(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 2625

Poziția oficială a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta

Tags: sinod panortodox;
Poziția oficială a  Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta
 
Vă prezentăm în continuare, în premieră, traducerea completă a poziției Bisericii Ruse asupra Sfântului Sinod din Creta
 

Hotărâre a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la Documentele adoptate la Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta – adoptată în ședința din 29 noiembrie – 2 decembrie

Capitolul Relațiile bisericești externe

Sfântul Sinod aprobă activitățile externe ale Bisericii Ortodoxe Ruse ca fiind îndeplinite de Preafericirea Sa Patriarhul și de Sfântul Sinod în colaborare cu Departamentul de Relații Externe al Bisericii vizând, în primul rând, consolidarea unității Sfintei Biserici, dezvoltarea relațiilor frățești cu Bisericile ortodoxe locale, precum și colaborarea cu alte confesiuni creștine în protejarea valorilor moralei creștine și combaterea viciilor sociale periculoase, opoziția față de discriminarea și persecuția creștinilor, dialogul cu reprezentanții altor tradiții religioase capabile să se opună extremismului, terorismului, defăimarea religiei, a xenofobiei și a altor vicii sociale periculoase, manifestări de intoleranță și susținerea protejării locurilor sfinte și a locurilor de cult religios, și pace și armonie în societate.

Sfântul Sinod aprobă evaluarea făcută asupra rezultatelor Sfântului Sinod care a reunit arhiereii a zece Biserici Ortodoxe locale și care au avut loc pe insula Creta între 18-26 iunie 2016. Acest Sinod nu poate fi privit ca ecumenic și deciziile luate nu pot fi considerate ca fiind obligatorii pentru întreaga Biserică Ortodoxă deoarece, în absența acordului unui număr de Biserici Ortodoxe autocefale locale, principiul consensului a fost încălcat deși desfășurarea Sinodului a avut loc la un moment unanim convenit din timp. În același timp, trebuie să recunoaștem Sfântul Sinod din Creta drept un eveniment important în istoria Bisericii Ortodoxe.

O analiză a documentelor Sfântului Sinod din Creta, încredințată de Sfântul Sinod Comisiei Sinodale biblice-teologice, a arătat că unele dintre ele conțin formulări neclare și ambigue, care nu ne permit să le considerăm expresii exemplare ale adevărurilor ortodoxe credința și tradiția Bisericii. Acest lucru este valabil mai ales pentru documentul "Relația Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine", care nu a fost semnat de două treimi din membrii delegației Bisericii Ortodoxe Sârbe,  și nici de către unii episcopi ai altor biserici locale care au participat la lucrările Sinodului din Creta, ceea ce mărturisește o diferență semnificativă de opinie în legătură cu acest document chiar și între participanții la Sinodul din Creta.

Membrii Sfântului Sinod iau notă de atitudinea ambiguă față de Sinodul care a avut loc în Creta în familia Bisericilor Ortodoxe locale, menționând comentariile emise de Sfintele Sinoade ale Bisericilor din Antiohia (27 iunie 2016), Bulgaria (15 noiembrie 2016) și Georgia (22 decembrie 2016), care au exprimat diverse observații critice față de Sinodul din Creta. De asemenea, ierarhii unui număr Biserici locale și Sfânta Koinotită a mănăstirilor din Muntele Athos au oferit comentarii detaliate asupra documentelor Sfântului Sinod din Creta și asupra deciziilor pe care le-a adoptat.

Sfântul Sinod își exprimă convingerea că păstrarea și întărirea unității Sfintei Biserici Ortodoxe, independent de poziția sa față de Sinodul din Creta, este sarcina comună a tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale locale, atât a acelora care au participat la Sinod în Creta, precum și a acelora care s-au abținut de la a lua parte la el. În această privință, sprijinirea cooperării inter-ortodoxe dobândește o importanță deosebită.

Recunoscând natura istorică a întâlnirii care a avut loc la Havana între Sfinția Sa Patriarhul Kirill al Moscovei și întregii Rusii și Papa Francisc, Sfântul Sinod notează importanța sa în efortul de a uni eforturile în apărarea creștinilor care sunt supuși persecuției în Orientul Mijlociu și Africa. Aceste lucrări răspund la chemarea Consiliului Episcopal din 2016 de a "face tot ce este posibil pentru ca genocidul care a fost dezlănțuit împotriva creștinilor să se sfârșească", în timp ce "2016 a devenit un an de eforturi deosebite întreprinse în această direcție" (vezi Punctul 9 din Decretul Sfântului Sinod arhieresc din 2016). Declarația comună a Patriarhului Kirill și a Papei Francis a contribuit la realizarea unei încetări a focului în Siria și a ajutat astfel la salvarea vieților a mii de oameni.

Sfântul Sinod ia act de importanța prevederilor Declarației de la Havana privind conflictul nesfârșit din Ucraina și de relevanța chemării sale adresate tuturor forțelor sociale din Ucraina "de a lucra pentru obținerea unui acord social, de a nu participa la conflict și pentru a nu sprijini dezvoltarea în continuare a conflictului ". Membrii Sfântului Sinod arhieresc își exprimă speranța că acest apel va fi auzit de toate părțile implicate în societatea civilă din Ucraina.

Sfântul Sinod recunoaște importanța deosebită a prevederilor declarației comune conform căreia Unirea nu este un mijloc de a atinge unitatea în rândul Bisericilor și că în relațiile ortodox-catolice prozelitismul este inacceptabil în toate manifestările sale. Membrii Sfântului Sinod, exprimându-și speranța că această declarație va fi pus în practică, dau în același timp mărturie despre acțiunile agresive continue ale greco-catolicilor față de ortodocși.

Sfântul Sinod apreciază foarte mult acordul la Havana cu privire la aducerea în Rusia a moaștelor Sfântului Nicolae, Arhiepiscop de Myra din Lycia și Wonderworker, care se află în Bari. Sosirea acestor relicve sfinte în Moscova și Sankt-Petersburg în mai-iulie 2017 a fost un eveniment de mare importanță spirituală pentru credincioșii Bisericii Ortodoxe Ruse.

***

Membrii Sfântului Sinod, care s-a reunit la Moscova din 29 noiembrie până la 2 decembrie 2017, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru bucuria comuniunii, dăm mărturie despre unitatea Bisericii Ortodoxe Ruse și îi îndemnăm pe toți credincioșii să păstreze pacea în Hristos, dragostea frățească și vrednicia, spre slava lui Dumnezeu. Sursa: MospatTraducere din limba engleză: Cristina Roman 

 

Detalii oferite de PS Ilarion, Șeful Departamentului de Relații Externe al Bisericii Ruse, cu privire la Sfântul și Marele Sinod din Creta, cu ocazia Sfântului Sinod al Bisericii Ruse, din 29.11-02.12.2017, Moscova

(...) Sinodul din Creta a adoptat opt ​​documente: "Autocefalia și mijloacele sale de proclamare"; "Diaspora ortodoxă"; "Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană"; "Importanța postului și respectarea lui de azi"; "Sfânta Tainc a căsătoriei și impedimentele în calea ei"; "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine", "Decizia Sinodului" și " Enciclica ".

Majoritatea acestor documente (cu excepția celor două Decizii redactate direct la Sinodul din Creta) au fost pregătite în cadrul procesului presinodal care a avut loc de-a lungul a zeci de ani cu participarea activă a Bisericii Ortodoxe Ruse. După publicarea proiectelor de documente ale Sfântului și Marelui Sinod, acestea au fost discutate la nivelul Bisericilor Ortodoxe Locale. Biserica Ortodoxă Rusă a pregătit și trimis la toate Bisericile locale propunerile sale de modificare a proiectelor de documente referitoare la "Relațiile Bisericii Ortodoxe față de restul lumii creștine" și "Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană".

După cum a menționat președintele Comisiei Sinodale Biblice-Teologice, documentele adoptate la Creta pot fi împărțite în trei categorii, în funcție de relația lor cu proiectele examinate anterior de Sfântul Sinod din 2016. Primele dintre acestea sunt documentele acceptate de Sinodul din Creta fără a le fi fost aduse modificări substanțiale. Printre acestea se numără documentele "Importanța postului și respectarea lui azi" și "Autocefalia și mijloacele proclamării sale". Cea de-a doua categorie aparțin documentelor adoptate de Sinod cu modificări importante ale conținutului acestora. Aceste documente sunt "Diaspora ortodoxă", "Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană"; "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine" și "Sfânta Taină a căsătoriei și impedimentele la aceasta".

În special, s-a adăugat un amendament la documentul "Diaspora Ortodoxă", care limitează Bisericile locale în obținerea "titlurilor deja existente pentru episcopi" în diaspora. Această adăugire necesită discuții suplimentare la nivel pan-ortodox.

Documentul "Relația Bisericii Ortodoxe față de restul lumii creștine" a primit cele mai critice comentarii în mediul ortodox după publicarea sa. Nu a existat un consens de opinie nici chiar la Sfântul Sinod din Creta: nu a fost semnat de douăzeci și unu de episcopi dintre cei o sută șaizeci de participanți la Sinod, printre care șaptesprezece din cei douăzeci și cinci de episcopi ai delegației Bisericii Ortodoxe Sârbe. Critica specială a fost evocată de următoarele formulări: etichetarea în documentul comunităților neortodoxe ca "biserici" și expresiile "căutarea" și "restaurarea" unității creștinilor. Modificările propuse de Biserica Rusă au reflectat această preocupare, dar nu au fost luate pe deplin în considerare de către Sinodul din Creta.

Documentul "Sfânta Taină a căsătoriei și Impedimentele la aceasta" conține o serie de formulări controversate. În special, expresia dintr-un proiect publicat mai devreme - "Biserica consideră că este imposibil ca membrii săi să poată încheia o uniune între persoane de același sex" - a fost modificată la Sinod în felul următor: "Biserica nu recunoaște posibil pentru membrii săi să încheie uniuni civile, indiferent dacă aceste persoane sunt sau nu de sex opus". Această formulare introduce o ambiguitate în text. Formularea originală exprimă cu mai multă precizie învățătura Bisericii despre căsătorie. 

Documentul "Misiunea Bisericii Ortodoxe din lumea contemporană", în forma în care a fost adoptat la Sinodul din Creta, conține formulări care creează impresia că, urmare a întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, toate rasa umană este deja adunată în Hristos și este salvată și divinizată, ceea ce a provocat critici serioase în mediul ortodox. Aceste expresii necesită o clarificare obligatorie, a spus Mitropolitul Ilarion. - Mai mult decât atât, există o referire inadecvată la Eusebiu din Cezareea, care nu este numai un tată autoritar al Bisericii, ci a fost acuzat, și nu fără justificare, de semi-arianism ".

La a treia categorie apar documente care au fost pregătite și adoptate direct la sinod. Acestea sunt "Decizia Sinodului" și Enciclica, care reflectă deciziile luate de acele Biserici autocefale care au participat la Consiliu pe o serie de aspecte relevante. Așa cum s-a observat la prezentarea citită la Sfântul Sinod de Mitropolitului Ilarion, ideile de bază ale acestor documente în ansamblu nu contrazic doctrina socială a Bisericii Ortodoxe Ruse. "În același timp, documentele conțin o serie de formulări destul de nereușite și neclare, precum și afirmații care nu au fost discutate anterior la nivel pan-ortodox", a spus mitropolitul. "Pentru ca proiectele de documente pregătite în timpul procesului pre-sinodal și examinate la Sfântul Sinod să devină hotărâri recunoscute de toți ortodocșii, ele trebuie să fie discutate și convenite în continuare la un nivel pan-ortodox și apoi să fie adoptate printr-un consens al tuturor bisericilor autohtone locale ", a subliniat el în prezentarea sa. Sursa: mospat.ru, Traducere din limba engleză: Cristina Roman

06-12-2017
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu
Constantin Gabriel - 02-01-2018:

Din pacate Patriarhia Rusa a ales sa conteste autoritatea si sa se substituie Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol. Sper ca BOR sa nu accepte si sa nu incurajeze asemenea politici straine de traditia ortodoxa romaneasca.