Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Predici. Cateheze. PastoraţieNr. vizualizari: 2032

Epistola către români

PS Daniil Stoenescu
Tags: Arsenie Boca; epistola;

 

- scrisă în duhul Preacuviosului Părintelui nostru Arsenie Boca [...] către neamul nostru cel românesc,
creştinesc şi de Hristos iubitor, de pretutindeni. (Hăţăgel, 2 iulie 2017, în
ziua pomenirii Sf. Voievod Ştefan cel Mare) -

     Părintele Arsenie de la Prislop, rob al Dumnezeului Celui Preaînalt, Cel care a făcut cerurile şi pământul, slujitor al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, prin limba de foc a Duhului Sfânt de la Sâmbăta, Prislop şi Drăgănescu, către voi toţi, fiii neamului meu din Roma-nia şi de pretutindeni, împrăştiaţi printre alte neamuri, fraţi ai mei întru Hristos şi întru Biserica Sa Ortodoxă, chemaţi la mântuirea veşnică întru El, prin Evanghelia binevestită mai întâi de către sfântul Apostol Andrei, la strămoşii şi înaintaşii noştri, mărturisită, trăită şi propovăduită peste veacuri de către toţi sfinţii neamului nostru, din calendar, din Sinaxar şi din ceruri, har vouă şi deplină pace şi binecuvântare de la Dumnezeu şi de la Iisus Hristos Fiul Său, prin adierea blândă şi liniştită a Duhului Sfânt de la Horebul de sub Fereastra Sâmbetei şi prin rugăciunile mijlocitoare ale Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor Săi. Amin.

Voi, "romani aflaţi în treacăt" (Faptele Apostolilor 2, 10) pe pământ, cunoaşteţi că de aproape două mii de ani vi se vesteşte şi vi se binevesteşte Cuvântul lui Dumnezeu cu putere multă, vouă, fiilor neamului românesc de pe pământ românesc, din ziua când cerurile vi s-au deschis la Epifanie şi apele Iordanului au sfinţit şi limpezit şi pânza freatică a neamului nostru, prin Botezul creştin, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. De atunci lumina Sfintei Cruci a lui Hristos vă adumbreşte pe voi şi pământul vostru, dar Muntele Fericirilor voastre cunoaşte şi Golgota istoriei şi a răstignirii voastre împreună cu Hristos precum şi Taborul Schimbării la Faţă şi Muntele Măslinilor Înălţării la cer. Lumina Învierii lui Hristos vi se revarsă neîncetat prin Troiţe, Biserici, Mănăstiri şi Catedrale, precum prin făclia de Paşti. Dumnezeu vrea ca ţara voastră să fie un Antimis liturgic şi un Potir euharistic al lui Hristos; viaţa şi istoria voastră, o Liturghie; pătimirile voastre o Răstignire şi mântuirea voastră o Înviere veşnică.

Pentru aceasta şi pentru toate acestea am venit şi am fost trimis şi eu la voi, ca şi toţi cei mai dinainte de mine. Pentru aceasta v-am predicat şi v- am spovedit la Sâmbăta şi la Prislop; pentru aceasta v-am zugrăvit Revelaţia dumnezeiască la Drăgănescu; pentru aceasta v-am spus "Cuvinte vii" şi v-am arătat şi desluşit "Cărarea Împărăţiei". N-am aşteptat şi nu aştept nimic de la voi, nici cinste, nici preţuire, nici slavă şi nici măcar flori de la mormânt. Nu L-am vrut decât pe "Hristos în voi, nădejdea slavei" (Coloseni 1, 27). Pentru aceea aduceţi fiecare jertfa bineprimită a lui Abel; umblaţi cu Dumnezeu neîncetat precum Enoh; contemplaţi pe seninul cerului curcubeul legământului lui Dumnezeu cu Noe prin Hristos şi descoperiţi Teofania de la Mamvri sub fiecare stejar din Carpaţi. Urmaţi pe Iisus şi pe sfinţii Apostoli printre semănăturile ţării şi fiţi smochini roditori în grădina Bisericii Lui. Adunaţi mană cerească şi adăpaţi-vă cu apa izvorâtă din stânca de la Horeb, adunată în fântâna Samarinencii. Intraţi mereu pe Poarta cea Frumoasă a templului lui Dumnezeu cu rugăciunea vameşului în minte şi în inimă; semănaţi cu lacrimi şi veţi culege cu bucurie; adunaţi spice de pe urma secerătorilor biblici şi patristici; încălziţi-vă la dogoarea rugului aprins, dezlegându-vă încălţămintele păcatelor şi răcoriţi-vă şi învioraţi-vă duhovniceşte cu roua cea cerească coborâtă în cuptorul Babilonului vieţii şi istoriei voastre. Cinstiţi şi vestiţi tablele legii evanghelice; nu vă ucideţi pruncii, precum vă îndeamnă porunca lui faraon cel necredincios şi gustaţi din strugurele din Eşcol, cel adus din Canaan în pustiu şi din fagurul de miere din Seara Învierii din Ierusalim. Călătoriţi împreună cu Hristos pe drumul spre Emaus. Ascultaţi de Melchisedec cel îmbrăcat în giulgiurile de in ale Mântuitorului. Bucuraţi-vă de toiagul cel înflorit al lui Aaron şi ascultaţi şi urmaţi pe cei cărora li s-au încredinţat spre păstorire şi povăţuire sufletele voastre; prăbuşiţi-vă împreună cu sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului şi pocăiţi-vă ortodox, îmbrăcându-vă sufletul în sac şi cenuşă, precum ninivitenii. În aceste vremuri pe care le trăiţi, nu vă închinaţi chipului de aur al lui Nabucodonosor, nici nu vă plecaţi genunchii înaintea lui Baal şi feriţi-vă cu desăvârşire de duhul lui Antihrist.

Minunaţi-vă de oprirea soarelui şi a lunii pe cer deasupra voastră, căutând cât mai des odihna duhovnicească a oazei de la Elim cu umbra finicilor şi apa izvoarelor, la hramuri, în Duminici şi sărbători. Descoperiţi prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu în viaţa voastră şi atotprezenţa Lui în orice loc şi în orice timp. "Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi pentru toate... " (1 Tesaloniceni 5, 16-18). Legaţi-vă şi atârnaţi-vă de cer candelabrul vieţii voastre prin credinţa ortodoxă în Dumnezeu, prin dragoste şi smerenie şi prin funia de foc şi lanţul cel de aur al rugăciunii "Doamne Iisuse ... "; prin umilinţă, tăcere, plâns de pocăinţă, răbdare în necazuri şi fapte bune întru iubire şi milostivire. Iertaţi-vă cu desăvârşire unii pe alţii ca şi Dumnezeu să vă ierte pe toţi. Citiţi Sfintele Scripturi şi pe Sfinţii Părinţi. Îmbogăţiţi-vă şi luminaţi-vă mintea întru cunoştinţă de Dumnezeu şi aprindeţi-vă inima în dor şi iubire de El.

Pregătiţi-vă pentru sfârşitul vostru ca şi pentru sfârşitul lumii, pentru întâlnirea cu Dumnezeu şi pentru Judecata Lui. Contemplaţi frumuseţea şi minunile creaţiei; câştigaţi-vă pâinea cea de toate zilele în mod cinstit; păstraţi-vă trupurile întru curăţie şi sufletele întru nevinovăţie. Integraţi-vă şi participaţi la Liturghia Cosmică, care se săvârşeşte neîncetat, în cer şi pe pământ, de toată făptura cea văzută şi cea nevăzută. Ascultaţi şi auziţi foşnetul urmelor paşilor Domnului prin vârfurile duzilor dumbrăvii, precum David. Contemplaţi vedenia serafimilor lui Isaia din templu, descoperirea carului heruvimilor proorocului Iezechiel de la râul Chebar şi Revelaţia "Celui Vechi de zile" a proorocului Daniel din Babilon. Feriţi-vă de duhul cel rău al Sodomei şi al Gomorei şi nu priviţi înapoi spre lumea deşertăciunilor, ca să nu încremeniţi în stâlpi de sare. Ridicaţi-vă mintea spre cele cereşti, în turnul cel de veghe al proorocului Avacum.

Grijiţi-vă de haina de nuntă a sufletului vostru şi a neamului nostru; de candela aprinsă şi vasul cu untdelemn şi de mirul cel de nard din vasul de alabastru al Mariei din Betania. Dar mai presus de toate, descoperiţi neîncetat Şederea lui Hristos de-a dreapta Tatălui, conform revelaţiei sfântului Arhidiacon Ştefan din sinedriu (Faptele Apostolilor 7, 55-56); şi credeţi şi trăiţi zilnic în lumina acestui adevăr dogmatic.

Cei plecaţi departe, gândiţi-vă să vă întoarceţi cândva acasă. Nu trăiţi necununaţi şi nu divorţaţi, aducând pe lume toţi copii rânduiţi şi dăruiţi de Dumnezeu, pe care să-i creşteţi şi să-i învăţaţi calea şi legea lui Dumnezeu, în Biserica Ortodoxă.

Astfel, păzind poruncile Domnului, participând la Cina cea de Taină a lumii şi scăpând, cu ajutorul lui Dumnezeu, nevătămaţi din naufragiul din Malta, veţi putea ajunge cu toţii în Patmosul eshatologic şi pe ţărmul de dincolo al Tiberiadei - de unde vă scriu aceste cuvinte - ca să vă odihniți de-a pururea pe malurile râului vieţii, care izvorăşte din tronul lui Dumnzeu şi al Mielului (Apocalipsă 22, 1).

Hăţăgel, 2 iulie 2017
Sf. Voievod Ştefan cel Mare
23-11-2017
Citeste si:De acelasi autor:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu
claudia - 25-01-2018:

​sunteti lumina din lumina parintelui nostru arsenie fericit sunteti ca v-ati invrendnicit de iubirea pr.arsenie pe care neincetat ne-o impartasiti si noua