(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Tema luniiNr. vizualizari: 8257

Cardul electronic de sănătate – încă un pas spre controlul total şi pecetluire

Cristina Roman
Tags: card; pecete; control; manipulare; donare de organe; bioetică; antihrist; protecţia datelor; drepturile omului;
Cardul electronic de sănătate – încă un pas spre controlul total şi pecetluire

«Bucureşti, 19 decembrie 2012 – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă finalizarea implementării şi testării cu succes a Sistemului Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS). Momentul a fost marcat la Arad prin lansarea etapei-pilot de exploatare a sistemului, primul beneficiar fiind un veteran de război.»

Mulţi creştini se întreabă ce trebuie făcut cu noile carduri electronice de sănătate, care conţin cip. Să le primească? Să le refuze? Unii îşi fac probleme de conştiinţă ca nu cumva, prin acceptarea şi folosirea lor, să contribuie la “îndosarierea electronică” - pas spre o posibilă viitoare impunere a peceţii lui antihrist. Este mult discutată şi prelevarea şi donarea de organe, ca proces implicit al noului sistem informatic de evidenţă. Se vorbeşte despre un aşa-numit acord prezumat de a fi donator de organe.

Vom încerca, în continuare, să informăm cu privire la legislaţia în vigoare, poziţia oficială a Bisericii Ortodoxe Române (BOR), învăţături ale unor Sfinţi Părinţi, opinii ale unor persoane competente şi autorizate în domeniu.

Fiind în discuţie preocupări profund duhovniceşti, parcurgerea unor materiale de presă, fie ele şi bine documentate, nu va putea oferi răspunsurile potrivite dacă nu va fi asociată cu punerea în practică a învăţăturilor Bisericii despre credinţă, nădejde, dragoste, participarea deasă la Sfânta Liturghie, Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. Aşadar,

Ce prevede legislaţia în vigoare

Cadrul legal din România cu privire la cardul electronic de sănătate este constituit din Legea 95/2006 şi HG 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare*. Conform acestuia, cardul electronic de sănătate devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2013 pentru toţi cetăţenii români în vârstă de peste 18 ani. În art.8, alin. 4 şi 5 din HG 900/2012 şi art.331, alin. 1 şi 2 din Legea 95/2006, sunt prevăzute datele cu caracter personal care vor fi înscrise pe card şi cip:

- numele, prenumele şi CNP-ul asiguratului;

- codul unic de identificare în sistemul de asigurări; 

- numărul cardului naţional de sănătate;  

- diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice; 

- grupa sanguină şi RH-ul; 

- acceptul exprimat în timpul vieţii de a dona organe, ţesuturi şi celule după deces;

- numele medicului de familie şi datele lui de contact. 

Normele metodologice instituie obligativitatea ca medicii de familie să preia cardurile de sănătate de la CNAS şi să le distribuie pacienţilor. Aceştia au şi obligaţia de a verifica corectitudinea datelor înscrise, precum şi de a completa restul de date solicitate prin lege. Referitor la acordul privind donarea de organe, ţesuturi şi celule, art.147 din Legea 95/2006, face următoarele precizări:

Persoanele care doresc să fie donatori de organe, trebuie să se adreseze unui notar public şi să dea o declaraţie de consimţământ, sau testament notarial. Notarul va înscrie respectiva persoană în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule**.

Persoanele care nu doresc să devină donatori de organe, trebuie să dea un act de refuz al donării, avizat de medicul de familie, sau să fie înscrişi în Registrul naţional al celor care refuză să doneze organe, ţesuturi sau celule. Nu este explicitat în lege, negru pe alb, dacă actul de refuz trebuie autentificat notarial. De asemenea, nu se specifică cine este responsabil de a face înscrierea în Registrul naţional al celor care refuză să fie donatori. Dacă prin hotărâre publicată în Monitorul Oficial**, se decide înfiinţarea Registrului naţional al donatorilor, despre Registrul celor care refuză să doneze, nu găsim nicio explicaţie detaliată.

Ce înseamnă, de fapt, obligativitatea introducerii acestui tip de card de sănătate? Conform unor articole preluate de pe mediafax.ro şi evz.ro care citează surse din cadrul CNAS şi Ministerului Sănătăţii, ori de câte ori ne vom adresa unei instituţii medicale din sistemul public de sănătate, sau chiar unui spital sau policlinici private, aflate sub contract cu casa de asigurări, cardul de sănătate ne va fi solicitat. Neprezentarea lui echivalează cu incapacitatea de a face dovada de asigurat şi atrage plata cheltuielilor medicale în totalitate, sau lipsa accesului la serviciul medical. Cardul va fi cerut şi de către farmacii, pentru eliberarea reţetelor electronice, dar şi la camerele de primiri urgenţe. Totuşi, pentru urgenţe, tratamentul medical va fi acordat, chiar fără a fi prezentat cardul de sănătate.

Pentru a beneficia de servicii medicale decontate de CNAS, dacă nu deţinem card de sănătate, putem aduce instituţiei medicale o adeverinţă de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, care să ateste calitatea noastră de asigurat şi să fie valabilă 30 de zile.

Accesul la date cu caracter personal, premisă pentru abuzuri şi încălcarea drepturilor la intimitate? Suntem protejaţi sau suntem vulnerabili? Conform art.8 al Legii 900/2012, alin.1, entităţile care au acces la informaţiile înscrise pe carduri (cu obligaţia de a respecta prevederile Legii 677/2001, privind protecţia datelor cu caracter personal), sunt:

-                    CNAS, CJAS;

-                    Medicul de familie la care asiguratul este înscris;

-                    Medicii specialişti;

-                   Furnizorii de dispozitive medicale şi furnizorii de medicamente, doar pentru identificarea titularului de card.

Suntem într-o epocă de viteză a progresului tehnic, când instituţii cu caracter de serviciu secret din importante ţări vestice s-au dovedit vulnerabile în faţa unor minţi geniale în ale informaticii. Aceeaşi vulnerabilitate a fost dovedită şi în cazul siguranţei conturilor bancare sau a cumpărăturilor online. Conform medicului şef al CNAS, dr. Marius Filip, România este singura ţară care implementează un sistem electronic de sănătate la nivel naţional. Este România infailibilă la capitolul securitate a datelor? Ce se va întâmpla în cazul în care industria farmaceutică şi medicală vor intra în posesia unor cititoare de carduri şi vor avea acces la întreaga bază de date? Interesul financiar de a previziona ce tipuri de medicamente şi aparatură medicală vor fi solicitate şi în ce cantităţi, poate determina o luptă murdară pentru accesul la informaţii.

Cum vom fi protejaţi de mafia traficanţilor de organe, când posibilul acces la informaţii de pe card le va uşura identificarea unor potenţiale victime? Cum se asigură statul că toţi cetăţenii au acces la informare, că vor accepta sau vor refuza în cunoştinţă de cauză să fie donatori de organe? Sunt deja confuzii, iar unii vârstnici din mediul rural nu fac diferenţa între scopul şi utilitatea dintre cardul de sănătate şi un card bancar. Se vorbeşte cu aplomb despre cum cardul poate oferi informaţii vitale în caz de accident, iar accesul rapid la istoricul medical al pacientului, poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Nu se prea vorbeşte însă, despre riscurile lipsei unei protecţii reale şi durabile a confidenţialităţii datelor personale vitale.

Poziţia Bisericii Ortodoxe Române

În ediţia din 21 decembrie 2012, imediat după publicarea HG 900/2012, Ziarul Lumina al Patriarhiei Române a preluat şi difuzat, fără comentarii suplimentare, ştirea CNAS privind obligativitatea introducerii cardurilor electronice de sănătate din ianuarie 2013. (Există voci în blogosfera ortodoxă că BOR face astfel “propagandă” noilor carduri de sănătate).

Asupra transplantului de organe, BOR s-a pronunţat oficial în Şedinţa Sfântului Sinod din 17 iunie 2004. Documentele care au stat la baza deciziei au fost întocmite de către Comisia Naţională de Bioetică a BOR. Principiile generale respectate sunt: fundamentarea acestei învăţături pe teologia Bisericii, grija Bisericii faţă de oameni, respect faţă de ştiinţa medicinii. Se arată că transplantul de organe este o procedură îngăduită de Biserică dacă se ţine seama de nişte condiţii: scopul să fie terapeutic, în folosul aproapelui, să respecte viaţa şi chiar moartea, adică demnitatea persoanei, drepturile omului, luând mereu în considerare dimensiunea duhovnicească, să nu se facă pe criterii oportuniste, politice, economice sau din curiozităţi medicale.            Biserica acceptă nu doar transplantul de la om la om, ci şi prelevarea de ţesuturi şi organe de la animale, când sunt tolerate de organismul uman. BOR precizează ca transplantul se va face doar cu “consimţământului în scris prealabil, expres şi liber al donatorului sau al persoanei terţe căreia legea îi permite acest fapt; de asemenea, se va solicita şi acordul scris al primitorului.” 

Referitor la problematica cip-urilor, Sfântul Sinod al BOR a adoptat, în unanimitate, Hotărârea nr. 638/2009 în legătură cu problema noilor paşapoarte electronice care includ date biometrice. În Hotărârea Sfântului Sinod se arată că “întrucât unele persoane au reticenţe faţă de paşapoartele biometrice, Sfântul Sinod va interveni pe lângă instituţiile Statului Român (Preşedinţie, Parlament, Guvern) cu solicitarea de a se adopta măsurile necesare pentru modificarea şi completarea legislaţiei în vigoare prin extinderea prevederilor referitoare la cazuri de urgenţă (paşaport temporar) şi la cazuri când, din motive de conştiinţă sau religioase, persoana nu doreşte paşaport electronic care include date biometrice”. [...]“Văzând tulburarea provocată de opiniile confuze şi contradictorii cu privire la noile paşapoarte biometrice, Sfântul Sinod îndeamnă clerul, monahii şi credincioşii să rămână statornici în credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos, Biruitorul iadului şi al morţii, să sporească în rugăciune şi fapte bune, vieţuind creştineşte în familie, mânăstire şi societate, fără a răspândi panică şi îngrijorare prin preocupare excesivă pentru lucruri trecătoare. Astfel, Dumnezeu ne va lumina, ne va apăra de tot răul şi ne va ajuta să săvârşim binele.”

Învăţături ale unor Sfinţi Părinţi

Redăm mai jos câteva sfaturi duhovniceşti ale unor Sfinţi Părinţi şi ale unor părinţi îmbunătăţiţi, cu directă adresare subiectului înregistrării electronice, cipurilor, transplantului. Observăm că părerile converg către faptul că nu ne aflăm încă în faza de “pecetluire a lui antihrist”, ci într-una premergătoare. Suntem avertizaţi să nu cădem în capcana de a ridiculiza sau minimiza aspectul religios al înregistrării electronice, indiferent că este prin intermediul paşapoartelor, cărţilor de identitate sau cardurilor de sănătate, acceptându-le fără drept de tăgadă. Pe de altă parte, ni se reaminteşte că exagerările pe acest subiect, ne pot dezbina şi îndepărta de valori morale şi creştine fără de care nu am mai ajunge la scopul vieţii noastre, iubirea lui Hristos şi unirea cu El în viaţa veşnică. Aşadar, să fim blânzi, să fim răbdători, să fim milostivi, să fim iertători, să ne iubim unii pe alţii şi să fim mădulare vii ale Bisericii Ortodoxe, păstrând mereu în alertă trezvia duhovnicească!

Cuviosul Paisie Aghioritul: "În spatele sistemului perfect de asigurare computerizată, ce se face prin "cartela" electronică, se ascunde dictatura mondială, sclavia lui antihrist...Se vor înşela cei care le vor tâlcui pe acestea cu mintea lor. În timp ce semnele sunt foarte clare. "Fiara" de la Bruxelles a sorbit în computer cu 666 aproape toate statele. Cartela, buletinul electronic, "înainte mergătoare ale pecetluirii", ce arată? Ce ne va spune Hristos? "Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremurilor nu puteţi" (Mt. 16, 3). Avem puterea Cinstitei Cruci, a simbolului sfânt, şi harul dumnezeiesc al lui Hristos numai atunci când ne îndestulăm cu Sfânta pecetluire a Botezului, prin care ne lepădăm de satana, ne unim cu Hristos şi primim sfânta pecetluire: “Pecetea darului Duhului Sfânt”.

Sfântul Andrei al Cezareii scrie următoarele: “Despre numele cel murdar al lui antihrist şi despre tâlcuirea numărului precum şi despre altele ce s-au scris despre acela, vremea le va descoperi şi experienţa celor înţelepţi...,dar nu a binevoit harul dumnezeiesc să se scrie în dumnezeiasca carte numele lui cel pierzător. Insă cercetând cu raţiunea, cu adevărat multe (nume) se pot afla...”.

Comunicatul Sfintei Sinaxe Duble Extraordinare a Sfântului Munte: “Căderea din dreapta credinţă şi secularizarea, spiritul general de apostazie şi de înaintare în diverse rătăciri şi slujiri ale diavolului, saltul progresului tehnologic al sistemelor de înregistrare, arhivare şi supraveghere, universalizarea economiei şi constatarea încercării de pătrundere clandestină a simbolurilor anticreştine în domeniile vitale ale vieţii sociale - cum sunt produsele comerciale, tranzacţiile economice şi relaţiile stat-cetăţeni - fac cu adevărat mult prea palpabile şi apropiate cele pe care Sfântul Evanghelist Ioan le descrie în versetele 16-18, din capitolul 13 din de Dumnezeu insuflata Carte a Apocalipsei. Îndreptăţita nelinişte şi protestele cinstitului popor nu au, desigur, scopul de a împiedica împlinirea desăvârşită a proorociilor la o vreme de care ''nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl" (Matei 24, 36). Declarăm încă o dată că datoria fundamentală a mărturisirii credinţei, dar şi încrederea în cele câte Mângâietorul le-a predat ca proorocii în Biserica creştină ne obligă să refuzăm a accepta orice fel de buletin electronic de identitate cu Cod Numeric Matricol Unic, ca aducând prejudicii libertăţii persoanei şi conştiinţei noastre creştine...”

Pr. Iustin Pârvu: “Ai sau nu ai cip? Căci în fond cipul ce este? O armă împotriva omu­lui. Iar noi nu mai avem arme; tinere­tul nos­tru este obosit, încât chiar să vrea să se ridice din vraja în care trăieşte, nu mai are put­ere. Sin­gurele noas­tre arme sunt numai cele duhovniceşti: rugăci­unea, smere­nia, dragostea, dar şi măr­tur­isirea. Nu se poate dragoste fără măr­tur­isire. Dragostea este jert­fi­toare, iar noi dacă ne temem să măr­tur­isim adevărul, ce jertfă mai avem? Sau dacă nu ne pasă de aproapele nos­tru care este în neşti­inţă şi noi nu îl infor­măm şi îl lăsăm să cadă pradă aces­tui sis­tem, ce dragoste mai avem? Cei care se mai luptă astăzi să trezească pe fratele lor, care nu au rămas nepăsători faţă de viitorul unei naţii şi al unei Bis­erici, aceia sunt fii ai dragostei lui Dum­nezeu, care îşi pun viaţa pen­tru fraţii lor.”

Pr. Arsenie Papacioc: “Răspunsul meu e ăsta: eu n-aş primi aşa ceva. A venit Hristos şi a dat această putere şi această libertate. Prin Mine se poate orice. Nu este încă o vreme, că nu este Judecata de Apoi ca să zicem că nu mai e valabil ce a spus Hristos. [Ce a spus Hristos] este valabil dincolo de veşnicie. Este Dumnezeu. Şi spune într-un loc Mântuitorul, ca să nu speculăm orice: nu se mişcă fir de păr fără voia Mea. Suntem guvernaţi de Mântuitorul, dragă, de povăţuirile Lui. Dar nu se poate fără cruce. Aşa este, pentru că, vă spun, Învierea Mântuitorului, care a fost atât de glorioasă, n-ar fi fost de valoarea asta, dacă n-ar fi fost Crucea întâi. (…)”

Arhimandritului athonit Gheorghie (Kapsanis), egumenul Sfintei Marii Mănăstiri Grigoriu: Aşadar, problema nu este dacă vom primi un număr pe un document public, fie el dat şi într-un climat tulbure şi revelator al “semnelor vremurilor”, ci dacă îl vom primi ca semn al închinării la antihrist şi ca pecete a lui, atunci când va veni el însuşi. În acest sens, ca număr care i-ar înlesni statului îndeplinirea îndatoririi sale faţă de cetăţeni, este neutru din punct de vedere moral şi duhovnicesc. (Desigur am spus deja că aritmetizarea este problematică şi periculoasă în mâinile regimurilor tiranice sau în anarhia morală a epocii noastre). Pe de altă parte, prezenţa numărului în viaţa noastră ne aminteşte de îndatorirea noastră creştinească şi poate fi cel mai bun mesaj al lui Dumnezeu către noi toţi de a stărui în pocăinţă zilnică, de a lua aminte la noi înşine „ca să nu se îngreuieze inimile noastre de mâncare şi băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vină peste noi fără de veste; căci ca o cursă va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ.” De vreme ce am primit poruncă de la Dumnezeu să luăm aminte la „semnele vremurilor”şi fiindcă vedem că globalizarea la nivel politic, economic şi religios înaintează, îndepărtarea de voia lui Dumnezeu se măreşte şi cea mai mare parte a lumii trăieşte în nepăsare faţă de viaţa duhovnicească, putem vedea aceste situaţii ca „semne ale vremurilor” care ne îndeamnă să ne cultivăm credinţa, pocăinţa, dragostea faţă de Dumnezeu şi cugetul mucenicesc. Astfel ne vom putea pregăti să înfruntăm înşelarea lui antihrist, dacă este ca el să vină în zilele noastre, cu nădejdea în viaţa veşnică împreună cu El în Împărăţia Tatălui.”

            Opinii

Dr. Vasile Astărăstoae, Preşedintele Colegiului Medicilor din România: ... Este periculos sa fie puse informaţiile medicale personale pe cip, deoarece acesta nu este protejat. Oricine are un cititor de cipuri compatibil poate afla tot. Acest lucru violează drepturile la intimitate şi la demnitate ale persoanei şi poate aduce mari prejudicii. De exemplu, la Consiliul Europei există o imensă presiune din partea angajatorilor şi a firmelor de asigurări pentru a deveni licită predictibilitatea că cineva este pasibil de a se îmbolnăvi de o anumită boală sau cum va evolua boala, pe baza unui prognostic. Predictibilitatea poate determina creşterea semnificativă a primei de asigurare pentru persoanele cu risc de a dezvolta anumite boli... Datele medicale pot fi utilizate inclusiv pentru a distruge o anumită persoană, mai ales într-o societate conflictuală ca a noastră. Devenim vulnerabili faţă de Stat şi faţă de anumite instituţii care ne pot marginaliza.

În privinţa donării de organe: vom intra în circuitul european şi vom transfera organe disponibile spre alte ţări. Chiar dacă ar exista mai mulţi donatori de organe, nu vor exista mai multe transplanturi în ţara noastră. Asta pentru că fondurile de la noi disponibile pentru transplanturi de organe sunt limitate, iar creşterea numărului de donatori ar depăşi limita bugetară. Lipseşte orice analiză etică a acestei acţiuni. Există o tendinţă, din partea Statului, spre autoritarism şi paternalism excesiv, în sensul de a căuta a se cunoaşte totul despre cetăţeni şi de a fi dirijaţi de către cei care “ştiu mai bine”. Medicii sunt şi ei oameni. Dacă ne uităm la istoria sec. al XX-lea,  o să vedem că medicii erau cei care făceau experimente în lagărele de concentrare naziste, medicii erau cei care făceau abuzuri în psihiatrieAcolo unde există posibilitate de abuz e bine să ne reţinem.  Cel mai recent exemplu este A1H1 (gripa porcină). În acest moment s-a dovedit că cei care au întreţinut spaima au avut contracte cu firmele ce au produs vaccinurile. Cardul de sănătate – cu cip (putea fi şi o variantă fără), creează mari dificultăţi şi poate chiar împiedica accesul la serviciile medicale.

Dr. Marius Filip, medic şef al CNAS: “ Distribuirea cardurilor electronice de sănătate va avea loc prin intermediul medicilor de familie, care le vor primi de la casele de asigurări în plicuri. Tot medicii vor fi cei care vor activa cardurile în prezenţa pacienţilor, urmând să stabilească împreună cu aceştia ce informaţii vor fi introduse în baza naţională de date. Pentru a putea citi cipurile din carduri, medicii vor trebui să-şi achiziţioneze terminale, care vor fi conectate la computere, acestea având acces la baza naţională de date prin intermediul unui program informatic special. “Probabil că din 2014 vor avea toţi cititoare de carduri (…)“Suntem singura ţară din lume care a implementat acest sistem la scară naţională” a spus Marius Filip. Pacienţii nu vor plăti cardurile, costurile fiind suportate de Ministerul Sănătăţii, însă în cazul în care cineva îşi pierde cardul, va trebui să plătească pentru eliberarea unuia nou, care va dura până la 30 de zile, timp în care bolnavii vor face dovada că sunt asiguraţi cu adeverinţă de la CAS. Primii doi români care au primit carduri sunt arădeni, cipurile fiind activate în prezenţa presei de către medicul lor de familie.”

Dr. Rodica Tănăsescu, Preşedintele Societăţii Naţionale a Medicilor de Familie din România (SNMFR): "Suntem de acord să folosim cardul, dar nu să-l distribuim şi să-l inscripţionăm. Aceasta necesită mult timp, în plus nu noi trebuie să validăm date de identificare. Nu suntem evidenţa populaţiei, ci medici".

N.n.: la data la care apare acest articol, medicii de familie din judeţele Cluj, Galaţi, Suceava, Dolj, Covasna şi Neamţ au declarat refuzul de a distribui cardurile electronice de sănătate.

Pr. dr. Mihai Valică: “Întreaga noastră viaţă personală trebuie trăită în dragoste şi vigilenţă creştină la toate nivelurile vieţii cotidiene, fără preocupare exagerată doar pe aspectul evidenţei biometrice. Fixarea exclusivă pe această acţiune precum şi canoanele disproporţionate şi descurajante date penitenţilor ar însemna căderea în capcana celui rău. A reduce şi a identifica pecetea lui antihrist doar în jurul sau chiar cu cipurilor biometrice, adică tocmai pe diavol care se neagă mereu pe sine şi care se ascunde permanent în „marele anonim prin excelenţă” şi se disipează mereu în generalităţi, în „legiune” (Marcu 5, 9), ne poate duce în eroarea de a ne concentra numai pe aspectul numeric al lui antihrist şi de a-i minimaliza acţiunea diabolică doar la actele biometrice. Or, noi ştim, că de la crearea lumii, ne duce în ispită zi de zi şi de aceea ne rugăm  să ne izbăvească de cel viclean. Prin înregistrarea şi prelucrarea datelor personale biometrice, omul nu poate fi nicidecum redus sau deteriorat din punct de vedere ontologic, întrucât chipul şi asemănarea omului cu Dumnezeu Imago Dei - rămân intangibile. Omul se poate reduce sau degrada doar din punct de vedere al demnităţii teologice şi umane, deci moral şi civic de la imago Dei la un simplu număr sau cip electronic prin înscrierea într-o  evidenţă biometrică, întrucât cel care nu va figura într-o bază de date biometrice nu există; adică practic el nu va exista din punct de vedere social potrivit sistemului actual de evidenţă a populaţiei. Este mai mult o cădere din drepturile sale civile şi un atac asupra conştiinţei creştine decât o cădere din har. Căderea din har se face atunci când te lepezi conştient de Hristos şi de dreapta credinţă, precum şi prin păcate grele de moarte. Să ne păzească Bunul Dumnezeu!”

            În loc de concluzie, un cuvânt al Părintelui athonit Gheorghie Kapsanis: “Epoca noastră nu este cea mai rea din istorie. Neapărat, însă, este una dintre cele mai grele. Problemele sociale, precum şomajul, imigraţia ilegală, corupţia, lipsa de transparenţă, creşterea vertiginoasă a criminalităţii, încălcarea legii la toate nivelurile vieţii sociale ş.a., creează nesiguranţă şi impas. Cetăţenii cinstiţi se întreabă dacă locul în care au crescut şi trăiesc, Patria în care, prin jertfe de mucenici şi de eroi, s-au pus temeliile principiilor duhovniceşti şi morale ale poporului nostru binecredincios şi ale tradiţiei lui ortodoxe, se mai conduce încă după legea lui Dumnezeu şi după morala evanghelică sau dacă centre obscure de putere şi-au impus stăpânirea asupra tuturor structurilor vieţii noastre sociale, naţionale şi spirituale răspândind o etică antievanghelică, etica Noii Ere a stăpânitorului întunericului veacului acestuia. În fiecare zi constatăm cum sunt dărâmate şi ultimele reazăme duhovniceşti şi morale pe care societatea noastră le-a întemeiat cu frica lui Dumnezeu, cu multă durere şi cu nădejdea ca ele să le fie reazem copiilor ei. În acest climat de incertitudine, de confuzie şi imoralitate, unii vestesc şi construiesc «omul nou», omul fără chip, fără inimă, fără suflet, fără dragoste, fără perspectivă veşnică, omul care va fi un număr între alte miliarde de numere. Aritmetizarea persoanei umane, despersonalizarea ei, constituie zbuciumul nemărturisit al tuturor celor care, înlăuntrul lor, mai sunt dispuşi încă să reziste duhovniceşte.” (Cristina Roman) 

*          Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 643, din 10 septembrie 2012.

**        În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 847 din data de 14 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1158/2012 privind înfiinţarea Registrului naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule.

15-01-2013
Citeste si:De acelasi autor:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu


CARTI/produse despre:
Card, Pecete, Control, Manipulare, Donare De Organe, Bioetică, Antihrist, Protecţia Datelor, Drepturile Omului,