Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 242

Protocol de cooperare intre Patriarhie si Ministerul Muncii si Solidarității Sociale

Tags: ;
 

La 11 aprilie 2023, în contextul Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice, a fost semnat un Protocol de cooperare între Patriarhia Română și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, instituții reprezentate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Dl Ministru Marius-Constantin Budăi.

Cele două instituții cu largă și profundă implicare socială își doresc continuarea și intensificarea cooperării în domeniul social, atât în ceea ce privește îngrijirea de lungă durată, cât și celelate programe și proiecte sociale care vizează toate categoriile sociale dezavantajate, sprijinite de cele aproximativ 800 de instituții și servicii sociale ale Bisericii Ortodoxe Române.

Cele mai importante puncte ale acestui Protocol de cooperare sunt:

1. Identificarea priorităţilor la   nivel   local/județean și  regional   din   domeniul asistenței   sociale   și   includerea   acestora   în   mecanismul   național   privind incluziunea socială;

2. Facilitarea accesului BOR   la   lucrările,   structurile   consultative/ grupurile   de lucru în domeniul social;

3. Sprijinirea reciprocă pentru   dezvoltarea   rețelei   naționale   de   servicii   sociale furnizate la nivelul eparhiilor BOR;

4. Implementarea unor proiecte comune în domeniul asistenței sociale;

5. Informarea cu privire   la   oportunităţile   de   finanţare   puse   la   dispoziţie   de Minister sau din fonduri europene;

6. Implicarea clericilor în consiliile comunitare consultative pentru identificarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele aflate într-o situație de vulnerabilitate, alături de parteneri sociali, precum Unitatea Teritorial AdministrativăDGASPC și alte organizații;

7. Cooperarea între cele două instituții pentru promovarea acțiunilor și măsurilor din domeniul asistenței sociale în cadrul comunităților locale;

8. Promovarea dialogului social și realizarea schimbului de informații relevante între cele două instituții din perspectiva colaborării în domeniul asistenței sociale;

9. Elaborarea documentelor comune în domeniul asistenței sociale pentru realizarea proiectelor și inițiativelor comune;

10. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va facilita accesul BOR la lucrările Comisiei naționale privind incluziunea socială, precum şi la lucrările altor structuri consultative/grupuri de lucru din domeniul social care implică participarea societăţii civile;

11. Identificarea comună a unor soluții și intervenții concrete pentru problemele specifice din domeniul asistenței sociale, în conformitate cu Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, precum și cu Strategia națională privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânirea activă pentru perioada 2023-2030;

12. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va oferi necesarele informații din bazele de date/registre gestionate de minister și instituțiile publice aflate în subordinea și/sau în coordonarea acestuia privind numărul persoanelor din familiile vulnerabile aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care sunt eligibile în vederea accesării serviciilor sociale sau altor servicii conexe (de îngrijire, de reabilitare a spațiului ambient, de recuperare etc) care vor putea fi furnizate cu sprijinul sau prin structurile BOR;

13. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va sprijini dezvoltarea rețelei naționale de servicii sociale furnizate la nivelul eparhiilor BOR, în concordanță cu prioritățile de dezvoltare identificate în strategiile naționale și strategiile şi planurile anuale de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel județean și local, prin oferirea de consultanță în procesul de acreditatare și licențiere, conform legii;

14. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va transmite BOR informații necesare cu privire la oportunităţile de finanţare puse la dispoziţie de minister sau din fonduri europene în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale;

15. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va sprijini demersurile Patriarhiei Române pentru valorificarea potenţialului specific al absolvenţilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Specializarea Teologie Ortodoxă Asistență Socială ca profesioniști în domeniul asistenței sociale.

 

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

20-04-2023


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu