Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 2106

Din noiembrie 2017 se schimbă dispozițiile legale privind serviciile funerare

Tags: înmormântare;
 

Se schimbă dispozițiile legale privind serviciile funerare. Astfel, începând cu data de 23 noiembrie 2017 va intra în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 

Guvernul a aprobat Normele tehnice şi sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului şi deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum şi a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art.40 din Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, şi al Cap. IV Controlul în sănătate publică din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată.

Normele definesc “condiţiile decente” de desfăşurare a serviciilor funerare, privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în sensul prezentelor norme, se înţeleg condiţiile de suprafaţă şi dotări ale spaţiilor, precum şi sintagma “servicii funerare”, prin care se înţelege toate serviciile ce pot fi aduse unui defunct şi familiei acestuia după momentul decesului.

De asemenea, prin “îngrijiri mortuare” se înţelege toate operaţiunile care se fac asupra copului defunctului sub forma manoperelor de îmbălsămare, tanatopraxie, igienizarea corpului decedatului, îmbrăcare, cosmetizare, manipulare.

“Orice acţiune asupra corpului unei persoane decedate se realizează manifestând deplin respect pentru demnitatea umană. Se interzice fotografierea corpului defunctului, fără acordul aparţinătorilor. Prin excepţie este permisã fotografierea în cadrul procedurilor judiciare, conform normelor legale”, se prevede în document.

Referitor la procedura de îmbălsămare, normele stabilesc că este obligatorie în următoarele cazuri:

a) când familia decide să expună decedatul în locuri publice, inclusiv la capelă, cu sicriul deschis;
b) când decedatul este transportat într-o altă localitate decât cea în care s-a produs decesul, la o distanţă mai mare de 30 de kilometri;

c) în situaţia în care cauza medicală a decesului impune îmbălsămarea ca măsura de profilaxie şi reducere a riscului biologic;

d) la cererea scrisă a familiei.

Totodată, se interzice efectuarea procedurii de îmbălsămare/tanatopraxie în următoarele situaţii:
a) înainte de eliberarea certificatului medical de constatare a decesului, cu excepţia autopsiilor prosecturale;
b) anterior cercetării judiciare, în cazurile în care, prin lege, se dispune cercetarea organelor de justiţie şi efectuarea autopsiei medico-legale;

c) în cazul bolilor infecţioase grave, cu agenţi biologici înalt patogeni, conform avizului direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

(3) Se interzice efectuarea îmbălsămării şi/sau tanatopraxiei în afara spaţiilor autorizate conform prezentelor norme.

Referitor la prestatorii de servicii funerare, normele prevăd că aceştia vor efectua activităţile specifice după obţinerea avizului consiliului local al unităţii administrative teritoriale şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti, trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului şi înhumării, pentru protecţia sănătăţii publice, iar autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar trebuie să deţină autorizaţie conform prevederilor.

La rândul lor, direcţiile de sănătate publică judeţene şi ale municipiului Bucureşti vor afişa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare autorizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor emise de acestea în conformitate cu normele, iar unităţile sanitare cu paturi pot afişa, la biroul de întocmire a formalităţilor în cazul decesului, lista cu prestatorii de servicii funerare autorizaţi, pe care o vor actualiza trimestrial, conform listei postate de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Atunci când decesul a avut loc într-o instituţie de asistenţă medicală/ îngrijiri de sănătate sau la domiciliu, preluarea persoanei decedate se face de către operatorul economic care desfăşoară servicii funerare, autorizat, într-un sicriu cu capac, preluarea şi transportul persoanei decedate în vederea înhumării/incinerării de la locul unde se păstrează corpul defunctului către locul de înhumare/incinerare se realizează pe baza certificatului de deces, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, iar îmbălsămarea şi/sau tanatopraxie se realizează cu avizul direcţiei de sănătate publică judeteană respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea autopsiertanatopractorului pe baza următoarelor documente:

a) Cererea scrisă a familiei către prestatorul de servicii funerare;

b) Declaraţia autopsier-tanatopractorului cu privire la metoda şi substanţele chimice folosite;
c) Copie după certificatul constatator al decesului.

Astfel, conform hotărârii de guvern adoptate:

  • este interzisă fotografierea corpului defunctului, fără acordul aparţinătorilor;
  • prin exceptie este permisã fotografierea și filmarea pe timpul desfășurării autopsiei în scopul constituirii probelor;
  • înmormântarea nu trebuie să depășeascâ 36 de ore de la decesul persoanei respective;
  • este obligatorie aplicarea unei brăţări în jurul încheieturii mâinii drepte sau stângi a decedatului pe care sunt imprimate datele de identificare ale firmei care a acordat serviciile funerare, îngrijirile mortuare şi serviciile de tanatopraxie.

Cuantumul amenzilor pentru cei care încalcă normele legale se situează între 500 și 10.000 lei, atât pentru prestatorii de servicii funerare cât și pentru familiile defuncților. Sursa: https://ljc.ro/

 

Recomandăm pe aceeași temă și articolul: Legea funerară, o necunoscută care bulversează 

CITESTE AICI Hotararea de Guvern  nr. 741/2016 care reglementeaza inmormantarile

 

10-10-2017
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu