(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Familia. Copiii. Educaţia. VocaţiaNr. vizualizari: 2529

Familia numeroasă şi viitorul umanităţii

Tags: familie; avort;
Familia numeroasă şi viitorul umanităţii

„E nevoie de o alianţă internaţională pentru ocrotirea familiei”

Pe 10 septembrie 2014, la Palatul de Stat al Kremlinului s-a deschis Forumul Internaţional „Familia numeroasă şi viitorul umanităţii”. Redăm mai jos Declarația Finală a forumului, precum și discursul unui ierarh rus.

Declaraţia finală a Forumului Internaţional „Familia Numeroasă şi viitorul Umanităţii”, Moscova, 10-11 septembrie 2014

APEL urgent către naţiunile lumii

Către toţi oamenii de bine de pretutindeni

Către toţi liderii religioşi

Către liderii de opinie

Către liderii din diverse arii profesionale

Către organizaţiile de femei şi tineret

Către Adunarea Generală ONU

Către şefii de stat şi de organisme legislative

Către mass media

Noi, participanţii la Formul Internaţional «Familii numeroase şi viitorul umanităţii organizat la Moscova în 10-11 septembrie 2014, ne exprimăm profunda îngrijorare, deoarece anumite ţări promovează cu tenacitate politici şi o campanie de propagandă fără precedent care în final vor duce la distrugerea Familiei Naturale – o instituţie care într-o societate civilizată constituie fundamentul pentru ordinea, prosperitatea şi pacea socială a unui stat. Supravieţuirea umanităţii se bazează pe sistemul familiei şi al legăturilor de rudenie care se formează prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie şi copiii care li se nasc. Acesta este unicul element capabil să asigure reproducerea, stabilitatea şi continuitatea civilizaţiei umane. Toate celelalte tipuri de relaţii sexuale sau alianţe de intenţie care exclud naşterea de copii sunt lipsite de sens, pentru că sunt golite de însăşi noţiunea stabilită prin definiţie pentru familie. Niciun interes economic sau politic nu poate servi drept pretext pentru a înlocui cu un surogat conceptul de familie care a trecut testul istoriei.

Cu regret declarăm că politica sistematică urmată de elitele conducătoare din ţările dezvoltate ale lumii pentru a impune „teoria societăţii post-moderne” – în esenţă, o „societate a consumerismului fără limite”, o politică de creare a unei societăţi a indivizilor total nepreocupaţi de viitor, care se concentrează exclusiv pe satisfacerea propriilor dorinţe egoiste de moment. În realitate, o astfel de societate este în ultimă instanţă destinată să distrugă credinţa în Dumnezeu, precum şi încrederea în bine. Aceste politici post-moderne axate pe averea materială distrug umanitatea din făptura umană (aşa cum a fost ea creată de Dumnezeu) şi năruiesc dimensiunea spirituală a omului – trăsături care îl disting pe acesta în sânul Naturii Vii.

Facem apel la toţi oamenii care recunosc semnificaţia şi valoarea Familiei Naturale în menţinerea civilizaţiei umane:

 Să stea uniţi în faţa ameninţării pe care o reprezintă totala dezumanizare a societăţii, să instituie o barieră în calea interferenţei ideologice în viaţa particulară a oamenilor, care are loc cu sprijinul statului, în încercarea de a impune majorităţii stilurile de viaţă şi preferinţele sexuale ale unei minorităţi;

 Să se străduiască să propună iniţiative legislative în legile fundamentale şi constitutive ale tuturor ţărilor, prin care să se definească în mod clar relaţiile în mod natural predeterminate din cadrul familiei şi relaţiile dintre bărbat şi femeie, copiii acestora şi rudele lor;

 Să pledeze pentru şi să sprijine Familia Naturală ca unica sursă de supravieţuire a civilizaţiei şi a Omenirii;

 Să se folosească de toate ocaziile oferite de zilele internaţionale tematice (Ziua Copilului, Ziua Familiei etc.) ale căror sloganuri trimit la valorile tradiţionale, cu scopul de a-şi demonstra dezacordul şi dizidenţa faţă de tendinţele distructive sprijinite de stat în viaţa de familie şi viaţa sexuală – mai ales cea a tinerilor – şi să consolideze înţelesul Familiei Naturale ca temelie a vieţii umane la nivel individual, societal, la nivel de stat şi de civilizaţie;

 Să se opună utilizării cinice a femeilor pe post de mame-surogat, în interesul legăturilor şi alianţelor între persoane de acelaşi sex;

 Să susţină interesul copiilor şi să lucreze pentru adoptarea de legi care interzic sub orice formă propaganda despre relaţiile homosexuale în rândul copiilor şi tinerilor;

 Să iniţieze şi să sprijine cercetări ştiinţifice pentru studierea condiţiilor şi a perspectivelor de dezvoltare a Familiei Naturale, precum şi dezvoltarea efectelor negative la nivel psihologic şi social al creşterii de copii în familii formate din persoane de acelaşi sex;

 Să sprijine eforturile publice de asigurare a integrităţii vieţii umane din momentul conceperii sale şi până la moartea naturală, să protejeze copiii de influenţele care le afectează individualitatea şi să susţină dreptul părinţilor – atât al tatălui, cât şi al mamei – de a-şi creşte copiii;

 Să ceară iniţiative şi directive din partea guvernelor şi şefilor de stat pentru a asigura protecţia Familiei Naturale, a copilăriei şi maternităţii atât în politica internă, cât şi în cea externă.

Facem un apel urgent la Adunarea Generală ONU, la Secretarul General ONU şi la Comisarul Suprem al ONU pentru Drepturile Omului ca, în formularea programelor Naţiunilor Unite, să respecte, în litera şi spiritul lui, Articolul 16 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care subliniază înţelegerea Familiei Umane ca singura noţiune posibilă şi acceptabilă pentru civilizaţia umană şi să proclame în viitorul apropiat un An Special sau un Program în sprijinul Familiei Naturale. Îi invităm pe toţi cei care sunt de acord cu acest Apel să se alăture lui, de dragul supravieţuirii vieţii şi civilizaţiei pe Pământ.

La deschiderea în plenară a participat şi preşedintele Departamentului de Relaţii Externe al Patriarhiei Ruse, Mitropolitul Ilarion (Alfeyev) de Volokolamsk, care a susţinut următorul discurs.

Stimaţi participanţi,

În 1906, Dimitrii Ivanovici Mendeleev a publicat rodul muncii sale, pe care l-a intitulat „Pentru cunoaşterea Rusiei”, în care, pe baza rezultatului recensământului din 1897, a făcut o prognoză privind populaţia Rusiei. Conform acestei prognoze, numărul locuitorilor din Imperiul Rus în anul 2000 urma să atingă 594 de milioane. Întâmplările dramatice din secolul XX, căderea Imperiului Rus şi apoi şi a celui sovietic, războiul civil, represaliile în masă, două războaie mondiale – toate acestea au dus la ceea ce avem astăzi – populaţia Federaţiei Ruse atinge în 2014 o pătrime din cifra prognozată de omul de ştiinţă. Din motivele enumerate mai sus, Rusia nu a putut realiza potenţialul demografic care i-ar fi permis ţării noastre să atingă un nou nivel de dezvoltare.

Creşterea sau descreşterea populaţiei reprezintă un indiciu accesibil şi aritmetic referitor la sănătatea sau nesănătatea poporului. Dumnezeu, când a încheiat legământul cu Avraam, i-a spus: „Îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, ca stelele cerurilor şi ca nisipul de pe ţărmul mării” (Fac. 22, 17). Iată cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu i-a dat-o omului când a încheiat cu el legământ. Dacă astăzi Dumnezeu ne-ar întreba: „Ce vrei să primeşti de la mine?”, oare câţi dintre noi şi-ar dori ca Dumnezeu să le dea mulţi fii? Cred că cei mai mulţi ar cere bunăstare materială, deoarece mulţi oameni văd această bunăstare că fiind cheia fericirii pe pământ. Sintagma „criză demografică” le este cunoscută tuturor. Cu toţii ştim că, atât ţara noastră, cât şi alte ţări europene, se confruntă cu o astfel de criză.

În acelaşi timp, se enumeră diferite cauze ale acestei crize. Fără îndoială, una dintre cauze este criza familiei, mai ales criza familiei cu mulţi copii, pentru care a fost dedicat acest forum. Cu durere trebuie să recunoaştem că, în ţara noastră, mamele cu mulţi copii şi copiii acestora sunt dezaprobaţi social şi chiar respinşi. În zilele noastre, nu este mai uşor să fii părinte cu mulţi copii decât era acum 100 de ani, deşi progresul tehnic a dus la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Viaţa unei familii cu mulţi copii în Rusia actuală este trudă multă zi de zi şi acte de bravură – în ciuda standardului general de confort. După cum ştim, nici în Occident situaţia nu este mult mai bună. Cu tristeţe şi îngrijorare, urmărim cum, în ultimii ani, în Europa are loc o distrugere concentrată a valorilor fundamentale înrădăcinate în tradiţiile religioase, printre care şi familia, în prezent supusă unei cruciale reinterpretări. Astăzi în Europa domneşte un relativism moral – convingerea că fiecare om sau grup de oameni îşi poate crea un sistem propriu de valori, care obligatoriu se referă la valorile omenirii. Ideea relativismului moral se răsfrânge şi asupra instituţiei familiei.

Astăzi suntem cu toţii martori cum în multe ţări din Europa şi America sunt tolerate şi recunoscute la nivel statal parteneriatele persoanelor de acelaşi sex. Şi asta în ciuda numeroaselor proteste ale apărătorilor familiei tradiţionale, părere de care nu ţin cont autorităţile. Au făcut înconjurul lumii fotografiile şi înregistrările de pe străzile Parisului, Lyonului şi ale altor oraşe din Franţa, unde poliţia a folosit forţa pentru a-i împrăştia pe protestatarii împotriva acestei legi care egalează parteneriatul homosexualilor cu familia tradiţională. Astăzi, deja în multe ţări din lume, este încheiat nu numai la nivel legislativ, dar şi practic se aplică dreptul partenerilor de acelaşi sex de a adopta copii. Apelurile şi ameninţările enumerate mai sus au dus la slăbirea instituţiei familiei şi a căsătoriei, care sunt fundamentul societăţii şi principala forţă pentru dezvoltarea ei. În consecinţă, Europa a fost lovită de o profundă criză demografică, iar consecinţele acesteia pot fi ireversibile. Astăzi, deja populaţia autohtonă a numitor ţări europene se reduce rapid. Această stare de fapt ameninţă însăşi existenţa continentului European şi a popoarelor europene.

Să ne întoarcem la situaţia din ţara noastră. Trebuie să spun că una dintre problemele acute ce afectează păstrarea climatului moral din familie este numărul ridicat de avorturi. Când au loc crime „importante”, auzim despre ele la televizor, toate mijloacele de informare în masă transmit mesaje. Dar când avortul este practicat în masă, nimeni nu vorbeşte, cu atât mai puţin mijloacele de comunicare în masă. Despre avorturi astăzi vorbesc Biserica şi confesiunile religioase. Nu întâmplător Preafericitul Patriarh, în 2011, a fondat sub conducerea Sa o comisie de apărare a mamelor şi copiilor, care astăzi în mod real au nevoie de ajutor. Aşa cum se demonstrează o dată în plus, mamele şi copiii trebuie ocrotiţi de persoanele care ar trebui să se ocupe de creşterea natalităţii. O să vă dau un exemplu: o cunoştinţă de-a mea a rămas însărcinată şi a mers la doctor pentru consultaţie. S-a prezentat la clinica din oraşul Kitai, la intersecţia Petropavlovscaia. Prima întrebare pe care i-au pus-o doctorii: „Ce-ţi trebuie ţie asta? Fă avort şi totul va reveni la normal!” A mai mers la un consult pentru femei pe strada Dubrovscaia numărul 9. Acolo au întrebat-o: „Tu te-ai hotărât să naşti? Descotoroseşte-te de făt şi totul va fi bine pentru tine!” Atunci s-a adresat la policlinica ginecologică de pe strada Sneghireova, dar şi acolo i s-a spus acelaşi lucru.

Ce se întâmplă? Este un complot al medicilor împotriva maternităţii şi copilăriei? Despre situaţia ei i-am povestit domnului L.M. Rosalii, doctorul nostru minunat. Nu i-a venit să-şi creadă urechilor şi mi-a cerut adresele clinicilor respective. I-am spus adresele şi le menţionez şi acum, dar mă tem că, din păcate, lista unor astfel de clinici nu se limitează la cele specificate de mine. Aceasta este o problemă mare şi serioasă. Eu cred că aceste comportamente din partea doctorilor trebuie declarate drept criminale şi acestor doctori ar trebui să li se retragă licenţele de practică. Cu siguranţă, ne lipsesc unele măsuri restrictive. Şi, înainte de toate, noi trebuie să ne gândim cum să ajutăm părinţii, femeile aflate în zone de risc. Aici aş vrea să amintesc despre un proiect care are ca scop ajutorarea femeilor care se gândesc la avort. Acesta constă în sprijin psihologic „Păstrăm viaţa împreună”. În realizarea lui se implică cei pregătiţi să le dea o mână de ajutor femeilor şi familiilor aflate în situaţii dificile (să le oferim haine, mâncare pentru copii, medicamente şi multe altele).

Una dintre sarcinile principale ale proiectului este să le facem cunoscut cât mai multor femei care se gândesc să avorteze că există posibilităţi de a primi ajutor. În acest sens, vom crea şi o pagină de Internet. În plus, planificăm că creăm o bază de date despre programele de ajutorare a femeilor aflate în dificultate, cu descrierea exactă a posibilităţilor care li se oferă şi să distribuim reclama pe sistemele de căutare şi pe paginile de socializare. În încheiere, aş vrea să vă povestesc cum, odată, a trebuit să ţin un discurs în faţa unui auditoriu format din studenţi, de la care am primit următoarea întrebare: „De ce Biserica tratează atât de strict avorturile? De ce Biserica susţine o etică familială care pare să aparţină mai degrabă trecutului?” Şi eu am răspuns: „Haideţi, să ne gândim la un singur lucru: noi, toţi cei prezenţi astăzi în această sală, trăim numai datorită faptului că mamele noastre nu au făcut avort cândva”. Şi atunci în sală s-a făcut linişte. Consider că este foarte important ca noi să vorbim si să reflectăm asupra problemelor existente, să ne împărtăşim părerile tinerelor familii, femeilor tinere. Cu adevărat avem mare nevoie să apărăm familia, maternitatea şi copiii la nivel statal. Este necesară solidaritatea tuturor confesiunilor religioase şi a oamenilor de bună credinţă pentru a ocroti familia de apelurile la secularizare ale lumii şi astfel să ne apărăm viitorul. Desigur, este nevoie de o alianţă internaţională pentru ocrotirea familiei. Sper ca acest forum să devină unul din paşii importanţi în sensul formării unei astfel de alianţe. (traducere si adaptare de StiripentruViata.ro)

 

23-09-2014
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu
Dorin Boila - 06-10-2014:

Din nou apare un discurs șchiop și chior pe această temă !! Cei care prezintă așa problema se fac că nu văd cealaltă determinantă -- factorul economic !! Vina cea mare aparține conducătorilor și intelectualilor oportuniști care-i susțin și care n-au fost în stare să realizeze societăți prospere, conduse de idealuri spirituale oneste, care să-i facă pe oameni să-și dorească urmași pentru că văd un viitor sigur și credibil pentru ei !!! Așa cum în unele țări occidentale declinul moral însoțește sau nu declinul economic, în Rusia este jale: nu „căderea imperiului comunist” a provocat declinul economic ci politica de tip mafiot-canceros, care a prins statul într-o caracatiță nemiloasă, va duce la scăderea dramatică a populației, la boli sociale grave și destructurarea comunităților mici și mijlocii. Ca să nu mai revenim la vina bisericii ortodoxe ruse în toată această tristă poveste - cu export silit în Crimeea și mai nou în Ucraina, cu amenințările de rigoare ptr. Transnistria și Basarabia... Și deci să facem copii pentru carne de tun ????

mai mult...