(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Sfânta Tradiţie şi ereziileNr. vizualizari: 7980

Sf. Ioan Botezătorul nu este reîncarnarea Sf. Prooroc Ilie. Eresul reîncarnării.

Tags: reîncarnare; Sfânta Tradiţie; Ioan Botezătorul; Sf. Prooroc Ilie;
Sf. Ioan Botezătorul nu este reîncarnarea Sf. Prooroc Ilie. Eresul reîncarnării.
La 20 iulie, calendarul nostru ortodox îl prăznuieşte pe Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul. Din Vechiul Testament, cartea a IV Regi, capitolul doi, aflăm că Sf. Prooroc Ilie a lăsat ca urmaş al propovăduirii pe Elisei, după care a fost luat de un car de foc şi înălţat la cer, fără a cunoaşte moartea trupească. Totodată, la Maleahi (3, 23) citim: „Iată că Eu vă trimit pe Ilie Proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare”. Sf. Ilie, împreună cu Patriarhul Enoh vor veni la sfârştul veacurilor ca Înainte-Mergători ai celei de-a doua veniri a Mântuitorului Iisus Hristos, pentru a îl înfrunta pe antihrist.
 
În Sf. Evanghelie de la Af. Apostol Luca, Cap.1, 13-17, cu privire la naşterea şi viaţa Sf. Ioan Botezătorul, citim:

 

„13.
Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan.
14.
Şi bucurie şi veselie vei avea şi, de naşterea lui, mulţi se vor bucura.
15.
Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt.
16.
Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.
17.
Şi va merge înaintea Lui cu duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit.”
Versetul 17 de mai sus este cel de care se leagă ereticii pentru a propovădui rătăcirea conform căreia Sfântul Ioan Botezatorul ar fi fost reîncarnarea Sfântului Prooroc Ilie. Sfânta Tradiţie ortodoxă ne învaţă că această afirmaţie este falsă. „Este rânduit oamenilor o dată să moară, iar apoi să fie judecata”, ne spune Sfantul Apostol Pavel (cf. Evrei 9,27). Sfânta Tradiţie explică pasajul scripturistic de mai sus prin faptul că Mântuitorul a spus despre Sfântul Ioan Botezătorul că este ca Ilie, arătând astfel harisma profeţiei şi puterea propovăduirii adevărului, daruri cu care a fost înzestrat, vrând să îi convingă pe ucenici de importanţa mesajului şi îndemnului la pocăinţă ale Înainte-Mergătorului Ioan: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!” (Matei 4,17).
 
Prin absurd, înainte ca Sfântul Ilie să se poată reîncarna, el ar fi trebuit să moară. Ori ştim că Sf Ilie nu a murit. Apoi, presupunând că Sfântul Ilie s-ar fi reîncarnat în Sfântul Ioan Botezătorul, cum se explică faptul că la Schimbarea la faţă a Mântuitorului, pe Muntele Tabor, alături de Sfântul Prooroc Moise a fost prezent Sf. Ilie? Conform logicii ereticilor, cei trei apostoli care l-au însoţit pe Mântuitorul ar fi trebuit să îl vadă pe Sf. Ioan Botezătorul, nu pe Sf Ilie.
 
Cei care cred că au găsit în pasajul despre Sfântul Ioan dovada reîncarnării se înşală. După cum se înşală toţi cei care se grăbesc să interpreteze cuvinetele Evangheliei pe cont propriu, fără a ţine cont de Sfinţii Părinţi şi insuflarea Duhului Sfânt. Învăţătura corectă este că fiecare persoană creată de Dumnezeu este unică, are un caracter aparte, o înclinaţie anume, un har deosebit. Fiecare om este creat de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Lui. Părintele Dumitru Stăniloaie spunea că Sfinţii Părinţi nu vorbesc niciodată de trup separat de suflet, ci mereu împreună unul cu altul. Când suferă trupul, suferă şi sufletul; când se bucură sufletul are pace şi trupul. Sufletul este aşa legat de trup încât trupul n-ar avea viaţă fără suflet iar sufletul fără trup n-ar avea formă şi chip. Sufletul înfrumuseţează trupul din interior dându-i frumuseţe,  iar trupul exprimă stările sufletului în exterior.
 
La moarte sufletul se duce în faţa lui Dumnezeu pentru judecata particulară iar trupul se duce în pământ de unde a ieşit. După ce toţi oamenii vor muri, la judecata universală toate trupurile vor fi înviate de Dumnezeu şi unite cu sufletele lor pentru veşnicie. Şi astfel vom avea fiecare trupul pe care l-am avut de la naştere, aşa cum ni l-am păstrat: unii hrănindu-l mereu cu plăceri stricăcioase şi vătămătoare, alţii cu harul lui Dumnezeu prin rugăciune şi post. Unii vor sta pe veşnicie trup şi suflet în iad, iar ceilalţi se vor bucura trup şi suflet de lumina lui Dumnezeu în veşnicie.
 
Teoria reîncarnării este falsă şi se împotriveşte lui Dumnezeu care El însuşi ca Persoana S-a făcut om pentru veşnicie. Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om ca să fie mai aproape de noi. Astfel astăzi Fiul lui Dumnezeu, unul din Treime împreună cu Tatăl şi cu Fiul este în acelaşi timp şi Dumnezeu şi om, şi va rămâne pentru veşnicie şi Dumnezeu şi om, ca să ne arate cât de mult a iubit el pe oameni.
 
Părintele  Ilie Cleopa spunea: "cea mai mare nebunie, păgânătate si rătăcire de la adevăr este de a crede cineva că după moarte sufletul omului intră în alte trupuri de oameni, dobitoace...". şi ne vorbeşte despre cum înşală diavolul pe om şi ne spune că cele mai multe suflete se pierd atunci când amână pocăinţa.  Aşadar,să nu mai amânăm cele bune pentru sufletele noastre şi astăzi să punem început bun mântuirii noastre, amintindu-ne cuvintele din slujba de la Bobotează:  „astăzi ne‑a sosit nouă tuturor vreme de praznic şi ceata sfinţilor cu noi se adună, şi îngerii cu oamenii împreună‑prăznuiesc… Astăzi, Proorocul şi Înaintemergătorul se apropie de Stăpânul, şi cu frică stă înaintea Lui văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi… Astăzi, raiul s‑a deschis oamenilor şi Soarele dreptăţii ne luminează nouă... Astăzi, împărăţia cerurilor am dobândit, iar împărăţia Domnului nu are sfârşit.”  (a consemnat, Cristina Roman)
 
Bibliografie selectivă:
 
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae –Teologia Dogmatică Ortodoxă, Bucureşti, 1978, vol. 3;
Jean-Claude Larchet – Tradiţia ortodoxă despre viaţa de după moarte; Ed. Sophia;
Pr. Cleopa Ilie – Ne vorbeşte Pr. Cleopa. Despre Apocalipsă. Ed. Episc. Romanului;
Ierom. Ioan Buliga – Provocările creştinului ortodox în zilele de astazi, Ed. Egumenita, 2012;
Bălan Claudiu – Teoria reîncarnării este falsă şi împotriva lui Dumnezeu (ortodoxiatinerilor.ro);
Molitfelnic – Sfinţirea Aghiasmei Mari.
15-07-2013
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu