Porunca Iubirii

Cărţi noi / Produse noiDecembrie - 2017
GHID privind procedura adoptiei - Lazar-Ciprian Ureche (CARTE) GHID privind procedura adoptiei - Lazar-Ciprian Ureche (CARTE) (16) - 07-12-2017
  Prezentare: Daca la sfarșitul anului trecut, rezultat al colaborarii acelorași doi autori, Bogdan Dumitru Moloman și Lazar-Ciprian Ureche, și prin grija aceleiași edituri, Editura Universul Juridic, ieșea de sub tipar o prima carte dedicata instituției adopției, respectiv comentariilor pe textele Legii nr. 273/2004, lucrare care se dovedea a fi o prima cercetare complexa a legii adopției așa cum aceasta a fost modificata și care cuprindea ample comentarii ale fiecarui articol, trimiteri la jurisprudența instanțelor judecatorești naționale, dar și a Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și la legislația conexa in materie și la reglementari din alte sisteme de drept, iata ca, la cateva luni d...citeste mai mult
Dragoste, sexualitate și Taina Cununiei - John Chryssavgis (CARTE) Dragoste, sexualitate și Taina Cununiei - John Chryssavgis (CARTE) (29) - 07-12-2017
  Prezentare: Căsătoria este o ceremonie bisericească şi nu o afacere privată. Este un eveniment social, şi nu o chestiune individualistă. Acesta e motivul pentru care atât la începutul Logodnei, cât al Cununiei diaconul se roagă „pentru mântuirea tuturor”, „pentru pacea a toată lumea” şi „pentru tot clerul şi poporul”. Este limpede faptul că slujba a fost iniţial încorporată în dumnezeiasca Liturghie . De fapt, adevăratul înţeles al Căsătoriei, însăşi sfinţenia ei, nu poate fi apreciată pe deplin în afara contextului ei euharistic. Scopul fundamental al săvârşirii Tainei Căsătoriei în cadrul dumnezeieştii ...citeste mai mult
´ CD - Poezii duhovnicești în rime copilărești -  *** (CD/DVD) ´ CD - Poezii duhovnicești în rime copilărești - *** (CD/DVD) (19) - 07-12-2017
Prezentare: "Dragi părinţi şi dragi copii, Vă dăruim smerite poezii Și-nvăţături duhovniceşti În rime simple şi copilăreşti. Am încercat a pune-aici, Printre flori dalbe şi arici, Câte-un îndemn sau o povaţă Bune de urmat în viaţă. Și-un gram de bucurie şi un strop Din sticla mare, fără dop A gingăşiei sufleteşti Și-a dragostei dumnezeieşti. Și am adăugat şi oarecare Cuvinte de folos şi îndreptare De la Părinţii sfinţi şi luminați. Vă invităm să le-ascultați!" Pachetul conţine 2 cd-uri cu poezii din volumele Poezii cu iz de Filocalii și Poezie cu parfum de isihie, scrise și înregistrate la Mânăstirea Diaconești. CD 1 Pro...citeste mai mult
De la moarte la viață - Vatopedinul Iosif (CARTE) De la moarte la viață - Vatopedinul Iosif (CARTE) (19) - 07-12-2017
  Prezentare: Cu cât sufletul se depărtează de păcat, cu atât se depărtează de moarte, fiindcă acolo unde este păcatul cu fapta, acolo este și moartea. Prin urmare, dorul către Dumnezeu al omului se cunoaște din dispoziția lui, în ce măsură este iubitoare de păcat. Pe cât de ușor păcătuiește omul, pe atât se arată mai muritor. Când omul este împresurat de porniri iraționale și de simțiri moarte, se află cufundat în păcatul cu fapta și lumina Învierii nu-l conduce la legile dreptății. Creștinismul nu este altceva decât o chemare la o luptă pe viață împotriva diavolului și a morții până la biruirea lor finală. Fiecare păcat co...citeste mai mult
Credință și rațiune - Mihail Neamtu (CARTE) Credință și rațiune - Mihail Neamtu (CARTE) (18) - 07-12-2017
  Prezentare: Ediția a 2-a. Cartea nu ascunde un manual, nici un tratat şi cu atât mai puţin un catehism sau un demers prozelitistic. Ea îşi ţine făgăduiala afişată pe copertă: un şir de dialoguri vii – chiar dacă evident lucrate a posteriori – între oameni care nu asupresc inteligenţa cititorului cu imperative dogmatice, preferând să‑şi definească mult mai discret propriul credo, în nor­mala desfăşurare a drumului printre lecturi, experienţe, poziţionări conceptuale şi chestionări de sine. Raportul credinţă–raţiune include, transcende, se divide, acceptă rând pe rând controversa, concilierea şi telescopajul critic. Oricine a...citeste mai mult
Dacă există viață, vreau să trăiesc - Mitropolitul Mesoghiei si al Lavreotichiei Nicolae (CARTE) Dacă există viață, vreau să trăiesc - Mitropolitul Mesoghiei si al Lavreotichiei Nicolae (CARTE) (19) - 07-12-2017
  Prezentare: Am aflat în Biserică puterea pe care o ascunde pocăinţa păcătosului și mila lui Dumnezeu. Am dorit să ucenicesc pe lângă tâlharul din Evanghelie, pe lângă desfrânata care a vărsat mir, pe lângă vameş, pe lângă fiul risipitor, pe lângă Sfântul Apostol Petru, nu în momentul mărturisirii sale, ci atunci când a plâns amarnic, pe lângă Sfântul Apostol Pavel, sfâşiat de pocăinţă, pe lângă Marta, care se îngrijea de multe şi pe lângă Sfântul Apostol Toma, care dorea mijlocirea directă a pipăitului. Aceştia erau oameni. Ei mă mişcau mai mult decât marii Sfinţi Părinţi ai Biseric...citeste mai mult
Doamne, unde-i rana? - Monahia Siluana Vlad (CARTE) Doamne, unde-i rana? - Monahia Siluana Vlad (CARTE) (19) - 07-12-2017
  Prezentare: Volumul prezintă trei conferințe ale Maicii Siluana, în care tema centrală este suferința omului și cauzele duhovnicești care generează această suferință, analizând soluțiile pe care Biserica le are de oferit în asemenea situații, precum și aportul personal în vindecare. Așa cum spune Maica, mulți cer de la Dumnezeu vindecare dar puțini înțeleg că durerea, boala, nu stă în ceea ce ni s-a întâmplat sau ni se întâmplă, ci în ce facem noi cu ce ni se întâmplă. Mă tot gândeam de ce Biserica nu se ocupă de necazul omului, ci insistă pe iertare, pe dezlegare... E adevărat că duhovnicul caută și circumstanțele &icir...citeste mai mult
Maica Vieții. Învățătura ortodoxă despre Maica Domnului - Mary B. Cunningham (CARTE) Maica Vieții. Învățătura ortodoxă despre Maica Domnului - Mary B. Cunningham (CARTE) (18) - 07-12-2017
  Prezentare: Mary Cunningham (Universitatea din Nottingham) oferă Bisericii şi oricărui cititor interesat de persoana Mariei Theotokos o uimitoare prezentare istorică şi teologică. Fecioara Maria a fost și continuă să fie centrul vieții creștine ortodoxe. În acest sens, ortodocșii au o moştenire comună cu romano-catolicii și anglicanii, deși, după cum această carte arată, există deosebiri semnificative. Acest studiu își propune să ofere o cunoaştere mai deplină a identității Fecioarei Maria și a modului în care ea a fost înțeleasă în istoria Bisericii. Cunoaşterea istoriei și conținutului cultului închinat Maicii Domnului, prin urmare, ne va îmbogăți viața...citeste mai mult
Despre înfrânare - Fericitul Augustin (CARTE) Despre înfrânare - Fericitul Augustin (CARTE) (17) - 07-12-2017
  Prezentare: …să nu zicem că înfrânarea, despre care Scriptura spune: „Și chiar acesta e [semnul] înțelepciunii, să știi de la cine vine darul acesta” (Înțelepciunea lui Solomon 8, 21), o posedă chiar și cei care, înfrânându-se, fie slujesc eresurilor, fie biruiesc patimile acestea mărunte pentru a împlini alte [patimi], de a căror măreție sunt biruiți. Căci înfrânarea cea adevărată, venită de sus, nu caută săînlăture unele rele prin alte rele, ci să vindece toate cele rele prin cele bune. Ca să fiu mai succint, [iată] lucrarea ei: pe scurt, îndatorirea înfrâ...citeste mai mult
Ateismul: o amăgire - David Bentley Hart (CARTE) Ateismul: o amăgire - David Bentley Hart (CARTE) (20) - 07-12-2017
  Prezentare: Această carte se referă la istoria Bisericii primare, la primele patru sau cinci secole, și la modul cum creștinătatea s-a născut din cultura Antichității târzii. Principalul scop al scrierii mele este să atrag atenția asupra naturii radicale și specifice a noii religii în acel context […]. Enunțat în cea mai elementară și plină de optimism formă, argumentul meu este că, mai întâi, dintre toate marile tranziții care au marcat evoluția civilizației occidentale, în salturi sau treptat, politic sau filosofic, social sau științific, material sau spiritual, una singură – triumful creștinismului – poate fi considerată pe deplin o „revoluți...citeste mai mult
Tradiție și înnoire - Georgios I. Mantzaridis (CARTE) Tradiție și înnoire - Georgios I. Mantzaridis (CARTE) (16) - 07-12-2017
  Prezentare: Atunci când definim ca imposibil ceea ce depășește puterile și posibilitățile omenești, realizarea imposibilului constituie o contradicție în termeni. Iar pe când această contradicție este evidentă pentru orice om rațional, creștinul este chemat să o urmărească și, mai mult, să o transforme în scopul vieții sale. Părtășia cu firea divină este noutatea inegalabilă pe care o introduce în istorie Întruparea lui Dumnezeu. Este acel eveniment ontologic care îl înnoiește deplin pe om; nu privește doar anumite fațete sau funcții ale vieții sale, ci întreaga fire și întregul său ipostas. Această lucrare nu este deloc ușoară; este rea...citeste mai mult
A deveni om: meditații de antropologie creștină în cuvânt și imagine - Pr. prof. John Behr (CARTE) A deveni om: meditații de antropologie creștină în cuvânt și imagine - Pr. prof. John Behr (CARTE) (16) - 07-12-2017
  Prezentare: Coperți cartonate. În această carte unică în spaţiul editorial românesc prin mesaj şi prezentare grafică de excepţie, Părintele John Behr ne provoacă să regândim cine suntem – bărbat şi femeie –, ce suntem chemaţi să devenim şi care este relaţia dintre viaţă şi moarte în această călătorie. Scrisă într-o manieră lirică şi filosofică, împodobită cu imagini (fresce şi icoane din mănăstiri şi biserici istorice din România) şi citate din Sfinţii Părinţi, această carte îl îndeamnă pe cititor la o lectură meditativă, în care să cântărească fiecare cuvânt şi imagine, pentru a cuprinde deplin &ic...citeste mai mult
Bucuria Schimbării la Faţă după Părinţii Răsăriteni -  *** (CARTE) Bucuria Schimbării la Faţă după Părinţii Răsăriteni - *** (CARTE) (23) - 07-12-2017
  Prezentare: Sărbătoarea Schimbării la Faţă sau a Transfigurării Domnului este una definitorie pentru teologia mistică a Răsăritului creştin, experienţa luminii taborice devenind una paradigmatică pentru Biserica Ortodoxă, mai ales după disputele isihaste din secolul al XIV-lea şi impunerea teologiei Sfântului Grigore Palama în conştiinţa eclezială ca sinteză a Tradiţiei mistice. Vârful de lance al acestei conştiinţe şi elite duhovniceşti l-a constituit, cu siguranţă, monahismul, iar locaşurile purtând acest hram al Schimbării la Faţă atestă persistenţa în veac a dorului după petrecerea cu Domnul proslăvit în corturile/colibele/chiliile de pe Tabor. Pr. conf. uni...citeste mai mult
Citire! Predici si meditaţii la apostolul de peste an - Pr. prof. dr. Constantin Necula (CARTE) Citire! Predici si meditaţii la apostolul de peste an - Pr. prof. dr. Constantin Necula (CARTE) (19) - 07-12-2017
  Prezentare: “Am aflat, pe parcursul anului 2016, cat de greu este sa marturisesti dragostea si puterea iertatoare a Bisericii. Volumul ce-l veti rasfoi tine in el foile de parcurs ale unei curse de aparare prin cuvant a demnitatii Ortodoxiei. Nu sunt decat predici de 2500 de semne, idei-semn de la care sa revitalizati citirea textelor din Faptele Apostolilor si din Epistolele apostolice, aparute pe intreg parcursul anului in rubrica din ziarul Sibiu 100%. Meditatii scurte, duminicale, datorate lecturii Scripturii si lumii in care ne zbatem.Lor se adauga cearcanele de gand jurnalistic. Sunt, mai ales, articole scrise in Republica, la indemnul lui Florin Negrutiu, ori in alte cateva registre de jurnal (Observator Militar, Tele...citeste mai mult
Procesul lui Iisus - Mircea Dutu (CARTE) Procesul lui Iisus - Mircea Dutu (CARTE) (15) - 07-12-2017
  Prezentare: Propunem, prin aceasta lucrare, o noua citire, folosind preponderent repere istorice, mai aproape de intelegerea lumii de azi a procesului si sa-i interpretam semnificatiile avand in vedere rolul sau fondator in definirea culturii juridice occidentale actuale. ... Presat si grabit de timp, omul modern, conectat la internet si agresat permanent de mass-media clipei, nu-si poate permite sa ignore (total) repere esentiale, precum religia si marile valori transmise de aceasta. In acelasi timp, pentru perceperea lor are nevoie de retete si formule noi, post-moderne, care sa transmita adecvat mesajul, sa convinga si astfel sa-si indeplineasca rolul de carte a prezentului, fara divagatii extrapolante, comparatii exagerate si...citeste mai mult
Grădina din adânc - Pr. Andreas Konanos (CARTE) Grădina din adânc - Pr. Andreas Konanos (CARTE) (19) - 07-12-2017
  Prezentare: Lumea este aceasta care este, cu chinurile și cu bucuriile ei. Totdeauna a fost așa. Și așa va fi. Elementul tragismului a caracterizat totdeauna Pământul nostru. Viață și moarte. Înflorire și decădere. Cădere și Înviere. Toate acestea merg împreună. Și vor merge așa pentru totdeauna în acest interval al timpului. Însă ceea ce trăiești tu înlăuntrul tău nu depinde numai de lumea exterioară, nici măcar de modul în care tu „interpretezi” această lume, de ochii tăi, de optica ta. De felul în care vezi tu viața, ce însemnătate dai tu eșecului, dacă te schimbi ușor în rău din pricina unei încercări, dacă te pr...citeste mai mult
Teologie şi bioetică - Dr. George Stan (CARTE) Teologie şi bioetică - Dr. George Stan (CARTE) (17) - 07-12-2017
  Prezentare: Datorită cuprinzătoarei pregătiri şi culturi medicale şi duhovniceşti a autorului, dar și a modului temeinic în care abordează problemele amintite, cartea dată la iveală de domnul Dr. George Stan are un caracter original. Această lucrare constituie un răspuns personal al autorului la unele dintre problemele pe acre omul le are de înfruntat în societatea contemporană, răspuns bine documentat din punct de vedere teologic. Pentru reglementarea acestor practici noi este nevoie de decizii etice, provenite din  partea unor foruri competente. Specificul lucrării de față constă în faptul că aceste practici nu sunt interpretate doar din perspectiva unei etici care rămâne ex...citeste mai mult
În apărarea sfintelor icoane - Sfantul Teodor Studitul (CARTE) În apărarea sfintelor icoane - Sfantul Teodor Studitul (CARTE) (18) - 07-12-2017
    Prezentare: Volumului de față reunește — cu prilejul împlinirii în octombrie 2017 a 1230 de ani de la Sinodul VII Ecumenic — în traducerea și prezentarea diac. Ioan I. Ică jr piesele esențiale din dosarul teologic al celei de-a doua faze a disputelor despre icoane și venerarea lor din Bizanțul secolelor VIII–IX. În centru se află tratatele și scrisorile redactate în perioada 810–826 de sfântul Teodor Studitul (759–826), sufletul rezistenței față de a doua iconomahie bizantină. Revenirea controverselor a fost cu putință din pricina reținerii teologice a hotărârii Sinodului VII Ecumenic de la Niceea din 787, care evita să dea un răspu...citeste mai mult
´ CD - Pe ulița copilăriei - Povestiri -  *** (CD/DVD) ´ CD - Pe ulița copilăriei - Povestiri - *** (CD/DVD) (18) - 07-12-2017
  Prezentare: "Pe uliţa copilăriei, A inocenţei şi a bucuriei, A înţelesurilor ce se desluşesc În tainicul locaş ceresc Al inimilor ce pornesc în viaţă Având pe Dumnezeu în faţă, Să stăm o clipă şi să luăm folos Şi să ne-ntoarcem spre Hristos!" Pachetul conţine 2 cd-uri cu povești din volumele Suflet de copil și Suflet de crin scrise și înregistrate la Mânăstirea Diaconești. CD 1 1. Îngerul Crăciunului 2. Minunea cea mai mare 3. Scrisoare către fetița cu pantofi aurii 4. Crenguța de magnolie CD 2 1. Micul orfan 2. Povestea unei prietenii 3. Comoara din suflet 4. Pe ulța copilăriei Lectura: Monahia Mina Mămăligă ...citeste mai mult
× Icoana Maica Domnului A4 -  *** (Artizanat) × Icoana Maica Domnului A4 - *** (Artizanat) (17) - 07-12-2017
  Detalii despre produs / COMANDA  ...citeste mai mult


Noiembrie - 2017
203 reţete de hrană vie - Mihai Băşoiu (CARTE) 203 reţete de hrană vie - Mihai Băşoiu (CARTE) (51) - 13-11-2017
  Prezentare: „Hrana vie” constituie o solutie aproape miraculoasa pentru o serie intreaga de afectiuni, inclusiv pentru boli considerate uneori incurabile. In acelasi timp, este un mijloc extrem de eficient de intretinere a unei stari optime de sanatate si a unui tonus vital de invidiat. Urmarind un scop practic, autorii va propun in aceasta veritabila carte de bucate 203 retete de preparate gatite fara foc si 46 de retete de sucuri proaspete, concepute potrivit celor mai moderne teorii nutritioniste. Efectele spectaculoase ale acestui mod de alimentatie sunt imediate, iar cei care vor sa-i incerce forta benefica au la indemana toate indicatiile necesare, prezentate riguros si detaliat. Vor avea placuta surpriza sa de...citeste mai mult
Dulciuri pentru sărbători tradiţionale, aniversări, ocazii speciale - Elisabeta Iosefina Iorga (CARTE) Dulciuri pentru sărbători tradiţionale, aniversări, ocazii speciale - Elisabeta Iosefina Iorga (CARTE) (40) - 13-11-2017
  Prezentare: Sarbatorile sunt printre cele mai placute momente din viata noastra, fiind legate de traditii religioase si culturale sau marcand clipe de neuitat pentru membrii familiei si prietenii dragi. Orice masa festiva se incheie cu platouri de deserturi frumos aranjate, frumos colorate, frumos ornate, dar mai ales delicioase. Cartea contine retete de fursecuri, prajituri, tarte, placinte, cozonaci, pasca, inghetate, torturi si bauturi festive. Mireasma sublima a cozonacilor insoteste obligatoriu Craciunul si Pastele la toti romanii. Sarbatoarea pascala aduce in plus traditionala pasca, cu umpluturile delicioase. Torturile – etajate sau simple, cu ciocolata sau cu frisca, cu fructe sau cu crema – sunt nelipsite de...citeste mai mult
Reţete apetisante pentru copii - Elisabeta Iosefina Iorga (CARTE) Reţete apetisante pentru copii - Elisabeta Iosefina Iorga (CARTE) (50) - 13-11-2017
  Prezentare: Traim in secolul vitezei, unde totul se desfasoara „pe repede inainte”. Aceasta graba este extrem de vizibila si in modul in care ne alimentam. Sunt la moda fast-foodurile, gustarile frugale, semipreparatele. Din pacate, acestea lasa urme adanci si ireversibile in sanatatea noastra, dar mai ales a copiilor nostri. Cartea de fata nu este un manual despre cum sa ne hranim corect copiii, ci prezinta solutii simple, rapide, dar in acelasi timp sanatoase, ideale pentru mamicile si bunicile moderne, care inteleg ca un copil „bine crescut” nu inseamna doar un copil foarte bine dezvoltat fizic sau doar unul care stie cum sa se poarte in societate, ci o combinatie perfecta intre cele doua. In cartea&nb...citeste mai mult
Conserve din legume si fructe - Elisabeta Iosefina Iorga (CARTE) Conserve din legume si fructe - Elisabeta Iosefina Iorga (CARTE) (41) - 13-11-2017
  Prezentare: In lunile lungi si friguroase ale anului, o alimentatie fara legume si fructe ar fi extrem de saraca, atat ca aport nutritiv, cat si ca gust, savoare si mod de prezentare. In schimb, sa poti avea oricand la indemana, in camara ta, un suc de rosii placut aromat, o zacusca delicioasa, muraturi asortate, compoturi, gemuri si dulceturi parfumate, dupa dorinta si preferintele tuturor membrilor familiei, reprezinta un ajutor si un beneficiu pentru orice gospodina, careia ii economiseste timpul, banii si efortul si-i ofera posibilitatea de a pune zilnic pe masa un alt fel de mancare, pregatit sanatos, din cele mai bune si mai proaspete ingrediente. Sfaturile competente si foarte utile ale experimentatei autoare va ajuta sa ...citeste mai mult
Lapidarea Sorayei - Freidoune Sahebjam (CARTE) Lapidarea Sorayei - Freidoune Sahebjam (CARTE) (40) - 13-11-2017
  Prezentare: Lapidarea – un obicei barbar și extrem de crud, transmis din negura timpului până în ziua de azi. O parte întunecată a oamenilor, pe care Freidoune Sahebjam a decis să o prezinte lumii întregi. Mereu supusă, crescută de mică în tradițiile unei societăți rigide, conduse exclusiv de bărbați, Soraya a trebuit întotdeauna să se supună regulilor altora. Căsătorită forțat de la o vârstă fragedă cu un soț abuziv, care decide s-o părăsească și, împreună cu un presupus mollah și un primar maleabil, pune la cale un complot în care își acuză soția că l-a înșelat, Soraya n-a avut practic nicio șansă. Unica ei greșeală a fos...citeste mai mult
Engleza - Metodă rapidă (Larousse) - Carte + 2xCD - Shenna Andromaque (CARTE) Engleza - Metodă rapidă (Larousse) - Carte + 2xCD - Shenna Andromaque (CARTE) (55) - 13-11-2017
  Prezentare: Autorii acestei cărți însoţite de 2 CD-uri (122 de minute de înregistrări audio) vă propun o metodă eficace pentru a dobândi cunoștințele de bază ale limbii engleze în doar câteva săptămâni – cu un studiu de numai 15 minute pe zi – și pentru a vă permite să comunicați în situațiile cele mai uzuale ale vieţii cotidiene.   O pedagogie motivantă · Totul pentru studiul independent (sfaturi, explicații gramaticale simple, exerciții și teste de evaluare cu rezolvări, vocabular, activități orale și exerciții de pronunție) · O introducere progresivă a noțiunilor și termenilor n...citeste mai mult
Sfântul Antonie cel Mare, biruitorul în războiul nevăzut - A. Pascu (CARTE) Sfântul Antonie cel Mare, biruitorul în războiul nevăzut - A. Pascu (CARTE) (50) - 13-11-2017
  Prezentare: În  secolele III şi IV dupã Hristos, Sfântul Antonie cel Mare a jucat, fãrã voia sa smeritã, un rol important în viaţa Bisericii, afectatã de erezii şi prigoniri.Sãrbãtorit pe 17 ianuarie, Cuviosul Antonie cel Mare este considerat începãtorul pustnicilor. Nu pentru cã nu ar mai fi fost și înaintea sa credincioşi care sã-și fi dedicat viața lui Dumnezeu, trãind la marginea societãții, ci pentru cã el a fost primul care s-a retras în pustie, folosind singurãtatea, asprimea vieții și a climei, monotonia ocupațiilor, pentru a-și desprinde sufletul de lume și a-l lipi numai...citeste mai mult
Sufletul între Rai si Iad - Costion Nicolescu (CARTE) Sufletul între Rai si Iad - Costion Nicolescu (CARTE) (43) - 13-11-2017
  Prezentare: Dacã multe alte obiceiuri şi tradiţii par sã fi slãbit, sã se fi degradat sau chiar sã fi dispãrut, obiceiurile şi manifestãrile ţãranului român în legãturã cu moartea omului şi cu asistarea trupului şi a sufletului sãu dupã moarte par sã se fi pãstrat mult mai bine, mai deplin, cel puţin în coordonatele lor esenţiale. Desigur, nu întotdeauna oamenii sunt conştienţi de întreaga semnificaţie pe care o transmit gesturile şi manifestãrile lor. Totul depinde mult de apropierea de Bisericã şi de practicarea unei vieţi cât mai ataşate de rânduiala pe care ac...citeste mai mult
Părinţi şi icoane din Sfântul Munte. Mirabile întâlniri - Costion Nicolescu (CARTE) Părinţi şi icoane din Sfântul Munte. Mirabile întâlniri - Costion Nicolescu (CARTE) (46) - 13-11-2017
  Prezentare: Orice pelerinaj la Muntele Athos – „sfânta sfintelor” lumii ortodoxe –  reprezintã, într-un fel, o ieșire din timp și presupune întâlniri majore cu locuri de o covârșitoare frumusețe, cu odoare sfinte (icoane și moaște), dar mai ales cu oameni îmbunãtãțiți. Cartea de fațã se referã tocmai la câteva dintre întâlnirile mirabile de acest fel pe care autorul le-a avut acolo în cursul unui pelerinaj efectuat în anul 2009, precum și la poveștile pilduitoare ale unora dintre cele mai cunoscute icoane ale Maicii Domnului și la binefacerile lor neîncetate. Printre pãrinți...citeste mai mult
Sfântul Mucenic Haralambie, ocrotitorul împotriva bolilor -  *** (CARTE) Sfântul Mucenic Haralambie, ocrotitorul împotriva bolilor - *** (CARTE) (44) - 13-11-2017
  Prezentare: „În Bisericã, Sfântul sfinţit mucenic Haralambie († 202), supranumit fãcãtor de minuni, este dintre cei mai veneraţi. [...] A trãit 113 ani. Se pare cã a fost cel mai longeviv dintre toţi sfinţii a cãror viaţã o cunoaştem. Şi cât de încurajator este pentru noi a şti cã un om poate trãi atât de mult, în atât de bunã lucrare duhovniceascã, dar şi trupeascã! [...] Vârsta sa înaintatã şi blândeţea-i recunoscutã nu l-au împiedicat pe Luchian, guvernatorul Magneziei în timpul împãratului Septimiu Sever, sã-l ...citeste mai mult
Arhipelagul Sfinților - Alain Durel (CARTE) Arhipelagul Sfinților - Alain Durel (CARTE) (63) - 13-11-2017
  Prezentare: Această odisee în Grecia ortodoxă – impresii de călătorie şi tratat de viaţă duhovnicească deopotrivă – îl poartă pe cititor la Atena, Delphi şi Salonic, apoi din insulă în insulă (Corfu, Mitilini, Samos, Patmos, Tinos, Eghina, Santorin, Evia), pe urmele marilor figuri duhovniceşti ale creştinismului elen. Călătorul ajunge în insula Andros, din arhipelagul Cicladelor, unde descoperă figura provocatoare şi fascinantă a unui nebun în Hristos, care  contribuie în schimb la înţelegerea destinului tragic şi sublim al Greciei contemporane. Cartea abordează viaţa acestor „atleţi ai inimii” pe tonul unei poveşti iniţiatice. Ist...citeste mai mult
Pentru că eşti căldicel. Cuvinte de învățătură ale unui monah de la Muntele Athos - Alain Durel (CARTE) Pentru că eşti căldicel. Cuvinte de învățătură ale unui monah de la Muntele Athos - Alain Durel (CARTE) (83) - 13-11-2017
  Prezentare: O carte ce oferă o mărturie obiectivă asupra Muntelui Athos, reprezentând o adevărată gură de oxigen pentru cititorii care se simt închişi într-o lume în care aproape toate ferestrele ce ar putea să se deschidă spre cer par cu obstinaţie închise. Aceste stânci abrupte ce se pogoară în mare şi de care sunt suspendate schituri şi mănăstiri, acest munte povârnit, în care sunt săpate peşteri unde vieţuiesc anahoreţi neştiuţi de lume reprezintă un teritoriu unde, de mai bine de o mie de ani, rugăciunea tainică neîncetată a călugărilor şi ciclul anual al extraordinarelor slujbe liturgice ortodoxe, repetate la nesfârşit, au continu...citeste mai mult
Regina Maria. Puterea amintirii - Ion Bulei (CARTE) Regina Maria. Puterea amintirii - Ion Bulei (CARTE) (37) - 13-11-2017
  Prezentare: Regina Maria continuã sã fie o fascinaţie pentru noi. Ne încântã cu adevãrat metamorfoza unei principese pe jumãtate englezoaicã, pe jumãtate rusoaicã într-o reginã mai româncã decât românii, iubindu-i pe aceştia şi iubindu-le ţara pânã la a se confunda cu ei şi cu ea. Despre Maria s-a scris mult. Cel mai mult a scris ea însãşi. Şi a fãcut-o cu mare talent. Pentru cã între atâtea daruri cu care a înzestrat-o Dumnezeu l-a avut şi pe acela al aşternerii cuvintelor pe hârtie. Dar despre ea au scris şi cei chemaţi prin meseria lor s-o fac...citeste mai mult
Dezvaluirile lui SNOWDEN. Povestea nestiuta a celui mai cautat om din lume - Luke Harding (CARTE) Dezvaluirile lui SNOWDEN. Povestea nestiuta a celui mai cautat om din lume - Luke Harding (CARTE) (35) - 13-11-2017
  Prezentare: „O relatare extraordinara, incitanta, terifianta.” London Review Of Books   Edward Snowden, un tanar geniu al computerelor care lucra pentru Agentia Nationala de Securitate a SUA (NSA), a dezvaluit modul in care aceasta organizatie inspaimantator de puternica foloseste tehnologia moderna pentru spionarea intregii planete. Consecintele i-au zguduit pe liderii din intreaga lume. Aceasta este povestea nestiuta a ispravilor lui Snowden si a jurnalistilor care s-au confruntat cu presiunile exercitate de guvernele SUA si Marii Britanii dupa publicarea unor articole de senzatie. Din ziua in care si-a parasit atragatoarea prietena din Hawaii, carand cu el un hard drive plin de secrete, pana la saptamanile ...citeste mai mult
Psihologia adolescentului de la 11 la 15 ani - Pierre Galimard (CARTE) Psihologia adolescentului de la 11 la 15 ani - Pierre Galimard (CARTE) (40) - 13-11-2017
  Prezentare: Transformări, conflicte şi descoperiri ale adolescenţei Pierre Galimard, renumit psihiatru şi psihoterapeut, prezintă în această carte esenţa unei îndelungate experienţe obţinute în urma lucrului cu părinţii, copiii şi adolescenţii. Alegerea intervalului între 11 şi 15 ani nu este deloc întâmplătoare. Numită şi „vârsta ingrată”, este perioada în care au loc cele mai mari şi mai profunde transformări ce marchează sfârşitul copilăriei şi trecerea spre o nouă etapă din viaţă, aceea a maturizării. Lucrarea, scrisă într-un limbaj clar, simplu şi accesibil oricui, prezintă informaţiile esenţiale despre dezvoltarea ps...citeste mai mult
Decodificarea personalității. Cum să înțelegem oamenii - Samuel Barondes (CARTE) Decodificarea personalității. Cum să înțelegem oamenii - Samuel Barondes (CARTE) (67) - 13-11-2017
  Prezentare: Ce va supara sau ce va preocupa in legatura cu seful – sau cu prietenul fiicei dumneavoastra? Oare persoana cu care aveti o relatie v-ar putea deveni partener de viata? Va puteti baza pe intuitie cand evaluati oamenii? Cartea aceasta va va ajuta sa gasiti raspunsurile. Pe baza unor cercetari extinse, renumitul psihiatru si neurocercetator Samuel Barondes va ofera metode eficiente si usor de folosit pentru a intelege cum sunt oamenii cu adevarat si cum au devenit astfel. Veti avea la indemana un sistem pentru a evalua trasaturile unei persoane, caracterul sau si simtul identitatii sale, unificandu-le intr-o imagine de ansamblu. Invatand sa va ganditi la ceilalti in acest fel, veti face alegeri mai bune in relati...citeste mai mult
Cum să vă controlaţi anxietatea înainte ca aceasta să vă controleze - Dr. Albert Ellis (CARTE) Cum să vă controlaţi anxietatea înainte ca aceasta să vă controleze - Dr. Albert Ellis (CARTE) (55) - 13-11-2017
  Prezentare: Urmând regulile terapiei rațional-emotive și comportamentale (T.R.E.C.) elaborate de dr. Albert Ellis, vã puteți controla anxietatea înainte ca aceasta sã punã stãpânire pe dumneavoastrã. Anxietatea sãnãtoasã – care implicã sentimente de îngrijorare, prudențã și vigilențã – poate fi o adevãratã binecuvântare: ține la distanțã pericolele, vã alimenteazã spiritul de conservare și vã face sã fiți conștient de lucrurile negative pe care le puteți schimba. Anxietatea nesãnãtoasã vã inhibã de la a vã...citeste mai mult
Preparate de post... puţin altfel - Elisabeta Iosefina Iorga (CARTE) Preparate de post... puţin altfel - Elisabeta Iosefina Iorga (CARTE) (57) - 13-11-2017
  Prezentare: Posturile sunt incercari ale fiecaruia de a-si purifica spiritul si trupul. Zilele de post dintr-un an fiind numeroase, ideal este sa diversificam meniul zilnic, tinand seama de alimentele permise de randuieli. Cati dintre noi n-am vrea sa tinem un post suficient de simplu incat sa nu ne indepartam de la traditia religioasa, dar si suficient de variat incat sa avem grija de sanatatea noastra? Postul crestin ortodox este mai strict decat cel catolic, dar exista si zile in care se acorda „dezlegare” la peste, iar fructele de mare sunt alimente permise in Grecia crestin ortodoxa, de pilda, in multe zile din timpul postului. Dorindu-si sa va inspire pentru a tine un post usor si folositor, autorii va propun ...citeste mai mult
Tratamente naturiste în bolile femeilor - Eugen Giurgiu (CARTE) Tratamente naturiste în bolile femeilor - Eugen Giurgiu (CARTE) (56) - 13-11-2017
  Prezentare: Un manual simplu, care se adreseazã tuturor femeilor, indiferent de vârstã, oferind o serie de remedii naturiste ce se pot aplica în casã, fãrã a fi nevoie de o pregãtire specialã. Citind cartea de faţã, veţi afla care sunt plantele cu adevãrat utile în tratarea afecţiunilor dumneavoastrã. Paginile acestui volum vã propun reţete şi indicaţii eficiente, cu rolul de a vã însãnãtoşi. Doctor în biochimie, fost cadru universitar, inventatorul unor medicamente noi, Eugen Giurgiu este azi unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai dedicaţi cercetãtori în domeniul plantelor medicinale...citeste mai mult
501 reţete din bucătăria românească - Mihai Băşoiu (CARTE) 501 reţete din bucătăria românească - Mihai Băşoiu (CARTE) (52) - 13-11-2017
  Prezentare: Veti gasi aici 501 retete de mancaruri clasice (chiar traditionale), selectate riguros, care indeplinesc cateva conditii esentiale pentru bucatarii amatori, incepatori, grabiti, dar si pentru initiatii (chiar maestii) artei culinare: sunt preparate traditionale romanesti sau preluate si adaptate de foarte mult timp in bucataria romaneasca; sunt realizate din produse uzuale, de preferat naturale (cat mai putin prelucrate industrial), curente pe piata noastra (si la preturi modice); durata pregatirii lor este redusa, iar modul de preparare este relativ simplu. In aceasta lucrare veti afla despre modul si conditiile actuale de preparare a mancarii, despre condimente si aromate folosite in bucataria moderna, cateva...citeste mai mult
Masoterapie practică - Dr. Sabin Ivan (CARTE) Masoterapie practică - Dr. Sabin Ivan (CARTE) (49) - 13-11-2017
  Prezentare: În alcatuirea lucrarii de fata, dr. Sabin Ivan a tinut seama de o recomandare a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care, alarmata fiind de poluarea medicamentoasa, un nou flagel care ameninta omenirea, recomanda revalorificarea multor mijloace terapeutice traditionale. În acelasi timp, autorul a raspuns dorintei marelui public de a cunoaste diverse tipuri de masaj care pot fi executate si pe propriul corp, metoda cunoscuta sub denumirea de automasaj. Daca masajul unor puncte sau al unor regiuni de pe piele amelioreaza o durere, daca induce somnul, daca revigoreaza organismul, de ce sa nu-l folosim in locul medicamentelor? Masajele traditionale sunt practicate astazi in toate tarile asiatice, iar cele cla...citeste mai mult
Prima mea carte despre numere (Montessori) - Chiara Piroddi (CARTE) Prima mea carte despre numere (Montessori) - Chiara Piroddi (CARTE) (30) - 13-11-2017
  Prezentare: 56 pagini color + 8 „Prima mea carte despre numere” a fost concepută și realizată pentru copii de vârstă preşcolară, cu scopul de a le stimula conştientizarea şi dezvoltarea capacităţilor pentru reamintirea şi asocierea formelor cu numerele de la 0 la 9. Mijloacele adoptate în creareaactivităţilor sunt inovatoare, deoarece se bazează pe principiile Metodei Montessori. De aceea, paginile oferă distracţie şi jocuri, dar în acelaşi timp deţin o structură conceptuală fundamentală specifică, fiind strategic orientate spre consolidarea dezvoltării cognitive a copilului.   În pedagogia Montessori, cunoaşterea este o experienţă care trece prin simţuri (pi...citeste mai mult
Crucea - Horia Vintila (CARTE) Crucea - Horia Vintila (CARTE) (36) - 13-11-2017
  Prezentare: Crucea = La croix, Traducere de Ileana Cantuniari, prefață de Radu Preda, ilustrații de Marian Zidaru. Traducerea românească a eseului despre cruce a lui Vintilă Horia este o surpriză de trei ori plăcută. Înainte de toate, așa cum suntem obișnuiți la acest autor de excepție, avem în fața ochilor nu atât un exercițiu de erudiție, ceea ce nu exclude o impresionantă incursiune culturală, cât unul de cugetare. Suntem invitați în grădina interioară a unei gândiri căutătoare. În mijlocul exceselor raționaliste ale epocii în care trăia și pe care noi o moștenim fără a fi cu nimic mai înțelepți, mai prudenți, martor direct la transformar...citeste mai mult
Ortodoxia în fața sectelor - Pr. Dr. Antonios Alevizopol (CARTE) Ortodoxia în fața sectelor - Pr. Dr. Antonios Alevizopol (CARTE) (48) - 13-11-2017
  Prezentare: Este o carte vie, fiindcă s-a născut dintr-o aprigă luptă purtată în câmpiile adevărului. Este o carte-răspuns, chiar dacă întrebările se ascund undeva în zarea încărcată de ameninţări, ce înconjoară trupul fragil, dar curat al Ortodoxiei. Este o apologie de un actualism stringent, un vademecum care va constitui pentru multă vreme un reper absolut. Pr. Prof. Ion Buga Cartea aceasta, ca şi întreaga operă a preotului teolog grec, mărturiseşte despre un suflet care arde de râvnă pentru Ortodoxie, pentru acea parte a Creştinismului rămasă, prin vremuri – în ciuda celor mai înverşunate atacuri ale vrăjmaşului – Sfânt...citeste mai mult


Octombrie - 2017
Paraclisul, acatistul și istoricul icoanei Maicii Domnului Grabnic-Ascultătoarea, de la Sfânta Mânăstire Dohiariu -  *** (CARTE) Paraclisul, acatistul și istoricul icoanei Maicii Domnului Grabnic-Ascultătoarea, de la Sfânta Mânăstire Dohiariu - *** (CARTE) (87) - 21-10-2017
  Prezentare: - Coperti cartonate. CUPRINS Cuvânt înainte Prolog Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului Grabnic-Ascultatoare scurt istoric Minuni ale Maicii Domnului Grabnic-Ascultatoarea Canon paraclis la Icoana Stăpânei noastre de-Dumnezeu-Născătoarei și pururea-Fecioarei Maria, cea numită Grabnic-Ascultatoarea 24 de icoase ale Stăpânei noastre Născătoarei-de-Dumnezeu Grabnic-Ascultatoarei Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Roadele Duhului Sfânt - vol.9. BUCURIA. - Amalia Dragne (CARTE) Roadele Duhului Sfânt - vol.9. BUCURIA. - Amalia Dragne (CARTE) (93) - 21-10-2017
  Prezentare: Seria Roadele Duhului Sfânt      Sfântul Pavel enumeră zece daruri ale Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia. Omul nu le poate dobândi în chip firesc, ci ele sunt un semn și un rod al prezenței Duhului Sfânt în lăuntrul său.      Seria Roadele Duhului Sfânt dezvoltă fiecare dintre aceste daruri separat, exemplificându-le mai întâi prin episoade sau învățături biblice, iar mai apoi prin pilde și povestiri selectate cu grijă din Pateric, Viețile sfinților și d...citeste mai mult
Roadele Duhului Sfânt - vol.10. DRAGOSTEA - Amalia Dragne (CARTE) Roadele Duhului Sfânt - vol.10. DRAGOSTEA - Amalia Dragne (CARTE) (94) - 21-10-2017
  Prezentare: Seria Roadele Duhului Sfânt      Sfântul Pavel enumeră zece daruri ale Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia. Omul nu le poate dobândi în chip firesc, ci ele sunt un semn și un rod al prezenței Duhului Sfânt în lăuntrul său.      Seria Roadele Duhului Sfânt dezvoltă fiecare dintre aceste daruri separat, exemplificându-le mai întâi prin episoade sau învățături biblice, iar mai apoi prin pilde și povestiri selectate cu grijă din Pateric, Viețile sfinților și d...citeste mai mult
De vorbă cu Dumnezeu. Carte de rugăciuni pentru copii (10-13 ani) - Natalia Corlean (CARTE) De vorbă cu Dumnezeu. Carte de rugăciuni pentru copii (10-13 ani) - Natalia Corlean (CARTE) (62) - 21-10-2017
  Prezentare: (Ediție îngrijită de Natalia Corlean. Ilustrații de Cristina-Diana Enache)        De ce o carte de rugăciuni special pentru această categorie de vârstă: 10-13 ani?      Din grijă și dragoste pentru cei care nu mai sunt mici școlari, ci se apropie de preadolescență. Pentru că ei au acum nevoie de mai multă atenție, de mai mult sens, de relații conștient aprofundate. Iar cum adolescența – cea mai tumultuoasă perioadă din viața tânărului – bate ușor la ușa vieții acestor copii, e minunat ca ei să se apropie de această etapă cu o pregătire temeinică la nivel psihologic și duhovnicesc. În virtutea acestei pregăt...citeste mai mult
În legătură cu Cerul. Carte de rugăciuni pentru copii până în 10 ani -  *** (CARTE) În legătură cu Cerul. Carte de rugăciuni pentru copii până în 10 ani - *** (CARTE) (79) - 20-10-2017
Prezentare: (Ediție îngrijită de Amalia Dragne. Ilustrații de Cristina-Diana Enache)      Cei mici au acea minunată curăție a primei copilării, încât toate gesturile lor par o gingașă rugăciune de slavă adusă lui Dumnezeu. Pe măsură ce cresc, încet și cu dragoste, ei trebuie aduși la deprinderea rugăciunii conștiente. Cartea de rugăciuni „În legătură cu Cerul” vine în întâmpinarea acestei nevoi.      O introducere de câteva pagini, ca o poveste, însoțită de ilustrații deosebit de frumoase și sugestive, le deschide celor mici perspectiva minunată și animată a Cerului. Minunata lume nevăzută le trezeș...citeste mai mult
Filosofia ascetică potrivit Sfintei Scripturi şi Sfinţilor Părinţi -  *** (CĂRTI) Filosofia ascetică potrivit Sfintei Scripturi şi Sfinţilor Părinţi - *** (CĂRTI) (66) - 13-10-2017
  Prezentare: Înfrânarea şi adevărul sunt începutul vieţii lucrătoare, neprihănirea şi smerita cugetare sunt mijlocul ei, iar pacea gândurilor şi sfinţirea trupului sunt capătul ei. Smerita cugetare supremă este condiţia primirii înştiinţării duhovniceşti de la Dumnezeu. Răbdarea durerilor nedorite, viaţa ascetică şi neosândirea aproapelui dau naştere cugetării smerite, care trebuie să ţină pasul cu blândeţea, cu simplitatea şi cu înfrânarea. Smerita cugetare şi osteneala pot stăvili tristeţea celui pizmaş. Smerita cugetare este blândeţe şi nu chin trupesc. Cugetă smerit cel ce se smereşte cu voia lui, nu acela pe care nevoia îl oblig...citeste mai mult
Mărturii patristice despre moarte. Judecată și Înviere, viața veșnică și parastasele -  *** (CĂRTI) Mărturii patristice despre moarte. Judecată și Înviere, viața veșnică și parastasele - *** (CĂRTI) (86) - 13-10-2017
  Prezentare: Toată viaţa noastră nu este nimic altceva decât o pregătire pentru locuinţa cerească. Toată bucuria noastră nu trebuie să însemne nimic altceva decât cum să ne arătăm bineplăcuţi Părintelui nostru Ceresc. El a pregătit de la facerea lumii Biserica Sa, şi ne aşteaptă. Departe de această Biserică cum vom putea să ne odihnim? Doar înlăuntrul Bisericii există viaţă. Ea este copacul vieţii lui Hristos. Acolo sunt toţi îngerii, toţi sfinţii! Departe de Biserică există doar moarte! Trebuie să ne pregătim continuu, pentru că toţi ne vom arăta în faţa Judecăţii drepte a lui Hristos, ca fiecare dintre noi să se bucure de lucrurile pe care le-a săv&acir...citeste mai mult
Ieroschimonahul Nil Dorobantu, nebun pentru Hristos si flacara vie a monahismului secolului XX -  *** (CĂRTI) Ieroschimonahul Nil Dorobantu, nebun pentru Hristos si flacara vie a monahismului secolului XX - *** (CĂRTI) (85) - 13-10-2017
  Prezentare: Coperți cartonate. Personalitatea şi teologia părintelui Nil Dorobanţu rămân în continuare deschise criticii teologiei. Mistica experimentală este punctul de plecare, precum şi punctus terminus. O latură importantă, ce ar putea fi supusă analizei istorico-critice, este o justă hermeneutică asupra monahului ascuns, ca o provocare teologică de a-l pune în lumină, dar şi ca o necesitate a Bisericii Ortodoxe Române de a-şi redescoperi bogăţia spirituală şi monahală a secolului al XX-lea. Astăzi, sunt voci, bisericeşti sau nebisericeşti, care cârtesc împotriva memoriei sale. A pune la îndoială o viaţă încununată de martiraj şi privaţiuni greu de...citeste mai mult
Iubeşte-mă! (Sfântul leproşilor) - Maria Pastourmadzis (CĂRTI) Iubeşte-mă! (Sfântul leproşilor) - Maria Pastourmadzis (CĂRTI) (128) - 13-10-2017
  Prezentare: Trupul lui a fost uns cu mir şi acoperit cu sărutări. Iar anii care au trecut apoi au acoperit amintirea sa. Insula pe care o iubise a rămas nelocuită... Dar jertfelnicul tăcut al Bisericii Sfântului Pantelimon păstrează în el, precum sfintele moaşte ale mucenicilor pe care era întemeiat, lacrimile părintelui. Le păzeşte cu dăruire, strigându-le credincioşilor: „Pomeniţi-l!” Părintele Hrisant Katsoulogiannakis a fost ultimul preot din Insula Spinalonga. S-a născut în anul 1893 şi a fost tuns în monahism în 1911, la Mănăstirea Toplu din Sitia. Mai târziu a mers la Mănăstirea Faneromeni din Ierapetra. De acolo a plecat voluntar la Spinalong...citeste mai mult
Tâlcuirea apocalipsei dumnezeiescului evanghelist Ioan Teologul, alcătuită de Oecumenius -  *** (CĂRTI) Tâlcuirea apocalipsei dumnezeiescului evanghelist Ioan Teologul, alcătuită de Oecumenius - *** (CĂRTI) (78) - 13-10-2017
  Prezentare: Toată Scriptura este de Dumnezeu insuflată şi de folos, zice undeva un sfânt cuvânt (II Timotei 3, 16). Căci toţi cei are ne-au vestit cuvântul mântuitor, prorocii şi apostolii şi evangheliştii, întru Duhul au fost înţelepţiţi. Iar dumnezeiescul Ioan decât toţi propovăduitorii este mai sfânt şi mai duhovnicesc decât orice om duhovnicesc, ca unul ce a căzut la pieptul Domnului (Ioan 13, 25) şi prin sărutările lui a scos mai îmbelşugat harul Duhului. De unde a şi fost numit „fiul tunetului” (Marcu 3, 17), căci a tunat sub cer cu dumnezeieştile sale învăţături. Cât despre această lucrare a lui de faţă atât...citeste mai mult
Pastorale - Arhiep. Justinian Chira (CĂRTI) Pastorale - Arhiep. Justinian Chira (CĂRTI) (68) - 13-10-2017
  Prezentare: În aceste zile binecuvântate, văzând cu ochii sufletului poporul lui Dumnezeu adunat în faţa sfintelor altare şi în jurul meselor din mijlocul familiilor, mă simţeam dator să le transmit un cuvânt bun, pentru a le spori bucuriile sufleteşti şi trupeşti deopotrivă. Cu acest dor şi cu această dragoste de popor am scris, de-a lungul anilor, fiecare cuvânt pastoral. Toate aceste cuvinte au răsărit din lumina izvorâtă din peştera Betleemului şi din mormântul din care a înviat Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu născut pe Pământ, Care, prin întruparea, prin jertfa, moartea şi învierea Sa, a venit să salveze omenirea de o...citeste mai mult
Sfântul Ioan Maximovici: Deși am murit sunt viu! - Natalia Lozan (CĂRTI) Sfântul Ioan Maximovici: Deși am murit sunt viu! - Natalia Lozan (CĂRTI) (81) - 13-10-2017
  Prezentare: Sfântul Ioan Maximovici a fost grabnic ajutător pentru toţi oamenii pe care-i întâlnea în calea sa și aşa a rămas şi după trecerea sa la cele veşnice. A venit în ajutorul multor oameni, aducând mereu bucuria, mângâierea şi nădejdea. În viaţa sa, el a reuşit să îmbine rugăciunea cu ajutorarea celor aflaţi în nevoi, fiind un ascet aspru şi un păstor iubitor al turmei sale, un hrănitor al sărmanilor şi un doctor fără de arginți. Sfântul Ioan Maximovici este cinstit ca unul dintre cei mai mari Sfinţi ai secolului al XX-lea, alături de Sfântul Nectarie din Eghina (1920) şi Sfântul Luca, Arhiepiscopul Crimeei (1961...citeste mai mult
Paternitatea duhovnicească în Rusia secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea - Vladimir Lossky (CĂRTI) Paternitatea duhovnicească în Rusia secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea - Vladimir Lossky (CĂRTI) (53) - 13-10-2017
  Prezentare: "Înflorirea stăreţismului rus începe către ultima treime a secolului al XVIII-lea, îşi atinge apogeul în secolul următor şi continuă, fără a se întrerupe, până la revoluţia din 1917. Astfel, această tradiţie duhovnicească se iveşte odată cu reînnoiorea vieţii monahale din Rusia, din vremea în care arhimandritul Paisie Velicikovski face să renască adevăratul cenobitism în mănăstirile din Moldova, de unde ucenicii lui se răspândesc în ţara sa, mai cu seamă în regiunile Kaluga, Kursk şi Orel. Ea se sfârşeşte - sau cel puţin devine imperceptibilă pentru ochiul din afară - în momentul în care monahi...citeste mai mult
O scurtă istorie a Bisericii ortodoxe din Europa occidentală în secolul XX - Christine Chaillot (CĂRTI) O scurtă istorie a Bisericii ortodoxe din Europa occidentală în secolul XX - Christine Chaillot (CĂRTI) (67) - 13-10-2017
  Prezentare: Această carte oferă o introducere în istoria Bisericii Ortodoxe şi a diferitelor sale jurisdicţii din secolul XX, în Europa Occidentală, ţară după ţară. Scopul principal al acestor articole este acela de a le permite oamenilor să descopere sau să cunoască mai bine geneza şi istoria acestor comunităţi ortodoxe din Europa Occidentală şi, de asemena, să înţeleagă situaţia de astăzi a Bisericii Ortodoxe dintr-o Europa Occidentală unită şi fără frontiere. Nădăjduim ca această carte să fie de folos nu numai la nivelul dialogurilor ecumenice creştine şi inter-religioase, dar mai ales pentru ortodocşi, cei care adesea ignoră aceste istorii atât de apropiate de noi &ic...citeste mai mult
Amintiri din două lumi. De la Revoluţie la Biserica înrobită - Vasili Krivosein (CĂRTI) Amintiri din două lumi. De la Revoluţie la Biserica înrobită - Vasili Krivosein (CĂRTI) (60) - 13-10-2017
  Prezentare: De la încorporarea sa în rândurile Armatei Albe în 1919, la alegerea vieţii monahale în urma unui pelerinaj la Muntele Athos, soarta arhiepiscopului Vasili, pecetluită de credinţa lui neclintită şi o spiritualitate profundă, a fost marcată de Istorie. După mai mult de 20 de ani petrecuți în "republica monarhală", pleacă la Oxford - pentru a-și continua studiile patristice - și apoi la Bruxelles, unde a fost numit în 1960 arhiepiscop al eparhiei din Belgia a Patriarhiei Ruse. Până la moartea sa, din 1985, el nu va mai trăi niciodată pe pământul Rusiei sale natale. Prima parte, consacrată anilor de tinerețe, descrie, din interior și cu o...citeste mai mult
Pagini de sinaxar - Catalin Palimaru (CĂRTI) Pagini de sinaxar - Catalin Palimaru (CĂRTI) (54) - 13-10-2017
  Prezentare: Volumul de faţă reuneşte o serie de texte publicate în decursul a peste douazeci şi cinci de ani în paginile revistei Renaştera, având ca tematică vieţile sfinţilor. Sunt crâmpeie din noianul imens de mărturii consemnate în Sinaxarul Bisericii. Volumul poate contrubui la o mai bună cunoaştere a unor sfinţi reprezentativi pentru Ortodoxie şi poate constitui, totodată, un instrument util în activitatea omiletică. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Un Cuvios de Pateric. Părintele Protosinghel Nicodim Bujor Cernicanul - Georgeta Bidilica-Vasilache (CĂRTI) Un Cuvios de Pateric. Părintele Protosinghel Nicodim Bujor Cernicanul - Georgeta Bidilica-Vasilache (CĂRTI) (53) - 13-10-2017
  Prezentare: Pentru orodoxia mea Românească pământul PATRIEI este nu numai pământul pe care ni l-au lăsat "Părinţii", ci şi pământul în care "Părinţii" sânt mereu vii. În pământul PATRIEI odihnesc osemintele lor; în pământul acesta sânt topite trupurile lor proprii, care au fost arse de soare, cu palmele bătătorite şi călcâiele crăpate de muncă şi sudoare - ca ale părinţilor mei Neculai şi Eufrosina Bujor, ce dorm în cimitirul din Valea Viei întru nădejdea Învierii şi a Vieţii Veşnice... Patria mea se întinde din adâncul pământului ce poartă pecetea noastră şi până &ici...citeste mai mult
Sufletul adolescentului -  *** (CĂRTI) Sufletul adolescentului - *** (CĂRTI) (70) - 13-10-2017
  Prezentare: Adolescenţa este, într-un fel, cea mai importantă perioadă din viaţa omului – însă şi cea mai dificilă, atât pentru el însuşi, cât şi pentru părinţi. Tot ce face, adolescentul face pentru prima dată; nu are experienţă. Creşte, însă nu ştie cum se va dezvolta. Năzuieşte, însă nu ştie încotro. Vrea să fie, însă nu ştie ce. Le arată, parcă, tuturor că nu are nevoie de tutelă, că, în general, n-are nevoie de nimic – numai de libertate. Nu doar de libertate are însă nevoie adolescentul: şi mai necesare îi sunt atenţia, sprijinul şi, în principal, dragostea. Tocmai aici apare o contradicţie, fiindcă adu...citeste mai mult
Evangheliile și credința față în față cu psihanaliza sau Viața dorinței - Francoise Dolto (CĂRTI) Evangheliile și credința față în față cu psihanaliza sau Viața dorinței - Francoise Dolto (CĂRTI) (65) - 13-10-2017
  Prezentare: Françoise Dolto, convorbiri cu Gérard Sévérin Ediție adăugită și prezentată de Gérard Sévérin, adnotată de Claude Baldy-Moulinier. „Citiți Evangheliile! Cine a mai vorbit, cine a mai trăit așa cum a fă­cut‑o El? Nici un om, nici un savant nu ar fi putut să inventeze din nimic așa ceva: Iubirea Care Se face Om! Acest Om este prevestit de Scripturi. El este Cel pe Care omenirea monoteistă și temătoare Îl aștepta.” „În orice fel l‑am studia, textul Evangheliei nu încetează niciodată să ne aducă ceva nou. Este inepuizabil.” „Cum se face oare că aceste texte, aceste înșiruiri de cuvinte ne ș...citeste mai mult
Cu Patericul pe calea mântuirii - staret Ignat Dionisie (Athos) (CĂRTI) Cu Patericul pe calea mântuirii - staret Ignat Dionisie (Athos) (CĂRTI) (74) - 13-10-2017
  Prezentare: Patericul este o carte din care învăţăm cum să ne lucrăm pocăinţa în cadrul războiului nevăzut şi cum să iubim pe aproapele. Şi pentru că Hristos a spus că „dragoste mai mare ca aceasta nu este, ca cineva să-şi pună sufletul pentru prietenii săi ” (In. 15, 13), iată un cuvânt de la Avva Pimen: „Zis-a iarăşi Avva Pimen: De va auzi cineva un cuvânt rău, adică de mâhnire, putând şi el să zică asemenea, şi se va lupta să nu-l zică, sau de i se va face strâmbătate şi va suferi şi nu va răsplăti, unul ca acesta îşi pune sufletul său pentru aproapele său”. Iar Avva Antonie a zis că „sila cea mare a omului este s...citeste mai mult
Fascinaţia tradiţiei - Teodor Baconschi (CĂRTI) Fascinaţia tradiţiei - Teodor Baconschi (CĂRTI) (74) - 13-10-2017
  Prezentare: Textele cuprinse în prezenta antologie au fost scrise în anii cenușii, reci, marcați de penurie și teamă difuză, care au definit ceaușismul terminal. Tinerețea mă făcea să subevaluez riscurile (tocmai pentru că, de pildă, nu știam, pe atunci, că Securitatea mă urmărea deja prin intermediul unei rețele de triști delatori). Eram un european care frecventează, prin studiile patristice, însăși genunea ideatică a culturii noastre continentale (cu tot cu destinul ei global). Trăiam certitudinea că inteligența și libertatea nu pot fi distruse de aparatul represiv și de  supraveghere generalizată, care transformase pe atunci toată societatea românească într-o vas...citeste mai mult
Dumnezeul creştinilor - Remi Brague (CĂRTI) Dumnezeul creştinilor - Remi Brague (CĂRTI) (71) - 13-10-2017
  Prezentare: La baza numeroaselor confuzii existente astăzi în dezbaterile religioase și în opțiunile indivizilor stă premisa acceptată ca axiomă indiscutabilă că, dacă Dumnezeu există, El ar fi același pentru toate religiile, El fiind totodată dincolo de toate imaginile și noțiunile pe care și le fac despre El oamenii. Dumnezeul creștinilor e diferit de cel al evreilor și musulmanilor și se lasă cunoscut într-un mod propriu. Este unu, dar într-un mod special. Este Tată, dar nu este bărbat. A vorbit, dar fără să ne ceară ceva. Iartă, fără a trece peste hotărârea libertății noastre. Sunt teme teologico-dogmatice fundamentale ale credinței creștine, pe care Rémi Br...citeste mai mult
Sfinţii Părinţi despre taina rugăciunii -  *** (CĂRTI) Sfinţii Părinţi despre taina rugăciunii - *** (CĂRTI) (75) - 13-10-2017
  Prezentare: Traducere din limba rusă de Ghiorghiță Ciocioi.   Fericiţi acei oameni care adorm şi care se trezesc întru rugăciune; care în mijlocul tuturor lucrărilor lor nu se despart de ea, comoară a vieţii lor fiind Hristos Domnul! Sfântul Teofan Zăvorâtul   Rugăciunea este armă vestită, vistierie nesecată, bogăţie nepieritoare, liman împotriva furtunilor vieții… Rugăciunea este rădăcina, izvorul şi maica nenumăratelor bunătăţi şi virtuţi, dăruite nouă de Cel Preaînalt. Sfântul Ioan Gură de Aur   Cartea de față adună, ca într‑un minunat buchet plin de mireasmă duhovnicească, sfaturi folositoare ale Sfinților Părinț...citeste mai mult


Septembrie - 2017
Etica - Ieroschim. Nil Dorobantu (CĂRTI) Etica - Ieroschim. Nil Dorobantu (CĂRTI) (100) - 11-09-2017
  Prezentare: CUPRINS Motto Cuvânt înainte Etica Note bibliografice   "Biserica? Ați făcut-o nu numai grajd, siloz, spital, ci, precum e scris, peșeteră de tâlhari, de pe amvonul căreia se predică ateismul, iconoclasmul, apostazia, sperjurul, profanarea și colhozul ateu. Ruga? Să munciți și să huliți. Fericirile evanghelice? Să fii bogat, să râzi, să n-ai milă, să faci nedreptate însetând și flămânzind pe sfinți până la inanție, să faci revoluție zicând că e pace, să prigonești sub masca luptei contra discriminării, să hulești, să minți etc. Iată cum ați căutat să răsturnați cele nouă fericiri ale lui Hristos, dar vă va răst...citeste mai mult
Cheia Raiului - Protos. Nicodim Mandita (CĂRTI) Cheia Raiului - Protos. Nicodim Mandita (CĂRTI) (104) - 11-09-2017
  Prezentare: Văzând cum mulţi creştini vin la Sf. Scaun al Spovedaniei nepregătiţi: fără Duh umilit, fără inimă înfrântă şi smerită pentru a scăpa de urgia Dumnezeiască, fără cunoştinţa păcatelor făcute, care le împovărează sufletele, fără hotărârea de a-şi îndrepta viaţa şi de a face fapte bune cu care să se răscumpere când vor fi puşi în cumpăna dreptăţii, m-am apucat treptat, treptat, cu vreme şi fără vreme, a aduna: păcatele cu care m-am întâlnit la Spovedanie, cele după întrebările ce se pun la Spovedanie din Molitfelnic şi felurite cărţi de Spovedanie, din Pidalion, din Sfintele Pravile, şi auzite din popor unde &icir...citeste mai mult
Inimă zdrobită: destinul unui tată - Vladimir Scerbinin (CĂRTI) Inimă zdrobită: destinul unui tată - Vladimir Scerbinin (CĂRTI) (137) - 11-09-2017
  rezentare: Cartea aceasta e un poem. O curgere de frumusețe interioară cum rar mi‑a fost dat să descopăr în lecturile cotidiene. Autorul‑personaj crește sub ochii cititorului și se lasă prins în icoană. De altfel, autorul cărții este un om care și‑a hrănit libertatea duhovnicească din convertirea imaginii în icoană. Un poem despre viață curată, moarte și înviere, un poem de­spre Hristos în tot și în toate. Un poem‑pathos ale cărui strofe, legate cu sânge și viață, alcătuiesc un comentariu la Evanghelia Mântuitorului în cel mai personal mod cu putință. Cum să nu tresară inima în tine, cititor fiind, când în mâini ț...citeste mai mult
Străinul: roadele liniștirii - Georgios I. Mantzaridis (CĂRTI) Străinul: roadele liniștirii - Georgios I. Mantzaridis (CĂRTI) (77) - 11-09-2017
  Prezentare: Roadele linistirii, ale isihiei, despre care vorbeste aceasta carte, punandu-ne in fata cateva din cele mai spectaculoase exemple intrupate in viata si personalitatea unor parinti contemporani cu noi, in mare parte, roadele linistirii, asadar, sunt rodite de harul dumnezeiesc revarsat in cei care au reusit sa intoarca spatele lumii si sa se aseze cu fata spre Dumnezeu, nu fizic evident, ci in duh, cu vrerea, cu hotararea mintii si mai ales a inimii. Cartea are forta extraordinara a cuvantului redus la esential, decantat la maximum prin filtrele unei vieti inchinate gandirii teologice, dar inainte de orice inchinate lui Dumnezeu si semenilor, iesit din creuzetul propriei experiente a dumnezeirii si a sfinteniei. Martur...citeste mai mult
Cum să dobândim bucuria duhovnicească -  *** (CĂRTI) Cum să dobândim bucuria duhovnicească - *** (CĂRTI) (137) - 11-09-2017
  Prezentare: Traducere din limba rusă de Gheorghiță Ciocioi. Bucuraţi-vă întotdeauna! Bucurați-vă, căci Hristos aleargă către voi! Bucurați-vă, pentru că El vă ţine de mână şi merge alături de voi în toată viaţa voastră – oricare ar fi ea! El este Mântuitorul nostru, El este bucuria noastră. În bezna păcatului acestei lumi auzim cereasca bunăvestire a bucuriei: Hristos este cu toţi oamenii. Bucuria va rămâne pururea cu noi. Căutăm oare această bucurie pe care doar Dumnezeu poate să ne-o dăruiască? Pu­tem oare primi această bunăvestire în inimă cu deplină credinţă? Şi putem oare să ne deschi­dem întru totul întreaga fiinţă c...citeste mai mult
Primul duhovnic, prima spovedanie - Marius Vasileanu (CĂRTI) Primul duhovnic, prima spovedanie - Marius Vasileanu (CĂRTI) (155) - 11-09-2017
  Prezentare: Cum a fost întâlnirea cu primul duhovnic şi care sunt ecourile primei spovedanii adevărate? - aceasta este tema cărţii de faţă. Răspunsul este aproape banal, de aceea riscant, pentru creştinul care-şi asumă cu gravitate propria-i credinţă. Sau, la celălalt pol, este o adevărată provocare greu de înţeles pentru cei care aud ori privesc, simt, gândesc de la distanţe din ce în ce mai mari spre cele ale Bisericii. Căci întâlnirea cu un duhovnic şi mărturisirea sunt oricând un prilej de a pune un bun şi nou început. Iar spovedania în sensul ei tradiţional nu există decât în prezenţa unui duhovnic. Dar ce duhovnici von descoperi &...citeste mai mult
Cartea despre fericire - Andrei Lorgus (CĂRTI) Cartea despre fericire - Andrei Lorgus (CĂRTI) (98) - 11-09-2017
  Prezentare: Această carte este o mărturie despre fiinţare, care poate fi, pentru mine şi pentru voi, fericită, în pofida tuturor aspectelor tragice ale lumii: a bolii, suferinţei şi morţii, a urii, trădării şi minciunii. În ea nu veţi găsi reţete ale fericirii. În ea nu sunt tehnici sau exerciţii ce duc la fericire. Dacă vă interesează fericirea ca obiect ce poate fi aflat, cumpărat, dobândit, meritat, obţinut prin cereri sau prin rugăciuni către Dumnezeu, închideţi această carte. Dacă sunteţi convinşi că viaţa este o tragedie, o „cruce” sau o încercare grea, căreia Făcătorul îl sorteşte pe orice om, aceasta nu e o carte pentru voi. N‐aveţi ne...citeste mai mult
Pregătirea pentru Dumnezeiasca Cuminicare sub îndrumarea Părinților Bisericii - Ieromonah Benedict Aghioritul (CĂRTI) Pregătirea pentru Dumnezeiasca Cuminicare sub îndrumarea Părinților Bisericii - Ieromonah Benedict Aghioritul (CĂRTI) (115) - 11-09-2017
  Prezentare: Cum îmi luminezi sufletul întinat şi-l faci lumină neprihănită şi dumnezeiască? Cum faci purtătoare de lumină nenorocitele mele mâini pe care păcătuind le-am întinat cu întinăciunile păcatului? Cum preschimbi buzele mele cu strălucirea dumnezeirii Tale, făcându-le din  necurate sfinte? Cum curăţeşti, Hristoase, limba mea murdară şi o faci părtaşă de mâncarea Trupului Tău? Cum mă învredniceşti să Te văd şi să fii văzut de mine şi să fii ţinut de mâinile mele Tu, Cel ce ţii toate, Care eşti nevăzut pentru toate cetele cereşti şi de neapropiat chiar pentru Moise, întâiul dintre proroci? Căci niciun alt om nu ...citeste mai mult
Suflete înrudite și alte povestiri - Olga Rojniova (CĂRTI) Suflete înrudite și alte povestiri - Olga Rojniova (CĂRTI) (99) - 11-09-2017
  Prezentare: Istorisirile scriitoarei Olga Rojniova cuprinse în volumul de faţă sunt întâmplări reale din viaţa unor preoţi, enoriaşi sau mireni. Fiecare dintre ei îşi parcurge propriul drum spinos, propriile încercări, îşi caută propria cărare spre Adevăr. Cititorii vor face cunoştinţă cu vieţile unor  oameni obişnuiţi şi cu traiul de toate zilele al slujitorilor bisericeşti, vor „vizita” obştea sihăstriei Optina şi vor afla despre vieţuirea zilnică a monahilor de pe Sfântul Munte Athos. Fiecare dintre aceste vizite va fi ca o descoperire a trărilor interioare ale oamenilor şi a căilor Proniei dumnezeieşti în vieţile lor. Detalii despre...citeste mai mult


August - 2017
Rugăciuni și sfaturi privind LOCUL DE MUNCĂ și găsirea unui rost în viață -  *** (CĂRTI) Rugăciuni și sfaturi privind LOCUL DE MUNCĂ și găsirea unui rost în viață - *** (CĂRTI) (135) - 23-08-2017
  Prezentare: Fiecare dintre noi ne naștem în această lume cu un rost. Abia când vom descoperi și înțelege acel rost ne vom putea simți cu adevărat împliniți și fericiți. Atunci toate în jurul nostru vor conlucra pentru ca noi să ne trăim viața și să ne desfășurăm munca potrivit cu chemarea noastră. Găsirea unui loc de muncă potrivit, dar și felul în care ne desfășurăm activitatea de zi cu zi sunt o parte importantă a acestui întreg complex al vieții noastre. Rugăciunile și sfaturile din această carte sunt numai bune să ne înlesnească drumul spre dobândirea unei binefăcătoare armonii în mijlocul bucuriilor sau necazurilor acestei vieți. CUP...citeste mai mult
Mângâietorul celor întristaţi, bolnavi şi bătrâni - Arhim. Dionisie Romano (CĂRTI) Mângâietorul celor întristaţi, bolnavi şi bătrâni - Arhim. Dionisie Romano (CĂRTI) (92) - 23-08-2017
  Prezentare: Viața omului e un amestec de bucurii și necazuri și nimeni pe pământ nu poate ocoli suferința. Dar trei situații în mod deosebit pot să ne afecteze până la a ne pierde echilibrul sufletesc: un necaz atât de mare încât ne poate arunca în iadul deznădejdii, boala trupului și vârsta bătrâneții – care vine „la braț” cu suflul de gheață al morții apropiate. Cartea aceasta vine în întâmpinarea celor care se găsesc în una din aceste trei dureroase situații. Îndemnurile cuprinse în ea izvorăsc dintr-un sentiment de profundă compasiune față de realitățile condiției umane, dar și dintr-o viziune s...citeste mai mult
Memoriile unui Isihast: Filocalie carpatină - Ieromonah Ghelasie Gheorghe (CĂRTI) Memoriile unui Isihast: Filocalie carpatină - Ieromonah Ghelasie Gheorghe (CĂRTI) (129) - 06-08-2017
  Prezentare: Editia a 3-a, rev. Coperti cartonate. CUPRINS Cuvânt înainte (Florin Caragiu) Memoriile unui isihast Iscusința trăirii isihaste   Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Iisus în ţara mea - Nichifor Crainic (CĂRTI) Iisus în ţara mea - Nichifor Crainic (CĂRTI) (105) - 06-08-2017
  Prezentare: Pictorii timpurilor L-au zugrăvit şi chipurile Lui nu seamănă două între ele. Gânditorii L-au analizat şi concluziile lor se bat cap în cap. Misticii L-au imitat în nervii şi-n carnea lor, fiecare într-un fel deosebit. Sfinţii – în faptele lor, şi faptele lor sunt fărâmituri din fapta Lui. Popoarele L-au primit şi fiecare L-a împământenit după firea sa. Şi totuşi, în milioane de feluri şi chipuri, Hristos e unul şi acelaş: ca flacăra focului, care îşi schimbă conturul cu fiecare clipă pe care o pâlpâie, şi coloarea după lemnul pe care-l mistuie. Sublimă în frumuseţea ei, viziunea aceasta a cosmosului org...citeste mai mult
O viaţă în har. Psalmii lui David – experienţe duhovniceşti - Sandu Florea (CĂRTI) O viaţă în har. Psalmii lui David – experienţe duhovniceşti - Sandu Florea (CĂRTI) (101) - 06-08-2017
  Prezentare:      Autorul Sandu Florea ne face, prin această a treia lucrare publicată în România, o invitație. Rănit de dulcea chemare a Mântuitorului din Evanghelie, dar și de piscurile uneori amețitoare de înțelepciune duhovnicească din scrierile Sfinților Părinți, autorul nu încetează să cânte slava Domnului și să cheme la împărtășirea de ea. În acest „cântec” răzbate ecoul vocii atâtor nevoitori creștini: toți suntem chemați să facem experiența harului, în mod conștient. Căci precum Dumnezeul nostru nu este Dumnezeu al morţilor, ci al viilor (Luca 20:38), creștinul e chemat să trăiască o relație vie ...citeste mai mult
Părintele Justin Pârvu - Mărturii ale sfinţeniei -  *** (CĂRTI) Părintele Justin Pârvu - Mărturii ale sfinţeniei - *** (CĂRTI) (111) - 06-08-2017
  Prezentare: Carte îngrijită cu osârdia obștii Mânăstirii Paltin Petru-Vodă. Părintele Justin Pârvu: Rugăciunea inimii este un dar, care nu se dă tuturor, ci doar unor temperamente şi celor ce cer cu smerenie. Este nevoie şi de un povăţuitor cercat şi care să fie în acelaşi duh cu ucenicul... Iar dacă ai anumite stări mai deosebite nu le considera mai presus de fire, ci o normalitate. Roagă-te tot timpul şi să ştii că atunci când omul se crede mai aşezat atunci e mai dezrădăcinat... Ce rugăciune a inimii este aceea fără inimă? Rugăciunea inimii este orice rugăciune zisă din inimă. Rugăciunea inimii o poţi dobândi în dar şi printr-o stare permanentă...citeste mai mult
Mama ortodoxă - Vladimir Zobern (CĂRTI) Mama ortodoxă - Vladimir Zobern (CĂRTI) (99) - 06-08-2017
  Prezentare: Nu este un secret faptul că fiecare copil trebuie educat ținându‑se cont de temperamentul, caracterul și capacitățile sale. Probabil că nu este foarte greu să‑l transformi într‑un mic rob în condițiile unei discipline de fier, dar va fi mult mai dificil să culegi pe termen lung roadele unei astfel de „educații”. Să nu se înșele părinții‑dictatori că vor reuși să cultive pe această cale în sufletul lui smerenia și ascultarea – mari virtuți creștinești! De fapt, ei riscă să facă din el un om nefericit sau chiar bolnav. La extrema cealaltă a educației este dra­gostea oarbă a părinților față de odrasla lor. Aceasta dezvoltă în...citeste mai mult
Misiunea în Ardeal - Parintele Arsenie Boca (CĂRTI) Misiunea în Ardeal - Parintele Arsenie Boca (CĂRTI) (122) - 06-08-2017
  Prezentare: În iunie 1949, Părintele Arsenie Boca depunea la patriarhie un raport. Era vorba despre misiunea pe care o primise, aceea de a vizita mănăstirile de femei GRECO-CATOLICE rămase nerevenite la ortodoxie. Raportul este publicat integral în această carte, cu explicațiile contextuale necesare. „Întoarceţi-vă acasă la confesiunea ortodoxă şi aşa tot neamul prinde putere pentru ziua care are să vie!” (Părintele Arsenie) CUPRINS   Raport către Patriarh (prefață de Florin Duțu) Misiunea în Ardeal - Părintele Arsenie Boca: I. Descrierea sumară a mănăstirilor II. Dialogul convingerilor III. Propuneri concrete Pribeag în Ardeal (1944-1947) de Nichifor C...citeste mai mult
Reflecţii IV. Din caietele Arhiepiscopului Justinian. Caietele 191, 192 şi 195 -  *** (CĂRTI) Reflecţii IV. Din caietele Arhiepiscopului Justinian. Caietele 191, 192 şi 195 - *** (CĂRTI) (123) - 06-08-2017
  Prezentare: Ediție îngrijită de Mircea Crișan. Volumul apare sub egida Fundației "Arhiepiscopul Justinian" Editura Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului.   "Bătrâni, tineri, bărbați, femei, copii, păcătoși, stricați sau curați - pe toți aceștia am avut datoria, dar nu numai datoria ci obligația de a-i ierta și a-i iubi cu sfințenie. Pe toți, ca pe cei mai buni frați ai mei. Atunci când îi slujești, oamenii te pândesc. Și te disprețuiesc dacă simt că-i minți, dacă-i înșeli, dacă te lași înșelat, dacă nu-i iubești, dacă nu-i respecți, dacă nu-i cinstești chiar și atunci când vezi că au slăbiciuni, păcate vic...citeste mai mult
Ortodoxia ca stil de viaţă - Prof. univ. dr. Pavel Chirila (CĂRTI) Ortodoxia ca stil de viaţă - Prof. univ. dr. Pavel Chirila (CĂRTI) (149) - 06-08-2017
  Prezentare: Autori: prof. univ. dr. Chirilă Pavel, ierom. Teofan Munteanu, dr. Popescu Mădălina, dr. Matei Dragoş. Sociologic şi psihologic vorbind, în societatea contemporană s-a ajuns la o minimizare a existenţei umane, la o diminuare şi o uitare a potenţialului pe care fiecare persoană îl poate utiliza pentru dezvoltarea sa armonioasă, slujind cu dragoste şi înţelepciune lui Dumnezeu şi aproapelui. Dependenţa de confort, de tehnologie şi de consumul exagerat (al celor materiale, dar şi al informaţiei, de cele mai multe ori chiar inutile şi dăunătoare) a dus la slăbirea puterilor trupeşti şi sufleteşti. Vedem astăzi tot mai des oameni suferinzi atât fizic, cât şi psihic, ...citeste mai mult
Pregătirea pentru Dumnezeiasca Cuminicare sub îndrumarea Părinților Bisericii - Ieromonah Benedict Aghioritul (CĂRTI) Pregătirea pentru Dumnezeiasca Cuminicare sub îndrumarea Părinților Bisericii - Ieromonah Benedict Aghioritul (CĂRTI) (103) - 06-08-2017
  Prezentare: Cum îmi luminezi sufletul întinat şi-l faci lumină neprihănită şi dumnezeiască? Cum faci purtătoare de lumină nenorocitele mele mâini pe care păcătuind le-am întinat cu întinăciunile păcatului? Cum preschimbi buzele mele cu strălucirea dumnezeirii Tale, făcându-le din  necurate sfinte? Cum curăţeşti, Hristoase, limba mea murdară şi o faci părtaşă de mâncarea Trupului Tău? Cum mă învredniceşti să Te văd şi să fii văzut de mine şi să fii ţinut de mâinile mele Tu, Cel ce ţii toate, Care eşti nevăzut pentru toate cetele cereşti şi de neapropiat chiar pentru Moise, întâiul dintre proroci? Căci niciun alt om nu s...citeste mai mult


Iulie - 2017
Rugăciuni și sfaturi privind LOCUL DE MUNCĂ și găsirea unui rost în viață -  *** (CĂRTI) Rugăciuni și sfaturi privind LOCUL DE MUNCĂ și găsirea unui rost în viață - *** (CĂRTI) (447) - 26-07-2017
  Prezentare: Fiecare dintre noi ne naștem în această lume cu un rost. Abia când vom descoperi și înțelege acel rost ne vom putea simți cu adevărat împliniți și fericiți. Atunci toate în jurul nostru vor conlucra pentru ca noi să ne trăim viața și să ne desfășurăm munca potrivit cu chemarea noastră. Găsirea unui loc de muncă potrivit, dar și felul în care ne desfășurăm activitatea de zi cu zi sunt o parte importantă a acestui întreg complex al vieții noastre. Rugăciunile și sfaturile din această carte sunt numai bune să ne înlesnească drumul spre dobândirea unei binefăcătoare armonii în mijlocul bucuriilor sau necazurilor acestei vieți. CUP...citeste mai mult
Mângâietorul celor întristaţi, bolnavi şi bătrâni - Arhim. Dionisie Romano (CĂRTI) Mângâietorul celor întristaţi, bolnavi şi bătrâni - Arhim. Dionisie Romano (CĂRTI) (117) - 26-07-2017
  Prezentare: Viața omului e un amestec de bucurii și necazuri și nimeni pe pământ nu poate ocoli suferința. Dar trei situații în mod deosebit pot să ne afecteze până la a ne pierde echilibrul sufletesc: un necaz atât de mare încât ne poate arunca în iadul deznădejdii, boala trupului și vârsta bătrâneții – care vine „la braț” cu suflul de gheață al morții apropiate. Cartea aceasta vine în întâmpinarea celor care se găsesc în una din aceste trei dureroase situații. Îndemnurile cuprinse în ea izvorăsc dintr-un sentiment de profundă compasiune față de realitățile condiției umane, dar și dintr-o viziune s...citeste mai mult
Maica Milostivirii - Brandusa Vranceanu (CĂRTI) Maica Milostivirii - Brandusa Vranceanu (CĂRTI) (231) - 10-07-2017
  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Ulei de cimbrişor şi oregano, 250ml (cu ulei de măsline) -  *** (Naturiste) Ulei de cimbrişor şi oregano, 250ml (cu ulei de măsline) - *** (Naturiste) (134) - 10-07-2017
  Prezentare: Produs natural obținut din părți aeriene de cimbrişor și oregan, ale căror substanțe active au fost extrase în ulei de măsline extravirgin. Efect terapeutic: Mentine motilitatea gastro-intestinala normala; carminativ Sustine fluidificarea si eliminarea secretiilor bronsice Protejeaza organismul impotriva stresului oxidativ Antiinflamator, antiseptic, cicatrizant Reconfortant, sedativ Recomandari: Balonare, enterocolita, helmintiaza Raguseala, tuse spastica si convulsiva; bronsita Stres oxidativ Anorexie, anemie, astenie Rani si ulceratii tegumentare Migrena, dureri reumatismale ADMINISTRARE În regim obişnuit de viaţă: 1-2 linguriţe în salate, mâncăruri, la prepar...citeste mai mult
Despre Sfintele Pomeniri și Parastase - Sfantul Nectarie de Eghina (CĂRTI) Despre Sfintele Pomeniri și Parastase - Sfantul Nectarie de Eghina (CĂRTI) (121) - 10-07-2017
  Prezentare: „Cu ajutorul parastaselor și pomenirilor ni se amintește de moarte, de zădărnicia lucrurilor din această lume, de viața vremelnică și de cea veșnică, dar suntem îndrumați, totodată, și către virtute și vie­țuirea virtuoasă, suntem încurajați spre fapte de generozitate și binefaceri și, în general, spre sporirea în bine și înaintarea spre desăvârșire. Prin ele Biserica își învață fiii adevărata iubire de înțelepciune creștină, propovăduiește «cu glas înalt» (Pild. 9, 3) nemurirea su­fletului și începutul după moarte al unui nou stadiu al vieții, nesfârșit și nemărginit.” Sfâ...citeste mai mult
Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi - Pr. Ioan Sorin Usca (CĂRTI) Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi - Pr. Ioan Sorin Usca (CĂRTI) (155) - 10-07-2017
  Prezentare: CUPRINS Comentarii la Cartea lui Ieremia Comentarii la Cartea Plângerile lui Ieremia Bibliografie Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Rugăciunile Amvonului -  *** (CĂRTI) Rugăciunile Amvonului - *** (CĂRTI) (106) - 10-07-2017
  Prezentare: Prefață de prof. univ. dr. pr. Viorel Sava Note și postfață de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă „Traducerea acestor rugăciuni în limba română și adunarea lor într‑un singur volum constituie o premie­ră pentru literatura teologico‑liturgică românească. (…) Este necesar să evidenţiem echilibrul din punct de vedere literar între fidelitatea textelor faţă de spiritul limbii liturgice și dinamica limbii române.” Prof. univ. dr. pr. Viorel Sava * * * „Rugăciunile Amvonului și-au făcut deja reintrarea în istoria liturgică, care se ocupă totodată nu doar cu trecutul, ci și cu prezentul. Ne respectăm trecutul nu pentru...citeste mai mult
Dogmatica Bisericii Ortodoxe (Vol. I) - Sfantul Iustin Popovici (CĂRTI) Dogmatica Bisericii Ortodoxe (Vol. I) - Sfantul Iustin Popovici (CĂRTI) (110) - 10-07-2017
  Prezentare: „Dogmatica Bisericii Ortodoxe” de Sfântul Iustin Popovici (1894-1979) – tradusă pentru prima dată în limba română după originalul în limba sârbă – reprezintă cea mai importantă operă de teologie dogmatică a ultimelor veacuri. Alături de Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Iustin Popovici a fost cel ce a declanşat renașterea spirituală a poporului sârb și apărătorul zelos al dreptei credințe în  timpurile de cumpănă la începutul secolului XX. Opera sa cuprinde peste 40 de volume, dintre care 30 publicate în sârbă, multe din ele fiind traduse în greacă, franceză, engleză etc. Pentru Sfâ...citeste mai mult
Miere cu tinctură de propolis, 550g -  *** (Naturiste) Miere cu tinctură de propolis, 550g - *** (Naturiste) (108) - 10-07-2017
Prezentare: Efect terapeutic: Crește rezistența organismului. Ajută la eliminarea substanţelor toxice din organism. Reduce efectele toxice ale radicalilor liberi. Protejează organismul împotriva îmbătrânirii premature. Susține buna funcționare a aparatului digestiv. Recomandari: Imunitate scăzută Boli infecto-contagioase cu stări febrile (gripe, răceli) Demineralizare Tumori Hipercolesterolemie Stres oxidativ Ulcer gastro-duodenal, colite acute şi cronice Parazitoze intestinale Infecţii ale căilor urinare Guşă tiroidiană Migrenă, nevralgie Inflamaţii ale ficatului Alergii Afecţiuni ale cavităţii bucale   Contraindicat persoanelor cărora le este interzis/limitat cons...citeste mai mult
Ceai Prostal-Complex, 50g -  *** (Naturiste) Ceai Prostal-Complex, 50g - *** (Naturiste) (86) - 10-07-2017
Prezentare: Efect terapeutic: Sustine buna functionare a prostatei si vezicii urinare. Recomandari: Hipertrofie de prostata Prostatita Inflamatii ale cailor urinare   A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici. A se păstra bine închis, ferit de umiditate şi căldură excesivă. Produsul nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat şi echilibrat. Contraindicat persoanelor cu alergie sau hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului. A nu se depăşi doza zilnică recomandată. COMPOZITIE   Atât în medicina noastră tradiţională, cât şi a altor multor popoare, Coada-calului se utilizează ca adjuvant în multe afec...citeste mai mult
Leacuri și rețete mânăstirești nr. 16: iunie - august 2017 -  *** (CĂRTI) Leacuri și rețete mânăstirești nr. 16: iunie - august 2017 - *** (CĂRTI) (168) - 10-07-2017
Prezentare: CUPRINS Feriga este calmanta si omoara parazitii intestinali Aloe Vera, planta care vindeca omenirea de mii de ani Patlagina "imblanzeste" tuberculoza Efectele tamaduitoare ale Florii Sf. Ioan Salcamul intregeste valentele tamaduitoare Socul este diuretic si antioxidant Puterea terapeutica a cireselor si capsunilor Capusle Nera Plant cu pulberi din plante tamaduitoare Bucate pregatite cu ascultare si rugaciune "Monastico", branza cu spirit rusesc si rugaciune curata Asezamantul "Sfintele Marta si Maria". Viata din interior Ierodiaconul medic Teodorit: "Daca viata ar fi fara sens, atunci nici de medicina nu ar fi nevoie" Da, ne...citeste mai mult
Educația creștin-ortodoxă a copiilor - Parintele Ioan de la Rarau (CĂRTI) Educația creștin-ortodoxă a copiilor - Parintele Ioan de la Rarau (CĂRTI) (127) - 10-07-2017
  Prezentare: Tineretul de astăzi trece printr-o serioasă criză şi pentru aceasta nu este numai el responsabil. Cea mai mare parte din vină este a părinţilor, a învăţătorilor, a clericilor şi a duhovnicilor. Părinţii nu mai au creştere duhovnicească şi nici experienţă pentru a educa creştineşte pe copii. Rolul părinţilor şi al căminului familial este determinant pentru vârsta copilăriei şi a adolescenţei. El trebuie să fie prin excelenţă un rol educaţional. Lucrarea pedagogică corectă şi înţeleaptă a părinţilor în educaţia creştină a copiilor, încă de la cea mai fragedă vârstă, trebuie să pună bazele unei vieţuiri creştin-ortodoxe întru Hristos,...citeste mai mult
Fitoterapie clinică aplicată (vol.1) - Prof. univ. dr. Pavel Chirila (CĂRTI) Fitoterapie clinică aplicată (vol.1) - Prof. univ. dr. Pavel Chirila (CĂRTI) (226) - 10-07-2017
  Prezentare: Această carte este o pledoarie pentru valorizarea sau mai bine zis pentru repunerea în valoare a celei mai vechi metode terapeutice din lume. Vechiul Testament spune că "leacurile sunt din pământ şi omul înţelept nu se va scârbi de ele". După un secol de renunţare voită la efectele terapeutice ale plantelor, astăzi trăim vremea când omul se reînţelepţeşte şi începe să caute tot mai insistent virtuţile terapeutice ale extractelor vegetale. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Buchet de cuvântări: Predici şi meditaţii - Arhim. Sofian Boghiu (CĂRTI) Buchet de cuvântări: Predici şi meditaţii - Arhim. Sofian Boghiu (CĂRTI) (142) - 10-07-2017
  Prezentare: Volumul de față conține predici ale Părintelui Sofian Boghiu. Părintele Sofian Boghiu este un exponent atât al iconografilor români, cât și al măsrturisitorilor Ortodoxiei în vremea regimului comunist. El este modelul păstorului de suflete care și-a închinat viața slujirii altarului, predicării cuvântului lui Dumnezeu și îndrumării duhovnicește a unui însemnat număr de creștini, se precizează în Cuvânt Înainte. Predici care se regăsesc în carte: Duminica după Botezul Domnului Duminica celor 10 leproși Duminica lui Zaheu Duminica fiului risipitor Duminica Înfricoșătoarei  Judecăți Duminica Sfintei Cruci (...citeste mai mult
Eşti ceea ce trăieşti - Diac. Adrian Sorin Mihalache (CĂRTI) Eşti ceea ce trăieşti - Diac. Adrian Sorin Mihalache (CĂRTI) (189) - 10-07-2017
  Prezentare: Lucrarea Diac. Adrian Sorin Mihalache reprezintă, conform notei editoriale o lucrare inedită în spațiul cultural românesc, întrucât în paginile ei este pentru prima dată creionată o paralelă între cercetările din domeniul neuroștiințelor și învățăturile părinților filocalici. Volumul este alcătuit din texte publicate în Ziarul Lumina în perioada 2011-2016. În prezentarea datelor științifice pe care le analizează atent, autorul se raportează constant și în mod original la teologia patristică, a cărei perpetuă actualitate este altfel încă o dată dovedită, precizează nota editorială a cărții. La nivel structural, lucra...citeste mai mult
Jurnal de călătorie la Sfânta Liturghie - Ani-Eliza Busuioc (CĂRTI) Jurnal de călătorie la Sfânta Liturghie - Ani-Eliza Busuioc (CĂRTI) (150) - 10-07-2017
  Prezentare: Lucrarea este scrisă și ilustrată de Ani-Eliza Busuioc, redactor al revistei Chemarea Credinței. Cartea este dedicată copiilor peste 12 ani, însă ea poate fi de un real folos și cititorilor maturi. Autoarea descrie, sub forma unui dialog dintre membrii familiei unui preot, cum se desfășoară Sfânta Liturghie și ce implicații are ea în viața credincioșilor. Volumul surprinde etapele principale ale slujbei, cu semnificațiile lor, oferind cititorilor posibilitatea de a lectura rugăciunile acesteia și de a înțelege rostul veșmintelor, obiectelor și cărților liturgice. Totodată, parcurgând textul și ilustrațiile sugestive, copiii pot sesiza unitatea de sens dintre ...citeste mai mult
Învăţătura despre Sfintele Icoane reflectată în Teologia Ortodoxă Românească (1) - Pr. Mihai Hau (CĂRTI) Învăţătura despre Sfintele Icoane reflectată în Teologia Ortodoxă Românească (1) - Pr. Mihai Hau (CĂRTI) (116) - 10-07-2017
  Prezentare: Lucrarea reprezintă o colecție de studii și articole despre sfintele icoane ale celor mai importanți teologi români. În primele pagini ale cărții este redat drept Cuvânt Înainte textul Icoanele ortodoxe, oglinzi ale lumii veșnice, al Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul României. Icoana este o expresie vizuală liturgică a mărturisirii credinței Bisericii în Fiul lui Dumnezeu întrupat (…) Expusă într-un muzeu, icoana cheamă la studiu estetic sau la admirație artistică. Aflată însă în biserică, icoana cheamă la rugăciune, afirmă Părintele Patriarh. Urmează apoi studii importante referitoare la istori...citeste mai mult


Iunie - 2017
Rugăciunea lui Iisus: călăuza inimii către Dumnezeu - Frederica Mathewes Green (CĂRTI) Rugăciunea lui Iisus: călăuza inimii către Dumnezeu - Frederica Mathewes Green (CĂRTI) (133) - 13-06-2017
  Prezentare: CUPRINS Introducere Partea I Capitolul I: Istorie, Scriptură și semnificația milei Capitolul al II-lea: Termeni, concepte, context Capitolul al III-lea: Inima, mintea și "micul radio" Partea a II-a Întrebări și răspunsuri Bibliografie „Rugăciunea lui Iisus este menită să te ajute, zi de zi, să-ţi întoarcă privirea către iubirea fierbinte a lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu te va transfigura. Când iubirea lui Dumnezeu te străbate, atunci vei fi străbătut de lumina Lui. Vei fi preschimbat în ceva ce nu te-ai aşteptat să fii. Vei fi ceea ce dintru început El a dorit ca tu să fii: tu persoană unică în univers.” Fiică duhovnicească ...citeste mai mult
 Piteşti: cronica unei sinucideri asistate - Alin Muresan (CĂRTI) Piteşti: cronica unei sinucideri asistate - Alin Muresan (CĂRTI) (130) - 13-06-2017
  Prezentare: S-a vorbit mult, aluvionar, inflamant, patetic ori sobru şi speculativ despre ceea ce s-a întâmplat în închisoarea comunistă de la piteşti între 1949 şi 1951. Cartea propusă de Alin Mureşan ambiţionează să fie textul fundamental, sub aspect factual, despre Piteşti. Fără speculaţii, fără interpretări abisale, fără cuvinte elevate şi termeni savanţi, autorul doreşte să ofere tuturor cititorilor români, nu doar intelectualilor, o lecţie de anatomie, minuţioasă, detaliată, pe îndelete, astfel încât toată lumea să afle şi să înţeleagă (nu şi să accepte!) ceea ce s-a petrecut la Piteşti, nu doar acolo, ci şi în alte spaţii ...citeste mai mult
Antropologia teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul: Microcosmos și mediator - Lars Thunberg (CĂRTI) Antropologia teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul: Microcosmos și mediator - Lars Thunberg (CĂRTI) (136) - 13-06-2017
  Prezentare: Traducere din limba engleza de Anca Popescu Lucrarea de fata a fost scrisa cu convingerea clara ca antropologia Sfantului Maxim detine cheia intregii sale teologii si ca aceasta antropologie, la randul ei, este rodul reflectiei personale a Sfantului Marturisitor asupra convingerilor hristologice ale Sinodului de la Calcedon, asa cum au fost ele mai tarziu demonstrate si explicate de Sinodul de la Constantinopol din 553. Pozitiile doctrinare si personale ale Sfantului Maxim, ca si remarcabilul sau eclectism, sunt motivate de viziunea asupra omului ca centru al creatiei lui Dumnezeu si ca subiect particular al Providentei Sale, de viziunea asupra omului ca microcosmos si mijlocitor. Spiritualitatea crestina inseamna pen...citeste mai mult
 Credinta in zeghe - Dumitru Zamisnicu (CĂRTI) Credinta in zeghe - Dumitru Zamisnicu (CĂRTI) (130) - 13-06-2017
  Prezentare: Te numesc frate, fiu şi părinte şi te rog să nu te mire această întreită adresare. Fiindcă de te osteneşti pentru Dumnezeu şi pentru oameni la fel ca mine, te numesc frate; de te asteneşti mai puţin, te numesc fiu; iar de te osteneşti mai mult decât mine, te numesc părinte. Şi prin osteneală eu înţeleg ceea ce înţeleg toţi apostolii şi toţi sfinţii, iar exemplul este Iisus Hristos... Voi vorbi despre asta prin cuvintele sfântului Apostol Pavel, că se potriveşte cu situaţia noastră de acum: "Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înţelepţi pentru Hristos. Noi slabi, voi tari. Voi puşi în cinste, noi dispreţuiţi. Până în clipa aceast...citeste mai mult
Tâlcuiri la Tatăl Nostru şi Psalmul 50 - Ieroschim. Nil Dorobantu (CĂRTI) Tâlcuiri la Tatăl Nostru şi Psalmul 50 - Ieroschim. Nil Dorobantu (CĂRTI) (164) - 13-06-2017
  Prezentare: CUPRINS Cuvânt înainte Tâlcuiri la Tatăl Nostru Tâlcuiri la Psalmul 50 Tatăl este numai Dumnezeu, ca Stăpân, Creator, Bnefăcător, Apărător, Puternic etc, iar noi suntem fiii Săi prin har şi prin împărtăşire. Harul e teofania, iar împărtăşirea e Sfânta Euharistie. Deci, fără aceste daruri, nu putem zice nici Tatăl Nostru, mai ales că în această rugă dumnezeiască cerem Pâinea cea vie zilnică, Euharistică. Unii spun că e vorba aici de hrana zilnică pieritoare. Dar Hristos, Care e Cuvântul veşnic, ar fi spus cel mai real şi adecvat cuvânt şi aici, după cum a spus în capitolul şase din Evanghelia Sfântului I...citeste mai mult
Bucuria însingurării - Pr. prof. dr. Constantin Necula (CĂRTI) Bucuria însingurării - Pr. prof. dr. Constantin Necula (CĂRTI) (151) - 13-06-2017
  Prezentare: Bucuria șederii în prietenie  Anticii greci spuneau: „A nu te minuna de nimic este începutul înțelepciunii” sau „A te minuna de toate este începutul înțelepciunii”. Această zicere parcă vrea să ilustreze ceea ce mă animă în timpul şi contextul dat de Dumnezeu: minunea de a-l cunoaşte pe părintele meu de suflet, Părintele Constantin Necula. Sunt îndemnat să scriu câteva cuvinte despre întâlnirea cu părintele şi ceea ce mă încearcă este un sentiment de bucurie, greu de aşezat în faţa dumneavoastră. Voi încerca totuşi să adun în câteva rânduri întâmplări, gân...citeste mai mult
Memorii: martorul orei 25 - Virgil Gheorghiu (CĂRTI) Memorii: martorul orei 25 - Virgil Gheorghiu (CĂRTI) (159) - 13-06-2017
Prezentare: ”Memoriile sunt opera mea capitală. Această carte este suma credinței mele, a asprelor mele nevoințe, a pasiunilor și tuturor faptelor mele, după care voi fi judecat de posteritate, de oameni, iar la Judecata de Apoi, de Dumnezeu.” Constantin Virgil Gheorghiu Aceste pagini, în care se regăsesc momente luminoase și tragice ale unei vieți excepționale, sunt printre cele mai captivante și cele mai intense pe care le‑a scris autorul Orei 25. Un mare scriitor, martor al dramelor și marilor tulburări ale veacului nostru, se angajează să reînvie și să cânte o lume dispărută... Cartea descrie copilăria unui poet, tinerețea, anii de formare a unui om până la catastrofa istoric...citeste mai mult
Adrian Făgeţeanu. Poartă către suflet - Ionut Dragotesc (CĂRTI) Adrian Făgeţeanu. Poartă către suflet - Ionut Dragotesc (CĂRTI) (225) - 13-06-2017
Prezentare: Nu este o carte lungă, complicată, ci din contră, una concisă, parcă cu limpeyimea apei de munte, care-ţi dă gustul purităţii şi te revigorează dintr-o singură sorbitură. Părintele este izvorul, cel care întreabă este românul rar de astăzi, care are reflexul organic de a ocroti şi respecta trecutul. Cu gingăşie şi cu multă pricepere sufletească, el a făcut jbheabul de lemn ca apa cea mai bună să nu se piardă. Şi-atunci simţi că din taina pământului şi din mâinile priceputului gospodar poţi bea apa vie ce va să stingă setea noastră de cer. Citiţi cartea şi astfel, pe nesimţite, vă veţi recuceri tăria şi seninul sufletesc de-a face parte din acest neam. Dan Puric ...citeste mai mult
Carte de rugăciuni zilnice -  *** (CĂRTI) Carte de rugăciuni zilnice - *** (CĂRTI) (319) - 13-06-2017
      Prezentare: Când te scoli dimineaţa din somn, gândeşte-te că Dumnezeu îţi dă ziua pe care n-ai fi putut să ţi-o dai singur. Pune deoparte măcar un sfert de oră din ziua ce ţi s-a dat şi adu-l drept jertfă lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulţumire şi de cerere bună. Cu cât vei face mai cu osârdie acest lucru, cu atât mai mult îţi vei sfinţi ziua, cu atât mai puternic te vei îngrădi în faţa ispitelor pe care le întâmpini în decursul zilei. Tot aşa, când mergi către somn gândeşte-te că Dumnezeu îţi dă odihnă de ostenelile tale. Consacră lui Dumnezeu o curată şi smerită rugăciune. Bu...citeste mai mult


Mai - 2017
Ghid de Spovedanie cu rânduiala de rugăciune pentru Sfânta Împărtășanie (CARTE) Ghid de Spovedanie cu rânduiala de rugăciune pentru Sfânta Împărtășanie (CARTE) (467) - 31-05-2017
Pentru a face o Spovedanie curată, care să ne fie de folos, trebuie să facem o mărturisire serioasă. Atunci când ne prezentăm ca la un interogatoriu, așteptând ca preotul să ne ia la întrebări, suntem superficiali. Spovedania serioasă nu presupune ca preotul să întrebe, ci cel ce se spovedește își mărturisește păcatele fără să fie întrebat. Ea se bazează pe o cercetare a conștiinței care trebuie făcută înainte, în urma căreia e bine să notăm pe o foaie de hârtie păcatele pe care le‑am făcut. Pentru a ușura această cercetare a conștiinței, mai ales la începutul drumului pe Calea credinței, este de ajutor un îndrumar de Spovedanie. Acesta est...citeste mai mult
Totul îşi are timpul şi locul său. Scrieri alese - Pr. Mihail Pomazanski (CARTE) Totul îşi are timpul şi locul său. Scrieri alese - Pr. Mihail Pomazanski (CARTE) (156) - 18-05-2017
Prezentare: Aceasta este o colecție de eseuri ale unuia dintre giganții emigrației ruse din secolul al XX-lea. Protoprezbiterul Mihail Pomazansky (1888-1988) a fost un teolog eminent al Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei. Printre numeroasele lucrări scrise, el este cel mai cunoscut pentru cartea sa Teologia Dogmatică Ortodoxă, care a fost apreciată pentru prezentarea sa simplă a învățăturii ortodoxe și ancorarea ei fermă în scrierile Părinților Bisericii. El a murit în Jordanville, New York, în 1988, cu doar câteva zile înainte de a împlini o sută de ani. Duhul său caracteristic de profundă smerenie pătrunde aceste scrieri. Subiectele abordate în această colecție in...citeste mai mult
Carte de rugăciuni pentru bolnavi Carte de rugăciuni pentru bolnavi (159) - 18-05-2017
  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Gânditori ortodocși moderni De la Filocalie până în prezent - Andrew Louth (CARTE) Gânditori ortodocși moderni De la Filocalie până în prezent - Andrew Louth (CARTE) (138) - 18-05-2017
Prezentare: -Coperți cartonate. Volumul a fost alcătuit de un convertit la Ortodoxie, care trăiește în diaspora, fiind scris chiar din această perspectivă. Un element decisiv al percepției asupra teologiei ortodoxe în spațiul diasporei din Vest (în Europa Occidentală și America) a fost exilarea membrilor intelighenției ruse, condamnați în anul 1922, printr-un decret emis de Lenin și Troțki, pentru faptul de a nu fi arătat simpatie cauzei bolșevice. Mulți dintre acești intelectuali au gravitat în jurul Parisului, acolo unde a fost înființat un institut teologic, vestitul Institut St. Serge, în anul 1925, avându-l decan pe economistul marxist, devenit teolog și preot, Pări...citeste mai mult
Dicţionar de gânduri aproape teologice - Pr. Sorin Benescu (CARTE) Dicţionar de gânduri aproape teologice - Pr. Sorin Benescu (CARTE) (141) - 18-05-2017
Prezentare: „Când Dumnezeu zideşte cetatea virtuţilor – Ierusalimul cel ceresc – cei din afară construiesc zidurile eventual împotriva celor dinăuntru” (vezi Cetatea lui Dumnezeu), spune autorul, fiind în acord cu viziunea Fericitului Augustin despre cele două cetăţi ridicate de două iubiri contrare. Dacă iubirea de Dumnezeu până la dispreţul de sine, spune episcopul Hipponei, face să apară cetatea lui Dumnezeu, iubirea de sine dusă până la dispreţuirea lui Dumnezeu dă naştere cetăţii potrivnice - Protos. dr. Arsenie Obreja Autorul in dragostea lui pentru spiritualitate, ne atrage atentia asupra responsabilitatii omului privind propria menir...citeste mai mult
In drum spre Ierusalim Povestiri duhovnicești cu monahi și mireni din vremurile noastre, care caută mântuirea - Liviu Stefan Dunca (CARTE) In drum spre Ierusalim Povestiri duhovnicești cu monahi și mireni din vremurile noastre, care caută mântuirea - Liviu Stefan Dunca (CARTE) (173) - 18-05-2017
Prezentare: Cuvântul Evangheliei: Nimeni nu poate sluji la doi domni; nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui mamona, ghidează obsesiv personajele cărții, fie ele mireni sau monahi, pentru că păcatul te sluțește, te urâțește, apoi te trage în prăpastie, pe când lumina Ierusalimului ceresc te tămăduiește, te curățește, te face să vinzi tot ce ai, să renunți la tot pentru a avea parte de această minunată mângâiere - Liviu Ștefan Dunca Recomand cu căldură să citiți această carte – nu o judecați însă cu mintea rece a adultului, ci lăsați-o în brațele primitoare și ocrotitoare ale rațiunii inimii, deoarece de nu vă veți întoarce ...citeste mai mult
Zâmbetul sfinților. File de pateric rural-urban contemporan - Pr. Romeo Ene (CARTE) Zâmbetul sfinților. File de pateric rural-urban contemporan - Pr. Romeo Ene (CARTE) (202) - 10-05-2017
  Prezentare: Mulțumind copiilor...  Suntem dinaintea unei cărți- provocare. Sunt strânse, în pagini pline de emoție, emoțiile copiilor și profesorului lor de religie, Părintele Ene Romeo. Sunt pline de sens, de bucurie și de lumină. Se vede că Părintele a gestionat sentimente și resentimente cu împreună lucrarea Harului și...copiilor. Nici nu cred că pot să scriu o prefață la modul discret în care copiii sărută obrazul scuipat al Bisericii și Școlii. Fiecare poveste este o lecție, nu doar de „religie”. Se simte realismul din ele, viața propriu-zisă care, uneori, nu-i așa, bate filmul imaginarului scenaristic al culturilor seculariste. O să citiți despre copii, ado...citeste mai mult
Din inima muntilor, către inima tinerilor Selecţie a conferinţelor din taberele naţionale „Părintele Teofil Părăian” (CARTE) Din inima muntilor, către inima tinerilor Selecţie a conferinţelor din taberele naţionale „Părintele Teofil Părăian” (CARTE) (154) - 10-05-2017
  Prezentare: Selecţie a conferinţelor din taberele naţionale „Părintele Teofil Părăian” - 2010-2015 Sfânta Mănăstire Oașa, jud. Alba La realizarea acestei cărți și-au adus constribuția: Organizația Tinerilor din Sibiu ASCOR București ASCOR Timișoara Liga Tinerilor Creștini Ortodocși din Târgu-Mureș Liga Studenților din Cluj Liga Studenților din Timișoara Tineri pentru Tineri - Târgu-Mureș Tinerii din Ziua de Azi - Brașov În încheiere, îl felicit pe Părintele Stareţ Iustin pentru organizarea Taberei naţionale şi pentru activitatea sa rodnică, desfăşurată pe linia formării tinerilor ortodocşi. Voi, dragi tineri, să apreciaţi efortul pe care &...citeste mai mult
Sfinţii Părinţi despre biruirea necazurilor (CARTE) Sfinţii Părinţi despre biruirea necazurilor (CARTE) (141) - 10-05-2017
  Prezentare: Orice comoară pământească se risipeşte şi piere. Unde este bogăţia pe care o păstrau în tezaurele lor faraonii egipteni, împărații Persiei, împăraţii romani şi bizantini? Unde este bogăţia lui Solomon, a regelui Cresus şi a altora asemenea lor? Bogăţia pământească este curgătoare şi trecătoare ca apa, pieritoare ca frumuseţea trupului. Creștinul are însă o comoară duhovnicească nepieritoare: nestematele Sfinților Părinți, care au trăit şi au creat în felurite epoci şi ţări. De la Sfântul Ignatie Teoforul, care a trăit la începutul erei creștine în Siria, până la Sfântul Ignatie Briancianinov, apropiat de vremu...citeste mai mult
Ascultă-mă - Monahia Porfiria (CARTE) Ascultă-mă - Monahia Porfiria (CARTE) (164) - 10-05-2017
  Prezentare: Nu exista ceva mai inalt, mai bun decat dragostea lui Dumnezeu! Ea este nesfarsita, este nesecata. Nu se uita nici la neam, nici la varsta , nici la culoarea pielii. Toti suntem copiii Lui, pe toti ne iubeste deopotriva. Este dragostea Celui Care asteapta cu indelunga rabdare pocainta si intoarcerea noastra. Nadajduim ca aceasta carte sa ajute la urcusul nostru duhovnicesc, sa dea iesire din impasurile noastre. Este a treia carte a monahiei Porfiria, inspirata din problemele noastre, din greselile noastre. Este o carte-oglinda a alegerilor noastre superficiale, al modului nostru superficial de viata, al modului nostru superfcial de rezolvare si de infruntare a problemelor noastre. Sa fiti siguri ca citind-o, va va adu...citeste mai mult
Implorări către tineri - Monahul Paulin Iluca (CARTE) Implorări către tineri - Monahul Paulin Iluca (CARTE) (174) - 10-05-2017
Prezentare: Au trecut ani de când m-am rugat tinerilor. Nu doar pentru ei, ci chiar lor. Au trecut ani de când am scris: Rugăciuni pentru tineri. Și i-am rugat atunci să învețe demnitatea, să caute credința și să guste din rosturile frumoase ale acestei lumi. Le-am pus înainte, spre înțelegere, măcar un colț din tabloul întunecat al acestei lumi. În speranța că vor ști să vadă Lumina lumii. Dar întunericul a continuat să se întindă. S-a năpustit peste suflete, fără nici o opreliște. S-ar zice că acum să mă rog tinerilor nu este de ajuns. Acum este timpul implorărilor. Este nevoie de mai mult. De mai multe cuvinte către Hristos Domnul și către tineri. C...citeste mai mult
Gîlceava dracului cu lumea sau de ce este dracul chiar aşa de negru cum pare - Razvan Codrescu (CARTE) Gîlceava dracului cu lumea sau de ce este dracul chiar aşa de negru cum pare - Razvan Codrescu (CARTE) (159) - 10-05-2017
  Prezentare: Scurtă lămurire preliminară Nucleul acestui mic volum este mai vechiul meu eseu intitulat chiar „Gîlceava dracului cu lumea”, apărut pentru prima oară integral în volumul „Spiritul dreptei. Între tradiţie şi actualitate” (Editura Anastasia, Bucureşti, 1997, pp. 44-65), apoi şi în diferite alte contexte, ca de pildă în revista lunară „Lumea credinţei” (din decembrie 2003 pînă în septembrie 2004), cu mici revizuiri şi adaosuri succesive. În vederea primei editări într-un volum separat (Nemira, 2005), eseul a fost restructurat şi substanţial adăugit, atît în corpul textului, cît mai ales în n...citeste mai mult
Bucuria credinței Dialoguri in cetate - Pr. Constantin Necula, Pr. Cristian Muntean (CARTE) Bucuria credinței Dialoguri in cetate - Pr. Constantin Necula, Pr. Cristian Muntean (CARTE) (152) - 10-05-2017
  Prezentare: Cartea aceasta e despre prietenie. O prietenie cu începătură undeva în miez de copilărie – petrecută pe străzile de oarecând ale Braşovului –, crescută apoi ca spaţiu de întâlnire în preocuparea pentru studiul teologic şi statornicită în împreuna-slujire pentru Hristos din desăvârşita treaptă a preoţiei. Cei doi autori ai lucrării acesteia – Pr. Constantin Necula şi Pr. Cristian Muntean – s-au mişcat şi intersectat mereu dezinvolt (şi) în zone de graniţă ale teologiei sau, mai corect spus, au găsit întotdeauna pretexte de accesibilizare a mesajul hristic pentru variate segmente pastorale. Dinspre poezie spre e...citeste mai mult
Dogmatica empirică după învățăturile prin viu grai ale Părintelui Ioannis Romanidis. Vol. II Dumnezeul Treimic - Crearea lumii - Căderea - Întruparea - Biserica - Viața de după moarte - Mitr. Ierotheos (CARTE) Dogmatica empirică după învățăturile prin viu grai ale Părintelui Ioannis Romanidis. Vol. II Dumnezeul Treimic - Crearea lumii - Căderea - Întruparea - Biserica - Viața de după moarte - Mitr. Ierotheos (CARTE) (154) - 10-05-2017
  Prezentare: „Tâlcuirea Părinţilor nu este doar rodul cărţilor pe care le-au citit, ci şi al propriei lor experienţe. De aceea, când vorbesc despre dogme, Părinţii nu fac doar simpla tâlcuire a textelor, ci vorbesc şi din experienţa lor, la fel ca un astronom care, atunci când predă o lecţie, nu vorbeşte doar din tratatele de astronomie, ci se uită și prin telescop, verificând cu telescopul cele scrise în cărţi. De fapt, telescopul este mai important decât cărţile. La fel şi în teologia patristică, mintea (νοῦς) celor luminaţi este mai importantă decât cărţile. Mintea aflată în stadiul luminării este exact ca astronomul ...citeste mai mult
Vindecarile lui Hristos și vindecarea noastră - Pr.prof.dr. Constantin Necula (CARTE) Vindecarile lui Hristos și vindecarea noastră - Pr.prof.dr. Constantin Necula (CARTE) (216) - 10-05-2017
  Prezentare: Dumnezeul vindecărilor nostre nu este un Dumnezeu spectacular. Cu o suavitate venită din cer, Hristos Îşi ascunde cât poate de mult menirea Lui de taumaturg. Pentru că El nu vrea să pice în faţa oamenilor doar ca un vindecător. Vindecările Mântuitorului înseamnă, de fapt, fiecare vindecare ce se petrece în sufletul nostru. Boala omului modern, oricât de apropiat ar fi de ceilalţi, este boala singurătăţii, boala non-ascultării de celălalt. Inima noastră are nevoie în schimb de un singur lucru: de o secundă de linişte, de o clipă de vindecare, la apusul soarelui, a întregii oboseli de peste zi. Momentul acesta seamănă cu cea mai frumoasă clipă di...citeste mai mult


Aprilie - 2017
Nou la Editura Agaton: Redescoperirea moștenirii ortodoxe a Occidentului. Interviuri - Mărturii - Revelații, Tudor Petcu (CARTE) Nou la Editura Agaton: Redescoperirea moștenirii ortodoxe a Occidentului. Interviuri - Mărturii - Revelații, Tudor Petcu (CARTE) (301) - 11-04-2017
Detalii despre carte / COMANDA Prezentare:      Sunt foarte bucuros de mărturiile aduse de cei convertiți la Ortodoxie. Cred ca va fi o carte care-i poate ajuta pe multi ortodocși să-și redescopere propria credință. - IPS Serafim      Cartea Redescoperirea moștenirii ortodoxe a Occidentului este structurată sub formă de triptic și construită asemenea unui mozaic din alăturarea inspirată și măiestrită a mai multor convorbiri cu convertiți la Ortodoxie.      În prima secțiune, dialogurile duhovnicești îi au drept interlocutori pe părinții ortodocși Michel Evdokimov din Franța, Andrew Phillips și Gregory Hallam din Marea ...citeste mai mult
Nou la Editura Agaton: Sfinţenia ca o aventură - Alexandru Stanese (CARTE) Nou la Editura Agaton: Sfinţenia ca o aventură - Alexandru Stanese (CARTE) (162) - 11-04-2017
  Prezentare: Dragă cititorule mic sau mare, Te întâmpinăm aici cu o carte despre copii, o aventură şi o căutare. La capătul ei. o importantă constatare: sfinţenia este un dor, apoi un drum (bobiţe de metanie) şi apoi o cunună. Ea e menită nu doar Sfinţilor din calendare, ci este pentru tot omul, pentru fiecare... 48 pagini A4 color Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Nou la Editura Agaton: Abecedarul bucuriei. Un altfel de catehism cu Maica Siluana Vlad (CARTE) Nou la Editura Agaton: Abecedarul bucuriei. Un altfel de catehism cu Maica Siluana Vlad (CARTE) (150) - 11-04-2017
Detalii despre carte / COMANDA Prezentare: Cartea aceasta s-a născut din dorința de a face accesibile, într-un limbaj contemporan, câteva din temeiurile învățăturii de credință ortodoxă. Ea conține transcrierea unor emisiuni radiofonice realizate în perioada 2006-2007, la care Maica Siluana Vlad a fost invitat permanent. Angajați într-un dialog dinamic, cei doi interlocutori reuşesc să scoată valorile şi învăţăturile Bisericii din limbajul vechi şi uneori greu de pătruns al catehismelor clasice. Temele rămân cele obișnuite: cunoaşterea lui Dumnezeu, Sfânta Treime, Crezul, cele opt gânduri ale răutăţii etc., dar ele sunt abordate într-un limbaj accesibil,...citeste mai mult
Teologia iubirii - în Hristos şi în Biserică vol. (1) Iubirea, Taina Căsătoriei - Parintele Ilie Moldovan (CARTE) Teologia iubirii - în Hristos şi în Biserică vol. (1) Iubirea, Taina Căsătoriei - Parintele Ilie Moldovan (CARTE) (165) - 11-04-2017
  Prezentare: De la un capăt la celălalt, subiectul cărţii de faţă este iubirea conjugală: gând al lui Dumnezeu contemplând făptura, frumuseţe iluminând „omul cel tainic al inimii”, ferment divin purificând natura umană. Acest subiect nu urmăreşte atât de mult să dezvăluie realităţile brutale ale concupiscenţei ascunse, cât să ajute la cunoaşterea „flăcărilor focului devorator” din Cântarea Cântărilor (8, 6), iubire divină trăită într-o iubire umană… Dacă trebuie să fie restaurat ceva în lume, înainte de toate, trebuie restaurată această iubire. (Preot Ilie Moldovan) Volumul 2 - Teologia iubirii in Hristos ...citeste mai mult
Antiparenting. Sensul pierdut al paternității - savatie Bastovoi (CARTE) Antiparenting. Sensul pierdut al paternității - savatie Bastovoi (CARTE) (486) - 11-04-2017
  Prezentare: Antiparenting este suma experiențelor mele: este o carte solidă, alcătuită din două părți teoretice în 33 de capitole și 10 povestiri-tablou din copilărie și adolescență. Este o abordare fenomenologică a fenomenului Parenting, cu o excursie în filosofia paternității așa cum apare ea în Biblie și Confucianism, cu multe ilustrații de caz. Ca romancier, vă asigur o lectură captivantă, ca jurnalist preocupat de anchete de mare răsunet în România, Moldova și Rusia, vă asigur o carte foarte bine documentată și responsabilă. Ca om crescut în pădure, vă dăruiesc o carte plină de culori, sunete și mirosuri. Ca om al lui Dumnezeu, vă împărtășesc suflet...citeste mai mult
Teologia energiilor dumnezeieşti: de la origini până la Sfântul Ioan Damaschin - Jean Claude Larchet (CARTE) Teologia energiilor dumnezeieşti: de la origini până la Sfântul Ioan Damaschin - Jean Claude Larchet (CARTE) (288) - 11-04-2017
  Prezentare: „Teologia energiilor dumnezeieşti s-a constituit progresiv, chiar în sânul crestinismului, dezvoltându-se în circumstanţele marilor controverse teologice [ ... ], care le-au impus Sfinţilor Părinţi dezvoltarea de noi argumente, utilizarea unor noi concepte [ ... ] sau precizarea şi explicitarea conceptelor aflate în uz [ ... ]. Prin energia sau energiile dumnezeieşti se săvârşeşte în om sfinţirea, dar şi îndumnezeirea [ ... ]. Acest ultim argument, dar şi altele (cum ar fi faptul că energiile dumnezeieşti rămân întotdeauna dependente de fiinţa dumnezeiască şi, fiind prezente în creaţie sau împărtăşite creaturilor, nu-ş...citeste mai mult
Icoane făcătoare de minuni din România - Ghid Ilustrat (CARTE) Icoane făcătoare de minuni din România - Ghid Ilustrat (CARTE) (250) - 11-04-2017
  Prezentare: Icoanele făcătoare de minuni sunt adaruri dumnezeieşi ale sfinţeniei lucrătoare, pe care ortodoxia le cercetează cu credinţă şi smerenie la toate meridianele ei. Dumnezeu ne-a dăruit şi pe noi, românii, cu multe icoane făcătoare de minuni, răspândite pe tot cuprinsul ţării, în mânăstiri sau în biserici de mir. Ghidul de faţă pune la îndemâna credincioşilor informaţii despre cele mai cunoscute icoane făcătoare de minuni de pe cuprinsul ţării (pe care am căutat să le reproducem cât mai fidel), arătând pe scurt locaţia, istoricul şi lucrarea lor, mai exact la ce trebuinţă este fiecare ajutătoare în mod special (aşa cum se desprin...citeste mai mult
Știința medicinei duhovnicești. Practica psihoterapiei ortodoxe - Mitropolit Hierotheos Vlachos (CARTE) Știința medicinei duhovnicești. Practica psihoterapiei ortodoxe - Mitropolit Hierotheos Vlachos (CARTE) (264) - 11-04-2017
  Prezentare: Prin întreaga sa știință terapeutică, Biserica nu urmărește să-i asigure omului un simplu echilibru moral și social. Scopul ei este însăși înnoirea legăturii omului cu Dumnezeu și cu semenii, iar aceasta se plinește prin tămăduirea rănilor sufletești și a patimilor, ca rod al unei vieți ascetice și în împărtășire de Tainele Bisericii. Omul fără Dumnezeu este plin de suferinţe, dezamăgiri, se află într-o stare de sălbăticie sufletească şi are inima împietrită. Când ajunge să cunoască, însă, Harul lui Dumnezeu, toate aceste stări de nesiguranţă și întregul său gol existenţial se risipesc. Își află atunci tămă...citeste mai mult
Cum să ne creştem copiii. Canon de rugăciune pentru copilul bolnav - Danion Vasile (CARTE) Cum să ne creştem copiii. Canon de rugăciune pentru copilul bolnav - Danion Vasile (CARTE) (168) - 11-04-2017
  Prezentare: În timp ce diavolul născoceşte noi şi perfecţionate mijloace de atragere a copiilor pe căile pierzării, părinţii creştini învaţă tot mai multe lucruri despre modul în care îşi pot călăuzi copiii pe drumul cel bun. Niciun părinte nu poate spune că e un părinte perfect, niciun părinte nu poate afirma că este prea înţelept pentru a avea nevoie de astfel de sfaturi. Problemele pe care le ridică educaţia religioasă a copiilor sunt atât de variate, încât ar fi greu de presupus că s-ar ajunge vreodată la epuizarea acestui subiect. Prin articolele din cartea de faţă sunt oferite câteva sfaturi de trebuinţă părinţilor care vor să îşi cre...citeste mai mult
Ce e omul? Ieroschim. Daniil de la Rarau - Sandu Tudor (CARTE) Ce e omul? Ieroschim. Daniil de la Rarau - Sandu Tudor (CARTE) (184) - 11-04-2017
  Prezentare: Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor (1896-1962) este de mai multă vreme propus spre canonizare, nu atât ca poet religis sau ca animator al Rugului Aprins, cât ca martir al dreptei credinţe în temniţa comunistă de la Aiud. Comunismul, cu toată otrava lui bezbojnică, nu va muri cu adevărat decât atunci când vor începe să retrăiască în inimile şi în conştiinţele noastre cei pe care el i-a ucis pentru credinţa lor în Dumnezeu şi în destinul creştin al neamului românesc. Daniil Sandu Tudor, în lamura mucenicească a vieţii lui, este parte a acestui pariu românesc cu eternitatea, putând constitui prin el însuşi un răspu...citeste mai mult
Individul religios Prelegeri de filosofia religiei - Nae Ionescu (CARTE) Individul religios Prelegeri de filosofia religiei - Nae Ionescu (CARTE) (348) - 11-04-2017
  Prezentare: Editie revizuită și adăugită. Succesul de vanzari si critica al acestei carti ne-a obligat la o noua editie, cu multiple elemente de completare a interpretarii activitatii didactice, stiintifice si, implicit, politice a lui Nae Ionescu. Inainte de a fi ziarist, legionar, om politic, Nae Ionescu a fost profesor, mentorul studentilor interbelici, chiar al unei generatii de intelectuali. Citind acest volum veti intelege cum, aflat la catedra, un intelectual ii poate hipnotiza pe contemporani discutand statutul individului religios. "Nae Ionescu ne-a invatat sa gandim. Geniul lui era, in primul rand, de structura socratica; ne ajuta sa cautam si sa scoatem singuri la iveala adevarul. Nu ni-l da de-a gata, nu ni-...citeste mai mult
Biserica din casa - Kaleda Gleb (CARTE) Biserica din casa - Kaleda Gleb (CARTE) (108) - 11-04-2017
  Prezentare: Atât pentru cei căsătoriți, cât și pentru cei ce încă mai lo­­­cuiesc împreună cu părinții, fundamentul principal al Bi­se­ricii Universale trebuie să îl constituie familia, care se pre­­zintă ca o mică Biserică de acasă. Despre aceasta Apostolul Pavel a scris în mai multe rânduri. Această „Biserică din casă” este o școală a iubirii, o școală a vieții, a creșterii du­hov­­nicești și a cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu. Ea tre­buie să devină locul propovăduirii Evangheliei Îm­pără­­ției lui Dumnezeu, o școală a întâlnirii cu Tainele și cu sluj­bele B...citeste mai mult


Martie - 2017
Din comorile teologiei Părinților Capdocieni (CARTE) Din comorile teologiei Părinților Capdocieni (CARTE) (210) - 08-03-2017
  Prezentare: Din cele treizeci de studii care alcătuiesc cuprinsul acestei cărți, toate incitante, bine documentate și ancorate în dialectica teologică a Sfinților Părinți, se remarcă îndeosebi următoarele contribuții: „Familia creștină și problemele ei în lumina canoanelor Sfântului Vasile cel Mare – o abordare pastorală“ (Pr. Prof. Dr. Viorel Sava), „Hermeneutics and Exegetics at Old Cappadocia's Saints“ (Pr. Prof. Dr. Petre Semen), „Person, Prosopon and Hypostasis in Gregory of Nyssa“ (Lucian Turcescu – Concordia Univ., Montreal), „Experiența cunoașterii lui Dumnezeu: sistematizări teologice ale Părinților Capadocieni“ (Pr....citeste mai mult
Valoarea actuală a canoanelor - Pr. Constantin Dron (CARTE) Valoarea actuală a canoanelor - Pr. Constantin Dron (CARTE) (196) - 08-03-2017
  Prezentare: „Studiul de faţă va încerca să împlinească, în parte, [...] lipsa şi să aducă puţină lumină şi rânduială în haosul de păreri, care domină spiritul nostru public. Încercarea e îndrăzneaţă. Noi nu ne încumetăm a spune că vom dezlega definitiv întrebări atât de vechi şi atât de grele, dar totuşi, ridicând puţin măcar un colţ al vălului în care, de atâta vreme, stă învelit mecanismul vieţii noastre bisericeşti, înţepenit din cauza neîntrebuinţării şi dat uitării, din cauza grijilor curente, sperăm ca să deschidem altora - mai harnici şi mai pricepuţi - drumul cercetărilor utile, ...citeste mai mult
Căsătorie și feciorie în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur - Pr. Josiah B. Trenham (CARTE) Căsătorie și feciorie în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur - Pr. Josiah B. Trenham (CARTE) (218) - 08-03-2017
  Prezentare: Viziunea creștină despre feciorie și sexualitate este adânc înrădăcinată într-o antropologie complexă. Această realitate este incontestabil prezentă în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur. Precum majoritatea autorilor patristici, el își construiește percepția despre sexualitatea umană și, în special, despre feciorie, dintr-o viziune mult mai amplă asupra omului, axată pe două coordonate: protologică și eshatologică. Pr. Josiah B. Trenham Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
444 de fragmente memorabile ale lui Neagu Djuvara (CARTE) 444 de fragmente memorabile ale lui Neagu Djuvara (CARTE) (214) - 08-03-2017
  Prezentare: Aceasta carte aniversara condenseaza viata si opera lui Neagu Djuvara în 444 de fragmente memorabile extrase din scrierile si spusele autorului. Fragmentele cuprind momentele-cheie ale biografiei istoricului, precum si ideile, opiniile, obsesiile sale privind trecutul, actualitatea, lucrurile cu adevarat importante în viata. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Pagini despre sufletul românesc - Constantin Noica (CARTE) Pagini despre sufletul românesc - Constantin Noica (CARTE) (208) - 08-03-2017
Prezentare: „Nu stiu daca si in alte parti Psalmii Vechiului Testament s-au citit la fel de mult ca la noi. In orice caz, eternitatea romaneasca despre care vorbesc este de acest tip. Nu o plenitudine istorica, nu realizari majore – pe care neamul nostru nici n-ar fi avut cand sa le infaptuiasca – dau garantia duratei; ci sentimentul ca, in fond, exista un plan fata de care toata framantarea istorica este irosire si pierdere. Dar – si aici e aspectul nou fata de tanguirea biblica – neamul romanesc e si el, intr-un fel, solidar cu acel plan neschimbator. I se intampla si lui multe, se framanta ceva in marginea lui, in inima lui, peste trupul lui chiar – dar el ramane neschimbat. «Trece si asta»...citeste mai mult
Sinaxarul Sfinților Români pentru copii - Narcisa-Mihaela Cada, Ani-Eliza Busuioc (CARTE) Sinaxarul Sfinților Români pentru copii - Narcisa-Mihaela Cada, Ani-Eliza Busuioc (CARTE) (230) - 08-03-2017
Alte povești și rugăciuni pentru copii, disponibile în stoc. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Starețul meu Iosif Isihastul - Arhim. Efrem Filotheitul (CARTE) Starețul meu Iosif Isihastul - Arhim. Efrem Filotheitul (CARTE) (332) - 08-03-2017
  Prezentare: Aceste pretioase referiri, insuflate de Duhul Sfant parintelui Efrem cu privire la cuviosul sau staret, Iosif Isihastul, au fost adunate in volumul de fata pentru ca plinatatea Bisericii Ortodoxe sa-l cunoasca pe marele isihast al secolului al XX-lea, pe vazatorul de Dumnezeu, pe ascetul, pe lucratorul neinselat al Rugaciunii mintii si pe innoitorul traditiei palamite. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Nebunia de a gândi cu mintea ta - Gabriel Liiceanu (CARTE) Nebunia de a gândi cu mintea ta - Gabriel Liiceanu (CARTE) (231) - 08-03-2017
Prezentare: „Orice minte, la intrarea în viaţă, e crudă şi «sălbatică». Dar dacă ne este dată în grijă ca minte a noastră, noi suntem cei chemaţi s-o ajutăm să devină «o minte adevărată», s-o cultivăm şi s-o facem să se coacă. Răspundem, mai presus de orice, pentru mintea noastră, pentru felul în care i-am trasat contururile şi pentru cel în care, pornind de la ea, ne-am ales apoi viaţa. Adevărul e că nu poţi spune «eu» şi nu poţi revendica un destin decât la capătul unui act solitar de gândire.“ „Titlul, spune Schopenhauer undeva, «trebuie să fie pentru o carte ceea ce este adresa pentru o scrisoar...citeste mai mult
Taina veacurilor Unirea timpului cu eternitatea in rugăciunile Bisericii, Pr. Dr. Ioan Valentin Istrati (CARTE) Taina veacurilor Unirea timpului cu eternitatea in rugăciunile Bisericii, Pr. Dr. Ioan Valentin Istrati (CARTE) (197) - 08-03-2017
  Prezentare: Volumul „Taina veacurilor. Unirea timpului cu eternitatea în rugăciunile Bisericii" este o versiune revăzută, adăugită și completată a tezei de doctorat pe care pr. dr. Valentin Istrati a susținut-o la Universitatea “Lucian Blaga“ din Sibiu sub îndrumarea Înalt Preasfințitului Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Cartea face referire, după cum o arată titlul, la unirea timpului cu eternitatea în cultul liturgic al Bisericii Ortodoxe. “Se numește «Taina veacurilor» pentru că am observat diversitatea imensă, aproape infinită, a cântărilor bisericești. Cât de important este momentul în care Hristos Mântuitorul vine ș...citeste mai mult
Mărturii ale experienței monahale - Cuviosul Iosif Isihastul (CARTE) Mărturii ale experienței monahale - Cuviosul Iosif Isihastul (CARTE) (178) - 08-03-2017
  Prezentare: Staretul Iosif a fost fara stiinta de carte, dupa cultura lumeasca abia a terminat clasa a doua primara, insa a fost intelept in cele dumnezeiesti. A fost un teodidact. Universitatea pustiului l-a invatat cele de care mai ales avem nevoie: cele ceresti. Stim ca din cuvantul Staretului se vor folosi monahii, precum si cei din lume care lupta lupta cea buna. Daca se vor mai folosi si altii, aceasta numai Domnul o stie si sa faca asa cum binevoieste bunatatea Sa. Oricum acestea nici nu se inteleg usor fara o cugetare barbateasca si nici nu se pot pune in lucrare fara multa nevointa si osteneala. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Carte de rugaciuni (Agapis, 180 pag., 18x10) Carte de rugaciuni (Agapis, 180 pag., 18x10) (162) - 08-03-2017
  Alte cărți de rugăciuni și acatiste, disponibile în stoc. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
O călătorie în lumea portului popular românesc - Ciprian Vidican, Aniela Siladi (CARTE) O călătorie în lumea portului popular românesc - Ciprian Vidican, Aniela Siladi (CARTE) (240) - 08-03-2017
De același autor:  A doua călătorie a celor trei magi Fiul risipitor pierdut și regăsit David cel viteaz și lira fermecată Povestea viteazului Samson Detalii despre carte / COMANDA      ...citeste mai mult


Februarie - 2017
322 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea (CARTE) 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea (CARTE) (428) - 07-02-2017
  Prezentare: "Cum singur spune, Tutea s-a revarsat in altii. Cand apele spiritului sau s-au retras, ele au lasat in urma, cristaline, slefuite de patima, suferinta si inteligenta, cateva sute de vorbe memorabile. Functia acestor pagini este simpla: intelese in dozajul lor corect, uneori cu doza necesara de umor, alteori ramanand de-a dreptul contestabile, ele pot sa apere de amagitori, de prosti si uneori de excesul care sta la panda in fiecare dintre noi. Dar mai presus de orice ele sugereaza un lucru nespus de simplu si de greu de obtinut: ca a fi liber inseamna a gandi totul cu mintea ta. Pentru ca in acest caz chiar si eroarea, apartinandu-ti, este mai lesne suportabila. Cu atat mai mult in ace...citeste mai mult
Dicționar de teologie ortodoxă și știință - Pr. Razvan Andrei Ionescu, Adrian Lemeni (CARTE) Dicționar de teologie ortodoxă și știință - Pr. Razvan Andrei Ionescu, Adrian Lemeni (CARTE) (331) - 07-02-2017
  Prezentare: Lucrarea de faţă se doreşte a fi un dicţionar mai ales în accepţiunea de instrument de lucru. Îşi propune să-l familiarizeze pe cititor cu concepte şi termeni fundamentali aparţinând demersului ştiinţific de după modernitate, respectiv demersului teologic ortodox contemporan într-o abordare dorit neopatristică şi filocalică şi, nu în ultimul rând, cu termeni aparţinând demersului actual de dialog dintre teologie şi ştiinţe, cel care naşte astăzi, prin continua sa maturizare, un instrumentar conceptual absolut necesar celor care se încumetă să facă incursiuni în zona de graniţă dintre cele două domenii de cunoaştere. Lucrarea are un caract...citeste mai mult
Icoana în tradiția ortodoxă - Pr. Stephane Bigham (CARTE) Icoana în tradiția ortodoxă - Pr. Stephane Bigham (CARTE) (349) - 07-02-2017
  Prezentare: În societatea contemporană, în care Dumnezeu este din ce în ce mai absent şi în care totul este apreciat după utilitatea practică, aspectul „neobişnuit” al icoanei deranjează prin capacitatea sa de a face apel la nivelurile profunde ale fiinţei umane. Icoana reintroduce o prezenţă dumnezeiască în viaţa de zi cu zi. Aceasta poate surprinde „pe furiş” privitorii anesteziaţi sau nepăsători care, prin intermediul ei, se simt mai aproape de o dimensiune nebănuită a existenţei lor, o dimensiune înăbuşită. Ochii pătrunzători ai feţei sfinte străpung adâncurile omului modern şi acolo, acest chip poate face simţită frica sau pacea. Chia...citeste mai mult
Nunta de taină a sufletului - Tâlcuire la Cântarea Cântărilor, Fericitul Theodorit (CARTE) Nunta de taină a sufletului - Tâlcuire la Cântarea Cântărilor, Fericitul Theodorit (CARTE) (274) - 07-02-2017
  Prezentare: Vorbind de Dascălii cei înțelepți Și pe Theodorit îl trec în rîndul lor Ca pe-un bărbat dumnezeiesc, ca pe un Dascăl mare, Ca pe un stîlp neclintit al Ortodoxiei. Iar de s-a și clintit odată din întîmplare, Om era: nu-l osîndi, omule, Că nu atît din rea-credință s-a clintit, Cît purtat de sfada cea aprigă. Ce, trebuia să-l întreacă pe Chiril în toate cele, și ca dogmatist, și ca scriitor? Pe deasupra, s-a îndreptat – Iar în toate celelalte privințe Văzîndu-l cu nimic mai prejos decît Păstorii cei mai mari, Cu bun temei îl scriu aici în ceata lor. Sfîntul Ioan al Efhaitelor (epigram...citeste mai mult
Ghid de buzunar pentru părinți - Gail Reichlin, Caroline Winkler (CARTE) Ghid de buzunar pentru părinți - Gail Reichlin, Caroline Winkler (CARTE) (302) - 07-02-2017
  Prezentare: Ajutor! Cum procedezi când copilul tău preşcolar îşi iese din fire, muşcă alţi copii, te întrerupe tot timpul, vorbeşte urât, nu vrea să folosească oliţa şi face multe altele… Cartea de faţă oferă sute de soluţii rapide la problemele cu care se confruntă frecvent părinţii cu copii mici. Sfaturile incluse în aceste pagini se bazează pe îndelungata experienţă a autoarelor, pe bun-simţ, judecată sănătoasă şi înţelepciune părintească. Filozofia acestui ghid promovează disciplina bazată pe iubire necondiţionată, însoţită de limite educaţionale ferme. Iar strategiile sugerate de cele două autoare garantează o calmare imediată a sit...citeste mai mult
Carol I - Primul si cel mai mare rege al Romanilor - Adrian Cioroianu, Andrei Radu (CARTE) Carol I - Primul si cel mai mare rege al Romanilor - Adrian Cioroianu, Andrei Radu (CARTE) (198) - 07-02-2017
  Prezentare: Asemeni inițiativei generoase și vizionare din anul 1895, când, sub domnia Regelui Carol I și prin efortul folcloristului Dumitru Stăncescu și al editorului Carol Müller, a fost pusă temelia colecției de carte „Biblioteca pentru toți“, astăzi, Curtea Veche Publishing vine, altruist și inspirat, în ajutorul copiilor și tinerilor țării. Numărul cititorilor de carte a scăzut foarte îngrijorător în România ultimelor două decenii. Tot mai puține volume ajung în mâinile copiilor și adolescenților, tot mai puține titluri se așază în biblioteca de familie a contemporanilor noștri. La fel ca primii noștri Suverani, Carol I și Elisabeta, ca...citeste mai mult
Gem de zmeură și aronia, 480g Gem de zmeură și aronia, 480g (348) - 07-02-2017
  Prezentare: Gemul Nera Plant de zmeură și aronia este un aliment hrănitor și aromat, dar și un remediu accesibil pentru numeroase carențe și afecțiuni. Produs natural fără aditivi, conservanți sau coloranți. A se păstra bine închis, la temperatură constantă. COMPOZITIE: Fructele de Aronia au un gust dulceag-amărui şi conţin o cantitate mare de antioxidanţi. Cu un efect tonic general, ele înviorează, cresc vitalitatea şi sporesc imunitatea, echilibrează metabolismul, scad nivelul hormonilor de stres, calmează şi întreţin buna dispoziţie. Foarte bogate în vitamine și minerale - potasiu, calciu, fosfor, magneziu, fier, mangan, iod și vitaminele A, B₁, B₂, B₃,B₅,...citeste mai mult
Ulei de salvie, 250 ml Tonic fizic şi mental. Protejează organismul împotriva stresului oxidativ Ulei de salvie, 250 ml Tonic fizic şi mental. Protejează organismul împotriva stresului oxidativ (277) - 07-02-2017
  Prezentare: Produs natural obținut din părți aeriene de salvie, ale căror substanţe active au fost extrase în ulei de floarea soarelui presat la rece. Efect terapeutic: Tonic fizic şi mental Protejează organismul împotriva stresului oxidativ Stimulează secreţia bilei de către celulele hepatice Favorizeză eliminarea gazelor din intestine Diminuează transpiraţia excesivă Uşor hipoglicemiant Antiseptic, cicatrizant Recomandari: Oboseală fizică şi mentală, nervozitate Stres oxidativ Afecţiuni cronice ale căilor biliare Balonare Transpirație nocturnă Diabet Gingivită, afte, abcese dentare, răni Produsul este un suplim...citeste mai mult
Mica Biblie (CARTE) Mica Biblie (CARTE) (509) - 07-02-2017
  Detalii despre carte / COMANDA  ...citeste mai mult
Minuni, semne cerești și tămăduiri petrecute cu oameni obișnuiți ai zilelor noastre (CARTE) Minuni, semne cerești și tămăduiri petrecute cu oameni obișnuiți ai zilelor noastre (CARTE) (349) - 07-02-2017
  Prezentare: Pocăința e cea mai mare și mai de folos minune pentru suflet – poate chiar mai mult decât învierea unui mort. Dar asta nu înseamnă că minunile nu au nici un fel de importanță în viața duhovnicească. ­Altminteri pentru ce Sfânta Scriptură – mai cu seamă Evangheliile – descrie atât de multe întâmplări de felul acesta? De ce Însuși Hristos a săvârșit minuni într-un număr atât de mare, după mărturia Evangheliei: lumea aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fi scris (In 21, 25)? Care este chiar rostul prezentei cărți, cu zecile de minuni cuprinse în ea? Răspunsul la aceste întrebări îl dă Sf...citeste mai mult
Cantari ortodoxe (CARTE) Cantari ortodoxe (CARTE) (313) - 07-02-2017
  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Omilii despre pocăință, dragoste și optimism- Sfantul Nicolae Velimirovici (CARTE) Omilii despre pocăință, dragoste și optimism- Sfantul Nicolae Velimirovici (CARTE) (366) - 07-02-2017
  Prezentare: Optimismul şi pesimismul sunt două moduri diferite de a aprecia viaţa. Conform aprecierii optimiste, viaţa este un mare dar, în timp ce după gândirea pesimistă, viaţa este un mare rău. Optimism înseamnă fericire, iar pesimism înseamnă nenorocire. Pentru om, cea mai mare fericire nu este sănătatea, bogăţia, prietenii sau slava. Cea mai mare fericire pentru om este să fie optimist. Pe de altă parte, cea mai mare nenorocire pentru om nu este boala, sărăcia, singurătatea, părăsirea, nedreptatea sau oricare altă greutate sau pierdere. Cea mai mare nenorocire pentru om este să fie pesimist. Pentru că, în timp ce optimismul constituie imn de viaţă, pesimismul constituie i...citeste mai mult
Omul - ținta cercetării dumnezeiești, Arhim. Zaharia Zaharou (CARTE) Omul - ținta cercetării dumnezeiești, Arhim. Zaharia Zaharou (CARTE) (292) - 07-02-2017
  Prezentare: Atât în scrierile Sfântului Siluan, cât și în cele ale Părintelui Sofronie teologia principiului ipostatic este înfățișată în mod catafatic, deși conținutul ei este necuprins și negrăit. La amândoi predomină același element pozitiv, căci amândoi vorbesc despre un Dumnezeu cunoscut și iubit, ale Cărui lumină și prezență se sălășluiesc în inima omului în chip simțit. Dumnezeu îl umple pe om cu harul Duhului Sfânt într-un mod personal și unic. Fiecare om este o persoană, un purtător al principiului ipostatic, pentru că este zidit după chipul și asemănarea Ipostasului Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu. Om...citeste mai mult
Cetatea sub asediu Însemnări despre credință, rațiune și terorism - Teodor Baconschi (CARTE) Cetatea sub asediu Însemnări despre credință, rațiune și terorism - Teodor Baconschi (CARTE) (350) - 07-02-2017
  Prezentare: "Libertatea e neapărat inteligentă", repetă autorul nostru. De ce? Pentru că încercările de uniformizare a gândirii sfârșesc printr-o imbecilizare involuntară a cetățenilor din agora. Când bucătăria corectitudinii politice pregătește meniul fad și nisipos al cantinei oficiale, te intrebi cine mai păstrează "sarea pământului"? Răspunsul lui Teodor Baconschi e simplu: oamenii care-și asumă riscul neliniștii metafizice și pariul gândirii pe cont propriu. "Înzestrat cu o inteligență echilibrată, bine nutrită cu lecturi ample și diverse, temeinic - fără crispare - în demersurile sale investigatoare, Teodor Baconschi are nor...citeste mai mult
Vârstele iubirii Cum transformăm întâmplarea în destin - Mihail Neamtu (CARTE) Vârstele iubirii Cum transformăm întâmplarea în destin - Mihail Neamtu (CARTE) (513) - 07-02-2017
  Prezentare: Filozoful american Allan Bloom observa că majoritatea tinerilor au relaţii sexuale, dar nu (mai) trăiesc o poveste de dragoste. Şi totuşi, lumea animală nu ne va satisface niciodată. Când iubirea se înfiripă, simţim că aparţinem Cerului. În ce fel transformăm, atunci, întâmplarea amoroasă într-un destin singular? Trei scurte naraţiuni, interpretate filozofic de Mihail Neamţu, surprind situaţiile-cheie ale iubirii. În zorii civilizaţiei, Mowgli părăseşte jungla pentru că aude cântecul de iubire al frumoasei Shanti. Doi romantici în plină adolescenţă, Mihnea şi Dora, cunosc văpaia iubirii pasionale, al cărei jăratec se înteţeşte prin...citeste mai mult
ABC de nutritie - dr. Mihaela Bilic (CARTE) ABC de nutritie - dr. Mihaela Bilic (CARTE) (263) - 07-02-2017
  Prezentare: Relaţia unui copil cu mâncarea se construieşte în copilărie. Atunci învaţă ce înseamnă foamea şi pofta, descoperă plăcerea de a mânca, începe să-şi recunoască nevoile corpului, să ştie ce rol au alimentele. Dar un copil nu poate să-şi construiască singur o dietă diversificată şi echilibrată, nu ştie să se protejeze de supraoferta alimentară, nu reuşeşte să identifice corect produsele. Pentru asta are nevoie de familie, de educaţie, de şcoală, de informaţie, de cărţi… şi de un abecedar de nutriţie! dr. Mihaela Bilic, medic nutriţionist Vrei să fii bine crescut? Atunci trebuie să fii bine hrănit! Descoperă singur adevărul despre alimente, ...citeste mai mult
Capsule Hepato-Complex (100 capsule) Detoxifiant al ficatului - Bio Nera Plant Capsule Hepato-Complex (100 capsule) Detoxifiant al ficatului - Bio Nera Plant (261) - 07-02-2017
  Producator: Bio Nera Plant Categorie: Capsule - COMPOZITIE: Pulberi din 8 plante: părți aeriene de Coada-șoricelului, flori de Gălbenele, părți aeriene de Sulfină, părți aeriene de Țintaură, frunze de Anghinare, părți aeriene de Cicoare, părți aeriene de Isop, părți aeriene de Sunătoare - în proporţii egale.  - ADMINISTRARE: cate 1 capsula de 3 ori pe zi, in cure de 4 saptamani, cu jumatate de ora inainte sau dupa masa  100 de capsule, in flacoane din sticla violet, de 150 ml, cu sigiliu.  220 grame  Data Expirarii: 12/2018  Cod produs: 60095  Disponibila  PRET: 22 RON Mai multe produse disponibile în stoc Detalii / COMANDA...citeste mai mult


Ianuarie - 2017
Ceai Femina-Complex, 50g Sănătatea intimă a femeii Ceai Femina-Complex, 50g Sănătatea intimă a femeii (328) - 25-01-2017
Prezentare și diverse alte ceaiuri disponibile în stoc: Ceaiuri Efect terapeutic: Menține/restabilește normalitatea intervalului intermenstrual și a fluxului menstrual, precum și confortul fizic și psihic la menopauză. Suport pentru sănătatea uterului (chist, fibrom uterin). Recomandari: Tulburări ale ciclului menstrual Chisturi ovariene Hemoragii uterine (menoragii, hipermenoree, fibrom uterin) Simptome caracteristice menopauzei (bufeuri, insomnii, iritabilitate, nervozitate) Trichomonază vaginală (extern) A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici. A se păstra bine închis, ferit de umiditate şi căldură excesivă. Produsul nu trebuie să înlocuiască un regim alime...citeste mai mult
Valeriu Gafencu și Ioan Ianolide - Despre duhul, Bogdan Munteanu (CARTE) Valeriu Gafencu și Ioan Ianolide - Despre duhul, Bogdan Munteanu (CARTE) (288) - 25-01-2017
  Prezentare: Bogdan Munteanu a trăit vreme îndelungată în vecinătatea mărturisitorilor români, trecuți prin cercurile infernului carlist, antonescian sau comunist. A meditat asiduu, cu acribie, asupra textelor care ne-au rămas de la ei, spre folosul nostru spiritual. Adevărul vieții lor i-a luminat, îi luminează și îi încălzește viața. De aceea, ne putem lăsa cu nădejde călăuziți de el. Noi nu trebuie decât să ne învingem inerția lăuntrică și să pășim treaptă cu treaptă, pagină cu pagină pe drumul ce ni se arată... Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Chipuri ale demnității românești - Eroi ai neamului și sfinți ai închisorilor (CARTE) Chipuri ale demnității românești - Eroi ai neamului și sfinți ai închisorilor (CARTE) (311) - 25-01-2017
  Prezentare: "Chipuri ale demnității românești. Eroi ai neamului și sfinți ai închisorilor” este o carte predominant afectivă. Autoarea ei, Cezarina Condurache i-a cunoscut (alături de Costel Condu­rache) pe majoritatea sfinților și eroilor anticomuniști, ale căror biografii sunt expuse condensat aici (Victor Dinescu, Valentina Gafencu Elefteriu, Părintele Victor Moise, Nicolae Purcărea, Dan Staicu, Ilie Tudor, Profesor Doctor Vasile Boroneanț, Părintele Constantin Burduja, Constantin Constantinescu, Olguţa Blănaru Iordănescu), de unii dintre ei legându-i o dragoste care trece din timp în veșnicie („că iubirea ca moartea e de tare…” – Cântarea ...citeste mai mult
Noul Materic Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte (CARTE) Noul Materic Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte (CARTE) (364) - 25-01-2017
  Prezentare: Adevărate diamante care ne înfățișează condiția feminină în toate ipostazele ei, asumată cu prețul vieții și al jertfirii hristice pentru aproapele, aceste istorisiri și apoftegme duhovnicești fac parte din moștenirea pustiei, izvorâtă din entuziasmul ascetic și eshatologic al Creștinismului primar. Noul Materic este un imn de laudă închinat fecioarelor și nevoitoarelor care au murit pentru neprihănire, împărtășindu-ne un spirit plin de optimism înțelepțitor, menit nu numai să nască în cititor sentimentul sublim al străpungerii inimii, al îndrăgostirii de frumos, ci și să întărească etosul bisericesc și viețuirea creștină ale vrem...citeste mai mult
Cum să te prețuiești pe tine însuți și cum să îți prețuiești aproapele, David L. Fontes (CARTE) Cum să te prețuiești pe tine însuți și cum să îți prețuiești aproapele, David L. Fontes (CARTE) (293) - 25-01-2017
  Prezentare: Una din cauzele principale ale problemelor psihologice și emoționale a reprezentat-o dintotdeauna faptul că omul nu cunoaște, în adâncul inimii sale, care este, cu adevărat, valoarea sa înaintea Creatorului nostru. Sfântul Duh ne va spune întotdeauna adevărul despre noi, dacă I se va acorda această șansă. Această cunoaștere nu esete atât cognitivă, cât intuitiv-duhovnicească. Depășește cuvintele sau conceptele – este pur și simplu cunoaștere. De fapt, această cunoaștere nu provine din gândurile noastre raționale sau din emoții, și nici de la ceilalți: provine din experiența noastră personală – din ceea ce putem numi revelație spirit...citeste mai mult
Cruciulita cu snur reglabil CR10 Cruciulita cu snur reglabil CR10 (206) - 25-01-2017
  Mai multe produse, disponibile în stoc: Cruciulițe, metaniere, medalioane    ...citeste mai mult
Un părinte cu viață sfântă - Ieromonahul Simon Arvanitis (1901-1988) - Monahul Zosima - (CARTE) Un părinte cu viață sfântă - Ieromonahul Simon Arvanitis (1901-1988) - Monahul Zosima - (CARTE) (411) - 04-01-2017
  Prezentare: În fiecare veac și în fiecare generație, Dumnezeu își are aleșii Săi. Oameni răniți de dragostea Sa se leapădă de voia lor și de plăcerile și bogățiile acestei lumi trecătoare, pentru a trăi în belșugul binecuvântării și al bucuriei duhovnicești. Și, cu cât mai mult se leapădă de ei înșiși, cu atât mai mult fac loc în viața lor lucrării Duhului Sfânt, astfel încât la tot pasul văd împlinindu-se cu ei minuni. Un astfel de trăitor a fost și părintele Simon Arvanitis, a cărui viață o face cunoscută ucenicul său apropiat, părintele Zosima, care a adunat într-o carte consistentă atât date biografic...citeste mai mult
Maniere alese pentru prinți și prințese - Amalia Dragne, Cristina-Diana Enache (CARTE) Maniere alese pentru prinți și prințese - Amalia Dragne, Cristina-Diana Enache (CARTE) (381) - 04-01-2017
Prezentare: Ilustrațiile color ale cărții în format A4 te introduc într-o lume minunată. Efortul copiilor de a parcurge povestea este răsplătit printr-o coroniță de prinț sau prințesă. La finalul cărții se află macheta coroniței pe care o pot asambla ei înșiși, decorând-o după preferințe. *** Fiecare fetiţă se visează prinţesă şi fiecare băieţel şi-ar dori să fie asemenea unui prinţ puternic şi curajos. Şi, de fapt, aceasta şi sunt chemaţi să devină.    Dacă, în creaţia lui Dumnezeu, omul este chemat să fie un împărat care să conducă atât lumea, cât şi pe sine însuşi, cu înţelepciune şi responsabilitate, înseamnă...citeste mai mult
Minunile Sfintei Ana revărsate asupra familiilor fără de prunci Paraclisul Sfintei Ana - Ieromonah Serafim Dunia (CARTE) Minunile Sfintei Ana revărsate asupra familiilor fără de prunci Paraclisul Sfintei Ana - Ieromonah Serafim Dunia (CARTE) (517) - 04-01-2017
  Prezentare: Traducere de Mădălin Enciu Inima femeilor care nu au copii sângerează și se topește de dor, neștiind unde să mai caute leacul durerii lor adânci. Dar cine alta, mai mult decât Sfânta Ana – mama Maicii Domnului și cea care mai înainte era stearpă –, poate avea înțelegere pentru familiile care nu dobândesc rodul însoțirii și dragostei lor. Inima ei este un munte de credință, răbdare și smerenie, iar mijlocirea ei înaintea lui Dumnezeu e puternică: cei ce i se roagă cu credință dobândesc împlinirea cererii lor după voia lui Dumnezeu, mângâiere, belșug de bucurie și înțelepciune. Cuprins Introducere / 7...citeste mai mult
Ce ne împiedică să fim cu Dumnezeu - Konstantin V. Zorin (CARTE) Ce ne împiedică să fim cu Dumnezeu - Konstantin V. Zorin (CARTE) (366) - 04-01-2017
  Prezentare: Viaţa ne arată că nici bogăţia, nici distracţiile, nici puterea – nimic omenesc – nu ne pot feri de suferinţă şi întristare. Desigur, cauzele suferinţei sunt altele la bogaţi decât la săraci – dar de singurătate, de depresie, de dragostea neîmpărtăşită, de boli grave, de conflictele cu familia, de problemele la locul de muncă şi de alte necazuri asemănătoare nu este scutit nimeni. Dar de ce e atât de complicat totul? Oare există oameni fericiţi? Autentica fericire n-o poate dărui decât Cel ce a adus viaţa cea din belşug şi a zis: Bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi... Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu v...citeste mai mult
Pastorația persoanelor dependente de alcool - Pr. Iulian Negru, Nicoleta Amariei (CARTE) Pastorația persoanelor dependente de alcool - Pr. Iulian Negru, Nicoleta Amariei (CARTE) (414) - 04-01-2017
Prezentare: Conţinutul acestei cărți este o importantă sursă de informare, care poate determina o binevenită schimbare de perspectivă asupra persoanelor afectate de alcoolism sau dependenţă de droguri. Slujitorii de astăzi ai Bisericii pot întâlni pe parcursul operei de pastorație multe asemenea persoane afectate de adicție, pe care, informați fiind în legătură cu specificul suferinţelor acestora, le pot ajuta în mod adecvat. În primul capitol al lucrării autorii încearcă să stabilească o punte de legătură între anumite elemente ale spiritualității și psihoterapiei ortodoxe și problematica adicției față de alcool, așa cum este aceasta văzută în lumina științe...citeste mai mult
Statele Unite și Noua Ordine Mondială - O dezbatere între Olavo de Carvalho și Aleksandr Dughin (CARTE) Statele Unite și Noua Ordine Mondială - O dezbatere între Olavo de Carvalho și Aleksandr Dughin (CARTE) (334) - 04-01-2017
  Prezentare: Cred că sunt greu de imaginat două viziuni mai diferite decât aceea susţinută de ideologul eurasiatist cu înclinaţii naţional-bolşevice Aleksandr Dughin şi cea universalistă, de inspiraţie iudeo-creştină, a filozofului brazilian Olavo de Carvalho. Este exact ceea ce face din această carte un document intelectual fascinant, o invitaţie la reflecţii informate şi responsabile despre culturi, civilizaţii, revoluţii şi imperii în lumea de azi şi, mai ales, în aceea de mâine. Vladimir Tismăneanu Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Crăciun întemnițat - Sărbătoarea Nașterii Domnului în temnițele comuniste și după eliberare în amintirile mărturisitorilor (CARTE) Crăciun întemnițat - Sărbătoarea Nașterii Domnului în temnițele comuniste și după eliberare în amintirile mărturisitorilor (CARTE) (339) - 04-01-2017
Prezentare: Cu acest volum vom învăța istoria de har a rezistenței. El este răcorirea de suflet a unei generații întregi de supraviețuitori și sămânța de nădejde a noastră, a următorilor iubirii lor de Neam și Dumnezeu. Veți descoperi oameni care s-au transparentizat într-atât încât nu pot pleca din memoria Bisericii, suflete de cer, rănite dar luptătoare, sângerând dar licărind de luciditatea identității lor creștine. Când cad zăpezile peste mormintele lor știute ori neștiute, când zidurile temnițelor de odinioară și plăgile de abataj din adâncuri îngheață de frigul iernii, din cotloanele crucificării lor, iertații lui Dumnezeu se-...citeste mai mult
Să fii Român! - Dan Puric (CARTE) Să fii Român! - Dan Puric (CARTE) (399) - 04-01-2017
  Prezentare: În urmă cu doi ani, am făcut o vizită în Basarabia. Iar acolo, la graniţa aia, de butaforie, pusă cinic să despartă ceea ce este de nedespărţit, ne-a întâmpinat o prepeliţă cu cozoroc. Era vameşa! Mică, pitică, grasă şi îndoctrinată, se apropia de maşina în care stăteam cu paşi rari şi apăsaţi de destin antic grecesc, implacabil. - Ştampilă roz, avieţi? m-a întrebat ea dur, fără să mă privească, răsfoindu-mi paşaportul cu degetele ei făcute parcă să ancheteze documente, împodobite cu unghii cu o ojă stridentă de culoare roşie, care abia putea acoperi negreala adunată sub ele de-a lungul timpului. O vedeam cum scuipa calm, dar cu hot...citeste mai mult
S-a luptat cu valurile - Povestea adevărată a unei femei care, cu credință și curaj, a biruit încercările vieții - Monahia Porfiria (CARTE) S-a luptat cu valurile - Povestea adevărată a unei femei care, cu credință și curaj, a biruit încercările vieții - Monahia Porfiria (CARTE) (394) - 04-01-2017
  Prezentare: Acest roman, ce se bazeaza pe un caz real, infatiseaza lupta cu necazurile vietii si cu sine insasi a unei tinere femei. Dupa trei casatorii esuate, pierderea unui copil inca din pantece, o perioada de lupta cu alcoolismul si o alta petrecuta dupa gratiile inchisorii, Constantina Stefanou isi gaseste implinirea, cu ajutorul lui Dumnezeu, in daruirea de sine, dedicandu-se ajutorarii oamenilor sarmani si bolnavi din Africa. Mesajul ce strabate discret, dar ferm dintre randurile cartii este acela ca adevarata implinire si biruinta tuturor piedicilor poate fi aflata numai in Izvorul Vietii, Care este Hristos. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult


Noiembrie - 2016
Ortodoxia romantică - Pr. Cristian Muntean (CARTE) Ortodoxia romantică - Pr. Cristian Muntean (CARTE) (543) - 28-11-2016
În jurnalul său, „Biografia unui destin misionar”, părintele Alexander Schmemann folosea această expresie (Ortodoxia romantică) pentru a defini mai multe tendinţe ale Ortodoxiei contemporane care o transformă într-un ghetou lăuntric şi nu într-o chemare, o luptă şi, în definitiv, o viaţă. Aceste manifestări ar fi: nominalismul (de exemplu, patriarhatele inexistente), conservatorismul liturgic orb, cultul trecutului, preocuparea teologică aproape exclusivă pentru Sfinţii Părinţi, „apocalipticismul”, dispreţuirea lumii contemporane (cea a acestei lumi, în general), sentimentalism și cultul exteriorului (bărbi, sutane, mătănii, stil). Părintele explică mai departe c...citeste mai mult
Întrebări și nedumeriri - Sfantul Maxim Marturisitorul (CARTE) Întrebări și nedumeriri - Sfantul Maxim Marturisitorul (CARTE) (527) - 26-11-2016
  Prezentare: Întrebări şi nedumeriri (Quaestiones et dubia) este una dintre lucrările timpurii ale Sfântului Maxim, scrisă cel mai probabil între 624 şi 626, înaintea disputelor hristologice. Este o colecţie de întrebări şi răspunsuri, exegeze la texte biblice şi patristice, gen literar foarte utilizat în epocă. Traducerea de faţă este prima traducere integrală în limba română, după textul grec editat de José H. Declerck, publicat în volumul 10 din colecţia Corpus Christianorum. Series Greaca, în 1982. Ediţia Declerck (239 întrebări) se bazează pe manuscrisul Vaticanus gr. 1703 şi schimbă radical viziunea asupra acestei opere, cunoscute an...citeste mai mult
Sfântul Maslu - Taina vindecării, Pr. David G. Bissias (CARTE) Sfântul Maslu - Taina vindecării, Pr. David G. Bissias (CARTE) (500) - 26-11-2016
  Prezentare: Lucrarea subliniază diversitatea de expresie a Tainei Sfântului Maslu în toate Bisericile Ortodoxe din întreaga lume. Intenţia principală a autorului a fost de a scoate în evidenţă faptul că viaţa sacramentală a Bisericii Ortodoxe nu este o colecţie de ritualuri „magice“ sau „mecanice“, ci şi o celebrare doxologică a vieţii noastre în comuniune cu Domnul Iisus Hristos. În aceste pagini sunt unite theoria cu praxisul pentru o mai bună înţelegere a Tainei Vindecării ca „semn exterior instituit de Hristos la care a fost adăugată o făgăduinţă divină a harului cu scopul de a sprijini şi confirma credinţa cuiva în această f...citeste mai mult
Noul Testament cu Psalmii (format mic - CARTE) Noul Testament cu Psalmii (format mic - CARTE) (1041) - 26-11-2016
  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Preot, parohie, înnoire Noțiuni și orientări pentru teologia și practica pastorală - Mitropolit Emilianos Timiadis (CARTE) Preot, parohie, înnoire Noțiuni și orientări pentru teologia și practica pastorală - Mitropolit Emilianos Timiadis (CARTE) (294) - 26-11-2016
  Prezentare: Schimbarea unei atitudini de obstinație nu a fost niciodată ușaoră. Acțiunile înnoitoare întâlnesc deseori o rezistență enormă. Deși din punct de vedere ecclesiologic o parohie face parte din Biserica Universală a lui Hristos, totuși, ea este constituită dintr-o comunitate de oameni, bărbați și femei, care se luptă cu piedici și greșeli și care se împotrivesc deseori să înainteze mai departe pe calea creștină și să se lase puși la încercare. Undeva pe traseu progresul a fost oprit, iar parohia ne apare ca fiind statică și alcătuită din parohieni egoiști. Înnoirea este considerată deseori ca un efort de a reactiva spiritual o parohie. Văzând ...citeste mai mult
Biserica Ortodoxă: trăire și credință - Grigorios Larentzakis (CARTE) Biserica Ortodoxă: trăire și credință - Grigorios Larentzakis (CARTE) (276) - 26-11-2016
  Prezentare: O scurta dar cuprinzatoare prezentare a Bisericii Ortodoxe. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Carte de căpătâi pentru călugări și mireni -Arhim. Ioan Krestiankin (CARTE) Carte de căpătâi pentru călugări și mireni -Arhim. Ioan Krestiankin (CARTE) (450) - 26-11-2016
  Prezentare: Cartea aceasta este menită să îi ajute pe cei care tind către „cinstea celei mai înalte chemări”, către aflarea căii sigure şi drepte către mântuire, ca păşind pe ea şi trăind cu evlavie pe pământ, să moştenească şi Împărăţia cerească. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Limonariul sau livada duhovnicească - Ioan Moshu (CARTE) Limonariul sau livada duhovnicească - Ioan Moshu (CARTE) (323) - 26-11-2016
  Prezentare: Citind aceasta carte, crestinul invata cat de importanta este purificarea de patimile inrobitoare prin sadirea si dezvoltarea virtutilor morale. Limonariul ii incurajeaza pe pacatosi sa se pocaiasca, pentru ca Dumnezeul nostru, Care vrea sa locuiasca in inimile oamenilor, poate "si din pietre sa-i ridice fii lui Avraam" (Lc. 3, 8) si poate sa faca "din pagani mucenici", cum zice o cantare liturgica. Lectura acestei carti ajuta la educarea sau imbunatatirea vietii crestinului care, cu usurinta, invata de la atletii lui Hristos stilul vietii lor ceresti. Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Spovedania, proba maturității duhovnicești - Pr. Dr. Vasile Gafton (CARTE) Spovedania, proba maturității duhovnicești - Pr. Dr. Vasile Gafton (CARTE) (319) - 26-11-2016
  Prezentare: Spovedania ne supune la o probă existențială, și anume, aceea a regasirii noastre și a reafirmării nostre pe drumul spre autenticitate, spre adevăr, spre viață; ne face așa cum ne vrea nu lumea, ci Dumnezeu. După cum sugerează şi titlul, lucrarea are ca scop să demonstreze cu argumente teologice, dar şi de ordin psihologic, că Spovedania nu este o simplă formalitate, un lucru imperios necesar înainte de primirea Sfintei Euharistii, ci o lucrare, un examen care deschide posibilitatea atingerii unei culmi a existenţei. Curajul de care trebuie să dea dovadă fiecare om în faţa scaunului de spovedanie este firul roşu al acestei lucrări. Acest curaj îndepărtează orice soi de egoism, ...citeste mai mult
Adevaratul și falsul ecumenism Perspective ortodoxe asupra dialogului dintre creștini - Aurel Pavel, Ciprian Iulian Toroczkai (CARTE) Adevaratul și falsul ecumenism Perspective ortodoxe asupra dialogului dintre creștini - Aurel Pavel, Ciprian Iulian Toroczkai (CARTE) (341) - 26-11-2016
  Prezentare: Poate fi considerat secolul XX ca fiind "secolul ecumenismului"? In mare masura da, caci niciodata in istoria crestinismului nu au fost facuti atatia pasi spre intarirea dialogului crestinilor cu alte religii. Confruntati cu alte religii sau cu fenomene fara precedent in trecut, crestinii au fost pusi in situatia existentiala de a-si reevalua esenta si rolul lor in lume. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Cuvant despre moarte - Sfantul Ignatie Briancianinov (CARTE) Cuvant despre moarte - Sfantul Ignatie Briancianinov (CARTE) (338) - 26-11-2016
  Prezentare: Noi, pribegi de scurta vreme pe acest pamant, avem neaparata nevoie sa aflam care ne este soarta in vesnicie. Daca in vremea scurtei pribegii de aici avem toata grija sa inlaturam de la noi toate cele intristatoare si sa ne inconjuram cu toate cele placute, cu atat mai mult suntem datori sa ne ingrijim de soarta noastra din vesnicie. Ce savarseste cu noi moartea? Ce soarta asteapta sufletul dincolo de hotarul vesniciei? Nu cumva acolo nu este nici o rasplatire pentru binele si pentru raul pe care l-au savarsit oamenii pe pamant cu voie si fara voie? Nu cumva acolo nu este aceasta rasplatire, de vreme ce indeobste raul sporeste si biruieste pe pamant, iar binele este prigonit si patimeste? Neaparata, neaparata nevoie ave...citeste mai mult


Octombrie - 2016
Sfântul Paisie Aghioritul - ierom. Nathanael Neacsu (CARTE) Sfântul Paisie Aghioritul - ierom. Nathanael Neacsu (CARTE) (393) - 27-10-2016
Prezentare: Cuviosul Paisie a făcut, şi continuă să facă şi după adormirea sa, multe minuni. Nu a fost un fals făcător de minuni. A fost un om al lui Dumnezeu, un creştin adevărat. Era un om al dragostei şi al jertfei; om care îşi oferea, în adevăratul sens al cuvântului, întreaga ființă şi întreaga viață lui Dumnezeu şi celui creat după icoana Lui, omului. A fost atletul lui Hristos, slujitorul omului, ascetul monahismului ortodox. Prezența lui era prezența dragostei; a dragostei adevărate şi dezinteresate, fără limite. Limitele ei erau nemărginirea. Trăia în ceilalți, fără a înceta vreodată să fie el însuşi. Adevăratul lui eu era aproapele, toți cei de l...citeste mai mult
Experiențele mele lângă Sfântul Porfirie- Paraskevas Lambropoulos (CARTE) Experiențele mele lângă Sfântul Porfirie- Paraskevas Lambropoulos (CARTE) (366) - 27-10-2016
Prezentare: Nu este uşor pentru cineva să contureze sfinţenia Bunicului. Chiar şi eu, care vi le povestesc pe toate acestea, nu pot să le descriu atât de bine, întrucât n-am înţeles corect cele câte au văzut ochii mei de lut şi au auzit urechile mele păcătoase. Cu puţina credinţă pe care o am, cred că Părintele Porfirie este un mare sfânt, un ocrotitor preablând şi iubit al meu şi al multor altora. Aşa cum îndemna de multe ori: „Să mă strigaţi, şi eu voi ajunge îndată lângă voi”, să-l strigăm din inimă pe marele sfânt al lui Dumnezeu, Sfântul Porfirie, fiecare dintre noi în parte, pentru noi, pentru copiii noştri, pent...citeste mai mult
Mărturie athonită - Vatopedidul Iosif (CARTE) Mărturie athonită - Vatopedidul Iosif (CARTE) (386) - 27-10-2016
  Prezentare: Această carte transcrie rezumativ predarea prin viu grai a vieții monahale trăite de autor alături de Gheron Iosif Isihastul. Învățătura orală a acestuia a fost esențializată de Gheronda Iosif Vatopedinul în densele capitole care alcătuiesc volumul de față. În acest sens, aici găsim liniile principale ale învățăturii Bătrânului Mănăstirii Vatopedului, testamentul său duhovnicesc, chintesența unei gândiri filocalice contemporane, formate din experiență și adăpate la izvoarele primenitoare ale marilor Părinți duhovnicești din toate vremurile. Toate atributele care pot fi acordate acestei scrieri se sintetizează într-o singură expresie: cuget patristi...citeste mai mult
Cum să ne purtăm cu fiul adolescent- Sfaturi pentru părinți - Pr. Viktor Grozovki (CARTE) Cum să ne purtăm cu fiul adolescent- Sfaturi pentru părinți - Pr. Viktor Grozovki (CARTE) (416) - 27-10-2016
Prezentare: Mulți cunosc expresia Fericitului Augustin: „Iubește și fă ce vrei.” În realitate, ea trebuie judecată astfel: „Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei.” Aceasta poate să devină deviza cea bună și pentru cei care se străduiesc să-i îndrepte pe calea creștină pe adolescenți. Mame și tați, să nu se tulbure inimile voastre înaintea purtării neevlavioase a fiului vostru în perioada adolescenței, să nu fie aceasta pricină a pierderii dragostei voastre către el! Să nu lăsați loc urii, răutății și, Doamne, ferește!, blestemului! Sfinții Părinți spun că satana nu se dă înapoi de la nimic în atacurile sale asupra omului și că el se retrage do...citeste mai mult
Îndrumător de viață duhovnicească pentru începător, Calea ortodoxă către o relaţie mai profundă cu Dumnezeu (CARTE) Îndrumător de viață duhovnicească pentru începător, Calea ortodoxă către o relaţie mai profundă cu Dumnezeu (CARTE) (340) - 27-10-2016
Prezentare: Viziunea misionară a Părintelui, bazată pe stabilirea unei relaţii personale autentice, se poate observa nu numai din activitatea sa în cadrul parohiilor pe care le-a păstorit, dar şi din cărţile pe care le-a publicat în decursul anilor. Rodul strădaniei Părintelui Michael se vede atât în numeroasele conferinţe şi interviuri, cât şi în cărţile publicate pe diferite teme: viaţă duhovnicească, liturgică, precum şi o perspectivă ortodoxă asupra suferinţei în viaţa creştin ortodoxă. Stilul direct, limbajul obişnuit şi umorul său caracteristic se reflectă şi în lucrările sale, ceea ce face din scrierile părintelui un material uşor şi plăcut de citit....citeste mai mult
Despre credință și îndoială - Mitropolitul Antonie de Suroj (CARTE) Despre credință și îndoială - Mitropolitul Antonie de Suroj (CARTE) (450) - 27-10-2016
Prezentare: Cartea de faţă cuprinde volumele Despre credinţă şi îndoială şi Despre întâlnirea cu Dumnezeu, apărute la Editura Cathisma, care au reprezentat prima traducere în limba română a cuvântărilor mitropolitului Antonie al Surojului (Anglia), spicuite din celebrul ciclu Omul în faţa lui Dumnezeu, răspândit în alte limbi în aproximativ un milion de exemplare. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Dumnezeu la Paris - Virgil Gheorghiu (CARTE) Dumnezeu la Paris - Virgil Gheorghiu (CARTE) (395) - 27-10-2016
Prezentare: Un om venerabil, cu viață sfântă, un bătrân de șaptezeci și nouă de ani, nu dă tihnă nici măcar în somn mai-marilor acestei lumi. Monahul Theodot, ajuns episcop al Bisericii Române din Paris, este, într‑adevăr, sufletul exilaților, suportul lor moral, un exemplu viu de trăire a credinței. Arzând pentru Hristos, el le insuflă acestora tăria de a nu ceda un mic teritoriu, de doar câteva sute de metri pătrați, din inima Parisului – simbol al rezistenței anticomuniste. Dumnezeu vorbește prin gura sa. Dacă Theodot ar dispărea, orice rezistență s‑ar dovedi zadarnică. Forțele întunericului vor face apel la Marele Exterminator, la Călăul fără bardă...citeste mai mult
Adevărul despre artele marțiale - O perspectiva ortodoxa - Maria Dimitriadou (CARTE) Adevărul despre artele marțiale - O perspectiva ortodoxa - Maria Dimitriadou (CARTE) (337) - 27-10-2016
  Prezentare: Artele marțiale, la care astăzi tinerii pot avea acces așa de ușor – atât prin informație, cât și prin posibilitatea de a le practica –, au o mare putere de seducție: promit sănătate și forță fizică, concentrare, suplețe și rapiditate în reacții, înțelepciune izvorâtă dintr-o cultură mai puțin familiară nouă, dar nu mai puțin atrăgătoare. Nu trebuie să le practici ani de zile, nici să fii neapărat adult ca să înțelegi că artele marțiale sunt mai mult decât un sport: ele reprezintă un mod de viaţă. Iar când vorbim despre un mod de viață, implicațiile sunt unele profunde, antrenând trupul și sufletul. Creștinismul pro...citeste mai mult
Maica Gavrilia - asceta iubirii (CARTE) Maica Gavrilia - asceta iubirii (CARTE) (238) - 27-10-2016
  Prezentare: Am fost rugată să scriu un cuvânt despre Maica Gavrilia! Dar nu sunt vrednică în nici un fel să scriu acest cuvânt! Mintea mea nu găsește cuvinte potrivite. Uimirea mea nu poate fi cuprinsă de nici un gând. Această maică, această femeie, atrăit cu adevărat în Hristos Domnul și cu El! A trăit Poruncile Lui ca iubire și nu ca nevoință! L-a iubit pe Domnul și l-a văzut în orice față omenească și L-a slujit în orice suferind întâlnit în Cale! Maica Siluana Vlad Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Sfinții Îngeri. Sfântul Înger Păzitor (format mic) - Daniel de la Rarau (CARTE) Sfinții Îngeri. Sfântul Înger Păzitor (format mic) - Daniel de la Rarau (CARTE) (641) - 09-10-2016
Prezentare: Văzând Domnul Iubitorul de oameni că, după greşeala strămoşului nostru Adam, toţi oamenii sunt lesne înclinaţi spre păcat, a trimis din negrăita Sa milă în tot pământul pe sfinţii Săi îngeri şi fiecărui om i-a rânduit câte un înger păzitor. Împlinind aşadar porunca Stăpânului lor, sfinţii îngeri întotdeauna sunt gata să ne ajute nouă, celor ce cântăm lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia! Cuprins   Existenţa îngerilor / 3 Ce sunt îngerii?  / 4 Când au fost creaţi îngerii? / 9 Îngerii în raport cu Mântuitorul Iisus Hristos  / 11 Ierarhia cerească  / 16 Ceata sfi...citeste mai mult
Rugăciunea curată a inimii Un studiu comparativ între scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog şi ale Sfântului Grigorie Palama privitor la rugăciunea curată a inimii, Sandu Florea (CARTE) Rugăciunea curată a inimii Un studiu comparativ între scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog şi ale Sfântului Grigorie Palama privitor la rugăciunea curată a inimii, Sandu Florea (CARTE) (432) - 09-10-2016
  Prezentare: Atâta timp cât atenţia şi dorinţa omului sunt îndreptate spre lucrurile materiale ale acestei lumi, el este un rătăcitor pe pământ şi nu-şi poate împlini adevărata menire, nici nu poate gusta fericirea autentică. Este nevoie să se întoarcă spre inima sa şi să pornească într-o călătorie lăuntrică dureroasă şi fascinantă în acelaşi timp, spre mântuire. Dureroasă – pentru că trebuie să lupte fără milă cu păcatul şi patimile, tăind puţin câte puţin alipirea faţă de cele lumeşti, şi fascinantă – pentru că nimic nu se compară cu gustul adevăratei libertăţi şi al bucuriei curate. Rugăciunea lui Iisus – p...citeste mai mult
Hristos - Pomul vieții, Sandu Florea (CARTE) Hristos - Pomul vieții, Sandu Florea (CARTE) (469) - 09-10-2016
  Prezentare: Într-o lume în care suntem asaltaţi de o avalanşă necontrolată de stimuli din exterior care ne consumă timpul şi energia până la epuizare şi uitarea de sine, cartea de faţă este o chemare spre lăuntrul nostru şi spre Dumnezeu. E mare nevoie să ni se amintească, iar şi iar, despre adevărata demnitate a omului, despre dreapta aşezare a lucrurilor în ierarhia lumii, despre pacea inimii, despre bucuria lăuntrică autentică, întemeiată în har, pe care nimeni nu o poate lua de la noi. Lucrarea ce ne stă înainte este rodul unei căutări sincere şi al unei experienţe consecvente ale autorului, care se hrănesc din izvorul viu al Sfintei Scripturi şi al în...citeste mai mult


Septembrie - 2016
Popasuri pe muntele frumuseții Carte pentru preoti si nu numai - Pr. Nicolae Stoia (CARTE) Popasuri pe muntele frumuseții Carte pentru preoti si nu numai - Pr. Nicolae Stoia (CARTE) (332) - 21-09-2016
  Prezentare:   Scrierile părintelui Nicolae Stoia constituie meditații teologice care pleacă cel mai adesea de la pericopele evanghelice. Ele vizează o tratare exegetică, dar într-o abordare mai liberă și mai atractivă pentru un public mai larg. Explorează textele biblice cu vădită bună curiozitate și plăcare, până la a ajunge a-i deveni familiare și a se simți și a se mișca în spațiul lor ca acasă [...]. Scrierile părintelui sunt dense, aparținând, în fondul lor, spațiului omiletic și catehetic. Dar orizontul de cuprindere al părintelui Nicolae Stoia este mai larg. Pleacă de la interpretări teologice pentru a ajunge, nu o dată, ”în lumea largă”, cea ...citeste mai mult
Înțelesuri ale Evangheliei - Pr. Cristian Muntean (CARTE) Înțelesuri ale Evangheliei - Pr. Cristian Muntean (CARTE) (419) - 21-09-2016
Prezentare: Textele pe care le veți parcurge sunt texte rostite. Sunt bucurii născute la amvon, cum îi șade bine unei predici. Parte carte, parte Duh. Jumătăți împachetate, unitar, în zâmbetul destins al bucuriei. Căutând să rostuie cuvintele Scripturii, predicile acestea se lămuresc și se cresc unele din altele. Asemenea unui organism viu, asemenea Bisericii. Pentru că predica Bisericii nu este făcută doar să impresioneze, ci să schimbe vieți. Iar predica Părintelui Cristian reușește să facă aceasta. Pr. conf. dr. Constantin Necula Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Slujba Sfantului Maslu si rugaciuni pentru bolnavi (CARTE) Slujba Sfantului Maslu si rugaciuni pentru bolnavi (CARTE) (363) - 21-09-2016
  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Am cunoscut iadul! Marturii din inchisoare 1947-1962 - Nichifor Crainic (CARTE) Am cunoscut iadul! Marturii din inchisoare 1947-1962 - Nichifor Crainic (CARTE) (374) - 21-09-2016
Prezentare: Cartea cuprinde Memoriile din închisoare (1947-1962), Răspunsul la actul de acuzare și Poeziile reprezentative din temnița Aiudului ale genialului academician Nichifor Crainic (1889-1972). Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
La dumnezeiasca straja - Arh. Paisie de la Hilandar (CARTE) La dumnezeiasca straja - Arh. Paisie de la Hilandar (CARTE) (205) - 21-09-2016
Prezentare: Darurile care-l înfrumuseţează pe om cu chipul lui Hristos sunt: dragostea, smerenia, blândeţea, dispoziţia de a se jertfi până la capăt pentru aproapele. Dar acestea sunt darurile celor desăvârşiţi, iar la ele se ajunge cu ascultare, cu răbdare şi cu stăruinţa în rugăciune. Pentru a-l iubi pe aproapele, trebuie mai întâi să stoarcem puroiul iubirii de sine, fiindcă întru el nu este nici iubire de Dumnezeu, nici iubire de oameni. Chiar dacă îl iubim pe celălalt, în el ne iubim de fapt pe noi înşine! Fiecare pas al nostru trebuie să fie pătruns de o năzuinţă continuă către Dumnezeu – prin rugăciune, prin afierosirea tuturor simţă...citeste mai mult
Sfantul Neofit Zavoratul din Cipru - Iosif Vatopedinul (CARTE) Sfantul Neofit Zavoratul din Cipru - Iosif Vatopedinul (CARTE) (387) - 21-09-2016
Prezentare: Harul vorbea limpede înlăuntrul său și Sfântul Neofit avea deplină cunoștință de acest dar dumnezeiesc. Primea în chip simțit pe Mângâietorul în inima lui, Care îl lumina și îi deschidea gura ca să istorisească mărețiile lui Dumnezeu. „«Oricine este născut din trup trup este, ceea ce se naște din Duh duh este». Pentru aceea și eu ca unul care m‐am născut din El și mă împărtășesc de El am venit să filosofez pe scurt despre El cu frică și cu dor. Pentru aceea m‐am născut de sus și am fost învrednicit de înfiere și prin El iarăși sunt răscumpărat din căderi. Sunt convins și cred că sunt curățit de El și lum...citeste mai mult
Puterea Crucii Povestiri crestine - Alexandru Lascarov-Moldovanu (CARTE) Puterea Crucii Povestiri crestine - Alexandru Lascarov-Moldovanu (CARTE) (245) - 21-09-2016
Prezentare: Crucea, simbol atotcuprinzător al cosmosului, reprezintă momentul suprem al iubirii divine (Părintele Constantin Galeriu), apărătoare şi liman deopotrivă, împlinitoarea legii celei vechi. Atotputerniciei şi tăriei ei duhovniceşti, îi va dedica scriitorul Alexandru Lascarov-Moldovanu (1885-1971) un buchet de povestiri, adevărate poveţe creştine, îndreptar şi stavilă firii noastre rebele. Micile întâmplări rostite de o voce a duhovnicirii devin pilduitoare îndemnuri de a fi cu băgare de seamă, de a pune Strajă gurii, de a ne smeri – ascunzând harul ce ni s-a dat „în chiar taina inimii noastre”, să fim buni şi blânzi, că multe şi necupri...citeste mai mult
Ascetism si antropologie la Sfantul Irineu de Lyon si Clement Alexandrinul - Pr. prof. John Behr (CARTE) Ascetism si antropologie la Sfantul Irineu de Lyon si Clement Alexandrinul - Pr. prof. John Behr (CARTE) (206) - 21-09-2016
Prezentare: În această lucrare sunt explorate modurile în care Irineu și Clement, primii doi scriitori creștini cu opere consistente, au reflectat asupra acestor două subiecte – ascetism și antropologie – mai exact, concepția lor despre ce înseamnă a fi om. Scrierile de dinainte apariţia monahismului au devenit o paradigmă dominantă pentru ascetismul creștin: aceste două personalități ne oferă viziuni fascinante ale unor abordări alternative. Pr. dr. John Behr Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Fratele nostru este viata noastra Spiritualitatea Cuviosului Siluan Athonitul (CARTE) Fratele nostru este viata noastra Spiritualitatea Cuviosului Siluan Athonitul (CARTE) (225) - 21-09-2016
  Prezentare: Stareţul Siluan este parte a unei culturi monastice tradiţionale, înrădăcinată în Evanghelie şi în înţelepciunea antică, mai ales cea stoică, şi a unei inspiraţii profetice care luminează modernitatea până în străfunduri şi o depăşeşte din interior. Limitările culturii monastice, precum rituaismul şi comunitarismul adeseori greoi al ortodoxiei contemporane, sunt dizolvate în lacrimile Sfântului Siluan şi în universalitatea rugăciunii sale. Stareţul vindecă abisurile modernităţii concentrând-o pe Înviere. El rămâne pentru noi unul dintre marii martori ai metamofozei contemporane a creştinismului, prin care Dumnezeu desăv&...citeste mai mult
Tinctura Femina-complex, 100 ml Tinctura Femina-complex, 100 ml (212) - 21-09-2016
Prezentare: Produs natural cu o concentratie mare de principii active. Efect terapeutic: Mentine/restabileste normalitatea intervalului intermenstrual si a fluxului menstrual, precum si confortul fizic si psihic la menopauza. Suport pentru sanatatea uterului (chist, fibrom uterin). Recomandari: Tulburari ale ciclului menstrual Chisturi ovariene Hemoragii uterine (menoragii, hipermenoree, fibrom uterin) Simptome caracteristice menopauzei (bufeuri, insomnii, iritabilitate, nervozitate) Trichomonaza vaginala (extern) Produsul nu trebuie sa inlocuiasca un regim alimentar variat si echilibrat si un mod de viata sanatos. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult


August - 2016
Daca muzica ar fi o poveste - Pascal Amoyel (CARTE) Daca muzica ar fi o poveste - Pascal Amoyel (CARTE) (237) - 24-08-2016
Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Ruga fiilor - Radu Carstoiu Arbore (CARTE) Ruga fiilor - Radu Carstoiu Arbore (CARTE) (188) - 24-08-2016
  Prezentare: Carte de poezii Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Revista Leacuri si retete manastiresti nr. 11 10 august - 10 octombrie 2016 Revista Leacuri si retete manastiresti nr. 11 10 august - 10 octombrie 2016 (343) - 24-08-2016
Prezentare: Hârtie lucioasă, 100% color Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Cuvinte despre viata duhovniceasca - Sf. Porfirie Kavsokalyvitul (CARTE) Cuvinte despre viata duhovniceasca - Sf. Porfirie Kavsokalyvitul (CARTE) (315) - 24-08-2016
  Prezentare: „Când pătrundem în lumea duhovnicească, trăim în Hristos, zburăm! Atunci simțim mari bucurii și ne învrednicim de frumoase trăiri duhovnicești. Atunci încet‑încet devenim robi ai binelui, robi ai lui Hristos. Și când devii rob al binelui, nu poți vorbi de rău, nu poți urî, nu poți minți. Nu poți nici dacă ai vrea. Acesta este lucrul sfânt și frumos, care ve­­­se­lește și izbăvește sufletul de orice rău: strădania de a ne uni cu Hristos, de a‑L iubi pe Hristos, de a‑L dori pe Hristos, de a trăi în Hristos, asemenea Apostolului Pavel care spune: Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” S...citeste mai mult
Pregatirea pentru spovedanie si pentru Sfanta Impartasanie Predici la Triod - Sf Teofan Zavoratul (CARTE) Pregatirea pentru spovedanie si pentru Sfanta Impartasanie Predici la Triod - Sf Teofan Zavoratul (CARTE) (236) - 24-08-2016
  Prezentare: Când omul aruncă sămânţa în pământ, ea face de la sine rădăcină, tulpină şi boabe, pe când omul se ­deosebeşte prin conştiinţă şi libertate, şi viaţa lui nu este un şir de fenomene care decurg unul din celălalt în mod necesar, ci un şir de ac­ţiuni întreprinse în mod conştient şi săvârşite din proprie iniţiativă. El îşi trasează ­dinainte un fel de viaţă, după care îl pune în practică. Şi numai în acest mod viaţa lui este viaţă cu adevărat omenească, raţional‑liberă. Creştinul, care este următor al lui Hristos prin chemarea sa, n‑are nevoie să‑şi obosească mintea trasându‑...citeste mai mult
Biblia pentru copii - Noul Testament (CARTE) Biblia pentru copii - Noul Testament (CARTE) (364) - 24-08-2016
Prezentare: Hartie lucioasa, imagini color. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Crestinismul - sufletul neamului romanesc Lucrarile Simpozionului National Sfantul Andrei - Apostolul romanilor - ed. I, 2002 (CARTE) Crestinismul - sufletul neamului romanesc Lucrarile Simpozionului National Sfantul Andrei - Apostolul romanilor - ed. I, 2002 (CARTE) (326) - 24-08-2016
Prezentare: Elementele constitutive permanente ale Istorie Bisericii Romane sunt in numar de trei: Biserica, poporul roman si trecutul istoric. Legatura dintre aceste elemente nu este doar una dornica, ci una realmente organica: istoria Bisericii poate fi si este universala, insa istoria Bisericii Romane nu poate fi si nu este decat o istorie a Bisericii Crestine si totodata o istorie a poporului roman, adica o istorie a romanilor crestini. Accentuam acesta relatie a istoriei Bisericii cu istoria neamului romanesc, relatie care adeseori merge pana la identificare, tocmai din considerentul neglijarii acestor aspecte de catre o parte isoricilor laici contemporani. Or, istoria romanilor nu este doar incompleta, ci chiar inabordabila fara ist...citeste mai mult
Din traditia ascetica si isihasta a Sfantului Munte - Ierom. Eftimie Athonitul (CARTE) Din traditia ascetica si isihasta a Sfantului Munte - Ierom. Eftimie Athonitul (CARTE) (258) - 24-08-2016
  Prezentare: Sfantul Munte al Athonului este simbolul dragostei, al deplinei afierosiri lui Dumnezeu a monahilor si al evlaviei credinciosilor imparati bizantini, care l‐au inzestrat cu dreptul de autoguvernare, cu avatonul si cu alte privilegii legate de acesta. El ramane o continuitate vie a puternicei si stralucitei Imparatii bizantine de altadata. Prinosul lui de‐a lungul veacurilor este imens si nepretuit. Exista multe feluri de traditii in Sfantul Munte. Arhitectura, muzica, traditie tipiconala (tipicul slujbelor), pictura si altele. Toate sunt bune si insemnate, dar referirea noastra se face aici la trairea traditiei ascetice si isihaste. Aceasta nu depinde si nu se epuizeaza prin metode si asezari exterioare. Adica toti...citeste mai mult
Pelerinaj in Tara Sfanta - Pe urmele Mantuitorului Hristos (CARTE) Pelerinaj in Tara Sfanta - Pe urmele Mantuitorului Hristos (CARTE) (283) - 24-08-2016
  Prezentare: Hârtie lucioasă, poze color. Biserica Sfântului Mormânt este numită de ortodocși Biserica Învierii, pentru că nu moartea, ci Învierea Domnului este temelia, cununa, biruința creștinilor. Biserica Sfântului Mormânt este o construcție măreață din secolul al XI-lea, înălțată de cruciați, în locul altei biserici vechi, zidită de Sfânta Elena în secolul al IV, în Ierusalim, Israel. Biserica Învierii Domnului este cel mai sfânt loc de pe pământ. Aici s-au petrecut cele mai mari minuni ale creștinătății și ele continuă și astăzi să impresioneze sau să convertească total la credință nu numai pe cei mai puțin ...citeste mai mult
Constiinta spune-mi tu - Monah Proclu Nicau (CARTE) Constiinta spune-mi tu - Monah Proclu Nicau (CARTE) (566) - 24-08-2016
  Prezentare: Conştiinţă, spune-mi tu adună la un loc diverse dialoguri pe care părintele Proclu Nicău le-a avut, în perioada 1995-2012, cu unii dintre vieţuitorii mănăstirii noastre. Părintele a mucenicit pe lângă mari stareţi ai monahismului românesc: arhimandritul Cleopa Ilie şi ieroschimonahul Paisie Olaru. Experienţa duhovnicească a părintelui Proclu s-a îmbogăţit şi prin viaţa sa de retragere. După Decretul 410 din 1959, cu binecuvântarea duhovnicului său, părintele Cleopa, părintele Proclu, a ales viaţa de linişte. Îndeosebi după 199, părintele a fost căutat, pentru sfat duhovnicesc, de mulţi preoţi, monahi şi mireni. Convorbirea cu părintele Proclu este o &i...citeste mai mult


Iulie - 2016
Valeriu Gafencu. O biografie teologica a Sfantului Inchisorilor - Ionut Tene (CARTE) Valeriu Gafencu. O biografie teologica a Sfantului Inchisorilor - Ionut Tene (CARTE) (703) - 27-07-2016
Prezentare: Subiectul a fost abordat în cele mai diverse moduri: publicarea de documente din arhivele CNSAS, statistici, culegeri de texte memorialistice, întocmirea de biografii istorice ale deţinuţilor politici. Un aspect cu totul aparte şi foarte important în analizarea acestei teme îl constituie însă fenomenul spiritual petrecut în închisorile şi lagărele de muncă comuniste, unde, dincolo de conjunctura istorică a momentului, dincolo de înfruntarea unor ideologii politice, s‑a dat războiul nevăzut între Lumină şi întuneric, între Dumnezeu şi diavol, după cuvântul Apostolului Pavel, care zice: „Căci lupta noastră nu este împotriva trupu...citeste mai mult
Biserica si noile erezii - Parintele Iustin Parvu (CARTE) Biserica si noile erezii - Parintele Iustin Parvu (CARTE) (591) - 27-07-2016
Prezentare: Antologie de texte culese din scrierile Parintelui Justin Parvu, editate sub egida Fundatiei Justin Parvu, al carei fondator si presedinte era insusi Parintele Justin Parvu. Toate aceste texte au fost tiparite in timpul vietii Parintelui Justin, verificate si asumate de Parintele Justin insusi, ceea ce confera autenticitate absoluta cartii. In cea mai mare parte textele cuprinse in aceasta carte sunt selectate, dupa tematica marturisirii dreptei credinte, din interviurile realizate de Monahia Fotini, in decursul anilor 2007-2013, aparute in Revista Atitudini si in cartile Ne vorbeste Parintele Justin vol. I si II. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Retetele medicinei isihaste pentru cei grav bolnavi - Ieromonah Ghelasie Gheorghe (CARTE) Retetele medicinei isihaste pentru cei grav bolnavi - Ieromonah Ghelasie Gheorghe (CARTE) (754) - 27-07-2016
Prezentare: Medicina Isihastă prezentată de părintele Ghelasie de la Frăsinei are caracteristicile unei tratări cuprinzătoate a problemelor omului contemporan în varietatea planurilor lor de manifestare. Putem astfel vedea un demers terapeutic de refacere a memorialului comunicîrii cu Dumnezeu prin alipirea la Trupul lui hristos prin împărtăşirea cu Sfintele Taine ale Bisericii şi dialogul viu cu Sfânta Treime şi cu toţi sfinţii (sacroterapia) în împletire cu un demers de tămăduire a puterilor sufletului afectate de patimi şi de cultivarea virtuţiilor (psihoterapie) un demers de recuparare prin dinamismul mişcărilor fizice a energiilor blocate (mobiloterapia) şi un demers de regâ...citeste mai mult
Dezvoltarea psihosexuala a copilului si rolul parintilor O abordare psihanalitica - Dr. Matheos Iosafat (CARTE) Dezvoltarea psihosexuala a copilului si rolul parintilor O abordare psihanalitica - Dr. Matheos Iosafat (CARTE) (279) - 27-07-2016
Prezentare: Depășind atât principiile psihanalitice ale școlii freudiene, cât și tentativele paralele din spațiul romano-catolic de a elabora o psihologie neo-scolastică, gândirea științifică modernă ajunge la concluzia că toate nivelele realității (fizice, chimice, biologice, psihologice, sociale și teologice) sunt deopotrivă importante, că fiecare dimensiune a realității este accesibilă studiului într-un mod singular, în virtutea unor meto­de unice specifice fiecărei discipline în parte și că limitele fiecăreia dintre ele nu trebuie amestecate pentru a se atinge o înțelegere deplină a existenței. Publicarea textului de față își propune susținerea acelui dia...citeste mai mult
Cum suntem mantuiti - Intelegerea mantuirii in traditia ortodoxa - Kallistos Ware (CARTE) Cum suntem mantuiti - Intelegerea mantuirii in traditia ortodoxa - Kallistos Ware (CARTE) (288) - 27-07-2016
Prezentare: În volumul de faţă mitropolitul Kallistos abordează problema mântuirii din perspectiva tradiţiei ortodoxe şi în contrapondere, oarecum, cu doctrina protestantă. Creştinul nu are certitudinea mântuirii ci doar nădejdea dobândirii ei, aspect ce implică modul sinergiei – respectiv al conlucrării dintre harul dumnezeiesc şi libertatea umană. Mântuirea se dobândeşte în Biserică ceea ce înseamnă că ea nu are un caracter izolat ci unul comunitar, interpersonal. Însă ea nu are doar implicaţii eclesiale, ci şi sociale şi chiar cosmice, câtă vreme Mântuitorul Iisus Hristos, Logosul cel veşnic, este cheia şi împlinirea întregii...citeste mai mult
Grecia crestina Ghid de pelerinaj - Aurelia Balan-Mihailovici (CARTE) Grecia crestina Ghid de pelerinaj - Aurelia Balan-Mihailovici (CARTE) (614) - 27-07-2016
Prezentare: În urma numeroaselor pelerinaje întreprinse de-a lungul vieţii, doamnă Aurelia Bălan-Mihailovici, prof. univ. dr. şi reputat lingvist, a încercat să afle cât mai multe informaţii despre lăcaşurile de cult – biserici şi mănăstiri - ale Elladei. Lucrarea de faţă îşi propune o cunoaştere mai aprofundată a ortodoxiei acestei ţări însorite, prin prezentarea bisericilor şi a sfinţilor ocrotitori, ale căror sfinte moaşte se află la loc de cinste şi de închinare pe tot cuprinsul Greciei, dând mărturie despre evlavia poporului grec. Departe de a putea cuprinde toată bogăţia cu care este înzestrată această ţară din punct de vedere creştin, cartea...citeste mai mult
Copilaria Parintelui Cleopa - Olguta Creanga-Caia (CARTE) Copilaria Parintelui Cleopa - Olguta Creanga-Caia (CARTE) (317) - 27-07-2016
Prezentare: Hârtie lucioasă, imagini color. Calea spre mântuire e una firească şi deloc înrobitoare, dimpotrivă, ea e deschisă oricui şi biruitoare, în cele dintâi stătătoare: părinţii, duhovnicii şi ascultarea. Olguţa Creangă-Caia se adresează sieşi, mai întâi, apoi Cititorilor inocenţi, fără vreo urmă de mustrare, îndemnându-i la meditaţie senină, la gesturi simple, fireşti, cutezătoare... E o încântare să citeşti despre Sensul şi Înţelesul celor înalte, revelate, cât mai firesc, aşa cum i s-au arătat şi autoarei, încă din copilărie, spre cinstea şi lauda Părinţilor. Admirăm talentul ei, cu ecou din Marele Humul...citeste mai mult
Dialog cu un necredincios Despre existenta lui Dumnezeu si despre care religie este cea adevarata Ştiinţă si religie. Creaţionism - Bogdan-Ioan Vasiliu (CARTE) Dialog cu un necredincios Despre existenta lui Dumnezeu si despre care religie este cea adevarata Ştiinţă si religie. Creaţionism - Bogdan-Ioan Vasiliu (CARTE) (710) - 27-07-2016
  Autor: Bogdan-Ioan Vasiliu Editura Agaton (-20%)  Categorie: Ştiinţă si religie. Creaţionism (E3)  2016 248 pagini  16,5x23,5  360 grame  ISBN: 9789731981833  Cod produs: 2160  Disponibila  PRET: 24 RON 19.2 RON Adauga la Favorite (wishlist)         Prezentare: Există Dumnezeu? Oamenii ajung să cunoască că există Dumnezeu pe mai multe căi. Unii, în timpul războiului, aud clar o voce spunându-le să plece din locul în care au găsit adăpost, și câteva momente după plecarea lor, o bombă distruge acel adăpost. O asemenea relatare auzim de la o persoană cunoscută ...citeste mai mult
Au fost odata... Marturii si convorbiri cu mari duhovnici - Ierodiacon Paraschiv Cleopa (CARTE) Au fost odata... Marturii si convorbiri cu mari duhovnici - Ierodiacon Paraschiv Cleopa (CARTE) (269) - 27-07-2016
Prezentare: De ce Au fost odată...? Pentru că nu cred că vom mai avea astfel de părinţi. Mai avem acum câţiva bătrâni frumoşi în ţară şi în Sfântul Munte Athos, dar după plecarea lor la Domnul nu ştim ce va mai fi. Aceşti Părinţi ai noştri, cu viaţă sfântă, s-au mistuit pe sine în urcuşul înduhovnicirii, învingându-şi limitele, transfigurându-le, unindu-se duhovniceşte cu Dumnezeu şi luminând prin candela făpturii lor, până departe, spre ungherele întunecate ale ţării.   CUPRINS   Au fost odată… Rugul Aprins   Duhovnici din România Preasfinţitul    &nb...citeste mai mult
Vaccinurile si autoimunitatea -Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin (CARTE) Vaccinurile si autoimunitatea -Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin (CARTE) (645) - 27-07-2016
Prezentare: Acest tratat de imunologie aplicată este echilibrat, cu evidenţierea meritelor operei vaccinaliste şi cu lansarea unui semnal de alarmă asupra reacţiilor adverse ,,severe şi chiar fatale“. Autorii sunt personalităţi cu o expertiză de necontestat în domeniul imunologiei fundamentale şi clinice. Bolile autoimune au o bază genetică, adică sunt foarte personale şi ,,este naiv să credem că toţi oamenii sunt la fel“. De aceea, orice sistem public de sănătate care încearcă să introducă în corpul unui om sănătos o moleculă farmacologic activă, motivând proeminență, comite un act nedeontologic şi lipsit de etică, lăsând sintagma ,,drepturile omului“ goală de...citeste mai mult
Viata si opera teologica a lui Grigorie al II-lea Cipriotul, patriarhul Constantinopolului cu traducerea integrala a tratatelor - Jean-Claude larchet (CARTE) Viata si opera teologica a lui Grigorie al II-lea Cipriotul, patriarhul Constantinopolului cu traducerea integrala a tratatelor - Jean-Claude larchet (CARTE) (241) - 27-07-2016
Prezentare: "Gheorghe Cipriotul (1241-1290), este un strălucit scriitor bizantin, devenit patriarh de Constantinopol între 1283 și 1289 sub numele de Grigorie al II-lea, dar încă puțin cunoscut. Totuși, numele Patriarhului Grigorie Cipriotul revine adesea în reflecțiile asupra problemei Filioque, mai ales în cadrul dezbaterilor ecumenice de fond, ce vizează un acord între ortodocși și romano-catolici, care rămân până azi profund despărțiți în privința acestui subiect. Gândirea sa teologică oferă de fapt noi perspective pentru dialog pentru că, refuzând cu fermitate filioquismul latin - conform căruia Duhul Sfânt purcede și din Fiul -, ea dezvoltă ș...citeste mai mult
Muntele Athos - Istorie si innoire in paradisul monahilor - Graham Speake (CARTE) Muntele Athos - Istorie si innoire in paradisul monahilor - Graham Speake (CARTE) (375) - 27-07-2016
Prezentare: Hartie lucioasa, imagini color Detalii despre carte / COMANDA  ...citeste mai mult
Călăuziri spre Înţelepciune. O carte pentru tineri şi nu numai - Pr.dr. Vasile Gafton (CARTE) Călăuziri spre Înţelepciune. O carte pentru tineri şi nu numai - Pr.dr. Vasile Gafton (CARTE) (521) - 15-07-2016
Prolog – introducere şi prezentare             Încă de la bun început, doresc să recunosc faptul şi să dezvălui adevărul că am apreciat întotdeauna, activitatea, bogată, frumoasă, densă, binecuvântată şi consistentă, multiplă, îmbelşugată şi variată a Părintelui Protopop Dr. Vasile Gafton, articolele, interviurile pe care le-a acordat sau discursurile şi predicile pe care le-a susţinut, in diferite împrejurări şi cu diferite ocazii, altfel spus, toată activitatea sa pastoral - misionară, caracterul şi cultura foarte vastă şi solidă de care dispune, de asemenea (şi) dragostea sfinţiei sale pentru cultura, arta şi spiritualitatea autentic...citeste mai mult


Iunie - 2016
Biserica pacatosilor - Pr. Varnava Iankos (CARTE) Biserica pacatosilor - Pr. Varnava Iankos (CARTE) (631) - 21-06-2016
Prezentare: Biserica noastră cinstește și promovează evenimentul sfințeniei. Sfântul este un eveniment istoric, este darul și rodul Sfântului Duh, este acela care-și ridică de bună voie crucea sa umplându-se de harul Preasfântului Dumnezeu. În Biserica noastră sfânt nu este socotit cel nepăcătos sau cel desăvârșit moral, ci acela care a dobândit o legătură cu Dumnezeu, care L-a iubit pe Dumnezeu, s-a legat de El, și Dumnezeu a devenit centrul vieții lui. Biserica nu există ca să-l mângâie pe om pentru problemele lui cotidiene. Biserica nu există ca spațiu al certificării virtuții noastre, Biserica nu există ca să satisfacă promovarea și recunoașterea n...citeste mai mult
Cartea intelepciunii lui Solomon (CARTE) Cartea intelepciunii lui Solomon (CARTE) (392) - 21-06-2016
Prezentare: Cartea Intelepciunii s-a bucurat mult timp de reputatia de a fi cea mai atractiva si mai interesanta carte din corpusul apocrif. Gandirea cat si expresia se situeaza la un nivel inalt; cugetarea este a unui scriitor patruns de un puternic spirit religios, unul care a simtit apasarea si tulburarea vietii si a suferintei, si care totusi a rezistat ispitei de a abandona - asa cum au facut multi dintre coreligionarii sai - credinta sa ancestrala intr-un Dumnezeu al dreptatii. Limbajul este viguros si constructia simpla; impresia ca autorul era foarte familiar cu literatura si filozofia Greciei este tot mai puternica cu cat cartea este studiata mai mult, si acesta nu e lipsit de curajul de a revizui unele dintre credintele tr...citeste mai mult
Doctore, ma doare viata! Despre constientizarea problemelor emotionale - Mirela Pop (CARTE) Doctore, ma doare viata! Despre constientizarea problemelor emotionale - Mirela Pop (CARTE) (272) - 21-06-2016
Prezentare: In volumul de fata, Mirela Pop, medic si psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentala, ne ofera o lectie substantiala de psihologie, dar o face pe un ton degajat, prietenos, iar explicatiile sale sunt pe intelesul cititorului care doreste sa isi inteleaga propria minte, sa se cunoasca mai bine pe sine insusi. Conceputa ca un ansamblu de teme in care sunt abordate diverse probleme de viata sau relationale, cartea este o calauza in explorarea propriei lumi interioare, cea mai fascinanta dintre destinatii. Insotiti de putin umor si de multa sinceritate, inarmati cu dorinta de a afla adevarul despre propria minte, avem ocazia de a privi in fata modurile ingenioase in care adesea ne autosabotam: dorim sa ne vindecam de dep...citeste mai mult
Strania istorie a comunismului romanesc (si nefericitele ei consecinte) - Lucian Boia (CARTE) Strania istorie a comunismului romanesc (si nefericitele ei consecinte) - Lucian Boia (CARTE) (239) - 21-06-2016
Prezentare: „Comunismul a pierdut partida. Comuniştii însă au câştigat-o. E ca şi cum întreaga poveste a comunismului n-ar fi avut alt rost decât acela de a înlocui o clasă dominantă prin alta. Nici un experiment comunist – cel puţin în peisajul european – nu a fost atât de «special» şi cu evoluţii atât de neaşteptate şi de «divergente» precum comunismul românesc. Se va vedea cum ţara cu cei mai puţini comunişti a devenit ţara cu partidul comunist cel mai numeros (în termeni relativi); cum o societate abia atinsă de ideologia comunistă s-a comunizat în profunzime, până într-atât încât s...citeste mai mult
Istorie si taina la Muntele Athos - Vasile Andru (CARTE) Istorie si taina la Muntele Athos - Vasile Andru (CARTE) (294) - 21-06-2016
Prezentare: La Sfantul Munte Athos timpul pare incremenit. Nimic nu se schimba in randuiala locului. Nimic nu se schimba in rituri si ritmuri interioare, de secole… E sarbatoare. Incepem o noua sapta­mana pe Sfantul Munte. Inainte de ora 3 dimineata, bate toaca. Urmeaza o simfonie de clopote. Te scoli intr-o stare de trezie completa, de slavire. Viata se innoieste toata. Clo­potul este un generator de viitor bun. Dangatele rup lega­turile somnului, ale taranei, imbuneaza pe toata lumea, intrezaresti ca-n fiinta este o zare de supra-fiinta. Aceasta mi-a ramas in amintire, mult timp dupa Athos, si acum cand scriu: bucuria de a te trezi, de a te naste pe un pamant al slavei. Imi aminteam cum tatal lui Montaigne il treze...citeste mai mult
Elemente de psihologie ortodoxa - Larisa Sehovtova, Iuri Zenko (CARTE) Elemente de psihologie ortodoxa - Larisa Sehovtova, Iuri Zenko (CARTE) (254) - 21-06-2016
Prezentare: Noua carte a psihologilor ortodocşi din Sankt‑Petersburg, pe care lucrarea Lupta cu patimile i‑a făcut deja cunoscuţi publicului român, se impune prin aceeaşi coerenţă, pre­cizie şi deplinătate a expunerii, comparând şi îmbinând acolo unde este cazul, de o manieră caracteristică, achiziţiile ştiinţei psihologice şi multimilenara experienţă, încuviinţată şi însuflată de Dumnezeu, a asceticii ortodoxe. Atât pentru specialiştii care doresc să‑şi pună cunoştinţele şi talentul în slujba vindecării şi mântuirii sufletelor, cât şi pentru toţi cei ce vor să obţină o perspectivă cât mai completă asupra problemelor sufleteşti...citeste mai mult
Parintele Arsenie Boca - De la Vata de Sus spre Prislop - Daniel Intuneric (CARTE) Parintele Arsenie Boca - De la Vata de Sus spre Prislop - Daniel Intuneric (CARTE) (456) - 21-06-2016
Prezentare: ...După cum prezintă şi autorul acestei cărţi, itinerariul pământesc al Părintelui Arsenie a fost un drum al Crucii în numele lui Hristos, iar locurile în care Părintele a slujit s-au constituit în adevărate centre de formare duhovnicească şi de redeşteptare a fiilor acestui neam binecuvântat de Dumnezeu. Scrierile şi viaţa Părintelui Arsenie au rămas în conştiinţa celor care l-au cunoscut personal, dar şi a celor care l-au descoperit ulterior, asemenea unei noi chemări a aceluiaşi glas al Mântuitorului Iisus Hristos către pocăinţă şi bucurie în Duhul Sfânt, fapt pentru care îndrăznesc să afirm că Părintele Arsenie a fost un adevărat&nbs...citeste mai mult
Evanghelia dupa Pseudo-Matei (CARTE) Evanghelia dupa Pseudo-Matei (CARTE) (374) - 21-06-2016
  Prezentare: Aceasta evanghelie mai este cunoscuta si ca „Evanghelia copilariei dupa Matei”, dar se pare ca titlul ei initial a fost „Carte despre nasterea Fericitei Maria si copilaria Mantuitorului”. Acum, se numeste „pseudo-evanghelie” intrucat cercetatorii sunt de acord, in unanimitate, asupra faptului ca autorul ei nu este evanghelistul cunoscut ca Matei. Acest text repeta, in primul rand, relatarile anterioare cuprinse in „Evanghelia Copilariei dupa Iacov”, care se concentreaza asupra nasterii si consacrarii Fecioarei Maria. La aceasta, se adauga relatarea fugii in Egipt. Evident, aceasta evanghelie a avut o importanta deosebita pentru Biserica Copta din Egipt. De asemenea, a avut...citeste mai mult
Corpul isi aminteste. Psihofiziologia si tratamentul traumei - Babette Rothschild (CARTE) Corpul isi aminteste. Psihofiziologia si tratamentul traumei - Babette Rothschild (CARTE) (320) - 21-06-2016
  Prezentare: Aceasta carte are o valoare inestimabila atat pentru clinicieni, cat si pentru clientii lor, pentru a intelege psihofiziologia traumei si a sti ce sa faca legat de manifestarile ei. Ea face lumina asupra fiziologiei, atragand atentia asupra impactului traumei asupra corpului si a fenomenului de memorie somatica. Se crede acum ca persoanele care au fost traumatizate pastreaza o memorie implicita a evenimentului traumatic in creierul si corpul lor. Aceasta memorie se exprima adesea in simptomatologia tulburarii de stres posttraumatic - cosmaruri, flashback-uri, tresariri si comportamente disociative. In esenta, corpul individului traumatizat refuza sa fie ignorat. In timp ce reduce distanta dintre teoria stiintifica si ...citeste mai mult
Opere 14 - Omilii la Ioan (II) - Sfantul Ioan Gura de Aur (CARTE) Opere 14 - Omilii la Ioan (II) - Sfantul Ioan Gura de Aur (CARTE) (620) - 21-06-2016
  Prezentare: Volumul de faţă cuprinde încă douazeci de omilii şi jumatate (XXI-XLI) din cele optzeci şi opt rostite de Sfântul Ioan Gură-de-aur tâlcuind Evanghelia după Ioan, începând cu a doua parte a Omiliei a XXI-a, omilie pe care, aşa cum arătam în nota asupra ediţiei din volumul anterior, am împarţit-o în două, urmând propriu-zis capitolelor Evangheliei. Tâlcuirile acoperă capitolele II-V, adică aproape un an din propovăduirea Mântuitorului, an dintre două praznice de Paşte iudaic, în care Mântuitorul săvârşeşte primele semne, începând cu cel din Cana Galileii, întâia arătare a Slavei Sale. Detalii ...citeste mai mult


Mai - 2016
Taine si descoperiri in Evangheliile duminicilor - Arh. Vasilios Bacoianis (CARTE) Taine si descoperiri in Evangheliile duminicilor - Arh. Vasilios Bacoianis (CARTE) (321) - 25-05-2016
  Prezentare: Hristos Însuşi ne spune: Cercetaţi Scripturile, că în ele socotiţi a avea viaţă veşnică (In 5, 39). În Evangheliile duminicilor de peste an, explicate cu multă limpezime în cartea de faţă din perspectiva necesităţilor vieţii creştine în lumea contemporană, avem toată darea cea bună (Iac. 1, 17) pe care Dumnezeu o împărtăşeşte îmbelşugat prin cuvântul Său: luminarea minţii, cunoaşterea cea adevărată a celor de trebuinţă, puterea de a îndura încercările şi de a împlini ceea ce avem de făcut în această viaţă, seninătatea şi bucuria păcii duhovniceşti. Citirea acestei lucrări va deschide ochii noştri ca să cuno...citeste mai mult
Hidroterapia. Puterea vindecatoare a apei - Sebastian Kneipp (CARTE) Hidroterapia. Puterea vindecatoare a apei - Sebastian Kneipp (CARTE) (424) - 25-05-2016
Prezentare: Elaborata in urma unei experiente de patruzeci si sase de ani de studiu al calitatilor terapeutice ale apelor si ale plantelor, dar si de folosire propriu-zisa a apei in scopuri vindecatoare, metoda hidroterapiei a traversat numeroase etape succesive de ajustare, rafinare si perfectionare. Lucrarea de fata urmareste sa prezinte mijloacele descoperite in urma rezultatelor concrete obtinute in tratarea si vindecarea celor suferinzi. Este un ghid de folosire a dusurilor, a bailor, a saunei si a diferitelor accesorii pentru baie si sunt descrise principalele tratamente pentru diverse boli cu indicatii asupra precautiilor pe care trebuie sa le luam si a metodelor de vindecare. In general, bolile se pot trata cu apa in patru feluri:...citeste mai mult
Despre suflet si inviere - Sfantul Grigorie de Nyssa (CARTE) Despre suflet si inviere - Sfantul Grigorie de Nyssa (CARTE) (269) - 25-05-2016
Prezentare: DESPRE SUFLET SI INVIERE  In legatura cu problema existentei sufletului, s-au conturat doua abordari filosofice: teoria dualismului, care sustine ca sufletul si corpul sunt de natura diferita, chiar eterogena; teoria monismului, care, confundand sufletul cu trupul, sustine fie ca sufletul e din trup - de unde materialismul - fie ca trupul e din suflet, - de unde spiritualismul. Rezultatul acestor teorii si al cercetarii fenomenelor psihice este urmatorul: sufletul e o substanta nemateriala si independenta de materia vazuta, intrucat actele sufletesti ale omului n-au nici un fel de asemanare cu proprietatile functiilor vitale ale corpurilor organice. De observat ca filozofia reuseste sa spuna doar ca exista un suflet deos...citeste mai mult
O viata fara droguri, 100 de recomandari pentru parinti - Aletha Solter (CARTE) O viata fara droguri, 100 de recomandari pentru parinti - Aletha Solter (CARTE) (350) - 25-05-2016
Prezentare: Tot mai multi adolescenti ajung sa consume substante nocive, asa ca parintii se preocupa din timp sa isi stie copiii pe un curs al vietii fara droguri. Cartea de fata va ajuta sa va pregatiti copiii sa depaseasca tot felul de tentatii si sa faca fata situatiilor riscante care le apar in cale. De asemenea, lucrarea are o abordare inovatoare in ceea ce priveste implicarea parintilor: se concentreaza pe masurile preventive care pot fi urmate in toate etapele si la toate varstele din viata copilului. Oferind instrumente simple, usor de folosit pentru a pune bazele unei fundatii solide pentru ca toti copiii sa poata spune „€žnu” drogurilor, cele 100 de recomandari sunt organizate in functie de grupa de varsta – ...citeste mai mult
Sfantul Ierarh Nicolae, mirul iubirii lui Hristos - Pr. Dr. Ioan Valentin Istrati (CARTE) Sfantul Ierarh Nicolae, mirul iubirii lui Hristos - Pr. Dr. Ioan Valentin Istrati (CARTE) (340) - 25-05-2016
Prezentare: Sfantul Ierarh Nicolae, Arhiepiscop de Mira Lichiei, este unul din cei mai mari sfinti ai Bisericii lui Hristos, fiind venerat pretutindeni. Mii de biserici sunt construite in numele lui, milioane de oameni poarta numele marelui ierarh, si multe categorii sociale sau profesionale il au ca protector. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Altfel despre Parintele Arsenie Boca in convorbiri realizate de Marius Vasileanu (CARTE) Altfel despre Parintele Arsenie Boca in convorbiri realizate de Marius Vasileanu (CARTE) (343) - 25-05-2016
  Prezentare: Volumul de față pune laolaltă o sumă de analize, expertize, idei, opțiuni, frământări, nelămuriri ale unor intelectuali creștini incitați să abordeze o altfel de perspectivă asupra Părintelui Arsenie Boca – de a cărui sfințenie nu se îndoiește niciunul. Am recurs astfel la experiența câtorva oameni punându-le o serie de întrebări, cât mai aspre, frontale, reluând totodată și acele întrebări incomode care persistă de ani buni în spațiul public, referitoare la personalitatea Pr. Arsenie Boca. Este interesant și tonic să rezum aici specializările participanților la această carte: teologie ortodoxă, filosofie, istoria religiilor, ant...citeste mai mult
Cuviosii pustnici din Bucegi Epopeea sfintilor: Jurnalul unor descoperiri sfinte - Pr. Gheorghe Coltea (CARTE) Cuviosii pustnici din Bucegi Epopeea sfintilor: Jurnalul unor descoperiri sfinte - Pr. Gheorghe Coltea (CARTE) (421) - 25-05-2016
  Anul 2015 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, iar în acest context, Părintele Protopop Gheorghe Colţea ne propune o nouă lucrare a sa, care este dedicată ierom. Antonie Munteanu, ierom. Mihail Bădilă şi unui părinte pustnic necunoscut. Cei trei au vieţuit la Mănăstirea de la Peştera Ialomicioarei şi se bucură de o preţuire deosebită în rândul credincioşilor, la multă vreme de la trecerea lor la cele veşnice. Aflând despre viaţa şi activitatea Părintelui Antonie Munteanu, autorul lucrării a plecat pe urmele sale, ajungând la des...citeste mai mult
Vieti si cuvinte de invatatura ale Batranilor contemporani din Grecia (CARTE) Vieti si cuvinte de invatatura ale Batranilor contemporani din Grecia (CARTE) (324) - 25-05-2016
Prezentare: Părintele Amfilohie Părintele Epifanie Părintele Iacov Părintele Iosif Părintele Gheorghe Părintele Filoteu Părintele Porfirie Părintele Paisie Această carte adună în sine cuvinte, poveţe şi vieţi pilduitoare ale unor mari Bătrâni din Grecia, care au trăit şi au adormit în Domnul de‑a lungul veacului al XX‑lea. Scopul nostru a fost să înfăţişăm nişte modele reprezentative ale bogăţiilor duhovniceşti care, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, au fost cultivate şi păstrate chiar şi în vremurile noastre de necredinţă şi de decădere duhovnicească. Acestea sunt menite să aşeze într‑un context concret şi să dea mărturie veridică despre ceea ce multor...citeste mai mult
Ioan este numele lui. Viaţa Sfântului Ioan Botezătorul povestită copiilor - Gina Agapie (CARTE) Ioan este numele lui. Viaţa Sfântului Ioan Botezătorul povestită copiilor - Gina Agapie (CARTE) (1110) - 20-05-2016
        Cele 44 de pagini frumos ilustrate, într-o ediţie deosebită, le dezvăluie copiilor şi părinţilor acestora cine a fost Ioan Botezătorul şi ce a făcut el pentru a  pregăti poporul să-l întâmpine vrednic pe Mântuitorul Iisus. Pune în lumină aspecte surprinzătoare ale predicii sale, aminteşte în ce fel a înţeles Ioan să-l mărturisească pe Mesia. Sunt prezente numeroase detalii privitoare la traiul zilnic şi la viaţa de credinţă a iudeilor din timpul acela. Cartea este bine informată şi însumează multe surse bibliografice. În scopul de a da  lecturii un aspect jucăuş, au fost introduse personaje literare simbolice.  Lansare...citeste mai mult


Aprilie - 2016
Ne vorbeste Parintele Daniel de la Rarau vol. 1 (CARTE) Ne vorbeste Parintele Daniel de la Rarau vol. 1 (CARTE) (514) - 23-04-2016
  Prezentare: - Cum se poate înfăptui unirea Bisericilor? - Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a întemeiat prin Întrupare, Jertfă, Înviere, Înălţare de-a dreapta Tatălui şi trimiterea Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli în ziua Cincizecimii (Faptele Ap. 2,3), o singură Biserică Dumnezeiască, care este trupul mistic al lui Hristos, al cărui cap este (Efeseni 1, 22-23). Creştinii se despart de Hristos prin păcate, iar păcate sunt şi ereziile. Biserica Catolică s-a despărţit prin erezie, în anul 1054 de Biserica întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos. Din Biserica catolică au apărut alte culte protestante. Celelate culte au fost înt...citeste mai mult
Povestiri duhovnicesti - Sfantul Atanasie Sinaitul (CARTE) Povestiri duhovnicesti - Sfantul Atanasie Sinaitul (CARTE) (402) - 23-04-2016
  Prezentare: Scopul Povestirilor este îndoit: pe de-o parte întărirea duhovnicească a monahilor din pustia Sinaiului, pe de cealaltă parte, combaterea Islamului, adus în regiune de invaziile sângeroase ale triburilor arabe convertite la mohamedanism. Anastasie scrie pentru a-i susține pe creștinii prizonieri, evidențiază puterea minunilor (ale sfinților, Sfintei Cruci, Sfintei Euharistii, icoanelor, sfintelor moaște) ca argument al adevărului credinței creștine, căci „nu este altă credință decât numai a creștinilor” (Povestirea II, 10). Credința islamică este în general văzută de Sfântul Anastasie ca fiind inspirată de demoni, o falsă credință/necredinț...citeste mai mult
Duminici de fiecare zi - Pr. prof. dr. Constantin Necula (CARTE) Duminici de fiecare zi - Pr. prof. dr. Constantin Necula (CARTE) (362) - 23-04-2016
Prezentare: Părintele Constantin Necula e un traducător al adevărurilor ultime care, odată descoperit, nu se mai lasă expropiat. Cu un limbaj deconceptualizat de truisme teologice sau formulări standardizate dogmatic, cuvântul său îşi face loc, de ani buni, în inimile celor care Îl caută pe Dumnezeu pre limba lor şi într-un mesaj accesibil (fără a fi deloc facil), destructurat, seducător prin originalitatea şi bunul simţ al vocaţiei mărturisirii. Omilet ca formaţie universitară (în şcoala teologică îşi exersează abilităţile profesorale predând Catehetica şi omiletica), Părintele Constantin face, cu această carte proba predicii-reper, a acelei ziceri care, în ...citeste mai mult
Talcuire cu de-amanuntul la Epistolele Sobornicesti - Sfantul Teofilact al Bulgariei (CARTE) Talcuire cu de-amanuntul la Epistolele Sobornicesti - Sfantul Teofilact al Bulgariei (CARTE) (855) - 23-04-2016
  ​Prezentare: Publicarea tâlcuirilor la Epistolele Sobornicești reprezintă o completare binevenită la celelalte tâlcuiri ale Sfântului Teofilact care au apărut până acum în limba română după 1990: tâlcuirile la cele Patru Evanghelii, Faptele Apostolilor, 1 și 2 Corinteni, Romani, Galateni, Filipeni, Efeseni, Coloseni, rămânând de publicat cele la Tesaloniceni, Tit și 1 și 2 Timotei. De menționat aici că, cu excepția tâlcuirilor la cele Patru Evanghelii, Sfântul Teofilact al Bulgariei care au fost traduse din greaca veche, patristică, a Sfântului Teofilact, de monahii Gherontie și Grigorie (Mitropolitul Grigorie Dascălul de mai târziu),...citeste mai mult
Traditie si teologie in scrierile Sfantului Ioan Casian - Augustine Casiday (CARTE) Traditie si teologie in scrierile Sfantului Ioan Casian - Augustine Casiday (CARTE) (326) - 23-04-2016
Prezentare: „Deși scrierile monastice ale Sfântului Ioan Casian au avut o popularitate constantă, reputația sa (într-o foarte mare măsură cea de autor de teologie) a fost grav compromisă. Lucrarea de față începe cu o evaluare a ideilor convenționale despre Sfântul Ioan Casian și, găsindu-le extrem de defectuoase, oferă prima încercare susținută de reinterpretare a operelor Sfântului Ioan Casian fără a ține cont de polemici depășite. Este necesară o atenție specială în cazul aspectelor hristologice ale antropologiei monastice întâlnite la Sfântul Ioan Casian. În cuprinsul lucrării, se va face referință la contemporanii Sfântului Ioan Casia...citeste mai mult
Viata Parintelui Arsenie Boca povestita copiilor - Andreea Nemes (CARTE) Viata Parintelui Arsenie Boca povestita copiilor - Andreea Nemes (CARTE) (454) - 23-04-2016
Prezentare: Dragii mei, aș vrea să vă spun o poveste! Da, știu! O poveste nu e la fel de captivantă ca un film cu monștrii și nici la fel de amuzantă ca un film în care toată lumea râde și nimeni nu știe de ce. Dar dacă vă spun o poveste adevărată?! Da, una foarte adevărată! E povestea unui copil bun și blând, a unui adolescent perseverent și studios și a unui tânăr smerit și răbdător pe nume Zian. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Ghid pentru o casnicie implinita Pietre de capatai - factori de risc - rugaciuni - Natalia Corlean (CARTE) Ghid pentru o casnicie implinita Pietre de capatai - factori de risc - rugaciuni - Natalia Corlean (CARTE) (519) - 23-04-2016
  Prezentare: Căsnicia e o casă care se construieşte în timp, care are nevoie de îngrijire şi de atenţie. Acest ghid, care îşi propune să ofere câteva instrumente necesare în construirea unei căsnicii împlinite, are două părţi. Prima dintre ele oferă câteva repere de luat în considerare: ce pietre de căpătâi sunt necesare şi care sunt factorii de risc care ameninţă căsnicia. Pentru a vorbi despre acestea am adus laolaltă diverse voci pertinente: duhovnici, psihologi, teologi sau terapeuţi. Autorii sunt în cea mai mare parte ortodocşi din toată lumea (români, americani, greci şi ruşi), dar şi câţiva de alte confesiuni creştine, şi folo...citeste mai mult
Invataturile unei prostituate batrane catre fiul sau handicapat - Savatie Bastovoi (Stefan) - (CARTE) Invataturile unei prostituate batrane catre fiul sau handicapat - Savatie Bastovoi (Stefan) - (CARTE) (661) - 23-04-2016
  Prezentare: O carte așteptată și comentată cu mult înainte de apariție, după ce editorul francez al romanului Iepurii nu mor, de același autor, și-a exprimat dorința de a o publica la Paris. Subiectul cărții a intrigat atît de mult, încît a ajuns să se materializeze într-un film de scurt metraj înainte ca ea să fie terminată. Personajul principal al romanului este un adolescent mort găsit dimineața într-un orfelinat din Republica Moldova. Încercînd să restabilească povestea lui, autorul țese un întreg păienjeniș al societății moldovenești postsovietice. „Subiectul acestui roman pornește de la o întîmplare reală petrecută...citeste mai mult
Invierea Domnului - Povesti si rugaciuni pentru copii (CARTE) Invierea Domnului - Povesti si rugaciuni pentru copii (CARTE) (453) - 23-04-2016
Detalii despre carte / COMANDA  ...citeste mai mult
Inteligenta culinara Arta de a manca sanatos (si cu adevarat bine) - Peter Kaminsky (CARTE) Inteligenta culinara Arta de a manca sanatos (si cu adevarat bine) - Peter Kaminsky (CARTE) (383) - 23-04-2016
  Prezentare: Peter Kaminsky, expert în arta culinară, ne destăinuie cum a slăbit aproape 20 de kilograme și cum și-a menținut greutatea, iar asta preocupându-se de mâncarea bună chiar mai mult – necum mai puțin! Ideea de a ne hrăni sănătos echivalează, pentru mulți, cu supliciul unei mâncări anoste, lipsite de gust, cu strădania de a număra permanent caloriile – în general, cu renunțarea la orice bucurie. Alteori, considerăm sarcina de a ne găti preparate deosebite ca fiind un lux, un răsfăț ce ne depășește mijloacele financiare sau abilitățile în bucătărie. Acum, Peter Kaminsky – care a scris cărți de bucate alături de maeștri bucătari...citeste mai mult


Martie - 2016
Apa vietii - 300 de istorioare cu talc duhovnicesc (CARTE) Apa vietii - 300 de istorioare cu talc duhovnicesc (CARTE) (961) - 26-03-2016
Prezentare: Din nenumăratele întâmplări pilduitoare şi poveşti cu tâlc pe care oamenii iubitori de înţelepciune le-au adunat de-a lungul istoriei de două mii de ani a creştinătăţii oricine poate primi dezlegarea nedumeririlor, întărire în necazuri şi şovăieli, seninătate în mâhniri, ferire de primejdii viitoare, dar şi simpla plăcere a unei lecturi pline de miez şi călăuzitoare la adevăr. Asemenea istorisiri – poveşti adevărate din vieţile marilor nevoitori şi parabole cu înţeles adânc – sunt cuprinse şi în cartea de faţă, ce poate fi citită cu plăcere şi cu folos la orice vârstă şi în orice împrejurări. Detal...citeste mai mult
Isihie si teologie Calea tamaduirii omului in Biserica Ortodoxa - Mitrop. Ierotheos (CARTE) Isihie si teologie Calea tamaduirii omului in Biserica Ortodoxa - Mitrop. Ierotheos (CARTE) (592) - 26-03-2016
Prezentare: Viețuind într‑o societate în care personalitatea este fărâmițată, într‑o societate dominată de zgomot și de imagini ce îl robesc pe om rațiunii, simțurilor și stimulilor din afară, putem înțelege marea însemnătate a acestui mijloc de tămăduire al Bisericii Ortodoxe: isihia (liniștirea) minții. Este calea străbătută de toți prorocii Vechiului Testament, de apostoli, mucenici și mărturisitori, de asceți și cuvioși. Fără isihie‑lucrare niptică, omul nu poate păși împreună cu Hristos pe calea dobândirii slavei Sale și nu poate ajunge la trăirea Tainei Crucii și a Învierii Lui, care exprimă duhul întregii Tradiții isihaste. Cu...citeste mai mult
Sfantul Maslu si alte slujbe de vindecare - Ierom. Petru Pruteanu (CARTE) Sfantul Maslu si alte slujbe de vindecare - Ierom. Petru Pruteanu (CARTE) (551) - 26-03-2016
Prezentare: În ultima vreme slujba Sfântului Maslu a devenit foarte cunoscută şi intens celebrată, însă evoluţia istorică şi complexitatea sa liturgică sunt foarte puțin cunoscute. Ca şi în cazul altor slujbe ale Bisericii, studiul liturgic al Sfântului Maslu nu poate să se limiteze doar la textul actual din Molitfelnic, ci trebuie să analizeze evoluția sa istorică, în decursul căreia întâlnim diferite forme şi practici ale ungerilor cu ulei sfinţit, precum şi numeroase rugăciuni şi rânduieli care au stat la baza slujbei actuale, astăzi date uitării. Pe lângă Maslul terapeutic de astăzi, tradiţia noastră liturgică cunoaşte şi un Maslu penitenţial şi ...citeste mai mult
Carte de intelepciune - Constantin Noica (CARTE) Carte de intelepciune - Constantin Noica (CARTE) (752) - 26-03-2016
Prezentare: Din cele peste 1400 de însemnări cuprinse în Jumalul de idei al lui Noica, au fost alese cele mai frumoase: vorbele de înţelepciune, fragmentele de filozofie „caldă“, mărturisirile. Cititorul acestei Cărţi va deveni poate, pe neştiute, discipolul acelei Şcoli pe care Noica o evocase în Jurnalul filozofic din 1944 – o Şcoală care să dea oamenilor nu lecţii, ci stări de spirit. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Despre demnitatea Europei - Constantin Noica (CARTE) Despre demnitatea Europei - Constantin Noica (CARTE) (378) - 26-03-2016
Prezentare: În marea tradiţie a filozofiei, Noica refuză orice lamentaţie asupra soartei culturii europene. El află un sens pentru toate avatarurile suferite de ea timp de mai bine de două milenii – acela, tocmai, de a fi ştiut să integreze toate experienţele şi, mai ales, de a fi ştiut să propună un model care a sfârşit prin a se impune lumii întregi. Descrierea fenomenologică pe care o face acestui model sfârşeşte printr-un racursiu al istoriei continentului nostru, în care fiecare epocă e aşezată sub semnul unei categorii gramaticale. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Sfantul Ioan Damaschinul despre Islam - Daniel J. Sahas (CARTE) Sfantul Ioan Damaschinul despre Islam - Daniel J. Sahas (CARTE) (505) - 26-03-2016
Prezentare: Sfântul Ioan Damaschinul a fost primul teolog creştin care şi-a asumat o confruntare serioasă şi informată cu – şi în cele din urmă o respingere a – ceea ce reprezintă Islamul. Sentimentul general faţă de Islam era că acesta este o altă erezie iudeo-creştină, cu puternice elemente ariene sau monofizite. Dacă musulmanii prin al lor Qur᾽ān au declanşat un război sfânt împotriva „celor care Îi atribuie lui Dumnezeu asociaţi” – i.e., creştinii care cred în Treime –, bizantinii au contraatacat după modelul Sf. Ioan Damaschinul, considerând Islamul un „înaintemergător al lui Antihrist”, DOP, XVIII. Totuşi, nu se p...citeste mai mult
Cuvantari la vietile sfintilor - vol. 1 Ianuarie si Februarie - Pr. Ilarion V. Felea (CARTE) Cuvantari la vietile sfintilor - vol. 1 Ianuarie si Februarie - Pr. Ilarion V. Felea (CARTE) (364) - 26-03-2016
Prezentare: Tu, iubite cititor, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, caută-ți numele în cartea aceasta, la unul din sfinții Bisericii și învață de la el: cum trebuie să crezi în Hristos , să asculţi de Hristos şi să urmezi pe Hristos. Dacă faci acest lucru de mare folos duhovnicec, osteneala scrierii şi a tipăririi acestei cărţi este răsplătită. Bagă de seamă să nu-ţi faci numele de ruşine, că ai nume de sfânt, şi ţine minte că prin toate mijloacele de sfinţire şi desăvârşire spirituală, Biserica are menirea să nască şi să crească sfinţi. Patria face din oameni cetăţeni, Biserica sfinţi. Biserica are trebuinţă de sfinţi, trăieşte prin sfinţi, forme...citeste mai mult
Mania si terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul Vinul dracilor si painea ingerilor - Gabriel Bunge (CARTE) Mania si terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul Vinul dracilor si painea ingerilor - Gabriel Bunge (CARTE) (609) - 26-03-2016
Prezentare: Părintele schimarhimandrit Gabriel Bunge este deja bine cunoscut publicului românesc drept un mare cunoscător al tradiţiei monahismului răsăritean și unul din cei mai de seamă savanţi actuali specialiști în opera avvei Evagrie Ponticul. Mare nevoitor ca eremit într-o sihăstrie din sudul Elveţiei (Eremo Santa Croce, Ticino), el este și un părinte duhovnicesc îmbunătăţit și căutat. Călăuzit de acest interes practic, de îndrumător duhovnicesc, părintele Gabriel a scris o serie de mici studii dedicate unor teme și aspecte din universul spiritual evagrian extrem de actuale și relevante astăzi pentru omul modern. Ele s-au concretizat în câteva micromonografii consacra...citeste mai mult
Vrednicul Parinte Galeriu - Elis Rapeanu (CARTE) Vrednicul Parinte Galeriu - Elis Rapeanu (CARTE) (398) - 26-03-2016
Prezentare: A fost un om care a făcut totul cu multă dăruire faţă de Biserică şi faţă de poporul român. El a fost solicitat foarte adesea de către tineri, de către intelectuali, de către Frăţia Ortodoxă, de către ASCOR (Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România), de către centre de cultură teologică şi de cultură laică. A răspuns unei chemări, dar, în acelaşi timp, a avut şi bucuria aceasta de a se dărui. Iar bucuria aceasta de a se dărui pentru a întări credinţa altora este o bucurie care a fost cultivată toată viaţa părintelui şi, mai ales, activitatea sa misionară rămâne pentru noi ca o făclie de Paşti, care ne ajută să înţelegem mai bine T...citeste mai mult
Epistola I către Corinteni. Introducere, traducere şi comentariu - Preot dr. Mihai Petian (CARTE) Epistola I către Corinteni. Introducere, traducere şi comentariu - Preot dr. Mihai Petian (CARTE) (894) - 15-03-2016
Întreprinderea curajoasă a Părintelui Mihai Petian, de abordare isagogic-exegetică a Epistolei I Corinteni în spațiul și cu exigențele unei lucrări de doctorat, este vrednică de întreaga noastră apreciere. Luându-și această temă, P. C. Sa a înțeles că un comentariu al Epistolei I Corinteni pentru cititorii noștri de azi va trebui să fie cât mai concentrat cu putință. Ceea ce nu e deloc simplu, dat fiind faptul că ceea ce avem ca model în comentariile apusene cu înalte pretenții științific-academice sunt volume impunătoare, ba chiar, pentru unele din scrierile biblice mari, nici nu mai prea este de conceput a se realiza comentarii într-un singur volum. Este destul s...citeste mai mult
Maria, cea mai strălucită educatoare din istorie - Augusto Cury (CARTE) (1195) - Bibliotecar Daniela-Carmen Sava - 11-03-2016
Cartea de față a apărut la Editura For You, în anul 2011, autorul ei fiind Augusto Cury. Titlul cărții în limba portugheză este Maria: A Maior Educadora Da Historia, traducerea în limba română aparținându-i Georgianei Bărbulescu. Augusto Cury s-a născut la data de 2 octombrie 1958 în Sao Paulo, Brazilia. A terminat Facultatea de Medicină din Sao Jose, Rio Preto. Este scriitor, psihiatru, psihoterapeut și cercetător în domeniul psihologiei. Cărțile sale sunt publicate în peste 40 de țări. Sunt best seller-uri în toată lumea. El a creat proiectul Școala de Inteligență, un proiect revoluționar pentru dezvoltarea inteligenței, calitatea vieții și prevenirea tubură...citeste mai mult
Intoarcerea parintelui Andrei Patrascu - Alexandru Lascarov-Moldovanu (CARTE) Intoarcerea parintelui Andrei Patrascu - Alexandru Lascarov-Moldovanu (CARTE) (408) - 03-03-2016
Prezentare: ... Desprindere de satul acela... „N-au înțeles nici iubirea, nici propovăduirea mea! Zadarnic le-am zis, zadarnic le-am dat pildă.” Biserica satului se înfundă în pâcla uitării. Câte cuvinte înaripate n-au răsunat acolo! Ce chemări calde, ce îndemnuri de foc! Uneori nădejdea părea că se ridică biruitoare. Ochii ascultătorilor priveau cu o curiozitate cercetătoare spre păstorul care, stând în dreptul ușilor împărătești, le grăia din intelepciunea cea fără isprăvire. Pătrașcu, încălzit de aceste priviri, se ridica din nou la lupta „cea sfântă” și îndemnurile porneau pline de avânt și de în...citeste mai mult


Februarie - 2016
Cum sa ne purtam cu fiica adolescenta - Sfaturi pentru parinti (CARTE) Cum sa ne purtam cu fiica adolescenta - Sfaturi pentru parinti (CARTE) (1019) - 26-02-2016
Prezentare: Adolescenţa este o perioadă dificilă de viață și totodată complexă nu doar pentru copiii care se maturizează, ci și pentru părinții acestora. Dezvoltarea organismului copilului, modificările hormonale, pubertatea, formarea personalităţii și formarea spirituală, primii pași către vârsta adultă – toate acestea se dovedesc a fi probleme mai mari ori mai mici, dar decisive, pentru copiii de până mai ieri… Uneori se ajunge la agresivitate, la răzvrătirea adoles­cen­ților față de părinți, la un comportament pe care părinții de cele mai multe ori nu sunt capabili să‑l administreze. Starea de spirit, în această perioadă, se schimbă brusc. Fi­ica iese acum de...citeste mai mult
Enciclopedia simbolurilor religioase si arhetipurilor culturale - Ivan Eseev (CARTE) Enciclopedia simbolurilor religioase si arhetipurilor culturale - Ivan Eseev (CARTE) (464) - 26-02-2016
Prezentare: O noua si impunatoare aparitie editoriala, rod al stradaniilor stiintifice trans si pluridisciplinare ale eruditului lingvist, etnolog si semiotician de la Universitatea de Vest din Timisoara, Ivan Evseev. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Cum sa biruim frica - Dmitry Semenik (CARTE) Cum sa biruim frica - Dmitry Semenik (CARTE) (1043) - 26-02-2016
Prezentare: Frica ne întunecă zilnic viaţa: ne e teamă pentru viaţa şi sănătatea noastră şi a celor apropiaţi, ne e teamă pentru bunăstarea noastră materială, ne e teamă de necazurile neprevăzute, ne e teamă de cele la care ne aşteptăm; ne e teamă de cei ce ne duşmănesc, ne e teamă pentru cei care ne iubesc; ne e teamă de viaţă şi, nu în ultimul rând, ne e teamă de moarte şi de întâlnirea cu ceea ce se află dincolo de aceasta. Ce este de făcut? Cum ne putem apăra inima şi mintea de dureroasa apăsare a temerilor? După cum ne-a obişnuit, autorul caută răs­­­­punsurile oferite de experiențele celor ce se confruntă în mod constant cu probleme sufleteşt...citeste mai mult
Dincolo de ganduri si emotii. Povesti terapeutice pentru copii si preadolescenti - Marilena Cotici, Ana-Georgiana Marinković (CARTE) Dincolo de ganduri si emotii. Povesti terapeutice pentru copii si preadolescenti - Marilena Cotici, Ana-Georgiana Marinković (CARTE) (1217) - 26-02-2016
Prezentare: 68 pagini color „Dincolo de gânduri şi emoţii” prefigurează terapia sub formă de poveste, oferind noi moduri de comunicare şi relaţionare cu lumea înconjurătoare pentru copiii şi preadolescenţii care se exteriorizează cu dificultate. Suportul ilustrativ, extrem de sugestiv, pe care îl oferă cartea de faţă, a fost testat pe grupuri de copii de diferite vârste. La vârsta preşcolară şi nu numai, acesta are un impact deosebit, deoarece copilul călătoreşte cu ochii minţii în poveste, iar prin vizual reuşeşte mai bine să facă parte din poveste. Ilustraţiile, prin expresivitatea şi claritatea cu care sunt redate emoţiile trăite de fiecare personaj, au rol ş...citeste mai mult
Idealul educational in pedagogia crestina Clement din Alexandria, Sfantul Ioan Gura de Aur, Fericitul Augustin (CARTE) Idealul educational in pedagogia crestina Clement din Alexandria, Sfantul Ioan Gura de Aur, Fericitul Augustin (CARTE) (960) - 26-02-2016
  Prezentare: Idealul educaţional creştin îşi propune, dincolo de idealurile subordonate, legate de fericirea, pacea şi ordinea socială din această lume, transcenderea limitelor vieţii puse de moarte prin împreună‑lucrarea omului cu harul divin. A iubi la infinit lumea cu viaţa ei, fără o raportare la Creator, nu înseamnă altceva decât a iubi moartea. Creat după chipul lui Dumnezeu şi în vederea asemănării cu acesta, omul a fost aşezat în lume ca stăpân al creaţiei. Drumul spre asemănarea cu Dumnezeu, un drum al libertăţii interioare, este parcursul pe care şi‑l propune orice ideal pedagogic creştin. Cărările pe care ajungem însă la Dumnezeu sunt variate...citeste mai mult
Sfantul Mare Mucenic si cuvios Efrem cel Nou - Marturii ale minunilor savarsite in zilele noastre - vol. 2 (CARTE) Sfantul Mare Mucenic si cuvios Efrem cel Nou - Marturii ale minunilor savarsite in zilele noastre - vol. 2 (CARTE) (541) - 26-02-2016
Prezentare: De ce omul confortului se apropie cu căldură sufletească de un sfânt a cărui viaţă sufletească pare greu de asimilat, de conceput chiar? Dumnezeu permite lucrul acesta ca omul să înţeleagă. Când omul trăieşte în tot confortul, uneori Dumnezeu îi ia acest confort. Acesta este şi cazul Greciei de azi. Acum li s-a luat grecilor confortul, prin îngăduinţa Domnului, pentru a se apropia de ajutorul unui Sfânt. Cei care au o nevoie mai mare, au şi un gol interior mai mare. Vidul interior este proporţional cu nevoia, dar chiar şi omul confortului are probleme. Darurile materiale nu oferă liniştea, pentru că omul este icoana Domnului şi doar prin Dumnezeu acesta poate să-...citeste mai mult
Cu taxiul pe strazile orasului - Monahia Porfiria (CARTE) Cu taxiul pe strazile orasului - Monahia Porfiria (CARTE) (414) - 26-02-2016
Prezentare: In viata mea, de-a lungul timpului, am avut diferite profesii. De la decoratoare pana la om de afaceri. Nu spun ca nu le-am iubit si pe acestea, dar slabiciunea mea a fost intotdeauna masina si lumea multa in jurul meu. Puteam sa stau ore in sir in masina si sa calatoresc. Niciodata singura... Nu sufeream linistea desavarsita. De aceea am socotit o buna idee sa lucrez si ca sofer de taxi. Ca sprijin in materializarea dorintei mele a fost tatal prietenei mele, care era propietarul unei astfel de companii. Scriind aceasta carte, in afara celor pe care le-am avut in memorie, m-au ajutat scurte insemnari ce le tineam in calendarul meu, pe cand ma intorceam de la serviciu acasa. Intamplarile consemnate sunt toate adevarate, fara str...citeste mai mult


Ianuarie - 2016
Lumina Evangheliei - Pr. Prof. Vasile Mihoc (CARTE) Lumina Evangheliei - Pr. Prof. Vasile Mihoc (CARTE) (1038) - 28-01-2016
Exegezele din acest volum se vor a fi, în primul rând, un ajutor pentru preoți la împlinirea misiunii lor sfinte de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Ele și sunt ancorate puternic în acest cuvânt, evitând orice diluare oratorică. Alcătuite de un profesor de Studiul Noului Testament, aceste exegeze reflectă în special - cum o arată titlul însuși al cărții - perspectiva exegezei biblice. Pe de altă parte, deși bazate pe analiza exegetică, aceste exegeze sunt dezvoltări tematice. Ele și au, fiecare, un titlu, care indică tema tratată în special în abordarea respectivă. Temele, capitole ale credinței cea "dată sfinților o dată pentru totdeauna" (...citeste mai mult
Apa vie a Evangheliei (CARTE) Apa vie a Evangheliei (CARTE) (608) - 28-01-2016
Semnul ca omul se afla in Adevar este aflarea lui sub harul divin.  Niciodata nu va fi despartit de Duhul Sfant omul aflat in lucrare harica.  Acesta este contextul in care convorbirea dintre femeia samarineanca si Hristos se refera la problema rugaciunii si a mantuirii. Desi avea in fata o femeie, Iisus i Se descopera acesteia prin cuvant: "Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine"(In. 4, 26).  Lumea insasi intra in dialog cu Dumnezeu prin aceasta convorbire intre samarineanca si Hristos.  Un dialog care ne da de gandit... Parintele Calistrat Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Teologie ortodoxa si stiinta - Pr. Razvan Andrei Ionescu (CARTE) Teologie ortodoxa si stiinta - Pr. Razvan Andrei Ionescu (CARTE) (829) - 28-01-2016
Pornind de la o călătorie istorică în viaţa Bisericii, am putut indica modul în care Sfinţii Părinţi, începând de la perioada Apologeţilor, au ştiut să asume provocarea dialogului cu reprezentanţii culturii ştiinţifice şi filosofice din timpul lor, iar afirmarea şi recunoaşterea competenţelor celor două abordări, teologică şi ştiinţifico-filozofică, le evidenţiază discernământul. Astfel, metodologia selectivă a Sfinţilor Părinţi ne pare astăzi ca normativă, aceasta ar trebui să se repete la fiecare epocă: inculturaţia Evangheliei, purificarea culturii, denunţarea ideologiilor care falsifică raporturile dintre teologie şi ştiinţă, transfigurarea lumii (inclusiv cea a oam...citeste mai mult
Opere complete I - Sfantul Ioan Damaschin (CARTE) Opere complete I - Sfantul Ioan Damaschin (CARTE) (719) - 28-01-2016
Volumul I al Operelor Complete ale lui Ioan Damaschin, editie bilingva. Volumul contine primele doua parti ale operei lui principale Izvorul Cunoasterii, anume Dialectica si Despre eresuri. Introducerea, notele si traducerea au fost facute de Adrian Tanasescu (traducatorul principal), Cornel Coman si Cristian Chivu. Detalii despre carte / COMANDA  ...citeste mai mult
Scara Duhului - Părintele Calistrat (CARTE) Scara Duhului - Părintele Calistrat (CARTE) (875) - 28-01-2016
"Omul ca iarba, zilele lui ca floarea campului; asa va inflori."(Ps. 102, 15) Asa canta de demult Psalmistul, vazand si intelegand ca omul nu poate, sarmanul, nicicum sa opreasca neinfranta curgere a clipelor care izvorasc una din alta si se revarsa fara incetare... Taina de necuprins cu mintea, trecerea timpului a pus asupra "trestiei ganditoare" care e omul povara intrebarii despre rostul ultim al acestei treceri.  Nu intamplator Scriptura ne vesteste ca vom da socoteala de timpul pierdut in desert. Parintele Calistrat. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Cuvinte pentru viata sufletului. Predici si indrumari duhovnicesti - Sfantul Ioan Maximovici (CARTE) Cuvinte pentru viata sufletului. Predici si indrumari duhovnicesti - Sfantul Ioan Maximovici (CARTE) (925) - 27-01-2016
Lopata este în mâinile Domnului. Cu lopata se aruncă semințele și paiele; paiele le împrăștie vântul, iar semințele cad la picioarele Stăpânului și sunt strânse în jitnițe, în timp ce paiele sunt lăsate deoparte sau arse. Întâlnirea cu Domnul este inevitabilă și trebuie să ne pregătim pentru ea. Păcatele noastre sunt paiele care sunt mistuite la această întâlnire. Trebuie ca, din vreme, să facem singuri judactă cu noi înșine și noi înșine, pregătindu-ne pentru această întâlnire, trebuie să ne desprindem de paie, să mistuim paiele păcatelor prin pocăință. Ori se mistuie ele singure, ori împreună cu ele se mistui...citeste mai mult
Să nu preferi nimic iubirii lui Hristos (vol. 2) - Schiarhim. Ioachim Parr (CARTE) Să nu preferi nimic iubirii lui Hristos (vol. 2) - Schiarhim. Ioachim Parr (CARTE) (1524) - 27-01-2016
Măsura tuturor lucrurilor pe care le facem trebuie să fie iubirea. Nu sentimentalismul, nu sentimentele, ci iubirea adevărată. Iar iubirea adevărată este întotdeauna dorinţa ca oamenii pe care îi iubim să trăiască în bunăstare, în prosperitate. Ne este foarte greu să înţelegem asta. Pentru că avem impresia că, dacă iubim ceva sau pe cineva, trebuie să posedăm acel lucru sau acea persoană. Să ne agăţăm de acel om şi să nu-l mai lăsăm. Dar, după cum ştiţi, aşa ceva este imposibil. Iubirea este eliberare, nu robie. Dacă iubim un om, nu putem să-l posedăm. Trebuie să-i permitem să fie el însuşi. Dacă nu se întâmplă aşa, înseamnă că iubim în el ...citeste mai mult
Carte de rugăciuni şi îndrumător de spovedanie (CARTE) Carte de rugăciuni şi îndrumător de spovedanie (CARTE) (1189) - 20-01-2016
  Rugăciunea este cea mai tainică lucrare a omului credincios şi unitatea de măsură a vieţii sale duhovniceşti. Rugăciunea este, fără îndoială, expresia cea mai înaltă a dragostei faţă de Dumnezeu, aşa încât putem spune că Îl iubim pe Dumnezeu atât cât ne rugăm. ÎPS Serafim Joantă, Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală și de Nord Detalii despre carte / COMANDA                   Cuprins   ÎPS Serafim Joantă, Îl iubim pe Dumnezeu atât cât ne rugăm / 5 Povăţuire. Locul de rugăciune. Candela. Căţuia. Metani...citeste mai mult


Decembrie - 2015
Ne vorbeste Parintele Cleopa (vol. 19) (CARTE) Ne vorbeste Parintele Cleopa (vol. 19) (CARTE) (985) - 20-12-2015
Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Ochii prin care vedeam cerul. În memoria parintelui Arsenie Papacioc (CARTE) Ochii prin care vedeam cerul. În memoria parintelui Arsenie Papacioc (CARTE) (707) - 20-12-2015
Inima noastră trebuie să fie mereu liberă pentru Hristos. Să fim liberi, că dragostea numai în libertate se desăvârșește. De ce trebuie să iubești pe vrăjmașii? Pentru că numai așa te poți elibera. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Despre smerenie - Alexandru Lascarov-Moldovanu (CARTE) Despre smerenie - Alexandru Lascarov-Moldovanu (CARTE) (520) - 20-12-2015
Să ne cercetăm cugetul şi inima, fiule Fortunat, şi rugând pe îngerul nostru paznic, să fie cu noi, să păşim spre poarta de aur, cea strâmtă, şi care ne va duce în cetatea Smereniei. Căci, cu adevărat, fiule Fortunat, Smerenia este poarta care, prin strâmtimea ei, ne poate duce la „păşunea cea aleasă”, adică în înţelesul ei înalt, la „mântuire”. Să ne smerim, fiule Fortunat, şi lepădând de la noi şi cele de pe urmă „umflări” ale îngâmfării noastre, ale iubirii de sine, ale trufiei, să intrăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, în cetatea Smereniei! Dacă vom privi, fiule Fortunat, în viaţa celor cu adeva...citeste mai mult
Amintiri din Siberia - Margareta Spanu-Cemartan (CARTE) Amintiri din Siberia - Margareta Spanu-Cemartan (CARTE) (2013) - 20-12-2015
Niciun roman şi niciun film artistic nu vor fi în stare să redea vreodată calvarul siberian, infernul bolşevic prin care au trecut poporul nostru şi atâtea alte popoare subjugate de satana roşie. Margareta Spânu-Cemârtan este una din victimele criminalului regim stalinist. Iar tragicul ei destin reprezintă imaginea dramei întregii Basarabii. Întâlnim în "Lupii", care sunt o faţă opusă luminoasei copilării descrise de Ion Creangă, pagini tulburătoare pe care le putea aşterne pe hârtie numai un suflet ale cărui frumuseţe şi puritate au fost adânc rănite în copilărie şi adolescenţă. Jilăvindu-mi-s-au ochii şi inima citind, bunăoară, episodul c...citeste mai mult
Strajerii Ortodoxiei Luptele monahilor pentru apararea Ortodoxiei - Arhim. Vasilios Papadakis (CARTE) Strajerii Ortodoxiei Luptele monahilor pentru apararea Ortodoxiei - Arhim. Vasilios Papadakis (CARTE) (558) - 20-12-2015
Lucrarea de față vine să arate că monahii nu numai că au luptat și s-au jertfit pentru credința ortodoxă și adevăr, dar foarte adesea au fost principalii, dacă nu chiar singurii lor apărători. Aveau, desigur, cu adevărat, o mare dragoste și dăruire față de viața de liniște, își dedicau cea mai mare parte din timp rugăciunii, se distingeau prin smerenie, supunere, blândețe și ascultare, dar toate acestea nu înseamnă că erau făpturi lipsite de voință sau „oi necuvântătoare”! Ascultători ai cuvântului evanghelic, monahii n-ar fi putut urma niciodată unor păstori care „nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sar pe aiurea”, căci i-ar fi socotit „...citeste mai mult
Frumusetea care va salva lumea - Ieromonah Ioan Bute (CARTE) Frumusetea care va salva lumea - Ieromonah Ioan Bute (CARTE) (579) - 20-12-2015
Pentru a constata starea de sănătate a unei societăţi e suficient să îi faci o radiografie, privind cu mare atenţie la tarabele şi rafturile ticsite cu tot felul de publicaţii, şi îţi dai seama nu numai cât de suferindă este ci şi de ce terapie i s-ar potrivi. Este o realitate tristă de care nu mai ţine nimeni seama. Piaţa este interesată numai de câştig şi omul numai de consum. Dar rămâne totuşi o realitate. Deşi majoritatea românilor, văzând oferta pieţii, a cam pierdut gustul cititului, situaţia nu este totuşi atât de disperată câtă vreme mai există şi nonconformişti care nu ţin pasul nici cu moda şi nici cu cerinţele pieţii.  (Pr. conf. dr. Ion ...citeste mai mult
Adu-ti aminte de dragostea cea dintai (Apoc.2, 4-5). Cele trei perioade ale vietii duhovnicesti in teologia Parintelui Sofronie - Arhim. Zaharia Zaharou (CARTE) Adu-ti aminte de dragostea cea dintai (Apoc.2, 4-5). Cele trei perioade ale vietii duhovnicesti in teologia Parintelui Sofronie - Arhim. Zaharia Zaharou (CARTE) (414) - 20-12-2015
Arhimandritul Zaharia Zaharou, unul din cei mai apropiaţi ucenici ai Părintelui Sofronie, a avut privilegiul şi binecuvântarea de a vieţui mulţi ani alături de fericitul Stareţ şi de a fi părtaş învăţăturii acestuia, atât celei scrise, cât mai ales celei transmise prin viu-grai. Multe din temele duhovniceşti despre care a învăţat Părintele Sofronie nu au fost formulate în scris, ele fiind scoase la iveală de către Părintele Zaharia, pentru a întregi opera nepreţuită a Stareţului. Una dintre aceste teme, cea privitoare la cele trei perioade ale vieţii duhovniceşti, este oferită acum cititorului împreună cu explicaţii şi lămuriri folositoare. De-a lungul cărţii, ...citeste mai mult
Dionisie Areopagitul mistagogul - o lectura monahala - Alexander Golitzin (CARTE) Dionisie Areopagitul mistagogul - o lectura monahala - Alexander Golitzin (CARTE) (517) - 20-12-2015
"Dionisie Areopagitul - o lectură monahală" reuşeşte o dublă performanţă: oferă o interpretare de ansamblu a fascinantei şi controversatei gândiri a Corpusului Dionisian în lumina tradiţiei ascetico-liturgice a mediului pe care-l exprimă şi, totodată, propune o soluţie plauzibilă identităţii enigmaticului său autor, identificat pe baza conexiunilor sale cu mediul creştinismului sirian. Caracterizat de o originalitate uimitoare şi de o fidelitate remarcabilă faţă de tradiţia gândirii patristice, precum şi de o mare familiaritate cu gândirea neoplatonismului târziu, Corpusul Dionisian apare aici ca o structură coerentă şi unificată, al cărei centru şi pivot e tratatul Desp...citeste mai mult
Mic dictionar isihast - Ierom. Ghelasie Gheorghe (CARTE) Mic dictionar isihast - Ierom. Ghelasie Gheorghe (CARTE) (413) - 20-12-2015
Taina în Sine a Misticii Euharistice este, pentru părintele Ghelasie, Taina întrupării FIULUI. Prin aceasta accedem la memoria de Rai şi trecem spre starea eshatologică de înveşnicire în unirea liturgică, neamestecată şi nedespărţită, cu DUMNEZEU Cel UNUL în TREIME. Precizările terminologice înfăţişate de părintele de la Frăsinei în acest volum, plecând de la „categoriile de REVELAŢIE", oferă o cheie de înţelegere a acestei viziuni mistice. Accentul este pus pe o înscriere filială a întregii creaţii, materiale şi spirituale, în chipul iconic al fiinţei, cel ce conferă făpturii identitate, integritate şi orientare spre împlinir...citeste mai mult


Noiembrie - 2015
Lupta cu patimile. Metode ascetice si psihologice (CARTE) Lupta cu patimile. Metode ascetice si psihologice (CARTE) (426) - 28-11-2015
Cartea de faţă reprezintă prima lucrare publicată în România care tratează cuprinzător şi amănunţit problema patimilor şi a vindecării lor din dubla perspectivă a moştenirii patristice şi a achiziţiilor psiholo­­giei contemporane. Aparţinând colectivului So­cietății psihologilor ortodocşi „Sfântul Teofan Zăvorâtul” din Sankt Petersburg, ea cuprinde lă­muriri de care cei ce se străduiesc să ajungă la mântuire în condiţiile lumii contemporane au nevoie pentru a înţelege mecanismele pătimaşe şi a le combate cu succes în viaţa de zi cu zi. Lucrarea acestui grup de psihologi an­co­rați în tradiția Bisericii ne ajută sa...citeste mai mult
In mijlocul tinerilor. Repere pentru indrumarea grupurilor de tineret in Biserica - Preot Nicolae Nicău (CARTE) In mijlocul tinerilor. Repere pentru indrumarea grupurilor de tineret in Biserica - Preot Nicolae Nicău (CARTE) (938) - 28-11-2015
Adolescentul este considerat o persoană „în criză”, preocupat de căutarea propriei identităţi şi de găsirea locului său în această lume. În aceste momente destul de dificile, tânărul are nevoie de multă înţelegere, susţinere şi ajutor, care să-i fie oferite cu multă dragoste dar şi cu prudenţă. Pentru ca adolescentul, care se revoltă împotriva fiecărei încercări de a-i impune ceva, să simtă că cineva vrea să-l înţeleagă, să-l asculte şi să-l ajute. Ţelul acestui ajutor este ca tânărul să devină fericit şi liber; sau, exprimându-ne prin cuvintele Domnului Hristos, „să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug” (In 10,10). Ti...citeste mai mult
Moartea si viata de dincolo de mormant - Dimitrios Athanasiou (CARTE) Moartea si viata de dincolo de mormant - Dimitrios Athanasiou (CARTE) (713) - 28-11-2015
Taina morţii şi viaţa de dincolo de mormânt l-au preocupat întotdeauna pe om. Apostolul Pavel ne descoperă că „este rânduit oamenilor ca o dată să moară, iar după aceea să fie judecata” (Evrei 9, 27). Moartea este despărţirea sufletului de trup şi este ceva inevitabil pentru fiecare om. Iar evenimentele care preced sau care succed această despărţire sunt misterioase şi de nedescris. Moartea nu este un eveniment firesc pentru om, şi de aceea omul n-o poate accepta, tocmai fiindcă moartea n-a provenit de la Dumnezeu. Moartea este rezultatul, consecinţa păcatului lui Adam şi al Evei. Dacă omul n-ar fi păcătuit, n-ar fi împărăţit pe pământ moartea, care este cel mai mare vra...citeste mai mult
Vechiul Testament in talcuirea Sfintilor Parinti (XV) - ISAIA - Pr. Ioan Sorin Usca (CARTE) Vechiul Testament in talcuirea Sfintilor Parinti (XV) - ISAIA - Pr. Ioan Sorin Usca (CARTE) (913) - 28-11-2015
Seria de tâlcuiri verset cu verset ale cărţilor Vechiului Testament, continuată prin volumul de faţă, se întemeiază cu precădere pe marele tezaur exegetic al patristicii răsăritene, dar aduce, de câte ori este cazul, şi precizări istorice şi filologice de dată recentă. Autorii îmbină rigorile teologiei cu exigenţele culturii actuale, oferind un valoros instrument de lucru adresat mai ales seminariştilor şi studenţilor în Teologie, dar şi intelectualităţii creştine în general. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Cum sa ne spovedim dupa indreptarul celor zece porunci si al fericirilor - Arhim. Ioan Krestiankin (CARTE) Cum sa ne spovedim dupa indreptarul celor zece porunci si al fericirilor - Arhim. Ioan Krestiankin (CARTE) (476) - 28-11-2015
Cartea de faţă este rodul experienţei duhovni­ceşti a unei vieţi binecuvântate de-a lungul căreia pururea-pomenitul părinte Ioan Krestiankin, unul dintre cei mai mari duhovnici ruşi ai ultimei jumătăţi de veac, a mângâiat, întărit şi vindecat sufletele împovărate de greutăţile, încercările şi mâhnirile vieţii pământeşti. Dedicată unuia dintre momentele cele mai im­por­tan­te ale vieţii creştine – fără de care nu putem primi iertarea păcatelor şi nu ne putem afla liniştea sufletească –, această scriere aparte, pătrunsă de marea dragoste şi delicateţe a unui adevărat părinte duhovnicesc, ne învaţă de ce spovedania îns...citeste mai mult


Octombrie - 2015
Microfonul cu prieteni - Pr.prof.dr. Constantin Necula (CARTE) Microfonul cu prieteni - Pr.prof.dr. Constantin Necula (CARTE) (552) - 26-10-2015
În efortul acesta minunat de a vorbi cu prietenii îți faci prieteni. Doi ani de zile, prin îngăduința lui Dumnezeu, în colaborare cu Radio Trinitas – „un radio pentru sufletul Dumneavoastră” –, am invitat la o stare de vorbă o serie de prieteni din diferite domenii, dedicați cunoașterii lui Dumnezeu și propovăduitori ai Lui dinaintea semenilor, buni profesioniști ori tineri studenți și preoți la început de carieră, pentru a-i face cunoscuți credincioșilor din Biserica noastra. Feedback-ul a fost minunat, o altă salbă de prieteni bucurându-mă și bucurându-se de darul cel mai important: bucurarea Bisericii. Veți citi cuvintele unor oameni minunați. Cu r&ac...citeste mai mult
Libertate si mantuire - Pr.prof.dr. Constantin Necula (CARTE) Libertate si mantuire - Pr.prof.dr. Constantin Necula (CARTE) (1052) - 26-10-2015
Hristos Domnul, când ne cheamă, nu ne cheamă de azi pe mâine. Ne cheamă întotdeauna şi de-acum, până-n vecie, voia Domnului să fie . Iar singura libertate prin care poţi să învii este să asumi libertatea şi voia lui Dumnezeu ca fiind voia ta. Preţul libertăţii noastre nu-i plătit de noi; preţul libertăţii noastre e plătit de Hristos. De fiecare dată! E cel mai mare Creditor al nostru. Şi e Creditorul nostru pentru că a asumat omenirea noastră cu totul, cu totul şi cu totul. Fără să facă rabat, fără să Se smiorcăie, fără să-Şi găsească motive să iasă din ecuaţia mântuirii noastre. El este prima cunoascută a mântuirii noastre, un Hristos pe Cruce! Libertatea d...citeste mai mult
Cuvinte de aur (vol. VIII). Durerea omeneasca - Sf. Ioan Gură de Aur (CARTE) Cuvinte de aur (vol. VIII). Durerea omeneasca - Sf. Ioan Gură de Aur (CARTE) (655) - 26-10-2015
"Caci intristarea cea dupa Dumnezeu aduce pocainta, fara parere de rau" (II Corinteni 7, 10). Deci, fie ca v-ati indurerat pentru pacatele voastre, fie pentru pacate straine, sunteti vrednici sa primiti nenumarate laude. Pentru ca, atunci cand cineva se indurereaza pentru pacatele straine, arata inima apostolica si-l urmeaza pe cel sfant care spunea: "Cine este slab, si eu sa nu fiu slab? Cine se sminteste si eu sa nu ard?" (II Corinteni 11,29). Dar cand se indurereaza pentru pacatele sale, a stins pedeapsa pentru indrazneala ca le-a facut si prin tristetea aceasta s-a facut pe sine mai sigur pentru cele viitoare. De aceea si eu, vazand ca sunt smeriti si suspinati si ca va loviti fetele, m-am bucurat intelegant rodul di...citeste mai mult
Pollyanna, jocul bucuriei - Eleanor H. Porter (CARTE) Pollyanna, jocul bucuriei - Eleanor H. Porter (CARTE) (1370) - 26-10-2015
Romanul Pollyanna, jocul bucuriei - primul volum din serie - a avut parte de un succes enorm chiar de la prima sa publicare în America și se numără printre puținele cărți traduse în aproape toate limbile lumii care au fost iubite de cititorii de toate vârstele cu o pasiune ce i-a conferit eroinei prin­cipale statutul de simbol al bucuriei și al speranței. Întrupând în Pollyanna singura bucu­rie lăuntrică autentică, cea de sorginte biblică (Pollyanna a învățat secretul descoperirii aces­teia de la tatăl ei, un misionar creș­tin sărac), ce e capabilă să cultive inocența uma­nă, pre­gătind-o pentru veșnicie, autoarea ne oferă un exemplu mi­nunat, nece...citeste mai mult
Am cunoscut un sfant - Arsenie Boca - Lelia Marcu (CARTE) Am cunoscut un sfant - Arsenie Boca - Lelia Marcu (CARTE) (1052) - 26-10-2015
Ucenicii Părintelui Arsenie se află în toată lumea! Făclia acestui mare sfânt arde peste tot! Privirea Părintelui trece barierele timpului şi ne dă toată nădejdea de care avem nevoie în aceste vremuri tulburi... şi putere... multă, multă putere: puterea ce vine din credinţa în Unul, Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos! Amin. Lelia Marcu cu adâncă metanie... celui pe care l-am cunoscut a fi Sfânt: Arsenie Boca! Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult


Septembrie - 2015
Jurnal de razboi 1918 - Maria, regina Romaniei (CARTE) Jurnal de razboi 1918 - Maria, regina Romaniei (CARTE) (497) - 23-09-2015
În primăvara anului 1918, România e prăbuşită. Pacea separată, pe care fusese nevoită să o accepte în urma defecţiunii ruseşti, a mutilat-o teritorial, înrobind-o totodată economic şi anulându-i independenţa politică. Cine ar fi putut să întrevadă răsturnarea care avea să se petreacă pe frontul de Vest în partea a doua a anului? La doi paşi de ceea ce ar fi putut fi pentru ea victoria definitivă, Germania cedează şi pierde complet partida. România înfrântă, aproape nimicită, se află acum în tabăra învingătorilor. Austro-Ungaria dispare de pe harta Europei. Bucovina şi Transilvania se unesc, la rândul lor, cu ţara. Din ideal, Româ...citeste mai mult
Predica de pe Munte (Matei 5, 7) - Ulrich Luz (CARTE) Predica de pe Munte (Matei 5, 7) - Ulrich Luz (CARTE) (740) - 23-09-2015
Ulrich Luz (n. 23 februarie 1938) este teolog elvețian și profesor la Universitatea din Berna. S-a născut la Mannedorf și a studiat teologia protestantă la Zurich, Gottingen si Basel. Între anii 1972-1980 a predat Noul Testament la Gottingen, apoi, din 2003, a devenit profesor la Berna. Multe din cercetările lui s-au îndreptat către Evanghelia după Matei, iar activitatea lui a fost încununată cu șapte titluri de Doctor Honoris Causa. "Lucrarea prof. Urlich Luz trece dincolo de granițele unei simple exegeze de specialitate, acoperind și un areal de referință spiritual-practic și de influență a textului sfânt la viața creștină, în desfășurarea sa istorică, fapt care o și particulariz...citeste mai mult
Imagini si simboluri - Mircea Eliade (CARTE) Imagini si simboluri - Mircea Eliade (CARTE) (477) - 23-09-2015
„Redescoperirea valorii cognitive a simbolului de către Europa Occidentală s-a produs în momentul în care aceasta nu mai este singura «creatoare de istorie», când cultura europeană, în loc să se claustreze într-un provincialism sterilizant, se vede constrânsă să ia în consideraţie şi alte căi de cunoaştere, cu alte scări de valori decât ale sale. În această privinţă, toate descoperirile şi curentele succesive având legătură cu iraţionalul, cu inconştientul, cu simbolismul, cu experienţele poetice, cu artele exotice şi nonfigurative etc. au ajutat indirect Occidentul, pregătindu-l pentru o înţelegere mai vie, deci mai profundă, a valor...citeste mai mult
Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală - Anca Manolache (CARTE) Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală - Anca Manolache (CARTE) (599) - 23-09-2015
„Titlul acestei cărți poate fi înșelător. Cititorul ar putea crede că are dinainte o lucrare de pură istorie culturală, o culegere de documente și analize, menite să devină un omagiu pios, comemorativ, adus unor grupuri de intelectuali care, în vremuri neprielnice, au încercat să-și păstreze chipul și să-și urmeze vocația. În realitate, e vorba de o reconstrucție erudită, dar intens simpatetică, a unui «model» de viață spirituală atemporal. E vorba despre modul în care se nasc întâlnirile purtătoare de destin, despre farmecul – și rigorile – drumului tatonant spre cunoaștere, despre comuniune, împreună-căutare, dramă lumească și sper...citeste mai mult


August - 2015
Ce-mi puteti face daca va iubesc?! Eseu confesiv despre Ioan Alexandru - Dan C. Mihailescu (CARTE) Ce-mi puteti face daca va iubesc?! Eseu confesiv despre Ioan Alexandru - Dan C. Mihailescu (CARTE) (501) - 30-08-2015
„Îi datoram aproape dureros această carte. I-o datorez demult, nu doar dinspre începutul anilor `90, când era (încă o dată şi tot mai sălbatic) ţinta ironiilor şi neînţelegerilor multora („Ce caută ăsta cu crucea în Parlament ?!”), şi când puteam, în sfârşit, spune totul, ci tocmai dinspre finele anilor '70 ai veacului trecut. Firește că rândurile de acum se vor inclusiv o penitență. Una tardivă și fragilă, e drept, dar nu mai puþin sinceră și încercănată sufletește.“ „Cursul Eminescu şi seminariile de ebraică ale lui Ioan Alexandru erau un havuz de credinţă, cultură şi înţelepciune. Ani de-a r&acir...citeste mai mult
Plăcerea şi durerea (vol. 2) - Curatirea mintii de patimi - Arhimandrit Evsevios Vittis (CARTE) Plăcerea şi durerea (vol. 2) - Curatirea mintii de patimi - Arhimandrit Evsevios Vittis (CARTE) (1133) - 27-08-2015
Mintea curăţită este cea eliberată de diverse patimi care pentru minte sunt ca o tină, sunt noroi. Ea poate fi întinată prin imagini, închipuiri, reprezentări, cugetări ori gânduri. Acestea din urmă o fac să fie concentrată spre cele pământeşti şi stricăcioase, ele devenind singurul conţinut al ei, de care se alipeşte în final ca şi cum ar constitui unica realitate. La astfel de patimi care vin să întineze mintea face referire Ioan Damaschin: „necinstirea , reaua credinţă - erezia sau oricare altă credinţă, blasfemia , osândirea/critica aspră , clevetirea , întristarea iraţională , frica , laşitatea , slava deşartă , mândria , ipocrizia , minciuna , ne...citeste mai mult
Practica isihastă - Ieromonah Ghelasie Gheorghe (CARTE) Practica isihastă - Ieromonah Ghelasie Gheorghe (CARTE) (1039) - 26-08-2015
Specificul Filocalic Carpatin extinde Teologia Icoanei într-o Mistică a Icoanei, ca evidențiere Mistică în umbra căreia se face și Teologia ei. De aici reiese un „complex Mistic” al Icoanei, tot așa de bogat ca și „compexul Teologic”. 1. Practica Isihastă este Chipul Vieţii Duhovniceşti Creştine. 2. Viaţa Duhovnicească înseamnă „Trăirea VIE a LEGĂTURII cu DUMNEZEU”, peste Viaţa proprie şi individuală. 3. Sunt mulţi care consideră pe DUMNEZEU doar ca pe „Ceva DIVIN” şi Spiritual, ce menţine şi dă Viaţă Făpturilor, ca o „LEGE” din adâncul tuturor, faţă de care trebuie să „răspunzi” cu „respectarea chipurilor S...citeste mai mult
Puterea dragostei - Nikolai Afanasiev (CARTE) Puterea dragostei - Nikolai Afanasiev (CARTE) (455) - 26-08-2015
Paginile care alcătuiesc această carte constituie concluziile scrierii mai ample a părintelui Nikolai Afanasiev, Biserica Duhului Sfânt. Prima parte a ei, publicată în limba română în anul 2008 tot la editura Patmos, explică în ce constă slujirea laicilor sau a mirenilor în Biserică și cum se manifestă preoția împărătească a credincioșilor. Partea a doua, încă nepublicată la noi, se referă la slujirea preotului și a episcopului. Iar cartea de față constituie concluzia lucrării de o viață a părintelui Nikolai Afanasiev. În ultimul capitol al cărții sale Biserica Duhului Sfânt, intitulat "Puterea dragostei", cunoscutul profesor de la Institutul Sa...citeste mai mult


Iunie - 2015
Evloghite! Un ghid al pelerinului in Grecia (vol.1) - Maica Nectaria McLees (CARTE) Evloghite! Un ghid al pelerinului in Grecia (vol.1) - Maica Nectaria McLees (CARTE) (528) - 28-06-2015
Am scris această carte în semn de mulţumire şi ca o necesitate – mulţumire adusă lui Dumnezeu, prietenilor şi familiei mele, pentru că mi-au dat prilejul de a mă adânci în bogăţia duhovnicească a Greciei ortodoxe; din necesitate, pentru că acesta este ghidul pe care mi l-am dorit atât de mult în primul meu pelerinaj. Sfintele locuri şi sfinţii care au vieţuit acolo sunt zugrăviţi în linii largi − bogăţia detaliilor din răstimpul celor două milenii de sfinţenie creştină este prea mare, oferind doar o privire fugară asupra acestor „podoabe din coroana Împărăţiei”. Am inclus destinaţii de pelerinaj interesante din punct de vedere istoric, hagiografic...citeste mai mult
Constiinta dogmatica si viata duhovniceasca in gandirea parintelui Sofronie Saharov - ierom. Nathanael Neacsu (CARTE) Constiinta dogmatica si viata duhovniceasca in gandirea parintelui Sofronie Saharov - ierom. Nathanael Neacsu (CARTE) (521) - 28-06-2015
Viaţa creştinului, potrivit arhimandritului Sofronie, se defineşte, mai mult decât prin manifestările ei exterioare, prin experienţele interioare din planul duhului. Din acest motiv, cuviosul era reţinut în ceea ce priveşte descrierea aspectelor exterioare ale vieţii sale. Considera mai importantă predispoziţia lăuntrică ce stă la baza faptelor fiinţei umane, structura internă a mişcărilor exterioare, istoria interioară a omului, istorie de ordin spiritual. Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Calauza rugatorului ortodox - piedici, ispite si apropierea de Dumnezeu pe calea rugaciunii - Arhim. Serafim Alexiev (CARTE) Calauza rugatorului ortodox - piedici, ispite si apropierea de Dumnezeu pe calea rugaciunii - Arhim. Serafim Alexiev (CARTE) (517) - 28-06-2015
Călăuza rugătorului ortodox – piedici, ispite și apropierea de Dumnezeu pe calea rugă­ciunii – un prețios îndrumar de rugăciune al arhimandritului Serafim Alexiev – este ilustrată cu alese sfaturi și exemple adunate cu trudă din operele Sfinților Părinți, autorul situându-se cu adâncă modestie în rândul ucenicilor acestora. Ziditoarele cugetări ale teologului bulgar, pildele vii și accesibile, bazate pe o bogată experiență duhovnicească, fac din cartea de față un ghid de neînlocuit pentru orice creștin ortodox de astăzi, care caută să aibă o legătură vie cu Dumnezeu printr-o părtășie de rugăciune cu Acesta, cerându-I pururea: „Doamne, &ici...citeste mai mult
Parintii Bisericii despre razboi si stagiul militar - Dragos Dasca (CARTE) Parintii Bisericii despre razboi si stagiul militar - Dragos Dasca (CARTE) (606) - 28-06-2015
„Participarea creştinului la orice fel de război vine în vădită opoziţie cu credinţa sa. Dar şi tolerarea nedreptăţii ce se face celor nevinovaţi este culpabilă.” Această concluzie cu valoare de aforism a lui Georgios Mantzaridis exprimă cel mai bine atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de război şi stagiul militar. Biserica se opune participării creştinilor la războaie de cucerire însă încuviinţează satisfacerea serviciului militar şi participarea la războiul pentru apărarea patriei. Fiindcă subiectul acestui volum îl reprezintă opinia Părinţilor Bisericii din toate veacurile despre problema războiului, în particular, şi serviciul militar, în general, am ales să...citeste mai mult
Sbornicul - culegere despre rugaciunea lui Iisus (CARTE) Sbornicul - culegere despre rugaciunea lui Iisus (CARTE) (1163) - 28-06-2015
Este o realitate faptul că noi nu știm să ne rugăm (Romani 8, 26), că de obicei rugăciunile nostre sunt pragmatice și necurate, că în ele sunt amestecate dorințe trupești a căror împlinire ne-ar aduce vătămare. Rugăciunile noastre, chiar în forma lor curată, în cea mai mare parte sunt slabe, lipsite de viață și, prin urmare, fără efect. Cum pot deveni rugăciunile noastre puternice și pline de viață? Cum se poate reaprinde focul în cădelnița sufletului nostru și cum suflarea de sus a harului dumnezeiesc menține aprins acest foc? Toate aceste lucruri încearcă să ni le deslușească lucrarea de față, pe care o reedităm într-un singur volum și o numim Sbornicul. Culeger...citeste mai mult
Un portret al omului - Sfantul Nectarie de Eghina (CARTE) Un portret al omului - Sfantul Nectarie de Eghina (CARTE) (526) - 28-06-2015
„Cât de nobil a fost creat omul! Cât de mult i-a nimicit păcatul capacitățile, iar ignoranța l-a umilit! Dar lucrurile nu stau așa! Omul a fost plăsmuit nobil și trebuie să rămână nobil. Și ce dacă unii s-au pervertit cu totul? Și ce dacă unii și-au disprețuit originea nobilă? Oare nu îi contrazice pe aceștia însăși existența omului? Oare nu spiritul său le dă pe față greșeala? Oare nu-l recunoaște întreaga creație ca pe o ființă sublimă și oare nu i se supune ea? Da, omul este o făptură sublimă și nimic nu se poate compara cu el.” Sfântul Nectarie, Mitropolit de Pentapole *** Sfântul Nectarie deține intuiția și capacitatea spirituale de a p...citeste mai mult


Mai - 2015
DVD - 7 cuvinte - povestea unui biruitor - Gheorghe Calciu ( A.N. Zagorodnai) (CARTE)) DVD - 7 cuvinte - povestea unui biruitor - Gheorghe Calciu ( A.N. Zagorodnai) (CARTE)) (680) - 21-05-2015
"7 Cuvinte" este povestea unui om care a petrecut 21 de ani de închisoare, trecând prin experienţe limită. Un documentar artistic despre viaţa Parintelui Gheorghe Calciu, un itinerar de la durerea care nimiceşte la dragostea mai mare decât moartea. Un film de Andrei Neoiţă Zagorodnâi. Coproducători: Abis, Legenda Film & Co.  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Copii in catusele Siberiei - Spiridon Vangheli (CARTE) Copii in catusele Siberiei - Spiridon Vangheli (CARTE) (703) - 21-05-2015
Dragă copile, am scris această carte cu sufletul sfâşiat de durere. De ce am scris-o? Ca să arăt cât de crunt a fost regimul totalitar? Nu numai. Am vrut să-i vezi pe compatrioţii noştri în altă lumină. Ei au rămas Oameni în cele mai straşnice împrejurări. Adu-ţi aminte de fierarul care a ales moartea, dar a desferecat fereastra ca să nu se înăbuşe copiii în vagon. Adu-ţi aminte de mătuşa Vasilica: ea a cerut să i se dea un termen dublu de închisoare, numai să nu rămână Olguţa fără mamă. Dar tatăl Olguţei? El a riscat să apere un om în lagăr şi ce moarte groaznică a avut! Adevăraţi eroi tăcuţi ai neamului... De la ei, până şi de la copi...citeste mai mult
Necunoscutii din Heidelberg - Virgil Gheorghiu (CARTE) Necunoscutii din Heidelberg - Virgil Gheorghiu (CARTE) (555) - 21-05-2015
Am început să lucrez pentru serviciile secrete comuniste din data de 23 august 1944. Ziua ocupării țării mele de către Armata Roșie. O dată ușor de reținut, ziua ocupației fiind decretată sărbătoare națională a României, ce se celebrează, obligatoriu, pe întreg teritoriul țării. Şefi de state din lumea întreagă trimit la această dată lungi telegrame la București, felicitându-i călduros pe români pentru că au fost ocupați de Armata Roșie. La Paris, la Londra, la Bonn, la New York, în toate capitalele lumii, șefi de guvern și miniștri participă la recepții somptuoase, organizate de ambasadele României. Cu paharul de șampanie în mână, își expri...citeste mai mult
Zile albe, zile negre. Memorii - Nichifor Crainic (CARTE) Zile albe, zile negre. Memorii - Nichifor Crainic (CARTE) (1760) - 21-05-2015
„Sentimentul care mă stăpânește în această clipă sărbătorească e recunoștința caldă față de Domniile-Voastre care, alegându-mă membru al Academiei Române, mi-ați poleit numele cu suprema distincție la care poate să ajungă în țara noastră un mânuitor de cuvinte... Cazul meu e acesta din urmă. Copil desfăcut nici eu nu știu cum din cea mai anonimă umilință rurală, intrând în altă lume, unde nu puteam să am nici rude și nici ocrotitori, umbră de gând nu m-a ispitit vreodată că voi ajunge umăr la umăr cu savanții, cu erudiții și cu plăsmuitorii de vrăji olimpice ai României. Socotindu-mi viața trăită, am certitudinea că mâna nevă...citeste mai mult
The Spiritual Warfare with the World, Flesh and Devil - Father Arsenie Boca (CARTE) The Spiritual Warfare with the World, Flesh and Devil - Father Arsenie Boca (CARTE) (927) - 20-05-2015
A New Spiritual Order The New Man Who Is Jesus? Jesus formulates a new spiritual order in man. Because He has integrated Himself into the human nature, He is always alive. He comes as supreme living being in us, as a supreme being and as infinite possibility of perfection. “Or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you? – unless indeed you fail to meet the test!” (2 Corinthians 13: 5). “It is no longer I who live, but Christ Who lives in me.” (Galatians 2: 20) “…my little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you!” (Galatians 4: 19). Clement of Alexandria says: “God has made Himself man so that you may know how...citeste mai mult


Aprilie - 2015
Conceptul alimentului integral. RETETE - Centrul Medical NATURALIA (CARTE) Conceptul alimentului integral. RETETE - Centrul Medical NATURALIA (CARTE) (918) - 30-04-2015
Cartea acesta este o carte simplă care se adresează publicului larg. Pentru că trăim într-un spațiu al culturii și civilizației creștine, următoarele pagini expun igiena alimentației conformă cu versetele din Noul Testament. Cartea pledează pentru o revenire la o alimentație ancestrală. Dr. Pavel Chirilă  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Cuvintele catre tineri - Pr. Gheorghe Calciu - Dumitreasa (CARTE) Cuvintele catre tineri - Pr. Gheorghe Calciu - Dumitreasa (CARTE) (843) - 30-04-2015
Am ocolit în titlul acestui volum denumirea consacrată Şapte cuvinte către tineri, deoarece astăzi seria respectivă implică de fapt nouă texte, celor şapte cuvinte rostite efectiv (în 1978) adăugându-li-se nu doar vechiul cuvânt suplimentar, ci şi un nou cuvânt de dată mai recentă. Desigur, cititorii vor ţine seama de momentul şi de scopul în care predicile mai vechi au fost concepute, în plin regim ceauşist, ca reacţie împotriva dărâmării bisericilor şi a educaţiei ateiste a tinerelor generaţii. Aceasta nu înseamnă cîtuşi de puţin că mesajul lor n-ar mai fi unul actual: pe lângă interesul "documentar", valoarea lor intrinsecă (spir...citeste mai mult
Cand copilul nu asculta - Tatiana L. Sisova (CARTE) Cand copilul nu asculta - Tatiana L. Sisova (CARTE) (651) - 30-04-2015
Copilul nu ascultă... Problemă veche de când lumea. Cum să facem deosebire între capriciu şi criza de nervi pe care o provoacă suprasolicitarea? Copiii trebuie lăudaţi? Dacă răspunsul este da, în ce fel? Ce pedepse sunt acceptabile? Cum să educăm simţul răspunderii la copii? De ce unora le e greu să‑şi accepte propriul copil, deşi, bineînţeles, îl iubesc şi câteodată îi dedică toată viaţa lor? Şi, lucrul cel mai însemnat, cum să îmbinăm tradiţia cu contemporaneitatea? Cum să nu ne abatem de la concepţiile ortodoxe cu privire la educarea copiilor fără a cădea în extreme? Răspunsuri la aceste întrebări şi la multe altele veţi afla în n...citeste mai mult
Patrimoniu brancovenesc pe intelesul tuturor - Adriana Scripcariu (CARTE) Patrimoniu brancovenesc pe intelesul tuturor - Adriana Scripcariu (CARTE) (837) - 27-04-2015
Album color Sirul de ani pe care istoricii il numesc "epoca brancoveneasca" se afla chiar in mijlocul istoriei Tarilor Romane. Monumentele si obiectele de pret pastrate de atunci, pe scurt, patrimoniul brancovenesc nu poate fi insa inteles decat privind in urma, la cele lasate de stramosii celor de atunci. La fel, depanand filmul vremurilor ce au trecut pana azi, imaginea poate fi clara doar daca avem lectia brancoveneasca bine inteleasa. Este, daca vrei, ca un miez al istoriei noastre. De aceea imi doresc sa pot zugravi epoca intr-un fel cuceritor, asa cum simt ca este patrimoniul brancovenesc. As vrea sa iti pot descoperi viata care palpita in spatele pietrelor reci, a picturilor afumate, a icoanelor batrane, a manuscriselor cu ...citeste mai mult
Ajutor! Ma plictisesc in biserica. Cum sa participam cu toata fiinta noastra la Sfanta Liturghie - Pr. David R. Smith (CARTE) Ajutor! Ma plictisesc in biserica. Cum sa participam cu toata fiinta noastra la Sfanta Liturghie - Pr. David R. Smith (CARTE) (512) - 27-04-2015
„În anumite zile de sărbătoare sau Duminica, atunci când părintele vorbeşte, şi vorbeşte, şi vorbeşte într-o predică pe care nu o poţi înţelege, sau când corul sau cântăreţul de la strană par să intoneze fals o cântare care nu se mai termină – ce-ţi trece atunci prin minte? Dacă recunoşti că te plictiseşti, oare nu te va face acest lucru să nu mai vrei să mergi la biserică? Nu, nu se va întâmpla aceasta. Nu se va întâmpla fiindcă faptul că eşti uneori plictisit spune ceva despre tine, nu despre Biserică. Iar tu te poţi schimba. Nu poţi scurta Sfânta Liturghie, dar poţi împlini ceva înlăuntrul tău care face ca tim...citeste mai mult
Trupul omului - potir al trupului Domnului - Monahia Siluana Vlad (CARTE) Trupul omului - potir al trupului Domnului - Monahia Siluana Vlad (CARTE) (477) - 27-04-2015
„Domnul vine la noi în Sfânta Liturghie, aşa cum ne-a făgăduit, şi ni Se dăruieşte nouă şi ni Se dăruieşte ca Taină. Taină a tainelor. Prin Sfânta Împărtăşanie primim focul care arde şi curăţă rădăcina din care cresc buruienele păcatului: iubirea pătimaşă de sine concretizată în iubirea de confort psihosomatic şi de slavă deşartă, slavă de oameni. Aici primesc acest foc. Am săvârşit astfel prima parte a conlucrării cu harul: primirea lui cu pregătirea necesară. Acum urmează cea de a doua parte acestei sinergii: curăţirea trupului şi a sufletului meu devenite potir al Trupului şi Sângelui Domnului. De acum mă centrez pe nevoinţa de a curăţa acest po...citeste mai mult
Vocatie si responsabilitate in slujirea preoteasca - Pr. prof. Ene Braniste (CARTE) Vocatie si responsabilitate in slujirea preoteasca - Pr. prof. Ene Braniste (CARTE) (601) - 27-04-2015
"Părintele Ene Braniște a fost un profesor erudit și un bun liturg, slujind la Sfântul Altar cu evlavie și solemnitate, trăind prezența misterului divin în mijlocul poporului dreptcredincios. Nu a avut copii, dar a format mulți ucenici care au devenit ierarhi, profesori sau buni preoți de parohie, știind să pună în evidență profunzimea teologică și frumusețea spirituală pe care le conține viața liturgică ortodoxă". Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult


Martie - 2015
Duhul deşertăciunii şi pecetea interioară - Părintele Spiridon (CARTE) Duhul deşertăciunii şi pecetea interioară - Părintele Spiridon (CARTE) (821) - 31-03-2015
Mai important decat cum primim harul, este cum il pierdem, ca sa putem sa nu-l risipim, sa-l ajutam sa creasca si sa rodeasca in sufletul nostru.Astfel, vom fi mereu intr-o stareimatura, fara rod, nu vom cunoaste ortodoxia sau chiar ne vom lupta impotriva ei. Sa luam aminte la urmatoarea pilda: sa presupunem ca mergem la cineva care ne da un ban, dar avand buzunarul rupt, acesta cade si ajungand acasa vedem ca nu mai avem nimic. Si iarasi alergam sa luam un ban, iar omul acela bun, plin de bunavointa ne da iarasi un ban, pe care il pierdem in acelasi fel. Si, dupa multi ani oare ne va fi de vreun folos ca ne-au trecut prin mana atatia si atatia bani, daca noi suntem fara nimic? Oare nu se vor ridica unii care sa defaime insusi pe cel care i...citeste mai mult
Părintele Petroniu de la Prodromu (CARTE) Părintele Petroniu de la Prodromu (CARTE) (944) - 28-03-2015
Parintele Petroniu a fost un om mare. A fost aspru cu sine si cu ceilalti. Era nevoitor. Era tacut. Avea rugaciunea. Mai vorbeam cu dansul cele duhovnicesti. A fost un om care L-a iubit pe Dumnezeu. Bineinteles ca si Dumnezeu l-a iubit pe dansul. A tinut fraul. A tinut regula. Sa fie pace. Sa fie punctualitate. Calugarul sa fie ca un ostas, ca un militar pregatit mereu de lupta. Asa a fost el si asa ne-a invatat si pe noi. Si foarte bine este asa. Foarte bine!. Era foarte tacut. Nu prea vorbea. Numai daca il solicita cineva. Nici atunci nu era predispus, dar vorbea. El vorbea cu Dumnezeu. Asa era el. Lucrul acesta il spunea: Cautati-L pe Iisus, El este ascuns in poruncile Sale. Sa iubesti pe Dumnezeu si pe semenul tau. Parintele Iulian de ...citeste mai mult
Sfântul Efrem cel Nou, vindecătorul celor care suferă de boli incurabile. Mărturii şi rugăciuni de folos (CARTE) Sfântul Efrem cel Nou, vindecătorul celor care suferă de boli incurabile. Mărturii şi rugăciuni de folos (CARTE) (924) - 28-03-2015
Prin rostirea cu umilință a numelui Sfântului Efrem, în chip tainic suntem făcuți părtași la toate pătimirile, dar și la slava Sfântului, tot așa cum el s-a făcut părtaș atât Patimilor, cât și slavei Învierii Mântuitorului Hristos prin rostirea neîncetată a rugăciunii lui Iisus, întru care numele Fiului lui Dumnezeu lucrează cu mare putere în ființa celui care îl poartă. Această unire duhovnicească, săvârșită prin rostirea numelui Domnului ori al Sfinților, nu numai că are puterea să ne treacă peste hotarele lumii văzute, ci îi deschide omului ochii într-o realitate mai presus de fire, care însă nu își dezvăluie cut...citeste mai mult
Sănătate cu mâncăruri de la Mănăstiri din Muntele Athos şi din România (CARTE) Sănătate cu mâncăruri de la Mănăstiri din Muntele Athos şi din România (CARTE) (872) - 28-03-2015
Experienta in arta culinara am dobandit-o in Sfantul Munte Athos, la Manastirea Sfantul Pavel si la Schitul Romanesc Lacu, dar si la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei din Romania, iar o mica parte lucrand la bucatarii din Maroc, Spania si Germania. Dintre atatea feluri de mancare pe care le-am pregatit, am ales pentru dumneavoastra ceea ce am crezut ca va intereseaza.  Am eliminat carnea, deoarece in Sfantul Munte Athos si la unele manastiri din Romania nu se consuma deloc.  Am eliminat, de asemenea, rantasurile si prajelile, dar si sarea de lamaie, care stim ca dauneaza.  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Părintele Teofil - orbul care l-a văzut pe Dumnezeu - Dosarul de Securitate al Duhovnicului Bucuriei (CARTE) Părintele Teofil - orbul care l-a văzut pe Dumnezeu - Dosarul de Securitate al Duhovnicului Bucuriei (CARTE) (715) - 28-03-2015
"Părintele Teofil Părăianu este un om foarte inteligent, are o memorie fenomenală, care s-a dezvoltat în lipsa vederii. Aceasta l-a ajutat ca la studiile făcute peste tot să fie printre primii. Ca monah este foarte conștiincios, are o credință limpede, este altruist, modest, venitul ce-l dobândește ca drept de autor, precum și jumătate din salar îl depune în casa de obște a mănăstirii. Ai lui nu-i pretind să-i ajute, fiindcă au din ce trai și sunt toți sănătoși. Ca păreri negative se observă și la părintele Teofil, aceeași lipsă, ca și la părintele Serafim, lipsa elementului politic în predicile ce le ține. Conținutul predicilor sale e strict teologie, privind exclusiv m&aci...citeste mai mult
RUGĂCIUNEA DE TOATĂ VREMEA - cea mai puternică rugăciune şi cea mai uşor de zis (CARTE) RUGĂCIUNEA DE TOATĂ VREMEA - cea mai puternică rugăciune şi cea mai uşor de zis (CARTE) (1396) - 28-03-2015
Volumul este un ghid pentru cei care vor să avanseze în viaţa spirituală folosind Rugăciunea lui Iisus – această armă duhovnicească asemănată cu o sabie care izbuteşte să taie tot răul din noi şi dimprejur. Plecând de la un scurt istoric şi câteva îndrumări teoretice, cartea oferă cititorului sfaturi practice de la duhovnici şi monahi români – repere excelente pentru trăirea acestei Rugăciuni. Cuprins Pe scurt: Istoria şi importanţa rugăciunii de toată vremea Isihasmul, expresie autentică a spiritualităţii ortodoxe - Arhim. Prof. Vasile Prescure / 7 1. Istoria isihasmului 2. Doctrina isihastă a. Harul divin b. Rugăciunea minţii şi lumina dumnezeiască 3. Isih...citeste mai mult


Februarie - 2015
Cugetari despre sufletul nemuritor - Arhim. Ioan Krestiankin (CARTE) Cugetari despre sufletul nemuritor - Arhim. Ioan Krestiankin (CARTE) (589) - 28-02-2015
CUPRINS Insemnarea editorului rus .............................................. 5 Despre originea sufletelor omenesti Pr. Dr. Grigorie Diacenko, Din sfera tainicului .................... 7 Duhul: partea superioara a sufletului omenesc Din scrierile Sfantului Teofan Zavoratul ............................... 11 Prin Duhul Sfant tot sufletul viaza... Din convorbirile Sfantului Serafim de Sarov cu Motovilov despre telul vietii crestine ............................... 15 Despre harul darului Duhului Sfant ........................... 21 Sufletul Din predicile mitropolitului Krutitkului si Kolomenskului, Nicolae Iarusevici ................................... 23       Sufletul ................................................citeste mai mult
Părintele Arsenie Boca - Cărarea Împărăţiei şi Psaltirea lui David - vol. 2. Cuvinte de folos cu privire la Psalmi. Rugaciuni pentru diferite trebuinte (CARTE) Părintele Arsenie Boca - Cărarea Împărăţiei şi Psaltirea lui David - vol. 2. Cuvinte de folos cu privire la Psalmi. Rugaciuni pentru diferite trebuinte (CARTE) (1335) - 28-02-2015
Calea, prin care l-a invatat si l-a curatit Dumnezeu pe David, regele-prooroc, ne-a lasat-o scrisa. E Psaltirea. Toate cuvintele Psaltirii dovedesc cunostinta cea din patanie, sau invataturile din durere, singura cale care poate invata ceva pe oameni.  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
In pustiul lumii. Crestin in secolul XXI - Simeon Kraiopoulos (CARTE) In pustiul lumii. Crestin in secolul XXI - Simeon Kraiopoulos (CARTE) (539) - 28-02-2015
Lucrul de capatai asupra caruia revine Parintele Simeon in aceasta carte este acela al lepadarii de sine si al urmarii lui Hristos. Ceea ce se cere omului nu este sa framante cu mintea lui prea mult, sa nadajduiasca in stradaniile lui, oricate vor fi fiind, ci tocmai sa iasa din captivitatea propriei sale minti, din nadajduirea in propriile sale puteri si eforturi, din propria sa judecata, din propriile sale criteria, si sa mearga dupa Hristos, sa se aseze in ceata celor merg dupa El, Ii urmeaza Lui. Omul nu va reusi sa se imbunatateasca singur. Gestul esential pe care trebuie sa-l faca este tocmai acela de a parasi iluzia ca poate sa faca el ceva pentru sine si de a se incredinta lui Hristos, asa cum este, pacatos, cazut, neputincios, slab...citeste mai mult
Sanatate cu mancaruri de la Manastiri din Muntele Athos si din Romania - Tudor Osiac (CARTE) Sanatate cu mancaruri de la Manastiri din Muntele Athos si din Romania - Tudor Osiac (CARTE) (753) - 28-02-2015
Experienta in arta culinara am dobandit-o in Sfantul Munte Athos, la Manastirea Sfantul Pavel si la Schitul Romanesc Lacu, dar si la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei din Romania, iar o mica parte lucrand la bucatarii din Maroc, Spania si Germania. Dintre atatea feluri de mancare pe care le-am pregatit, am ales pentru dumneavoastra ceea ce am crezut ca va intereseaza.  Am eliminat carnea, deoarece in Sfantul Munte Athos si la unele manastiri din Romania nu se consuma deloc.  Am eliminat, de asemenea, rantasurile si prajelile, dar si sarea de lamaie, care stim ca dauneaza.  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult


Ianuarie - 2015
Sindromul cesăfac Cum să-ţi alegi calea în viaţa in funcţie de darurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu - Ierom. Savatie Baştovoi (CARTE) Sindromul cesăfac Cum să-ţi alegi calea în viaţa in funcţie de darurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu - Ierom. Savatie Baştovoi (CARTE) (905) - 31-01-2015
Viața nu este o cale ferată și oamenii nu sînt trenuri. Cei care își imaginează viața ca pe un număr exact de gări prin care trebuie să treacă greșesc. De multe ori oamenii regretă că într-un moment sau altul al vieții nu au făcut alegerea corectă și că asta le-a dat peste cap întreaga viață, dar acest raționament este fals. Unora ca aceștia li se adresează înțeleptul Solomon cînd zice: „Nu spune niciodată: cum se face că zilele cele de altădată au fost mai bune decît acestea? –, căci nu din înţelepciune întrebi una ca aceasta”.  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Părintele Arsenie Boca la Mănăstirea Prislop în epoca torţionarilor comunişti (1948-1959) (CARTE) Părintele Arsenie Boca la Mănăstirea Prislop în epoca torţionarilor comunişti (1948-1959) (CARTE) (1178) - 31-01-2015
„De pe acum ni se pregătesc dosarele. La urmă ne vor executa pe toţi.” (Părintele Arsenie BOCA) Cartea prezintă activitatea desfăşurată de către Părintele Arsenie Boca la Mănăstirea Prislop în epoca torţionarilor comunişti (1948-1959), de la venirea sa în misiune pastorală până la lichidarea în şapte serii a personalului monahal şi desfiinţarea Prislopului din ordinul Securităţii. Cartea se bazează şi prezintă documente inedite din: Arhivele Mănăstirii Prislop (1948-1959) din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, valorificate şi prezentate pentru prima oară în lucrarea de față, Arhivele Naţionale ale României– fondul Ministerului şi Departamentului Cultelor, doc...citeste mai mult
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Cele dintai si cele de pe urma in dialog - Pr. Ioannis Skiadaresis (CARTE) Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Cele dintai si cele de pe urma in dialog - Pr. Ioannis Skiadaresis (CARTE) (983) - 31-01-2015
Cele douăsprezece capitole cuprinse în volumul de faţă constituie rodul studiului îndelungat al cărţii Apocalipsei care, pe de o parte, încheie Canonul Sfintei Scripturi, însă pe de altă parte ne face să ne îndreptăm privirile spre orizontul larg, eshatologic, strălucitor şi tot mai apropiat nouă. Lucrare profetică şi, în acelaşi timp, apocaliptică, cartea se oferă unor lecturări diferite, dăruindu-ne multe lucruri. Noi am lecturat-o din punct de vedere ecleziologic, savurându-i plenitudinea arhitecturală, structura filologică şi tehnica de redactare şi închinându-ne cu evlavie în faţa nenumăratelor imagini şi simboluri şi a realităţilor la care aceste...citeste mai mult


Decembrie - 2014
Traditie bizantina si influente apusene în ERMINIE - Pr. Daniel Corîu (CARTE) Traditie bizantina si influente apusene în ERMINIE - Pr. Daniel Corîu (CARTE) (970) - 11-12-2014
O critica iconologica a lui Fotie Kontoglu (1895 – 1965)  „În timp ce caracterul artei religioase apusene este narativ şi istoric, cel al iconografiei ortodoxe este liturgic şi dogmatic. Această scriere sfântă (aghiografie) este una din artele sfinte prin care se lucrează arătarea în privirea credincioşilor a ,,tainei lui Dumnezeu - Tatăl şi a lui Hristos, întru care sunt ascunse toate vistieriile înţelepciunii şi ale cunoştinţei”(Col. 2, 3). De aceea, fiecare dintre sfinţii ce sunt pictaţi de iconarii Răsăritului, are propriul lui model (tipar), întocmai ca și așa numitele ,,scene’’, icoane în care sunt înfățișate evenimente din V...citeste mai mult
Sfinții isihaști români - teologi ai harului dumnezeiesc - Pr. Daniel Corîu (CARTE) Sfinții isihaști români - teologi ai harului dumnezeiesc - Pr. Daniel Corîu (CARTE) (940) - 11-12-2014
Nicodim de la Tismana, Vasile de la Poiana Marului, Paisie de la Neamt, si învatatura isihasta a Sfântului Grigorie Palama Cartea cuprinde o analiza teologică și dogmatică a scrierile sfintilor Nicodim de la Tismana, Vasile de la Poiana Marului si Paisie de la Neamt, din perspectiva invataturii isihaste a Sfantului Grigorie Palama. ,Uneori, aşadar, celui ce este aşa îi vine şi o sudoare de la multa căldură care se face în trup, şi atunci se mişcă plecând de la inimă lucrarea dumnezeiască, ridicând parcă foaia inimii şi mişcând mintea plecând de la cele mai dinăuntru ca una lipită de însăşi lucrarea dumnezeiască, astfel încât ea strigă des: «Iisuse...citeste mai mult
Puterea rugăciunii. Pateric pentru copii - Alexandru Stanese (CARTE) Puterea rugăciunii. Pateric pentru copii - Alexandru Stanese (CARTE) (939) - 11-12-2014
Dragi copii, sunteţi gata să porniţi într-o călătorie în care veţi afla ce puteri extraordinare primesc oamenii care se roagă? Deschideţi această carte. Vă aşteaptă o lume fascinantă, cu animale fioroase, prietenii nemaivăzute şi întâmplări extraordinare. O lume adevărată. „Literatura ortodoxă pentru copii este segmentul cel mai sărac în România”, spunea Părintele Iustin Pârvu. Prin colecţia „Ortodoxia pentru copii”, Editura Agaton îşi propune să contribuie la schimbarea acestei situaţii. Avem nevoie de cărţi frumoase, animate de oameni frumoşi, pentru a oferi copiilor exemple de lumină şi iubire.  Detalii despre carte / COMANDA Cup...citeste mai mult


Octombrie - 2014
Sfântul - Maria Pastourmadzis (CARTE Sfântul - Maria Pastourmadzis (CARTE (3270) - 28-10-2014
   Ingerii, acesti slujitori ai slavei lui Dumnezeu, au coborat deasupra colibei parintelui Visarion si si-au deschis pergamentele lor cu vietile sfintilor. Calendarul arata data de 24 august. Oamenii de pe pamant si cerul intreg sarbatoreau pe un sfant. Il chema Dionisie si era din Zakinthos, a fost ranit si a iubit si a suferit si l-a iertat pe ucigasul fratelui sau.      Si ingerii au deschis un nou pergament si au scris: „24 august, astazi, multi ani mai tarziu, un alt sfant, diferit de Sfantul Dionisie, dar care L-a iubit pe acelasi Dumnezeu, a implinit acelasi cuvant al Evangheliei, a fost ranit in aceeasi lupta, a suferit, dar a si iubit, un alt sfant, identic cu cel dinainte, l-a iertat pe fratele...citeste mai mult
Parintele Arsenie Boca in Arhivele Securitatii. Anchetele, canalul si persecutia vol. II - (Prislop, 1950-1959) - Opis de documente - Florin Bichir, Romeo Petrasciuc (CARTE) Parintele Arsenie Boca in Arhivele Securitatii. Anchetele, canalul si persecutia vol. II - (Prislop, 1950-1959) - Opis de documente - Florin Bichir, Romeo Petrasciuc (CARTE) (832) - 28-10-2014
Cel de-al doilea volum al trilogiei Părintele Arsenie Boca în Arhivele Securității. Opis de documente se pliază pe perioada cea mai tumultoasă a Sfântului Ardealului, și anume pe cea în care Părintele Arsenie e vremelnic statornicit la Prislop (1948-1959), de unde va și începe cumplitul calvar al detențiilor. De altfel, perioada aceasta e și cea mai sârguincios urmărită de organele de securitate, dosarele personale însumând sute de pagini și implicând un aparat opresiv uman și logistic impresionant. În acest sens, am redat sistematic, integral, și de această dată, documentele aflate în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) re...citeste mai mult
Maxime si cugetari patristice (vol. 1 - Sfantul Ioan Gura de Aur) - Protos. Teodosie Paraschiv (CARTE) Maxime si cugetari patristice (vol. 1 - Sfantul Ioan Gura de Aur) - Protos. Teodosie Paraschiv (CARTE) (632) - 28-10-2014
Cu toate ca stiinta si tehnica au avansat intr-un mod pe care oamenii de acum saisprezece secole nici nu si-l puteau imagina, suntem tot mai instrainati unii de altii, mai putin liberi si tot mai bolnavi, atat trupeste, cat si sufleteste. Sfantul Ioan Gura de Aur ne vine in ajutor cu scrierile sale si ne indruma cum sa depasim stresul si cum sa traim o existenta plina de sens. Chiar daca viata este o lupta, ea poate fi dusa in liniste. Un adevarat manual de dezvoltare personala si duhovniceasca pentru oricine il deschide, volumul de fata contine 927 de citate, grupate in peste 300 de teme, constituind si un instrument de lucru pentru preoti, in activitatea lor pastoral‑misionara, iar pentru studentii teologi, in studiu si cercetare. &nbs...citeste mai mult


Septembrie - 2014
Jurnalul sufleţelului meu. Mică agendă duhovnicească pentru copiii de 6-11 ani (CARTE) Jurnalul sufleţelului meu. Mică agendă duhovnicească pentru copiii de 6-11 ani (CARTE) (1002) - 10-09-2014
În curs de apariție: 30 sept.2014 „Jurnalul sufleţelului meu” este o carte cât se poate de serioasă şi de vie pe care Andreea ne-o propune nu doar spre lectură, ci ne deschide, la modul concret, disponibilitatea de a-i vedea pe ceilalţi. Aparent o joacă de copii, te transformă într-un personaj principal care participă la toată „devenirea” lecturii, introducându-te în viaţa cărţii ce devine parte din tine. Lăudăm inspiraţia autoarei care ne aduce în faţa unui text plin de sevă duhovnicească, accesibil lumii de azi. Pr. Dr. Cristian Muntean  Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Sfinţii, prietenii noştri (vol.2) - Vieţile sfinţilor sărbătoriţi în lunile august-decembrie, însoţite de planşe de colorat şi activităţi practice (7-11 ani) (CARTE) Sfinţii, prietenii noştri (vol.2) - Vieţile sfinţilor sărbătoriţi în lunile august-decembrie, însoţite de planşe de colorat şi activităţi practice (7-11 ani) (CARTE) (1216) - Ioana Haşu - 22-09-2014
  O carte de colorat e o bucurie – atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Culorile în sine educă sufletul. Trăim într-o lume a culorilor, creată de Dumnezeu cu iubire şi înţelepciune. Vorbiţi-le copiilor despre credinţa dumneavoastră folosindu-vă de culori, povestiţi-le despre Dumnezeul iubirii – nu de pedeapsă –, despre frumuseţea vieţii în Hristos; nu-i forţaţi, daţi-le vreme să asume credinţa, să o înţeleagă. Învăţaţi-i să aibă o relaţie cu Dumnezeu şi respectaţi intimitatea acestei relaţii unice.  Detalii despre carte / COMANDA Petrecerea minunată începută în primul volum al acestei cărţi continuă. De bună s...citeste mai mult
Sfinţii, prietenii noştri (vol.1) - Vieţile sfinţilor sărbătoriţi în lunile ianuarie-iulie, însoţite de planşe de colorat şi activităţi practice (7-11 ani) (CARTE) Sfinţii, prietenii noştri (vol.1) - Vieţile sfinţilor sărbătoriţi în lunile ianuarie-iulie, însoţite de planşe de colorat şi activităţi practice (7-11 ani) (CARTE) (1153) - Ioana Haşu - 22-09-2014
   O carte de colorat e o bucurie – atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Culorile în sine educă sufletul. Trăim într-o lume a culorilor, creată de Dumnezeu cu iubire şi înţelepciune. Vorbiţi-le copiilor despre credinţa dumneavoastră folosindu-vă de culori, povestiţi-le despre Dumnezeul iubirii – nu de pedeapsă –, despre frumuseţea vieţii în Hristos; nu-i forţaţi, daţi-le vreme să asume credinţa, să o înţeleagă. Învăţaţi-i să aibă o relaţie cu Dumnezeu şi respectaţi intimitatea acestei relaţii unice. Ilustratii de Luminița Pal *     Invitaţie la întâlnire. Sunteţi în pragul unei uşi, pregăti...citeste mai mult


August - 2014
Învierea femeii lui Lot - Maria Gabor (CARTE) (1523) - Dr.conf.univ. Ana Sofroni - 06-08-2014
Îndemn la ascultare (Pe marginea volumului de poezii creştine Învierea femeii lui Lot de Maria Gabor)         În lumea cărţilor, la editura Cu drag din Chişinău, a apărut o ediţie nouă – volumul de poezii Învierea femeii lui Lot de Maria Gabor. Chiar de la prima vedere, citindu-i doar titlul, devine clar că autoarea se pronunţă în vers liric asupra unui argument luat din Biblie. E un pas îndrăzneţ din partea unei persoane laice, dar totodată şi salutabil, căci Sfânta Scriptură trebuie bine cunoscută de către toţi creştinii şi cei versaţi în materie fac un gest de laudă, venind în ajutor şi celorlalţi, mai puţin cunoscăto...citeste mai mult


Iunie - 2014
Dictionarul vietii vesnice - Sfantul Nicolae Velimirovici (CARTE) Dictionarul vietii vesnice - Sfantul Nicolae Velimirovici (CARTE) (816) - 30-06-2014
(…) Nici unul dintre cei aflati in acest loc de lumina, pace si negraita bucurie, nu a intrat aici prin bogatia si veselia de pe pamant, nici prin faima, sau stiinta, ori prin coroana sau domnie, ci numai prin credinta tare si nadejde, prin plecare inaintea voii lui Dumnezeu, rabdare, ori pocainta la vreme. Fiindca Dumnezeu nu cauta la rang sau la averea pe care a avut-o omul pe pamant, ci la inima omului. In Imparatia Lui intra: cei cu suflete regesti, nu cu coroane; cei bogati in mila si credinta, nu in bani si pamanturi; cei priceputi in intelepciunea lui Dumnezeu, iar nu in cea a lumii acesteia; cei cu inima vesela, nu de chiote si dansuri, ci de bucuria si veselia lui Dumnezeu, dupa cum spune Psalmistul: Inima mea si trupul meu ...citeste mai mult
Din intunericul tulburarilor psihice catre Lumina Vindecarii - Izabelle Grigoriu (CARTE) Din intunericul tulburarilor psihice catre Lumina Vindecarii - Izabelle Grigoriu (CARTE) (2227) - 30-06-2014
„Cele mai grele boli sunt bolile de nervi. Mor nervii şi te trezeşti slăbănog, tremurând de nu te mai poţi opri, sau bolnav la casa de nebuni. Nu e boală de moarte, dar nici leac nu are. Şi cine distruge nervii? Iată cine, spun doctorii: beţia, curvia şi bolile ei, mânia sau furiile şi supărările peste măsură. Deci feriţi-vă de acestea, că ele omoară milioane de firişoare (celule) nervoase, care nu se mai refac în veac. Toate celulele se refac, afară de celula nervoasă.” – Părintele Arsenie Boca „Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi.”- (Psalmul 50:15). Nu trebuie decât să ne recunoaştem neputinţele şi să ne aband...citeste mai mult
ÎPS Ierotheos Vlachos: știu un om în Hristos ÎPS Ierotheos Vlachos: știu un om în Hristos (1572) - 25-06-2014
Înaltpreasfințitul Ierotheos Vlachos s-a născut În Ioannina, Grecia,  în 1945. A preferat viața monahală carierei academice, care îi era foarte la îndemână. În 1972 a fost hirotonit preot, iar din 1995 a devenit Mitropolit de Nafpaktos și Sfântul Vlasie. Întrebarea fundamentală care l-a preocupat încă de timpuriu pe Mitropolitul Iierotheos Vlachos a fost: cum poate omul dobândi îndumnezeirea și dacă acest lucru mai este posibil în lumea de astăzi? Și pentru că nu s-a mulțumit niciodată cu teorii raționale, nici cu jumătăți de măsură, Mitropolitul Ierotheos a căutat încă de pe băncile facultății un răspuns, ...citeste mai mult


Mai - 2014
Doamna Maria Brâncoveanu - Tainica biruință a lacrimilor (CARTE) Doamna Maria Brâncoveanu - Tainica biruință a lacrimilor (CARTE) (902) - 31-05-2014
    Ediție îngrijită de L.S. Desartovici  Truda binecuvântată de a prezenta lumii martiriul Brâncovenilor se plinește acum printr-o a doua lucrare, dedicată de această dată soţiei marelui Domnitor român. Actul prin care Sfânta noastră Biserică a recunoscut în rândul Sfinţilor pe Constantin al Ţării Românești și pe fiii săi, dimpreună cu Ianache, poate fi întregit cu Maria, „Doamnă a toată Ungrovlahia”, reunindu-se astfel chipul unei familii-pildă, familie de sfinţi. - Pr. Nicolae Tănase Detalii despre carte / COMANDA...citeste mai mult
Întâlniri în Ţara Sfântă - George Căbaș (CARTE) Întâlniri în Ţara Sfântă - George Căbaș (CARTE) (1568) - 08-05-2014
376 pag.+16 pag.color      Pelerinul modern e unul cu bibliografia sub braţ, înarmat cu mijloacele care ar putea înregistra tot ce este mai interesant din cele văzute. Un astfel de pelerin este George Căbaş, autorul cărţii Întâlniri în Ţara Sfântă. Fiecare oprire este prilej să facă un excurs în istoria locului, să mediteze asupra a ceea ce s-a întâmplat acolo, dar nu aspectul documentar trece pe primul plan, deşi ocupă un loc important, ci reverberaţia duhovnicească a locurilor. În acest scop, lângă imaginea locurilor aşează „imaginea” unor nevoitori din acele locuri, oameni care pot depune mărturie, însăşi prezenţ...citeste mai mult


Aprilie - 2014
Saracia, suferinta si dragostea – trei cruci pe Golgota mea si a neamului meu. Memorii, marturii, multumiri - Aurelia Ilchevici Breazu (CARTE) Saracia, suferinta si dragostea – trei cruci pe Golgota mea si a neamului meu. Memorii, marturii, multumiri - Aurelia Ilchevici Breazu (CARTE) (2127) - 30-04-2014
       Într-o vreme în care înţelepţii lumii Îl răstignesc din nou pe Hristos, ”Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi; Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze pe cele tari  (1Cor.1, 27). Aşa a ales-o şi pe sora Aurelia, ruşinându-i şi smerindu-i pe mulţi.         Lipsită de dragostea mamei (care la rândul ei a fost lipsită de mamă de la 6 ani), apoi lipsită de dragostea soţului, Aurelia şi-a găsit prieteni în Lazării de la poartă. Cu cât era mai greu lovită de cei apropiaţi, cu atât era mai milostivă cu cei săraci şi ...citeste mai mult
Lansare de carte - Monahismul Ortodox Românesc (1753) - 14-04-2014
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut recent, la inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, volumul Istorie, contribuții și repertorizare (I). Lucrarea de faţă ne arată clar că monahismul românesc a avut un rol major atât în promovarea culturii şi artei româneşti, cât şi în susţinerea altor popoare ortodoxe, mai ales a celor aflate sub dominaţia otomană, menționează Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Cuvântul înainte: „În ziua de 1 septembrie 2009, când Biserica Ortodoxă Română îl prăznuieşte pe Sfântul Cuvios Dion...citeste mai mult
Sfinții de lângă noi - Ciprian Voicilă (CARTE) Sfinții de lângă noi - Ciprian Voicilă (CARTE) (2309) - 08-04-2014
    Ce dar minunat ne oferă Ciprian Voicilă! Darul unei cărţi simple şi frumoase ca peretele de răsărit din casa unui creştin. O carte binecuvântată la umbra icoanei unor cuvioşi: părinţii Justin Pârvu, Proclu, Nicanor sau maica Paisia. O carte plină de gânduri şi emoţii mistice, stârnite de amintirea unor fapte şi întâmplări fără egal: mirul izvorât din fotografia părintelui Justin, piciorul care începe să-i crească unui copil şchiop, zidul de aer ridicat în calea securiştilor. Întâmplări grele, puternice, dumnezeieşti, pe lângă care trecem adesea indiferenţi, apatici şi fără nicio reacţie sau tresărire de conştiinţă &...citeste mai mult


Februarie - 2014
De dincolo am sa va ajut mai mult! Marturii despre Parintele Arsenie Boca (CARTE) De dincolo am sa va ajut mai mult! Marturii despre Parintele Arsenie Boca (CARTE) (1064) - 20-02-2014
     Mărturiile din această carte, îndeosebi cele din capitolele finale, sunt mărturia lacrimilor de pocăință vărsate la mormântul Părintelui Arsenie. La mormânt oamenii trec printr-un adevărat botez al lacrimilor și pleacă de acolo schimbați, înviați din nou, viața lor se schimbă din temelii deoarece de acum au o nouă temelie: Hristos.       Dar Părintele Arsenie – și sfinții, în general – din iubire pentru noi, nu neglijează nici nevoia noastră urgentă de a scăpa de necazuri și fac minuni, spre mărirea lui Dumnezeu și smerirea noastră. Câți dintre noi nu avem nevoie de o minune în viața noastră sau a apropiațil...citeste mai mult
Vreau să schimb lacrimile voastre în bucurie. Antologie de cuvinte duhovnicesti ale Parintelui Arsenie Boca (CARTE) Vreau să schimb lacrimile voastre în bucurie. Antologie de cuvinte duhovnicesti ale Parintelui Arsenie Boca (CARTE) (3187) - 20-02-2014
   Prin această „Antologie” de cuvinte duhovniceşti ale Sfinţiei Sale, îngrijită de d-na Natalia Corlean şi publicată la Editura Agaton din Făgăraş, pare-se că Părintele Arsenie vine încă o dată înspre noi toţi, „în zbor”, cu cărbunele harului ceresc şi dumnezeiesc în mâini, schimbându-ne lacrimile în bucurie şi dovedindu-ne că de dincolo ne ajută mai mult, precum ne-a şi încredinţat. Noi să fim în templu, precum Isaia, adică în Ortodoxie!  Binecuvântare cititorilor, răsplată ostenitorilor şi mântuire împlinitorilor!  Cu arhierească binecuvântare,      &nb...citeste mai mult


Ianuarie - 2014
Spre Tabor – cartea de capatai a Preotului Ilarion V Felea – in aprecierea Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania Spre Tabor – cartea de capatai a Preotului Ilarion V Felea – in aprecierea Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania (2102) - Cristina David - 25-01-2014
"O mare isprava duhovniceasca au infaptuit Parintele Staret Justin Parvu si obstea sa din manastirea Petru Voda publicand opera SPRE TABOR prin recuperarea manuscriselor ramase de la Preotul Profesor Ilarion V. Felea, a carui viata pamanteasca s-a stins in temnita de la Aiud in 1961. Eram acolo, numele sau circula luminos printre detinuti, dar nu mi-a fost dat sa-l intalnesc in gigantica inchisoare de pe malul Muresului, unde nici pe propriul meu frate nu l-am vazut decat accidental, cateva clipe. Primul volum, subintitulat Pregatirea, aparut la Editurile Crigarux si Manastirea Petru Voda, este urmat acum de cel de al doilea, subintitulat Curatirea, pentru care mi s-a cerut o predoslovie. Pregatirea si Curatirea sunt, de fapt, cele do...citeste mai mult
Cocalarul şi vinul sfinţit - Bruno Ştefan (CARTE) Cocalarul şi vinul sfinţit - Bruno Ştefan (CARTE) (1482) - 23-01-2014
    Ceafa groasă şi tunsă scurt era acum înlocuită cu o ceafă subţire acoperită de un păr lung, degetele butucănoase pline de inele şi ghiuluri erau acum subţiri şi golaşe, lanţurile de aur de la gât erau înlocuite de un şnur de care avea agăţată o icoană despre care călugărul însoţitor mi-a spus că e o icoană a Fecioarei Maria venită pe mare direct lângă chilia lui, făcătoare de minuni, de care nu se dezlipeşte de câţiva ani. – Mădălin? – l-am întrebat nesigur. – Varsanufie acum, mi-a răspuns. M-a rugat să aştept să dea binecuvântarea tuturor pelerinilor. L-am urmărit cu o curiozitate sporită, nevenindu-mi să cred î...citeste mai mult
Iisus Hristos şi Duhul Sfânt, după scrierile Sfântului Ioan Teologul - Dr. Eduard Traian Popescu (CARTE) Iisus Hristos şi Duhul Sfânt, după scrierile Sfântului Ioan Teologul - Dr. Eduard Traian Popescu (CARTE) (2715) - 07-01-2014
 La Editura „Sfântul Ierarh Nicolae” din Brăila, recent avea să vadă lumina tiparului volumul Iisus Hristos şi Duhul Sfânt, după scrierile Sfântului Ioan Teologul, lucrare ce, întocmită sub laborioasa coordonare ştiinţifică a Prea Cucerniciei Sale, Preot Profesor Universitar Doctor Vasile Mihoc, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, într-o a doua ediţie, de-a lungul celor 257 de pagini, tratează despre cerescul adevăr, potrivit căruia Iisus Hristos Se află într-o perfectă intersubiectivitate cu Duhul, cu Care, ca Fiu, încă din veşnicie era în sânul Tatălui, fiind într-o desăvârşită comuniune intratrinitară, Fiul toate lucr&...citeste mai mult
Repere biblice - Dr. Eduard Traian Popescu (CARTE) Repere biblice - Dr. Eduard Traian Popescu (CARTE) (1060) - 07-01-2014
 La Editura „Sfântul Ierarh Nicolae” din Brăila, recent avea să vadă lumina tiparului volumul Repere biblice, ce, de-a lungul celor 115 de pagini, sub forma unui suport de curs, face o interpretare a diferite teme de teologie biblică, dezvoltate mult mai amplu, în volumul „Iisus Hristos şi Duhul Sfânt, după scrierile Sfântului Ioan Teologul”, şi anume: 1. În tema Personalitatea Sfântului  Ioan Teologul. Viaţa şi opera se tratează aspecte legate de viaţa şi opera Sfântului Ioan Teologul, ucenicul „pe care-l iubea Iisus” (In 13,23), care adesea Mântuitorului Îi sorbea de pe buze dumnezeieştile cuvinte, şi care, sub inspiraţie di...citeste mai mult


Decembrie - 2013
Călăuză biblică - Pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda (CARTE) Călăuză biblică - Pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda (CARTE) (1700) - 29-12-2013
Cartea este o antologie de cugetari si sfaturi intelepte selectate din Sfanta Scriptura, organizate pe teme si probleme, cu indici si note de subsol. Lucrarea nu este o concordanta biblica, ci ea se vrea chiar o calauza in viata duhovniceasca a cititorilor. Numeroase texte cuprinse in aceasta lucrare sunt insotite de comentarii, care ajuta pe cititor in intelegerea mai adanca a sensurilor mesajului biblic. Cel care a selectate aceste texte, a facut cuvenitele comentarii si explicatii, prefata si indicii, a ingrijit editia, este Pr. Al. Stanciulescu-Barda. Detalii despre carte / Cumpărare...citeste mai mult
Patrimoniu cultural: județul Brasov. Manual scolar pentru disciplina optionala - Adriana Scripcariu (CARTE) Patrimoniu cultural: județul Brasov. Manual scolar pentru disciplina optionala - Adriana Scripcariu (CARTE) (2091) - 29-12-2013
Noi, oamenii mari, cei care iubim patrimoniul, încercăm să-l îngrijim și să-l apărăm de stricăciunile aduse de timp și de nepăsarea unora. Dar fără voi, copiii, lupta noastră este în zadar. Noi încercăm să păstrăm aceste frumuseți pentru voi, pentru copiii și nepoții voștri. Dacă acest lanț de iubire se rupe, nu putem transmite frumusețea mai departe. Și asta ar fi foarte trist... Răsfoind manualele copiilor mei, mi-am dat seama că sunt multe lucruri frumoase și mulți oameni prețioși, despre care nu se vorbește deloc în lecțiile voastre de la școală. Atunci m-am hotărât să scriu eu însămi un manual. Detalii despre carte / Cumpărare...citeste mai mult
Credinta, nadejdea si iubirea in viata si opera lui Andrei Tarkovski - Costion Nicolescu (CARTE) Credinta, nadejdea si iubirea in viata si opera lui Andrei Tarkovski - Costion Nicolescu (CARTE) (800) - 29-12-2013
Teolog şi etnolog, Doctor în Teologie la St. Serge (Paris) şi colaborator al regretatului Horia Bernea la Muzeul Ţăranului Român, Costion Nicolescu (n. 1946) este astăzi una dintre vocile ortodoxe cele mai autorizate ale culturii noastre creştine. Cartea de faţă, închinată mai dreptei pomeniri a marelui cineast ortodox rus Andrei Tarkovski (1932-1986), scrisă în primul rând din perspectiva competenţei teologice, are toate datele unei contribuţii româneşti referenţiale la bibliografia tarkovskiană. Corect înţeles şi sincer asumat, Tarkovski rămâne - iar cartea de faţă stă mărturie la îndemână - o posibilă Călăuză harismatică pe calea adeseori sinuoasă a ...citeste mai mult


Noiembrie - 2013
Miron Cristea Patriarh, Regent şi Prim-Ministru - Lucian Dindirică (CARTE) Miron Cristea Patriarh, Regent şi Prim-Ministru - Lucian Dindirică (CARTE) (2927) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 18-11-2013
La editura „Tipo Moldova” din Iaşi, in anul 2011, avea să vadă lumina tiparului o carte de „înaltă ţinută ştiinţifică”[1], ce se adresează interesului opiniei publice în genere şi, mai ales, cititorului preţuitor al problemelor trecutului recent naţional şi universal[2]. Cartea este intitulată „Miron Cristea Patriarh, Regent şi Prim-Ministru” şi este semnată de istoricul Dr. Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova şi lector asociat al Universităţii oltene, creaţia sa înscriindu-se în suma strădaniilor cărturăreşti de după desfiinţarea cenzurii politico-ştiinţifice şi a controlului parti...citeste mai mult
Părintele Justin Mărturisitorul Părintele Justin Mărturisitorul (1952) - 15-11-2013
Se duc pe rând la Domnul, marii duhovnici ai neamului nostru. În iunie 2013 am sărăcit sufleteşte prin trecerea la cele veşnice a părintelui Justin Pârvu, stareţul Mănăstirii Petru Vodă, dar ne-am îmbogăţit cu un grabnic rugător şi ajutător în ceruri. Obştile de monahi şi monahii ale mănăstirilor care l-au avut drept părinte duhovnicesc sunt neobosite în a păstra caldă amintirea Părintelui şi a împărtăşi învăţăturile sale. În seria iniţiativelor de cinstire şi pomenire a părintelui Justin Pârvu se află un album de fotografii, realizat de fotograful Cristina Nichituş Roncea, un album mărturie despre viaţa de mărturisitor, de prigonit pentru credi...citeste mai mult
Biserica Ortodoxă Română, Biserica Neamului - Dr. Eduard Traian Popescu (CARTE) Biserica Ortodoxă Română, Biserica Neamului - Dr. Eduard Traian Popescu (CARTE) (3310) - 09-11-2013
Recent, la editura „Sfântul Ierarh Nicolae” din Brăila, avea să vadă lumina tiparului o carte intitulată Biserica Ortodoxă Română, Biserica Neamului[1], un adevărat compendiu, ce tratează un subiect „interdisciplinar”[2], situat „la intersecţia datelor biblico-patristice cu cele dogmatice, a moralei cu misiologia, a filosofiei cu apologetica, a dreptului canonic şi a eclesiologiei cu fundamentele statului de drept modern, a antropologiei creştine cu dilemele bioetice, a ethos-ului evanghelic cu economia”[3], căci prin această lucrare, de-a lungul celor 524 de pagini, pe baza documentaţiei făcute, din punct de vedere istoric, canonic şi social-filantropic, se oferă celui intere...citeste mai mult


Octombrie - 2013
Duhovnicia Patericului - Arhim. Nichifor Horia (CARTE) Duhovnicia Patericului - Arhim. Nichifor Horia (CARTE) (880) - 31-10-2013
Autorul îi îndeamnă pe contemporanii aţipelnici în cele ale credinţei şi ale nevoinţei să-şi odihnească fiinţa lăuntrică pe genunchii rugători, pe palmele ostenite, dar mai ales în cuvintele pline de Duh Sfânt ale Sfinţilor Părinţi. Neputincioşi sau neîndemânatici, uituci sau lipsiţi de încredere, Patericul ni se adresează, ne provoacă, ne cheamă. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri ne şi odihneşte, ne schimbă şi ne întâlneşte netrecător cu Domnul vieţilor noastre. Suntem învăţaţi în mod explicit şi constant din lucrarea „Duhovnicia Patericului” că ascultarea şi, în general, formarea duhovnicească pres...citeste mai mult
Si cartile au fost deschise. Parintele Arsenie Boca - o biografie - Florin Dutu (CARTE) Si cartile au fost deschise. Parintele Arsenie Boca - o biografie - Florin Dutu (CARTE) (1802) - 31-10-2013
Parcurgând cu atenţie şi cu dragoste cuprinsul bogat al cărţii d-lui Florin Duţu – până în prezent, cea mai documentată biografie a Părintelui Arsenie, fără pretenţia de a fi nicidecum completă sau exhaustivă – nu putem ajunge decât la concluzia inspirată de la sfârşitul Evangheliei Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan: "Sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus – care nu sunt scrise în cartea aceasta (Ioan 20, 30) – şi care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fi scris. Amin." (Ioan 21, 25), cuvinte pe care le-am putea traduce şi astfel: sunt şi alte multe lucruri, fapte, minun...citeste mai mult
Patericul Sfantului Munte - Monah Andrei Aghioritul (CARTE) Patericul Sfantului Munte - Monah Andrei Aghioritul (CARTE) (901) - 31-10-2013
Citim în Istoria Lausiacă, în Everghetinos şi în Patericul Egiptean despre vieţile acelor fericiţi ava din Egipt, din Tebaida, din Tavenne şi din alte părţi şi ne minunăm de vieţuirea acelor părinţi vrednici de pomenire şi de virtuţile care le împodobeau sufletul. Ne minunăm de dragostea şi unitatea de cuget care existau între ei, de respectul şi preţuirea pe care le nutreau unul pentru celălalt, de sărăcia de bunăvoie şi lipsirea desăvârşită de cele necesare traiului. Cercetăm izbânzile, strădania şi luptele monahilor de atunci prezentate în diferite scrieri ale lor şi se naşte în noi întrebarea: există oare, în aceste zile crunte în car...citeste mai mult


Septembrie - 2013
Doamne, scapă-mă! (CARTE) - Pr. Gheorghe Grindu Doamne, scapă-mă! (CARTE) - Pr. Gheorghe Grindu (2018) - 30-09-2013
Doamne, scapă-mă! Iisus Hristos - salvatorul vieţii noastre din valurile patimilor şi al ispitelor diavoleşti       Cartea de faţă a Părintelui Gheorghe Grindu ne luminează mintea ca să ne ferim de păcat, iar dacă am săvârşit totuşi păcatul, ne ajută să ni-l recunoaştem, fără să aruncăm vina pe altcineva, să-l mărturisim înaintea preotului duhovnic şi să fim gata a suferi consecinţele lui. Există o lege duhovnicească potrivit căreia tot păcatul "se plăteşte" şi se ispăşeşte prin suferinţă. Prin spovedanie şi pocăinţă Dumnezeu ne iartă păcatele, însă consecinţele lor, adică bolile, suferinţele şi necazurile de tot felul, le suport...citeste mai mult
Marea şi minunata putere a pocăinţei (CARTE) Marea şi minunata putere a pocăinţei (CARTE) (1741) - 22-09-2013
     Cauza nefericirii noastre este păcatul. Similar, cauza fericirii este pocăinţa şi virtutea în Hristos. Vestirea mântuirii a fost prima predică a lui Dumnezeu când a devenit Om: Pocăiţi-vă! „Că pe cel pierdut a venit Fiul Omului să-l caute şi să-l mântuiască” (Luca 19, 10). Sfântul Părinte Nil ne spune: „Încotro merge duhul pocăinţei, este evident că acolo toate păcatele sunt distruse; şi că nimeni care a folosit medicamentul minunat al pocăinţei nu s-a pierdut”. Sfântul Ioan Gură de Aur a considerat ca şi caracteristici indispensabile ale pocăinţei următoarele trei: căinţa din inimă, mărturisirea orală şi &ic...citeste mai mult


August - 2013
Ce li se ascunde tinerilor. Ispitele si bolile acestui veac (CARTE) - Konstantin V. Zorin Ce li se ascunde tinerilor. Ispitele si bolile acestui veac (CARTE) - Konstantin V. Zorin (1240) - 30-08-2013
Cartea medicului şi psihologului ortodox Konstantin V. Zorin este dedicată unei teme foarte actuale. Majoritatea mijloacelor de informare în masă face astăzi o propagandă în­­verşunată unui mod de viaţă nesănătos şi în­cearcă să impună o nouă formă, „ideală”, de vieţuire a omului, idolatrizând plăcerea şi îndemnând la satisfacerea necondiţionată şi iresponsabilă a ei. Victimele acestei campanii sunt, în primul rând, adolescenţii şi apoi societatea însăşi. Jucându‑se cu sentimentele şi dorinţele tinerilor, televiziunea şi presa îi ispitesc pe aceștia cu ceea ce este periculos pentru suflet şi trup, determinându-...citeste mai mult
Cuvinte duhovnicesti (6) - Despre rugaciune (CARTE) - Cuv.Paisie Aghioritul Cuvinte duhovnicesti (6) - Despre rugaciune (CARTE) - Cuv.Paisie Aghioritul (2970) - 28-08-2013
Rugăciunea trebuie să se facă cu mintea curată, fără gânduri și reprezentări, chiar dacă acestea sunt chipuri ale lui Hristos sau reprezentări din Sfânta Scriptură, pentru că aceasta este primejdios, mai ales pentru cei care au multă imaginație și mândrie. Numai când vin gânduri murdare și de hulă să folosim reprezentări din Sfânta Scriptură. Dar cea mai bună „reprezentare” este conștiința păcătoșeniei și a nerecunoștinței noastre. Detalii despre carte...citeste mai mult
Am auzit un sfant vorbind: Parintele Arsenie Boca (CARTE) - Pr. Ioan Sofonea Am auzit un sfant vorbind: Parintele Arsenie Boca (CARTE) - Pr. Ioan Sofonea (1336) - 28-08-2013
Parintele Ioan Sofonea este singurul supravietuitor al obstii monahale formate la Manastirea Brancoveanu in jurul Parintelui Arsenie si totodata martor direct al nasterii si amplificarii miscarii religioase de la Sambata. Marturisirea sa a fost intregita cu ziceri si scrieri ale Parintelui Arsenie: cuvinte-viata, cuvinte-lumina, cuvinte-iubire. Detalii despre carte CUPRINS: RUGĂCIUNEA PĂRINTELUI ARSENIE UN VECHI UCENIC LUCRAREA DUMNEZEIASCĂ DE LA SÂMBĂTA La Izvorul Tămăduirii Ieşirea la propovăduire Dumnezeu îşi cheamă copiii Duhul cunoaşterii Sfânta Liturghie Postul Spovedania şi Cuminecarea In focul Duhului Sfânt Şcoala de Cântăreti Cea mai mare minune ...citeste mai mult
Cu pelerinul rus pe calea rugăciunii lui Iisus (CARTE) - Andrei si Ana-Maria Drăgulinescu Cu pelerinul rus pe calea rugăciunii lui Iisus (CARTE) - Andrei si Ana-Maria Drăgulinescu (3156) - 28-08-2013
Povestirea aceasta este ca un prolog la „Pelerinul rus”. Numele oamenilor pe care le veţi întâlni în carte (oameni ce caută să dea un sens vieţii lor) nu sunt dezvăluite în cartea „Pelerinul rus”dar, pentru a uşura înţelegerea faptelor povestite, personajele au primit câte un nume şi este povestită viaţa lor în urma întâlnirii cu pelerinul.  Detalii despre carte   Cuprins   Precuvântare / 5   Cum l-am cunoscut pe pelerinul rus   1. Povestea lui Ivan / 10 2. Interludiu al lui Alexei / 22 3. Povestea lui Serghei / 23 4. Povestea lui...citeste mai mult
Iisus Hristos - prietenul tineretii tale (CARTE) - Preot Gheorge Grindu Iisus Hristos - prietenul tineretii tale (CARTE) - Preot Gheorge Grindu (1316) - 28-08-2013
Ediţia a 2-a (revizuită) Mărturisesc că am citit aceste meditaţii cu deosebit interes şi cu mare bucurie. În cursul lecturii, mi-am dat seama că Părintele Gheorghe Grindu este un cunoscător profund al realităţilor vieţii, în a cărui personalitate se întâlneşte şi conlucrează în chipul cel mai fericit psihologul, pedagogul şi duhovnicul. De fapt, duhovnicia este “ştiinţa ştiinţelor” şi “arta artelor”, căci ea îl priveşte pe om în realitatea lui complexă de fiinţă spirituală îmbrăcată în trup, dar cu destin veşnic. Ea urmăreşte să-l ajute pe omul credincios să-şi dezvolte personalitatea sa în mod armonios, în comuniun...citeste mai mult


Iulie - 2013
Semnele vremurilor din urma. Marturiile monahilor si ale inchinatorilor - Cuv.Paisie Aghioritul (CARTE) Semnele vremurilor din urma. Marturiile monahilor si ale inchinatorilor - Cuv.Paisie Aghioritul (CARTE) (1840) - 27-07-2013
Nu exista indoiala ca traim vremurile cele din urma! Si una dintre cele mai puternice marturii este faptul ca toti credinciosii si necredinciosii prevad limpede, chiar in ignoranta lor ca ceva se pregateste si ceva foarte serios urmeaza sa se intample. Sunt siguri ca se finalizeaza un eveniment decisiv pentru istoria lumii in taina deplina. Mai mult sau mai putin, asa simtim toti! Detalii despre carte...citeste mai mult
Dialoguri liturgice. Raspunsuri la probleme liturgice (5 vol.) - Ioannis Foundoulis (CARTE) Dialoguri liturgice. Raspunsuri la probleme liturgice (5 vol.) - Ioannis Foundoulis (CARTE) (1225) - 27-07-2013
     Cartea profesorului Foundoulis aduce in discutie fondul principal, unitar si comun al vietii liturgice a Bisericii Ortodoxe, insistand pe originea si evolutia istorica a celor mai diverse aspect ale acesteia. Din punctul acesta de vedere ea reprezinta si pentru cititorul roman si, mai ales, pentru preotul ortodox roman, un izvor extrem de bogat de raspunsuri si lamuriri liturgice. Dar, in egala masura, aceasta consemneaza si diferentele liturgice dintre Bisericile ortodoxe locale, pronuntandu-se deseori asupra corectitudinii si justificarii lor sau sugerand oportunitatea corectarii lor, acolo unde este cazul, cu argumente istorice si teologice. Cititorul isi va intari constiinta unitatii diacronice dar si actuale a ...citeste mai mult
Cartea neagra a revolutiei franceze (CARTE) (1513) - 10-07-2013
Legitime si glorioase, fructe ale unei "ratiuni" asteptate de secole: astfel sunt prezentate evenimentele a ceea ce a fost si una dintre perioadele cele mai sangeroase ale istoriei, inaugurand in mod tragic o succesiune de revolutii si de conflincte care au marcat Europa pana la mijlocul secolului al XX-lea. Este intotdeauna in interesul unei natiuni sa faca sa straluceasca cateva mituri fondatoare si este in interesul celor care au luat puterea sa mascheze violenta si arbitrariul pe care si-au intemeiat dominatia. Insa istoria nu se scrie ca mitologia, si exigenta ei de adevar nu ar trebui sa se impiedice de scopuri utilitariste. Marii ganditori ai revolutiei au fost de fapt impotriva ei. Unul s-a sinucis pentru a scapa de perse...citeste mai mult


Iunie - 2013
Fiţi îngăduitori cu neputinţele oamenilor (CARTE) Fiţi îngăduitori cu neputinţele oamenilor (CARTE) (6124) - 07-06-2013
Marturii despre Parintele Arsenie Boca      Fiti ingaduitori cu neputintele oamenilor se vrea, in primul rand, o marturie-reper a unor adevaruri, a unor trairi de echipa, care, coagulate, dau fizionomia unei personalitati duhovnicesti cu totul providentiale: Pr. Arsenie Boca.      Toti cei cuprinsi in aceasta care - oameni care i-au fost apropiati si care l-au cautat cu vreme si fara de vreme - se recunosc pe sine doar in masura in care isi revendica dependenta de Dumnezeu prin acest "Sfant al Ardealului", in fapt, al intregului Neam romanesc. De aceea, istorisirile lor au vocatia unor apoftegme-crucix, ce cheama la recurs de sens, de valorizare.      Sunt multi...citeste mai mult
Părintele Arsenie Boca: în Duh şi Adevăr (DVD) (3372) - 07-06-2013
Marturia Maicii Marina Lupoiu, Stareta Manastirii Bic Film documentar editat de Fundaţia Creştină Părintele Arsenie Boca, în regia domnului Nicolae Mărgineanu. Filmul conţine mărturia Maicii Marina Lupău, stareţa Mănăstirii „Sfânta Treime” din Bic şi prezintă detalii despre pictura profetică de la Drăgănescu.   Producător- Ager Film Regizor-Nicolae Mărgineanu Voce comentariu: Maria Ploae Comentariu: Costin Manoliu 83 minute, color, audio în română, stereo Editura Fundatiei Crestine Arsenie Boca, 15,50 RON Detalii      Comandă cartea prin librăria online...citeste mai mult
Parintele Arsenie Boca: darul lui Dumnezeu pentru poporul care striga (CARTE) Parintele Arsenie Boca: darul lui Dumnezeu pentru poporul care striga (CARTE) (8450) - 22-06-2013
       Cartea este axată indeosebi pe mărturia părintelui Pantelimon privind istoria a 3 dintre obiectele a căror realizare s-a făcut sub îndrumarea Părintelui Arsenie: clopotul, racla şi crucea. Acestea sunt legate de pregătirea românilor (prin jertfă şi pocăinţă) pentru a Doua Venire a Domnului. Părintele Arsenie a profeţit că dacă nu ne pregătim pentru Ziua Judecăţii, pentru a Doua Venire, ţara noastră o să fie ocupată, iar nepoţii şi copiii noştri vor fi robi. - clopotul bisericii din Hurez (lângă Făgăras) - închinat jertfei celor 14000 de prunci ucişi de Irod (clopotul are încrustat e pe el 3 rânduri de prunci); când va sosi ceasul, ac...citeste mai mult
Sindicatul preoţesc. Studiu canonico-juridic (CARTE) Sindicatul preoţesc. Studiu canonico-juridic (CARTE) (2531) - Prof. dr. Eduard Traian Popescu - 08-06-2013
Apariţia unui astfel de studiu este o noutate atât pentru mediul academic juridic civil, cât şi, mai ales, pentru cel bisericesc, în momentul de faţă neexistând niciun fel de studiu pe această temă, nici măcar la nivelul unei lucrări de seminar, cu excepţia unor răzleţe note şi însemnări, de aceea consider că întocmirea studiului de faţă are o importanţă şi o utilitate deosebită atât pentru mediul academic juridic civil, cât şi, mai ales, pentru cel bisericesc. Dr. Eduard Traian Popescu   Editura Agaton, 7 RON, 104 pagini Detalii      Comandă cartea prin librăria online Cuprins Cuvânt î...citeste mai mult
Nu uita ca esti roman! Cantece si poezii patriotice (CARTE) Nu uita ca esti roman! Cantece si poezii patriotice (CARTE) (2460) - Natalia Corlean - 08-06-2013
Cu un "Cuvânt înainte" al Părintelui Iustin Miron, stareţul Mănăstirii Oaşa şi cu "Prefaţă" de fratele Andrei Dîrlău Într-o vreme în care trădarea de ţară şi cedarea suveranităţii a devenit politică de stat, în care România a votat la ONU împotriva familiei şi a păstrării valorilor tradiţionale şi în care homosexualitatea a devenit o virtute care te face eligibil, cântecele şi poeziile aduc aminte românilor că fara rădăcini, fără istorie, fără credinţă, fără trecut, nu vom avea nici viitor. Jertfele, credinţa şi dragostea poporului român ne sunt izvor de întărire, din care ne pute...citeste mai mult


Mai - 2013
Ce va da omul in schimb pentru sufletul său? (CARTE) Ce va da omul in schimb pentru sufletul său? (CARTE) (3267) - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula - 29-05-2013
       Ceea ce veţi citi sunt gânduri-editorial, vreme de un an şi mai bine, la Taina Duminicii din Ortodoxia noastră. Sunt predici în 3000 de semne, cât îngăduie coloana unui ziar, Evenimentul Muscelean şi Sibiu 100% fiind gazdele săptămânale ale acestor rânduri rostite în tipar. Ele mi-au adus aminte de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur: „Ar fi trebuit să n-avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci să avem o viaţă atât de curată, încât harul Duhului să fi ţinut locul Scripturilor în sufletele noastre. Și după cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală, tot aşa ar fi trebuit ca şi inimile noastre să ...citeste mai mult
Urme (CARTE) Urme (CARTE) (958) - Pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda - 22-05-2013
Îţi recomand o carte (Bunica către nepoţelul său)           Scumpul meu nepoţel! Îţi trimit o carte foarte interesantă, din care, citind-o cu luare-aminte, ai putea să afli lucruri cu adevărat folositoare, ba chiar întru totul necesare celui ce vrea să devină în viaţă om cărturar, cu scaun la cap, cum se zicea cândva în popor.          E scrisă această carte de Părintele Alexandru Stănciulescu-Bârda, contemporan cu noi şi, după cum se vede, înzestrat de la Dumnezeu cu dar scriitoricesc deosebit. Prin atare afirmaţie ţin să-ţi atrag atenţia că se citeşte cartea uşor, cu tragere de in...citeste mai mult


Aprilie - 2013
Ochiul american – Virgil Gheorghiu (CARTE) Ochiul american – Virgil Gheorghiu (CARTE) (4157) - 30-04-2013
„Societatea-Uzină nu acceptă individualităţi. Ea nu poate supravieţui decât cu condiţia ca oamenii planetei să devină uniformi. Strict asemănători unii cu alţii. Cum sunt piesele unei maşini. Oamenii trebuie să aibă dorinţe uniforme, gusturi uniforme, nevoi uniforme. O respiraţie uniformă şi o viteză uniformă. Pentru a le face standard, sateliţii trimit zi şi noapte oamenilor mesaje…” In noua epocă, ochiul american a înlocuit ochiul lui Dumnezeu. Autorul denunţă ororile universului materialist şi ştiinţific, comparându-l cu universul încărcat de spiritualitate - un univers tainic, curat şi plin şi iubire.   Editura Agaton, 10 RON, 168 pagini Detalii&...citeste mai mult
Minunile lui Dumnezeu în viaţa mea - Arhim. Haralambie Vasilopoulos (CARTE) Minunile lui Dumnezeu în viaţa mea - Arhim. Haralambie Vasilopoulos (CARTE) (1933) - 30-04-2013
  „Bătrânul scrie despre minuni cu o credinţă ca a unui copil mic, dar totodată cu grija adevăratului teolog. Scrie simplu şi nepretenţios, pentru ca toată lumea să-l poată înţelege...  credinţa sa este veritabilă şi din toată inima. Smerenia sa ajunge la neprihănirea pe care o au copiii… Rugăciunea şi credinţa sa făceau adevărate minuni. O carte poate salva nu unul, ci multe suflete. Iar aceasta va fi pomenirea cea mai bună şi mai bineplăcută lui Dumnezeu a binecuvântatului părinte Haralambie” - P. Sotirhos Editura Agaton, 7 RON, 104 pagini Detalii      Comandă cartea prin librăria online...citeste mai mult


Martie - 2013
Bucuria de a sluji. Gânduri pentru preoteasa si pentru femeia ortodoxa - Juliana Schmemann (CARTE) Bucuria de a sluji. Gânduri pentru preoteasa si pentru femeia ortodoxa - Juliana Schmemann (CARTE) (3024) - 25-03-2013
  Editura Teofilia, 6 RON, 80 pagini  Detalii      Comandă cartea prin librăria online      Preoteasa Juliana Schmemann ne oferă o perspectivă relevantă asupra rolului femeii în Biserică în general şi al preotesei în special. E o mărturie actuală, clară şi profundă. Ne-a fost dăruită cu multă dragoste şi smerenie, la capătul unei vieţi trăite din plin, cu bucurie, respect şi recunoştinţă. Aveţi în mână o scriere valoroasă, printre puţinele de acest gen.      Indiferent dacă eşti soţie de preot sau doar participi activ la viaţa comunităţii bisericeşti din care faci parte, există două variante: fi...citeste mai mult
Memorii si invataturi de credinta ortodoxa - Pr. Gheorghe Ramba (CARTE) Memorii si invataturi de credinta ortodoxa - Pr. Gheorghe Ramba (CARTE) (960) - 25-03-2013
  Editura Agaton, 15 RON, 272 pagini  Detalii      Comandă cartea prin librăria online Citind această carte, să auzim chemarea lui Dumnezeu, să înţelegem puterea credinţei sfinţilor apostoli, să ne înfiorăm de jertfele mucenicilor, să ne luminăm de viaţa frumoasă a tuturor sfinţilor. Şi pătrunşi de o sfântă înfiorare să ne oprim o clipă, să ne desprindem de cele trecătoare, să ne înălţăm cu gândul la cele veşnice, şi aşa, să ne luăm crucea şi să-I urmăm lui Hristos....citeste mai mult


Februarie - 2013
Marea Biserica in captivitate - Steven Runciman (CARTE) Marea Biserica in captivitate - Steven Runciman (CARTE) (863) - 28-02-2013
     Un studiu referitor la Patriarhia Constantinopolului din perioada premergătoare cuceririi turceşti până la Marele Război de Independenţă Editura Sophia, 50 RON, 488 pagini  Comandă cartea prin librăria online       Marea Biserică în captivitate nu e un simplu studiu academic despre Patriarhia de Constantinopol sub stăpâ­ni­rea turcească al cărui autor e un bizantinist de mare renume. În pasionanta cronică a lui Runciman se perindă prin faţa noastră sute de ani de istorie a unei instituţii ce a influenţat hotărâtor nu doar lumea ortodoxă în genere, ci şi, în particular, istoria Ţărilor şi Bisericii Rom&acir...citeste mai mult
Urla haita... Pitesti, Canal, Gherla, Jilava, Aiud - Nicolae Purcărea (CARTE) Urla haita... Pitesti, Canal, Gherla, Jilava, Aiud - Nicolae Purcărea (CARTE) (1969) - 28-02-2013
  18 RON, 304 pagini  Comandă cartea prin librăria online        E fada povestirea mea... Teroarea ce m-a stapanit de-a lungul anilor e greu, ba chiar imposibil de infatisat. Ea depaseste puterea de intelegere a oamenilor. Caci lupta n-a fost intre oameni, ci intre doua lumi: lumea binelui si lumea raului, a lui satan. Si daca pentru o clipa surasul lui satan ne-a inghetat inimile, Dumnezeu, in marea Lui dragoste, ne-a redat viata, ne-a inclazit, ne-a scos la lumina, ne-a dat puterea de a lupta cu cel rau. Nicolae Purcarea...citeste mai mult
Maria sa, Neagoe Basarab: insemnarile monahiei Platonida, Doamna Despina a Tarii Romanesti (CARTE) Maria sa, Neagoe Basarab: insemnarile monahiei Platonida, Doamna Despina a Tarii Romanesti (CARTE) (1635) - 28-02-2013
Editura Bonifaciu, 34 RON, 354 pagini  Comandă cartea prin librăria online   Am invatat din viata Mariei Sale ca nu este sfarsit pocaintei, nici dragostei dumnezeiesti, si ca sufletul insetat dupa Domnul se vede pururea la inceputul caii, si nu stie ca se inalta din putere in putere si ca pune suisuri in inima sa…  (Monahia Platonida – Schitul Ostrov, 1551).   Doamna Despina Miliţa [Elena] (n. sfârşitul sec. XV, Serbia – d. 1554). Soţia lui Neagoe Basarab, regenta fiului său Teodosie, ctitor. Biografie Descendentă a familiei imperiale bizantine Cantacuzino, fiica lui Iovan Brancovič, din familia despoţilor sârbi, nepoata mitropolitului Maxim Brancovič şi ...citeste mai mult


Ianuarie - 2013
Războiul crestinilor cu diavolii - Parintele Daniel de la Rarau (CARTE) Războiul crestinilor cu diavolii - Parintele Daniel de la Rarau (CARTE) (3765) - 31-01-2013
Editura Agaton, 10 RON, 152 pagini  Comandă cartea prin librăria online        A dezvălui existenta şi lucrările diavolilor în viaţa noastră nu echivalează cu teama de diavoli, ci înseamnă a-i descoperi pe vrăjmaşii mântuirii noastre, în adevărata lor lucrare şi putere. Potrivnicul diavol este cel care se împotriveşte planului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Unul din motivele pentru care lucrurile merg rău în lume este şi faptul că ne este frică să privim în faţă adevăratele cauze ale răului. În mare primejdie ne aflăm atunci când nu ştim să ne apărăm şi să ne luptăm cu vrăşmaşul-diavol. Descriem ...citeste mai mult
Carte de căpătâi despre moarte si inviere - Arhimandrit Serafim Alexiev (CARTE) Carte de căpătâi despre moarte si inviere - Arhimandrit Serafim Alexiev (CARTE) (1462) - 31-01-2013
 Editura Sophia, 14 RON, 192 pagini   Comandă cartea prin librăria online      Un neam trece şi altul vine (Ecles. 1, 14). Soarele răsare şi apune. Vremea zboară fără încetare. Veacurile vin, trec şi se afundă cu paşi grei în depărtările trecutului. Generaţii se nasc şi mor, ca să nu se mai întoarcă nicicând pe pământ. Oamenii îşi înalţă case pentru sine, dar le părăsesc îndată, pentru totdeauna, şi alţi oameni se sălăşluiesc în ele. Se zidesc cetăţi care mai apoi se năruie. Se nasc state care dispar. Hărţile istoriei se schimbă necontenit. Ceea ce a fost, iată, de acum nu mai este. Iar ceea ce va veni, numai Dumneze...citeste mai mult
Ghid practic ortodox al tanarului contemporan - Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu (CARTE) Ghid practic ortodox al tanarului contemporan - Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu (CARTE) (1997) - 31-01-2013
    Editura Grai Românesc, 9,50 RON, 160 pagini     Comandă cartea prin librăria online E o carte cuprinzând aproape 150 de întrebări ale adolescenților români din toate colțurile țării, la care răspund, în funcție de specialitatea fiecăruia, următorii autori: 1 ) Virgiliu Gheorghe – Biofizician şi doctor în bioetică, autor al cărţilor: Efectele televiziunii asupra minţii umane (2005), Revrăjirea lumii (2006), Efectele micului ecran asupra minţii copilului (2006), Ştiinţa şi războiul sfârşitului lumii (2008), Pornografia, maladia secolului XXI (2011). Este coordonator al secţiunii ştinţifice a revistei Familia Ortodoxă. 2 )...citeste mai mult


Decembrie - 2012
Parabolele lui Iisus - Adevarul ca poveste - Andrei Pleşu (CARTE) Parabolele lui Iisus - Adevarul ca poveste - Andrei Pleşu (CARTE) (3241) - 03-12-2012
Editura Humanitas, 45 RON, 314 pagini      Comandă cartea prin librăria online Şi El le-a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, dar celor din afară toate li se fac în parabole. (Marcu 4, 11)         Există întrebări cărora li se poate răspunde prompt şi pertinent. De la cele ale experienţei curente (Ce număr porţi la pantofi?), până la cele ale expertizei ştiinţifice (Ce este legea gravitaţiei?). Există şi întrebări, cele ale primei copilării, care par simple, sau suprarealiste, dar al căror răspuns solicită mai curând talentul metafizic sau fantezia: De ce are mâna cinci dege...citeste mai mult
Mărturie în cuvânt şi chip - Vocabular al credinţei şi vieţii spirituale (3 vol.) - Olga Greceanu (CARTE) (5451) - 03-12-2012
    Editura Instit. Biblic al B.O.R., 856,50 RON, 1272 pagini      Comandă cartea prin librăria online        Vol. I - A-E, Vol. II - F-M, Vol. III - N-Z       Cartea este un Dicţionar Biblic Ortodox      Olga Greceanu s-a afirmat în secolul trecut (1890-1978) ca personalitate dăruită de Dumnezeu cu mulţi talanţi, dintre care cei mai evidenţi au fost: cel al picturii, al cuvântului scris şi rostit. A ştiut să facă din trăirea sa creştinească un crez autentic, pe care nu l-a păstrat doar pentru sine, ci, impregnat cu toate sensibilităţile ei artistice, dar şi cu o aleasă formaţie culturală dob&aci...citeste mai mult
Povestiri dionisiate - Monah Lazar Dionisiatul (CARTE) Povestiri dionisiate - Monah Lazar Dionisiatul (CARTE) (1069) - 03-12-2012
    Editura Evanghelismos, 14 RON, 216 pagini Comandă cartea prin librăria online          Aceştia sunt cei ce, zi şi noapte, pe Domnul nostru Iisus Hristos Îl contemplă, pe El Îl respiră şi cu al Său nume inimile lor se îndulcesc. Cu ei ne lăudăm şi de întelepciunea lor dumnezeiască ne desfătăm, cu care au fost împodobiţi, iar nu cu cea lumească, a începătorilor veacului acestuia, cea lepădată şi socotită nebună de Dumnezeu. Acea înţelepciune prin care - după spusele Cuvântătorului de Dumnezeu - cei neînsemnaţi au fost slăviţi şi cei necinstiţi au fost cinstiţi, care, printr-un singur cuvâ...citeste mai mult
Fericirile evanghelice in viata noastra - Sfantul Ioan din Kronstadt (CARTE) Fericirile evanghelice in viata noastra - Sfantul Ioan din Kronstadt (CARTE) (1559) - 03-12-2012
Editura Sophia, 9 RON, 118 pagini. Comandă cartea prin librăria online       Sfântul Ioan Serghiev din Kronştadt s-a născut la 19 oc­tombrie 1829 în sătucul Sura din îndepărtata gubernie nor­dică a Imperiului ţarilor de la Marea Albă, Arhanghelsk, ca fiu al sărmanului paracliser Ilia Mihailovici Serghiev şi al Fiodorei Vasilievna. La Botez a primit, după frumoasa datină creştinească păstrată în poporul rus, numele sfân­tului în a cărui zi de pomenire se născuse, respectiv cel al Cuviosului ascet Ioan din Rila (Bulgaria, secolul XI), faţă de care va avea ulterior mare evlavie. în familie va primi educaţia religioasă ortodoxă de mare sim...citeste mai mult
Credinţa lucrătoare şi mărturisitoare (CARTE) Credinţa lucrătoare şi mărturisitoare (CARTE) (2149) - 29-11-2012
Editura AGATON, 12 RON, 224 pagini. Comandă cartea prin librăria online     În har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi acesta nu e de la voi, este darul lui Dumnezeu (Efes. 2, 8). Când Dumnezeu cheamă un suflet la cunoaşterea Sa, îi dă în dar Harul Său, sub formă de râvnă şi de credinţă, precum şi prin alte manifestări pricinuitoare de veselie ale darurilor Sale. Dar apoi, Dumnezeu retrage Harul Său şi lasă pe ostaş singur, pentru ca să-i încerce credinţa, deoarece credinţa în Dumnezeu sporeşte şi se întăreşte prin ispite şi necazuri. Astfel, credinţa arătată prin fapte, prin lucrare şi mărturisire, ne uneşte cu Dumnezeu, devine Î...citeste mai mult
Nădejdea creştina. Cum vor vieţui şi se vor mântui creştinii ortodocşi în vremurile antihristice (CARTE) Nădejdea creştina. Cum vor vieţui şi se vor mântui creştinii ortodocşi în vremurile antihristice (CARTE) (2815) - 29-11-2012
  Editura AGATON, 11 RON, 204 pagini. Comandă cartea prin librăria online   Între El, minunile Sale şi noi, Dumnezeu a pus credinţa, nu logica gândurilor omeneşti. Dacă ea ne va întări prin Harul Dumnezeiesc, inima noastră va sta neclintită. Iar prin nădejdea creştină, care este sădită în inima noastră de darul lui Dumnezeu, sufletul nostru devine curajos şi dârz, primind putere să biruim ispitele şi hotarele morţii şi să pătrundem în viaţa cea veşnică.       Dar dacă cădem în deznădejde, deznădejdea naşte disperarea, iar „a dispera e o nenorocire mai mare decât a păcătui” (Sf. Ioan Carpatinul) pentru că ...citeste mai mult


Noiembrie - 2012
Ura care ucide - Olga Greceanu (CARTE) (2897) - 01-11-2012
  Editura Curtea Veche, 14 RON, 296 pagini. Comandă cartea prin librăria online.          Este un roman extrem de preţios.         Ediţia acestei carti a fost ingrijita de Aurelia Bălan-Mihailovici: O reprezentantă de seamă a picturii monumentale româneşti, Olga Greceanu este mai întâi o creştină care trăieşte Cuvântul lui Dumnezeu la cea mai înaltă cotă accesibilă creştinului obişnuit...       Prin lectura romanului Ura care ucide, cititorul va putea înţelege complexitatea fenomenului, unic în istorie, până în zilele noastre, acela al coborârii firii dumne...citeste mai mult
Moartea si doliul - o teologie a nadejdii - Filoteu Faros (CARTE) Moartea si doliul - o teologie a nadejdii - Filoteu Faros (CARTE) (1712) - 01-11-2012
Editura Sophia, 32 RON, 352 pagini. Comandă cartea prin librăria online.      În viaţa oricăruia dintre noi este prezentă, în mod inevitabil, şi moartea. Suntem nevoiţi să ne despărţim, de‑a lungul existenţei noastre pământeşti, de oameni apropiaţi şi dragi, şi aceste despărţiri ne pot adeseori traumatiza profund, pentru multă vreme.    Lămurindu‑ne moartea şi doliul din tripla perspectivă teologică, psi­ho­logică şi culturologică, captivanta carte a părintelui Filoteu Faros, de o uimitoare erudiţie şi profunzime, ne ajută să trecem cu bine peste aceste momente grele din viaţa noastră, primind folos duhovnicesc şi nădejde în locul t...citeste mai mult
Dumnezeiasca Liturghie - centrul cultului in Ortodoxie - Nedad S. Milosevici (CARTE) Dumnezeiasca Liturghie - centrul cultului in Ortodoxie - Nedad S. Milosevici (CARTE) (2267) - 01-11-2012
Editura Deisis, 18 RON, 240 pagini. Comandă cartea prin librăria online.      Teza de doctorat realizata in anul 2000 sub indrumarea remarcabilului liturgist din Tesalonic care a fost profesorul Ioannis Foundoulis, cercetarea teologului sarb Nenad S. Milosevici cuprinsa in volumul de fata are o importanta epocala in studiile de teologie liturgica ortodoxa.       Pe baza unei inventarieri minutioase a manuscriselor liturgice bizantine, lucrarea face demonstratia fara putinta de tagada a faptului ca in primul mileniu crestin toate sfintele Taine se celebrau fara exceptie in legatura cu Taina unica a lui Hristos care e dumnezeiasca Euharistie, de care erau legate indisolubil.   ...citeste mai mult
Sa nu ne razbunati! Marturii despre suferintele romanilor din Basarabia - Monahul Moise (CARTE + DVD) Sa nu ne razbunati! Marturii despre suferintele romanilor din Basarabia - Monahul Moise (CARTE + DVD) (2115) - 01-11-2012
Editura Sophia, 14 lei, 356 pagini+DVD. Comanda cartea prin libraria online     Primul volum dintr-o serie de 10 cărţi, parte a celui mai vast proiect privat de cercetare şi popularizare a istoriei recente realizat de Monahul Moise Iorgovan, singurul de o asemenea anvergură care pune accentul pe partea spirituală a acestei istorii. Conţine DVD cu filmele documentare: „Deportările în Siberia”, „Deţinuţii politici din Basarabia” şi „Foametea din Basarabia (1946-1947)”.       Cu ani în urmă, m-am gândit să alcătuiesc un fel de Pateric cu figuri şi întâmplări deosebite din temniţele comuniste. Am citit memoriile celo...citeste mai mult


Octombrie - 2012
Staretul Daniil de la Rarău şi Rugul Aprins - Ierod. Paraschiv Cleopa (CARTE) Staretul Daniil de la Rarău şi Rugul Aprins - Ierod. Paraschiv Cleopa (CARTE) (3199) - 17-09-2012
   În Athos există o credinţă: dacă mai ţine Dumnezeu lumea, este pentru că, la miezul nopţii, călugării se roagă. În Athos a deprins Sandu Tudor (viitorul monah Agaton şi apoi stareţul Daniil) Rugăciunea Inimii şi s-a întărit în convingerea că numai schimbarea profundă, prin rugăciune, a inimii oame­nilor poate regenera neamul. "Pentru mine, pentru neamul meu, cred că este mai rodnică cunoaşterea Athosului decât orice loc din Apus… Prefacerea omului trupesc în om duhovnicesc este o mare minune”, spunea el. Plănuia ca la Mănăstirea Rarău să înfiinţeze un centru isihast asemenea Rugului Aprins de la Bucureşti. Fiara roşie nu l-a lăsat. A f...citeste mai mult
Sfintii Ingeri. Sfantul Inger Pazitor - Părintele Daniel de la Rarău (CARTE) Sfintii Ingeri. Sfantul Inger Pazitor - Părintele Daniel de la Rarău (CARTE) (3620) - 17-09-2012
„Cunoaşte că sfinţii îngeri ne îndeamnă la rugăciune şi stau de faţă împreună cu noi, bucurându-se şi rugându-se pentru noi. Iar dacă te rogi cu adevărat, vei afla multă întărire şi încredinţare şi îngerii vor veni la tine ca şi la Daniil Proorocul şi-ţi vor lumina înţelesurile celor ce ţi se întâmplă” – Evagrie Ponticul. „Eu, îngerul pocăinţei, vă zic, însă: Nu vă temeţi de diavoli, pentru că eu am fost trimis ca să fiu cu voi care vă pocăiţi din toată inima şi să vă întăresc în credinţă. Credeţi dar în Dumnezeu, voi, care pentru păcate v-aţi deznădăjduit de viaţă! Ca...citeste mai mult
Pustnicii nevazuti ai Athosului – taina pustiei athonite - Monahul Vlasie Aghioritul (CARTE) Pustnicii nevazuti ai Athosului – taina pustiei athonite - Monahul Vlasie Aghioritul (CARTE) (13804) - 17-09-2012
„În lunga istorie a Sfântului Munte există următoarea tradiţie: un grup de pustnici, în număr de şapte, (după unii, doisprezece), trăiesc în asceză extremă, cu un singur scop, anume acela de a se ruga neîncetat lui Dumnezeu pentru toată lumea. Au daruri deosebite de la Duhul Sfânt şi pot trăi fără casă, umblând goi, pentru că sunt nevăzuţi de ochiul omenesc“ - monahului Iosif Dionisiatul. Renumele acestor monahi, sau mai bine-zis tradiţia aceasta, se transmite de cel puţin 200 de ani, din generaţie în gene­raţie, nu numai în monahismul aghioritic, ci şi în toată Orto­doxia. Asceţii tainici se arată din când în când a...citeste mai mult
Diavolul si magia. Selectie de texte realizată de Arhim. Benedict Aghioritul (CARTE) Diavolul si magia. Selectie de texte realizată de Arhim. Benedict Aghioritul (CARTE) (2456) - Sfântul Ioan Gură de Aur - 17-09-2012
    Se numeşte diavol, adică "defăimătorul", de la verbul "diavallo" (a defăima), fiindcă l-a defăimat pe om în faţa lui Dumnezeu, spunând: "Nu degeaba Te slujeşte Iov. Ia întinde mâna Ta şi atinge-Te de tot ce e al lui, să vedem dacă nu Te va blestema în faţă!" (Iov 1,9,11). Iar pe Dumnezeu l-a defăimat în faţa omului, zicând: "Focul lui Dumnezeu a căzut din cer şi a ars oile tale" (Iov 1,16). Încerca să-l convingă că războiul venea de sus, din cer, voind să-l ridice pe rob împotriva Domnului şi pe Domn împotriva robului. Mai degrabă n-a reuşit să-i ridice pe nici unul împotriva altuia. A &ic...citeste mai mult


Septembrie - 2012
Duhul lumesc. Cum scăpăm de grijile lumii. Grija pentru mântuirea sufletului - Parintele Daniel de la Rarau (CARTE) Duhul lumesc. Cum scăpăm de grijile lumii. Grija pentru mântuirea sufletului - Parintele Daniel de la Rarau (CARTE) (2945) - 17-08-2012
Editura Agaton, 10 lei; 160 pag.  Comanda cartea prin libraria online            „În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” (Ioan 16,33). „Nu am primit duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaştem cele dăruite nouă de Dumnezeu” (1 Cor. 2,12).   Antihrist va acţiona în mod special prin duhul lumesc asupra creştinilor, pentru că aceştia vor fi robiţi de lume prin funcţiile sociale, avantajele materiale, confort, modernism etc. şi nu vor mai avea voinţă şi putere să se împotrivească păcatelor şi diavolilor. Robiţi fiind de lucrurile lumii şi plini de datoriile necesare pentru a le achiziţiona, ...citeste mai mult
Curăţia inimii. De la împărăţia păcatului la Împărăţia lui Dumnezeu din lăuntrul nostru - Parintele Daniel de la Rarau (CARTE) Curăţia inimii. De la împărăţia păcatului la Împărăţia lui Dumnezeu din lăuntrul nostru - Parintele Daniel de la Rarau (CARTE) (2534) - 17-08-2012
Editura Agaton, 15 lei; 300 pag.  Comanda cartea prin libraria online          „Aceasta este comoara ascunsă în ţarina inimii tale, pe care nu ai aflat-o încă din pricina nelucrării. Căci de ai fi aflat-o, ai fi vândut toate şi ai fi cumpărat ţarina aceasta. Dar acum, fiindcă ai părăsit ţarina, te îngrijeşti de cele din jurul ţarinei, în care nu se află nimic altceva decât spini şi pălămidă.          De aceea zice Mântuitorul: Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu (Matei 5, 8). Deci îl vor vedea pe El şi comorile din El atunci când se vor cură...citeste mai mult
Smerenia si ascultarea - Parintele Daniel de la Rarau (CARTE) Smerenia si ascultarea - Parintele Daniel de la Rarau (CARTE) (1909) - 17-08-2012
Smerenia si ascultarea. Smerenia - temelia tuturor virtutilor si singura cale de mantuire. Ascultarea - aratarea in fapte a smereniei   Editura Agaton, 11 lei; 220 pag.  Comanda cartea prin libraria online   „Postul şi rugăciunea, milostenia şi fecioria, într-un cuvânt orice faptă bună fără smerenie dispare şi piere. Aşa s-a întâmplat şi cu fariseul. Ajunsese până la culmile virtuţii; dar când s-a pogorât de la templu îşi pierduse toate faptele lui bune, pentru că nu avusese smerenia, mama faptelor bune (Luca 18,10-14). Că după cum mândria este izvorul oricărui păcat tot aşa smerenia este începutul oricărei fapte bune. De aceea ...citeste mai mult


August - 2012
Invatatuiri folositoare de suflet pentru fiecare crestin Invatatuiri folositoare de suflet pentru fiecare crestin (1054) - 19-07-2012
Editura De Suflet, Bucureşti, 2012, 9 lei         Această carte cu învăţături folositoare de suflet, „care din limba grecească în limba rumânească s-au ostenit preacuviosul între ieromonahi kyr Filothei Svetagoreţul”, adică Aghioritul, s-o tălmăcească, a apărut pentru prima dată în româneşte la 1700 prin osârdia lui Gheorghe Radovici, ucenic al Sfântului Antim Ivireanul. După un veac şi jumătate a rămas îndrăgită şi căutată, iar în anul 1861 stareţul Mănăstirii Neamţu hotărăşte retipărirea ei spre folosul creştinilor, pentru pricinile ce sunt descrise atât de frumos şi limpede în predoslovia prim...citeste mai mult


Iulie - 2012
Lexicon al bunei cuviinte crestine pentru tineri Lexicon al bunei cuviinte crestine pentru tineri (1510) - Ignatie Monahul - 28-06-2012
Editura Icona, Arad, 2012, 8,50 RON     "Intr-o vreme in care valorile morale sunt profund zdruncinate si, posibil, alterate iremediabil, cugetul si inima ne-au indemnat la alcatuirea acestui Lexicon al bunei-cuviinte, adresat cu dragoste, in principal celor tineri, astazi cand nerusinarea ii ispiteste mai mult ca oricand pe foarte multi dintre ei.      Tinand seama de randuielile canonice, de regulile si principiile vietii religioase, buna-cuviinta crestina are, comparativ cu codul bunelor maniere profane, specificul, profunzimea, nobletea si subtirimea sa. Am dori ca acest florilegiu de texte biblice, patristice si maxime sa fie un indreptar folositor tinerilor - pentru a caror inteleptire ne rug...citeste mai mult
77 întâmplări nostime din viaţa Părinţilor (2743) - 28-06-2012
Editura Agnos, Sibiu, 2012, 10 RON Dar din dar se face zâmbet       Cele 77 de întâmplări nostime reunite de Romeo Petraşciuc într-o cărticiă de zâmbete trebuie să le înţelegeţi ca pe un dar extrem de serios. Ca epigramist, Romeo nu se joacă de-a râsul. Şi nici nu se ţine de bancuri, atunci când e vorba să te pună pe gânduri. Fie ele şi luminoase. Nu e singurul care scoate zâmbete din contextul pastoral al propovăduirii Evangheliei. Când, în 2008, Karl Friedrich Urlichs publica în serioasa Germanie volumul Iuja! Witze und Anekdtoden zur Bibel (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 96 pg.), nu-şi pierdea titlul univ...citeste mai mult
Parintele Arsenie Boca. Sfantul Ardealului (CARTE) Parintele Arsenie Boca. Sfantul Ardealului (CARTE) (2196) - 22-06-2012
Editura Agnos, Sibiu, 2012, 12 RON Comandă cartea prin librăria online!   Mărturie lângă mărturie       În urmă cu ani, proaspăt student migrat dinspre Bucovina spre Ardeal, îl întâlneam undeva… în Banat pe Preasfinţitul Daniil Partoşanul, pe atunci Episcop de Vârşeţ. Pentru întâia oară, la acea vreme, cineva îmi vorbea, cu o nobleţe şi o consideraţie seducătoare, despre Părintele Arsenie Boca. Cele câteva ore petrecute atunci la umbra bisericuţei ce străjuieşte reşedinţa mitropolitană mi-au zugrăvit în suflet, la acea vreme, măsura unui drum împlinit, a unui om care şi-a umpl...citeste mai mult


Iunie - 2012
Datoriile preoţilor Datoriile preoţilor (1720) - 31-05-2012
Editura Bizantină, Bucureşti, 2011, 28 RON      Utilitatea acestei cărţi reiese şi din faptul că cei ce o vor citi, preoţi sau mireni, vor găsi de-a lungul textului poveţe şi îndemnuri folositoare spre zidire sufletească. Face parte dintr-o colecţie de canoane bine orânduite şi diortosite pentru ca cititorul să se poată folosi călăuzindu-şi viaţa spre bineplăcerea lui Dumnezeu şi mântuirea cu siguranţă a sufletului. De asemenea, poveţele cuprinse în această carte sunt întregite prin cuvintele de folos duhovnicesc ale sfinţilor părinţi, pasaje întregi din text venind în întâmpinarea textului povăţuirilor şi datoriilor preoţeşti, dov...citeste mai mult
Taina mântuirii - Arhim. Simeon Kraiopoulos Taina mântuirii - Arhim. Simeon Kraiopoulos (2442) - 31-05-2012
  Editura Bizantină, Bucureşti, 2012, 28 lei Parintele Simeon este un specialist al sufletului omenesc, al mecanismelor duhovnicesti foarte complexe si rafinate, al problemelor sufletesti dar si al solutiilor acestora. Este vorba despre un dar dumnezeiesc, despre o harisma. Nu oricine poate patrunde si poate citi adancurile sufletului omenesc. Pr. Prof. Constantin Coman Sfântul apostol Pavel i‑a sfătuit pe diaconi, slujitori în „Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului” (1Tim 3,15), să „păstreze taina (mystêrion) credinţei într-o conştiinţă curată” (1Tim 3,9). Taina credinţei numită şi „marea taină (mystêrion) a evlavi...citeste mai mult


Mai - 2012
Intamplari minunate din vremea noastra - culese de Arhim. Petroniu Tanase Intamplari minunate din vremea noastra - culese de Arhim. Petroniu Tanase (1757) - 19-04-2012
Editura Anastasis & Editura Agaton; 112 pag.20x13,5 cm; 7 lei Aceste întâmplări minunate sunt culese şi traduse din diferite cărţi publicate în limba greacă de Arhimandritul Petroniu Tănase din Schitul românesc Prodromu - Sf. Munte Athos [pe când era ieromonah]      Una din marile personalităţi ale vieţii monahale atonite contemporane este părintele arhimandrit Petroniu Tănase de la Schitul românesc Prodromu. Intrat încă din fragedă tinereţe în şcoala ascultării şi a smereniei călugăreşti la mănăstiri din ţara Moldovei, Prea Cuvioşia Sa a dobândit o aleasă cultură şi trăire duhovnicească care l-au impus în ochii tuturor celo...citeste mai mult
Bucurie si mangaiere. Predici la cununii, inmormantari si sarbatori - Arhim. Teofil Paraian Bucurie si mangaiere. Predici la cununii, inmormantari si sarbatori - Arhim. Teofil Paraian (2911) - 19-04-2012
Editura Agaton; 120 pp. 20x13,5 cm; 8 lei/ex.   „În jurul tău să vrei să-i fericeşti pe toţi” reprezintă deviza Părintelui Teofil Părăian, Părintele bucuriei. Părintele ştia să se comporte cu fiecare în parte după măsura înţelegerii fiecăruia şi după relaţia pe care o avea cu ucenicii. Primea pe mulţi, îi sfătuia cu dragoste, cu înţelegere şi îi ajuta să perceapă problemele din punct de vedere creştin, încerca să le dăruiască din optimismul său. Le înţelegea neputinţele şi de cele mai multe ori reuşea ca printr-o vorbă bună, un sfat dat cu dragoste, dar şi cu autoritate, să aducă mângâiere unor suflete zbuciumate. &nbs...citeste mai mult
Parintele Arsenie Boca - o viata inchinata schimbarii vietii noastre - Natalia Corlean Parintele Arsenie Boca - o viata inchinata schimbarii vietii noastre - Natalia Corlean (3243) - 19-04-2012
  416 pagini + 32 pagini color; 23,5x16,5 cm; cartonată; 48 lei - Editura Agaton << Întâlnirea cu scrierile Părintelui Arsenie îţi luminează mintea şi-ţi odihneşte sufletul. În ortodoxie, când te luminezi, nu-ţi descoperi „Eul superior”, ci îţi vezi păcatele; nu eşti la sfârşitul drumului, ci la începutul lui. Îţi dezgropi apoi talanţii (îngropaţi în păcate), încerci să-i înmulţeşti şi astfel viaţa ţi se schimbă. „O viaţă închinată schimbării vieţii noastre” – aşa descrie un părinte viaţa Părintelui Arsenie. Întâlnirea cu Părintele Arsenie era ca o întâlnire c...citeste mai mult


Aprilie - 2012
Sfanta Matrona din Moscova. Viata, minunile, acatistul - Seria Materikon Sfanta Matrona din Moscova. Viata, minunile, acatistul - Seria Materikon (1491) - 29-03-2012
Pagini: 160 pagini Format: 20x13 Pret: 8 RON Traducere din limba rusa de Lucia Ciornea          Matrona Dimitrievna Nikonova s-a născut în gubernia Tula, într-o familie credincioasă de ţărani. Fiind oarbă din naştere, ea a primit din pruncie de la Dumnezeu darul înainte-vederii, pătrunderii tainelor dumnezeieştii Pronii. Prin rugăciunile ei se savârşeau vindecări ale celor neputincioşi, slabi, suferinzi de pe urma bolilor sufleteşti şi trupeşti. Proorocirile şi prezicerile ei au ajutat multor oameni să evite primejdiile şi moartea, să găsească adevărata cale în împrejurările grele ale vieţii.       &nbs...citeste mai mult
Sfaturi duhovnicesti - Avva Efrem Filotheitul, Ed. Sophia Sfaturi duhovnicesti - Avva Efrem Filotheitul, Ed. Sophia (671) - 29-03-2012
Pagini: 144 Format: 20x13 Greutate: 125 grame Pret: 6 RON            Cât de preţios este timpul vieţii acesteia! Fiecare minut are valoarea lui, pentru că într-un minut putem să ne gândim la atâtea lucruri, fie bune, fie rele! Pentru că un gând după Dumnezeu ne înalţă la ceruri şi un gând diavolesc ne coboară în iad! Aşadar, iată câtă valoare are şi minutul în prezenta viaţă.           Din nefericire însă, noi nu cugetăm la aceasta şi trec orele, zilele şi anii fără câştig! Însă doar fără câştig? Câtă pagubă avem de suferit...citeste mai mult
Pastoratia Bisericii - Pr. Constantin Necula - Ed. Agnos Pastoratia Bisericii - Pr. Constantin Necula - Ed. Agnos (1035) - 29-03-2012
Pastoratia Bisericii - exigenţe ale pastoraţiei în vreme de criză Pagini: 176 Format: 20x13 Greutatea: 185 grame Pret: 12 RON          Acest corpus face parte dintr-o serie de audiţii în studioul Radio Trinitas din anul 2010, unde Părintele Constantin Necula împreună cu moderatorul emisiunii Teologie şi viaţă, Pr. Constantin Dumitrean, încearcă să răspundă problemelor actuale şi găsind soluţii pentru acel "Ce să facem?", mai ales că aceste crize de orice fel, macină statulul moral-duhovnicesc al omului aflat pe calea Bisericii.          Această carte nu este destinată unei categorii speciale de oameni, cum...citeste mai mult
De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului — integrala comentariilor liturgice bizantine (studii si texte) - Arhid. Ioan I. Ica Jr. De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului — integrala comentariilor liturgice bizantine (studii si texte) - Arhid. Ioan I. Ica Jr. (2556) - 29-03-2012
Format: 16,5×23,5 cm Pagini: 490 An aparitie: 2012 Pret 65 RON         Este un corpus de comentarii liturgice bizantine format din studii şi textele ce cuprind întreaga perioadă de la Sfântul Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului, adică aproximativ un secol de traditie liturgică bizantină. Ele sunt necesare mai ales           "Volumul pe care îl încredinţez acum cititorilor interesaţi, este o acoladă pusă peste o parte a unui program de cercetare conturat la mijlocul anilor `80 ai secolului trecut cu prilejul redactării tezei de licenţă în teologie la Institutul Teologic din Sibiu...citeste mai mult
Evanghelia în versiunea Hollywood. Iisus în cinema - Protosinghel Teofan Mada Evanghelia în versiunea Hollywood. Iisus în cinema - Protosinghel Teofan Mada (2430) - 23-03-2012
Editura „Vremi”, Cluj Napoca, 2010, 240 pagini                     Lucrarea este rezultatul şi rodul mai multor ani de cercetare şi studiu profund teologic (doisprezece la număr), pe care autorul i-a întreprins în diferite instituţii de învăţământ superior din străinătate: Ierusalim, Mirfield, Leeds, Durham, Regensburg şi, mai ales, Thessalonic – Grecia.             Potrivit afirmaţiilor mai multor teologi care-l cunosc şi-l preţuiesc pe autor Părintele Teofan este un teolog contemporan cu o neobosită capacitate de lucru şi o bogată ...citeste mai mult


Martie - 2012
Judecata de apoi - viaţa de după moarte - Arhim. Serafim Alexiev Judecata de apoi - viaţa de după moarte - Arhim. Serafim Alexiev (2022) - 27-02-2012
Editura Sophia, 158p., 12 RON Traducere din limba bulgara de Gheorghita Ciocioi An aparitie: 2012         Destinul veșnic al omenirii va fi pecetluit odată cu cea de-a Doua Venire a lui Hristos și cu Judecata de Apoi. Hotărârea care va fi rostită atunci de către Dreptul Judecător va statornici pentru totdeauna fericirea sau nefericirea fiecăruia dintre noi.        Prin cartea sa, fidelă Tradiției ortodoxe și întemeiată pe numeroase mărturii scripturistice și ale Sfinților Părinți, arhimandritul Serafim Alexiev ferește cititorul atât de frica apocaliptică paralizantă, străină duhului creștin, cât și de nepăsarea nesă...citeste mai mult
Viata Sfantului Simeon - cel desculţ şi cu o singură haină - Arhim. Vasilios Bacoianis Viata Sfantului Simeon - cel desculţ şi cu o singură haină - Arhim. Vasilios Bacoianis (1773) - 27-02-2012
Editura de Suflet, Bucureşti, 118p., 8 RON Traducere din limba greacă de Pr. Victor Manolache                Sfântul Simeon „cel desculţ şi cu o singură haină” a trăit în Grecia secolului al XVI-lea, sub călcâiul greu al cuceritorilor otomani, care cunoşteau atunci clipele lor cele mai glorioase. La acest ascet neobişnuit, asprimea extremă a ne­voinţelor (a purtat o singură rasă până la ­moarte, umblând desculţ fără a ţine seama de drum şi de anotimp) se îmbina cu tactul şi delicateţea sufletească proprii Ortodoxiei celei mai autentice. Fiind unul dintre mărturisitorii şi dascălii care au...citeste mai mult
Miracolul clasic - Pr.prof.dr. Constantin Coman Miracolul clasic - Pr.prof.dr. Constantin Coman (1119) - 27-02-2012
      Editura Ecclesiast, 270p., 20,5 RON        Analizând câteva personaje şi opere ale mitologiei şi literaturii antice, cartea de faţă a marelui clasicist şi patrolog roman Ioan G. Coman realizează o uimitoare incursiune în enigmatica şi uimitoarea lume antică greco-romană.        Într-o abordare modernă, ştiinţifică ce desluşeşte cititorului începuturile şi civilizarea popoarelor primitive indo-europene, ecumenismul zeităţilor pantheonului greco-roman şi rolul lor civilizator, precum şi valorile şi tradiţiile culturale şi sociale ce structurau viaţa anticilor, autorul oferă o sintetică privir...citeste mai mult
Iconarul si artistul - Jean-Claude Larchet Iconarul si artistul - Jean-Claude Larchet (1740) - 27-02-2012
Editura Sophia, 224p., 25 RON         Iconografia, ca şi teologia, este un element viu din trupul cel viu al Bisericii și nu se poate mulţumi cu simpla reproducere a unor modele date o dată pentru totdeauna.         Arta iconografică, dacă se mărgineşte la aplicarea unor reguli, la exercitarea unei tehnici, la reproducerea unor procedee, este o artă moartă. Iconarul e dator, aşadar, să fie creator. Şi nu poate fi creator decât dacă este artist cu adevărat. Dar e mare deosebirea dintre iconar şi artistul profan.         Artistul profan îşi află izvorul inspiraţiei în străfun-durile, adesea tulbu...citeste mai mult


Februarie - 2012
Înţelepciunea dumnezeiască şi rosturile naturii, Sfântul Inochentie, Arhiepiscopul Odessei, Ed. Sophia-Cartea Ortodoxă, (recenzie) Înţelepciunea dumnezeiască şi rosturile naturii, Sfântul Inochentie, Arhiepiscopul Odessei, Ed. Sophia-Cartea Ortodoxă, (recenzie) (1482) - 01-02-2012
             Începând de la mijlocul veacului al XIX-lea - când au fost rostite şi mai apoi publicate - Cuvintele Sfântului Inochentie al Odessei despre natură şi anotimpuri au inspirat multe generaţii prin frumuseţea şi ineditul lor oratoric. Bogăţia de înţelesuri şi limpezimea prin care este descrisă firea înconjurătoare cuprind un adevărat tezaur de cugetare şi simţire duhovnicească.   Comanda cartea prin libraria online...citeste mai mult
Patericul Egiptean, Editura Sophia (recenzie) Patericul Egiptean, Editura Sophia (recenzie) (1268) - 01-02-2012
          Ediţia de faţă a Patericului conţine textul tradus de Cuviosul Pafnutie Dascălul şi tipărit în 1828, îmbinând experienţa milenară a Bisericii cu buna mireasmă a unui grai românesc fără pereche. El a fost diortosit şi completat cu grijă după originalul elin, folosind cele mai exigente ediţii, şi îmbogăţit cu scurte introduceri în viaţa Cuvioşilor Părinţi, cu icoane ale multora dintre aceştia, cu adnotări ce înlesnesc înţelegerea zicerilor şi cu un scurt cuvânt de încheiere despre istoria Patericului.            „Tăcutul, iubitorul de pustie şi liniştitul se supu...citeste mai mult
Nu te mai suport! – arta împăcării cu tine însuţi şi cu ceilalţi, Arhim. Vasilios Bacoianis (recenzie) Nu te mai suport! – arta împăcării cu tine însuţi şi cu ceilalţi, Arhim. Vasilios Bacoianis (recenzie) (1836) - 01-02-2012
                 Nimeni nu s a supărat ¬vreodată că pe din afară castanele au ghimpi care înţeapă, că nucile au ¬coaja groasă verde, care înnegreşte mâinile, că migdalele au înveliş tare, care trebuie spart, si nimeni n a încetat să le mănânce pentru că aceste fructe creează greutăţi la curăţat, ci fiecare, în linişte, înlătură ghimpii cei din afară, îndepărtează coaja greu de curăţat şi se bucură de fructul gustos.                 De ce oare să nu se întâmple acelaşi lucru şi &icir...citeste mai mult


Ianuarie - 2012
Revista Porunca iubirii nr. 5-6/2011 (cuprins) (1257) - 03-01-2012
Cuprins Despre încununare şi rolul soţilor. Unitatea familiei - PS Sofian Braşoveanul / 3 O familie împlinită – Corneliu C. / 11 Să adormim cu mintea în rugăciune. Lupta cu diavolul – monah Proclu Nicău / 15 Părintele Arsenie Boca - un cer de bunătate şi un infinit de smerenie! - Olguţa R. / 36 Ultima zi din viata mea - Prof Teologie Virginia Chifan / 48 Viaţa mea în Hristos – Arhim. Mina Dobzeu / 51 De la prietenie la iubire. Un băiat, o fată şi Dumnezeu în prietenia lor - Preot Nicolae Tănase / 96 Înfăptuiri particulare ale binelui obştesc pornite din sentimentul iubirii creştine - Pr. prof. univ. dr. Gheorghe 1. Drăgulin / 157 Rolul educaţiei religioase î...citeste mai mult
105 capete despre minuni - Sf. Nicolae Velimirovici (recenzie) 105 capete despre minuni - Sf. Nicolae Velimirovici (recenzie) (817) - 03-01-2012
Editura Egumenita, 2011, 84p. 4 RON      Această lume îşi are începutul în minune, se păstrează prin minune şi se va încheia prin minune. Orice om cugetător când se eliberează din propria agonie şi frământare, şi începe să cugete despre toate câte există şi se găsesc în jurul lui, la această concluzie ar trebuie să ajungă.      Însă mărturia cea mai vrednică de crezare şi fără nicio umbră de îndoială ne-o oferă Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu, întărită şi completată de Sfânta Tradiţie. Comanda cartea prin libraria online...citeste mai mult
Convorbiri duhovniceşti cu monahul Proclu Nicău - Pr. Nicolae Nicău (recenzie) Convorbiri duhovniceşti cu monahul Proclu Nicău - Pr. Nicolae Nicău (recenzie) (2913) - 03-01-2012
Editura Agaton, Făgăraş, 2011, 128p., 9 lei          Profunzimea înţelepciunii părintelui Proclu Nicău este bine cunoscută de credincioşii moldoveni şi nu numai. Trăind ca simplu monah, cu o viaţă închinată întru totul ascultării de Dumnezeu, sihastrul din Munţii Neamţului aşezat la Mitocul Bălan după îndelungi ascultări din diferite mănăstiri sub povaţa părintelui Cleopa Ilie şi după ispitele şi vieţuirea în pustie, continuă să povăţuiască turma cea cuvântătoare pe calea mântuirii.             Fiind nepotul părintelui Proclu, am considerat plăsmuirea cărţii de faţ...citeste mai mult
Apocalipsa - planul de salvare a lumii în 7 etape - Arhim. Mina Dobzeu (recenzie) Apocalipsa - planul de salvare a lumii în 7 etape - Arhim. Mina Dobzeu (recenzie) (3095) - 03-01-2012
          Editura Agaton, Fagaraş, 2011, 196p., 13 lei               „Părintele Mina… într-o exprimare foarte simplă şi clară, doreşte să facă cunoscut lumii datoria faţă de şansa mântuirii, oferită omului de către Mântuitorul lumii, Domnul Iisus Hristos”. Aşa ne scria doamna profesoară Maria Pară, cea care are acum grijă de bătrâneţea fericită a părintelui. Iar ÎPS Andrei Andreicuţ îl caracterizează pe Părintele Mina Dobzeu astfel: „Om venerabil cu suflet tânăr! Îi dinamizează pe tineri dar nu numai, ci şi pe noi, pe cei mai bătrâ...citeste mai mult
Păzeşte-ţi casa de rău - Evghenie Goncearov (recenzie) Păzeşte-ţi casa de rău - Evghenie Goncearov (recenzie) (2273) - 03-01-2012
Editura Egumeniţa, 2011, 412p. 15 RON      Păzeşte-ţi casa de rău!      Căci acest rău, văzut şi nevăzut, este foarte răspândit în lumea în care trăim! Şi, cu adevărat, omul nu se poate păzi singur, cu puterile sale, de năvălirile acestui rău şi nu-şi poate păzi nici casa sa, nici pe apropiaţii săi.      Şi, dacă nu şi le poate păzi singur, atunci cum? Oamenii înţelepţi spun: „Cu ajutorul lui Dumnezeu”.      Iar ajutorul lui Dumnezeu ni-i pune înainte pe ocrotitorii şi păzitorii noştri. Şi aceşti ocrotitori se numesc „Sfintele netrupeşti Puteri Cereşti”. Iar păzitorii ...citeste mai mult
De la prietenie la iubire. Căsătoria, taina iubirii creştine - Pr. Nicolae Tănase (recenzie) De la prietenie la iubire. Căsătoria, taina iubirii creştine - Pr. Nicolae Tănase (recenzie) (3734) - Alexandru Socaciu - 03-01-2012
Editura Agaton, Făgăraş 2011; 288 pg; 16 lei         Volumul „De la prietenie la iubire. Căsătoria – taina iubirii creştine”editat în urma conferinţelor susţinute de Părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului, este un ghid deosebit de practic pentru tinerii din vremurile tulburi pe care le trăim astăzi. Din bogata experienţă a părintelui, atât în familie (fiind tată a 6 copii), cât şi ca slujitor al aproapelui (prin Asociaţia Pro Vita se ocupă de creşterea şi educarea a peste 300 de copii), orice tânăr, aflat în căutare de modele şi de un îndreptar în viaţă, va găsi în această carte sfaturi deosebit de utile...citeste mai mult