Cookies de analiza a traficului sunt inactive, dar pot fi activate prin click pe Accept | Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 1620

Sfântul și Marele Sinod - primele declarații, mesaje și lucrări

Tags: sinod panortodox;
Sfântul și Marele Sinod - primele declarații, mesaje și lucrări

 

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, împreună cu delegaţia Patriarhiei Constantinopolului a ajuns miercuri 15 iunie, în jurul orei 13.30 p.m. pe aeroportul din Chania, Creta. Sanctitatea Sa a ţinut un scurt discurs chiar pe pista aeroportului internaţional Ioannis Daskalogiannis, spunând că decizia celor care nu vor participa la Sinod îi va împovăra pe ei înşişi. Câteva minute după aceasta, s-a anunţat faptul că Biserica Ortodoxă a Serbiei va participa la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod, împreună cu Întâistătătorul ei, Patriarhul Irineu. Mitropolitul Amfilohie de Muntenegru, care se află deja în Creta, l-a anunţat pe Arhiepiscopul Cretei Irineu că sosirea delegaţiei sârbe va avea loc mâine, 16 iunie 2016.

 • Cuvântul Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Președintele Sfântului și Marelui Sinod, la cina oferită de Excelența Sa Nikos Kotzias, Ministrul Afacerilor Externe a Republicii Elene în cinstea Preafericiților Întâistătători de Biserici Ortodoxe Autocefale (Chania, Creta, 16 Iunie 2016)

Preafericirile Voastre, sfințiți frați, Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe,

Excelența Voastră, Ministrul Afacerilor Externe,

Inițiativa amabilă a Excelenței Voastre de a oferi această cină oficială în cinstea Smereniei Noastre și a fraților Întâistătători de Sfinte Biserici Ortodoxe arată cinstea, dragostea și respectul nutrit de Republica Elenă ortodoxă și de dumneavoastră personal pentru Biserica Ortodoxă cea Una și Unită și persoanele care o alcătuiesc, care s-au întâlnit pe insula Creta pentru a întruni acest Sfânt și Mare Sinod.

Excelența Voastră manifestați în mod tangibil aceste sentimente care ne sunt familiare nouă tuturor prin exercitarea oficiului dumneavoastră de nivel înalt și plin de responsabilitate și prin tot ce ne-ați oferit. Ne aducem aminte, în special la această întrunire oficială, Excelența Voastră, de inițiativa pe care ați avut-o în organizarea Conferinței Internaționale de anul trecut din Atena care a abordat subiecte privind pluralismul religios și coexistența pașnică în Orientul Mijlociu și de asemenea de eforturile pentru o rezolvare pașnică a disputelor și a reconcilierii prin dialog, care reprezintă o abordare necesară în lumea de astăzi.

În mod cert, Ortodoxia întrupează marea speranță a lumii în mijlocul realității apocaliptice actuale a evenimentelor globale, o speranță pe care Sir Steven Runciman, celebrul bizantinolog, a lăudat-o profetic atunci când a afirmat că secolul 21 va fi secolul Ortodoxiei. Excelența Voastră, în calitate de profesor universitar și om de educație bogată, cunoașteți foarte bine că această profeție, în ciuda părutei exagerări, nu a fost afirmată accidental, ci constituie un produs de observație atentă și experiență personală a unui mare intelectual și persoană academică filo-ortodoxă. În plus, faptul că multe sfinte locuri ortodoxe – precum Sfântul Munte Athos, pe care Excelența Voastră l-ați vizitat de curând – atrag atenția universală, arată că lumea își îndreaptă atenția către Biserica Ortodoxă cu mari așteptări. Biserica Ortodoxă este arca tradiției creștine pure care oferă sprijin și consolare, pentru că Ortodoxia a reușit să păstreze până astăzi, în ciuda dezvoltărilor tehnologice și științifice rapide, experiența mistică și experiența comuniunii personale cu Dumnezeu personal, în ciuda evoluției tehnologice și științifice explozive.

Așadar, Sfântul și Marele Sinod, care urmează să înceapă, este de o mare importanță, pentru că va oferi posibilitatea exprimării unui glas unit al Ortodoxiei și va transmite un singur mesaj de dreaptă credință, adevărată speranță și reconciliere pașnică pentru lumea noastră care se află în conflict.

Excelența Voastră, dată fiind responsabilitatea pe care o aveți, vă aflați în postura de a cunoaște foarte bine problemele intense și intrigante cu care se confruntă frații Întâistătători și Bisericile Ortodoxe locale din cauza intoleranței și a fanatismului religios, în special vechea Patriarhie a Antiohiei și Întâistătătorul ei iubit, Patriarhul Ioan al Antiohiei. Totuși, această situație, din cauza schimbărilor istorice violente care au avut loc, nu este străină celorlalte Biserici surori, nici Bisericii Mame a Constantinopolului.

Totuși, Dumnezeu știe cum să aducă dulceață chiar și din amărăciune. În aceasta stă responsabilitatea noastră a tuturor Întâistătătorilor ortodocși. Este o responsabilitate care se ridică la efortul zilnic pentru slujire duhovnicească a „familiei de creștini” și a unității în Hristos.

Astfel, credem cu ardoare și ne rugăm ca Sfântul și Marele Sinod să contribuie în mod decisiv la această unitate și la promovarea mesajului Ortodoxiei în întreaga lume, de vreme ce Ortodoxia nu constituie o structură politică sau o credință filosofică, ci adevărul mântuitor revelat atât al vieții pământești cât și al celei veșnice.

Vă felicităm, Excelența Voastră, pentru că sunteți în serviciul poporului binecuvântat al Republicii Elene în această perioadă dificilă și vă mulțumim pentru această cină pe care o oferiți în cinstea noastră, dar, mai ales, pentru găzduirea acestui eveniment istoric al Sfântului și Marelui Sinod în Republica Elenă, în istorica, eroica și dătătoarea de sfinți marea insulă a Cretei, care este o parte de mult preț a jurisdicției Preasfântului Tron Apostolic al Patriarhiei Ecumenice.

Ridicând acest pahar, umplut cu dulcea mireasmă a pământului cretan, vă dorim Excelenței Voastre, Primului ministru al Republicii Elene, Excelenței Sale Alexis Tsipras, și membrilor Guvernului acestei țări sănătate, putere și călăuzire dumnezeiască, pentru ca în unitate și armonie să puteți contribui substanțial la rezolvarea acestei crize – credem noi – temporare, pentru acest popor creator, astfel ca ei să poată continua viața în pace, în respect reciproc a libertății și identității fiecărei persoane și tuturor semenilor care conviețuiesc pe pământ.

Vă mulțumim.

 • Cuvântul PF Patriarh Daniel, conducătorul delegației Bisericii Ortodoxe Române, la sosirea pe aeroportul din Creta, joi, 16 iunie 2016

”Kalimera!

Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și pe toți cei prezenți aici. Suntem bucuroși ca am ajuns în Creta şi speram ca lucrarea noastră să fie una binecuvântată pentru unitatea Bisericii şi prietenia între popoarele care sunt reprezentate aici.

Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Ani mulți și buni şi foarte buni!”

 • Invitație adresată patriarhilor absenți de a co-liturghisi în ziua de Rusalii

Cei zece Întâistătători de Biserici Ortodoxe care au participat astăzi dimineaţă la lucrările Sinaxei vor adresa o invitaţie oficială către cei patru Întâistătători absenţi pentru a participa la coliturghisirea din Duminica Cincizecimii, la CatedralaSfântul Mina din Heraklion.

Lucrările Sinaxei au fost deschise prin cuvântul rostit de Sanctitatea Sa, Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic. În continuare, a fost citită scrisoarea Preafericitului Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, în care se menționează că Biserica Rusiei se află în rugăciune pentru buna desfăşurare a lucrărilor Sfântului şi Marelui Sinod. De asemenea, în această scrisoare Patriarhul Kiril al Moscovei îşi exprimă regretul că nu este prezent aici.

Propunerea de a-i invita pe cei absenţi, după cum informează neakriti.gr, a venit din partea Preafericitului Părinte Irineu, Patriarhul Serbiei, care a cerut ca pe lângă coliturghisirea de duminică, să fie invitaţi să participe şi la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod, care vor începe oficial lunea viitoare.

Mitropolitul Amfilohie de Muntenegru, adresându-se Patriarhului Ecumenic, a solicitat să fie scurtat timpul, evitând scrisorile şi faxul şi să discute Sanctitatea Sa telefonic cu cei patru absenţi. Diferendele din Qatar şi problema căsătoriilor mixte nu pot constitui motive pentru absenţa celor patru Întâistătători.

Patriarhul Ecumenic, cu acordul celorlalţi nouă Întâistătători, a început contactarea telefonică în cadrul Sinaxei, care analizează detaliile privind Mesajul Sfântului şi Marelui Sinod.

A fost exprimată dorinţa ca la Sfânta Liturghie din duminica Pogorârii Duhului Sfânt, toţi cei 14 Întâistătători de Biserici Autocefale să conslujească la Catedrala Sfântul Mina.

Cu toţii sperăm ca Bisericile absente să reuşească să ajungă, a subliniat vineri dimineaţă Mitropolitul Emmanuel al Franţei.

 • Au început lucrările Sinaxei premergătoare

Astăzi dimineaţă, în jurul orei 9 a.m., Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe au ajuns la Mănăstirea Maicii Domnului Povăţuitoarea – Gonia, din Kolymbari, Creta, unde a fost oficiată o rugăciune în deschiderea lucrările Sinaxei, ultima sinaxă a Întâistătătorilor înaintea Sfântului şi marelui Sinod.

La această Sinaxă participă Întâistătătorii şi doi ierarhi din partea fiecărei Biserici Ortodoxe Autocefale. Lucrările Sinaxei se vor desfăşura pe toată perioada zilei de astăzi şi au ca scop analiza Mesajului Sfântului şi Marelui Sinod, comunicatul final care va fi publicat la sfârşitul lucrărilor Sinodului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, a declarat că la Sinaxă se va analiza pe lângă Mesaj şi situaţia absenţei unor Întâistătători de la lucrările Sinodului.

Mesajul Sinodului este unul foarte bogat, atinge oarecum temele puse în atenţia Sfântului şi Marelui Sinod  şi dă un mesaj de speranţă şi mai ales dorinţa de unitate, în jurul Bisericii lui Hristos, a tuturor creştinilor ortodocşi, în frunte cu ierarhii lor, bineînţeles.

Într-un interviu oferit televiziunii Kriti TV, Înaltpreasfinţitul Părinte Emmanuel, Mitropolitul Franţei, a oferit explicaţii cu privire la lucrările Sinaxei şi conţinutul Mesajului Sfântului şi Marelui Sinod:

Mesajul îl va prezenta astăzi Sanctitatea Sa (Patriarhul Ecumenic) Întâistătătorilor, care cu autoritatea lor, îl vor aproba şi îi vor aduce îmbunătăţiri, pentru a-l transmite ulterior, adică de luni, la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod.

Mesajul este unul către lume, dar este un mesaj care va rămâne. Adică poate fi un text care va fi istoric. Pe lângă celelalte documente care vor fi aprobate de Sfântul şi Marele Sinod, acesta va fi un mesaj care se adresează în principal lumii. Noi trebuie să oferim lumii, întâi de toate, o speranţă către omul secolului 21, ceva diferit, ceea ce aşteaptă să asculte, nu ceea ce ne dorim noi să transmitem. Consider că este un prilej să vorbim o altă limbă, să abordăm problemele care există astăzi în lume şi acest lucru va fi descris întocmai de mesaj. Aşadar, nu va repeta temele care sunt deja pe ordinea de zi a Sfântului şi Marelui Sinod.

Cu privire la absenţa celor patru Întâistătători de Biserici Autocefale care au decis să nu participe la lucrările Sinodului din Creta, Mitropolitul Emmanuel a afirmat:

Noi sperăm întotdeauna. Speranţa dispare ultima. Sperăm că Bisericile care sunt absente să ajungă, în cele din urmă. Și de ce să nu vină? Ortodoxia după cum am spus şi ieri este aici şi îi cheamă pe toţi. Nu stabilim norme. Noi trebuie să arătăm unitatea Bisericii Ortodoxe. Acesta este şi scopul Sfântului şi Marelui Sinod.

În final, Mitropolitul Franţei a spus că şi Bisericile absente sunt prezente şi sunt membre ale Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

 • Slujbă de pomenire pentru cei care au contribuit la realizarea Sfântului și Marelui Sinod

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale care se află în Creta vor consluji Sfânta Liturghie mâine dimineață, 18 iunie 2016, la Biserica Buna Vestire din localitatea Kissamos din Creta. Aici, va fi oficiată și o slujbă de pomenire a tuturor celor care au contribuit la pregătirea Sfântului și Marelui Sinod, ierarhi, clerici, monahi și mireni trecuți la Domnul. Liturghia va fi prezidată de Preafericitul Părinte Teodor, Patriarhul Alexandriei. Sâmbătă seară, Întâistătătorii și delegațiile Bisericilor Ortodoxe Autocefale vor merge la Heraklion, capitala insulei Creta. La orele 19.00 p.m. va fi oficiată slujba Vecerniei Sărbătorii Cincizecimii, la Catedrala Sfântul Tit. Întâistătătorii vor fi întâmpinați de dl Vasilis Lambrinos, primarul orașului Heraklion. Sâmbătă seară, Întâistătătorii și delegațiile Bisericilor Ortodoxe Autocefale vor merge la Heraklion, capitala insulei Creta. La orele 19.00 p.m. va fi oficiată slujba Vecerniei Sărbătorii Cincizecimii, la Catedrala Sfântul Tit. Întâistătătorii vor fi întâmpinați de dl Vasilis Lambrinos, primarul orașului Heraklion.

 • Coliturghisire a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe prezenți în Creta au coliturghisit astăzi dimineață, 19 iunie 2016, la Catedrala Mitropolitană Sfântul Mina din Heraklion, Creta, în semn de unitate și comuniune.

Sfânta Liturghie a fost prezidată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Au concelebrat:

 • Preafericitul Părinte Teodor, Patriarhul Alexandriei;
 • Preafericitul Părinte Teofil, Patriarhul Ierusalimului;
 • Preafericitul Părinte Irineu, Patriarhul Serbiei;
 • Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României;
 • Preafericitul Părinte Hrisostom, Arhiepiscopul Ciprului;
 • Preafericitul Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade;
 • Preafericitul Părinte Sava, Mitropolitul Varșoviei și al întregii Polonii;
 • Preafericitul Părinte Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albaniei;
 • Preafericitul Părinte Rastislav, Mitropolitul Ținuturilor Cehe și Slovaciei.

Pe lângă reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Autocefale, la Sfânta Liturghie a asistat și Excelența Sa Prokopis Pavlopoulos, Președintele Republicii Elene, alături de alți reprezentanți ai autorităților de stat și locale.

Cu acest prilej, Sanctitatea Sa Bartolomeu a adresat un cuvânt în care a subliniat importanța unității Bisericii lui Hristos. „Misiunea Bisericii Ortodoxe este de a împlini iconomia lui Dumnezeu, de a uni cele pământești cu cele cerești”, a spus Patriarhul Ecumenic.

Sanctitatea Sa a continuat spunând că „Biserica noastră Ortodoxă are darul și binecuvântarea de a deține tezaurul adevărului și să păstreze intact darul Preasfântului Duh, care a umplut lumea (Înțelepciunea lui Solomon 1, 7)”.

Indiferent de părerile noastre diferite, noi, creștinii ortodocși, trebuie să evidențiem faptul că singura cale în această lume este unitatea. Desigur, această cale necesită o jertfă vie, multă muncă, și este dobândită după multă nevoință. Este cert că acest Sinod al nostru va contribui în această direcție, creând un climat de încredere reciprocă și înțelegere prin întrunirea noastră în Duhul Sfânt și printr-un dialog edificator și sincer”, a afirmat Patriarhul Bartolomeu.

De asemenea, Sanctitatea Sa a subliniat faptul că misiunea Bisericii Ortodoxe este unitatea acesteia și a credincioșilor ei.

Totodată, Patriarhul Ecumenic a afirmat că „doar în unitate și trăind Ortodoxia ca o experiență de credință și viață este posibil să călătorim prin istoria dramatică a lumii contemporane și să oferim o mărturie mântuitoare celor de aproape și celor de departe”.

La sfârșitul Sfintei Liturghii a fost oficiată Vecernia Rusaliilor, în timpul căreia Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a rostit în limba română una dintre cele șapte rugăciuni de invocare a Duhului Sfânt.

La ora 14.00, Președintele Republicii Elene a oferit o masă oficială în cinstea Întâistătătorilor, la Grădina Simțurilor (Κήπος Αισθήσεων) din cartierul Malades, Iraklion. Slujba a fost transmisă în direct prin livestreaming la adresa:https://www.holycouncil.org/live

17-06-2016
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu