători, cu bucurii duhovniceşti, cu spor în casă și Dumnezeu să le dăruiască binele Său cu sănătate.

Hristos Se naște, măriți-L, Hristos din ceruri, întâmpinați-L!

05-12-2014
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu