Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 2009

Știri interne - mai 2017 (RO)

Tags: Sfintii Putneni; Biserică şi stat;

 

Biserica a susţinut prin cuvânt şi faptă dobândirea Independenţei României

Spicuiri din Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit cu prilejul Sesiunii solemne a Academiei Române, dedicată împlinirii a 140 de ani de la câștigarea Independenței României, 9 mai 2017:

În desfășurarea evenimentelor legate de acest act măreț al istoriei noastre, alături de Domnitorul Carol I, de oamenii politici ai timpului şi de armata țării, Biserica Ortodoxă Română a îndeplinit un rol de seamă prin slujitorii sfintelor altare, prin viețuitorii din mănăstiri şi prin credincioșii săi mireni. Lucrarea Bisericii Ortodoxe Române s-a făcut simţită încă din momentul pregătirilor pentru plecarea armatei pe fronturile de luptă de la sud de Dunăre. La sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena (21 mai 1877), hramul Catedralei Mitropolitane din Bucureşti, în cadrul Sfintei Liturghii, în prezenţa a mii de credincioşi, au fost citite rugăciuni de invocare a ajutorului divin şi de binecuvântare a armatei române.  În ziua de 21 august 1877, în faţa Universităţii din Bucureşti, mitropolitul primat Calinic Miclescu a binecuvântat ambulanţele Crucii Roşii. În cuvântul rostit după sfinţirea apei, implorând ajutorul divin, a spus: „Stropindu-se cu apa cea sfinţită aceste ambulanţe, rog pe Dumnezeu ca rănile luptătorilor ce se vor transporta să vindece rănile seculare ale României“. La apelul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române sute de călugări şi călugărițe s-au angajat voluntari în armata română, în calitate de infirmieri sau brancardieri.  Ierarhii Bisericii noastre au susținut financiar Crucea Roșie Română, aflată la început de drum. În toate eparhiile au fost formate comitete de preoţi care se ocupau cu strângerea de ajutoare (bani, îmbrăcăminte, alimente) pentru susţinerea armatei, a văduvelor şi orfanilor de război.

După încheierea războiului, pentru susţinerea orfanilor de război, Biserica Ortodoxă Română a organizat în mănăstiri orfelinate şi şcoli pentru copii, precum şi bolniţe pentru invalizi. Astfel, Biserica Ortodoxă Română, a cărei contribuție la împlinirea marilor idealuri naţionale este, din nefericire, insuficient cunoscută, a lucrat mai întâi pentru realizarea independenței şi unității poporului român, iar apoi a lucrat pentru recunoașterea drepturilor şi demnității ei pe plan extern: dobândirea Autocefaliei în anul 1885 şi dobândirea rangului de Patriarhie în anul 1925. Astăzi, toți cetățenii României, toate instituțiile statului şi toate cultele religioase avem datoria să păstrăm şi să cultivăm darul sfânt al independenţei naţionale ca fiind un act de dreptate şi un simbol al demnității poporului român, obținut cu multe jertfe de vieți omenești şi cu multe eforturi spirituale şi materiale, spre binele României şi bucuria românilor de pretutindeni. † DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Sursa – Agerpres.ro  

Proclamarea solemnă a canonizării Sfinților Putneni

La Mănăstirea Putna a avut loc la 14 mai 2017, proclamarea solemnă a canonizării Sfinţilor Putneni: Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, și Sfinţii Cuvioși Sila, Paisie și Natan. Evenimentul a avut loc în finalul Sfintei Liturghii oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-au aflat numeroşi ierarhi români.

Tomosul Sinodal privind canonizarea Sfântului Iacob Putneanul a fost citit de Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor. Acest iubitor de Hristos-Dumnezeu, Sfântul Iacob Putneanul, nevoitor în slăvita Mănăstire a Putnei, ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, s-a remarcat prin evlavie și înțelepciune, bun dascăl și părinte duhovnicesc, mare ctitor și păstor neobosit al obștii creștine, foarte atent la problemele sociale și economice ale țării. El a rămas în conștiința urmașilor ca un îndrumător spiritual, cultural și social al credincioșilor încredințați lui spre păstorire. Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a dat citire Tomosului Sinodal pentru canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan. Ei au primit de la Dumnezeu darul rugăciunii și al povățuirii sufletelor, prețuiți fiind în evlavia ierarhilor, preoţilor, călugărilor şi credincioșilor, ca pilde de rugăciune fierbinte, de smerenie, de înfrânare, de milostivire și de înțeleaptă povăţuire duhovnicească.

După ceremonialul de proclamare a canonizării, Întâistătătorul Bisericii noastre a adresat o omilie miilor de credincioşi prezenţi la ctitoria Sfântului Ştefan cel Mare (citeşte cuvântul integral aici). Să-i rugăm pe sfinţii putneni, pe toţi sfinţii neamului românesc şi pe toţi sfinţii Bisericii Ortodoxe Universale, să lumineze, să încălzească şi să întărească sufletul nostru cu rugăciunile lor, pentru a merge pe calea mântuirii, care este unirea omului cu Dumnezeu, Izvorul vieţii şi al fericirii veşnice, a îndemnat Patriarhul Daniel. Sursa – Basilica.ro

Familia preotului – mărturie de viață creștină în lumea de azi

La Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” de la Durău, în perioada 7 – 9 mai, a avut loc cea de a doua întâlnire a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan cu preoți și preotese din Arhiepiscopia Iașilor, în cadrul conferințelor preoțești din anul 2017, puse sub genericul „Familia preotului – mărturie de viață creștină în lumea de azi”.

Cuvintele părintești ale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, rostite cu drag în fața celor prezenți, au deschis lucrările conferinței cu îndemnul cald de a medita asupra vieții noastre de familie, inspirându-ne din demnitatea, lucrarea și jertfa mărturisitorilor din perioada regimului comunist. Îndemnul Părintelui Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei este explicit:  „Hrănindu-ne din această pâine (a mărturisirii credinței nn.), să ne amintim mai mult despre mărturisitori, să le citim cărțile și să găsim puncte de legătură între ceea ce au trăit ei atunci și ceea ce trăim noi astăzi” (...) „Familia preotului poate reprezenta modelul care zidește sau, dimpotrivă, non-modelul care distruge familiile creștine ale enoriașilor”

Familia preotului reprezintă un reper în societatea contemporană, uneori mai curând înclinată să critice decât să aprecieze Biserica și pe slujitorii ei. Astăzi, când familia trece printr-o vădită criză spirituală, alimentată din belșug de o mass-media aservită unor interese străine duhului creștin, familia preotului este chemată să devină exemplu-reper pentru orice altă familie creștină, atât prin trăirea credinței cât și prin aflarea și promovarea unor soluții care să ducă la depășirea provocărilor lumii contemporane secularizate. Sursa – Doxologia.ro

Patriarhul Daniel: Comemorarea apărătorilor Ortodoxiei din timpul comunismului - datorie morală față de înaintași

Comemorarea apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului este o datorie morală față de înaintașii noștri, care, în vremuri ostile Bisericii și religiei în general, au mărturisit credința lor în Hristos Cel răstignit și înviat cu prețul pierderii libertății sau chiar a vieții lor, afirmă patriarhul Daniel, într-un mesaj adresat cu prilejul conferinței "Speranță întru credință".  "De asemenea, comemorarea mărturisitorilor Ortodoxiei în temnițele comuniste este o mărturie importantă despre ceea ce a însemnat puterea de jertfă creștină în România, într-un răstimp în care s-a urmărit îndepărtarea, pe orice căi și cu orice mijloace, a Mântuitorului Iisus Hristos din sufletele și din viața oamenilor. Mulțimea mărturisitorilor și a martirilor credinței din timpul regimului comunist ne îndeamnă mereu să nu uităm cât de mare a fost suferința lor pentru a păstra credința vie și demnitatea poporului român creștin, în vreme de teroare și prigoană, când puterile diavolești ale iadului s-au arătat adesea în ura și violența celor care i-au torturat și chinuit pe cei aflați în închisorile comuniste", spune patriarhul.

În mesaj, întâistătătorul BOR reiterează faptul că, "în rândurile mărturisitorilor și martirilor credinței din timpul regimului comunist, alături de patriarhul Justinian, la loc de cinste, se numără numeroși ierarhi, profesori de teologie, studenți, monahi, intelectuali creștini, dar mai ales cei peste 1.800 de preoți ortodocși care au fost arestați și anchetați, aruncați în închisori, trimiși să lucreze la canalul Dunăre — Marea Neagră, pentru curajul mărturisirii lor și apărarea Ortodoxiei".  Conferința "Speranță întru credință" a fost organizată miercuri de Penitenciarul Ploiești, în colaborare cu Patriarhia Română, la Centrul social-pastoral "Sfânta Cruce" — Caraiman, Bușteni. Tema manifestării se înscrie în linia manifestărilor tematice ale anului 2017, care a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului pe tot cuprinsul Patriarhiei Române.  Sursa – Agerpres.ro

Patriarhul Daniel felicită Familia Regală de Ziua Națională a Regalității

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat miercuri, 10 mai, cu ocazia Zilei Naționale a Regalității, un mesaj de felicitare principesei Margareta și întregii Familiei Regale a României. "La sărbătoarea Zilei Naționale a Regalității, cu deosebită bucurie și stimă, adresăm întregii Familii Regale felicitări, binecuvântări și calde urări de sănătate. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate peste poporul român prin faptele de vitejie și de înțelepciune ale Regilor României, cărora le aducem un pios omagiu de recunoștință. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să ne ajute să păstrăm și să promovăm valorile unității, libertății și identității naționale, moștenite de la înaintași, ca fiind simboluri ale demnității poporului român, spre binele României și bucuria românilor de pretutindeni", se menționează în mesajul patriarhului, transmis de Biroul de presă al Patriarhiei Române.  Sursa – Agerpres.ro

Conferință internațională dedicată Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe – Cluj Napoca

Conferința internațională dedicată Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, care a avut loc în Creta, a debutat miercuri, 26 aprilie 2017, la Cluj. În cuvântul rostit, Părintele Mitropolit Andrei, a amintit celor prezenți că Sinodul din Creta a fost un eveniment mult așteptat și pregătit, având rolul de a reafirma Ortodoxia în lumea contemporană. ÎPS  Andrei a reamintit celor prezenți, printre altele, și care au fost temele discutate în cadrul Marelui Sinod al Ortodoxiei.

Invitat la eveniment a fost și Pr. prof. dr. Viorel Ioniță de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Consilier patriarhal onorific, care a subliniat că textele supuse aprobării Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe nu au avut menirea de a schimba ceva din punct de vedere dogmatic, ci prin acestea s-a dorit afirmarea sinodalității și unitatea Bisericii Ortodoxe universale. Pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu, de la Centrul de Studii Nomocanonice al Universității „Babeș-Bolyai” a subliniat importanţa deosebită a evenimentului care a avut loc în Insula Creta. Sfântul şi marele sinod nu este doar o realitate eshatologică, o manifestare a Împărăţiei Cerurilor acum şi aici, ci este o normalitate canonică. Este firesc să se vadă fraţii împreună, să discute. În sinod se rezolvă toate problemele Bisericii. Sinodul nu se consumă doar prin întâlnirile punctuale. Procedura de diseminare şi receptare face ca o întâlnire punctuală să îşi dezvolte perspectiva asupra unei perioade nedeterminate. Noi suntem în această fază de diseminare, de receptare a ceea ce s-a întâmplat în Creta la Sfântul şi Marele Sinod. Manifestarea are ca scopuri imediate: Dezbaterea întrunirii, condițiilor, aspectelor complexe legate de convocare;Întrunirea și adoptarea documentelor Sfântului și Marelui Sinod din Creta;

Dezbaterea deciziilor Sinodului; Conturarea viziunii teologice generale și încadrarea textelor în Tradiția dogmatică și canonică a Bisericii și receptarea lor; Noutatea și importanța textelor Sfântului și Marelui Sinod; Posibile îmbunătățiri care pot fi aduse într-o altă etapă de manifestare a sinodalității la nivel panortodox; Perspectivele care se întrevăd după Sfântul și Marele Sinod. Sursa- Basilica.ro

LINKURI la știri:

După căderea Cortinei de Fier țările Est europene  își regăsesc identitatea în religie – Agerpres 

Cum a ajuns Papa Ioan Paul al II – lea în România, interviu cu Tepdor Baconschi - La Punkt

Numele lui Dumnezeu este Iubire, Prenumele Său, Libertate – Pr. Constantin Sturzu – Monitorul de Suceava

 

15-05-2017
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu