(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 4522

Protocol Biserică-Stat pentru predarea Religiei în școli

Tags: Biserică şi stat; educaţie; religia în şcoli;
Protocol Biserică-Stat pentru predarea Religiei în școli

Redăm în continuare două comunicate de presă ale Patriarhiei Române cu privire la nou semnatul Protocol pentru predarea religiei în școlile publice. Întrucât Protocolul a stârnit pe de o parte susținerea unei părți importante a societății civile, iar pe de altă parte împotrivirea secular-umaniștilor, redăm mai jos și punctele lor de vedere. În opinia redacției Revistei Porunca Iubirii, Protocolul reprezintă un pas decisiv pentru securizarea Religiei ca materie de predare în școli, pe fondul încrâncenării accentuate a ateismului de a ataca Biserica și de a elimina Religia dintre disciplinele de curs. Protocolul nu favorizează cultul ortodox, ci se adresează în egală măsură tuturor confesiunilor religioase. Cine este mai în măsură să avizeze conținutul manualelor de religie dacă nu Patriarhia Română? Condiția binecuvântării ierarhului locului de către profesorii de religie nu este o noutate și o invenție, ci un demers  obiectiv și necesar pentru depistarea “lupilor în piele de oaie” care ar putea periclita imaginea Bisericii. Totodată, participarea la orele de religie a preotului paroh, în calitate de invitat este deja o practică obișnuită în multe școli.

Protocol de colaborare cu scopul creşterii calităţii învăţământului religios public şi învăţământului teologic preuniversitar şi universitar

Joi, 29 mai 2014, Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte au încheiat Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar. Documentul a fost semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, domnul Remus Pricopie, Ministrul Educaţiei Naţionale, domnul Mihnea Cosmin Costoiu, Ministrul delegat pentru Învățământul Superior, Cercetare Ştiințifică și Dezvoltare Tehnologică şi domnul Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte.

Protocolul are la bază principiul autonomiei cultelor religioase prevăzut prin Constituţia României (art. 29), Legea privind libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă (489/2006) şi Statutul pentru funcţionarea şi Organizarea Bisericii Ortodoxe Române şi principiul autonomiei universitare stipulat prin Legea Educaţiei Naţionale (1/2011). Cele trei instituţii constată necesitatea completării şi actualizării protocoalelor similare în vigoare prin includerea experienţei dobândite şi a noilor prevederi legale pentru creşterea calităţii procesului educaţional de formare a personalului necesar Bisericii Ortodoxe Române în diferite domenii de activitate (pastoral-liturgic, educaţie, asistenţă socială etc.)

Protocolul stabileşte cadrul cooperării dintre Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte în ceea ce priveşte învăţământul religios public (cultul ortodox), învăţământul teologic preuniversitar şi universitar cu scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional prin asumarea coresponsabilităţii şi competenţelor specifice fiecărei instituţii semnatare.

Patriarhia Română apreciază eforturile Ministerului Educaţiei Naţionale în ceea ce priveşte creşterea calităţii învăţământului românesc, promovarea competiţiei şi a competitivităţii pe plan naţional şi internaţional. - Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Autonomie şi coresponsabilitate în educaţie

Întrucât Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar, încheiat de Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte în ziua de 29 mai 2014, a fost interpretat tendenţios de către o asociaţie umanistă antireligioasă, care militează pentru scoaterea predării religiei din învăţământul public, precizăm:

În conformitate cu prevederile Constituției României (art. 32 alin 7) și ale legii educației naționale nr. 1/2011 (art. 18, alin 3) religia, ca disciplină școlară, este parte a trunchiului comun și are caracter confesional, fiind predată potrivit cerințelor specifice fiecărui cult de profesori abilitați în baza protocoalelor încheiate de Ministerul Educaţiei şi cultele religioase recunoscute de stat. Acest statut al orei de religie din România se regăseşte în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.

Prin urmare, încheierea Protocolului între cele trei instituţii semnatare, care să reglementeze modul de colaborare între stat și fiecare cult în parte pentru asigurarea învățământului religios în România, este o cerință legală (art. 18, alin. 3 din legea educației naționale) și reflectă realitatea garantată constituțional că ora de religie a fiecărui cult este predată de persoane acreditate de respectivul cult.

Protocolul încheiat de Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte are scopul creşterii calităţii învăţământului religios public, precum şi a învăţământului teologic preuniversitar şi universitar. Acesta urmează Protocolului încheiat între Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi Secretariatul de Stat pentru Culte  pentru introducerea educaţiei moral-religioase în învăţământul de Stat (septembrie 1990) şi celor ulterioare încheiate de Patriarhia Română cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru reintegrarea învăţământului teologic seminarial (liceal) şi universitar în învăţământul public românesc.

Prevederile acestor protocoale anterioare sunt reluate şi precizate mai clar în Protocolul din 29 mai 2014, ţinându-se cont de prevederile constituționale și noile reglementări legale, experienţa dobândită și practica administrativă constantă din ultimii 25 de ani referitoare la responsabilitatea Bisericii Ortodoxe Române în formarea și selectarea personalului său necesar în diferite domenii de activitate (preoţi, profesori de religie, asistenţi sociali etc.). Protocolul afirmă coresponsabilitățile şi competenţele specifice Statului şi Bisericii în domeniul învățământului religios public şi a învăţământului teologic ortodox preuniversitar și universitar.

În acelaşi timp, Protocolul reafirmă cooperarea profesorilor de religie şi a cadrelor didactice din învățământul teologic preuniversitar şi universitar cu propria lor Biserică a cărei învățătură de credinţă o predau în şcoli, deoarece statul respectă autonomia cultelor şi, deci, nu realizează singur, ci împreună cu ele, învățământul religios confesional. În plus, întrucât absolvenții instituțiilor de învățământ teologic ortodox sunt angajați, în cea mai mare parte, de către Biserica Ortodoxă Română, aceștia trebuie să îndeplinească pe lângă exigențele de formare academică și pe cele morale şi spirituale specifice acesteia.

Pentru binele societăţii româneşti de azi este mare nevoie de-a intensifica legătura între libertate şi responsabilitate, între autonomie şi cooperare. Autonomia universitară şi autonomia cultelor, ambele garantate de lege, nu trebuie confundate cu indiferenţa sau lipsa de responsabilitate privind viaţa societăţii sau binele comun. În acest context, coresponsabilitatea şi cooperarea între Stat şi Biserică în spirit de respect reciproc este o datorie morală şi o necesitate practică pentru creşterea calităţii actului educaţional.

În concluzie, încercarea agresivă a unei asociaţii umaniste antireligioase de-a contesta permanent fără argumente solide opţiunea pentru ora de religie a majorității covârşitoare a părinților și elevilor din această țară este injustă şi inutilă.-Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Comunicat de presă: Societatea civilă creştină salută protocolul încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Patriarhia Română

Bucureşti, 4 iunie 2014- Coaliţia pentru Familie şi Constituţie (www.coalitiapentrufamilie.ro), for al societăţii civile, constituit din peste 30 de asociaţii şi fundaţii, sprijină protocolul încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale, Patriarhia Română şi Secretariatul de Stat pentru Culte privind educaţia religioasă în şcoli. Ju­ris­pru­denţa CEDO în materia auto­nomiei cultelor, cu aplicare la statutul personalului de cult în şcoli, este astfel pusă în aplicare, în sfârşit, şi în Romania.

În calitate de părinţi preocu­paţi de viitorul copiilor noştri, salutăm acest demers care are temei legal şi democratic în prevederile Constituţiei Ro­mâniei, ale Codului Civil şi ale Legii Educaţiei Naţionale, conform cărora libertatea credin­ţelor religioase şi dreptul la învăţământul religios sunt ga­rantate, iar părinţii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor lor, ca principali beneficiari ai procesului de învăţământ.

Creşterea calităţii actului de învăţământ, inclusiv a predării orei de religie, este o preocupare permanentă pentru noi ca părinţi şi considerăm că o strânsă colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Biserică este singura cale prin care acest deziderat îşi poate găsi împlinirea. Dorim ca profesorii de religie ortodoxă să reprezinte pe deplin învăţătura Bisericii Ortodoxe Române şi să păstreze permanent legătura cu aceasta, pentru a le asigura copiilor transmiterea învăţăturii de credinţă pe care noi, formaţi în timpul regimului comunist, nu am dobândit-o în cadrul şcolii. Suntem favorabili ca şi celelalte culte şi denominaţiuni să semneze cu instituţiile abilitate protocoale asemănătoare, care vor duce la un învăţământ religios de calitate. 

Ne dorim ca profesorii de religie să aibă pregătirea teologică necesară predării acestei discipline importante, care contribuie major la formarea intelectuală, morală, emoţională şi socială a copiilor noştri, tocmai pentru a fi eliminate erorile din procesul de predare.

Considerăm că numai cooperarea între Stat şi Biserică poate asigura menţinerea tradiţiei, a păcii sociale şi a identităţii noastre în ţara europeană cu unul dintre cele mai ridicate procente de oameni credincioşi din Europa, conform statisticilor. Membrii şi susţinătorii Coaliţiei pentru Familie şi Constituţie doresc să asigure Ministerul Educaţiei Naţionale că protestele izolate provenite din societatea civilă, legate de încheierea acestui protocol cu Patriarhia Română, indiferent cât ar fi de vocale, reprezintă doar opinia unei minorităţi antireligioase, angajată într-o luptă declarată, nedemocratică, pentru marginalizarea a tot ce ţine de spiritualitate în spaţiul public, şi care doreşte în special minimalizarea rolului pe care Biserica Ortodoxă Română l-a avut şi îl are în structurarea societăţii româneşti. Întrucât, potrivit chiar declaraţiilor ministrului educaţiei, astfel de acorduri există sau urmează a fi semnate cu toate cultele din România, considerăm reprobabilă instigarea de către cei menţionaţi la discriminarea largii majorităţi a românilor, care şi-au declarat apartenenţa la credinţa creştin-ortodoxă.

Coaliţia pentru Familie şi Constituţie îşi afirmă convingerea că, în orice domeniu al societăţii, buna colaborare dintre culte şi instituţiile statului român reprezintă un gest firesc şi care îşi găseşte ecou în convingerile majorităţii românilor. Ne dorim ca astfel de înţelegeri între instituţiile majore din societatea noastră să continue, ele fiind garanţia armonizării corpului social şi a întăririi spirituale a poporului nostru.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Semnează:

 1. Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului (Bucureşti)
  2. Asociaţia Dascălilor din România (Bucureşti)
  3. Asociaţia Părinţilor pentru o Educaţie Sănătoasă (Bucureşti)
  4. Asociaţia PRO VITA – filiala Bucureşti
  5. Asociaţia Familia Tradiţională (Iaşi)
  6. Asociaţia Ortodoxia Tinerilor (Galaţi)
  7. Liga de Utilitate Publică – LUP (Bucureşti)
  8. Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni (Constanţa)
  9. Fundaţia Creştină Părintele Arsenie Boca (Bucureşti)
  10. Asociaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni (Suceava)
  11. Asociaţia „Cercul Studenţesc Floarea de Foc“ (Bucureşti)
  12. Asociaţia „Doamna Stanca“ (Bucureşti)
  13. Asociaţia „Sfântul Grigorie Palama“
  14. Asociaţia Civic Media (Bucureşti)
  15. Asociaţia Ortodoxia Tinerilor (Bucureşti)
  16. Asociaţia Familia Ortodoxă (Bucureşti)
  17. Asociaţia Tradiţia Românească (Bucureşti)
  18. Asociaţia „Gaspar, Baltasar & Melchior“ - Şcoala Agathonia (Bucureşti)
  19. Asociaţia pentru Revigorarea Tradiţiei - ART (Bucureşti)
  20. Asociaţia Basarabii (Bucureşti)
  21. Asociaţia Hrisdoria
  22. Asociaţia Tinerii Creştini Ortodocşi
  23. Asociaţia Civică a Tinerilor Creştin Ortodocşi Români – ACTOR (Bucureşti)
  24. Asociaţia Christiana (Bucureşti)
  25. Fundaţia Sfânta Irina (Bucureşti)
  26. Asociaţia ROST (Bucureşti)
  27. Asociaţia Predania (Bucureşti)
  28. Asociaţia AMMA  (Silvestru, Bucureşti)
  29. Alianţa pentru Demnitate Naţională
  30. Liga pentru Identitate Naţional

Punct de vedere ale Asociației Secular Umaniste-ASUR:

Astăzi am obținut o victorie importantă pentru societatea civilă! În urma acțiunii laice “Școala nu este Biserică!” la care au participat ieri, 1 iunie, sute de persoane din țară, Ministerul Educației Naționale a făcut public protocolul încheiat inițial în secret cu Biserica Ortodoxă Română. Textul actului se găsește pe website-ul edu.ro și poate fi descărcat integral (1).

Patriarhia Română Ministerul Educației Naționale și Secretariatul de Stat pentru Culte au încheiat joi, 29 mai, un protocol cu privire la predarea disciplinei religie-cultul ortodox în învățământul preuniversitar. Protocolul nu a fost făcut public de nici una dintre cele trei părți până astăzi, când a fost publicat la secțiunea de noutăți pe site-ul ministerului.

Protocolul prevede, printre altele că “încadrarea profesorilor de religie se va face cu avizul scris al ierarhului locului, iar retragerea motivată a acestui aviz duce la încetarea de drept a contractului individual de muncă”.

“În repetate rânduri Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR) a lansat semnale de alarmă privind maniera necorespunzătoare de predare a religiei în sistemul școlar. Orele de religie sunt practic ore de cateheză, elevilor oferindu-li-se o singură viziune asupra fenomenului religios. Care este rostul unui astfel de protocol, care este rostul garantării unui acces nestingherit al reprezentanților BOR în unitățile de învățământ? De ce în școlile publice autoritatea statului este subordonată autorității bisericești? Imixtiunea Bisericii Ortodoxe în școlile publice trebuie să înceteze! Nu a fost suficientă numirea de preoți ortodocsi, direct subordonați BOR, drept inspectori școlari de religie, acum în școli vor avea acces nestingerit preoții centrelor eparhiale, deși aceștia nu au nici o legătură cu structura Ministerului Educației!”, a declarat Toma Pătrașcu, președinte ASUR.

(1) – http://www.edu.ro/index.php/articles/21404

Declarație a Ministrului Educației, Remus Pricopie pentru Mediafax:  „Lucrul ăsta se întâmplă pentru toate cultele, într-o formă sau alta. Practic, acum s-a adus în actualitate acest lucru şi s-a pus în acord cu legislaţia. Nu-i vorba de un amestec al Bisericii în actul de învăţământ, dar aşa cum învăţământul medical se face în parteneriat cu spitalele şi cu Ministerul Sănătăţii, învăţământul militar se face în parteneriat cu Ministerul Apărării sau cu Ministerul de Interne, după caz, este absolut normal ca şi alte tipuri de învăţământ specific, de exemplu, Facultăţile de Teologie, în momentul în care reglementezi un anumit lucru să ţii cont de specificul acestei specializări“, a afirmat ministrul, citat de Mediafax. Pricopie a explicat că este vorba de actualizarea unor documente de la începutul anilor 1990, ca urmare a apariţiei unor noi legi ale educaţiei, aflate pe agendă înainte de numirea sa. Oficialul nu a menţionat nimic despre publicarea acestui document, aşa cum a solicitat societatea civilă, ci a declarat că va fi trimis pentru punere în practică tuturor inspectoratelor şcolare şi instituţiilor de învăţământ. 

09-06-2014
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu